עמוד 2 מתוך 2

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 9:33 pm
על ידי לייטנר
הוה אמינא כתב:עוד מסופר, שבהזדמנות חילק הרב הרצוג שסי"ן שלמים לאלו שבאו לדבר איתו בלימוד, ומהם גדולי הת"ח שבאותה תקופה שהעניות היתה מנת חלקם, והלכו אליו בימי שישי וקיבלו שסי"ן.

כיו"ב מסופר על הרב פנחס עפשטיין שפעם דיבר בלימוד עם הרב הרצוג, שאמר לו תוך כדי הדיבור: "כשתלך הביתה ותעיין בסוגיה, תראה שהצדק עמי". הרב עפשטיין נכלם השיב לו שבכיבוש הרובע הוא איבד את כל רכושו, כולל ספריו.
כשחזר הרב עפשטיין לביתו, מצא שהרב הרצטג שיגר לביתו ש"ס.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 9:37 pm
על ידי פרי יהושע
איש_ספר כתב:בשביל האיזון והצדק ההיסטורי, יש להוסיף שאחרי כניעתו של הרב הרצוג לפישמן בפרשת ילדי טהרן והחרם על קרן היסוד וכו', היתה אכזבה גדולה מהרב הרצוג. וידוע מה שאמר הרב מבריסק לעסקנים שהציעו לו להכנס לרב הרצוג, שאם יפצירו בו יכנס, ויאמר לו את הפסוק הבא: ונתתי וגו'. רח"ל.

היו אומרים בשם הרי"ז שכשבוא המשיח חושבים שייצא הרב הרצוג ראשונה עם הצלינדר ולא היא.., כן היה "מוותר" לתלמידי ישיבת חברון לבוא לרקוד אצלו בשעות אחה"צ המאוחרות בש"ת העיקר שלא ילכו לרב הרצוג, כך מספרים..

בנוגע לבנו כמה שזכר לי היה מלבושו כלבוש הירושלמים, [אולי לא כששימש כציר), אבל ברור שלא ההתנגדות גידלה את משפחתו כפי שהייתה, אלא האווירה הפשרנית בבית ועל רקע התקופה. אבל הוא היה אדם גדול הן בתורה ובחכמה ובעיקר קידש ש"ש בפעילותו הרבה אחרי השואה עם הילדים שהציל מהמנזרים וכדו'.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 9:40 pm
על ידי פרי יהושע
פרנקל תאומים כתב:
הבטחתי כתב:
גם זו לטובה כתב:אאל"ט המשתתפים שם לא באו רק לש"ש.


כבודו לא טועה.

כלומר?
המשתתפים היו מקבלים על כך איזו שהיא מלגה? או שמא זו היתה הזדמנות טובה לראות ולהיראות ע"מ לזכות בהמשך במשרה של רב או דיין?

פשיטא שההזדמנות.. כעת אני רואה לעיל שהיו גם כאלו שקיבלו ממנו כפשוטו מתת יד, (ונזכרתי גם אני בסיפור על הגליצינער)הוא היה אוהב ומכבד כל ת"ח כנפשו, זכותו תעמוד לו.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 11:00 pm
על ידי גלאגוזים
כהמשך לדיון.
אין ספק שהזקנים שבמשתתפים לא באו לשם קידום או קבלת משרה,
לא ה'חרקובר' ולא ה'טפליקר' היו זקוקים ל'ג'ובים'...
אין ביכולתנו לדעת יודע מה היה בלבם של הת"ח הצעירים משתתפי השיעור, כי רק ה' יראה ללבב.
ומ"מ נזכרתי בסיפור יפה ששמעתי מת"ח מופלג שהיה בין המשתתפים, כי בעת שהחל ללכת מפעם
לפעם לבית הרב הרצוג זצ"ל, אמר לי הגרא"י פינקל זצ"ל: אתה הולך לשם כדי שהרב הרצוג יעשה לך
טובה?! אז דע לך שיש לך טעות גדולה. הרב הרצוג הוא כל כך טוב, ובין אם תבוא ובין אם לא, הוא יעזור
לך באותה מידה.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 11:12 pm
על ידי איש_ספר
פרי יהושע כתב:
איש_ספר כתב:בשביל האיזון והצדק ההיסטורי, יש להוסיף שאחרי כניעתו של הרב הרצוג לפישמן בפרשת ילדי טהרן והחרם על קרן היסוד וכו', היתה אכזבה גדולה מהרב הרצוג. וידוע מה שאמר הרב מבריסק לעסקנים שהציעו לו להכנס לרב הרצוג, שאם יפצירו בו יכנס, ויאמר לו את הפסוק הבא: ונתתי וגו'. רח"ל.

