עמוד 12 מתוך 13

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ו' אוגוסט 10, 2018 6:41 pm
על ידי איש_ספר
ה. תיכן זהרי חמה

על מנין ותיקין מיסודו של הס"ק מנהגותיו ומתפלליו המיוחדים. כולל הנהגות הג"ר יוסף דינקלס זצ"ל

Document-page-018.jpg
Document-page-018.jpg (484.13 KiB) נצפה 1327 פעמים
Document-page-019.jpg
Document-page-019.jpg (524.36 KiB) נצפה 1327 פעמים

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ו' אוגוסט 10, 2018 6:43 pm
על ידי איש_ספר
ו. עטרת חכמים אשר הולמתו

סמיכות חכמים שקיבל הס"ק בשנת תש"י בהיותו כבן עשרים וחמש.


Document-page-020.jpg
Document-page-020.jpg (390.08 KiB) נצפה 1326 פעמים
Document-page-021.jpg
Document-page-021.jpg (406.1 KiB) נצפה 1326 פעמים

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ו' אוגוסט 10, 2018 9:45 pm
על ידי לענד
האם אפשר לעשות קובץ pdf מכל הנ"ל כדי שנוכל להורידו

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 9:21 pm
על ידי ידידיה
יתד נאמן

מתנצל מראש
סריקה ביתית גרועה שלי.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 9:31 pm
על ידי עושה חדשות
המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה?

ההערה לגבי תפילת הדרך חדשה לי, מה דעת שאר מורי ההוראה?

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 9:38 pm
על ידי דרומי
הרב עו"ח, מהי ההערה לענין תפלת הדרך? (תחסוך לנו חיפוש)

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 10:49 pm
על ידי פרי יהושע
עושה חדשות כתב:המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה?

ההערה לגבי תפילת הדרך חדשה לי, מה דעת שאר מורי ההוראה?

דעתו הייתה להגיד מיד כמשחזיק בדרך ואינו יכול לחזור, לצאת דעת רש"י שאחרי פרסה מהעיר א"א כלל לומר עוד תפילת הדרך, ורצוי יותר מלהקפיד עד שאין שום מבנה שזה רק דעה באחרונים, ובזה הראה שיש ללמוד הלכה ממקורה. וזה נדפס בספרו על הלכות תפילת הדרך (מקווה שלא טעיתי כתבתי מהזיכרון).

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 11:25 pm
על ידי שלמה בן חיים
פרי יהושע כתב:
עושה חדשות כתב:המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה?

ההערה לגבי תפילת הדרך חדשה לי, מה דעת שאר מורי ההוראה?

דעתו הייתה להגיד מיד כמשחזיק בדרך ואינו יכול לחזור, לצאת דעת רש"י שאחרי פרסה מהעיר א"א כלל לומר עוד תפילת הדרך, ורצוי יותר מלהקפיד עד שאין שום מבנה שזה רק דעה באחרונים, ובזה הראה שיש ללמוד הלכה ממקורה. וזה נדפס בספרו על הלכות תפילת הדרך (מקווה שלא טעיתי כתבתי מהזיכרון).

לא כל כך מובן, שיטת רש"י לא נפסקה להלכה. ומה שכתבו הפוסקים לברך כשאין מבנה אפשר שזה עיקר הדין כי כל שיש עוד מבנים הוא בתוך העיר ולא חשיב החזיק בדרך. וממילא אם החזיק בדרך לא הוי אלא כשאין מבנים גם לא מפסיד שיטת רש"י כל שלא עבר פרסה שאין שם מבנים. כך שאין מובן מה הראיה מזה על לימוד ההלכה ממקורה.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ש' אוגוסט 11, 2018 11:32 pm
על ידי ארזי ביתר
מי יעלה לנו את מוספי הפלס ויתד בקבצי PDF, למען נוכל לקוראם בנוחות?

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 12:57 am
על ידי איש_ספר
פרי יהושע כתב:
עושה חדשות כתב:המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה?

ההערה לגבי תפילת הדרך חדשה לי, מה דעת שאר מורי ההוראה?

דעתו הייתה להגיד מיד כמשחזיק בדרך ואינו יכול לחזור, לצאת דעת רש"י שאחרי פרסה מהעיר א"א כלל לומר עוד תפילת הדרך, ורצוי יותר מלהקפיד עד שאין שום מבנה שזה רק דעה באחרונים, ובזה הראה שיש ללמוד הלכה ממקורה. וזה נדפס בספרו על הלכות תפילת הדרך (מקווה שלא טעיתי כתבתי מהזיכרון).

