מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו מדניצקי בעל 'מתת ידו'

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
אורח
הודעות: 615
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי אורח » ה' ינואר 10, 2013 12:46 am

ברשות המוסד היו כרכים רבים של כתבים מכי"ק ר' מלכיאל שכללו תשובות וכו'. כמו שהודיעו בראש הכרכים שהוציאו. הכתבים נמסרו להם ע"י המשפחה ע"מ להו"ל.
בשנים האחרונות התעניינו בני המשפחה, מה מצב כתבי היד והעבודה להוצאתם והתברר שהם 'נעלמו' (וד"ל)
הכרך שיוצא עכשיו הוא 'שארית הפליטה' ומס שפתים למשפחה הזועמת. עוד ידובר.

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1605
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: בעל ה"דברי מלכיאל"

הודעהעל ידי מאיר סובל » ה' ינואר 10, 2013 3:28 am

שיף כתב:
זאגער ישן כתב:
מאיר סובל כתב:כל ספריית הדברי מלכיאל נמכרה עוד בחו"ל ע"י בנו יונה [בשנת תרפ"ג בערך] לרב טיקוצינסקי שמילא את מקומו של הדברי מלכיאל ברבנות העיר לומז'ה. הרב טיקוצינסקי עלה לארץ, וניניו הם [כנראה] שמכרו את הספרים לפרויליך.

כאן מבואר שהספרייה עברה לחתנו ומ"מ של הרב טיקוצינסקי - הרב"י לוין.

אי"כ שום סתירה זה עבר לחתנו הנ"ל ומשפ' אחריו מכרו את הספרים.
ולעצם הרבנות של הרב טיקוצינסקי הוא לא כלל רב בלומזה אלא בפיונטניצא הסמוכה ללומזא ואתי הכל שפיר.


ר' שיף,
דבר זה ברור לי מלפני עשרות שנים, שבתקופה האחרונה לפני שהגרא"י עלה ארצה, מילא את מקום רבה של לומז'ה שהיה ריק באותה תקופה.
בפיוטניצא הסמוכה כיהן עוד בזמן הדברי מלכיאל, והיה בין שניהם ויכוח על רקע כשרות, שהפוסק ביניהם היה רבי חיים לייב סטאביסקער.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12293
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 07, 2014 12:01 am

באשכול למעלה הוצגה כתבה מעיתון אסופות ז"ל מלפני שלוש שנים ויותר, שם פורסם כי המכתב המפורסם על הרב קוק שיוחס לרב מבוטען אינו לא.
עתה נמצא המכתב המקורי והתבררה זהותו של הכותב.

-------
http://www.orhaorot.022.co.il/BRPortal/ ... arc=825908

"רבות בשנים שלא היה בישיבה בחור מצוין בחריפות ובקיאות כמו העילוי הדווינסקאי (=הרב קוק)"
פרסום ראשון ומלא של האיגרת המרתקת שקיבל הרב קוק מאת ידידו בתקופת לימודם בוולוז'ין, וזיהוי כותבה האמיתי
21:16 (06/02/14) אור האורות


א.
בספר 'אור מופלא – מרן הרב קוק' (תשל"ב), מאת הרב זאב אריה רבינר, בפרק הנקרא 'הרב קוק בוולוז'ין', הובא קטע מרתק מתוך מכתב שהגיע לבית הרב קוק זצ"ל, ובו פרטים מעניינים שכתב ידידו משכבר הימים, עת למדו השנים בישיבת וולוז'ין.

בהקדמת המכתב כתב הרב רבינר את המילים הבאות:

"ואלה הדברים שכתב רבה של ביטען במכתבו מיום ג' ל"א למ"טמונים תרצ"ד...".

בשולי המכתב הוסיף הרב רבינר, כי הוא קיבל את המכתב מאת הרצי"ה קוק. אגב יש לציין כי הדברים נדפסו בשיבושים קלים ובהשמטות.

