הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה - עמוד 4 - פורום אוצר החכמה

הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
צביב
הודעות: 1137
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צביב » ג' יולי 17, 2018 8:08 am

מחוך הקדמת מחשבת בצלאל
( וקיצרתי והשמטתי, ולא הוספתי)

אברך את ה' אשר יעצני ונתן בי דעת מנעורי ועד עתה
והנה בחמלתו הגדולה זכינו שנתגלו לנו כל כתבי האריז''ל, וכמה פירושים מהגר''א,
גם שלח לנו הקב''ה עיר וקדיש מן שמיא נחית הוא רבינו רבי שלום שרעבי זצ''ל,
על דברי רבינו הרש''ש מעטים מאד הפירושים וכו'
בראותי זה אמרתי לנפשי במקום שאין וכו' עד שלפני שנה ויותר התחלתי בזה עוד פעם, והצלחתי בעזרתו ית''ש לעבור את כל הנהר הגדול הזה... ומאוד יגעתי וטרחתי על זה ימים ולילות וכו'
... וכמו''כ נעזרתי מידידי הנכבד הרה''ג המקובל ר' אליהו דוד סלוטקי...
גם אזכיר בזה את מורי ורבי הרה''ג המקובל רבי מרדכי שרעבי מירושלים עיה''ק שתחילת שימושי בנעורי היה אצלו.
... בזמן הזה נראה שאין בזה יוהרא כלל, אדרבה פחיתות כבוד הוא בעיני רוב העולם למי שמתעסק ולומד בענינים אלו, וכמעט ללעג ולחרפה, שרקו ויניעו ראש עליו,
ובפרט ועוד מעט ונגמרה שנת הארבעים שלכו''ע מותר. וכו'
ונסיים בדברי הרמב''ם יסודי התורה פ''ד הלי''ב בזמן שאדם מתבונן....ורואה חכמתו של הקב''ה... מוסיף אהבה למקום... ויירא ויפחד...
ובפ''ב שם הלי''ב היאך היא הדרך לאהבתו ויראתו וכו'
העתיק עוד מש''כ הלשם שבו ואחלמה... הנני גם עתה למעיר ומזכיר כי כל מי שנפשו איותה לכנוס בהיכלי הקודש פנימה... יעמוד תמיד נגד עיניו אלו החמשה חרוזים אשר יסד קדוש ה' בעל שיר הכבוד
נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רז סודך
אספרה כבודך ולא ראיתי אדמך אכנך ולא ידעתיך
ביד נביאיך בסוד עבדיך דמית הדר כבוד הודך
דימו אותך ולא כפי ישך וישווך לפי ממשיך
המשילוך ברוב חזיונות הנך אחד בכל דמיונות. ע''כ

הכותב וחותם בימי צער, יום ז' אב תשכ''ה, שהוא יום שנכנסו בו אויבים להיכל,
ומקוה לקיום נבואתו של זכריה הנביא ב''ב כה אמר ה' צ' צום הרביעי... והאמת והשלום אהבו.
...

צביב
הודעות: 1137
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צביב » ג' יולי 17, 2018 8:17 am

מה שהזכירו למעלה ''מי שרגיל לאכול בהילטון לא יכול לאכול בבית התבשיל''
נ''ל שחשש שיצטרך להחזירם הרבה על טעמים לפי דעתו, כאשר יושב שם הרב שליט''א,
ובמנין ''שלו'' יכול להחזיר את הקורא בכל ספק, בכל נקודה וטעם...

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 8:51 am

צביב כתב:מה שהזכירו למעלה ''מי שרגיל לאכול בהילטון לא יכול לאכול בבית התבשיל''
נ''ל שחשש שיצטרך להחזירם הרבה על טעמים לפי דעתו, כאשר יושב שם הרב שליט''א,
ובמנין ''שלו'' יכול להחזיר את הקורא בכל ספק, בכל נקודה וטעם...


