מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
קו ירוק
הודעות: 4954
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' מרץ 25, 2019 8:15 pm

תוכן כתב:דברתי עכשיו עם ר' אלון מוסיוף, בנו של ר' רחביה בנו של ר' שלמה ושאלתי אותו לפרטי המעשה. והוא אמר לי כך שהכולל נפתח לשלשה טעמים:
...
ומודה אני לה' שזכיתי להציל כבודם של כל הרבנים הגאונים הנ"ל.

השאלה מי נאמן? הסיפור שלך מבעה"ב בנו של בעה"ב, ללא אסמכאות ('מפורש בצוואה' - ראית ציטוט מדויק?), וללא שאמור להיות לו ידיעה מה עשה אביו, ואיך.
לעומת סיפור בצבעים מדויקים ע"י גאון בן גאון - בעל המעשה בעצמו (והמאושש גם ע"י הגאון המספר - שמעיד שהלכו להרב סאלים משמע היה עליו השפעה)

לענין
הודעות: 3463
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי לענין » ב' מרץ 25, 2019 8:29 pm

הבה ונחזור לפסים מתאימים יותר.

מתוך אחד הקבצים שהועלו כאן (וקראתיו בשקיקה בנשימה אחת)-
ר' שמואל.PNG
ר' שמואל.PNG (11.2 KiB) נצפה 10027 פעמים


האם הלשון היא דוקא? האם אכן היה מברך קודם ההדלקה?

מתעמק
הודעות: 553
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי מתעמק » ב' מרץ 25, 2019 9:41 pm

לשמחתי, נראה שכל החבירים פה צודקים, אחרי שימת הדברים בפרופורציה הראויה.
חדא אציין שלא ברור כ"כ מתוך הדברים אם הרב עדס יעץ לו לשלם גם לבני הכולל מילגה וכו', או העיקר בדבריו היה שלא תהיה ההקדש נוגע רק לכספי הריוח אלא שבבית עצמו תהיה מקום לימוד. אך יתכן שהבין הרב עדס שהנגיד הנ"ל ממילא ישלם בעד בני הכולל, מאחר שירגיש שזה שלו כיון שתהיה בתוך ביתו. הגם שמסיפא משמע קצת כן.
אך לגופה של מעשה, יש לציין לשו"ע הלכות צדקה סימן רמ"ח סעיף ג'
יתומים אין פוסקים עליהם צדקה אפילו לפדיון שבויים אפילו יש להם ממון הרבה אלא אם כן פוסקין עליהם לכבודם כדי שיצא להם שם
וכתב שם הש"ך ס"ק ה
כתב הב"ח דמדברי הרמב"ם וטור נראה דדוקא ביש להם ממון הרבה שהם עשירים מופלגים, ומהסמ"ג נראה דאף ע"פ שאין להם ממון הרבה כיון שהם בכלל עשירים פוסקים לשום להם שם וצ"ע ע"כ. ונ"ל דהא דפוסקים עליהם לעשות להם שם היינו שמותר לעשות כן ואין הדיין מוציא ממון בזה שלא כדין, וכן משמע מלשון הרמב"ם וטור שכתבו ואם פסק הדיין עליהם לעשות להם שם מותר, וכן כתב הסמ"ג עשין קס"ב ואם כוונת הדיין להחשיבם לעשות להם שם מותר לפסוק להם עד כאן. משמע דר"ל דכשאין כוונתו לעשות להם שם מוציא ממון שלא כדין ואיסורא קא עביד, אף שהיתומים סומכין על דבריו לפי שהם סוברים שהם מחוייבים בכך, וכשכוונתו לעשות להם שם מותר. אבל אם האפוטרופוס של יתומים עומד לפנינו ואומר שאינו חפץ שיצא להם שם אין כופין אותן, כן נראה לי.
ולכן אחרי שהרב תוכן בירר שאכן נעשה להם בזה שם, עד שלכה"פ כהיום אחר המעשה אומרים שזה היה רצונם ומאויים מאז, הרי שאף אם אינו נכון למפרע אבל לכה"פ הרי סימן שיצא להם בזה שם, והם ג"כ עשירים מופלגים לדברי הרב הנוטר, שפיר קעביד הדיין שפסק להם כן אם כוונתו היתה לעשות להם בזה שם.
===
בענין ברכה קודם הדלקה, כיון שאינו מקבל שבת בהדלקתו ולא בברכתו, כמבואר באו"ח רס"ג מג"א ס"ק י"ח, וכפי המשתקף מהמשך הדברים שהדליק הגנרטור וכו', א"כ הרי נכון בז לברוך עובר לעשייתן ואח"כ להדליק (ואף המג"א ס"ק י"ב לא קפליג ביו"ט אלא משום לא פלוג, ולדברי המחהש"ק שם לא שייך לעניננו, אלא אף בלא"ה וודאי שבאנשים דיעשו כן אף בשבת ליכא בזה משום לא פלוג ולא מנהגא כדמוכח גם ממג"א ס"ק י"ח הנ"ל)

מקדש מלך
הודעות: 3444
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' מרץ 25, 2019 9:47 pm

יתכן שהדמיון עולה יפה, אבל האם לא מדובר שם ביתומים קטנים (מה שאין כן כאן)?

לעצם העניין, איני מבין מה השחיתות הגדולה. הציווי לא היה מוגדר, ומי אמר שאם היה שומע על הפרשנות הזו לא היה מעדיף אותה. אז אפשר לדון לגופם של דברים מה ניחא ליה, כי הוא עצמו ממילא לא קבע ולא הקפיד אם כך או כך, גם אם בפשטות חשב על דבר אחר. אולי יש לדון כאן בגדרי ההלכה, אבל הרעש נראה לי מוגזם במבט ראשון.