גם הרב משה צבי נריה, בספרו 'שיחות הראי"ה' (תשל"ט) עמ' קד, הביא את אותו קטע מכתב, והוסיף לפניו מספר מילים:

"והרי סיפור נוסף מפי כתבו של הרב הגאון רבי מתתיהו מדניצקי ז"ל רבה של בוטען מחבר הספר 'מתת ידו' שלמד אז בוולוזין'. לאחר פתיחה זו העתיק הרב נריה את הקטע שהביא הרב רבינר, תוך שינוי ותיקון מספר מילים, ואף שיבוש קל נפל בפענוחו. גם בספר 'טל ראי"ה' (עמ' סז) הביא הרב נריה את הדברים הללו באותו הנוסח.

(יש לציין, כי מתוך הנוסח שמביא הרב נריה ניכר כי גם לפניו היה צילום חלקי של המכתב, זאת משום שבעניינים מסוימים הנוסח שלו קרוב למקור יותר מאשר הנוסח שפרסם הרב רבינר).

מכאן ואילך אותו קטע מהמכתב התגלגל לספרים ומאמרים רבים שנכתבו על הרב קוק, ובכולם נכתב כי הוא נשלח מאת רבה של בוטען.ב.

והנה מתברר כי זיהויו של כותב המכתב התברר כשגוי; מכתב זה אינו יכול היה להיכתב על ידי הרב מתתיהו מדניצקי רבה של בוטען. זאת משום שבשנת תרצ"ד, עת נכתב, היה הרב מדניצקי בעולם האמת; הוא נפטר כבר בשנת תרע"ו. גם שנות לימודיו בוולוז'ין קדמו לשנות לימודו של הרב קוק.

ככל הנראה המכתב המקורי לא היה מול עיניהם של הרב רבינר והרב נריה, אלא רק העתקה חלקית, ואך משום שהיה כתוב בראשו: "בוטען", טעו וייחסוהו לרבה של בוטען.

ובכן, מיהו כותב המכתב, ידידו של הרב קוק מתקופת וולוז'ין?

יצאנו בחיפוש אחר הכותב האנונימי. ראשית חיפשנו את כתב היד, ומצאנוהו.

ראשית שמנו לב כי המכתב התקבל בבית הראי"ה ביום ב' סיון תרצ"ד (כך עולה מכתב ידו של הרצי"ה על המכתב).

בדקנו מי חתום בשולי המכתב, והנה שמו: צבי הירש ארובסקי.

חיפשנו את שמו באינטרנט ובמאגרי מידע, ולא מצאנו. החלטנו לפענח ביסודיות את המכתב מתחילתו ועד סופו, ואולי כך נגלה פרטים נוספים על אודות הכותב. והנה בתוך המכתב ציין השולח את שמו פעם נוספת, והפעם בהוספת אות אחת: צבי הירש שארובסקי.

חיפוש מהיר באינטרנט העלה שאכן נזכר אדם בשם זה, בעיירה בוטען, בהקשר להספד שנשא הלה אודות ד"ר בנימין זאב הרצל! (עיתון 'הצפירה' יום שלישי ג י"ד אב התרס"ד).

ובכן, פתרנו את תעלומת הכותב האנונימי. כעת לא נותר אלא לעדכן ולתקן את כל הספרים והמאמרים בהם יוחס המכתב בטעות לרבה של בוטען.

להלן נביא את המכתב בשלמותו, בו מבקש הרב צבי שרובסקי מהרב קוק סרטיפקטים להעלאת בני משפחתו ארצה. הדברים נכתבו בלשון חמה ובתחנונים, ומשקפים את נסיונותיהם של עשרות אלפי יהודים מרחבי העולם להשיג מהרב קוק אישורי כניסה לארץ. חלקם רצו לעזור בישוב הארץ ובהקמת מושבות, חלקם ביקשו להינצל מפוגרומים ורציחות, ורבים אחרים חפצו לזכות לקדושתה של הארץ.