היו אומרים בשם הרי"ז שכשבוא המשיח חושבים שייצא הרב הרצוג ראשונה עם הצלינדר ולא היא.., כן היה "מוותר" לתלמידי ישיבת חברון לבוא לרקוד אצלו בשעות אחה"צ המאוחרות בש"ת העיקר שלא ילכו לרב הרצוג, כך מספרים..

בנוגע לבנו כמה שזכר לי היה מלבושו כלבוש הירושלמים, [אולי לא כששימש כציר), אבל ברור שלא ההתנגדות גידלה את משפחתו כפי שהייתה, אלא האווירה הפשרנית בבית ועל רקע התקופה. אבל הוא היה אדם גדול הן בתורה ובחכמה ובעיקר קידש ש"ש בפעילותו הרבה אחרי השואה עם הילדים שהציל מהמנזרים וכדו'.
יעקב הרצוג הלך בלבוש ירושלמי?!

כמדובר, יעקב הרצוג היה דיפלומט מזהיר, והתפרסם בשעתו בויכוח פומבי שערך באיזו אונ' עם פרופסור מפורסם ששלל את צדקת קיומה של המדינה. הויכוח נדפס בעבר והיה נפוץ מאד, קראתי פעם, מרשים מאד. באוצר יש משהו ממנו (חוץ מביאורו למשניות) בענין דומה https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?180751&

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 11:17 pm
על ידי גלאגוזים
איש_ספר כתב:
פרי יהושע כתב:
איש_ספר כתב:בשביל האיזון והצדק ההיסטורי, יש להוסיף שאחרי כניעתו של הרב הרצוג לפישמן בפרשת ילדי טהרן והחרם על קרן היסוד וכו', היתה אכזבה גדולה מהרב הרצוג. וידוע מה שאמר הרב מבריסק לעסקנים שהציעו לו להכנס לרב הרצוג, שאם יפצירו בו יכנס, ויאמר לו את הפסוק הבא: ונתתי וגו'. רח"ל.כמדובר, יעקב הרצוג היה דיפלומט מזהיר, והתפרסם בשעתו בויכוח פומבי שערך באיזו אונ' עם פרופסור מפורסם ששלל את צדקת קיומה של המדינה. הויכוח נדפס בעבר והיה נפוץ מאד, קראתי פעם, מרשים מאד. באוצר יש משהו ממנו (חוץ מביאורו למשניות) בענין דומה https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?180751&


ארנולד טוינבי

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 11:18 pm
על ידי איש_ספר
אכן...

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 11:25 pm
על ידי הבטחתי
פרנקל תאומים כתב:חשוב לדייק ולהוסיף שהגרי"א הרצוג זצ"ל בתחילה הלך גם בעניין זה יד ביד עם החרדים אע"פ שבשעתו הדבר נתפס כקריאת תיגר גדולה שלו על המערכת, ועורר עליו את חמתם של 'המזרחי' (והרב הרצוג היה איש 'המזרחי'). אם זכרוני אינו בכזיב מנהיג 'המזרחי' תקף אותו מעל גבי דוכן הכנסת בטענה שהוא מסייע לחוגים האנטי ציוניים ושעל הרב הראשי להיות 'ציוני' וכו'.
היתה עליו מסכת לחצים ארוכה ומסיבית מצד חוגי השלטון, ומטבעו הוא היה איש רך ונוח להשפעה. כשהוא בסופו של דבר נכנע, היה זה לאחר שעסקני 'המזרחי' הבטיחו לו אלף הבטחות שהילדים שבאו מבית דתי יקבלו חינוך דתי וכו' והוא קיבל את דבריהם, לא בלב קל.