מעט דבש
הודעות: 3447
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' מרץ 25, 2019 10:01 pm

מתעמק כתב:בענין ברכה קודם הדלקה, כיון שאינו מקבל שבת בהדלקתו ולא בברכתו, כמבואר באו"ח רס"ג מג"א ס"ק י"ח, וכפי המשתקף מהמשך הדברים שהדליק הגנרטור וכו', א"כ הרי נכון בזה לברוך עובר לעשייתן ואח"כ להדליק (ואף המג"א ס"ק י"ב לא קפליג ביו"ט אלא משום לא פלוג, ולדברי המחהש"ק שם לא שייך לעניננו, אלא אף בלא"ה וודאי שבאנשים דיעשו כן אף בשבת ליכא בזה משום לא פלוג ולא מנהגא כדמוכח גם ממג"א ס"ק י"ח הנ"ל)

ביאור הלכה רסג, ה ד"ה אחר
ואשה שמתנית שאינה מקבלת שבת בהדלקה או איש דקי"ל לקמן דאין צריך להתנות משמע בדה"ח דאפ"ה ידליקו ויפרסו ידיהם ואח"כ יברכו משום דלא פלוג וכדעת המ"א אבל מדברי הגאון רע"א בחדושיו ומדברי ח"א מוכח דבזה יברכו ואח"כ ידליקו:

תוכן
הודעות: 5439
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי תוכן » ב' מרץ 25, 2019 11:49 pm

קו ירוק כתב:
תוכן כתב:דברתי עכשיו עם ר' אלון מוסיוף, בנו של ר' רחביה בנו של ר' שלמה ושאלתי אותו לפרטי המעשה. והוא אמר לי כך שהכולל נפתח לשלשה טעמים:
...
ומודה אני לה' שזכיתי להציל כבודם של כל הרבנים הגאונים הנ"ל.

השאלה מי נאמן? הסיפור שלך מבעה"ב בנו של בעה"ב, ללא אסמכאות ('מפורש בצוואה' - ראית ציטוט מדויק?), וללא שאמור להיות לו ידיעה מה עשה אביו, ואיך.
לעומת סיפור בצבעים מדויקים ע"י גאון בן גאון - בעל המעשה בעצמו (והמאושש גם ע"י הגאון המספר - שמעיד שהלכו להרב סאלים משמע היה עליו השפעה)


מכיון שיש חוב דאורייתא לדון את הרבנים הגאונים לכף זכות, הסיפור שיותר משקף הנהגה אצילית ברוח התורה הרחוקה מכל נדנוד של גנבה ותחכום, הוא הסיפור הנאמן יותר.

קו ירוק
הודעות: 4954
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קו ירוק » ב' מרץ 25, 2019 11:57 pm

אינני חייב לקבל את הפרשנות דפה. אבל עובדה מפי שני גאונים שליט"א, נאמנות 'כבי תרי' - תרתי משמע.
בפרט שלדבריך, המספר לך אמר ש'בהחלט יתכן - אך אינו יודע'. מכאן והלאה אין הוא מוסמך לספר מעבר להשערות.

נוטר הכרמים
הודעות: 7861
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 26, 2019 12:24 am

דרומי כתב:כהערה כללית ולאו דוקא לאשכול ספציפי זה, אכן מן הראוי לחזק את כבודה של המלה הכתובה. לא כל דבר שאומרים 'מפה לאוזן' מתאים להיות כתוב לדורות, ולפעמים עצם העלאת הדברים על הכתב מוציא מהם את כל החן והטעם עד כדי בזיון.

אמת ויציב. מאידך, דווקא 'פורום' בניגוד לספר מודפס ומכורך הוא המקום לדברים מהסוג הזה, שהינם מלאי חן וטעם מצד עצמם, בדרך כלל, (לאלו שמתענינים בדמויות סביבם נסובו השמועות והזכרונות), עד שטוחנים את הסיפור וכותשים אותו במכתשת, ואגב כך נמר טעמו וריחו.

קבלתי תגובות באישי שביקשו לכתוב עוד ועוד מהסוג הזה. החיים הם מורכבים יותר ושטוחים פחות מהמעשיות המעובדות והמהוקצעות שמופיעות בעלונים ובספרים המנופחים. לולי מורא החטא וחישוב הנזק, הייתי מביא כמה דוגמאות שנחשפתי להם לאחרונה, סיפורים שלא קשורים לפוליטיקה או לאינטרסים של מאן דהו, איך משנים סיפורים ומוסיפים להם נדבכים שלמים, וכל זה נגרם בגלל חוסר האוטנטיות, וה'בישול אחר בישול', הרי איננו חושדים במישהו בשקר מכוון.

אני חוזר וקורא להרב השוחט שיביא לנו עוד מאוצרו הטוב על עוד גדולים וטובים, דוגמת ראשי ישיבת פוניבז' לצעירים שבצילם הסתופף, עליהם הרחבנו את הדיבור באשכולות לזכרם לפני שנים.

תוכן
הודעות: 5439
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי תוכן » ג' מרץ 26, 2019 1:50 am

קו ירוק כתב:אינני חייב לקבל את הפרשנות דפה. אבל עובדה מפי שני גאונים שליט"א, נאמנות 'כבי תרי' - תרתי משמע.
בפרט שלדבריך, המספר לך אמר ש'בהחלט יתכן - אך אינו יודע'. מכאן והלאה אין הוא מוסמך לספר מעבר להשערות.


מפי גאון אחד, ולא מפי שנים.

המספר אמר לי שבהחלט יתכן שלר' יהודה עדס היתה השפעה מינורית, לא יותר מזה.

בכל מקרה ר' יהודה עדס הוא חי, ואפשר ללכת אליו ולשאול אותו.