[הדברים המובאים בסוגריים מרובעים הינם תיקונים שלנו].ג. המכתב:

בע"ה יום ג' ל"א למ"ט מונים שנת תרצ"ד בוטען

לכבוד הרב הגאון האמיתי נר ישראל רשכבה"ג בעל מדות תרומיות כש"ת מר יצחק יעקב[1] הכהן קוק נרו יאיר ויזרח.

אנכי כותב הטורים האלה ידעתי את כבוד גאונו עוד לפני חמישים שנה בערך. למדתי בישיבת וולאזין אז בעת שכגת"ר למד שמה. כגת"ר הי' נקרא בפי כל בני הישיבה בשם העלוי מדווינסק, והי' אז לחתן למשיב [?] אחד, והנני מגיד לכגת"ר את הסמוכים המובהקים לאות אמתת דברי, השעורים נהלו הגאון הנצי"ב ונכדו הגאון ר' חיים, השעורים היו במסכת חולין בחצי השני' [?]. באותו השנה למד בהישיבה אברך גדול מיוחד והי' נקרא חיים יהושע מוורשא. כגת"ר למד אז טוא"ח [=טור אורח חיים]. הנצי"ב הפליג מאד בשבחו של כגת"ר, ואמר אשר זה רבות בשנים שלא היה בהישיבה בחור מצוין בחריפות ובקיאות כמו העלוי הדווינסקאי. בקיאותו וידיעתו בספרי שאלות ותשובות היה נפלא ובפרט בתשובות ודו"ח של הגרע"א. אשת הנציב היתה אז בת הערוך השולחן אשר ילדה לו את הרב מאיר ברלין ראש המזרחי הנוכחי. בלמדי בהישיבה כשנה עזבתיה ונתקשרתי בקשר הנשואין ובעודי באברכותי למדתי ב[---] בכולל הקובנאי ונסמכתי בשנת תרנ"ו מרבנים גאוני הדור ההוא ובראשם הגאון ר"י אלחנן אב"ד דקאוונא לרב ומורה וכולם הפליגו בשבחי בתעודותיהם אך לא נשתמשתי בכתר התורה כי לא הוכרחתי לזה. ד' הזמין לי פרנסה ומסחרים שווים ועשיתי לי בחסדי האל גם עֹשר ונכסים וגם מהתורה לא משה ידי בכל העת קבעתי שעורים. למדתי ולִמדתי עד שהגיעה המלחמה האיומה והרסה את כל בניָנַי שסעה ודלדלה אותי ואת בני הגליתי לאמעריקא ולהצילם מחיים "החברים" אשר צדדו להם. ועתה הנה בכל העת שאחרי המלחמה היתה תורתי אומנתי, שנתתי את אשר למדתי בנעורי ש"ס ופוסקים [...].

וגם עתה רוצים בתקנתי וקנו בעדי שני מגרשים בארץ לקנות לי בית ולבלות מותר שנותי אשר יזכני ד' בחיים בארצנו הקדושה ולמות גם שמה. אך דא עקא אין לי שום מכיר ומודע בארץ למען אוכל להִדָרֵש על ידם ולהשיג את הסרטיפיקאט לכן הנני בשאלתי ונפש בני יחיד אשר עודני אתי ונפש שתי בנותי העלמות בבקשתי לבוא עד תכונתי[?] ולהגדל חסדו עמדי לדרוש אותי ואת בני משפחתי זאת; יחד אנחנו חמש נפשות, אני ואשתי, שתי בנות עלמות משכילות ו[---] ובן אחד אשר יש לו מקצוע שוחט ומוהל. אנחנו לא נהיה למשא על כגתר"ה באשר אותי ואת אשתי יפרנסו בכבוד בני אשר באמעריקא. בני יחפש לו משרה לפי מקצועו לשוחט ומוהל באחת המושבות וגם אם לא ימצא משרה כזאת הוא בחור צעיר אשר ת"ל כחו במתניו ואונו בשרירי בטנו לעבוד כל עבודות פרך בבית ובשדה, כי [---] בעת המלחמה חרש וזרע ועשה כל מלאכת איכר. פה בפולניא אין לבני שום תקוה בחיים, להבן אין עבודה להחיות את נפשו משרת שו"ב א"א להשיג ועבודה אחרת ג"כ אין ולבנות אין כל תקוה פה להנשא לאיש כראוי להן באשר אין לי עבורן נדה [=מוהר] ופה כל בחור ובחור אף הפחות שבפחותים לא ישא לו אשה טרם יספרו לו למצער חמש מאות שקלים עוברים לסוחר וזולת זה בנותי אידאליות וכל ישען וחפצן הוא רק לעלות הֵנָה, גמרו פה סעמינר למורות והי' אם בארץ לא ישיגו משרה לפי השכלתן אזי תעבדנה עבודות אחרות בגנות ובפרדסים כי גם עבודות שדה לא מוזרה להן.

