הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה - עמוד 10 - פורום אוצר החכמה

הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
בני ברקי
הודעות: 333
הצטרף: ש' מאי 11, 2013 11:21 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בני ברקי » ג' יולי 24, 2018 7:45 pm

איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

אליהו בן עמרם
הודעות: 695
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יולי 24, 2018 8:06 pm

אחר כל הדברים האלה, שכבר נכתבו עד עתה, ושעוד ייכתבו בעזהי"ת ע"י היודעים, אולי כדאי להביא כאן חלק מהקדמת מהרח"ו לפע"ח, שהקורא הפשוט כמוני לא יכול אלא להשתומם, האם לא "קיים זה מה שכתוב בזה" אחת לאחת...

וז"ל בקיצור אמרים, והרוצה להרחיב ימחלני ויעיין במקור הדברים:

עוד הקדמה למוהרח"ו זלה"ה אני הכותב משביע בשמו הגדול ית' לכל מי שיפלו הקונרטסים אלו לידו שיקרא הקדמה זאת ואם אותה נפשו לבוא בחדרת החכמה זאת יקבל עליו לגמור ולקיים כל מה שאכתוב ויעיד עליו יוצר בראשית שלא יבוא אליו היזק בגופו ונפשו ובכל אשר לו ולא לאחרים תחת רודפו טוב והבא לטהר ולקרב ראשית הכל יראת ה' להשיג יראת העונש כי יראת הרוממו' שהוא יראה הפנימית לא ישיגוהו רק מתוך גדלות החכמה ועיקר מגמתו בידיעה הזה יהי' לבער קוצים מן הכרם כי לכן נקראים העוסקים בחכמה הזאת מחצדי חקלא ובודאי שיתעוררו הקליפות נגדו לפתותו ולהחטיאו לכן יזהר שלא לבוא לידי חטא אפי' שוגג שלא יהיה להם שייכות בו לכן צריך ליזהר מהקלות כי הקב"ה מדרדק עם הצדיקים כחוט השערה לכן צריך לפרוש עצמו מבשר ויין כל ימות השבוע וצריך הזהרת סור מרע ועשה טוב ובקש שלום בקש שלום צריך להיות רודף שלום ולא להקפיד בביתו על דבר קטן וגדול וכ"ש שלא יכעוס ח"ו:

וצריך להתרחק בתכלית הריחוק סור מרע:

א. ליזהר בכל דקדוקי מצות....

ב. לתקן המעוות קודם שיבא לעוה"ב:

ג. יזהר מהכעס...

ד. גם צריך ליזהר מהגאוה...

ה. בכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה'...

ו. גם יטבול בעת הצורך לו

י. כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפי' דבר מצוה ימנע בשעת התפלה:

ועשה טוב:

א. לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו. ואח"כ יעסוק בתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה:

ב. ילך לבה"כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין להזהר שיהיה מי' ראשונים:

ה. שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת החפילה...

ו. צריך שיהי' עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין:

ז. לכוין בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה

ט. שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין:

י. צריך שיהיה עמל בתורה פרד"ס

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' יולי 24, 2018 8:44 pm

אליהו בן עמרם כתב:אחר כל הדברים האלה, שכבר נכתבו עד עתה, ושעוד ייכתבו בעזהי"ת ע"י היודעים, אולי כדאי להביא כאן חלק מהקדמת מהרח"ו לפע"ח

אכן, יפה כתב כת"ר. (עד כמה שפעוט ערך כמוני יכול לחוות דעתו בזה)
והתנא הקדוש רבי מאיר יעיד על מרן זצ"ל, וכפי שכתב המהרח"ו.

פרי יהושע
הודעות: 2691
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' יולי 24, 2018 8:47 pm

בני ברקי כתב:איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

משיב הרוח בקמץ, כי זה סוף עניין. וכתב ע"ז בספריו שם אם תיקון כזה או אחר מגיע ממשהו שאינו ממש מהשלמים הלא קבל את האמת ממי שאמרה, וזה יסוד גדול אצלו.

עזריאל ברגר
הודעות: 3640
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 24, 2018 9:14 pm

פרי יהושע כתב:
בני ברקי כתב:איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

משיב הרוח בקמץ, כי זה סוף עניין. וכתב ע"ז בספריו שם אם תיקון כזה או אחר מגיע ממשהו שאינו ממש מהשלמים הלא קבל את האמת ממי שאמרה, וזה יסוד גדול אצלו.