.השוחט
הודעות: 676
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי .השוחט » ג' מרץ 26, 2019 4:00 am

אני חוזר וקורא להרב השוחט שיביא לנו עוד מאוצרו הטוב על עוד גדולים וטובים, דוגמת ראשי ישיבת פוניבז' לצעירים שבצילם הסתופף, עליהם הרחבנו את הדיבור באשכולות לזכרם לפני שנים.[/quote]

בס"ד בלי נדר.
אבל זה עלול/עשוי למלא טורים רבים מספור. וצריך להחליט באיזה מבנה וכו', וגם - בעיה ידועה - למצוא זמן...
ובפרט אם אוסיף על הסטייפלר זצ"ל שהייתי אצלו עשרות פעמים.
ועל הגר"ש דפה.
ועל ראשי ישיבת פוניבז' הגדולה.
על הבחורים המבוגרים דאז.
על חבריי שחלקם נעשו תיישים בעלי קרניים.
על הגראי"ל שמלבד היותו רבי בישי"ק, זכיתי להיוועץ עמו בעשרות הזדמנויות, חלקם קשורים לעבודת הקדש דהרבצ"ת.
על כמה אדמורים וצדיקים שזכיתי לקרבתם.
וכו' וכו'.
זה קצת מייאש. אבל בכל זאת באמת נראה לי משום מה שיש בזה קצת תועלת לרבים.
ולכן בלי נדר וכנ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 7861
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 26, 2019 8:33 am

השוחט,
יישר כח, חילך לאורייתא.
הצעתי להתחיל מר' ישראל בן שלום, ב'יתד' היום הופיע שמחר היארצייט, שמונה שנים.

תוכן
הודעות: 5439
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי תוכן » ג' מרץ 26, 2019 12:22 pm

.השוחט כתב:אני חוזר וקורא להרב השוחט שיביא לנו עוד מאוצרו הטוב על עוד גדולים וטובים, דוגמת ראשי ישיבת פוניבז' לצעירים שבצילם הסתופף, עליהם הרחבנו את הדיבור באשכולות לזכרם לפני שנים.


בס"ד בלי נדר.
אבל זה עלול/עשוי למלא טורים רבים מספור. וצריך להחליט באיזה מבנה וכו', וגם - בעיה ידועה - למצוא זמן...
ובפרט אם אוסיף על הסטייפלר זצ"ל שהייתי אצלו עשרות פעמים.
ועל הגר"ש דפה.
ועל ראשי ישיבת פוניבז' הגדולה.
על הבחורים המבוגרים דאז.
על חבריי שחלקם נעשו תיישים בעלי קרניים.
על הגראי"ל שמלבד היותו רבי בישי"ק, זכיתי להיוועץ עמו בעשרות הזדמנויות, חלקם קשורים לעבודת הקדש דהרבצ"ת.
על כמה אדמורים וצדיקים שזכיתי לקרבתם.
וכו' וכו'.
זה קצת מייאש. אבל בכל זאת באמת נראה לי משום מה שיש בזה קצת תועלת לרבים.
ולכן בלי נדר וכנ"ל.[/quote]

הרב השוחט, גם אני הקטן מצטרף ומבקש מאד, בהרבה לשונות של בקשה, שתכתוב על גדולי ישראל השונים מה שיש באמתחתך. אני בטוח שרבים יאותו לאורך. ובפרט על הסטייפלר שלשמו ולזכרו תאוות כל נפש.

ח. רוזנברג
הודעות: 254
הצטרף: ו' אוקטובר 26, 2018 10:07 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי ח. רוזנברג » ג' מרץ 26, 2019 12:53 pm

קו ירוק כתב:
תוכן כתב:דברתי עכשיו עם ר' אלון מוסיוף, בנו של ר' רחביה בנו של ר' שלמה ושאלתי אותו לפרטי המעשה. והוא אמר לי כך שהכולל נפתח לשלשה טעמים:
...
ומודה אני לה' שזכיתי להציל כבודם של כל הרבנים הגאונים הנ"ל.

השאלה מי נאמן? הסיפור שלך מבעה"ב בנו של בעה"ב, ללא אסמכאות ('מפורש בצוואה' - ראית ציטוט מדויק?), וללא שאמור להיות לו ידיעה מה עשה אביו, ואיך.
לעומת סיפור בצבעים מדויקים ע"י גאון בן גאון - בעל המעשה בעצמו (והמאושש גם ע"י הגאון המספר - שמעיד שהלכו להרב סאלים משמע היה עליו השפעה)

א. כפי שהסיפור סופר בשם ר' יעקב עדס, שני ת"ח "עבדו בעיניים" (רח"ל) על אדם אמיד כדי שיפתח כולל. וכדי ביזיון וקצף. העובדה שיש כאלו שלא מבינים את חומרת העניין, מטרידה מאד.
ב. בשביל לתת אמון במספר, לא די בכך שהוא "גאון" (ובוודאי שאין שום תועלת בכך שהוא "בן גאון"), ומומלץ שהוא יהיה מעוטר בכתרים נוספים, ודי למבין.

קו ירוק
הודעות: 4954
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' מרץ 26, 2019 1:37 pm

כבר מילתי אמורה שלא מחויב שהפרשנות לדברי המספר שליט"א - אמיתית.
אם יש לך שאלה לך שאל אותו. אבל שקר בודאי הוא לא שיקר. ולומר שהוא משקר ואביו הגאון שליט"א גם משקר, ושגם לו חסר ממ"ח קנינים, זוהי טיפשות וחוצפה ולא יודע מה יותר ממה.

ח. רוזנברג
הודעות: 254
הצטרף: ו' אוקטובר 26, 2018 10:07 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי ח. רוזנברג » ג' מרץ 26, 2019 2:22 pm

קו ירוק כתב:כבר מילתי אמורה שלא מחויב שהפרשנות לדברי המספר שליט"א - אמיתית.
אם יש לך שאלה לך שאל אותו. אבל שקר בודאי הוא לא שיקר. ולומר שהוא משקר ואביו הגאון שליט"א גם משקר, ושגם לו חסר ממ"ח קנינים, זוהי טיפשות וחוצפה ולא יודע מה יותר ממה.

מי דיבר על מ"ח קנינים? לא אני.
אבל לעצם העניין, אם מישהו טוען על פלוני שהוא "גאון" אבל חסר לו ב"מיעוט שינה" (בכוונה נקטתי דוגמא שלא שייכת למספר הנ"ל לרפו"ש), זו טענה עובדתית שהיא או נכונה או לא נכונה. אם היא נכונה אז זה שהוא "גאון" לא יעזור כלום.

קו ירוק
הודעות: 4954
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' מרץ 26, 2019 2:26 pm

לך נא ושאל את הגאון הגדול רבי יהודה עדס, אם כנים הדברים אם לא. וכל עוד ולא שאלת אני אומר שללא הסטת הנושא לדברים צדדיים, הרי שיש כאן סיפור, וחזקה מימים ימימה על המספר שלא שינה מן העובדות. ונעזוב את הפרשנות.

פרנקל תאומים
הודעות: 3455
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' מרץ 26, 2019 3:33 pm

קו ירוק כתב:לך נא ושאל את הגאון הגדול רבי יהודה עדס, אם כנים הדברים אם לא. וכל עוד ולא שאלת אני אומר שללא הסטת הנושא לדברים צדדיים, הרי שיש כאן סיפור, וחזקה מימים ימימה על המספר שלא שינה מן העובדות. ונעזוב את הפרשנות.

ר' קו ירוק, לא ברור מדוע אתה כ''כ מתעקש, מסבירים לך שישנה מצווה וחובה לדון ת''ח לכף זכות, ולא להאמין ששני ת''ח הונו ח''ו יהודי אמיד ו"עשו עליו סיבוב'' בקריצת עין כדי שיפתח ''כולל''.

מקדש מלך
הודעות: 3444
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי מקדש מלך » ג' מרץ 26, 2019 3:37 pm

אני לא כל כך מבין למה עשו עליו סיבוב. אביו אמר לו להקדיש בית לתורה.
לא פירט כיצד. ברור שלפתוח כולל במקום זה הכי מוצלח (לא מדובר על החזקה. ואם רוצה מעצמו גם להחזיק, זו החלטה שלו).
גם אם האב לא חשב על הרעיון, יתכן מאוד שזה כבר לא משנה, כי הוא דיבר על הקדשת הבית בלי לפרט, ובודאי הוה ניחא ליה בהכי.
אנו לא מבין כל כך מה ההתלהמות ואיפה האונאה. אולי מישהו יכול להסביר לי?
בעסקיו הפרטיים כל אחד היה יכול לייצג עמדה כזו, רק כשזה מגיע לחפצי שמיים צריך להיות אולטרא יקה?

פרנקל תאומים
הודעות: 3455
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' מרץ 26, 2019 3:44 pm

מקדש מלך כתב:אני לא כל כך מבין למה עשו עליו סיבוב. אביו אמר לו להקדיש בית לתורה.
לא פירט כיצד. ברור שלפתוח כולל במקום זה הכי מוצלח (לא מדובר על החזקה. ואם רוצה מעצמו גם להחזיק, זו החלטה שלו).
גם אם האב לא חשב על הרעיון, יתכן מאוד שזה כבר לא משנה, כי הוא דיבר על הקדשת הבית בלי לפרט, ובודאי הוה ניחא ליה בהכי.
אנו לא מבין כל כך מה ההתלהמות ואיפה האונאה. אולי מישהו יכול להסביר לי?
בעסקיו הפרטיים כל אחד היה יכול לייצג עמדה כזו, רק כשזה מגיע לחפצי שמיים צריך להיות אולטרא יקה?אבי חשב מעט ואמר לו, בודאי אין הכוונה לסתם הקדש, כפי שהיה נהוג בירושלים שמקדישים את הבית למוסד שירויח ממנו את ה'דמי מפתח' של הדיירים, אלא הכוונה היא שיקים שם בתוך הבית כולל לאברכים מופלגים שיעסקו בתורה, ואזי יהיה הבית קודש לתורה.

הפרשנות היתה נשמעת למואסיוף כרחוקה ולא מקובלת, והחל מתווכח עם אבי. אבי הציע שחכם נתן סאלם (אביו של הגאון רבי אברהם סאלים יבלחט"א)ישמש כ'בורר' ביניהם להכריע הצדק כדברי מי. הם נפנו ונכנסו אצל החכם, הלה הבין מיד את הענין, עשה עצמו כמעמיק בענין ובלע את צחוקו, ואמר למוסאיוף, אין ספק כי צודק חכם יהודה ואביך התכוין כדבריו.

לאחר שצלח בידו הענין....


בעסקים פרטיים וק''ו בחפצי שמים צריך להיות אולטרא יקה. בהחלט. וק''ו בבשק''ו שת''ח גדולים צריכים להיות אולטרא יקים בענייני ממונות.

מקדש מלך
הודעות: 3444
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי מקדש מלך » ג' מרץ 26, 2019 3:50 pm

זה לא העניין. ברור שצריך להיות ישרים בתכלית.
אולטרא יקה זה להיות ישר במקום שזה בעצם עקום. (כמו אלו ששלחו אותם לעבודת כפייה מחוץ למחנה בימות הזעם, וידעו שבחזור יהרגו אותם, אבל לא ברחו כי הם 'אנשים ישרים' והתחייבו לחזור... סיפור שקרה באמת אגב).

האבא לא פירט, וכיון שממילא הבית בחזקת הקדש ואינו מפיק ממנו רווח, ברור שישמח שיהיה ממנו כמה שיותר מצוות, וזוהי הדרך הכי טובה. (בפרט שהמוסד או ההנהלה של המוסד שאליו 'יוקדש' הבית עלולים להיות 'לא כל כך אולטרא יקים'...)
מוסאיוף לא מבין פלפולים, אז צריך לומר לו שלזה האבא כיון, והכוונה שבעצם זה עומק כוונתו ומה שניחא ליה.
זה שהוא התאפק מלצחוק, או הניסוח הפשטני שבו נאמרו הדברים, זה אירוע צבעוני ולא יותר.

אלא אם כן מדובר באיסור הלכתי ממשי להפוך את רצון המת, מה שלא נראה לי בכלל בכזו סיטואציה, שהוא לא פירט כלום, וגם מסתמא ניחא ליה.

קו ירוק
הודעות: 4954
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' מרץ 26, 2019 5:30 pm

פרנקל תאומים כתב:ר' קו ירוק, לא ברור מדוע אתה כ''כ מתעקש, מסבירים לך שישנה מצווה וחובה לדון ת''ח לכף זכות, ולא להאמין ששני ת''ח הונו ח''ו יהודי אמיד ו"עשו עליו סיבוב'' בקריצת עין כדי שיפתח ''כולל''.

השיבוך כהלכה במקם שרציתי לקצר. אישית מנין לי לדעת מה האמת, אבל ר' נוטר בשם ר' יעקב בשם הגרי"ע נאמנים עלי שהסיפור לא שונה בהרבה ממה התרחש באמת. תחת עדות המצהיר שאינו יודע אבל נראה לו כו"כ ..
הפרשנות - הסבירוה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מרץ 26, 2019 7:08 pm

תוכן כתב:
נוטר הכרמים כתב:בהזדמנות זו אספר את מה ששמעתי לא מכבר מהגאון המקובל רבי יעקב עדס שליט"א על השתלשלות הקמת 'כולל ש"ם' המפורסם והעמדת רבינו זצוק"ל בראשו, תמיד הציקה לי המחשבה איך ר' שמואל התגלגל למקום הזה. ובכן מגלה לי ר' יעקב 'הכל בזכות מו"ר אבי שליט"א'. אביא את הדברים קרוב למקור.

"לאבי שליט"א, בתקופת היותו אברך צעיר ממש היה שיעור לבעלי בתים מסוג ה'עמך' בשכונת בית וגן. שיעור בו העביר הלכה פשטות ממש בלשון צחה וברורה, הוא אף הדגים להם כיצד מעשרים אבטיח... הלכות ברכות וכו', דומה לשיעורים של חכם עובדיה ע"ה. עם הזמן הצטרף לשיעור יורשו של שלמה מוסאיוף, שהיה לו בעלות על בתים רבים בשכונת הבוכרים. ערב אחד, אותו אדם המתין לאבי לאחר השיעור, והוא סח בפניו כי רוצה הוא את עצתו, אביו כתב בצוואתו כי בית אחד מן הבתים הוא יקדיש לתורה, מה כוונתו. אבי חשב מעט ואמר לו, בודאי אין הכוונה לסתם הקדש, כפי שהיה נהוג בירושלים שמקדישים את הבית למוסד שירויח ממנו את ה'דמי מפתח' של הדיירים, אלא הכוונה היא שיקים שם בתוך הבית כולל לאברכים מופלגים שיעסקו בתורה, ואזי יהיה הבית קודש לתורה.

הפרשנות היתה נשמעת למואסיוף כרחוקה ולא מקובלת, והחל מתווכח עם אבי. אבי הציע שחכם נתן סאלם (אביו של הגאון רבי אברהם סאלים יבלחט"א)ישמש כ'בורר' ביניהם להכריע הצדק כדברי מי. הם נפנו ונכנסו אצל החכם, הלה הבין מיד את הענין, עשה עצמו כמעמיק בענין ובלע את צחוקו, ואמר למוסאיוף, אין ספק כי צודק חכם יהודה ואביך התכוין כדבריו.


אני מקוה מאד שהסיפור בצורה שאתה מספר אותו, אינו אמת.


יש סתם משהו מוזר בסיפור הזה.
הרב עדס נולד חמש עשרה שנה לאחר פטירת מוסאיוף כך שהסיפור הוא ששלושים וחמש שנים ומעלה אחרי פטירתו בא בנו לשאול אודות הצוואה? קצת משונה.

פרנקל תאומים
הודעות: 3455
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' מרץ 26, 2019 7:53 pm

קו ירוק כתב:
פרנקל תאומים כתב:ר' קו ירוק, לא ברור מדוע אתה כ''כ מתעקש, מסבירים לך שישנה מצווה וחובה לדון ת''ח לכף זכות, ולא להאמין ששני ת''ח הונו ח''ו יהודי אמיד ו"עשו עליו סיבוב'' בקריצת עין כדי שיפתח ''כולל''.

השיבוך כהלכה במקם שרציתי לקצר. אישית מנין לי לדעת מה האמת, אבל ר' נוטר בשם ר' יעקב בשם הגרי"ע נאמנים עלי שהסיפור לא שונה בהרבה ממה התרחש באמת. תחת עדות המצהיר שאינו יודע אבל נראה לו כו"כ ..
הפרשנות - הסבירוה.

בפעם החמישית, לאף אחד פה לא הציקה הנאמנות של המספרים, וזה לא הנושא, הנקודה היא שיש כאן סיפור שאם הוא כהוויתו אזי הוא בהחלט נראה בעייתי מאד, וכפי שכבר כתבו כאן: העובדה שיש כאלו שלא מבינים את חומרת העניין, מטרידה מאד. והייתי מוסיף- מעציבה. מדכדכת.

בברכה המשולשת
הודעות: 12310
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מרץ 26, 2019 8:09 pm

לתועלת הבירור
קבצים מצורפים
פסק דין מוסיאוף.docx
(58.7 KiB) הורד 268 פעמים

תוכן
הודעות: 5439
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי תוכן » ג' מרץ 26, 2019 8:46 pm

בברכה המשולשת כתב:לתועלת הבירור


שם כתוב בבירור שיעשו ישיבה על שמו, וא"כ המעשה כמו שסיפרו הרב הנוטר בודאי לא מדויק. ואידך זיל גמור.

קו ירוק
הודעות: 4954
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קו ירוק » ד' מרץ 27, 2019 12:42 am

אוצר החכמה כתב:יש סתם משהו מוזר בסיפור הזה.
הרב עדס נולד חמש עשרה שנה לאחר פטירת מוסאיוף כך שהסיפור הוא ששלושים וחמש שנים ומעלה אחרי פטירתו בא בנו לשאול אודות הצוואה? קצת משונה.

ומה לעשות שגם הרב אליהו רפול הוא בן גילו של הרב עדס (אם הכוונה לראש ישיבת נוה ארץ), ונכדו מספר שהוא היה בסוד הענין..