תפול נא תחנתי לפני רומע"ל כגת"ר לחמלה על משפחה ולהביאם לארץ ואם הגדלת השאלה לשלוח לי דרישה בעד כל המשפחה שלי ותפסת מרובה לא תפסת, יואיל נא כגת"ר לשלוח דרישה עבור בני השוחט ומוהל או עבור בנותי העלמות או למצער עבורי אף כי העיקר וההכרח שלי הוא לשלוח מקודם את בני כדברי בעל האגדה "ואת עמלנו אלו הבנים". לא ארבה במלצות ופצורים יתירים לבל אהי' למשא על כגת"ר בדברי. ויהיו נא לרצון לפני כגת"ר אמרי המעטים.

שמי הערש שארובסקי, כבן שבעים שנה, שם בני אהרן כבן עשרים ושש שנה, שם אשתי אסתר כבת ששים שנה, שם שתי בנותי: שרה כבת עשרים ושבע ורחל כבת עשרים ושלש.

ובזה אשים קנצי למלי, משתחוה אני מול הדרת כגת"ר בקידה והשתחוי' ומחכה אני על תשובתו במהירות היותר אפשרי.

צבי הירש [ש]ארובסקי

לב האבן
הודעות: 303
הצטרף: ג' אוקטובר 29, 2013 3:03 am

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי לב האבן » ב' אפריל 07, 2014 9:03 pm

למאמרו של רב"צ הו' לעי'- מסתמא סתם פליטת הקולמוס אבל "ר' מאיר מיכל רבינוביץ רב בשאט ובווילנא" הוא בעל "המאיר לעולם". בעל "אפיקי ים" הוא הג"ר יחיאל מיכל רבינוביץ הצעיר ממנו בכשנות דור מסתמ' ולא מתלמידי רי"ס הי'.

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: בעל ה"דברי מלכיאל" - <ומחותנו הגאון ר' מתתיהו בעל מתת יד

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ג' אוגוסט 19, 2014 6:43 am

איש_ספר כתב:
תולדות כתב:בתחילת המאמר על ר' מתתיהו, כתוב בהערה, ששם אשתו בחברא קדישא, רחל בת שמואל.
ובסוף המאמר, כתוב שאשתו לאה בת שמואל.


ולגבי ר' מאיר ליברמן אבי השמועה על קרבת המשפחה, בין ר' מלכיאל טננבוים, לבין ר' צדוק ור' משה יצחק אביגדור [שקרבתם זה לזה ידועה ממקורות אחרים].
לכאורה זה אינו ר' מאיר יונה ליברמן.
מכתבו של ר' מאיר ליברמן, נדפס בקובץ אורייתא טו, עמ' שמג, ומן הסתם הרב שטרן לקחו משם.

