מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
מנחם-כהן
הודעות: 300
הצטרף: ש' מאי 07, 2016 11:04 pm

הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מנחם-כהן » א' מרץ 19, 2017 6:21 pm

היום, כ"א אדר חל יום היארצייט של הרב שלמה יוסף זוין ע"ה, מגדולי הגאונים בדור האחרון.

טרם נכתב כאן אשכול מסודר אודותיו.

מתפעל
הודעות: 3723
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' מרץ 20, 2017 7:56 am

מאתר ישיבת כרם ביבנה:

רבי שלמה יוסף זוין

מרדכי קימלמןר' שלמה יוסף זֵוין נולד בשנת ה'תרמ"ה (1885)[1] ונפטר בכ"א אדר א' שנת ה'תשל"ח (1978). רוב תורתו קנה אצל אביו, ר' אהרן מרדכי, שהיה רב העיר קז'מירוב (רוסיה). בנוסף, שכר אביו מלמד פרטי שלימדו את מסכתות ב"ק וחולין, כך שהיה בקיא בהם לפני גיל בר מצווה. בהמשך למד הרב זוין במיר, תקופה מסוימת אף בחברותא עם בעל ה'שרידי אש'. לאחר מכן למד אצל האדמו"ר מבאברויסק, שמריה נח שניאורסון, והוסמך לרבנות, בין השאר, ע"י ערוך השולחן והרוגוצ'ובר. אביו נפטר עליו בהיותו בן שבע עשרה, ואע"פ שבקז'מירוב היו ת"ח ותיקים – הם החליטו לבחור ברב זוין להנהיג את הקהילה על אף גילו הצעיר. מגיל שש עשרה אנו מוצאים את מאמריו בבימות מכובדות כ"המליץ" וכ"המודיע". לאחר נפילת שלטון הצאר קיבלה אוקראינה עצמאות לתקופה מסוימת, והרב זוין אף נבחר לנציג היהודים בפרלמנט. אך תקופה זו לא נמשכה זמן רב ועד מהרה אוקראינה נפלה בפני השלטון הסובייטי, והרדיפות נגד הדת החלו. קצרה יריעתנו מלתאר ולו מקצת מתקופה איומה זו, אך נוכל להגיד שפעילותו של הרב זוין יחד עם האדמו"ר מחב"ד להפצת יהדות בתקופה זו היו מסירות נפש שאין כדוגמתה, בשעה שאנשים נאסרו על דברים קלים בהרבה ונשלחו למותם הכמעט בטוח בסיביר (אם לא שהוציאו אותם להורג באופן מידי). אך לא לעולם חוסן, ולבסוף עצרו השלטונות גם את הרב זוין. רק אודות למאמצים כבירים ולכופר נדיב ששולם ע"י הרב יחזקאל אברמסקי, שוחרר הרב זוין ועלה לארץ הקודש בתרצ"ה (1935). בתחילה שימש כרב קהילת חב"ד בת"א, אך לאחר שנה החליט לעלות לירושלים וללמד בביהמ"ד למורים של המזרחי. כתב טור שבועי לביקורת ספרים ב"הצופה". בשנת תש"ב (1942) מונה לעורך הראשי של האנציקלופדיה התלמודית (מעתה א"ת). לאחר פטירת הרב הרצוג (תשי"ט-1959), עלו קולות רבים למנות את הרב זוין להחליפו, ואף הובטח לרב זוין כי איש לא יתמודד עמו לכס הרבנות, אלא שהרב זוין ידע שמשרה זו תפגע בכתיבת הא"ת – וזאת לא יכול לקבל.
קשה לתאר ענוותנותו של אדם מהסיבה הפשוטה שאדם בעל מידה זו לא יספר על מעשיו ואף יטשטש עקבותיו. ואף-על-פי-כן ננסה לעמוד על כמה דברים. מעשה ברב אחד שביקש מהרב זוין הסכמה לספרו. וקרה, ודף ההסכמות נדפס לפני הספר, והוצג בפני הרב זוין, כאשר מעל הסכמתו נכתב: "הסכמת הגאון שר התורה וכו'". נתחלחל הרב זוין ולא נח ולא שקט, עד שקרא למחבר וביקש ממנו להדפיס הדף מחדש ללא כל התארים. המחבר ניסה להתחמק, אלא שדעת הרב זוין לא נתקררה עד לאחר שהובטח לו שהדף יצא מחדש – אף שהיה זה על חשבונו. סמוך ליום הולדתו השבעים תכננו מכריו וידידיו בתמיכת האדמו"ר מחב"ד לחגוג לו מסיבה מפוארת, ואף מסרו מאמרים וברכות לאחד העיתונים הדתיים, אלא שהדבר גונב לאזני הרב זוין שנחרד ומיד מחה בנחרצות עד שנתבטל העניין כלא היה. אמנם כאשר האדמו"ר מחב"ד כתב לו "היות ויודע אני מאז שאינו רוצה במסיבות, מכל מקום יעשה סעודה למנין אנשים מידידיו", ורק זאת הסכים לעשות.
לרב זוין היו שני פנקסים. אחד בו רשם את חידושיו, ובשני רשם את חישובי חלוקת הצדקה. שלושים יום קודם הפסח היה טרוד בחלוקת ה'קמחא דפסחא', וכאשר היו שואלים אותו – היה מפטיר כלאחר פה: "ערכתי מגבית, אספתי קצת ממון וכגבאי צדקה באזור מגורי הנני מחלק משהו לנצרכים ערב הפסח". בחול המועד פסח אחד בא לבקרו אחד מחשובי ראשי הישיבות, כשהוא מלווה בתלמידיו. בשיחה אמר ראש הישיבה חידוש בענייני הפסח. לאחר שיצא הראה הרב זוין לנכדו שהיה עמו, תוספות בסוף פסחים בו היה מפורש להפך. וכאשר שאל הנכד מדוע לא הראה זאת לראש הישיבה, נדהם הרב זוין מעצם השאלה – להראות לו בנוכחות תלמידיו תוספות הפוך?! כשהוזמן להרצאות, ויחד עמו נאמו מרצים אחרים, שבדרך כלל לא היו בשיעור קומתו – היה מקפיד להשאר עד אחרון המרצים. ואף כאשר אמרו לו שלא מצופה ממנו לעשות כן – לא שמע אליהם.
אמנם כי עדינות-נפש זו לא הפריעה לרב זוין כאשר היה צריך להילחם את מלחמות הדת, כך למשל היה מעשה שהרבנות הראשית הורידה את ההכשר על הבשק המשווק ע"י חברת 'מרבק'. הלכה אותה חברה והגישה בג"ץ שחייב את הרבנות לבוא ולנמק מדוע לא תתן הכשר לחברת 'מרבק'. היתה זו הפעם הראשונה שהוגש בגץ נגד הרה"ר. הרב זוין נלחם כאריה שלא לענות לבג"ץ ולהתעלם ממנו, בטענה שאוי לנו אם בג"ץ יקבע אם לתת או כשרות אם לאו. וכאשר כמה עסקנים דתיים מסרו לרב זוין שיש בכך עבירה על החוק וכו', ואולי אפילו עלול הדבר להביא לביטול הרבנות, ענה להם שעדיף ביטול הרבנות מאשר קיומה תחת בג"ץ. ואכן דעתו לבסוף התקבלה.|
