הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה - עמוד 8 - פורום אוצר החכמה

הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
בני ברקי
הודעות: 333
הצטרף: ש' מאי 11, 2013 11:21 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בני ברקי » ו' יולי 20, 2018 2:14 pm

האם היה לגאון זצוק"ל ענין מיוחד בעולם המחשבה או רק בעולם הקבלה של הגר"א?
האם בעלי המחשבה (הגרמ"ש זצ"ל ועוד) היו בקשר מיוחד איתו? היה בקי בספרי הפחד יצחק? המהר"ל?

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' יולי 20, 2018 2:23 pm

בשלהי אלול תשס"ה ניגש אליו אברך מקרובי משפחתו ושאל אותו: מה מייעץ לקבל ע"ע בראש השנה "בהיותי כזה רשע" ?
ענה לו הרב זצ"ל בצחוק: אני יותר רשע....
והוסיף שכדאי לקבל ע"ע להתחזק בברכת המזון מתוך סידור ואולי גם הוסיף מילה במילה מתוך סידור, והטעים שזו התפילה הכמעט בודדת שחיובה מדאורייתא.

אגב זכורני כשעילעלתי בספריו הרבים שהיו על שולחנו בבית הכנסת בר"ה, מצאתי בתוך סידור כוונות האר"י גזיר עיתון מ"יתד נאמן". התפלאתי מעט, אך כשפתחתי מצאתי סיכום תמציתי של קבלות מבית המוסר ד"קעלם" לקראת ר"ה, שהתפרסמו בעיתון הנ"ל, והרב שמר אותן בסידור האר"י שלו...

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' יולי 20, 2018 2:34 pm

ראש השנה התשס"ו
בענין "שהחיינו" ביום השני של ראש השנה, שאל אברך מסוים את הרב זצ"ל, האם ראוי שהאשה המדלקת נרות ביום השני תסמיך את הדלקתה לסעודה על מנת להסמיך כמה שיותר את ה"שהחיינו" שלה לאכילת הפרי החדש (במקרה ואין לה בגד חדש לברך עליו) שבתוך הסעודה או מיד לאחר הקידוש?
ואמר הרב שאכן ראוי, אך הוסיף שיש כאלה שלא נהגו כלל לומר "שהחיינו" ביום השני.
שאלתי: מה נהגו אצל הרב? וענה לי כי הרבנית ז"ל נהגה שלא לברך, "כי כך אמרתי לה", הוסיף הרב בחיוך...

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' יולי 20, 2018 2:41 pm

ספירת העומר ה'תשס"ד

בשנים האחרונות שמעתי מאחד הרבנים החשובים שליט"א, שהגדירו כ"גדול המקובלים בדורנו", ולכן לענ"ד מעניין הסיפור הבא:
שאלתי את הרב זצ"ל על אמירת "למנצח בנגינות וגו'" ,שיש שנהגו לאומרו אחר הספירה וראיתי גם בשם המהרש"ל שיש סגולה לאמרו בשבעת שבועות הספירה לאחר ברכת כהנים. ויש שנהגו לאומרו בצורת מנורה, וראיתי שבסידורי הספרדים מציירים בדווקא את המזמור בצורת מנורה משמאל לימין, ומצד שני ראיתי בסידור ווילנא (האשכנזי) שמביא בשם העקידת יצחק לציירו מימין לשמאל וכך גם ציירו בסידור הנ"ל.
וכל זה שאלתי את הרב, מה חוות דעתו בענין?
ואמר לי שאינו מתמצא בזה.
תשובה זו אינה סתמית בעיני...

צביב
הודעות: 1137
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צביב » ו' יולי 20, 2018 2:45 pm

שמעתי שחביריו הודו לבסוף שצדק לדרכו, כי ראו התמדתו בדרכיו כל השנים.

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' יולי 20, 2018 2:51 pm

כידוע, המנהג לפקוד את קבר רשב"י בל"ג בעומר, מקובל יותר אצל הספרדים והחסידים וגדוליהם, ופחות אצל ראשי ובני הישיבות הליטאים. (ויש גם אדמורי"ם וחצרות חסידים מסויימים שנמנעים מזה).
גם האמירות בשם הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ידועות בוודאי.
ולכן מעניינת שיטתו של הרב זצ"ל בזה:
לגבי מנהגו בל"ג בעומר - שאלתי (בשנת ה'תשס"ד) מה עושה לכבוד היום?
ואמר לי הרב כי "ילמד בל"נ אידרא" ותו לא.
שאלתי: האם יש ענין לנסוע למירון? ואמר לי שיש.
ומה לעשות שם? ענה לי: להתפלל.
שאלתי האם נסע לשם בעבר? וענה לי שכן, אך היום אין לו את הכוחות לזה.
ומה בענין ה"חגיגות" שעושים שם? שאלתי, וענה לי: כי בספר הכוונות כתוב כי רשב"י ביקש שישמחו באותו היום על קברו.

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' יולי 20, 2018 3:06 pm

והסיפור הבא ממוצאי ר"ה ה'תשס"ד יכול ללמדנו יחס תלמיד לרב (רבינו החזו"א זצ"ל) בעניין הנוגע לדקדוקי הלכה וחומרותיה:

שאלתי את הרב זצ"ל: מה דעתו ואיך נוהג בענין התקיעות בר"ה, כאשר התוקע מוציא קול שלדעת המקריא אינו טוב מספיק, למשל תקיעה שאינה ישרה ”וחלקה" מספיק, והיא אחרי השברים תרועה, האם מחזיר אותו רק על התקיעה אחרונה או מתחילת השורה?
סיפרתי לו שהמקריא אצלנו, ת"ח גדול חכם ובקי בהלכה, שמע מהגאון הרב זילברשטיין שליט"א שאם התוקע מתעסק בתקיעה מחויבת ויוצא קול אחר, לא צריך לחזור על כל השורה מהתקיעה הראשונה אלא רק על התקיעה אחרונה עצמה ואין הקולות הלא כשרים או הספק כשרים מהווים הפסק בין התקיעה האחרונה לש"ת (כלומר זהו "נתקל").

ענה הרב: הייתי בעצמי אצל ה"חזון איש",וקרה שהתוקע ניסה לתקוע תקיעה אחרונה אחרי ש"ת ולא הצליח, כלומר יצאו לו כל מיני קולות לא כשרים ולא הצליח, ואז החליפו עוד כמה תוקעים וכולם ניסו לתקוע רק את אותה תקיעה אחרונה, ולחלק לא הצליח, עד שמאן דהוא הצליח, והחזון איש זצ"ל לא החזיר על כל השורה אלא רק מאותה תקיעה אחרונה שבה "נתקלו" והוציאו כמה אנשים כל מיני קולות לא כשרים (כפי ששאלתי בדיוק את הרב). הרב זצ"ל הדגיש שהוא היה באותו מעמד בעצמו.

בפועל אמר הרב, שהוא בעצמו נוהג להחזיר על כל השורה, אבל ענה לשאלתי שזה רק מצד "חומרא".

כלומר, ה"תלמיד" בפועל אינו נוהג או מכריע למעשה כ"רבו", אך מקפיד להזכיר שכך רבו עשה, ומה שהוא עושה שלא כמוהו, אינו אלא חומרא...

מחולת המחנים
הודעות: 2627
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ו' יולי 20, 2018 3:23 pm

אליהו בן עמרם כתב:ספירת העומר ה'תשס"ד

בשנים האחרונות שמעתי מאחד הרבנים החשובים שליט"א, שהגדירו כ"גדול המקובלים בדורנו", ולכן לענ"ד מעניין הסיפור הבא:
שאלתי את הרב זצ"ל על אמירת "למנצח בנגינות וגו'" ,שיש שנהגו לאומרו אחר הספירה וראיתי גם בשם המהרש"ל שיש סגולה לאמרו בשבעת שבועות הספירה לאחר ברכת כהנים. ויש שנהגו לאומרו בצורת מנורה, וראיתי שבסידורי הספרדים מציירים בדווקא את המזמור בצורת מנורה משמאל לימין, ומצד שני ראיתי בסידור ווילנא (האשכנזי) שמביא בשם העקידת יצחק לציירו מימין לשמאל וכך גם ציירו בסידור הנ"ל.
וכל זה שאלתי את הרב, מה חוות דעתו בענין?
ואמר לי שאינו מתמצא בזה.
תשובה זו אינה סתמית בעיני...

בענין מזמור למנצח בצורת מנורה אם מימין לשמאל או משאל לימין, דיברתי פעם עם בנו של אחד המקובלים מישיבת שער השמים (השם באישי), והראיתי לו שבסידור ווילנא כתוב המזמור מימין לשמאל, וכן בסוף אחד מספריו של ר' חיים קרויס הביא תצלומים מכמה סידורים ישנים שמופיע מימין לשמאל, הוא אמר לי שהוא ישאל את אביו, אחרי זמן הוא אמר לי ששאל את אביו, והוא ענה לו שציור המנורה הוא משמאל לימין, כיון שהכהן הגדול שעמד ממול המנורה היה מדליק לימין, כך הבנתי כוונתו.

חשבה לטובה
הודעות: 258
הצטרף: ו' מרץ 07, 2014 11:29 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי חשבה לטובה » א' יולי 22, 2018 6:32 pm

הגרמ''ש שפירא זללה''ה הקפיד מאד לאמרו בז' שבועות של הספירה אחר ברכת כהנים מתוך סידור וילנא וכמדומה ששמעתי ממנו שזה קבלה מזקנו הגר''ח מוואלוזין

מצליח
הודעות: 339
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי מצליח » א' יולי 22, 2018 8:56 pm

במאמר הספד מבנו שליט"א בהפלס כתוב לאמור:
"חשוב להדגיש כי רבינו זצוק"ל היה מעורה עם הבריות ויודע כל פרט במה שקורה בעניני הכלל והפרט ואם כך כיצד הגיע לשוחח על נושאים אישיים ובעניני הכלל אשר לעתים קרובות ניתן להגיע בהם לאבק לשה"ר וכדומה. אולם תלמידיו ובני משפחתו של הגה"צ זצ"ל ידעו כי בסביבתו ישנה 'שפה' מיוחדת לדבר, בתנועות מיוחדות ובשיטות ייחודיות בשביל לדבר דברים , שיחות רבות ופרטים רבים שעלו בשיחה עמו היו ברמיזות ובתנועות ידיים, וכך היתה דרכו של השומר הגדול לדעת ולרדת לנבכי הפרטים מבלי לקבל או להיכשל חלילה באיסור לשה"ר".
מעניין הדברים כי לפי סוגיין דעלמא אין לשה"ר תלוי בדיבור הפה כלל, אלא איסורו העברת מידע של גנאי באיזה אופן, די להזכיר לשונו של המהר"ל בנתיב הלשון פ"ז "מזה ראיה על אותם בני אדם שמדברים לשון הרע ברמז כמו שדרכן לעשות, שהוא בכלל לשון הרע ויש עליהן דין לשון הרע בכל דבר לעושה אותם".
אם היה לרבי שריה עמדה בעני"ז היה כדאי להעלותו.
כמדומה שבתור איש על העדה היה נצרך לדעת הרבה ואין בזה משום איסור לשה"ר.

אברך
הודעות: 251
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אברך » א' יולי 22, 2018 9:22 pm

לא שמתי לב אם כבר הביאו קישור זה
יש כאן כמה שיעורי וידאו מהרב זצ"ל על הלכות תשעה באב
http://beinenu.com/faceted_search/resul ... 9%D7%94%22

סעדיה
הודעות: 1184
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי סעדיה » א' יולי 22, 2018 10:36 pm

מצליח כתב:במאמר הספד מבנו שליט"א בהפלס כתוב לאמור:
"חשוב להדגיש כי רבינו זצוק"ל היה מעורה עם הבריות ויודע כל פרט במה שקורה בעניני הכלל והפרט ואם כך כיצד הגיע לשוחח על נושאים אישיים ובעניני הכלל אשר לעתים קרובות ניתן להגיע בהם לאבק לשה"ר וכדומה. אולם תלמידיו ובני משפחתו של הגה"צ זצ"ל ידעו כי בסביבתו ישנה 'שפה' מיוחדת לדבר, בתנועות מיוחדות ובשיטות ייחודיות בשביל לדבר דברים , שיחות רבות ופרטים רבים שעלו בשיחה עמו היו ברמיזות ובתנועות ידיים, וכך היתה דרכו של השומר הגדול לדעת ולרדת לנבכי הפרטים מבלי לקבל או להיכשל חלילה באיסור לשה"ר".
מעניין הדברים כי לפי סוגיין דעלמא אין לשה"ר תלוי בדיבור הפה כלל, אלא איסורו העברת מידע של גנאי באיזה אופן, די להזכיר לשונו של המהר"ל בנתיב הלשון פ"ז "מזה ראיה על אותם בני אדם שמדברים לשון הרע ברמז כמו שדרכן לעשות, שהוא בכלל לשון הרע ויש עליהן דין לשון הרע בכל דבר לעושה אותם".
אם היה לרבי שריה עמדה בעני"ז היה כדאי להעלותו.
כמדומה שבתור איש על העדה היה נצרך לדעת הרבה ואין בזה משום איסור לשה"ר.

#.PDF
בשם הגר"א
(184.49 KiB) הורד 92 פעמים

אברך
הודעות: 251
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אברך » א' יולי 22, 2018 10:46 pm

תוך כדי אמירת הקינות נזכרתי שכל שנה היה מפרסם את מספר השנים לחורבן הבית ובקינה כ"ח כשאומר למעלה מאלף שנה, היה אומר את המספר המדוייק.

לייבעדיג יענקל
הודעות: 944
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » א' יולי 22, 2018 10:56 pm

אברך כתב:תוך כדי אמירת הקינות נזכרתי שכל שנה היה מפרסם את מספר השנים לחורבן הבית ובקינה כ"ח כשאומר למעלה מאלף שנה, היה אומר את המספר המדוייק.

מכתב הגרש"ד המספר על מנהגו זה (מכאן: http://blog.nli.org.il/goldschmidt/)
קבצים מצורפים
מכתב הגרש''ד לרד''ג.jpg
מכתב הגרש''ד לרד''ג.jpg (299.61 KiB) נצפה 1641 פעמים

אברך
הודעות: 251
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אברך » א' יולי 22, 2018 11:07 pm

ייש"כ.

טברייני
הודעות: 502
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 23, 2018 12:31 am

בהיות ולא זכיתי להכיר את הרב זצוק"ל כלל.
וכן לא עקבתי אחרי כל האשכול הענק הלזה.

שתי שאלות לי:
א. מה הענין עם הזקן? וביתר פירוט מהם הדברים הכתובים כאן: viewtopic.php?t=11939#p112460

ב. מהו מקור השם 'שריה'?

אבק פורח
הודעות: 152
הצטרף: א' מאי 26, 2013 1:01 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אבק פורח » ב' יולי 23, 2018 12:32 am

טברייני כתב:ב. מהו מקור השם 'שריה'?
בתנ"ך.

טברייני
הודעות: 502
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 23, 2018 12:33 am

אבק פורח כתב:
טברייני כתב:ב. מהו מקור השם 'שריה'?
בתנ"ך.


ייש"כ
ומאז ועד ימינו?
כלומר, מדוע קראו לו הוריו כן?

צבי וחמיד
הודעות: 173
הצטרף: ג' אוגוסט 23, 2016 11:51 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צבי וחמיד » ב' יולי 23, 2018 1:19 am

מצליח כתב:במאמר הספד מבנו שליט"א בהפלס כתוב לאמור:
"חשוב להדגיש כי רבינו זצוק"ל היה מעורה עם הבריות ויודע כל פרט במה שקורה בעניני הכלל והפרט ואם כך כיצד הגיע לשוחח על נושאים אישיים ובעניני הכלל אשר לעתים קרובות ניתן להגיע בהם לאבק לשה"ר וכדומה. אולם תלמידיו ובני משפחתו של הגה"צ זצ"ל ידעו כי בסביבתו ישנה 'שפה' מיוחדת לדבר, בתנועות מיוחדות ובשיטות ייחודיות בשביל לדבר דברים , שיחות רבות ופרטים רבים שעלו בשיחה עמו היו ברמיזות ובתנועות ידיים, וכך היתה דרכו של השומר הגדול לדעת ולרדת לנבכי הפרטים מבלי לקבל או להיכשל חלילה באיסור לשה"ר".
מעניין הדברים כי לפי סוגיין דעלמא אין לשה"ר תלוי בדיבור הפה כלל, אלא איסורו העברת מידע של גנאי באיזה אופן, די להזכיר לשונו של המהר"ל בנתיב הלשון פ"ז "מזה ראיה על אותם בני אדם שמדברים לשון הרע ברמז כמו שדרכן לעשות, שהוא בכלל לשון הרע ויש עליהן דין לשון הרע בכל דבר לעושה אותם".
אם היה לרבי שריה עמדה בעני"ז היה כדאי להעלותו.
כמדומה שבתור איש על העדה היה נצרך לדעת הרבה ואין בזה משום איסור לשה"ר.

רמיזות, בוודאי אין הכוונה לרמיזות של לשוה''ר. חלילה. אלא שע''י השיחה ברמיזה קצרה לא יימשכו ללשוה''ר.
וכפי הנכתב ש''כך היתה דרכו של השומר הגדול''.
כמדומה שלא תימצא עמדה אחרת בנידו''ז.

לענין איש על העדה, גם אם ראה עצמו ככזה, ודאי לא ראה עצמו כאיש על העדה הנצרך לדעת הרבה..

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יולי 23, 2018 1:30 am

ראשית לא מדובר במאמר הספד אלא ב"ראיון" שנערך עם א"מ שליט"א. שנית כמש"כ הרב צבי חמיד, הכוונה שכל השיחות סביב אנשים היו בזהירות ובקיצור כדי לא לבוא ללשה"ר או לאבק לשה"ר ובמקום הצורך היו רומזים את המצטרך בקיצור הכי אפשרי.

צביב
הודעות: 1137
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צביב » ב' יולי 23, 2018 2:04 am

האם את חלק ההלכה בעיון, בשנים האחרונות ( לאחר שנת תשכ''ה)
למד הרבים או עם חברותא?
האם ידוע סדר הספרים בלימוד ההלכה בשנים אלו?

חיים שמעון
הודעות: 107
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 1:56 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי חיים שמעון » ב' יולי 23, 2018 2:20 am

אברך כתב:תוך כדי אמירת הקינות נזכרתי שכל שנה היה מפרסם את מספר השנים לחורבן הבית ובקינה כ"ח כשאומר למעלה מאלף שנה, היה אומר את המספר המדוייק.

המנהג להכריז בבית הכנסת קודם הקינות מספר שנות החורבן הוא מנהג ותיקין
ואחינו הספרדים נוהגים בו.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יולי 23, 2018 2:37 am

מכון לשבתך


עיקר הדברים נאמרו היום בעצרת מספד בביהמ"ד אשי ישראל בב"ב ונוסף עליהם בשעת כתיבת הדברים.

===========================

כבר הזכירו כאן את דברי חז"ל המשווים את סילוק צדיקים לחורבן ביהמ"ק. ויש בזה באמת הרבה בחינות, ונימא בזה מילין זעירין:

בית המקדש מכונה מכון לשבתך, תחילה ע"י משה בשירתו: מכון לשבתך פעלת ה' וכן שלמה בתפילתו כשבנה את הבית אומר: בנה בניתי בית זבול מכון לשבתך. מהו שבתך?
אף כי לית מחשבה תפיסה ביה, אבל מבינים מה הרצון בזה, אבל מהו מכון?

שמעתי בשם חכם אחד זצ"ל, שהוא מלשון כיוון, המתפלל צריך שיכוון ליבו לירושלים ולמקדש, בבחינת עיניו וליבו שם כל הימים, וכשם שאדם מכוון ליבו לבית המקדש ביהמ"ק מכוון כנגדו לכוונו. והוא מכון לשבתך, ששבתו של הקב"ה שם כביכול, מכוונת את דרכינו.

כך הם הצדיקים האמיתיים ששבתם בעולם הזה, יש בה בכדי לכוון את מעשינו לתקנם ולזככם. וסבא הכ"מ, שהיה מכוון בכל כל הרבה תחומים וכל כך הרבה בחינות, יש בסילוקו בחינה השווה לחורבן בית המקדש.

כאיש האשכולות ישנן הרבה פנים שיש להאיר בו, ונשתדל להאיר איזה מהן.

הגדירו את הסבא כמרי דדינא ומרי דחושבנא. מרי דדינא, הרי זה מובן, קיים זה מה שהגדיר מרן החזו"א איש ירא שמים, "בכל תנועה מתיעץ עם כל חלקי השו"ע", אבל היה גם מרי דחושבני, היינו שבכל מעשה חישב ושקל את כל הבחינות, שכר מצוה באופן זה, מול שלימותה באופן אחר.

כידוע הסבא גדל בין חכמי וצדיקי ירושלים, ר"ד בהר"ן, רי"מ חרל"פ, רא"ש פפרמן, והם רוחו של הגר"א חופפת עליהם, ואח"כ היה לו קירבה גם אצל מרן החזו"א, ולצד זה גם העמיק בתורת הקבלה עם חכמי הספרדים, אבל אעפ"כ לא השתעבד ולא הצטמצם לשום משבצת.

היה תמיד מדבר בביקורת על אלו שתופסים לעצמם איזה דמות ולומדים ממנו גם את מה שלא עשה. היה אומר באירוניה שלאחרונה יש ספרי הנהגות שרבות מההנהגות שם, זה מה לא עשה אותו חכם. והנה אותו חכם היו לו חלקים אחרים בהם הצטיין והתייחד, אבל הקורא עשוי לקחת משם את ההעדר ואת החסר.
וכך היה סבא, הוא לא שיעבד עצמו לשום דמות ולשום בית מדרש, בכל מקום הוא היה שוקל בדעתו מתוך כל המקורות המוכרים לו, באיזה דרך ישכון אור, כדי להגיע למעשה הכי שלם והכי נכון.

דרך משל, למרות שדבק בבית מדרשו של הגר"א אבל מאידך בכל מה שנוגע לספק ברכות, היראה האמיתית שהייתה בו, הביאה אותו להתחשב בכל השיטות, וכך לא היה מברך על סוכה בלא סעודה, ולא המקדש שמו ברבים, לא בבורא נפשות ולא במודים דרבנן.
ובכלל כל הענין של ברכות, היה אצלו בזהירות יוצאת מגדר הרגיל. אם אמרו מתוך ברכותיו של אדם ניכר מה הוא, על הסבא אפשר לומר מתוך מה שלא בירך היה אפשר להבין מה היא ברכה.

שנים רבות ועד אחרית, לא בירך על תפילין מחמת חשש של כל מיני שיטות. לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה שהתפילין שלו היו פסולות, עשרים שלושים שנה לא הניח תפילין, הרי הוא מתעלף מיד.

בברכת הנהנין כל סעודה היתה עסק שלם עם הברכות, איך להזהר מכל התקלות הכי רחוקות, היו מיני מזונות שהם פהב"כ רק לחד שיטה שלא היה אוכל רק בתוך הסעודה, את השהכל של הקפה היה פוטר במשהו אחר, כי אם זה פת הבה"כ הרי שנפטר, כל דבר שהיה ספק אם כיוון היה מבקש להוציא ממשהו אחר או ע"י משהו אחר. כמובן ברכת משקים לפני סעודה לצאת ידי הסוברים שחייבים לברך, לא בירך שהכל על מים בלי משהו נוסף שמא אינו לצמאו וכך כל רגע ורגע במחשבה היה דרוך וער.

בשבוע האחרון או כמה ימים קודם, הבאתי לו כדור, הוא ישב חלוש באפס כח, כמדומה שאפילו הנחתי לו הכדור בפה, הוא ביקש כוס עם משהו כדי להקל על הבליעה, על השולחן היה כוס עם מעט משקה ממותק שנשאר שם מקודם, שכמובן בירך עליו מקודם, בעצימת עיניים לקח את הכוס לפה, טעם מעט והבחין שמדובר במשקה ממותק מיד פלט עם הכדור, ואמר: שהכל! כנראה חשש להיסח הדעת, היה מפליא לראות איך לא מניח מקומו לרגע.

לפני איזה שבועות הוצרך להתאשפז בבית החולים, בשבת אחה"צ נרדם על המיטה הוא התעורר ומיד מסתכל בשעון, השעה היתה ארבע אחה"צ הוא חשב שזה ארבע לפנות בוקר בבהלה שפשף ידיו בשמיכה והתחיל בברכות השחר. לרגע חשבתי שהוא משלים ברכות שלא אמר עדין אבל מהר הבנתי את הטעות, ותיקנתי אותו. הוא עצר מיד והיה כ"כ בשברון לב שאמר: זהו, אני לא מדבר יותר עד הרגע האחרון. אם קוראים כאלה טעויות, ברכות לבטלה! היה צריך הרבה לדבר על ליבו שזה קורה גם לאנשים בריאים ואין כאן מצב של איבוד שליטה.

וכך במה שנוגע לקבלה והלכה, אצ"ל שהיה מופרך אצלו לחלוטין שהנהגה של קבלה תדחה דבר פשוט מדברי הלכה, אבל יותר מזה: דרך משל בענין הכוונות אע"פ שחיבר כמה חיבורים חשובים על סידור הרש"ש, לענין כוונה בפועל היו לו חשבונות רבים שלא יהיה על חשבון דברים אחרים. ואפילו לא על חשבון הרגשה של כ"תינוק המתחטא לפני אביו" וכן לא להפסיד את החזרה ועוד. היו שנים שבליל ר"ה השני היה מתפלל שמו"ע של ערבית כמה שעות, באופן שהקהל היה מסיים הסעודה והוא על משמרתו, ואז היה עושה את כל הכוונות כסדרן. (פעם אחת האריך הרבה במעריב של ליל יוה"כ שאל אותו פלוני אם זה גם בגלל הכוונות, אמר לו הרב: לא, זה בגלל העבירות...).

למקורבו והבעל תוקע במניינו ר"י ברונפמן שליט"א אמר בנוגע לכוונות של ר"ה, שחלק גדול מעסק הכוונות אינו רק הכוונה בפועל, אלא הלימוד שמביא את הלומד להבין ולדעת את המשמעות והרוממות של כל תיבה שמוציא מפיו וכל מעשה שעושים. וכששאל השומע ממתי הרב שרוי באוירה הזו, השיבו: מט"ו באב...

לפני הרבה שנים הוציא הסבא קונטרס לחזק את המנהג של עלייה לכותל בחול המועד ("משוש כל הארץ"), אבל הוא עצמו בסוכות לא נסע, היה פשוט בעיניו שמוטב לשבת בסוכה מאשר לקיים המנהג, וגם פשוט לו שמוטב לשבת בסוכה מאשר להרוויח שיטות של אחרונים בדעת הרמב"ם על נטילת ד' מינים מה"ת כל שבעה.

כמובן שהדברים היו נכונים לגביו, בזהירותו המופלגת שלא לצאת מהסוכה כמעט. מנחה ומעריב היה בסוכת בית הכנסת, ושחרית שלא היה בסוכה, עד השנים האחרונות היה מקפיד לעמוד כל התפילה. סיפר אחר מבאי ביתו שבשנה האחרונה עלה עם הרב מבית הכנסת לסוכה, וגשמים ירדו, הרב עמד בבית ולא רצה לשבת לא בסוכה ולא מחוצה לה, למרות העייפות מהתפילה ומהטיפוס במדרגות.

וכך למשל למרות שמחתו במצוות ארבעה מינים שהיה מחזר אחרי אתרוג מכמה זנים ומחפש אחר המינים הנאים ביותר, עכ"ז סיפר אברך אחד שהסבא ראה אותו מעיין באתרוג בעריו"כ, ואמר לו, תכוון ע"ז בעל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב.

ובאופן כללי היה מדבר הרבה לחיות את הזמן, ובכל חג בכל חלקי העבודה של כוונה דיבור ומעשה. ולא להפוך היוצרות ולקלקל הסדרים

וכך כותב בספרו אוצר נחמד: רע עלי המעשה ממה שיש מספרים ועוד בתור שבח על גדול זה או אחר שעבודתו בפורים היתה בבכיות עצומות והתבודדות וכו' ובעיני זה מחליף הזמנים ומשנה עתים וכו' ומי שמערב הזמנים סופו שיבוא גם לרקוד ביוה"כ לפני כל נדרי והכתוב אומר וביום טובה היה בטוב. וד' יזכנו לקיים כל דבר ודבר בזמנו ובעתו כפי המתאים לזמן ועת ההוא, כי ההנהגה הניאותה והראויה לזמן המסוים ההוא היא מציאות בטבע המסויים ההוא, והמשנה ההנהגה הניאותה אז הרי זה כלובש בגדי חורף בחום הקיץ או לובש בגדי קיץ ביום קרה.

במקו"א כתב על העליצות שיש בעשי"ת ומורך רוח שיש בחוה"מ שכל זה מעצת הייצר.

ופעם כשאמרו לו על מקום - בלי להזכיר את השם כמובן - שיש שם מעמד תפילה גדול מאד בפורים אמר, צריך לבדוק אם הם בוכים בת"ב. בספרו ובכן צדיקים הוא מביא מגדול אחד מפורסם שבליל שני של פסח למד מוסר כהכנה לאלול והוא מוסיף בשולי הדברים: "אני מסתפק באמיתות דבר זה דהרי בליל תסדר השני לאחר גמרו וכבסדר הראשון קיימת המצוה לספר ביציאת מצרים ובהלכות חמץ ומצה וקרבן הפסח כל הלילה, רבותינו זצ"ל שדקדקו בכל דבר עד קצה האחרון לא עירבבו תחומים ומצוות זה בזה לכן הנהגה זאת כפי שהועתקה צריכה בירור..."

כבר הזכירו באיזה זמן, שעד עתה ביטל תפילת ותיקין ד' פעמים. פעם אנינות פעם ניתוח פעם גוף נקי פעם לעזור לאשתו.
וכמה הלכתא גבורתא איכא למשמע מינה. ראשית על דרך הפשוט, שמי שקם שעתיים ויותר לפני התפילה, רק הוא מובטח לו שפעם אחת בלבד יפסיד קביעותו משום גוף נקי... אכן עיקר הלימוד, שאע"פ שתפילה בותיקין היתה אצלו עיקר עבודת היום ויתד שהכל תלוי בו, אעפ"כ, כל שהוצרך לעזור לאשתו ביטל גם קביעות זו של עשרות בשנים. ודעת לנבון שאצלו להתפלל במקו"א, הרי זה גלות של ממש, ואעפ"כ.

דיברו הרבה על הענווה שלו, אבל אני מרגיש צורך לתקן איזה רושם שעלול להווצר, כזה שמקלקל את כל הלקח.

אמנם נכון שלא החזיק טיבותא לנפשיה, ובשביל לעזור ליהודי, אף אם אינו מכירו היה מוחל על כבודו, - וכבר התפרסמו הסיפורים המופלאים בדבר השתדלותו בעניינו של פולארד ובדבר אותו אברך שביקשו להוציאו מהדירה, לשני הסיפורים הייתי עד ונוכח - וכהנה רבות. כיו"ב סיפר בשבת יהודי צעיר שהיה בעל קורא במנין שלו, ששאל את הסבא על מקום ההדלקה של נ"ח בביתו החדש, הסבא התעניין על הציור של הדירה ואמר לו שהוא צריך לעיין, ועוד הוסיף בשאלות סביב הדירה שרק אח"כ הוברר מטרתן. למחרת אומר לו הסבא במקרה הזדמנתי לאיזור שלך... והסתכלתי על המבנה והתשובה כך וכך מסתבר שהוא הוציא ממנו את מספר הדירה כדי שיוכל לבחון בעצמו מבלי שהלה יבקש למונעו.

אכן, הסבא הכיר את מקומו וידע היטב דרך הראויה לבני אדם להתנהג זה עם זה, ואעפ"כ כשאנשים התנהגו כלפיו באופן מתמיה, כפה עצמו להאיר להם פנים בסבלנות של הלל הזקן.

והנה שני סיפורים מן השנה האחרונה: הגיע פלוני מבוגר טרחן עם ספר, שלרב לא היה שום ענין בו (אחרי שהלך אמר לי תיקח את זה לאוצר החכמה...) הסבא הודה בנימוס כדרכו. אח"כ האיש ביקש ספר תמורה, הסבא אמר ליי תיגש לקופסא של הספרים ותביא משהו, וכמובן שהמובן היה משהו הולם את האיש. הבאתי כמדומה את "וכן צדיקים", והוא מעביר את זה לידים של סבא ומבקש הקדשה, אצ"ל שהסבא נתן לו מיד בספ"י. אח"כ ההוא הלך מיוזמתו אל הקופסא ובחר לו שם ספר נוסף שגם בו מצא ענין, הוא לוקח את הספר ואומר לסבא: גם בזה אני מעונין וגם הקדשה בבקשה. באיזה רגע שההוא הסיט את פניו, הסבא מסתכל עלי בפנים משתוממות כאומר: מה הולך כאן איזה מין התנהגות זו, אכן ברגע שהמבטים שלהם שוב נפגשו, הסבא אומר מיד בחיוך: כן כן, וכתב לו הקדשה גם על ספר זה...
הוי אומר, כמו כל אדם מן השורה הוא התקומם על התנהגות שכזו, אבל מיד כפה עצמו למלא רצונו של אותו אדם בספ"י.

לפני איזה חדשים דופק מישהו בדלת, בחור כבן עשרים, אני שואל למבוקשו והוא אומר שהוא מבקש ספר בחינם, שאלתי בפליאה איזה ספר, אמר לא משנה, גיחכתי קצת, עוד הוא בדלת אני אומר לסבא: בחור אחד בדלת מבקש ספר מתנה ולא אכפת לו איזה ספר, בלי אומר ודברים הסבא אומר תתן לו, הבאתי משהו ונתתי בידו, הוא שואל אם אפשר להכנס, ואם הספר ביד הוא נכנס ומבקש הקדשה. כמובן שגם את זה הוא קיבל...

וכשם שחי כך נסתלק. אם אמרו אין שלטון ביום המוות, הרי זה במוות עצמו, אכן ביום המוות עסק הסבא בחשבונות מצווה איך לעשות הכל באופן המועיל והנכון ביותר. והריני מספר דברים שראו עיני:

קודם תפילת מעריב של ליל שבת היה באפיסת כוח ממש, וכך הראו גם המדדים הרפואיים, ולמרות כל זה ישב ושקל איך לצאת במעריב באופן המושלם ביותר. לגבי ברכות קר"ש, ביקש שאנכי כש"ץ אוציאו, עת אני יורד לפני התיבה במנין שהתקיים בביתו בכל ליל שבת (בחדר סמוך ואנכי עומד סמוך לפתח הנמצא בין שני החדרים). רק אח"כ ראיתי שכן הוא ברמ"א (נ"ט ס"ד) בשם תר"י, שברכות קר"ש צריך להוציא בעשרה. והוסיף שקריאת שמע הוא יקרא בעצמו. דברתי אל ליבו, שכיון שדין זה שאין יוצאים בקר"ש, לא נזכר בשו"ע (ומקורו גר"א בשם ירושלמי), הרי מוטב שיקרא רק פרשה ראשונה בעצמו והשאר יוציאו אותו, ולא קיבל. (ואולי לא סמך שיקראו בדקדוק). וכך קרא ג' פרשיות של קריאת שמע, כשנפשו יוצאת בדברו ממש, עד שבפרשה שלישית, על כל תיבה ותיבה הוא נושם שתי נשימות וממשיך עד גמירא. אשרי אוזן שומעת ואשרי עין ראתה.

לענין תפילת העמידה (שכידוע לדעת רוב הראשונים אף מי שאינו בקי אינו יוצא אלא מש"ץ, עי' מרן ורמ"א סי' תרצ"ד), תחילה סבר לצאת מברכת מגן אבות, ושוב ביקש שיכנסו אליו להוציאו בתפילת לחש. כש"ץ לא יכלתי להוציאו לפי שלא יכלתי להגביה קולי בחדר שהיו בו כל הקהל. ולפיכך נכנס לחדרו מקורבו הגרא"ל גריינמן שליט"א להוציאו. קודם אתה קידשת רימז למתפלל שיוציאו בקידוש, והלה רימז נגדו שהבין בקשתו.

צדיק באחרונה, אותו יום ערב שבת, זמן קידוש היה, אבל הוא הקדוש לא מצא כוח בעצמו לקדש, ואף לא שיוציאוהו אחרים. סמוך לחצות הליל, נכנסתי אליו שוב. והוא יושב על כסאו, משכן תפילתו ולימודו. מקום בו החיה לבבות שבורים ונדכאים במאור פנים, מקום בו כתב את ספריו הרבים ותשובותיו לאלפים, ובו התפלל לעת האחרונה שנמנע ממנו לירד לבית הכנסת, בכל שארית כוחותיו ומעט נשמה שהייתה באפו.

והוא יושב כשעיניו צופיות למרחוק מחוץ למקומו ושפתיו מרחשות קטעי תפילה שונים, בחיתוך דיבורו הידוע, מעט מברכת יוצר, מעט מנשמת, מעט מברוך שאמר ועוד. ואני שידעתי את זהירותו שלא להוציא ח"ו ספק ברכה, ביקשתי ממנו שיחדל כשאני מבקש להזכירו את המקום והזמן, ולא קיבל. וכך פה המתגבר בתורה ובתפילה, שפתיו נעות בתפילה, ובתוך כך ממש נח נפשיה דרבי. על משמרתו כרע נפל, ותעל נשמתו להתעדן בגן העדן, ליהנות מכל עמלו שעמל תחת השמש.

"אשריהם משכילים כרקיע זוהרים, במנוחות שלום נחו ישרים, אוי ואבוי שוד ושבר לנותרים, למדיבת נפש וחבלים וצירים".

לייטנר
הודעות: 4304
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 23, 2018 3:21 am

אויי!
ברוך דיין האמת!

שומע ומשמיע
הודעות: 1264
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' יולי 23, 2018 9:36 am

יישר כוח, המקום ינחם אתכם בימי הנחמה.

שומע ומשמיע
הודעות: 1264
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' יולי 23, 2018 9:42 am

איש_ספר כתב:(וכמובן וכפשוט שלא היה מתנגב אח"כ)

גם במקום שאין שער צפוף?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יולי 23, 2018 10:16 am

שומע ומשמיע כתב:
איש_ספר כתב:(וכמובן וכפשוט שלא היה מתנגב אח"כ)

גם במקום שאין שער צפוף?

אין לי ידיעה על דעתו בפרטי הדין, בפועל לא טלטל (כמובן) מגבת למקווה, וגם לא הכין לו שם כזו מבע"י.

חיי נר
הודעות: 248
הצטרף: ב' פברואר 01, 2016 3:09 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי חיי נר » ב' יולי 23, 2018 10:25 am

שמעתי מיהודי ת"ח שהיה אצלו בערב פסח האחרון, ושאלו אודות זמן תפילת הנ"ץ שאינו נוהג כהחזו"א, והשיבו שהוא למד ובירר את הסוגיא ויצא לו דלא כהחזו"א, מה ידוע על כך ?

מבקש דעת
הודעות: 127
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי מבקש דעת » ב' יולי 23, 2018 10:36 am

כמדומה שהשנה קינת 'ארזי הלבנון' קיבלה משנה תוקף היות ובשנה זו הלכו מעמנו הגראי"ל הגרש"א והגרש"ד.

אברהם
הודעות: 1134
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אברהם » ב' יולי 23, 2018 10:53 am

איש_ספר כתב:מכון לשבתך


עיקר הדברים נאמרו היום בעצרת מספד בביהמ"ד אשי ישראל בב"ב ונוסף עליהם בשעת כתיבת הדברים.

===========================


"אשריהם משכילים כרקיע זוהרים, במנוחות שלום נחו ישרים, אוי ואבוי שוד ושבר לנותרים, למדיבת נפש וחבלים וצירים".עיני עיני יורדה!

דברים מרוממים ונשגבים

ולוואי שנזכה ללכת מעט בדרכיו, לפי דרגתנו הנמוכה.

דעת_האברך
הודעות: 417
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 9:44 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי דעת_האברך » ב' יולי 23, 2018 11:43 am

איש_ספר כתב:
שומע ומשמיע כתב:
איש_ספר כתב:(וכמובן וכפשוט שלא היה מתנגב אח"כ)

גם במקום שאין שער צפוף?

אין לי ידיעה על דעתו בפרטי הדין, בפועל לא טלטל (כמובן) מגבת למקווה, וגם לא הכין לו שם כזו מבע"י.

האם לא חשש לטלטול המים שעל גופו?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יולי 23, 2018 11:54 am

בדברים למעלה כתבתי בתחילה בענין מניעתו מבדיקת תפילין, דברים עמומים ועתה ניסחתי אותם מחדש אחרי שביררתי אותם שנית וכצ"ל
לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה שהתפילין שלו היו פסולות, עשרים שלושים שנה לא הניח תפילין, הרי הוא מתעלף מיד.

נשר
הודעות: 1063
הצטרף: ב' אפריל 06, 2015 1:05 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי נשר » ב' יולי 23, 2018 12:18 pm

איש_ספר כתב:וכבר התפרסמו הסיפורים המופלאים בדבר השתדלותו בעניינו של פולארד


מעניין שבאותו סיפור יש כמה וכמה דברים המלמדים על גדלותו ושלמותו.

אני הקטן, כששמעתי סיפור זה לפני כמה שנים מנכדו שליט"א, התפעלתי בעיקר מזה שכשנכנס לגרי"ש אלישיב זצ"ל, לא ניצל את ההזדמנות לשטוח את ספקותיו בהלכה, היות שלא היתה זו שעת קבלת קהל רגילה, אלא בירך ברוך שחלק, העלה את העניין שלשמו הוא בא, ויצא.

כמה יש ללמוד מזה - בזמן שכל בחורצ'יק שנקלע לד' אמותיו של הגריש"א הרגיש חייב ומוכרח לשאול ולהטריד. הגאון הגדול זצ"ל לא רצה להפריע את לימודו מלבד העניין של פדיון שבויים, על אף שברור ופשוט שהיו לו ספקות שמן הסתם זמן רב המתינו להזדמנות כזו.

טברייני
הודעות: 502
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי טברייני » ב' יולי 23, 2018 12:29 pm

ראיתי במרוה לצמא שהביאו ציור של הרב זצוק"ל, היש מי שיכול להראותה לציבור?
לדעתי הציור החטיא את המטרה, הרב נראה שם חסר חיות ומין קריקטורה של סבאל'ה טוב.
בתמונות הרבות הנמצאות באשכול זה נראה על פניו חדוות חיים עם רצינות תהומית, ממש את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח.
נערך לאחרונה על ידי טברייני ב ג' יולי 24, 2018 12:25 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שומע ומשמיע
הודעות: 1264
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' יולי 23, 2018 12:34 pm

חיי נר כתב:שמעתי מיהודי ת"ח שהיה אצלו בערב פסח האחרון, ושאלו אודות זמן תפילת הנ"ץ שאינו נוהג כהחזו"א, והשיבו שהוא למד ובירר את הסוגיא ויצא לו דלא כהחזו"א, מה ידוע על כך ?

הכוונה לזה?
viewtopic.php?f=7&t=14379&hilit=%D7%93%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99#p309721

שמר
הודעות: 408
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי שמר » ב' יולי 23, 2018 12:41 pm

איש_ספר כתב:בדברים למעלה כתבתי בתחילה בענין מניעתו מבדיקת תפילין, דברים עמומים ועתה ניסחתי אותם מחדש אחרי שביררתי אותם שנית וכצ"ל
לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה שהתפילין שלו היו פסולות, עשרים שלושים שנה לא הניח תפילין, הרי הוא מתעלף מיד.

הוא לא נהג לבודקם פעם בכמה שנים (שנה, ארבע) כנהוג? או שמא גם מזה חשש שמא יתעלף? והאם זו הוראה פרטית שלו או כללית לשאר הציבור (שלא כולם לבטח יתעלפו.... לצערנו - והלואי שנגיע לזה)

ידיד הנאמן
הודעות: 15
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 10:54 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי ידיד הנאמן » ב' יולי 23, 2018 1:36 pm

אצרף כאן מעט ממה שהייתי עד לדברים:
פעם אחת הגיעו אליו מקהילה מסוימת (שאינה מפורסמת וכדומה. וד"ל) וביקשוהו שביום פלוני רוצים להביא אליו ס"ת על מנת שיכתוב אות בספר שעומד להיכנס לבית מדרשם. מו"ר זי"ע שמע את הבקשה ותמה: הספר תורה יבוא אליי?? וכי זה כבוד התורה? כזאת לא יהיה. ופסק בנחרצות: אני אבוא אל הס"ת! ובאמת קבע זמן עם אחד מבני הקהילה שיבוא לקחתו לבית ששם היה מונח הספר והגיע וכתב אות ובירך את המשתתפים וניכר על פניו החדווה במצוה.
עוד פעם הגיע אליו בחור שהעז פניו ושאל, למה הרב שם תכלת בציצית? (והיינו, שרצה להקשות, הרי לא מצינו כך בשאר הגדולים למעט בודדים). וענה לו הרב בבת שחוק: זה מה ששמו לי...אותם שקשרו לי את הציצית... ואחר כך המשיך הבחור: איזו סוג תכלת? וגם בזה ענהו הרב זי"ע: יש כמה, האחרון שנתגלה כעת.
זכותו תגן בעדנו.

טוב לי
הודעות: 376
הצטרף: ה' אפריל 18, 2013 9:29 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי טוב לי » ב' יולי 23, 2018 3:06 pm

זכורני, בחתונת אחד מנכדיו שיחי' הקפיד מאד שהבחורים לא ישירו בברכה אחריתא כנהוג, מסתמא מחשש הפסק. [ואולי ההקפדה היתה גם על השירה בין הברכות (אולי רק בבברכות אחרונות הסמוכות אחת לחברתה), אמנם זה לא בטוח אצלי].

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' יולי 23, 2018 3:17 pm

מבקש דעת כתב:כמדומה שהשנה קינת 'ארזי הלבנון' קיבלה משנה תוקף היות ובשנה זו הלכו מעמנו הגראי"ל הגרש"א והגרש"ד.


אכן, גם אני חשבתי על כך בת"ב (אך לא בעת הקינה הנ"ל, שהיא עניין להרוגי מלכות דווקא)
והנה הגראי"ל זצ"ל הסתלק ערב חנוכה
הגרש"א שבוע לפני פורים
ומרן זצ"ל שבוע לפני ת"ב
והם שלושת המועדים מדרבנן (שהרי שאר התעניות הן קלות יותר מת"ב ויש צד שהן סניף שלו).

י. אברהם
הודעות: 1081
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' יולי 23, 2018 3:35 pm

טוב לי כתב:זכורני, בחתונת אחד מנכדיו שיחי' הקפיד מאד שהבחורים לא ישירו בברכה אחריתא כנהוג, מסתמא מחשש הפסק. [ואולי ההקפדה היתה גם על השירה בין הברכות (אולי רק בבברכות אחרונות הסמוכות אחת לחברתה), אמנם זה לא בטוח אצלי].

מבואר בספרו שובע שמחות
1.PNG
1.PNG (13.24 KiB) נצפה 1017 פעמים
2.PNG
2.PNG (11.39 KiB) נצפה 1017 פעמים


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אליעזר מארקס, מודה ומהלל, קו ירוק, ש.י. רובין ו־ 30 אורחים