היום פגשתי יהודי מעניין בשם ר' דורון רבינוביץ, הלה נכד של ר' דוד דולינקו (דאלינקא) שהיה בן הגאון ר' מאיר חיים דאלינקא אב"ד מאטלע (יש עליו ערך באהלי שם)
ר' דוד דאלינקא התגורר בת"א והיה חתנו של ר' נחום ב"ר יצחק חיים טננבוים אחי הגאון בעל דברי מלכיאל. יש באמתחתו מסורות משפחתיות על דודם הדברי מלכיאל וכן דברים שקיבל מר' מאיר ליברמן שאכן הוא רמ"י ליברמן אחי רש"ל. הלה סיפר לו ששלח המכתב לאורייתא למען יעמדו הדברים לעולם.
מי שיש בידו להוסיף פרטים על ר' מאיר חיים דולינקו - דאלינקא הנזכר, יבורך.

בין העובדות שסיפר אכתוב דבר אחד והוא מדאיב לב ומעציב נפש. אירע והדברי מלכיאל היה אמור לישא מדברותיו באחד מן המועדים הקבועים (אולי שבת תשובה), עלה ר' מלכיאל אל הדוכן, הרים קולו בבכי ואמר, כיצד מישרים אקח להטיף מוסר לעם קודש בשעה שבני ביתי כולם סגו וכו'. נשק לפרוכת וירד מארון הקודש ועיני כולם רואות ודומעות.

חסר כאן באשכול על קדושתו הנשגבה גדלותו בחכמת הח"ן, עד שהעידו שפניו היו מפיקים נוגה מרזי דאורייתא.


מאחד העמודים הראשונים של ספרי זוטא מהד' ליברמן
כותב על הרה"ק רבי צדוק מלובלין "דודי זקני".
והנה, ידידנו עוז ר' תולדות כתב מאמר חשוב מאוד בקובץ עץ חיים לתולדות משפחת רבי צדוק הכהן, והאריך בדברים נכוחים, שהרב יעקב הכהן אבי ר"צ היה חתן רבי צדוק הלוי מיאנובה, ועוד הביא שם בשם מכתבו של ר' מאיר ליברמן [אע"ג דחברינו קס"ד שאין זה רמ"ל אחי ר' שאול, ונתברר שאכן הוא ניהו], שמסר מסורה על פה, שהובאה לעיל באשכול, שהדברי מלכיאל היה נכד של רבי צדוק הלוי מיאנובה דרך בתו.
והנה הכול עולה כמין חומר, כך היתה קרבת משפחתו של רש"ל לרבי צדוק מלובלין. שהרי אמו של ר' משה ליברמן, אבי ר' מאיר יונה והגר"ש, היתה בת ר' יונה הלוי טננבוים ואחות של הדברי מלכיאל. והדברי מלכיאל ורבי צדוק היו שניהם צאצאים של רבי צדוק הלוי מיאנובה.

אלא שלפי"ז לא דייק הגר"ש ליברמן בלשונו, וכתב על הרה"ק ר' צדוק "דו"ז", והיה באמת בן דודו.
קבצים מצורפים
ליברמן על רצ מלובלין.JPG
ליברמן על רצ מלובלין.JPG (128.5 KiB) נצפה 3051 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5143
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי מיללער » ג' ספטמבר 02, 2014 7:21 pm

הכתבה ב'המודיע' על עליית בעל מתת ידו ארצה שנזכרה במאמרן של הגר"ב דבליצקי באסופות
קבצים מצורפים
download_20140902_115901.png
download_20140902_115901.png (344.71 KiB) נצפה 2998 פעמים

המעיין
הודעות: 1219
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי המעיין » ג' ספטמבר 02, 2014 10:03 pm

בין העובדות שסיפר אכתוב דבר אחד והוא מדאיב לב ומעציב נפש. אירע והדברי מלכיאל היה אמור לישא מדברותיו באחד מן המועדים הקבועים (אולי שבת תשובה), עלה ר' מלכיאל אל הדוכן, הרים קולו בבכי ואמר, כיצד מישרים אקח להטיף מוסר לעם קודש בשעה שבני ביתי כולם סגו וכו'. נשק לפרוכת וירד מארון הקודש ועיני כולם רואות ודומעות.