כאשר דיבר על מדינת ישראל, היה אומר: "בשנות המדינה נתלוו לה הערכות שונות. הללו אומרים, אנו בתקופת אתחלתא דגאולה, והללו אומרים, אנו כבר בגופי דגאולה. לעומתם יש הסוברים שאין אנו אפילו באתחלתא. איני לא מאלה ולא מאלה, מעולם לא הייתי בשמים ואינני יודע אם זו אתחלתא דגאולה או לא, מה שברור לי – המדינה תשועה גדולה היא לעם ישראל, ובתקומת המדינה נתרחשו ניסים גדולים". והוסיף ואמר: "יש להמליץ כאן את מה שאמרה אשת מנוח לבעלה "לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו את כל אלה". היה נוהג לציין את יום העצמאות בהלל ובסעודה, אך יחד עם זאת התנגד בתוקף ל"שאיבת" הנהגות מלאכותיות. והיה אומר: "אין בכוחנו לקבוע מנהגים דתיים. כל הטקסים הנהוגים אצלנו ביום זה הם מלאכותיים וצרמוניים ותו לא. מגוחכים ממש הם הנסיונות לחבר תיקון ליום העצמאות ומנהגים שונים. הרי זה ממש חוכא ואיטלולא. פארודיה של השלחן ערוך. זה יותר גרוע ממסכת פורים. כי מסכת זו נכתבה תיכף לכתחילה לשם ליצנות וצחוק, ואילו תקון יום העצמאות נתחבר בכוונה רצינית, אך הפך לפארודיה וללעג."
פעם נערכו בחירות סמוך לפסח, ושאל אותו אדם אחד: "האם מצוה להצביע?" וענה "מצוה". והקשה השואל: "מצוה כמו אכילת מצה?" וענה לו הרב זוין: "כמו אכילת מצה איני יודע, עכ"פ כמו אכילת מרור..." (וכבר ראיתי כאלו המייחסים הסיפור לחזו"א, כדרכם בכל סיפור שמקורו לא ברור).
בשנת 1948 פורסם כרוז נגד גיוס בני הישיבות, כאשר פורסמה אז תגובה חריפה נגד הכרוז מעטו של "אחד הרבנים". כיום מקובל (בעיקר בקרב ציבורים מסוימים) שהכותב הוא הרב זוין. לעומת זאת, נכדו טוען כי המאמר לא של סבו הן מכיוון שלא הייתה דרכו לכתוב בשם בדוי, והן מפני שבזמן אחר, חודש אדר שנת ה'תשל"ג, אמר באסיפת המפד"ל דברים שונים הנראים כסותרים. קצרה יריעתנו מלדון בכך אך נציין כי על אף טענות הנכד, נראה כי המכתב אכן נכתב ע"י הרב זוין עצמו מסיבות שלא נאריך בהן עתה. וכן אין ממש בטענה שהנאום שנשא סותר את דבריו במכתב, משום (בין השאר) שאין דין המציאות ב-1948 כמציאות אז, וגם כאן לא נוכל להאריך.
כאשר סקר את אישיותו של ר' חיים עוזר, כתב הרב זוין: "לא נגדרה התורה בגבולות ובמחיצות, גדול התורה צריך ללמוד הכול ולדעת הכול. ואין המכוון במובן של גיוון החומר התורני לפי מקצעותיו. זהו בגדר פשיטא מאי קמ"ל. ודאי, זרעים כמועד, נשים ונזיקין כקדשים. אורח חיים ויורה דעה כאבן העזר וחושן משפט. המכוון הוא לקביעת צורה, לבחירת דפוס מחשבה. לאו דווקא פירושים תלמודיים, ולאו דווקא יישובים לרמב"ם ולאו דווקא הוראות ופסקים להלכה ולמעשה, בכולם יחד צריך הגדול להתעניין, ולכולם יחד צריך להתמסר". ונכונים הדברים למי שאמרם. אין צורך בהתבוננות מעמיקה על-מנת לראות מכתביו את בקיאותו בכל חדרי התורה – פשוטו כמשמעו. עם זאת, את תורתו הניח הרב זוין בקרן זווית, בעוד שכתביו שפורסמו עוסקים בביקורת אישים ושיטות, ויצירת אסופות בענייני הלכה. את חידושיו מצניע לעיתים בקטע, וצריך עין בוחנת כדי לראות שה"על ידי זה יתבאר ירושלמי קשה" הוא בעצם חסר מקור, או במילים אחרות – חידוש. נכדיו מספרים כי יש בידם מכתביו, וכי הם רוצים להוציאם לאור בשנים הקרובות. הרב זוין היה גְאון הניסוח הקצר, ועניינים מסובכים הפכו תחת עטו להיות ברורים ונהירים. על-כן אין זה פלא שעמד בראש המפעל של הא"ת.
אף כי חבורה גדולה של ת"ח מובהקים הייתה מאחוריו, הרב זוין לא היה ה"עורך הראשי" בלבד, כי אם יוצר הא"ת. עשרת הכרכים הראשונים נכתבו על-ידו בכתב ידו ממש, מהמסד עד הטפחות. הרב הוטנר אף מעיד שהרב זוין היה עסוק במלאכת הא"ת כשלושים שנה, שעות רבות ביום, עד גיל שמונים וחמש. מעולם לא שמע ממנו על כאב ראש או "קצת מצונן". אף שבקיאותו היתה גדולה, הקפיד לעיין במקורות לפני שהעלם על הכתב. לפעמים נערמו על שולחנו עשרות כרכים בעניינים רבים, ומעולם לא עזב את שולחנו עד שכל הספרים הוחזרו על ידיו.
הרב זוין ראה בא"ת לא רק כינוס מקיף של ענייני ההלכה לפי סדר א"ב, אלא כמרכזת את כל המו"מ שנכתב על הסוגיה. וחשוב להדגיש כי אין ענינה של הא"ת להביא חידושים ועל אחת כמה וכמה שלא להתערב בפסיקה. תפקידה הוא לרכז את שינויי הדעות מכל קצות הספרות התורנית – להכרעת "השופט אשר יהיה בימים ההם". אמנם כי בראשונה דעתו של הרב מאיר בר-אילן הייתה לייעדה להמוני העם על-מנת "להוציא את התורה לרחובה של עיר", אלא שהרב זוין לא הסכים לכך, ועבודתו הייתה מיועדת גם לת"ח וללמדנים ולא רק להמוני העם. בסופו של דבר דעת הרב זוין הכריעה, ואנן סהדי כמה צדק והא"ת נמצאת על שולחנם של ת"ח בימינו, מי בגלוי ומי בסתר.
ספרי הרב זוין ניכרים בסגנונם הבהיר והנוח, ומוכיחים כי גם בבעיות הלכתיות מסובכות ניתן לכתוב בעברית קלה ומובנת. ב"אישים ושיטות" פורס הרב זוין משנתם של כמה מגדולי ישראל, תוך שהוא משתמש בבקיאותו הגדולה בתורתם. כן יש לציין את "ספרים וסופרים" המרכז את פינתו השבועית בעיתון הצופה, על ביקורת ספרים תורנים. (על חשיבות הספר תעיד העובדה שהרב מלצר במילואים לאבן האזל הל' פסולי המוקדשין כתב: "והגרש"י זעוין בביקורתו השבועית כתב להעיר..."). ב"לאור ההלכה" כותב הרב זוין על מגוון נושאים כ"מלחמה", וכ"שמיטה", לצד "שלג", "הכוזרי בהלכה" ואף "משפט שיילוק לאור ההלכה". כמה וכמה גדולי תורה ניסו להשפיע על הרב זוין שלא ידפיס את "סיפורי חסידים", באומרם שאין זה נאה לגדול כמותו לעסוק בסיפורים. אלא שהרב זוין לא שעה אליהם, ובקושי הצליח בנו להשפיע עליו שעל-כל-פנים ידפיס את "המועדים בהלכה" לפני כן. ב"מועדים בהלכה" משרטט הרב זוין את יסודותיו ההלכתיים של כל חג וחג, יחד עם שורשיהם של עיקרי הדינים והמנהגים. בספר זה נכרת במיוחד יכולתו של הרב זוין לתמצת מהלכים מסובכים בכמה משפטים השווים לכל נפש. כמו-כן, כתב את "לתורה ולמועדים" – רעיונות חסידים הכתוב לפי סדר השבוע.