למען הדיוק, פרשת ילדי טהרן היתה לפני שנת תש"ח, כך שלא יתכן שתקפו אותו על כך מעל דוכן הכנסת (כנראה התבלבל מר עם ענין גיוס הבנות).

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: א' יולי 16, 2017 11:40 pm
על ידי הוה אמינא
שמעתי מהגר"י הקר שליט"א מהתקופה שלמד בישיבת קול תורה כאשר זו שכנה עדיין בשכונת קרית שמואל, בסמיכות למקום מגורי הרב הרצוג, והיו מנין מהישיבה הולכים אצלו להתפלל. וכנראה שהיו נכנסים ויוצאים בביתו גם בשעות נוספות, ואירע להם לראות את ההשפעה של המשלחות השונות...
הוא מתאר את גאונותו ושליטתו בש"ס ובפוסקים מחד עם תמימותו. ואת שליטתה של הרבנית במכמני הפוליטיקה הרבנית כפי שגדלה מנעוריה בהיותה בת של רב מפורסם. לפי המתואר, הבחורים לתפילה וכן אנשים פרטיים ורבנים רציניים היו נכנסים אל הרב מהדלת הקדמית, ואילו עסקני המזרחי היו נכנסים דרך הדלת הצדדית למטבח אל הרבנית, ומשם כבר הצליחו להוציא משמו או ממנו מה שרצו...

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 12:05 am
על ידי פרי יהושע
איש_ספר כתב:
פרי יהושע כתב:
איש_ספר כתב:בשביל האיזון והצדק ההיסטורי, יש להוסיף שאחרי כניעתו של הרב הרצוג לפישמן בפרשת ילדי טהרן והחרם על קרן היסוד וכו', היתה אכזבה גדולה מהרב הרצוג. וידוע מה שאמר הרב מבריסק לעסקנים שהציעו לו להכנס לרב הרצוג, שאם יפצירו בו יכנס, ויאמר לו את הפסוק הבא: ונתתי וגו'. רח"ל.

היו אומרים בשם הרי"ז שכשבוא המשיח חושבים שייצא הרב הרצוג ראשונה עם הצלינדר ולא היא.., כן היה "מוותר" לתלמידי ישיבת חברון לבוא לרקוד אצלו בשעות אחה"צ המאוחרות בש"ת העיקר שלא ילכו לרב הרצוג, כך מספרים..

בנוגע לבנו כמה שזכר לי היה מלבושו כלבוש הירושלמים, [אולי לא כששימש כציר), אבל ברור שלא ההתנגדות גידלה את משפחתו כפי שהייתה, אלא האווירה הפשרנית בבית ועל רקע התקופה. אבל הוא היה אדם גדול הן בתורה ובחכמה ובעיקר קידש ש"ש בפעילותו הרבה אחרי השואה עם הילדים שהציל מהמנזרים וכדו'.
יעקב הרצוג הלך בלבוש ירושלמי?!

כמדובר, יעקב הרצוג היה דיפלומט מזהיר, והתפרסם בשעתו בויכוח פומבי שערך באיזו אונ' עם פרופסור מפורסם ששלל את צדקת קיומה של המדינה. הויכוח נדפס בעבר והיה נפוץ מאד, קראתי פעם, מרשים מאד. באוצר יש משהו ממנו (חוץ מביאורו למשניות) בענין דומה https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?180751&

כנראה שהייתה לי טעות האם לו היה לו בן שחזר למקורות כמעט זכור לי בברור מישהו מהם עם לבוש ירושלמי, אולי אני טועה.
את הנאום/הוויכוח הזה גם אני קראתי פעם.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 12:16 am
על ידי מחולת המחנים
סיפור נאה ששמעתי על הרב הרצוג שמבטא רבות את דמותו:
בסוף ימיו לא היה הרב הרצוג בדעה צלולה לגמרי, והיו באים אליו בקשות לצדקה בלי סוף, הוא חתם על עוד ועוד המחאות עד שאזל הכסף בחשבון הבנק שלו, כאשר אמרו לו שאין כיסוי לצ'קים הוא הגיב: "מה הבעיה? נכתוב עוד צ'ק".