האם לא הביאו פעם כאן בפורום את הסיפור הזה על הדבר אברהם?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5143
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי מיללער » ד' ספטמבר 03, 2014 10:45 pm

הספר "מתת ידו" דפוס ראשון עם הקדשה מאחד שקיבל את הספר לדורון בר מצוה מאת המחבר - מי מזהה?

https://archive.org/stream/sefermatatya ... 4/mode/2up


sefermatatyadosh00mati_0005.jpg
sefermatatyadosh00mati_0005.jpg (46.47 KiB) נצפה 2936 פעמים


אני מפענח את ההקדשה: "לכבוד דודי הרב ? כמר ר' ? הנני שולח לו לזכרון עולם ? המדה אהבת משפחה את הספר "מתת ידו" של הרה"ג מתתיהו אב"ד דק"ק בוטען שנתן לי ? ליום בר מצוה שלי והמתנה הזה הנני שולח לך במתנה גמורה ל? מנאי בן אחותך חיים צ?"

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12293
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ספטמבר 04, 2014 3:35 am

יש"כ על המציאה

האותיות הראשונות שם הם: אל--

ובעמוד השני יש חותמת: אלתר ברקאי ירושלים

והוא מחבר הספרון הזה
http://hebrewbooks.org/34803

אולי ההקדשה ממוענת אליו?

מעניין שמפעל הביבי' רשמו:

מחבר ‬ ‫ ברקאי, משה בנימין המכונה אלתר בן נח גבריאל ‬
‫ כותר ‬ ‫ קול המבשר ‬
‫ המשך כותר ‬ ‫ ואור ברקאי; באורים על הרבה פסוקים בתנ"ך ובפרט בדברי המלאך אל דניאל, עם גמטריאות ורמזים על זמן הגאולה העתידה ... הועתק והובא לבית הדפוס ע"י משה בנימין המכונה אלתר ב"ר נח גבריאל ברקאי ... ‬
‫ מקום הוצאה ‬ ‫ ירושלים ‬
‫ מדפיס ‬ ‫ דפוס "החדש" ‬
‫ שנת הוצאה ‬ ‫ [תרפ"ג ‬
1923].
‫ פרט השנה ‬ ‫ שנת "ק’ו’ל’ ה’מ’ב’ש’ר’" ‬
‫ תאורת ‬ ‫ [2], ,4 ;10 [2] עמ’. 8°. ‬
‫ הערות ‬ ‫ 4 עמ’: אור ברקאי. ‬
‫ יש טפסים בהם נשמט "אור ברקאי" ושני העמ’ האחרונים. ‬
‫ הסכמות ‬ ‫ הסכמות: ר’ אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלם, י ניסן תרפ"ג; ‬
‫ ר’ יעקב משה חרל"פ, [ירושלים], י ניסן תרפ"ג. ‬
‫ לעומת זאת נוסף עמ’ בראש הספר ובו שתי הסכמות: ר’ דוב בער אברמוביץ, ירושלים, טו אייר תרפ"ג; ‬
‫ ר’ אליהו משה לונץ, מלפנים רב בפטרסון <אמעריקא>. ‬
‫ אישים נוספ ‬ ‫ קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן ‬
‫ לונץ, אליהו משה ‬
‫ אברמוביץ, דוב בר בן אברהם מנחם ‬
‫ חרל"פ, יעקב משה בן זבולון ‬
‫ מספר מערכת ‬ 000114966
‫ קישור קבוע ‬ http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... base=MBI01


אבל בעותק שם אין שום הסכמה

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ב' דצמבר 08, 2014 6:34 pm

מכתב הרמ"י ליברמן בו הוא מפרט את הייחוס
viewtopic.php?p=200246#p200246

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5143
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי מיללער » ב' אוקטובר 26, 2015 6:06 pm

בור הגולה כתב:גדול ומהולל שמו של הגאון רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים הרב מלומזא, בעל "דברי מלכיאל".
גאון עולם מגדולי המשיבים בדורו, תל תלפיות שכולם אליו פונים, ויחד עם זה עסקן נמרץ לטובת אחיו.