דרומי
הודעות: 5585
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי דרומי » ב' מרץ 20, 2017 10:18 am

את הסיפור בנושא ההצבעה שהשווה אותה לאכילת מרור ולא לאכילת מצה - ראיתי מייחסים לגאון מטשעבין. וכמדומני שכך מסתבר.

עכ"פ בנושא הרב זוין, לא הכרתיו כמובן אם כי מימי ילדותי קראתי בשקיקה רבה את כתביו הנפלאים. (אגב, עד כמה היה כוחו בהסברה בעל פה? האם נשתמרו הקלטות ממנו?)

אך לחיבת הקודש אעתיק קטע קטן שמצאתי בספר תורת מנחם תשד"מ, ששם מובאים דברי מנכ"ל מוסדות סדיגורא הרב חיים יצחק כהן שביקר אז בחבד וסיפר כך:

פעם נכנס אליו (לרב זוין) אברך מנטורי קרתא בבקשת עזר וסיוע, ולאחרי שנתן לו, אמרתי להרב זוין ז"ל שאברך זה זרק על הרב זוין קליפות בלכתו ביום השבת להתפלל בבית הכנסת חבד במאה שערים! ואמר לי, אם כן, קרא אותו מהר בחזרה, כדי שאתן לו סכום גדול יותר, שהרי ידע על מי לזרוק!...

על כך הגיב האדמור:

אתם הכרתם אותו כאשר היה במצב של 'מרחב' - בירושלים עיר הקודש; אבל אני הכרתיו בהיותו 'במיצר' - במדינת רוסיא, במצב כזה שהתעסקות עם ענין של הפצת היהדות היתה כרוכה בסכנה ממש, ואעפ"כ לא נרתע משום דבר וכו'.

פלוריש
הודעות: 999
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי פלוריש » ב' מרץ 20, 2017 10:23 am

פעם אמר הגרז"ן גולדברג:
עלינו להכיר טובה לרבש"ע שדאג שהרב זוין יהיה מחוסר פרנסה, ובזכות זה החל לכתוב טור שבועי בהצופה, וכך זכינו לחיבוריו - הפשוטים, המסודרים והגאוניים.

פלגינן
הודעות: 2909
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי פלגינן » ב' מרץ 20, 2017 10:30 am


מן הדרום
הודעות: 215
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 11:26 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מן הדרום » ב' מרץ 20, 2017 11:55 am

בספר "וימצא כתוב" מעזבונו של הרב רפאל פוזן [שי"ל בימים אלו ויש בו הרבה דברים מענינים] כתוב [בשם רמ"מ שולזינגר] שהרב אברמסקי שהיה ידידו הטוב של הרב זוין אמר החלטנו שאנחנו לא מדברים על חמ"ץ. כלומר- הוא לא מדבר איתי על חסידות וציונות ואני לא מדבר איתו על מוסר

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11809
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' מרץ 20, 2017 12:04 pm

אני שמעתי מרמ"מ באופ"א: חמץ. חסידות מזרחי ציונות.