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 12:35 am
על ידי פרנקל תאומים
הבטחתי כתב:
פרנקל תאומים כתב:חשוב לדייק ולהוסיף שהגרי"א הרצוג זצ"ל בתחילה הלך גם בעניין זה יד ביד עם החרדים אע"פ שבשעתו הדבר נתפס כקריאת תיגר גדולה שלו על המערכת, ועורר עליו את חמתם של 'המזרחי' (והרב הרצוג היה איש 'המזרחי'). אם זכרוני אינו בכזיב מנהיג 'המזרחי' תקף אותו מעל גבי דוכן הכנסת בטענה שהוא מסייע לחוגים האנטי ציוניים ושעל הרב הראשי להיות 'ציוני' וכו'.
היתה עליו מסכת לחצים ארוכה ומסיבית מצד חוגי השלטון, ומטבעו הוא היה איש רך ונוח להשפעה. כשהוא בסופו של דבר נכנע, היה זה לאחר שעסקני 'המזרחי' הבטיחו לו אלף הבטחות שהילדים שבאו מבית דתי יקבלו חינוך דתי וכו' והוא קיבל את דבריהם, לא בלב קל.


למען הדיוק, פרשת ילדי טהרן היתה לפני שנת תש"ח, כך שלא יתכן שתקפו אותו על כך מעל דוכן הכנסת (כנראה התבלבל מר עם ענין גיוס הבנות).

תודה על התיקון.
לא התבלבלתי עם גיוס בנות, כ"א עם מקום ההתקפה, לא היתה זו ה'כנסת' שאכן עוד לא באה לעולם, כ"א היה זה במהלך "מסיבת עיתונאים" שאורגנה ע"י ה'סוכנות' במטרה להדוף את המתקפה שהתחוללה כנגדה.
מי שנבחר לייצג את ה'סוכנות' באותה מסיבת עיתונאים היה חבר הנהלת הסוכנות ומנהיג 'המזרחי'. הוא תקף את הרב נחרצות והגן על ה'סוכנות'. ומלבד זאת, בישיבה של הנהגת 'המזרחי' נקרא הרב הרצוג לעמוד לימין 'הציונות' או להתפטר! בעיתונות הבלתי ממסדית של אותם ימים (כלומר- לא עיתוני השמאל ו'המזרחי') מחו כנגד ההשתלחויות של חלק מאנשי 'המזרחי' כנגד הרב הרצוג בשל עמדתו בפרשה. אלא שלבסוף כאמור, גברו הלחצים, ההתחייבויות וההבטחות, והרב אכן חזר בו מתוך תקווה או אמונה שההבטחות יקוימו.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 12:41 am
על ידי פרנקל תאומים
פרי יהושע כתב:כנראה שהייתה לי טעות האם לו היה לו בן שחזר למקורות כמעט זכור לי בברור מישהו מהם עם לבוש ירושלמי, אולי אני טועה.

מה למשפחת הרצוג וללבוש ירושלמי? וכי הלבוש הזה היה ה'מקורות' שלהם?

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 12:47 am
על ידי פרנקל תאומים
ואגב, ר' יעקב ז"ל היה מגולח זקן.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 1:01 am
על ידי מנדעל
יש גם משהו עם ה'אמרי אמת' בענין. לא זכור לי בדיוק מה. נראה לי שהורה לבחורים מישפ"א שילכו או משהו כזה. מי שיודע שירחיב.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 1:10 am
על ידי לייטנר
פרנקל תאומים כתב:ואגב, ר' יעקב ז"ל היה מגולח זקן.

לאפוקי משפמו של חיים?!