משיב הרוח?!

פרי יהושע
הודעות: 2691
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' יולי 24, 2018 9:19 pm

עזריאל ברגר כתב:
פרי יהושע כתב:
בני ברקי כתב:איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

משיב הרוח בקמץ, כי זה סוף עניין. וכתב ע"ז בספריו שם אם תיקון כזה או אחר מגיע ממשהו שאינו ממש מהשלמים הלא קבל את האמת ממי שאמרה, וזה יסוד גדול אצלו.

משיב הרוח?!

הכוונה מוריד הגשם

אריה מרדכי
הודעות: 50
הצטרף: ד' דצמבר 27, 2017 1:22 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אריה מרדכי » ג' יולי 24, 2018 10:07 pm

בכתבה מעיתון הפלס ראיתי שמובא שעס הרבה בעניני ריבית ותיקון היתר עיסקא אשמח אם מאן דהו יוכל להרחיב בענין וכן אם יש בכתובים של אותו צדיק בענין זה.

ארזי ביתר
הודעות: 1945
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ג' יולי 24, 2018 10:14 pm

פרי יהושע כתב:
בני ברקי כתב:איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

משיב הרוח בקמץ, כי זה סוף עניין. וכתב ע"ז בספריו שם אם תיקון כזה או אחר מגיע ממשהו שאינו ממש מהשלמים הלא קבל את האמת ממי שאמרה, וזה יסוד גדול אצלו.

במקו"א כתבתי הנלענ"ד בענין זה:

יש מהראשונים שביארו ש'מוריד הגשם' הוא תחילה למכלכל חיים בחסד, משום שהגשם הוא ה'שליח' של הפרנסה. וכן יש מהראשונים שביארו ש'מוריד הטל' הוא המשך ל'מחיה מתים אתה' ורומז גם לטל תחיה. ובכך תבואר הגירסא שמוריד הגשם בסגול משום שאינו סיום עניין. ומוריד הטל בקמץ משום שהוא סיום ענין.


לפני שנים ספורות הרציתי הדברים בפני הגרש"ד זצ"ל ונהרו פניו. אך אולי נהרו פניו רק משום מידותיו המוזהבות...

מעט דבש
הודעות: 2715
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' יולי 24, 2018 10:19 pm


גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ד' יולי 25, 2018 9:22 am

נדמה לי שיש טעות שחוזרת על עצמה מספר פעמים שאני שומע אנשים המדבים בגדולתו של הרב, אני שומע שאומרים ״הוא היה כ״כ קדוש וטהור, עד כדי כך שהיה מניח תפילין כל היום״ וכדו׳, אבל יש לציין שהרב שריה דבליצקי לא עשה כן בגלל שחשב שהוא קדוש וטהור, אלא עשה כן משום סבר שכך מחוייב כל יהודי לנהוג בין אם הוא הכי צדיק ובין אם הוא בעל בית פשוט (כלומר שפסק כהגר״א), כפי שהאריך לכתוב כן במקומות רבים, והכי מפושות בקונטרס מצוות תפילין כמאמרה. (וה״ה נמי לעניין תפילת וותיקין והנהגות נוספות).
נערך לאחרונה על ידי גלרשטיין ב ד' יולי 25, 2018 12:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' יולי 25, 2018 10:59 am

אליהו בן עמרם כתב:
זכורני, שהיה יהודי יקר כלשהו שהיה נוהג להתפלל עם הרב זצ"ל בתפילת מעריב של מוצ"ש, והיה נוהג להביא עימו קופסא קטנה של טבק להרחה, והיה מכבד את הרב להריח מן הטבק, והיה הרב מקבל ממנו בסבר פנים יפות, ומריח מן הטבק - להנאתו הגדולה של אותו יהודי. פעם אחת ביושבי עימו בעת "רעווא דרעווין", השיח בפני את התלבטותו, שהרי יכול שיהודי זה שסומך על העירוב העירוני (שרבים וטובים סומכים עליו), מביא את הטבק (לפני צאת השבת) מרשות אחת לרשות שניה בבית הכנסת, והרב מקבל ממנו, וא"כ יש כאן "עקירה" מרשות אחת (או רה"ר או כרמלית), ו"הנחה" ברשות היחיד. ומה אפשר לעשות, כדי לא לפגוע באותו יהודי?