אגב היה תח"י מכתב של הרב זוין שממוען להנהלת אגו"י בירושלים בו הוא מודיע על עלייתו לארץ ומתחנן לקבל איזה משרה רבנית לפרנס את משפחתו. אאל"ט הוא מציין שם שיש לו הצעה להצטרף לסמינר למורים של ליפשיץ אבל הוא אינו מעונין. מעניין איך היו הדברים מתגלגלים אם הצעתו היתה נענית...

לצערי אין לי העתק, יתכן ששלחתי בשעתו צילום לנכדו ר' נחום.

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל - אנקדוטות

הודעהעל ידי לייטנר » ב' מרץ 20, 2017 12:37 pm

ממה שזכור לי, בשנתו הראשונה לימד בת"א (איפה?) מתמטיקה.
יש לזכור כי השילוב בין עצמאותו המחשבתית להיותו חסיד חב"ד נעוצה בראש ובראשונה בהיותו חסיד קאפוסט.
דוגמא לכך יכולה להיות בהצעה שיעמוד בראש חזית דתית מאוחדת מחד גיסא, והתייעצותו עם הרבי זצ"ל מאידך גיסא.
בצהרי שביעי של פסח בתחילת שנות השישים (=שנות הכ'...) ביקר אותו חסיד חב"ד, עצמאי בדעותיו גם הוא, וסיפר לו שבשיכון חב"ד שממנו הגיע אליו עורכים 'סעודת משיח'. הרב זוין הגיב מייד שאינו יודע מקור לסעודה זו בחב"ד, אבל הגר"א כתב שיש לעשות סעודה שלישית בשביעי של פסח. לא למותר לציין, שהרב זוין עצמו באותו ביקור למד ולא אכל, אף כי ייתכן שלכבוד האורח ובניו הוגשו מיני תרגימא.
אחד מנכדיו סיפר פעם שהיה לו סבא שיכל לדבר איתו בכל נושא שהוא (כשהדגש היה לאו דוקא על ענפי התורה השונים).

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ב' מרץ 20, 2017 1:52 pm

רב שמעון בשערי יושר מצטט אותו.

ואי אפשר בלי הסיפור הידוע עם רבי חצקל סרנא...

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ב' מרץ 20, 2017 1:54 pm

* בהזדמנות אחרת כשהביע את תמיכתו במפד"ל (על שמותיה השונים), נשאל כיצד הוא תומך במפלגה זו כנגד עמדת הרבי, והרב זוין ענה בדייקו שהרבי לא אמר לאיזו מפלגה להצביע, אלא אמר להצביע למפלגה שהכי דואגת לערכי היהדות (לשון שלי), ולדעתו זו המפד"ל.

מתפעל
הודעות: 3723
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' מרץ 20, 2017 2:11 pm

קצת קשה להאמין שהרב זוין באמת ובתמים האמין שהמפד"ל דאגה לערכי היהדות יותר מאגודה.

הרי בגיוס בנות למשל, הם הצביעו בעד.

מאיפה אתה מביא את הסיפור הזה?

מתפעל
הודעות: 3723
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' מרץ 20, 2017 2:11 pm

קראקובער, מה הסיפור הידוע עם ר' חצקל?

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' מרץ 20, 2017 2:16 pm

מתפעל כתב:קצת קשה להאמין שהרב זוין באמת ובתמים האמין שהמפד"ל דאגה לערכי היהדות יותר מאגודה.

הרי בגיוס בנות למשל, הם הצביעו בעד.

מאיפה אתה מביא את הסיפור הזה?

מה אדוני רוצה. עזוב את הוורט עם הוראת הרבי, תכל'ס למה הוא תמך בהם? מפני שדואגים לערכי הנצרות? הוא וודאי חשב שהם הכי קרובים ומועילים ליהדות.
ומכאן ואילך שייך לאשכול באספקלריא "האם מפד"ל קרובים ליהדות או לא".

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ב' מרץ 20, 2017 2:23 pm

מתפעל, שלחתי באישי

פרנצויז
הודעות: 772
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי פרנצויז » ב' מרץ 20, 2017 3:17 pm

שמועה שמעתי ואיני יודע מקורה ואמינותה.
אמרו שבדקו ומצאו שגדולי תורה שתמכו במזרחי, התברר שבעבר למדו תקופה באוניברסיטה, ומנו כמה שמות, וביניהם אני זוכר רק שנים: הגרש"י זוין, והגרמ"מ כשר.
האם זה נכון שלמדו באוניברסיטה, איפה ומתי?

מתפעל
הודעות: 3723
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' מרץ 20, 2017 4:01 pm

לעומקו, אל נא באפך,

סך הכל ביקשתי מקור.

לעצם הענין, האם הרב זוין חתם קול קורא להצביע למפד"ל? האם זה ברור שהצביע עבורם?
בודאי שתמך רעיונית ברעיון המזרחי דמעיקרא של בנייה בפועל של הארץ והתערבות בהנהגה, אבל ספציפית שאמר כי הם עולים על האגודה בנושא שמירת ערכי היהדות, לא מסתבר לי שאמר.

אמיר כרמי
הודעות: 368
הצטרף: א' ינואר 29, 2017 6:59 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי אמיר כרמי » ב' מרץ 20, 2017 8:45 pm

קראקובער כתב:רב שמעון בשערי יושר מצטט אותו.

ואי אפשר בלי הסיפור הידוע עם רבי חצקל סרנא...

איפה?
מה הסיפור?

דרך אגב לגבי נשוא האשכול מעניין אותי האם היחס אליו חיובי דיו בכל החוגים שומתו"מ? כלומר האם אברך ליטאי קלאסי יצטט אותו כלאחר יד או שלא? האם יתנו כולם יתנו לבניהם לקרוא בספריו?(לאפוקי סיפורי חסידים כמובן...)

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6541
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל - אנקדוטות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מרץ 20, 2017 8:48 pm

לייטנר כתב:דוגמא לכך יכולה להיות בהצעה שיעמוד בראש חזית דתית מאוחדת מחד גיסא, והתייעצותו עם הרבי זצ"ל מאידך גיסא.

הרבי תמך מאוד בהקמת חזית דתית מאוחדת!

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ב' מרץ 20, 2017 9:00 pm

אמיר כרמי כתב:
קראקובער כתב:רב שמעון בשערי יושר מצטט אותו.

ואי אפשר בלי הסיפור הידוע עם רבי חצקל סרנא...

איפה?
מה הסיפור?