הכל ביאר כאן

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 12:59 am
על ידי איש_ספר
ארזי ביתר כתב:מי יעלה לנו את מוספי הפלס ויתד בקבצי PDF, למען נוכל לקוראם בנוחות?

הנה הפלס.
ראה.pdf
(4.44 MiB) הורד 108 פעמים

אודה למי שיעלה כאן קובץ מהמוסף של יתד נאמן.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 1:44 am
על ידי מה שנכון נכון
עושה חדשות כתב:המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה?

הפיסוק שגוי. שער המלך המוסרי לר' מרדכי בן שמואל. לאפוקי שעה"מ הידוע עהר"מ.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 8:47 am
על ידי בברכה המשולשת
איש_ספר כתב:
ארזי ביתר כתב:מי יעלה לנו את מוספי הפלס ויתד בקבצי PDF, למען נוכל לקוראם בנוחות?

הנה הפלס.
ראה.pdf

אודה למי שיעלה כאן קובץ מהמוסף של יתד נאמן.


תודה רבה להו"כ הרה"ג אי"ס שליט"א (על הכתיבה ועל ההעלאה)
זו באמת ההכנה הראויה ביותר לעבודת אלול וימים נוראים.
ויהי רצון שנזכה ללכת בעקבות מרן זצ"ל (לפחות קצת, כל אחד לפי ערכו) במסילה העולה

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 1:21 pm
על ידי נהר שלום
מאמר מירחון האוצר האחרון:

"הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה"ה"

מאת הרב משה מרדכי אייכנשטיין ראה"כ דע"י ישיבת יד אהרןRe: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: א' אוגוסט 12, 2018 2:45 pm
על ידי איש_ספר
נהר שלום כתב:מאמר מירחון האוצר האחרון:

"הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה"ה"

מאת הרב משה מרדכי אייכנשטיין ראה"כ דע"י ישיבת יד אהרן


הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה''ה.pdf

יש"כ גדול !

אמרתי אוחזה בסנסניו להעיר אי אלו הערות קלות כמות שהן ע"ס הדברים וזה החלי

ג. נט"י בשנית אחר עמוה"ש - כ"ה ברמ"א סי' ד סי"ד.
ח. שלא להתעטף כעטיפת הישמעאלים - שאלתי אותו מה אכפ"ל להרוויח מנהג הרב האריז"ל (ומובא במ"ב) להתעטף אחר הברכה כעטיפת הישמעאלים, ואמר שאם אין דרך להתעטף כך הרי זה הפסק בין הברכה לבין הלבישה, ופעם אחרת אמר, שאולי אין הפסק כי מיד פושטים העיטוף, אלא שמאז שהוסיפו האחרונים אמירת פסוקי מה יקר, הרי שהאריכו ההפסק ומצד זה גרע טפי (והיה מונה הרבה מקומות שהוסיפו האחרונים אמירות שתקנתן קלקלתן מצד חשש הפסק כגון שאו ידיכם בנט"י וזה חלק במים אחרונים וזכר למקדש כהלל בכורך, והיה גם משהו בוידוי עם הגר"ז ושכחתי).

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 4:10 pm
על ידי לענין
אכן המאמר מלא דברים נפלאים, מחכים בתוה''ק ומחזק ביראת שמים [בעה''י קראתיו אתמול בנשימה אחת, ונתעוררתי מחמתו לדברים הרבה].

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 4:34 pm
על ידי משולש
אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 5:34 pm
על ידי ידידיה
משולש כתב:אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

לשון המטה אפרים:

מי שצריך לילך לבית הכיסא ליפנות, לא ילך לבוש בקיטול וצריך לפושטו מעליו, מאחר שהוא בגד מיוחד לתפילה (ט"ז סימן כא). אבל אם אין צריך לגדולים, רק לקטנים להשתין לבד, נראה שמותר. ואף אם נכנס לבית הכיסא קבוע להשתין מיושב, אין צריך לפושטו. גם אין נוהגין לפשוט הכובע לבן שבראשו

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 5:44 pm
על ידי מעט דבש

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 6:18 pm
על ידי דעת_האברך
האם הרב בירך על תפילין של ראש?

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 6:22 pm
על ידי סעדיה
דעת_האברך כתב:האם הרב בירך על תפילין של ראש?

העידו שלא בירך על תפילין בכלל.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 6:25 pm
על ידי אוצר החכמה
???

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 6:44 pm
על ידי עתניאל בן קנז
תודה רבה לכל המעלים.
היה לתועלת מרובה ללמוד מדרכיו.

יש איזה נקודה שקצת הפריעה לי, ואולי יהיו מן התלמידים שיבארו הענין.
מצד א' הרב מוצג שהיו דקדוקי והידורי ההלכה נר לרגלו, וגם בהרבה דברים יותר מהמקובל אצל אחרים, רבים וטובים. ומסתמא גם מה שראה אצל רבותיו.

ומאידך מועלה על נס את דביקותו מרבותיו, שהנהגותיהם היו לפניו.
וכדוגמא שסיכך את סוכתו בפלפונים, למרות שפשטות השו"ע ונו"כ שראוי להחמיר ולאסור. וזאת ע"פ מה שראה כן אצל רבותיו נקיי הדעת שבירושלים.

כיצד ילכו שני הדברים יחדיו? האם דין החומרא בסוכה פחותה מתפילין, או ציצית וכדו'?

אני מניח שחסר לי איזה 'פרט' בהבנת השקפתו. ונקוה שיהיה כאן איזה מן התלמידים שיוכל לחדד את הדברים.

בתודה.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 6:50 pm
על ידי סעדיה

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 9:19 pm
על ידי פרי יהושע
עתניאל בן קנז כתב:תודה רבה לכל המעלים.
היה לתועלת מרובה ללמוד מדרכיו.

יש איזה נקודה שקצת הפריעה לי, ואולי יהיו מן התלמידים שיבארו הענין.
מצד א' הרב מוצג שהיו דקדוקי והידורי ההלכה נר לרגלו, וגם בהרבה דברים יותר מהמקובל אצל אחרים, רבים וטובים. ומסתמא גם מה שראה אצל רבותיו.

ומאידך מועלה על נס את דביקותו מרבותיו, שהנהגותיהם היו לפניו.
וכדוגמא שסיכך את סוכתו בפלפונים, למרות שפשטות השו"ע ונו"כ שראוי להחמיר ולאסור. וזאת ע"פ מה שראה כן אצל רבותיו נקיי הדעת שבירושלים.

כיצד ילכו שני הדברים יחדיו? האם דין החומרא בסוכה פחותה מתפילין, או ציצית וכדו'?

אני מניח שחסר לי איזה 'פרט' בהבנת השקפתו. ונקוה שיהיה כאן איזה מן התלמידים שיוכל לחדד את הדברים.

בתודה.

שאלה יפה שאל מר ואף אני חשבתי על כך היום, מצד שני היה תופס המנהג ירושלים הנהוג מדורי דורות ואינו מוכן לעזבו, למען איזה חומרא יתירה, כי כך היה המנהג, וזה בדברים דרבנן שבאמת תלויים במנהג, וגם שמסתמא אנשי ירושלים המדקדקים כבר הביאו בחשבון את כל מה שיש לדון והכריעו כך, (אבל באמת לגבי הפלאפונים ומה שאמר על הגרי"ש שמא הנכדים שינו, מעובדא ידענא דלא כן הוא, והוא בעצמו היה ניחא ליה בקני סוף לא מחוברים שהתחיל לסכך בהם אולי בעשור או יותר שנותיו האחרונות והעדיף אותם, בסברו שהם המהודרים ביותר), ומצד שני בהידורים למעלה בקודש בדברים שאינם קשורים אצלו למנהג, ראה להוסיף כיד המוסיף והידר במידת היכולת, ואין בזה סתירה, כי המנהג יפה אצלו וחביב מהכל, אבל הידור בדבר שאין שייך בו מנהג, כל המוסיף מוסיפים לו, וגם זאת ראה אצל רבותיו.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 9:29 pm
על ידי פרי יהושע
משולש כתב:אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

יש עוד שנהגו בכיפה לבנה, ובשנה אחרונה ראיתיו והוא יושב ומתנענע בכיסאו עיניו עצומות ופניו מאירים כפני מלאך, ונגשתי אליו ואיחלתי לו ולחץ ידי בחום ופניו טובים ומחייכים אשרי עין ראתהו עובד עבודה תמה ככהן הגדול ביוה"כ ובנשיאת כפים בנעילה היה ממש מתעלה עד שמי שמים וכולם היו נקבצים באים לשם מכל הסביבה למעמד נשגב זה, והוא עצמו עד השנה האחרונה היה מקריא (לפעמים) לכהנים בתחנונים ובבכי, וכל אלה חסרנו עכשיו לעולם.
ואגב בנוגע לענייני אשכנז והרב זצ"ל, הרבה פעמים ביקש תנ"ך או מחזור בגרמנית לראות איך תירגמו שם מילה לגרמנית היהודית שם, משום שהיא שפת אימו כך אמר.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 9:58 pm
על ידי משולש
ידידיה כתב:
משולש כתב:אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

לשון המטה אפרים:

מי שצריך לילך לבית הכיסא ליפנות, לא ילך לבוש בקיטול וצריך לפושטו מעליו, מאחר שהוא בגד מיוחד לתפילה (ט"ז סימן כא). אבל אם אין צריך לגדולים, רק לקטנים להשתין לבד, נראה שמותר. ואף אם נכנס לבית הכיסא קבוע להשתין מיושב, אין צריך לפושטו. גם אין נוהגין לפשוט הכובע לבן שבראשו

רציתי לדעת האם המקור הוא בגלל המנהג או בגלל עניין קבלי. (כי בספרי המנהגים למיטב זכרוני לא מופיע על מכנסיים וגרביים לבנות).

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ב' אוגוסט 13, 2018 10:04 pm
על ידי פרי יהושע
קבלי כפה"נ

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 2:19 am
על ידי איש_ספר
סעדיה כתב:
דעת_האברך כתב:האם הרב בירך על תפילין של ראש?

העידו שלא בירך על תפילין בכלל.

גם בשנים שבירך לא בירך על תפש"ר וכך הנהיג את יו"ח.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 2:30 am
על ידי איש_ספר
עתניאל בן קנז כתב:תודה רבה לכל המעלים.
היה לתועלת מרובה ללמוד מדרכיו.

יש איזה נקודה שקצת הפריעה לי, ואולי יהיו מן התלמידים שיבארו הענין.
מצד א' הרב מוצג שהיו דקדוקי והידורי ההלכה נר לרגלו, וגם בהרבה דברים יותר מהמקובל אצל אחרים, רבים וטובים. ומסתמא גם מה שראה אצל רבותיו.

ומאידך מועלה על נס את דביקותו מרבותיו, שהנהגותיהם היו לפניו.
וכדוגמא שסיכך את סוכתו בפלפונים, למרות שפשטות השו"ע ונו"כ שראוי להחמיר ולאסור. וזאת ע"פ מה שראה כן אצל רבותיו נקיי הדעת שבירושלים.

כיצד ילכו שני הדברים יחדיו? האם דין החומרא בסוכה פחותה מתפילין, או ציצית וכדו'?

אני מניח שחסר לי איזה 'פרט' בהבנת השקפתו. ונקוה שיהיה כאן איזה מן התלמידים שיוכל לחדד את הדברים.

בתודה.

העקרונות שבהנהגתו באמת מורכבים ולא פשוטים אבל במקרה הזה אני לא רואה שאלה כלל. בשו"ע כותב שנהגו שלא לסכך באותם נסרים אע"פ שאין בהם ד'. ואילו באר"י נהגו לסכך בהם. אשכנזים ואף ספרדים. וזה לך האות שגם הגרע"י שחרט על דגלו כל אשר יאמר לכם יוסף וכו', כתב (יבי"ע ח"ד סי' מט ועוד) שאין לערער על הנוהגים כך. (וכידוע מש"כ הרבה אחרונים שבזהמ"ז שאין עושים תקרה מנסרים, אפשר שבטל טעם המנהג של הנמנעים).

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 3:02 am
על ידי איש_ספר
פרי יהושע כתב:
משולש כתב:אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

יש עוד שנהגו בכיפה לבנה

מלבד ר"ש בודנהיימר זצ"ל מבני אשכנז (שנלב"ע ככה"נ לפני שהרב פר"י התקרב לרב זצ"ל) אין במנין לובשי כיפה לבנה מלבד ג' אנשים. ובכלל חיקויו בדברים חיצונים היה מופרך לגמרי בסביבתו.


בענין הסתייעותו בתרגומים אשכנזים, לא היה זה משום חיבתו לשפת אמו, אלא משום דרכו להעזר בכל דבר שיכול למצוא בו תועלת... וכיון שידע גרמנית במידה ידועה, בשל מוצאו (שכן בלטביה דיברו גרמנית כידוע), לפיכך כאשר היה מתקשה בביאור איזה מילה, היה מבקש להסתייע שם. והיה מספר על מהרי"ץ דושינסקי ששמע משמשו שהיה לו תרגום אשכנזי של רמ"ד במקום מוצנע, וכשהגיע לתיבה שלא היתה נהירה לו היה מציץ שם...וכן עזה"ד לא נמנע לעיין גם בתרגום של יהואש באידיש...

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 3:06 am
על ידי איש_ספר
איש_ספר כתב:
נהר שלום כתב:מאמר מירחון האוצר האחרון:

"הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה"ה"

מאת הרב משה מרדכי אייכנשטיין ראה"כ דע"י ישיבת יד אהרן


הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה''ה.pdf

יש"כ גדול !