לא זו בלבד. אלא כמדומה אני (קרוב לודאי) שהיה נזהר שלא להריח טבק משום איזה דעה שמברכים על הרחתו. ואעפ"כ מאותו יהודי קיבל.

עושה חדשות
הודעות: 6690
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יולי 25, 2018 11:14 am

מנהג העולם שלא לברך על הרחת טבק, לא נתברר טעמו כ"כ.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' יולי 25, 2018 11:57 am

לקראת שבת פרשת דברים

הספדו של אבי (עלה כאן בשלימות יותר), רשימה ממני הקטן (עלתה כאן למעלה) ודברים מענייניים על הקשר של החזו"א עם סבא זצ"ל.
אודה למי שיעלה את העמוד עם החזו"א כתמונה.
לקראת שבת דברים.pdf
(4.77 MiB) הורד 130 פעמים

מחולת המחנים
הודעות: 2627
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' יולי 25, 2018 12:23 pm

איש_ספר כתב:אודה למי שיעלה את העמוד עם החזו"א כתמונה.

חזון איש.jpg
חזון איש.jpg (566.08 KiB) נצפה 1543 פעמים

אבקברד
הודעות: 131
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 2:00 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי אבקברד » ד' יולי 25, 2018 1:49 pm

בספרו של רבינו - יג מאמרות - שבאוצה"ח , חסר עמוד ה.
אודה למי שיוכל להעלותו לכאן.

האמת והשלום
הודעות: 94
הצטרף: א' דצמבר 18, 2016 9:57 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי האמת והשלום » ד' יולי 25, 2018 2:24 pm

שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין.
וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד?
עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם?
וכן האם היה מניח שימושא רבא וכיוצ"ב?

יושב סתר
הודעות: 251
הצטרף: א' נובמבר 20, 2016 8:17 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי יושב סתר » ד' יולי 25, 2018 2:28 pm

האמת והשלום כתב:שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין.
וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד?
עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם?
וכן האם היה מניח שימושא רבא וכיוצ"ב?

פשיטא. רש"י זה סדר הפרשיות. רמב"ם זה מחלוקתו עם הרא"ש באופן עשיית הפרשיות סתומות.
[הט"ז העלה בזה פשרה שאותה נוהגים רוב עם ישראל, אולם יש שפקפקו בדבריו כגון בבריסק]

האמת והשלום
הודעות: 94
הצטרף: א' דצמבר 18, 2016 9:57 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי האמת והשלום » ד' יולי 25, 2018 2:38 pm

ואני עוד חשבתי שזה שיטה חדשה בביאור הראשונים.
תודה רבה...
עוד דבר הספרדים נוהגים לעשות כהרמב"ם או שמא כהט"ז?
וכן אם תוכל לעזור לגבי שאר השאלות איזה שיטות היה מניח...
ולמה לא הניח ר"ת עם רש"י.

צביב
הודעות: 1137
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צביב » ד' יולי 25, 2018 2:52 pm

אין מקום בראש לחמש,
כשמניחים יחד, המעלה שהברכה על שניהם יחד...
נערך לאחרונה על ידי צביב ב ד' יולי 25, 2018 3:50 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' יולי 25, 2018 3:13 pm

האמת והשלום כתב: וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד?


יש ספר על תפילין דר"ת, המצוי באוצר.
אינני זוכר את שם הספר, אך למיטב זכרוני חיבר אותו ת"ח מהעיר אלעד
יש שם תשובה של מרן זצ"ל בעניין הנחת תפילין דר"ת בכלל, ואי הנחתם ביחד עם רש"י, לאשכנזים, על-פי נגלה ונסתר.

האמת והשלום
הודעות: 94
הצטרף: א' דצמבר 18, 2016 9:57 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי האמת והשלום » ד' יולי 25, 2018 3:33 pm

בברכה המשולשת כתב:
האמת והשלום כתב: וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד?