דרך אגב לגבי נשוא האשכול מעניין אותי האם היחס אליו חיובי דיו בכל החוגים שומתו"מ? כלומר האם אברך ליטאי קלאסי יצטט אותו כלאחר יד או שלא? האם יתנו כולם יתנו לבניהם לקרוא בספריו?(לאפוקי סיפורי חסידים כמובן...)


רק כלאחר יד...בשינוי השם....

(אשלח לך הסיפור באישי)

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ב' מרץ 20, 2017 9:01 pm

מתפעל כתב:לעצם הענין, האם הרב זוין חתם קול קורא להצביע למפד"ל? האם זה ברור שהצביע עבורם?
בודאי שתמך רעיונית ברעיון המזרחי דמעיקרא של בנייה בפועל של הארץ והתערבות בהנהגה, אבל ספציפית שאמר כי הם עולים על האגודה בנושא שמירת ערכי היהדות, לא מסתבר לי שאמר.


הרב זוין מוגדר כאחד ממנהיגי היהדות הדתית (לצד ר' מאיר בר אילן, הרב זאב גולד וחיים קוברסקי) וינאם איתם באספת עם של המזרחי (הבקר תש"ט)
הרב זוין קרא להצביע בעד המזרחי (הצופה תשי"א)
מוזכר כ'חבר המרכז של המזרחי' (הצופה תשי"ז)
מוזכר כ'הרב שלמה יוסף זוין - מראשי המרכז העולמי של תנועת המזרחי והפועל המזרחי' (הצופה תשי"ח)
נבחר לנשיאות תנועת הפועל המזרחי, ואף השתתף בועידה העולמית של תנועת המזרחי (הצופה תשכ"ב)
קול קורא להצביע לרשימת המפד"ל: "המפד"ל פועלת להחדרת רוח התורה בחיינו" (מעריב תשכ"ה)
נבחר לנשיאות תנועת הפועל המזרחי(דבר תשל"ג)

כל זאת מלבד שיעורים תורניים שנשא במסגרות ברורות של הפועל המזרחי והמזרחי בכל רחבי הארץ, השתתפות באזכרה לשר ד"צ פנקס, לרב עמיאל, ועוד כינוסים בעלי אופי ברור.

דומני שדי בכל אלו כדי לומר שאכן תמך במפד"ל על שמותיה השונים.

באשר לשמועה שהביא פרנצויז, היא מופרכת מתוכה (יבדוק נא מר באיזו אוניברסיטה למדו 'חברי ועד הרבנים שעל יד הפועל המזרחי', ובאותה הזדמנות יראה תמיכה של הרב כשר ב'מזרחי').

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל - אנקדוטות

הודעהעל ידי לייטנר » ב' מרץ 20, 2017 9:04 pm

עזריאל ברגר כתב:
לייטנר כתב:דוגמא לכך יכולה להיות בהצעה שיעמוד בראש חזית דתית מאוחדת מחד גיסא, והתייעצותו עם הרבי זצ"ל מאידך גיסא.

הרבי תמך מאוד בהקמת חזית דתית מאוחדת!

הכוונה כאן לחזית דתית של המזרחי והפועל המזרחי.

א גאליציאנער
הודעות: 568
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ב' מרץ 20, 2017 11:11 pm

קראקובער כתב:
אמיר כרמי כתב:
קראקובער כתב:רב שמעון בשערי יושר מצטט אותו.

ואי אפשר בלי הסיפור הידוע עם רבי חצקל סרנא...

איפה?
מה הסיפור?

דרך אגב לגבי נשוא האשכול מעניין אותי האם היחס אליו חיובי דיו בכל החוגים שומתו"מ? כלומר האם אברך ליטאי קלאסי יצטט אותו כלאחר יד או שלא? האם יתנו כולם יתנו לבניהם לקרוא בספריו?(לאפוקי סיפורי חסידים כמובן...)


רק כלאחר יד...בשינוי השם....

(אשלח לך הסיפור באישי)


מעניין, ידוע לי בישיבה בעלזאית פלונית שאחד הר"מים החשובים שם - יהודי ת"ח ממשפחת ת"ח מוכרת בחסידות, נתן את ספריו לתלמידים לקרוא, ובשיעורי תורה בכמה מקומות חסידיים שמעתי כמה וכמה פעמים שיעורים שהיו בנויים על 'אישים ושיטות', 'לאור ההלכה', שלא לדבר על 'המועדים בהלכה', וכמובן שבאנציקלופדיה התלמודית כולנו משתמשים...
הוי אומר, לא כלאחר יד ולא בשינוי השם, כמובן שכשמזכירים אותו דואגים לוודא שלמי שיש את העותק הישן של אישים ושיטות, לא החדש המצונזר, יראה בכתיבתו על הרב קוק שאמנם הי' יהודי יקר ותלמיד חכם עצום ביותר, אך...
וברור שמסר את נפשו למען יהודים ברוסיה בפועל ממש, ומאוצרות שנבעו ממנו נראה שעסק רוב ימיו הרבה יותר בבניה תורנית מאשר במשהו אחר... וספריו הם נחלת לומדים רבים.
אני עצמי ראיתי כיצד בחורים צעירים מתפתחים במעוף לימודיי, ברצון לבקיאות הנרחבת שיש בה גם עומק, כאותה ששנו בספריו.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

דרומי
הודעות: 5585
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי דרומי » ב' מרץ 20, 2017 11:14 pm

האם באמת יצא 'אישים ושיטות' מצונזר? חידוש בשבילי.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ב' מרץ 20, 2017 11:15 pm

גאליציאנער, הוא שאל על הליטאים לא על הבלזאים.

א גאליציאנער
הודעות: 568
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ב' מרץ 20, 2017 11:21 pm

קראקובער כתב:גאליציאנער, הוא שאל על הליטאים לא על הבלזאים.

געזונטערהייט, יקבל תשובה על הליטאים... הג"ר שמואל גרינפעלד יחזקהו וירפאהו הקב"ה ויחייהו לאורך ימים, הינו תלמיד ישיבת נובהרדוק הצרפתית, ואף שימש בה כר"מ ראשי, ובשיעוריו הוא מזכיר רבות את הרש"י ז"ל.
הונח לך?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ב' מרץ 20, 2017 11:29 pm

א גאליציאנער כתב:
קראקובער כתב:גאליציאנער, הוא שאל על הליטאים לא על הבלזאים.