וכפי שהעיר (ברמיזה) בספרו וזרח השמש בהסבר הטעם מדוע רק בעל הקורא הקבוע יקרא בתורה.

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 8:53 am

ביחס לקבלת הגר"א, יעויין עוד במש"כ מרן זצ"ל בקונטרס ארי במסתרים על מרנא הלשם (אני ראיתי במהדורה החדשה של הקונטרס, שבתוך ספר בינו שנות דור ודור)

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 9:08 am

איש_ספר כתב: אבל עיקר לימודו בשמונה שערים ובתורת הרש"ש. (אגב בש"ק בשנה האחרונה היה לומד הרב בספר שרף פרי עץ חיים, שאלתי אותו מה מצא בספר זה ואמר שיש בו הרצאה יפה של דברי האר"י בפרע"ח)..


זכורני שבעבר היה לו שיעור קבוע בשער הכוונות בש"ק אחה"צ (לפני סעודה שלישית)
ופעם כשהייתי בב"ב בשב"ק חול המועד פסח אמר לי לבוא, ועמדתי בחוץ ופחדתי להיכנס עד ששלח לקרוא לי ואמר הרי כתוב רועי לא אחסר ואסור שתחסר גם מזה. למיטב זכרוני היו בשיעור כ 3 - 4 אנשים, ומרן זצ"ל מקריא ומסביר, ובכל עניין מסיים בהכרעת הרש"ש (והתבטא אז על הכרעת הרש"ש בלשון "להלכתא")

הא לחמא עניא
הודעות: 1348
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' יולי 17, 2018 9:42 am

אפשר לראות את הצוואה שלו?? זה פורסם??

דרומי
הודעות: 3352
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי דרומי » ג' יולי 17, 2018 10:35 am

האם היה מצביע בבחירות (ולאיזה מפלגה...)? או שראה בכך סתירה לשלום ולאחדות שבהם דגל בכל עוז?

פרי יהושע
הודעות: 2691
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' יולי 17, 2018 1:43 pm

כמה שידוע לי בד"כ לא הצביע בבחירות, בגלל שלא רצה ליטול חלק 'בבי אבידן' כמו שהיה מכנה אותם, אולם בשעת גז' הגיוס הצביע, ואולי היו עוד פעמים ויבואו היודעים....

נשר
הודעות: 1063
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי נשר » ג' יולי 17, 2018 1:57 pm

גם אני הק' מצטרף למנחמים את משפחתו הדגולה - ואת מנהלנו היקר הרב הגאון "איש ספר" שליט"א.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.


אולי מישהו ירחיב בעניין שהיה הרב זצווק"ל חוזר שוב ושוב, בעניין המשל והנמשל בתורת האריז"ל. נדמה לי שראיתי כמה וכמה מקומות שהוא כתב שלא נכון מה שאומרים על הרמח"ל שהמשל שבדברי האריז"ל הוא משל בלבד ובוודאי גם המשל הוא מציאות אמיתית קיימת.

אשמח אם מישהו יביא את דבריו בעניין.

עובדיה חן
הודעות: 773
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי עובדיה חן » ג' יולי 17, 2018 2:01 pm

שמעתי על עניין של קציצת הזקן ,הוא עשה את זה משום כיבוד אב, דבר שני הוא היה סבור שאין בעיה ע"פ קבלה לקצוץ את הזקן עיקר העניין הוא לא לתלוש מהשורש ולפיכך נהג לקצץ שלא יתלוש מהשורש.

אברך
הודעות: 251
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אברך » ג' יולי 17, 2018 2:09 pm

עובדיה חן כתב:שמעתי על עניין של קציצת הזקן ,הוא עשה את זה משום כיבוד אב, דבר שני הוא היה סבור שאין בעיה ע"פ קבלה לקצוץ את הזקן עיקר העניין הוא לא לתלוש מהשורש ולפיכך נהג לקצץ שלא יתלוש מהשורש.


מצו"ב מכתב מכתי"ק שקיבלתי מתלמידו שליט"א

ו' טבת תשס"ג
שלו' וברכה
מצאתי מכתב זה אצלי ללא תאריך מתי נשלח.
והנני משיבו בזה.
עפ"י קבלת האריז"ל אין לנגוע בזקן כלל, חכמי הספרדים המקובלים לא נגעו בזקנם. אך רובי הרבנים הספרדיים ששמם מפורסם בנגלה, הגם שגם למדו קבלה, ברובם או בחלקם היו מספרים זקנם ולא נהגו בזה עפ"י הקבלה.
אם עדיין המדובר לא השיג שידוכו, אני מאחל לו שישיג בקרוב מאד.
בברכה
שריה דבליצקי

אברך
הודעות: 251
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אברך » ג' יולי 17, 2018 2:11 pm

זכורני יום אחד לאחר התפילה התרעם מאד על איש חשוב מהחוג של תלמידי החזו"א שנעמד בקדושא דסידרא, ובבית מדרשו נהגו לשבת כמנהג המקובלים, והוא התרעם על אותו אדם שעושה שלא כדין המבואר בהלכה שלא יהיה עומד בין היושבים.

ישראל אליהו
הודעות: 1194
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ג' יולי 17, 2018 2:18 pm

ישנה תשובה מהבא"ח [ר"פ ח"ד סוד ישרים ס"ה] שמותר לקצץ את הזקן גם ע"פ הסוד. והדפיסה תלמידו הגרב"צ חזן. וגם הגרב"צ א"ש סמך עליה להלכה ולמעשה [ויעויין גם באול"צ ח"ג פי"ז ה"ו].
נערך לאחרונה על ידי ישראל אליהו ב ג' יולי 17, 2018 2:21 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יולי 17, 2018 2:20 pm

עובדיה חן כתב:שמעתי על עניין של קציצת הזקן ,הוא עשה את זה משום כיבוד אב, דבר שני הוא היה סבור שאין בעיה ע"פ קבלה לקצוץ את הזקן עיקר העניין הוא לא לתלוש מהשורש ולפיכך נהג לקצץ שלא יתלוש מהשורש.


טעמו של הרב זצ"ל בעניין הזקן לא גילה לנו, וכמדומני שכל מה שנאמר בזה אינו אלא השערות של אנשים שלא שמעו ממנו דבר.

ובעניין זה לא אמנע מסיפור אירוע מפליא שארע כאשר באו קבוצה של ילדי ת"ת מירושלים בחודש שבט תשע"ג להתברך ולהתבשם אצל הרב זצ"ל, אך הרב לא רצה לקבלם.
לא עזרו כל הלחצים התחינות והבקשות ממשמשו המסור של הרב שינסה ללחוץ על הרב לקבלם בכל אופן. הלא באו באופן מיוחד מירושלים.
בשלב מסוים הסביר הרב זצ"ל למשמשו את טעמו ואמר לו: שזה "לא חינוכי" שהילדים יראו אותו כך, וסימן בידו על זקנו ופאותיו הקצוצים...

וכל מילה נוספת מיותרת!

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 2:24 pm

אליעזר בלוי כתב:האם יש חיבורים גם בנשים נזיקין או קדשים
והאם נשאר בכתובים שלא הודפסו?


כמדומני שספר השו"ת טרם נדפס במלואו.

שעת הכושר
הודעות: 130
הצטרף: ה' יוני 08, 2017 11:36 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי שעת הכושר » ג' יולי 17, 2018 2:28 pm

בברכה המשולשת כתב:
אמיר כרמי כתב:ההספדים
השתדלתי להקליט מההתחלה הכל בקובץ אחד
לא שמעתי הכל אך כמדומני שחלק באיכות סבירה וחלק לא כל כך

https://drive.google.com/file/d/1uvyvgM ... p=drivesdkייש"כ גדול.
יש מישהו שתמלל/מתמלל/יתמלל?
(כי הקלטות לא נפתחות לי בדר"כ ואני גם מעדיף דברים כתובים)


ג"א הק' מצטרף לבקשה.

מעט דבש
הודעות: 2715
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' יולי 17, 2018 2:30 pm


בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 2:54 pm


הגהמ
הודעות: 1146
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי הגהמ » ג' יולי 17, 2018 2:56 pm

נשר כתב:...
אולי מישהו ירחיב בעניין שהיה הרב זצווק"ל חוזר שוב ושוב, בעניין המשל והנמשל בתורת האריז"ל. נדמה לי שראיתי כמה וכמה מקומות שהוא כתב שלא נכון מה שאומרים על הרמח"ל שהמשל שבדברי האריז"ל הוא משל בלבד ובוודאי גם המשל הוא מציאות אמיתית קיימת.

אשמח אם מישהו יביא את דבריו בעניין.

ראה באשכול זה: viewtopic.php?f=7&t=20060&hilit=%D7%93%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 3:51 pm

מכתב הרב על תכלת:

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 3:51 pm

הרב בצעירותו:
הרב שריה דבליצקי בציעורתו.jpg
הרב שריה דבליצקי בציעורתו.jpg (14.51 KiB) נצפה 1089 פעמים

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 3:52 pm

הרב שריה והרב קוק:
הרב שריה דבליצקי והרב קוק.JPG
הרב שריה דבליצקי והרב קוק.JPG (98.81 KiB) נצפה 1086 פעמים

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 3:53 pm

דבריו על כתיבה בחול המועד:
תוכחה של הרב דבליצקי על כתיבה בחול המועד.jpg
תוכחה של הרב דבליצקי על כתיבה בחול המועד.jpg (146.4 KiB) נצפה 1085 פעמים

אום אני חומה
הודעות: 791
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אום אני חומה » ג' יולי 17, 2018 4:43 pm

הזכרתני ששאלתיו בזמנו אם מותר לכתוב בחוה"מ במחשב והחמיר.

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 5:21 pm

דבריו על אמירת אנא ה׳ בשמחה ולא בבכיות כפי שיש נוהגים:


דברים שכתב בעניין בין המצרים:
בין המצרים הרב דבליצקי.PDF
(489.26 KiB) הורד 62 פעמים


דקדוקים בתפילה:
דקדוק בתפילה-הגרש דבליצקי.PDF
(285.38 KiB) הורד 62 פעמים


בעניין נוסחאות התפילה:
נוסח התפילה-הגרש דבליצקי.PDF
(276.37 KiB) הורד 64 פעמים

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 5:22 pm

דבריו בעניין קיום מצוות תפילין כל היום:

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ג' יולי 17, 2018 5:23 pm

2009728_054113033_דבליצקי ליאור אליהו שאר ישוב.jpg
2009728_054113033_דבליצקי ליאור אליהו שאר ישוב.jpg (76.67 KiB) נצפה 975 פעמים

דעת_האברך
הודעות: 417
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי דעת_האברך » ג' יולי 17, 2018 5:44 pm

ח"ו אין ללמוד ממכתב זה שהתיר עליה להר הבית:
קבצים מצורפים
הר הבית הגרש דבליצקי.png
הר הבית הגרש דבליצקי.png (104.26 KiB) נצפה 951 פעמים

דעת_האברך
הודעות: 417
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי דעת_האברך » ג' יולי 17, 2018 5:48 pm

בקובץ שהובא לעיל בעניין בין המצרים נמצאים כמה הנהגות שנראה לעין כל שהגרש"ד זצ"ל נהג בהם בעצמו, וביניהם יש לציין במיוחד את מה שהעתיק בשם הג"ר מיכל צבי שפירא ללמוד ממנהגי כל העדות ולקחת את הדברים הטובים והמעולים מכל עדה.

תוכן
הודעות: 3675
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי תוכן » ג' יולי 17, 2018 5:58 pm

כפול
נערך לאחרונה על ידי תוכן ב ג' יולי 17, 2018 6:32 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 5:58 pm

גלרשטיין כתב:דבריו בעניין קיום מצוות תפילין כל היום:
קיום מצוות תפילין כל היום -הרב שריה דבליצקי.pdf


פעם אחת אדם אחד צעק עלי ברבים על כך שהייתי עם תפילין.
כשסיפרתי על כך למרן זצ"ל עודדני ואמר לי להמשיך ללכת עם תפילין ולא להתפעל ממה שאומרים לי בכה"ג.

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 6:00 pm

אום אני חומה כתב:הזכרתני ששאלתיו בזמנו אם מותר לכתוב בחוה"מ במחשב והחמיר.


וכן פורסם בשמו במאמר על זה בקובץ אור תורה וכמדומני שנכב"ב

חלמישצור
הודעות: 949
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' יולי 17, 2018 6:05 pm

דעת_האברך כתב:ח"ו אין ללמוד ממכתב זה שהתיר עליה להר הבית:

הדברים האלה הם מתוך 'קונטרס אחר כתלנו' שהו"ל הגרש"ד בשנת תשכ"ז והאגרת דלעיל מאוחרת. לכן נכון יותר לענ"ד להביא מספרו 'משוש כל הארץ' שיצ"ל בתשמ"ג ובשערו נוסף: 'ומכאן אזהרה רבה לשמור על האיסור החמור הנוגע בעונש כעת וכפי הנהוג מדור דור שלא להיכנס לכל שטח הר הבית'. ועוד יותר טוב להביא מהמהדורה החדשה של 'זכרון בצלאל', תשס"ט, שם נדפס בין השאר קונטרס אחר כתלנו מחדש ובראשו האזהרה הנ"ל. והדברים פשוטים.

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 6:10 pm

עוד שלוש הוראות (שלא מצאתי כרגע שהעליתי אותן בעבר לפורום):
א. שאלתי את מרן זצ"ל מה לעשות אם מעלים אותי מפטיר, מכיוון שאין אצלנו בבית הכנסת ספרים נביאים כתובים על קלף. האם יכול אני לברך על ההפטרה (וידוע מה שנאמר על זה בשם אדוננו הגר"א) והשיב לי (ואין זו לשונו המדוייקת): ומה עושים כל עם ישראל? אתה יכול לברך.
ב. פעם העלו אותי למפטיר בערב פסח שחל להיות בשבת, ואני הפטרתי בהפטרת פרשת השבוע (אחרי מות), ע"פ דברי אדוננו הגר"א. והיו שם ת"ח שמחו בי על כך, והשבתי שהמנהג אצלנו שהחזן והעולים וכו' נוהגים כמנהגם, ואמר לי מע"כ ידידי הגה"צ רבי עמיחי ישראל כנרתי שליט"א שאינו דומה מנהג זה (שרק אני נוהג בו אצלנו) למנהג שנהגו רבים. אחרי כמה ימים זכיתי לשאול את מרן זצ"ל והוא שאלני אם יש עוד מי שנוהג כך אצלנו והשבתי שלא, ואז ענה לי (ושוב, אין זו לשונו המדוייקת): וכי איך עלה על דעתך לנהוג כדברי הגר"א בכה"ג נגד מנהג כל שאר המתפללים שם!?
ג. שאלתיו על קביעת הנץ הנראה אצלנו (שיש הסתרים קרובים חצי שנה) והשיב לי שהר במרחק של 2 קילומטר לא הוי הסתר ויש לחשב כאילו היינו בראש ההר. ושאלתיו ומה הגבול (דהיינו מה בין זה להנץ המישורי?) והשיב לי שזה לפי חוש הריח. והחצפתי פני ושאלתי: חוש הריח שלי מי? והשיב לי בחיוך: חוש הריח שלי (דהיינו שלו, זצ"ל)
נערך לאחרונה על ידי בברכה המשולשת ב ד' יולי 18, 2018 11:02 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יולי 17, 2018 6:16 pm

נכנסתי אל הרב זצ"ל כעשר שעות לפני פטירתו, שלענ"ד ניתן לראותה כ"מיתת נשיקה" (ואקווה שיבוא היודע ויספר איך שזה היה, לכבודו הגדול ולמען דעת...), והוא שהיה חלוש מאד וישוב על כורסתו הקבועה הגיש לי את ידו לשלום ומיד ביקש ממני בזה"ל: "תתפללו עלי שאפטר במהירות". התחלתי להגיב, וכנראה חשב שאני רוצה לסתור את דבריו ורצונו, ומיד חיווה בידו בהתנגדות...
לא היה זה חדש לבאי ביתו והקרובים אליו, שכך ביקש בתקופה האחרונה.
ככל הנראה, לעניות דעתי והבנתי, הסיבה לרצונו זה, כי כבר לא היה יכול לעבוד את ה' כפי המינימום שהציב לעצמו...(הגבוה מעל גבוה לכל אדם רגיל), ואם כך: למה לו חיים...?

וזה הזכיר לי (מענין לענין) את מה ששמעתי ממנו לא אחת בענין הארכת חיים מלאכותית, כפי שנהוג כיום, אצל זקנים הנוטים למות. שאמר, כי צריך להניח להם להפטר מן העולם "בשקט" מבלי לעשות "קונצים".
סיפרתי לו פעם על הכרעה דומה של הרב אלישיב זצ"ל בנידון דומה, וכמדומני שנהנה מזה שיש לו סייעתא לשיטתו בזה מאותה הכרעה במקרה המסוים ההוא.

וזאת למודעי, שאין ללמוד מזה שום דבר למעשה, רק את "רוח הדברים". וכל מקרה לגופו, ה' ישמרנו, צריך הכרעת גדולים.

דעת_האברך
הודעות: 417
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי דעת_האברך » ג' יולי 17, 2018 6:19 pm

כפי שהביאו כאן לעיל מהמכתב על התכלת מבואר שהיה נוהג בעצמו ללכת בטלית קטן עם תכלת המורק"ס. האם היה זה בפרהסיא לבאים במחיצתו, או שהיה מחביא הציציות בתוך בגדיו?

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 17, 2018 6:20 pm

ראיתי שפורסם באתר הקול היהודי (אינני מכיר את מחבר הדברים, ואין בהבאת הדברים משום הסכמה בדווקא עם כל מלה):

הרב שריה דבילצקי זצ"ל - "זך וטהור"

קווים לדמותו של הרב שריה דבילצקי שנפטר בשבת האחרונה. לימוד תורה, עבודת ה' מופלאה, היחס לציונות, ואפילו לפרשיית הבריכה בקריית ארבע
הרב אריאל לוי
/ה' אב תשע"ח

זך וטהור היה הרב שריה דבליצקי זצ"ל שנסתלק מאתנו בשבת האחרונה. כל מעייניו אך ורק בעבודת ה'.

משרידי דור דעה שזכה וגדל בין גדולי עולם של הדור הקודם. היה תלמיד של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, זכה גם ללמוד אצל הגאון הקדוש בעל החזון איש זצ"ל, אצל המקובל הרב מרדכי שרעבי ועוד. היה דבוק בהרבה צדיקים.

בשו"ת "ישכיל עבדי" למקובל האלוקי הרב עובדיה הדאיה זצ"ל יש הרבה תשובות שכתב לרב שריה דבליצקי, בפשט ובקבלה.

סדר יומו של הרב שריה היה מופלא. עד חצות לילה לא היה הולך לישון, שלא יעבור עליו חצות לילה בשינה. חשש להפסיד רגע אחד מנקודת חצות!

עם זאת, הקפיד מאד להתפלל בקביעות עם הנץ החמה, ובנפשו היה הדבר! (בין ספריו הרבים הוציא ספר גם על הנץ הנראה)

היו לו לרב שריה הנהגות מיוחדות. בצעירותו היה מתענה הרבה תעניות. עד זקנותו, היה מתענה בכל פעם שהיה שומע על פטירת אדם גדול באותו יום. הרב שריה היה חבר ותלמיד בלב ונפש של מו"ר המקובל הרב יוסף לייב זוסמן זצ"ל, תלמידו המובהק של הרב חרל"פ. יש הרבה מכתבים שכתב הרב זוסמן לרב שריה (ובאחד מהמכתבים מוכיח הרב זוסמן את הרב שריה שיפסיק להתענות...)

הרב זוסמן היה מרבה להזכיר בשיעוריו את הרב שריה דבליצקי ושומעי לקחו הרגישו את הקשר המיוחד שהיה בין שני הצדיקים.

הרב שריה היה מתייחס לכל יהודי שפנה אליו. גם למי שלא הכיר אותו. כשהיו מתקשרים אליו ושואלים אותו שאלות בטלפון, לעיתים חזר אחר זמן מה והתקשר לשואל, אמר לו: "מצאתי לך תשובה יותר טובה ממה שעניתי לך קודם".

פעם אמר לתלמיד חכם ששאל אותו שאלה: "תתקשר אלי עוד שבוע, אני צריך לחשוב על זה". הכול במיתון, בענווה, בישוב הדעת מופלג.

הרב שריה היה חרדי, חסיד הגר"א הקדוש מוילנא. הוא כתב שצריך לשמוח על כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים, ולשמוח כמו פורים. לא פחד מאף אחד שידבר עליו!

היה ניגש בחרדת קודש מיוחדת ללימוד תורת הקבלה. יש מכתב מהרב זוסמן, שכתב לרב שריה: אנחנו לומדים עץ חיים, יפה שעה, מעיל אליהו. צריך לכתוב גם ספר על גדלותם של מחברי הספרים הקדושים האלו, שכל אחד יידע על מי הוא מדבר!

לפני כחודשיים כאשר סערו הרוחות בקרית ארבע כאשר ביקשו לפרוץ פרצות בקדושת המחנה ולפתוח את בריכת השחייה לשעות מעורבות, פנה תלמיד חכם מרבני העיר לרב שריה דבליצקי, וסיפר לו בכאב שחושבים לפתוח בריכה מעורבת בקרית ארבע. הרב התרומם ואמר בנחרצות: "המחשבה תתבטל"!

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יולי 17, 2018 6:30 pm

זכורני שהגיע אליו אברך עם שאלות בענין בשר בחלב ,ואז שאלתי אותו גם אני שאלה בענין בשר וחלב, וענה לי מה שענה.
ואח"כ ציין בפני שכחמישים שנה חי בצוותא עם הרבנית ז"ל ואף פעם לא קרה להם שאלה בבשר וחלב....

(אגב, באופן מדהים, שומעי לקחו היו רגילים לשמוע ממנו, כמה עשרות שנים עברו מאז שהתחיל במנהג או דקדוק בהלכה זה וזה, וכמה שנים עברו מאז שרב זה או אחר התפלל במנין שלו, ובאיזה דקדוק במצוות נהג, וכיוצא וכיוצא, וכל זה היה ספור ומנוי בזכרונו שהיה רצוף בנקודות ציון של עובדי ה' ועבודת ה')

הולך בטל
הודעות: 80
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 9:12 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי הולך בטל » ג' יולי 17, 2018 6:35 pm

לא זכיתי להכירו אישית,
אבל ידוע מאד איך שעסק רבות בתורת הנסתר וכו',
וכן כותבים כאן הרבה חבירים.

בדיוק בשב''ק בעעל''ט שמעתי מת''ח שציין דבר מעניין,
שהרבה מגדולי חכמי המקובלים נפטרו בימי בין המצרים,
רבינו האר''י הקדוש
הרמ''ק
הרמ''ע מפאנו,
ועוד כמה.

תוכן
הודעות: 3675
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי תוכן » ג' יולי 17, 2018 6:36 pm

האם מישהו יודע איפה יושב הבן ר' דוד שבעה?


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הכי נמי מסתברא, מהעבר, מיללער ו־ 23 אורחים