יש ספר על תפילין דר"ת, המצוי באוצר.
אינני זוכר את שם הספר, אך למיטב זכרוני חיבר אותו ת"ח מהעיר אלעד
יש שם תשובה של מרן זצ"ל בעניין הנחת תפילין דר"ת בכלל, ואי הנחתם ביחד עם רש"י, לאשכנזים, על-פי נגלה ונסתר.

לצערי אין לי עדיין אוצה"כ אם תוכל להעלות בקיצור נמרץ עיקרי הדברים או מקורות יותר נגישים לדבר...

הבוחר בעלום
הודעות: 78
הצטרף: ב' דצמבר 04, 2017 3:48 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי הבוחר בעלום » ד' יולי 25, 2018 3:37 pm

האמת והשלום כתב:שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין.
וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד?
עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם?
וכן האם היה מניח שימושא רבא וכיוצ"ב?
קבצים מצורפים
אופן הנחת שני זוגות תפילין והשוני ביניהם.docx
(25.63 KiB) הורד 47 פעמים

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ד' יולי 25, 2018 3:47 pm

אולי סבר שכשמניחם יחד עובר על בל תוסיף

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' יולי 25, 2018 3:47 pm

האמת והשלום כתב:
בברכה המשולשת כתב:
האמת והשלום כתב: וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד?


יש ספר על תפילין דר"ת, המצוי באוצר.
אינני זוכר את שם הספר, אך למיטב זכרוני חיבר אותו ת"ח מהעיר אלעד
יש שם תשובה של מרן זצ"ל בעניין הנחת תפילין דר"ת בכלל, ואי הנחתם ביחד עם רש"י, לאשכנזים, על-פי נגלה ונסתר.

לצערי אין לי עדיין אוצה"כ אם תוכל להעלות בקיצור נמרץ עיקרי הדברים או מקורות יותר נגישים לדבר...


שם הספר: שירת שלמה
שם המחבר: הרב שלמה יצחקי (וסליחה, אך טעיתי הוא לא מאלעד אלא מבני-ברק)
תשובת מרן זצ"ל בעמ' עז (שזה מעבר ל- 40 העמודים שפתוחים לציפה חינמית)
אולי מי שיש לו אוצה"ח יכול להעלות את זה לכאן.

ידידיה
הודעות: 944
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי ידידיה » ד' יולי 25, 2018 3:53 pm

הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.

הבוחר בעלום
הודעות: 78
הצטרף: ב' דצמבר 04, 2017 3:48 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי הבוחר בעלום » ד' יולי 25, 2018 4:10 pm

עושה חדשות כתב:מנהג העולם שלא לברך על הרחת טבק, לא נתברר טעמו כ"כ.

יעיין מר בבאר היטב רט"ז סקי"ג מה שהביא בשם שו"ת הלכות קטנות דהוי ריח שאין לו עיקר. ובא"א (בוטשאטש ס"ו) כ' דגם למחמירים לברך על מים או שמן ששרו בו בשמים מ"מ כשהניח שם דבר יבש וכדו' נראה דלכו"ע הוי ריח שאין לו עיקר כיון שגוף המים נתייבשו.
עוד בערוך השלחן רט"ז ס"ד שתחילתו לרפואה, הלכך אף אם מערב בו ריח טוב אין כוונתו בשביל הריח אלא לגרש הריח החזק, והוי כבשמים של בית הכסא (רי"ז).
אולם יש שהחמירו לברך, יעויין בפמ"ג על או"ח אגרת ב', מור וקציעה סי' ר"י.

לענין
הודעות: 884
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי לענין » ד' יולי 25, 2018 4:23 pm

איש_ספר כתב:
אליהו בן עמרם כתב:
זכורני, שהיה יהודי יקר כלשהו שהיה נוהג להתפלל עם הרב זצ"ל בתפילת מעריב של מוצ"ש, והיה נוהג להביא עימו קופסא קטנה של טבק להרחה, והיה מכבד את הרב להריח מן הטבק, והיה הרב מקבל ממנו בסבר פנים יפות, ומריח מן הטבק - להנאתו הגדולה של אותו יהודי. פעם אחת ביושבי עימו בעת "רעווא דרעווין", השיח בפני את התלבטותו, שהרי יכול שיהודי זה שסומך על העירוב העירוני (שרבים וטובים סומכים עליו), מביא את הטבק (לפני צאת השבת) מרשות אחת לרשות שניה בבית הכנסת, והרב מקבל ממנו, וא"כ יש כאן "עקירה" מרשות אחת (או רה"ר או כרמלית), ו"הנחה" ברשות היחיד. ומה אפשר לעשות, כדי לא לפגוע באותו יהודי?