.השוחט
הודעות: 676
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי .השוחט » א' מרץ 31, 2019 5:46 pm

נוטר הכרמים כתב:השוחט,
יישר כח, חילך לאורייתא.
הצעתי להתחיל מר' ישראל בן שלום, ב'יתד' היום הופיע שמחר היארצייט, שמונה שנים.


עד כאן ציטוט.

דוקא אצלו לא למדתי. אין לי הרבה מה לספר עליו.
זכרונותיי מהג"ר נפתלי נבנצאל בש"א
והגר"ש איינשטיין בש"ב
(ר' בנימין קורלנסקי עוד לא מסר שיעורים).
מהגראי"ל, כמויות.
ומהגרמי"ל שלמרות שלא הייתי בשיעורו, היה בוחן אותנו ומוסר שיעורים ושיחות לכל הישיבה.
ושמרתי איתו קשר טוב כל השנים.
זכר כולם לברכה לחיי העולם הבא.

אני זוכר שהחברותא שלי שלמד אצל הגר"י בן שלום סיפר לי כמין ימא לטיגנא,
שהיה בשיעור בחור קצת עילוי, בן יחיד, לא ראה תינוקות מימיו,
למדו על שלח ידו במעי שפחה וסימא עובר שבמעיה
ר' ישראל שאל אותו, וביקש שאף אחד לא יגלה,
מדוע לא כתוב הפיל שן עובר שבמעיה.
הלה החל לענות ששן חלב מבואר היות שמתחלפת וכו' וכו'.
הגריב"ש אמר לו שיש תירוץ יותר טוב.
הלה ניסה כיד ה' הטובה עליו כל מיני מהלכים מופלאים, ולא הבין מדוע כולם מגחכים...

לפעמים כשטענו בשיעור שלו בהתלהבות יתירה טענות כאילו טובות אבל חסרות פשר אמיתי
הוא היה מציע אולי תנסה לומר זאת רגוע בלי להיעזר בידיים, נראה אם יישאר מזה משהו...

[זה לא כל כך שייך לאשכול הזה, אם ארשום פעם על רבותיי מהישי"ק, בלי נדר אעביר זאת לשם].

פרנקל תאומים
הודעות: 3455
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » א' מרץ 31, 2019 9:05 pm

אמרו לי ידידיי:
עד איזו שנה לימד הג''ר שמואל אויערבאך זצוק''ל בישיבת איתרי?
ועוד- האם הוא מסר שם שיעורים יומיים?.השוחט כתב:זכרונותיי מהג"ר נפתלי נבנצאל בש"א
והגר"ש איינשטיין בש"ב
(ר' בנימין קורלנסקי עוד לא מסר שיעורים).
מהגראי"ל, כמויות.

אנחנו מחכים מאד. באשכולות על מרנא הגראי''ל זי''ע כמעט ולא כתבו תלמידים מובהקים שלו מהישיבה קטנה דפוניבז', כ''א רק כלל ישראל, וישנה כמיהה לשמוע עוד ועוד מתלמידיו בישיבה.

ואגב, לעיל כתבת:
בליל שבת היתה דרכו בתקופה מסויימת בהיותו בבני ברק להיכנס אחרי מעריב לבית אחד מגדולי ישראל לדבר בלימוד (אני לא מפרט מי, אולי יש כאלו שסבורים שעדיף לא לפרט כגון דא), וגם הפעם למרות שהתפלל באיזור ויז'ניץ צעד לביתו של החכם הזה, ובדבריהם אמר לו החכם "מסתמא אתם מתאכסנים כרגיל אצל ר' ליפא", רבינו ענה לו שלא וכנ"ל, אמר לו החכם "ומה עם אל ישנה אדם מאכסניה שלו", ענה לו רבינו שהוא צודק ולא חשב על זה...

אותו גדול בישראל שאליו אתה רומז הוא ניהו כמובן רבינו הגראי''ל זי''ע, מדוע לא לכתוב זאת?

שלמה משלם
הודעות: 79
הצטרף: א' אוגוסט 19, 2018 5:21 pm

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי שלמה משלם » א' מרץ 31, 2019 10:43 pm

פרנקל תאומים לפני שנה כתב:יש לי לא מעט דברים לכתוב ולספר על הגר"ש שלנו זצ"ל, חלקם מן התקופות הרחוקות שמסתמא אף אחד כאן לא הכיר ולא ידע. עוד חזון למועד.

אנו עדיין מחכים [באמת!] בכליון עיניים,
אנא, אל תמנע טוב.

.השוחט
הודעות: 676
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי .השוחט » ב' אפריל 01, 2019 1:34 am

פרנקל תאומים כתב:אמרו לי ידידיי:
עד איזו שנה לימד הג''ר שמואל אויערבאך זצוק''ל בישיבת איתרי?

בויקיפדיה איתא דהגר"ש היה באיתרי עד תשל"ז.

אנחנו מחכים מאד. באשכולות על מרנא הגראי''ל זי''ע כמעט ולא כתבו תלמידים מובהקים שלו מהישיבה קטנה דפוניבז', כ''א רק כלל ישראל, וישנה כמיהה לשמוע עוד ועוד מתלמידיו בישיבה.

בלי נדר.

אותו גדול בישראל שאליו אתה רומז הוא ניהו כמובן רבינו הגראי''ל זי''ע, מדוע לא לכתוב זאת?


יש דברים שאולי יש שזה מפריע להם, ולכן אני לא מרשה לעצמי לפרש כל פרט. כנאמר לא כל מה שאומרים צריך לכתוב.

נוטר הכרמים
הודעות: 7861
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 29, 2019 8:32 pm

מטבע הדברים, יש עמי כל הזמן 'חדשות' בנוגע לרבינו זצוק"ל. בכל עת אני שומע עוד סיפורים ועובדות וכיוצ"ב. אולם לאחר שכבר כלתה השנה, אני נמנע מלהקפיץ את האשכול.