ידוע שנפטר ברכבת בדרכו חזרה מאיזה אסיפת רבנים, בשנת תר"ע.מודעת אבל מפטירתו - עיתון מוריה כ"ז ניסן תר"ע

תמונה

יפהדבורה
הודעות: 1
הצטרף: ג' יוני 07, 2016 8:19 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינקו

הודעהעל ידי יפהדבורה » ה' יוני 16, 2016 9:45 pm

יחיאל הלפרין הוא סבא רבא שלי . אני לא מדברת עברית , אבל אני מנסה ללמוד יותר על רבי מתתיהו

ג'ניפר
eliehalperinatrabbimmgrave_large.jpg
eliehalperinatrabbimmgrave_large.jpg (22.15 KiB) נצפה 2545 פעמים

יחיאל הלפרין עם המצבה ב -1967

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5143
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינקו

הודעהעל ידי מיללער » ו' יוני 17, 2016 9:25 am

הנכד יחיאל הלפרין - משקם המצבה ומי שנראה בהתמונה היה בנו של ר' יצחק יוסף הלפרין וזו' מרים בת רבי מתתיהו מדיניצקי ז"ל.

ר' יצחק יוסף נפטר בלטביה, ואלמנותו בת רבי מתתיהו היגרה לקנדה בשנת תרע"ד והתיישבה במונטריאל ובה התגוררה עד לפטירתה בהגיעה לגיל הגבורות בת שמונים שנה בשנת תש"ג.

מצאתי את מצבתה במאגר ג'ואיש-ג'ן
קבצים מצורפים
C4_9654.jpg
C4_9654.jpg (378.1 KiB) נצפה 2552 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12293
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינקו

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' יוני 17, 2016 9:48 am

איש_ספר כתב:לחובבי הגניאולגיה דכאן אוסיף איזה פרטים:
במאמר נמנו כל יוצאי חלציו, ילדי אשתו, בת ר' שמואל מייזל (אחי הגאון ר' אליהו חיים מייזל).
[חתן נוסף של ר' שמואל מייזל היה ר' יעקב משה דירקטור הצדיק ממוש, זקנו של הגאון ר' יחזקאל אברמסקי (דרך זוגתו), ויתר הפרטים שזורים במאמר].
בהערה נזכר כי היו לר' מתתיהו בת נוספת מזיוו"ר. בנתיים הוברר לכותב המאמר, כי ר' מתתיהו היה נשוי גם בזיווגו הראשון לבת ר' שמואל מייזל, (ובמותה נשא את אחותה ממנה צאצאיה הנזכרים שם) והיו לו ממנה לא בת אחת אלא שתי בנות ובן אחד.
אכן עדין נותרה תעלומה מעניינת:
לאחר פרסום המאמר חפץ פלוני לעשות 'זיהרא' על קברו של הגאון הצדיק ר' מתתיהו במרומי הר הזיתים. מפי בני המשפחה החיים עמנו, בינהם נכדי הגאון זצ"ל, אנשים באים בימים, שמע שמעולם לא פקדו את ציון זקנם ואף אין להם ידיעה על מיקומו המדויק, כיון שכך סבר שאם יגלה את קברו, ימצא מצבה נושנה בת כמעט מאה שנה.

אך כשנמצאה חלקת קבורתו לא היה גבול לפליאת בני המשפחה:
מצבה ג.JPG

המצבה הוחלפה בעשרות שנים האחרונות, נכתב עליה נוסח מינמלי שאינו הנוסח המקורי של המצבה, ונוסף עליה כתובת המספרת כי המתעסק בהקמתה המחודשת היה נכדו ר' יחיאל ב"ר יוסף יצחק הלפרין. אלא ששאר הנכדים הם ובניהם, לא שמעו בלתי היום ההוא על נכד בשם זה, נכד שהסתובב כאן באר"י, החליף את מצבת זקנו, והם לא יודעים עליו דבר וחצי דבר !