לא זו בלבד. אלא כמדומה אני (קרוב לודאי) שהיה נזהר שלא להריח טבק משום איזה דעה שמברכים על הרחתו. ואעפ"כ מאותו יהודי קיבל.


יתכן שנהג רק לעשות עצמו כמריח [וכבר ידענו לקטני קטנים שנהגו כן מפני הכבוד, וכ''ש שהוא שהיה מדקדק בספק ספיקי ברכות, לא היה מריח בפועל כי אם נראה כמריח. ואין בזה חשש גניבת דעת, כדילפינן ממלאכים שאכלו אצל אברהם אבינו עליו השלום.

ידידיה
הודעות: 944
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי ידידיה » ד' יולי 25, 2018 4:52 pm

ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.
קבצים מצורפים
61455_98_99.pdf
(803.56 KiB) הורד 74 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 9136
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' יולי 25, 2018 5:01 pm

ידידיה כתב:
ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.ייש"כ גדול ותודה רבה

פרי יהושע
הודעות: 2691
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' יולי 25, 2018 5:03 pm

עושה חדשות כתב:מנהג העולם שלא לברך על הרחת טבק, לא נתברר טעמו כ"כ.

דכרינא שפעם משהו ממש שיגע אותו על שאלה זו, ובהזדמנות זו, יש להעיר באמת על כך שצריך לתת לאדם גדול מעט מרווח נשימה, ולא לשאול ולשאול, יום יום היו רואים איך שאנשים מנצלים את סבלנותו עד הקצה ממש, (ואני אמנם מצטער טובא שבזמן האחרון לא זכיתי לשמשו כדבעי, אבל אני מתנחם בכך שלא רציתי להפריע לו בחולשתו) ודי בזה.

לענין
הודעות: 884
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי לענין » ד' יולי 25, 2018 10:21 pm

לענין כתב:
איש_ספר כתב:
אליהו בן עמרם כתב:
זכורני, שהיה יהודי יקר כלשהו שהיה נוהג להתפלל עם הרב זצ"ל בתפילת מעריב של מוצ"ש, והיה נוהג להביא עימו קופסא קטנה של טבק להרחה, והיה מכבד את הרב להריח מן הטבק, והיה הרב מקבל ממנו בסבר פנים יפות, ומריח מן הטבק - להנאתו הגדולה של אותו יהודי.

לא זו בלבד. אלא כמדומה אני (קרוב לודאי) שהיה נזהר שלא להריח טבק משום איזה דעה שמברכים על הרחתו. ואעפ"כ מאותו יהודי קיבל.


יתכן שנהג רק לעשות עצמו כמריח [וכבר ידענו לקטני קטנים שנהגו כן מפני הכבוד, וכ''ש שהוא שהיה מדקדק בספק ספיקי ברכות, לא היה מריח בפועל כי אם נראה כמריח. ואין בזה חשש גניבת דעת, כדילפינן ממלאכים שאכלו אצל אברהם אבינו עליו השלום.


לאחר שהעירוני [למה רק בפרטי?], יתכן כי הדבר אינו אפשרי. ונתעוררתי לדון במי שמריח כאשר איננו חפץ בכך, דלכאורה הוא פטור מן הברכה [שהרי בעינן שיהיה עומד לריח, ולכן אין מברכין על בשמים שנעשו כדי להסיר ריח רע, בשונה מברכת הנהנין של אכילה, שמברכין גם על מאכל הבא למי שחנקתו אומצא].

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ד' יולי 25, 2018 10:43 pm

הרה״ג מאיר מאזוז בשיעורו כאשר נודע על פטירת הרב...
הרב מאזוז על פטירת הרב שריה.png
הרב מאזוז על פטירת הרב שריה.png (148.86 KiB) נצפה 1157 פעמים

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ד' יולי 25, 2018 10:55 pm

פטירת הרב שריה דבליצקי.png
פטירת הרב שריה דבליצקי.png (927.48 KiB) נצפה 1145 פעמים

גיזונטע קאפ
הודעות: 236
הצטרף: ד' אוקטובר 18, 2017 5:47 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גיזונטע קאפ » ה' יולי 26, 2018 1:01 am

ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.