אגב, זכורני שפעולתו הראשונה לאחר סיימו את כהונתו כנשיא המדינה היתה הגשת תלונה במשטרה על היעלמות/גניבת כתבים של אביו.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 1:17 am
על ידי גלאגוזים
כיוון דאיירינן בבני הרב זצ"ל
מן הראוי לציין כי הם נקראו על שמם של גדולי הדור.
הראשון ר' יעקב דוד ע"ש הרידב"ז זצ"ל
והשני חיים ע"ם הגר"ח זצ"ל מבריסק.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 1:42 am
על ידי סיפרון
הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר ז"ל בס' רשומים בשמך מביא סיפור מענין על גאון וצדיק וגדול מאונגרין ז"ל שהרב הרצוג ז"ל הציל אותו ואת אשתו ראה שם.
הספר אינו תחת ידי וגם אינו באוצר (ולמה לא?), מי יוכל להביא הדברים יישר כח.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 7:47 am
על ידי פרי יהושע
פרנקל תאומים כתב:
פרי יהושע כתב:כנראה שהייתה לי טעות האם לו היה לו בן שחזר למקורות כמעט זכור לי בברור מישהו מהם עם לבוש ירושלמי, אולי אני טועה.

מה למשפחת הרצוג וללבוש ירושלמי? וכי הלבוש הזה היה ה'מקורות' שלהם?

אבל היה דבר כזה, חזר בתשובה ונדבק למקורות שהיו בזיכרון שלו מימי שישי שם ואני ראיתי אותו, או שאני לא יודע מה.

וגם אני נזכרתי בסיפור על הגלצינר פוסק ועל הקושיא שתורצה

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 7:53 am
על ידי פרי יהושע
לא לשכוח את הדוקטורט האנגלי על התכלת, אבל יש חשש שנעבור לאספקלריה

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 8:53 am
על ידי פרנקל תאומים
גלאגוזים כתב:כיוון דאיירינן בבני הרב זצ"ל
מן הראוי לציין כי הם נקראו על שמם של גדולי הדור.
הראשון ר' יעקב דוד ע"ש הרידב"ז זצ"ל
והשני חיים ע"ם הגר"ח זצ"ל מבריסק.

האמנם?
זאת אכן ידיעה יפה ובעלת משמעות.
חיים היה אפי' "חיים הלוי"...

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 8:57 am
על ידי פרנקל תאומים
לייטנר כתב:
פרנקל תאומים כתב:ואגב, ר' יעקב ז"ל היה מגולח זקן.

לאפוקי משפמו של חיים?!

התכוונתי לומר בזה שקצת קשה לומר שהוא לבש "לבוש ירושלמי"...

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 7:06 pm
על ידי מן הדרום
מחולת המחנים כתב:סיפור נאה ששמעתי על הרב הרצוג שמבטא רבות את דמותו:
בסוף ימיו לא היה הרב הרצוג בדעה צלולה לגמרי, והיו באים אליו בקשות לצדקה בלי סוף, הוא חתם על עוד ועוד המחאות עד שאזל הכסף בחשבון הבנק שלו, כאשר אמרו לו שאין כיסוי לצ'קים הוא הגיב: "מה הבעיה? נכתוב עוד צ'ק".


אני שמעתי ממקור מהימן, שזה לא היה בגלל חוסר צלילות אלא , עד כמה שנשמע מפליא ביחס לאדם שידע להתהלך גם עם רוזני ארץ, חוסר הבנה בצורת מטבע

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 7:12 pm
על ידי מן הדרום
ארחיב יותר , מתוך מש"כ במק"א:

בהקשר לזה נביא כאן סיפור שסופר בע"פ ולא נכתב עלי ספר .הרב הפליג בפזרנותו עד כדי כך שמנהל סניף הבנק בו נוהל חשבונו היה צריך לגשת לביתו ולהסביר לו שאין אפשרות להוציא יותר,כי גם הבנק מוגבל במקורותיו,על פי המסופר אמר הרב למזכירו בתמימות –אולי תכתוב צ'ק גם לבנק..,בתחילה היה הסיפור תמוה בעיני וכי לא ידע הרב שאין הדברים מתנהלים כך,שני ציטוטים מאפשרים אולי לקבל סיפור זה ,אבל גם אם אין בו אמת הרי שעל כך יש לומר:יש אנשים שעליהם גם לא יספרו דבר כזה.מפי הרב נרשם הציטוט הבא-"הנואם שקדמני העיר שהוא איש פרקטי ,אני חי בעולם של מחשבה" [משואה ליצחק א' עמוד 113] ואמירה אחרת הקרובה יותר לענין הספציפי בו אנו עוסקים מצויה בביוגרפיה שנכתבה על בנו של הרב ,הרב ד"ר יעקב ז"ל[צפנת פענח ,ספרי חמד ,עמוד 69] שם מסופר על כלתו של הרב שכאשר נכנסה לביתו "התרשמה עמוקות ...מליבו החם של הרב שהטוב והחסד ששפעו ממנו גרמו לו צרות צרורות,שהרי לא הבין בכספים והיה מוכן לתרום ולסייע לכל מי שפנה אליו".אך הביסוס החזק ביותר לסיפור שכזה נמצא בדבריו של בנו חיים בספרו דרך חיים [עמוד 31] :
"מכיון שלא היה לו שום מושג בענינים מינהליים,הוא רשם המחאות בחיוך לכל מי שפנה אליו.עודני זוכר את תחושת יום הדין שירדה עלינו כשמנהל הבנק בא להודיע לאמי על משיכות היתר מחשבוננו,שהולידו חוב כבד.מאותו יום ןאילך לא רשם אבי שום המחאה אלא אם אמי הסכימה לחתום עליה." בכלל צריך לומר שבספר זה המלא הערצה לדמותו של הרב מתוארת כמה וכמה פעמים אותה תכונה של ניתוק ממילי דעלמא כך למשל [עמוד 21]:הוא נחשב בעיני יודעיו כמעין פרופסור מפוזר ומסביבו הילכו סיפורים משעשעים על תלישותו מהבלי העולם הזה,כשאמי נישאה והגיעה לבלפסט ,היא מצאה שהרצפה מתחת למיטתו מכוסה בזוגות נעליים לרוב.כל אימת שנקרעו שרוכי נעליו הוא לא טרח להשיג שרוכים אחרים אלא קנה זוג נעליים חדשות

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ב' יולי 17, 2017 8:43 pm
על ידי מבקש חכמה
בתולדות הרב אהרנברג הדבר יהושע מסופר שהשתתף בכינוס כזה והביע דבריו אלא שלא היו מובנים עקב המבטא הקשה ועל כן היו שצחקו מהם, אולם הרב הרצוג התרשם מתוכן הדברים ובעקבות כך דאג למנותו למשרות מכובדות כערכו ובסופו של דבר כאב"ד תל אביב.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ד' יולי 19, 2017 12:54 pm
על ידי שלום
ר' יעקב דוד הרצוג ז"ל היה מוסמך לרבנות ודיינות מהריא"ז מלצר. היה בעל כשרונות רבים כידוע והוריו ראו בו את "הבן הממשיך" בעוד שאחיו היה מעורב בענייני הצבא הבריטי. גם נבחר לכהן כרב הראשי לבריטניה אבל הלחץ הנפשי בעניין הכריע אותו והוא ירד מהסכמתו.

הוא לא לבש לבוש ירושלמי וכמנהג עובדי המדינה הבחירים באותם ימים גם לא חבש כיפה בעבודתו הדיפלומטית. אי אפשר לבחון כל דבר בעיניים שלנו היום.

משנתמנתה גולדה לראשת ממשלה היא לא אהבה אותו. היתה לה אלרגיה לדתיים ואלרגיה לאינטלגניטים. לאט לאט היא קיצצה בסמכויותיו. זאת לאחר שנים רבות של פריחה תחת בן גוריון. כנראה כל זה קיצר את חייו ולצרינו נלב"ע צעיר.

יתר קורותיו בספר של בר זוהר - צפנת פענח: חייו ומותו של נסיך יהודי.

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ד' יולי 19, 2017 8:34 pm
על ידי הוה אמינא
מסתמא השמועה על לבוש ירושלמי היתה במקור על בנו של מרן רבי הירש פסח פראנק ומישהו החליף לבנו של הגריא"ה

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

פורסם: ד' יולי 19, 2017 9:55 pm
על ידי בני ברקי
מה היה הסיפור עם ילדי טהרן שכביכול נקט עמדה תחת לחץ כנגד הציבור החרדי?
ומה היה הטענות נגדו בנושא גיוס בנות?