והתעלומה בעיניהם, בעינה עומדת.


מדהים!

לגבי דידי ההתפתחות האחרונה באשכול זה, הוא אחד החידושים היותר מופלאים שהיו כאן בפורום משפחות סופרים. תעלומה שהיה נראה שלעולם לא תבוא לפתרונה, שהטרידה והדהימה את נכדי ר' מתתיהו היושבים כאן בארה"ק, באה באחת לפתרון. ישר כוחו של אלופינו הרב מיללער שבחריצותו שאינה יודעת לאות ובפיקחותו היתרה טווה את החוטים, קישר בין האנשים, ודלה את המסמכים החשובים.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5143
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו מדניצקי בעל 'מתת ידו'

הודעהעל ידי מיללער » ו' יוני 17, 2016 7:07 pm

הצפירה - מודעה מהגאון בעל מתת ידו מבקש עדות בעד התרת עגונה
קבצים מצורפים
מתת ידו.png
מתת ידו.png (46.37 KiB) נצפה 2491 פעמים

משהד
הודעות: 157
הצטרף: ג' מרץ 12, 2013 5:25 pm

Re: בעל ה"דברי מלכיאל"

הודעהעל ידי משהד » ד' יולי 18, 2018 3:30 am

זאגער ישן כתב:
מאיר סובל כתב:כל ספריית הדברי מלכיאל נמכרה עוד בחו"ל ע"י בנו יונה [בשנת תרפ"ג בערך] לרב טיקוצינסקי שמילא את מקומו של הדברי מלכיאל ברבנות העיר לומז'ה. הרב טיקוצינסקי עלה לארץ, וניניו הם [כנראה] שמכרו את הספרים לפרויליך.
ליתר דיוק, הרב טיקוצינסקי לא מילא את מקומו של הדברי מלכיאל, אלא ר' יהודה ליב גורדון מח"ס דגל יהודה ועוד (לא מצאתי את ספריו באוצר). בשנת תרפ"ה, נסע הרב גורדון לארה"ב כדי לגייס תרומות עבור ישיבת לומזה, ונשאר לכהן ברבנות שם, בשיקגו. אז קיבל הרב טיקוצינסקי את הרבנות בלמזה.
עם הרב גורדון נסע אחר החבורים שהצטיין בכושר נאום, ה"ה ר' חיים אלעזר סמסון. גם הוא נשאר בארה"ב - בבלטימור, שם הרביץ תורה לעדרים שנים רבות. (וכבר נזכר במק"א).


ואם באנו לכלל יתר דיוק: את משרת הרבנות של לומזה מילא כידוע הרב חיים העליר, אך כיהן שם רק חדשים ספורים, ואח"כ נתמנה רי"ל גורדין

משהד
הודעות: 157
הצטרף: ג' מרץ 12, 2013 5:25 pm

Re: ה'דברי מלכיאל' - ר' מתתיהו בעל 'מתת ידו' - ר' מאיר דולינ

הודעהעל ידי משהד » ד' יולי 18, 2018 3:52 am

ישבב הסופר כתב:מכתב הרמ"י ליברמן בו הוא מפרט את הייחוס
forums/viewtopic.php?p=200246#p200246


בביוגרפיה על רש"ל (באנגלית) כתוב שרש"ל סיפר איך שפעם בילדותו כעס על אביו ורצה ל"השלים" עמו. כיון ששמע שמועות שיש איזה חרפה בייחוס אביו, אנס רש"ל השמש של הביהכנ"ס (החזיק ראשו במים בעת שיצא לשאוב מן הבאר...) לגלות הסוד: שמשפחת ליברמן הליטאים הם קרובים לאדמו"ר חסידי, ר' צדוק מלובלין...


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים