מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

צאצאי החכם צבי

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
א גאליציאנער
הודעות: 572
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' ינואר 16, 2018 11:05 am

כמה בנים היו לחכם צבי [ובכלל ילדים?] - בנו ראמ"ז אב"ד אוסטראה?
כבר עסקו בזה כאן? אם כן אשמח להכוונה, אם לא, היש מאן דהו שיכול לעזור? בספר המוצע לרבים [הספר של אהלי צדיקים] על קברי צדיקים באוקראינה נכתב כדברים האלה-
"רבי אברהם משולם זלמן היה בנו החמישי והאחרון של רבי צבי ישראל המכונה 'חכם צבי', ומאחר ונתייתם בצעירותו גדלו גיסו רבי אריה לייבוש אב"ד אמסטרדם"

וכאן הבן שואל, האם הספר הזה מוסמך, ואם כן כיצד ייתכן שהוסיפו לחכם צבי את השם 'ישראל' [או שיש דברים בגו, מה שנראה לי מופרך...] שעל פניו הוא עמרצות שאין כדוגמתה... חוץ מזה, זכרתי שהיו לחכ"צ קצת יותר מחמשה בנים, וב'ויקי' עכ"פ מזוכרים שבעה בנים,- [גם מוזכר שם שראה"ז שימש ברבנות בלונדון שזהו פרט מענין שאני סקרן לדעת אם נכון הוא]
רבי יעקב עמדן, היעב"ץ.
הרב אפרים, מרבני הקלויז בברודי.
הרב נתן, מרבני הקלויז בברודי, אבי אביו של רבי יעקב מליסא.
הרב אברהם משולם זלמן, כיהן כרב באוסטרהא ובלונדון.
הרב משה, אב"ד בקמינקא.
הרב דוד, אב"ד ירטשוב, זקנו של רבי חיים הלברשטאם.
הרב אליקים גצל, אב"ד רקובי.
ייתכן שהיה בנו החמישי אך לא האחרון או להיפך, מי יכול לעשות סדר בדברים, זאת ועוד, מה שכתבו שנתגדל אצל גיסו רא"ל אמשטרדם, מהיכן להם זאת? והאם נכון הוא?
ואודה בכפלים, ואברך בעקימת שפתים, אשר תבוא ברכת שמים, מאת חי החיים, לאשר יראה מקום וישפוך אורה, יכניס עצמו בעובי הקורה, וכו'
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

תוכן
הודעות: 4902
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי תוכן » ג' ינואר 16, 2018 11:26 am

החכ"צ הוליד מאשתו (התחתנו בשנת ת"נ ובתו האחרון נולדה בשנת תע"ד) השנייה חמש עשר ילדים (מאשתו הראשונה היתה לו בת אחת, ושתיהן נהרגו) אשר חמשה בנים וחמשה בנות היו עדיין בחיים בשנת תקי"ב . ארבעה ילדים שנולדו להם באמשרדם לא נתקיימו . ועיין בהערות לכתב הייחוס של ר' יעקב שואל לורברבוים.
בני ר' צבי (1.1.2):
1.1.2.1 מרים בת הראשונה נשאת לר' אריה לייב בן ר' שאול בן ר' העשיל אב"ד קראקא ר' אריה לייב אב"ד אמשטרדם החכ"צ הפריש עליו נדוניא רב . נולד לערך בשנת ת"נ אשתו מרים היא בת ר' צבי אשכנזי נפטרה בתמוז שנת תקי"ג ור' אריה לייב נפטר בשביעי של פסח פרשת אחרי מות שנת תקט"ו. נתחתנו בשנת תס"ז לחתונה שלהם הוזמנו כל נכבדי קהילת אה"ו קרוב לאלף נפשות . מהם יצאו שלשלת יוחסין מפוארת . היעב"ץ ממעיט בערכו של ר' אריה לייב בלימוד אולם מאריך בשבחו בהספדו שנשא עליו בשם שאגת אריה. בשנת תע"ט היה רב בדוקלא בשנת תפ"ד היה אב"ד רישא ובשנת תצ"ד בגלוגא שם היה עד סוף שנת ת"ק ואז נתקבל לאב"ד אמשטרדם ועמד שם ט"ו שנה . ועיין בבית צדיק הנספח לספר צבי לצדיק שם האריך עליו. בני ר' אריה לייב (1.1.2.8). נפטר בשנת תקט"ו ב' שנים לאחר אשתו. שני בנים נולדו לו : ר' שאול מח"ס בנין אריאל. ור' צבי הירש אב"ד ברלין מח"ס צבא רב . עוד שתי בנות, נחמה נשואה להגאון ר' משה מזאלקווא . בנם הוא ר' מרדכי זאב אורנשטיין אב"ד לבוב. ומרת דינה נישאה להגאון ר' שאול אב"ד האג. ובת שלישית מרת שרה לאה אשת ר' יצחק הלוי מלבוב אב"ד קראקא (ר' אריה ליב הוא ר' ליב מגלינא נכד מהר"ם טיטקין ?) ועיין עליו עוד בלתולדות הרבנות בפולין עמוד 202 ואילך.