דהיינו?

שמר
הודעות: 408
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי שמר » ה' יולי 26, 2018 1:17 am

גיזונטע קאפ כתב:
ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.

דהיינו?

עמוד ראשי - למעלה - צד ימין - מסומן בצהוב - חילך לאורייתא

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10804
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' יולי 26, 2018 9:33 am

"מילי דהספדיא" מאת הרה"ג ר' יעקב (בהגרמ"מ) קארפ שליט"א, שזכה לקרבתו מבחרותו
מילי דהספידא על מורינו ציס.pdf
(471.94 KiB) הורד 133 פעמים

צבי וחמיד
הודעות: 173
הצטרף: ג' אוגוסט 23, 2016 11:51 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צבי וחמיד » ה' יולי 26, 2018 10:15 am

עוד לא הגיעו לכאן תמונות.. נא!

צבי וחמיד
הודעות: 173
הצטרף: ג' אוגוסט 23, 2016 11:51 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי צבי וחמיד » ה' יולי 26, 2018 10:27 am

איש_ספר כתב:דברים שאמרתי אני הצב"י בהספד בתוך השבעה ונוסף עליהם עוד בשעת עריכת הדברים. מתפרסם ב"לקראת שבת" של הפלס של שבוע זה.
===========================================

וכך אנו מוצאים בפנקס קבלותיו כשטרם מלאו לו שלושים, דברים שאלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו:

"לחשוב שרבותיו הרוחנים הם ארבעה, הגר"א, האר"י, הרש"ש והח"ח. ואני תלמידם הרוחני ולכוון הנהגתי לפי דרכם בערכי".

ועוד מוסיף שם פרטים וחלקים מעבודת השי"ת, לצד שמות חכמים שהם בעיניו עמודי אותו חלק, כדי שדמותם תעמוד לפניו לחזק אותו חלק:

בענין שמירת השו"ע – ר' דוד בהר"ן.
בענין מקווה וותיקין – ר' שמואל פפרמן.
בענין שמירת הלשון – ר' שמואל הומינער.
בענין דרוח הקודש – ר' מרדכי שרעבי.

":

הלשון ''בענין דרוח הקודש'' הייתה נראית לי קצת משונה מחברותיה מעלה. מלבד הקושי להבין עצם הדבר.
אחרי שראיתי צילום כתי''ק, אולי פיענוח הר''ת הוא בענין ''דרכי הקדושה''. (ויחי ההבדל..)

גלרשטיין
הודעות: 104
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 8:07 am

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי גלרשטיין » ה' יולי 26, 2018 11:16 am

הא לחמא עניא כתב:היום ראיתי בפסקי תשובות שמביא מר' שריה את ההלכה דבת"ב נדחה [כמו השנה] אם יהודי לא יוכל לצום את כל הצום באם ילך להתפלל בציבור, אזי הוא מצדד שעדיף תפילה בציבור ולא לצום את כל התענית מאשר להתפלל ביחידות ולצום את כל הצום.
א חידוש!
ושוב, הוא מדבר על ת"ב נדחה.
אך מכאן רואים את ההסתכלות על הענין של תפילה בציבור.


משמע מדבריו שהוא פוסק כך גם לגבי תשעה באב שאינו נדחה.
[ד״א קצת קשה לי שמשמע קצת מדבריו שיש הוו״א לאמר שק״ש דאורייתא תדחה צום ביו״כ...יתכן?]

קריינא דאיגרתא
הודעות: 30
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 10:30 pm

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הודעהעל ידי קריינא דאיגרתא » ה' יולי 26, 2018 12:35 pm

מתוך כל העלונים פרשת דברים
שער עלונים.jpg
שער עלונים.jpg (161.84 KiB) נצפה 850 פעמים

הספד הגרד דבילצקי.jpg
הספד הגרד דבילצקי.jpg (205.39 KiB) נצפה 850 פעמים

הרב רייזמאן.jpg
הרב רייזמאן.jpg (374.77 KiB) נצפה 850 פעמים


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אליעזר מארקס, מודה ומהלל, קו ירוק, ש.י. רובין ו־ 29 אורחים