הפעם אני חורג, כי חושבני שבאמת מדובר במשהו שונה. לרגל בין הזמנים ביקרתי היום בספריית הרמב"ם, ובדיוק התגלגל לידי ההספד הזה שנשלח אלי מן המקום באדיבות ידידנו ר' אבישי אלבום שיחי'. קשה להפריז בתועלת של אברך שקורא הספד מן הסוג הזה על אברך צעיר ממש.
קבצים מצורפים
עליות ישורון.pdf
(627.55 KiB) הורד 365 פעמים

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 2028
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ב' אפריל 29, 2019 8:56 pm

יש לי עצה פשוטה, תכתוב כל יום..

נוטר הכרמים
הודעות: 7861
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אפריל 29, 2019 9:02 pm

תודה. אני אכן משתדל לכתוב, אלא שאיני רואה צורך לעדכן זאת כאן.

גם זו לטובה
הודעות: 2439
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' אפריל 30, 2019 12:57 am

גא"מ לבקשת רבים מהרב ה"שוחט"- נא פתח אוצרך הטוב.

גלרשטיין
הודעות: 376
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' אפריל 30, 2019 9:11 am

דרופתקי דאורייתא כתב:כך מסתבר לכאורה,
ויש על עצה זו דהגרי"ז תשובה ארוכה מלאה בקיאות נפלאה של גאב"ד אנטטורפן הגאון ר"ח קרוייזויט זצ"ל שנדפסה בקובץ עץ חיים באבוב.

אשמח אם תוכל להעלות את המאמר הנ״ל

.השוחט
הודעות: 676
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי .השוחט » ג' אפריל 30, 2019 1:24 pm

גם זו לטובה כתב:גא"מ לבקשת רבים מהרב ה"שוחט"- נא פתח אוצרך הטוב.


בעמוד 38 רשמתי כמה וכמה דברים קטנים. קחנו נא משם.

דומני שכבר רשמתי שאמנם הגר"ש [עם הרבנית ע"ה, דודה רוחל בשבילנו] היה נופש בבין הזמנים בביתינו כמה שנים, כשבוע או יותר.
ונסעתי עמו לים כל יום באוטובוסים,
והלכתי עמו לחלק מהתפילות והביקורים שהיה עורך,
והיה קצת לומד איתי, ודיברתי עמו הרבה בלימוד,
[כל מה נשמע, היה נפתח "רבי יעקב מאי עבידתיה? משלם נ"ש?"]
וקיבלתי עקיצות רבות.
[הרב פלנר אמר לי בשעתו, תקופה אחרת כמובן, שהוא לא ראה אף אחד שזוכה לכאלו עקיצות, באיכות וכמות...].
ובכלל היה קצת ב"נופש", עם הרבנית, מתעניין בנשמע ונעשה, ומגיב בשנינות, בלי חשבון כמעט,
בקיצור היינו ממש צמוד לידו רוב היום במשך שבוע במשך כמה וכמה שנים,
אבל, אין לי מה לספר במיוחד, גם כי הייתי צעיר,
גם זה לא משמעותי במיוחד, סתם חויות, אבל ללא ערך,
גם משום צנעת הפרט,
ובעיקר בגלל חוסר יכולת לדייק באמת הנצרכת בהנחלת מורשת מגדולי ישראל.

[הייתי פעם בחתונה בקרית צאנז, של בחור מפוניבז' מבוגר ממני שהיה קרוב איתו,
רבינו הושיב אותי לידו ודיבר עמי בצורה מאד חברית, לא באשמתי.
תלמיד אחד שכבר הכיר את רבינו רק מאז, מחה בי בפניו.
שאני חייב לעמוד כפוף באימה ולא לענות וכו' וכו'....
רבינו צחק עליו ואמר לו, בערך, אם היית יודע איזה קשר יש לנו היית מבין כמה זה מגוחך המחאה שלך...]

ואם לתאר תפילות, או לילות של משמר בעמל התורה עם מעט נמנום ליד השולחן וכו',
מעורבות במעשי חסד נוראים,
נטילת אחריות על כל הסובב אותו, ועוד ועוד,
הרי כבר עשו זאת רבים שהכירו מתקופות מאוחרות יותר.
סוף דבר אין בידי הרבה מה להוסיף על מה שכבר כתבתי.

פטור בלא כלום אי אפשר,
אנסה לספר כאן משהו באמת מתקופה אחרת, שדומני שעוד לא סיפרתי. [לא זוכר כבר מה כתבתי ומה לא].
ובאמת אני כותב זאת בחשש גדול, גם בגלל הרגישות, וגם בגלל חשש חוסר דיוק.

כידוע הרבנית התמוטטה במהלך שמחה בש"ק בתל אביב בבית האח הג"ר מרדכי.
[כלומר השמחה בבית האח. טכנית האירוע קרה בקידוש בבית הכנסת כמדומני].
אושפזה באיכילוב הסמוך עד פטירתה בסוף אותו שבוע.
רבינו לא מש ממיטתה.
וגם אנחנו היינו שם כמעט כל הזמן.
רבינו התפלל בחדר ליד מיטתה, למרות שהיה בית כנסת ומנין.
וכמעט כל הזמן, 4 ימים כמעט ברציפות, למד בעיון נורא בש"ס קטן שהיה עמו באיזו מסכת מזרעים. דומני דמאי.
והיו עמו מחברות ממחזורים קודמים, והוא עיין בהם ורשם דברי תורה חדשים.
ממש נורא.
בקושי טעם, ולא זכר את צרכי עצמו.
בקושי גררו אותו פעם אחת לבית יהודי יקר מהסביבה (דומני בשם יעקובוביץ) לרחוץ עצמו ולהחליף מעט בגדים.

הוא ביקש שלא יאמרו לו כלל מה אומרים הרופאים, כי זה מחליש אותו מלהתפלל כראוי.
רק אם תהא שאלה שדורשת הכרעה מעשית.
וכך יצא שחלק גדול מהדיבור עם הרופאים נעשה על ידי המשפחה.
אני זוכר למשל את הרב פירר אומר לאמי שתחי' שבמצב הזה (מוות גזע המוח או משהו דומה)
אמנם אי אפשר לדעת כמה זמן זה יקח, אבל אין שום דרך חזרה.
הוא אמר שיש לפחות 25 אלף מקרים מתועדים, ואין א' שחזר משם.
ועוד כל מיני זוטות שכאלו בענייני הרפואה.

רצוני בעיקר לספר את הקטע הבא.
לאחר יציאת הנשמה רצה רבינו לקרוע מיד.
הסתפק באיזה צד לקרוע.
הוא שאל את אאמו"ר הכ"מ,
אבא אמר לו כידוע שאר קרובים בימין. (ש"ך שמ,יט בשם מהרש"ל וב"ח ושכן נהגו).
[אאמו"ר היה חבר רשמית בח"ק, מאז שרצו שישמש בטהרת הקה"י כשם ששימשו בחייו,
ויש תקנה שרק חברי ח"ק משמשים אצל גדו"י, ואכמ"ל בזה, וצירפוהו להיות חבר,
והרב וואזנר ביקשו למסור את השיעור השבועי לחברי הח"ק ביו"ד הל' שמחות,
שהיה נמסר ע"י הג"ר שמחה קסלר שעזב את בני ברק,
והיתה לאאמו"ר ידיעה מיוחדת בזה].

היה שם יהודי ת"ח חשוב שאמר שבשעת יציאת נשמה קורעים בשמאל גם על שאר קרובים.
אבא אמר שלא זכור לו כזה דבר.
רבינו מאד הסתפק, ולא רצה לדחות הקריעה,
רק הזכיר המעשה עם האדר"ת הידוע שהתעכב עם הברכה והקריעה, ושתק קצת ואז בירך וקרע,
וקרע בשמאל כהוראת החכם ההוא.

אדהכי הגיע מרן הגרש"ז. הוא קיבל את הידיעה כשהחלה הגסיסה ויצא מיד ורק אז הגיע.
לא יאומן ממש. איך שנכנס, ברגע כזה נורא, וראה את בנו יקירו, הצביע על הקריעה ושאל "פאר וואס בשמאל?"...
והמשיך ואמר הרי אתה אדם חשוב, יבואו רבים לנחם ויתמהו על כך, (אולי אני לא אומר את הלשון במדוייק).
רבינו לא הסביר כלום, רק שאלו אם לקרוע גם בימין, ואמר שלא, שבכלל מאתיים מנה.

את הלוייה וההספד הגדול והנורא בקור המקפיא הירושלמי, רבים חוו.
אדלג לשבעה.
לקראת שבת רבינו ביקש מאאמו"ר הכ"מ, ומאמי להבחל"ח, שיהיו עמו בבית במשך השבת. רק הם.
[בסוף היתה גם הדודה ליבע אוירבך ע"ה, שרבינו הרגיש שלא יהיה לה מקום נוח להיות בשבת].
שבת נוראה של העלאת זכרונות מכל חייהם יחד.

מה שנוגע להנ"ל, שיש בו ענין גדול.
רבינו אמר בשבת ההיא, בקשר לקריעה, שהיו זמנים שהיו בעם ישראל שני מעמדות.
או ת"ח מובהקים או עמי הארצות.
כשדובר על דבר הלכה, הת"ח ידע בדיוק מה ראה ומה כתוב.
הע"ה ידע שהוא לא יודע,
ובגלל זה הם היו מספרים עובדות עם כל מיני פרטים לא חשובים, כי לא ידעו מה חשוב ומה לא.
ומה שלא ידעו לא אמרו.
[הוא ציין לספרים של שני תלמידי קדמונים,
שבספרם מעשה רב דרבם, הם מביאים פרטים רבים לא משמעותיים מתוך החשש הזה].

היום יש מעמד ביניים.
של ת"ח מצד אחד, עם הרבה ידיעות והבנה.
אבל בלי האחריות המלאה של ת"ח.
ויש יכולת לומר סברות נאות המתבססות על חצאי אמיתות,
וזה נשמע טוב בשעת מעשה ונכון, אבל זה בלי כיסוי של ת"ח אמיתי.
ואז קורה מה שקרה.
ושבאמת צדק אביו כמה אי נעימות יש לו מזה.
[אין הכוונה לאותו חכם, אלא שבעקבות המעידה ההיא, נתעורר רבינו לבאר ענין זה].

אם חלילה שגיתי בפרטים, או בעצם הכתיבה הזו, ההי"ב ואת"מ.
נערך לאחרונה על ידי .השוחט ב ג' אפריל 30, 2019 4:20 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מקדש מלך
הודעות: 3444
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי מקדש מלך » ג' אפריל 30, 2019 1:37 pm

לאחר ההודאה, מהו הסיפור הידוע עם האדר"ת שהתעכב עם הקריעה?

ארופאי
הודעות: 134
הצטרף: ד' מרץ 11, 2015 7:06 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי ארופאי » ג' אפריל 30, 2019 1:43 pm

הרב השוחט,
מרתק!
ואחר ההודאה תבוא הבקשה-
ידך אל תנח, לא כאן ולא באשכולות אחרים!

המעשה עם הגרש"ז והקריעה מבהיל!
יש בו הרבה כדי ללמד על שניהם ועל היחס ביניהם.

בברכה המשולשת
הודעות: 12310
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אפריל 30, 2019 1:46 pm

הרה"ג השוחט שליט"א,
תודה על כל הסיפורים המיוחדים על גדול"י

.השוחט
הודעות: 676
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי .השוחט » ג' אפריל 30, 2019 1:56 pm

יישר כח למגיבים המחזקים.

דומני שהמעשה עם האדר"ת היה שלפני שבירך דיין האמת בפטירת הרבנית התמהמה זמן רב יחסית.
וביאר שאמרו "כשם" שמברך על הטובה כך מברך וכו',
ורצה להרגיש אותה השמחה כמו בעת שנישאה לו, וזה לוקח קצת זמן....
מסתמא יש כאן מומחים שיוכלו לקשר למקור יותר מדוייק.

[בסמוך תיקנו שזה היה עם בת].
נערך לאחרונה על ידי .השוחט ב ג' אפריל 30, 2019 2:04 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 87 אורחים