1.1.2.2 בתו השנייה מרת רחל חמיה מאייזנשטט נתחתנה לפני פטירת אביה כנראה שבעלה הוא ר' יצחק בן בעל פנים מאירות . בימי חורפו אב"ד נעשוויז ולאחר מכן בבייאלי ובמקום אחר כותב שר' מאיר היה אב"ד פרוסטיץ והצליח ג"כ ברבנות במדינת ליטא. להם בן יחיד רך וטוב חכם וסופר (עיין בשו"ת מאמר מרדכי סימן ס"ג ושו"ת ר' חיים כהן רפפורט אהע"ז סימן ס"ט וכן בקונטרס שאלת חכם שם בסוף הספר – כלילת יופי ק' ע"ב בהגהה - וצריך לבדוק)

1.1.2.3 בתו השלישית שרה נחמה אשת ר' נפתלי הירץ אב"ד פרשעדבורז . בן בנו של הקצין ר"ח וויטשיז מאפטה . נולדה לערך שנת תנ"ו. גם היא נתחתנה לפני מות החכם צבי. ר' נפתלי נהרג אחרי מות ר' צבי ולא היו לו בנים ואשתו לא רצתה להנשא לאיש אחר ונשארה אלמנה כל ימי חייה . ונפטרה ו' ניסן תקל"א. בספר עין הבדולח מאת ר' ישראל יונה לנדא נדפס בפיעטרקוב שנת תרס"א בהקדמת ר' צבי יחזקאל מיכלזאהן עמוד 13 כתוב שנהרג כשהיה בן עשרים בלי זש"ק. והביא שם סיפור הריגתו בשם ר' יוסף כהן צדק מלונדון וכיון שר' יוסף הנ"ל אינו בר סמכא ועוד שדבריו סותרים למש"כ היעב"ץ הרי שבחרנו בדברי היעב"ץ. ועיין מגילת יוחסין משפחת לנדא הנדפס אחר מגילת יוחסין של ר' אפרים זלמן עמוד סה שכותב עליו.

1.1.2.4 אחרי ג' בנות נולד היעב"ץ באלטונא בט"ו סיון תנ"ח (1698) ונפטר בל' ניסן תקל"ו . אשתו היא רחל בת ר' מרדכי אב"ד ברודא ולאחר מכן אב"ד פוזנן אשה קשה היתה ולא חיו יחדיו בשלום בן ר' נפתלי כ"ץ. בן ג' שנים היה כשהניסו אביו למלמד ועד גיל 5 כבר השלים כל החומש אבל לא עשה כן אביו לשאר אחיו כי אמר שמה שהכניסו ללימוד כל כך מוקדם החלישו . יום נישואיו היה ערב שבועות שנת תע"ה. איש קשה הליכות כבר מיד אחרי חתונתו רב עם חותנו. כנראה שסבל מאסטמה וגם ממרה שחורה כמו שכותב בספרו מגילת ספר. אחרי חתונתו נסע לברודא במדינת מעררין ולא ראה אביו עוד. ר' נפתלי הגיע לברסלוי בשליחות עשיר מופלג מוילנא לשדך בינו לבין היעב"ץ אלא שבחר לקחת את היעב"ץ לנכדתו. על צאצאיו של היעב"ץ עיין כתבי הגאונים עמוד 122 ואילך. בספר שאלת יעב"ץ המצוי כיום חסר תשובות צ"ז עד ק"ו כן הראה לי חזקיה סופר. (עיין עוד עליו אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל בעריכת דר' מרדכי מרגליות ירושלים תש"ו ערך ר' יעקב עמדין)

1.1.2.5 ר' משה נתן : מבראד . גאון גדול וחסיד מפורסם כל ימיו היה תורתו אומנתו וממש לא נסתכל בצורתא דזוזי כאשר נפשי יודעת מאד . אשתו של ר' נתן היתה בריינדיל בת רב מופלג (בת ר' משה מבראד (נפטר יום ה' י"א אייר תפ"ד) בן ר' יעקב מרדכי. אשת ר' משה היתה בת ר' מנחם מן מבראד (נפטר ש"ק ב' דר"ח אייר תפ"ח) בן ר' דוד היילפרין ). אחיה היה ר' מאיר טסמניצר אבי ר' יצחק פעסיל'ס מבראד . נפטרה ט"ו אדר תק"ל ונקברה ג"כ בזבאריב מתה שם לאחר שהגיע לבקר בנה שנפל משכת ומשמת גם היא מתה זמן קצר לאחריו מרוב עגמ"נ . ר' משה נתן נפטר בבראדי בש"ק י' שבט תקל"ח. חידושיו הובאו בספר אמרי נועם לעמבערג תרנ"ה מובא בפרשת חקת ופרשת בלק בשם הרב הותיק המופלא מהור"ר נתן נר"ו בהגאון חכם צבי . ובספר מנחה חדשה להר' יצחק אייזק ב"ר ישראל מגזע שור אלעקסניץ תקל"ד דף ל' ע"ב וז"ל כתבתי להישיש החכם כמו' נתן בן הגאון חכם צבי ז"ל. בספר כלילת יופי מזכיר להגהותיו שעל ספר פרי חדש. לרשימת בניו ראה למטה. בספר דבר משה כותב שר' נתן היה חתן הגאון ר' מרדכי בן ר' מן נכד הלבוש וצ"ע אם זה מסתדר אם מה שכתוב למעלה.

1.1.2.6 ר' דוד אב"ד יארטשוב חתן הקצין ר' נתן מזאלקאווא (מובא בעשרה לחם שבסוף שו"ת שאלת יעב"ץ ח"א - צריך לבדוק.)

1.1.2.7 ר' אפרים אב"ד לבוב נפטר ביום ב' ג' ניסן תקל"ב ובמצבת קדש מצבה קי"ג מעתיק מצבתו המאור הגאון מוהר"ר אפרים הי חסיד הי עניו נאה דורש ונאה מקיים כו' היה זריז במצות השם, ולפי הלשון נראה שלא היה אב"ד לבוב אלא דרשן בלבוב. בתו היא אשת היעב"ץ בזיווג ג'. וע"ע שכל טוב פרשת פקודי.

1.1.2.8 ר' אברהם משולם זלמן . הצעיר מבין בניו של החכ"צ חתן ר' יוזפא מאוסטרהא . הצעיר שבהם נשתדך עם הקצין ר' יוזפא מזולקווא בעל מחבר שו"ת דברי רב משולם (ב' שערים לספר, וכן הוא מופיע בשער הראשון ובשער ב' כתוב, זה ספר רב משולם) ושאר ספרים אב"ד ור"ק אוסטרהא והגליל ומאסף דמדינות וואלין נדפס לראשונה בקארעץ שנת תקמ"ג ומחדש בהוספת מפתחות ותולדות המחבר ניו יורק תשנ"ד. הסכים על ספר ברוך מבנים. עיין עליו מזכרת לגדולי אוסטרהא שמביא נוסח מצבתו. ר"ח שבט תקל"ז

1.1.2.9 בתו לאה שידך החכ"צ בחייו ונישאת לאחר מותו נשאת לבנו של הקצין ר' חיים ר' ליזרש ולא האריך ימים ויש לה ממנה בן נחמד בשם אברהם אביו של ר' מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבערג ואח"כ נשאת לר' משה רוקח אב"ד זלאטשוב בנו של הגאון אב"ד באמשטרדם ר' אלעזר רוקח משם נסע לא"י, גם זה לא האריך ימים ומת בן ל"ב שנים כ"ב כסלו תקי"ד אבל גם ממנו ז"ל יש בן הגון הי"ו הוא ר' נפתלי הירץ רוקח חתן דודו ר' אברהם משולם זלמן אשכנזי. מרת לאה מתה ג' אדר ב' תקמ"ו. בתו הקטנה (כנראה שהיתה האחות הד' כיון ששידכה אביה בחייו) מרת לאה אשת ר' יצחק הלוי מלבוב אב"ד קראקא. בנו של הקצין ר' חיים ר' ליזרל.

1.1.2.10 עוד בת היה לו בשם דבורה שנשאת לנכד ר' יואל מאוסטרה גם אביו ובנו הם רבנים בוואלין.
1.1.2.11 משה: נפטר כשהיה ילד צעיר מאד בכסליו שנת תע"ב.
1.1.2.12 בת שבע: נפטרה בשבט שנת תע"ב .
1.1.2.13 אסתר: נפטרה בצעירותה ונקברה ביחד עם אמה .
1.1.2.14 בת: נפטרה בעמדין כשהיתה לא יותר מבת חמש כמו שכתבנו למעלה.

[כותבי הייחוס מביאים עוד כמה צאצאים, ר' אליקים געציל אב"ד ראקאווי , ר' מרדכי כ"ץ בן ר' נפתלי כ"ץ בעל סמיכת חכמים וזה טעות בודאי כי ר' מרדכי היה חותן היעב"ץ ולא חתן החכ"צ, מרת פריידא אשת ר' יעקב חריף אבד"ק לעשנוב וגליל פודאליא בן ר' פנחס משה חריף אב"ד לבוב מצאצאי רב שכנא בעל שו"ת שארית יוסף ובעל שו"ת איתן האזרחי ובעל דור ישרים חשוד בדמיון.]

א גאליציאנער
הודעות: 572
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' ינואר 16, 2018 12:37 pm

תוכן כתב:1.1.2.8 ר' אברהם משולם זלמן . הצעיר מבין בניו של החכ"צ חתן ר' יוזפא מאוסטרהא . הצעיר שבהם נשתדך עם הקצין ר' יוזפא מזולקווא בעל מחבר שו"ת דברי רב משולם (ב' שערים לספר, וכן הוא מופיע בשער הראשון ובשער ב' כתוב, זה ספר רב משולם) ושאר ספרים אב"ד ור"ק אוסטרהא והגליל ומאסף דמדינות וואלין נדפס לראשונה בקארעץ שנת תקמ"ג ומחדש בהוספת מפתחות ותולדות המחבר ניו יורק תשנ"ד. הסכים על ספר ברוך מבנים. עיין עליו מזכרת לגדולי אוסטרהא שמביא נוסח מצבתו. ר"ח שבט תקל"ז


1.1.2.10 עוד בת היה לו בשם דבורה שנשאת לנכד ר' יואל מאוסטרה גם אביו ובנו הם רבנים בוואלין.
1.1.2.11 [b][b]משה: נפטר כשהיה ילד צעיר מאד בכסליו שנת תע"ב.
1.1.2.12 בת שבע: נפטרה בשבט שנת תע"ב .
1.1.2.13 אסתר: נפטרה בצעירותה ונקברה ביחד עם אמה .
1.1.2.14 בת: נפטרה בעמדין כשהיתה לא יותר מבת חמש כמו שכתבנו למעלה.

[כותבי הייחוס מביאים עוד כמה צאצאים, ר' אליקים געציל אב"ד ראקאווי , ר' מרדכי כ"ץ בן ר' נפתלי כ"ץ בעל סמיכת חכמים וזה טעות בודאי כי ר' מרדכי היה חותן היעב"ץ ולא חתן החכ"צ, מרת פריידא אשת ר' יעקב חריף אבד"ק לעשנוב וגליל פודאליא בן ר' פנחס משה חריף אב"ד לבוב מצאצאי רב שכנא בעל שו"ת שארית יוסף ובעל שו"ת איתן האזרחי ובעל דור ישרים חשוד בדמיון.]

אבקש את מחילתו של מר, במטו מינייכו יפרש מעט שיחתו, - מאסף דמדינות וואהלין מתייחס לפרשת הכסף אשר אסף?
משה הילד שנפטר - הוא כפי הנראה אותו המובא ב'ויקי' כרבה של קאמינקא? או שמא הכוונה לר' משה נתן המובא לעיל? ומתי נולד אותו ר' משה נתן אם היה לו אח שהיה קרוי באותו השם?
ובאשר לר' אליקים געציל אב"ד ראקאווי, האם הוא נחשב כבן החכ"צ לבסוף או לא? [ומכאן - האם ראמ"ז הינו החמישי או לא?]
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

תוכן
הודעות: 4902
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי תוכן » ג' ינואר 16, 2018 1:40 pm

א גאליציאנער כתב:אבקש את מחילתו של מר, במטו מינייכו יפרש מעט שיחתו, - מאסף דמדינות וואהלין מתייחס לפרשת הכסף אשר אסף?


איני יודע.

א גאליציאנער כתב:משה הילד שנפטר - הוא כפי הנראה אותו המובא ב'ויקי' כרבה של קאמינקא? או שמא הכוונה לר' משה נתן המובא לעיל? ומתי נולד אותו ר' משה נתן אם היה לו אח שהיה קרוי באותו השם?


ר' משה נתן הוא רבו של בראד. וכנראה חלה והוסיפו לו השם משה, אחרי אחיו הקטן שנפטר. בנו של ר' משה נתן, הוא ר' יעקב משה, אבי הנתיבות. וגם כאן צ"ל, שר' יעקב משה נקרא בתחילה יעקב, ואח"כ הוסיפו לו השם משה.

א גאליציאנער כתב:ובאשר לר' אליקים געציל אב"ד ראקאווי, האם הוא נחשב כבן החכ"צ לבסוף או לא? [ומכאן - האם ראמ"ז הינו החמישי או לא?]


המקור לר' אליקים געצל כבנו של החכ"צ נמצא בספר מגן דוד בהקדמת המביא לבית הדפוס (למברג תרל"ט), אבל נראה שאין זה נכון.

פרנקל תאומים
הודעות: 2846
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' ינואר 16, 2018 2:47 pm

א"כ רבינו ה"נתיבות", רבי צבי הירש ברלין, רבי מרדכי זאב אורנשטיין מלבוב, רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג, ה"דברי חיים" מצאנז.
כולם היו נכדי/ניני החכ"צ נ"ע.

מי עוד?

אליעזר בלוי
הודעות: 316
הצטרף: ד' מרץ 01, 2017 10:16 am
מיקום: גבעת זאב
שם מלא: אליעזר בלוי

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי אליעזר בלוי » ג' ינואר 16, 2018 4:22 pm

יודע אני שהגראא דסלר וחתנו בעל קדשי יהושוע היו נכדים
אך אינני זוכר איך
ברוך מי שישיב לי אבדתי

הא לחמא עניא
הודעות: 1664
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' ינואר 16, 2018 5:32 pm

אליעזר בלוי כתב:יודע אני שהגראא דסלר וחתנו בעל קדשי יהושוע היו נכדים
אך אינני זוכר איך
ברוך מי שישיב לי אבדתי

בנו של הקדשי יהושע גר בהר נוף [חתן אצל בוסטון] ומאמין אני שהוא יוכל לסייע בעדך למצוא האבידה.

אינגערמאן
הודעות: 33
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 7:34 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי אינגערמאן » ג' ינואר 16, 2018 8:49 pm

דער חוות דעת איז געווען אן אוהר אייניקעל בא"ב פון חכם צבי און סי'ז דא אייניקלעך בא"ב פונעם חוות דעת

א גאליציאנער
הודעות: 572
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ד' ינואר 17, 2018 12:52 am

פרנקל תאומים כתב:א"כ רבינו ה"נתיבות", רבי צבי הירש ברלין, רבי מרדכי זאב אורנשטיין מלבוב, רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג, ה"דברי חיים" מצאנז.
כולם היו נכדי/ניני החכ"צ נ"ע.

מי עוד?

כל ה׳סאנדזע אייניקלעך׳, רבי יוסף שאול כותב גם כן ׳זקיני׳ ואיני יודע אם בדווקא משום שהתחתן בנכדיו, וכמובן גיסו ובניו הרבנים לבית משפחת איטינגא לדורותיהם, ודודיו לבית אורנשטיין ונכדיהם הרבנים, ועוד ועוד...
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
נ.ב. מצאתי את זה - ואקווה כי ישפוך אור על פרשתן.
תולדות משפחת החכם צבי.pdf
(612.44 KiB) הורד 201 פעמים

פרנקל תאומים
הודעות: 2846
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ד' ינואר 17, 2018 2:59 pm

אליעזר בלוי כתב:יודע אני שהגראא דסלר וחתנו בעל קדשי יהושוע היו נכדים
אך אינני זוכר איך
ברוך מי שישיב לי אבדתי

טוב, הלכת רחוק. אני התכוונתי לחכמי ישראל בני דורם של אלו שהזכרתי, או דור אחריהם. שכהנ"ל היו נכדים או נינים ממש, לכל היותר בני נינים של רבינו החכ"צ.

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי שיף » ה' ינואר 18, 2018 11:28 pm

יש את משפחת יעבץ שטוענים שהם מצאצאיו

ברוז
הודעות: 1327
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי ברוז » ו' ינואר 19, 2018 9:46 am

מאמר נפלא ומקיף על בנו הצעיר של החכ"צ רבי אברהם משולם זלמן מאוסטראה.
מתוך גליון אורות - סקווירא.
קבצים מצורפים
רבי אברהם משולם זלמן מאוסטראה - מאמר בגליון אורות שבט תשעח.pdf
(2.8 MiB) הורד 267 פעמים

א גאליציאנער
הודעות: 572
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ש' ינואר 20, 2018 9:29 pm

ברוז כתב:מאמר נפלא ומקיף על בנו הצעיר של החכ"צ רבי אברהם משולם זלמן מאוסטראה.
מתוך גליון אורות - סקווירא.

יבורך מר, למי צריך לפנות בכדי לצטט או להעתיק משם?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

חבר פורום אוצר החכמה
הודעות: 1006
הצטרף: א' ינואר 15, 2017 9:05 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי חבר פורום אוצר החכמה » א' אפריל 22, 2018 12:39 am

מאמר על צאצאי החכם צבי בהמודיע משבת שעברה
מר' נפתלי ווקשטיין שי'

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי שיף » ב' אפריל 23, 2018 8:41 am

חבר פורום אוצר החכמה כתב:מאמר על צאצאי החכם צבי בהמודיע משבת שעברה
מר' נפתלי ווקשטיין שי'

מי יעלה לנו?

קרית מלך
הודעות: 403
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי קרית מלך » ב' אפריל 23, 2018 11:07 am

המאמר של הרב וקשטיין
קבצים מצורפים
255 - בס''ד - ויתילדו .pdf
החכם צבי
(3.66 MiB) הורד 119 פעמים

איטשע
הודעות: 151
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 4:59 pm

Re: צאצאי החכם צבי

הודעהעל ידי איטשע » ג' אפריל 24, 2018 1:46 pm

ראה כאן בהרחבה, עדיין חסר מאמר ה׳ משם.
https://independent.academia.edu/ykwadrat/צאצאי-הגאון-בעל-חכם-צבי


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 17 אורחים