געזונטערהייט, יקבל תשובה על הליטאים... הג"ר שמואל גרינפעלד יחזקהו וירפאהו הקב"ה ויחייהו לאורך ימים, הינו תלמיד ישיבת נובהרדוק הצרפתית, ואף שימש בה כר"מ ראשי, ובשיעוריו הוא מזכיר רבות את הרש"י ז"ל.
הונח לך?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער


שאלו על ליטאי קלאסי ומצאת נוברדוקר מצרפת...אברכים מכולל פוניבז או חזו"א הם בדרך כלל מצומצמים מדי.

אולי תרחיב קצת על הצנזורה בספרו?

א גאליציאנער
הודעות: 568
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' מרץ 21, 2017 12:13 am

כמדומה אני שלא קראתי נכון, 'נובהרדוקער מצרפת'... זהו יהודי שלמד אצל ר' גרשון ליבמן, ששמע שיעורים מר' אהרן כהן מחברון, והוא יבלחט"א הי' ידידו ורעו לספסל הלימודים של ר' אברהם גרינבוים הי"ד שהי' 'ליטאי קלאסי', לכל הדעות - חושבני...
בקשר לצנזורה, אין הרבה מה לדבר, רק שבמהדורא הישנה השתפך הרש"י ז"ל בפיוטיות נלהבת מאוד בתארו את חזותו המאירה של הרב קוק עד כדי... ובמיוחד בשבתות בסעודה שלישית וכדומה, ובמהדורא החדשה, נשמטו קטעים אלו בפרק העוסק בו, עיין ותמצא.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

דרומי
הודעות: 5585
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי דרומי » ג' מרץ 21, 2017 12:32 am

כמדומני שהם לא נשמטו אלא זזו מעט ממקומם המקורי ותו לא. קשה לי להאמין שנכדי המחבר יצנזרו אותו.

אגב, הרב זוין היה במדה רבה 'איש הקשר' בין האדמור מחבד שבניו יורק לבין זלמן שזר הידוע. ניתן לראות בספר 'נשיא וחסיד' כמה ענינים שבהם היה הוא ה'מתווך' ביניהם, ולפעמים עוזר לגשר על חילוקי הדיעות בעניני ציונות וכדומה.

מה שנכון נכון
הודעות: 9261
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 21, 2017 12:36 am

א גאליציאנער כתב:בקשר לצנזורה, אין הרבה מה לדבר, רק שבמהדורא הישנה השתפך הרש"י ז"ל בפיוטיות נלהבת מאוד בתארו את חזותו המאירה של הרב קוק עד כדי... ובמיוחד בשבתות בסעודה שלישית וכדומה, ובמהדורא החדשה, נשמטו קטעים אלו בפרק העוסק בו, עיין ותמצא.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

כבודו בטוח?
אין לפני את המהדורה הישנה, וגם איני יודע מה טמון ב"עד כדי....", אך גם במהדורה החדשה לא חסרה התפעלות, וישנו תיאור סעודה שלישית, וכל הפרק תואם למה שנדפס ע"י הרשי"ז עצמו בסיני יז מעמ' לה.

דרומי
הודעות: 5585
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי דרומי » ג' מרץ 21, 2017 12:39 am

גם לי אין המהדורה הישנה לפניי, אך זכור לי שבה היה הקטע אודות הסעודה שלישית בתחילת המאמר, משא"כ במהדורה החדשה שזה באמצע ופחות בולט.

מה שנכון נכון
הודעות: 9261
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 21, 2017 12:47 am

מכיון שמשום מה חזקה על כל שמועה בעניני צנזורה שתחקק בלבבות אף אם להד"מ, היה טוב אם מי שהיכולת בידו להשוות את שתי המהדורות יודיע את אמתת הדברים.
ועד אז אדגיש כי גם סדר הדברים שבמהדו"ח מתאים למה שהדפיס הרשי"ז בסיני.

א גאליציאנער
הודעות: 568
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' מרץ 21, 2017 12:49 am

מה שנכון נכון כתב:
א גאליציאנער כתב:בקשר לצנזורה, אין הרבה מה לדבר, רק שבמהדורא הישנה השתפך הרש"י ז"ל בפיוטיות נלהבת מאוד בתארו את חזותו המאירה של הרב קוק עד כדי... ובמיוחד בשבתות בסעודה שלישית וכדומה, ובמהדורא החדשה, נשמטו קטעים אלו בפרק העוסק בו, עיין ותמצא.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

כבודו בטוח?
אין לפני את המהדורה הישנה, וגם איני יודע מה טמון ב"עד כדי....", אך גם במהדורה החדשה לא חסרה התפעלות, וישנו תיאור סעודה שלישית, וכל הפרק תואם למה שנדפס ע"י הרשי"ז עצמו בסיני יז מעמ' לה.

כבוד הרב מה שנכון, יודע אתה בודאי מהו ''אולם עתה שבתי וראה..." ועיין לראי' את תגובת הרב הדרומי.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

מתפעל
הודעות: 3723
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ג' מרץ 21, 2017 9:16 am

יישר כח לייטנר, ועדיין לא הבאת מקור לדבריך.

"בהזדמנות אחרת כשהביע את תמיכתו במפד"ל (על שמותיה השונים), נשאל כיצד הוא תומך במפלגה זו כנגד עמדת הרבי, והרב זוין ענה בדייקו שהרבי לא אמר לאיזו מפלגה להצביע, אלא אמר להצביע למפלגה שהכי דואגת לערכי היהדות (לשון שלי), ולדעתו זו המפד"ל".

לייטנר
הודעות: 4997
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ג' מרץ 21, 2017 10:27 am

מתפעל כתב:יישר כח לייטנר, ועדיין לא הבאת מקור לדבריך.

"בהזדמנות אחרת כשהביע את תמיכתו במפד"ל (על שמותיה השונים), נשאל כיצד הוא תומך במפלגה זו כנגד עמדת הרבי, והרב זוין ענה בדייקו שהרבי לא אמר לאיזו מפלגה להצביע, אלא אמר להצביע למפלגה שהכי דואגת לערכי היהדות (לשון שלי), ולדעתו זו המפד"ל".

כך זכור לי, וסביר להניח שדבר כזה לא יתפרסם בעיתון...
אך כמו שכבר נאמר לך:
לעומקו של דבר כתב:מה אדוני רוצה. עזוב את הוורט עם הוראת הרבי, תכל'ס למה הוא תמך בהם? מפני שדואגים לערכי הנצרות? הוא וודאי חשב שהם הכי קרובים ומועילים ליהדות.


כמובן, הרשות בידך לחשוב שהוא הפר ברגל גסה את הוראתו של הרבי זצ"ל
(האם היתה הוראה ברור ומפורשת של הרבי להצביע למפלגה כלשהי באותן שנים?)

חלמישצור
הודעות: 2127
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' מרץ 21, 2017 11:39 am

כמה גזרי עתונות, כדי לבסס את הדין סביב העובדות שנתפרסמו בעתונות (כפי שהעיר לעיל הרב לייטנר).

כותרת ידיעה בעיתון "הצפה", י"ב תמוז תשי"א, עמ' 1, היא: "הגרש"י זווין קורא להצביע בעד המזרחי". וז"ל (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=B07EC897):
באספת-עם של המזרחי ב"אוריון" בירושלים בשבת יצא הגרש"י זווין בקריאה נלהבה להצביע בעד רשימת המזרחי. הרב עמד על עמדתו וזכויותיו המרובות של המזרחי במלחמת מצוה בעד כל הקדוש והיקר לנו במשך יובל שנים ועל פעולותיו החשובות בארץ. ברכה לעמנו ולארצנו תביא תנועת המזרחי - סיים את נאומו.
הרב סקר את פרשת פירוקה של החזית הדתית (דבריו בנקודה זו נתפרסמו במילואם לפני כמה ימים ב"הצפה"), וסיים את נאומו המקיף בדברים אלה:
בכאב לב אנו עומדים על חורבנה של החזית הדתית המאוחדת. לחזית היה ערך היסטורי לא רק למדינתנו אלא גם בתפוצות. חזית מאוחדת לכנסת השנייה עלולה היתה להרים את קרננו מבחינה מוסרית וממשית ולהביא לכל הפחות שלשה מנדטים נוספים. נציגי המזרחי בכנסת הראשונה עמדו במערכה בשורה הראשונה בשביל עניני הדת והכלכלה כידוע לכל.

ושוב בידיעה נוספת בעיתון הנ"ל, כ"ב תמוז תשי"א, עמ' 1, הכותרת היא "הגרש"י זווין והגרש"י הילמאן קוראים להצביע בעד רשימת המזרחי". וז"ל (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=599785FF):
מר דוד צבי פנקס, המועמד הראשון ברשימת המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים קיבל מכתב מהרב הגאון ר' שואל יצחק הילמן (חותנו של הרב הראשי מרן הרי"א הרצוג), שבו הוא מודיע על הזדהותו עם רשימת המזרחי, רשימה ב. במכתב הרב הילמן נאמר:
"תמים דעות אנוכי עם כב' שאין דרך אחרת לכל מן דין סמוכו לנא רק להצביע בשביל רשימה ב, רשימת המזרחי, ויכול להודיע גלוי דעתי זה להסכים למשמעתי".
הרב הגאון ש. י. זווין, עורך האנציקלופדיה התלמודית, ומראשי חסידי חב"ד, קורא את כל יראי ד' להצביע בעד רשימת המזרחי, רשימה ב'.
הרב זווין כותב בין השאר:
כל איש ואשה, זקן וצעיר, בעל בית ושכן, איש התורה ואיש המעשה, הפקיד והפועל, כל איש אשר יראת ד' נגד עיניו, ילך ביום הבחירות אל הקלפי ויצביע בעד רשימת המזרחי ודתיים בלתי-מפלגתיים רשימה ב'."

הבחירות לכנסת השנייה נערכו כמה ימים אחר כך, בכ"ו תמוז. הקרע הוא כמובן, כפי שמציין רש"י עצמו, התפרקות "החזית הדתית המאוחדת" מהכנסת הראשונה לארבע מפלגות שונות.

אגב, בידיעה בעיתון מעריב, ח' אלול תשכ"ה, עמ' 5, לקראת הבחירות לכנסת השישית שהתקיימו חודשיים לאחר מכן (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=471EED3E) דווח:
במשאל שנערך בימים אלה בקרב אישים דתיים מכל החוגים על השאלה, אם יש צורך בהקמת חזית דתית משותפת או לא... הרב ש. י. זווין רואה בהקמת חזית דתית כוללת הכרח השעה ומציע, שאם לא תקום חזית כזו, הרי שחייבות המפלגות הדתיות להגיע, לפחות, להסכם בדבר מניעת השמצות וגידופים במערכת הבחירות.

חלמישצור
הודעות: 2127
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' מרץ 21, 2017 11:53 am

ועוד ידיעה מעניינת שמצאתי, שלפי הרש"י זווין, הרבי תמך בשלב מסוים ברב גורן בבחירות לרב הראשי לישראל. בעיתון מעריב, ה' כסלו תשכ"א, עמ' 1, דווח (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=2A3B6415):
הרב זווין ביקש מאתנו לתקן את הידיעה מאתמול בדבר מכתב הרבי מלובביץ אליו. הרבי כתב, כלפי שפורסם ב"מעריב", שיש לערוך את הבחירות בהקדם ושאין להדיח רב ראשי מכהונתו, אך הוא תומך בבחירת הרב גורן כרב ראשי אשכנזי ולא ברב אונטרמן כפי שפורסם.

כמובן וכידוע שהדבר לא יצא אז אל הפועל. הרב אונטרמן גבר על הרב גורן בבחירות של שנת תשכ"ד בקול אחד בלבד, וכיהן עד שנת תשל"ב, אז החליפו הרב גורן. והדברים עתיקים.

סגי נהור
הודעות: 3749
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' מרץ 21, 2017 12:52 pm

חלמישצור כתב:ועוד ידיעה מעניינת שמצאתי, שלפי הרש"י זווין, הרבי תמך בשלב מסוים ברב גורן בבחירות לרב הראשי לישראל. בעיתון מעריב, ה' כסלו תשכ"א, עמ' 1, דווח (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=2A3B6415):
הרב זווין ביקש מאתנו לתקן את הידיעה מאתמול בדבר מכתב הרבי מלובביץ אליו. הרבי כתב, כלפי שפורסם ב"מעריב", שיש לערוך את הבחירות בהקדם ושאין להדיח רב ראשי מכהונתו, אך הוא תומך בבחירת הרב גורן כרב ראשי אשכנזי ולא ברב אונטרמן כפי שפורסם.


המכתב נדפס בשלמותו באגרותיו, חלק כ, אגרת ז'תעד.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' מרץ 21, 2017 1:40 pm

אם כבר אספקלריא,
עמדתו של הרב מלובביץ' ביחס לבחירות בארה"ק, התמצתה אאל"ט בכך:
1. הוראה מעט אמורפית ידי בחירות, להצביע למפלגה "הקרובה ביותר ליהדות", "החרדית ביותר", לשונות דומים זל"ז שהתחלפו עם השנים. (כמדומני שבדר"כ חסידי חב"ד הצביעו עבור פא"י?)
2. פעילות נרחבת בעד חזית דתית מאוחדת (אמנם לא אחדות מלאה אלא לבחירות בלבד).
3. (פחות ידוע וכפי שכבר ציינתי פעם בפורום זה), התנגדות להשתתפות בקואליציה מסיבות של "קנאות". אם כי פרט זה לא פורסם כמעט על ידו או ע"י חסידיו. פרט זה מצאתי באמת במכתב המיועד לנשוא האשכול.
4. הוראה חד פעמית ויחידה, להצביע ולפעול ולהפעיל בבחירות תשמ"ט עבור מפלגת אגו"י (ופא"י), באות ג'.
נערך לאחרונה על ידי לעומקו של דבר ב ג' מרץ 21, 2017 1:43 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' מרץ 21, 2017 1:41 pm

חלמישצור כתב:ועוד ידיעה מעניינת שמצאתי, שלפי הרש"י זווין, הרבי תמך בשלב מסוים ברב גורן בבחירות לרב הראשי לישראל. בעיתון מעריב, ה' כסלו תשכ"א, עמ' 1, דווח (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=2A3B6415):
הרב זווין ביקש מאתנו לתקן את הידיעה מאתמול בדבר מכתב הרבי מלובביץ אליו. הרבי כתב, כלפי שפורסם ב"מעריב", שיש לערוך את הבחירות בהקדם ושאין להדיח רב ראשי מכהונתו, אך הוא תומך בבחירת הרב גורן כרב ראשי אשכנזי ולא ברב אונטרמן כפי שפורסם.

כמובן וכידוע שהדבר לא יצא אז אל הפועל. הרב אונטרמן גבר על הרב גורן בבחירות של שנת תשכ"ד בקול אחד בלבד, וכיהן עד שנת תשל"ב, אז החליפו הרב גורן. והדברים עתיקים.

בסיבוב השני התנגד, כן?

סגי נהור
הודעות: 3749
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' מרץ 21, 2017 1:52 pm

לעומקו של דבר כתב:
חלמישצור כתב:ועוד ידיעה מעניינת שמצאתי, שלפי הרש"י זווין, הרבי תמך בשלב מסוים ברב גורן בבחירות לרב הראשי לישראל. בעיתון מעריב, ה' כסלו תשכ"א, עמ' 1, דווח (http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=2A3B6415):
הרב זווין ביקש מאתנו לתקן את הידיעה מאתמול בדבר מכתב הרבי מלובביץ אליו. הרבי כתב, כלפי שפורסם ב"מעריב", שיש לערוך את הבחירות בהקדם ושאין להדיח רב ראשי מכהונתו, אך הוא תומך בבחירת הרב גורן כרב ראשי אשכנזי ולא ברב אונטרמן כפי שפורסם.

כמובן וכידוע שהדבר לא יצא אז אל הפועל. הרב אונטרמן גבר על הרב גורן בבחירות של שנת תשכ"ד בקול אחד בלבד, וכיהן עד שנת תשל"ב, אז החליפו הרב גורן. והדברים עתיקים.

בסיבוב השני התנגד, כן?

התנגד לאורך כל הדרך לקיומם של בחירות להדחת רב מכהן, כפי שאפשר לראות גם באגרת הקודמת שציינתי אליה, שם נאמר בין השאר:
לא היתה כזאת בישראל אשר חילוניים, ואפילו סתם בע"ב (שחלק חשוב מועידה הבוחרת הוא מהם), יסירו רב ממשרתו. מובן שידוע לי שמלכתחילה הנה באופן רשמי ניתנה להנ"ל המשרה לזמן קבוע. אבל אין זה מבטל כלל הענין דכבוד התורה וכבוד רב בישראל, הענין דחזקה וכו'.

ועוד שם:
עצם היחס שלי לכל המוסד דרבנות הראשית - הריהו מבוסס על יסוד יחס כל גדולי ישראל שקדמונו - דענין כהנ"ל שלילי הוא. וכידוע לכל העסקנים הציבוריים דרוסי' איך שהתנגדו רבני ישראל ומנהיגים האמיתיים להקמת מוסד כזה ברוסי' וסביבותי'. והתנגדו בכל עוז ועד כדי מלחמה בממשלה הצארית, כמובן באופנים האפשריים אז, עד שביטלו כל התכנית. והטעמים ידועים, ובאם הי' ספק בנוגע לחשש שלהם האם רחוק הוא או קרוב, הרי המציאות דשנות הרבנות הראשית דאה"ק ת"ו הוכיחה, אשר החששות צדקו במילואם ועוד יותר.
אלא שבעוה"ר, כפי המצב בהוה - הנה ביטול כל הענין דרבנות הראשית אם כי בגדר הטוב הוא, אבל לע"ע לא בגדר האפשרי, כיון שלא ישמעו לזה השמאליים ואפילו לא אלו שמימין להם, אף שכל אחד נוכח במשך שנים שעברו בההיזק שהובא לדת ועניני' על ידי מוסד הנ"ל וד"ל, למרות שאלו שכיהנו במשרה זו כוונתם היתה רצוי' ואולי גם מעשיהם באם היו יכולים לפעול כרצונם. והאפשריות והיכולת שלהם היו פוחתות והולכות, ובינינו לבין עצמינו, לא תמיד עמדו בנסיון. אלא שאמרו חז"ל אל תדין את חברך וכו'.
כיון שכנ"ל, אין אפשריות לבטל כל המוסד, הרי על כל פנים מוכרח למעט ההיזק הנגרם לדתנו ולכבוד התורה ונושאי התורה.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 32 אורחים