אמרתי אוחזה בסנסניו להעיר אי אלו הערות קלות כמות שהן ע"ס הדברים וזה החלי

ג. נט"י בשנית אחר עמוה"ש - כ"ה ברמ"א סי' ד סי"ד.
ח. שלא להתעטף כעטיפת הישמעאלים - שאלתי אותו מה אכפ"ל להרוויח מנהג הרב האריז"ל (ומובא במ"ב) להתעטף אחר הברכה כעטיפת הישמעאלים, ואמר שאם אין דרך להתעטף כך הרי זה הפסק בין הברכה לבין הלבישה, ופעם אחרת אמר, שאולי אין הפסק כי מיד פושטים העיטוף, אלא שמאז שהוסיפו האחרונים אמירת פסוקי מה יקר, הרי שהאריכו ההפסק ומצד זה גרע טפי (והיה מונה הרבה מקומות שהוסיפו האחרונים אמירות שתקנתן קלקלתן מצד חשש הפסק כגון שאו ידיכם בנט"י וזה חלק במים אחרונים וזכר למקדש כהלל בכורך, והיה גם משהו בוידוי עם הגר"ז ושכחתי).

ט. "אע"פ שלבש ז' זוגות תפילין לצאת ידי כל השיטות". שמועת שווא, אע"פ שהיא מפורסמת.
לצאת ידי שיטות לא לבש אלא: רש"י (ט"ז), רש"י (רמב"ם), ר"ת. ותל"מ.
במנחה לבש שימושא רבא, וכדעת רוב המקובלים שסדר הפרשיות כרש"י ורק הגודל שונה, היינו שתי אצבעים בקציצה ולא רק בתיתורא. (וכמובן שגם לדעה זוהאין השיעור מעכב). שאר הזוגות שלבש היו תפש"ר רגילות שהקפיד להניחם משום שהיה להם איזה יחוס, אם מצד הפרשיות ואם מצד הבתים. וכן תפילין קטנות שהיו נוחות ללבישה כל היום והיו כמובן תפש"ר רגילות.

אגב, איזה ימים קודם פטירתו, היה בחולשה גדולה מאד, היה זה בשעות אחה"צ המאוחרות, ואמר בצער, הנה כבר נטו צלילי ערב ועדין לא הספקתי להניח תדר"ת, והוסיף שמרגיש שקצו קרב ממש, ולכן שאזדרז להמציא לידו את התפילין דר"ת. ובכדי לשעשעו קצת, אמרתי כי אדרבה, אם לדעתו הגיע זמנו ולא נותר לו אלא שעה אחת האם לא מוטב שיניח תפילין של רש"י אע"פ שכבר הניחם בבוקר ולא תפילין דר"ת? חייך מעט ולא השיב...

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 7:26 am
על ידי אוצר החכמה
מה שאיני מבין אם כך זה אם לא חשש לעוד שיטות כדי לצאת את המצווה דאורייתא של תפילין שאינו יוצא כל ימיו למה נמנע לברך על התפילין כמו שכתבו כאן וחשש לברכה לבטלה שבפשטות אינה אלא דרבנן ומבטל בזה תקנת חכמים לברך על המצוות.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 7:34 am
על ידי דורשי יחודך
האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך?
ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך?

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 8:26 am
על ידי איש_ספר
דורשי יחודך כתב:האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך?
ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך?

הקפיד לשומעה מאחרים, והיה ממתין ע"כ זמן רב, ובכל זאת אם לא היה מי שיברך, לא היה מברך בעצמו.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 8:47 am
על ידי סעדיה
איש_ספר כתב:
דורשי יחודך כתב:האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך?
ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך?

הקפיד לשומעה מאחרים, והיה ממתין ע"כ זמן רב, ובכל זאת אם לא היה מי שיברך, לא היה מברך בעצמו.

כששמע מאחרים, האם הוה ניח"ל לשמוע גם ברכת של ראש משום מהיות טוב, או לא?

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 8:57 am
על ידי פרי יהושע
דורשי יחודך כתב:האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך?
ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך?

יצא מאחרים, ולפעמים אפי' הגיעו שתים ושלוש להוציאו, ולעשות להם נ"ר לא אמר שכבר אינו צריך.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 8:58 am
על ידי פרי יהושע
סעדיה כתב:
איש_ספר כתב:
דורשי יחודך כתב:האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך?
ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך?

הקפיד לשומעה מאחרים, והיה ממתין ע"כ זמן רב, ובכל זאת אם לא היה מי שיברך, לא היה מברך בעצמו.

כששמע מאחרים, האם הוה ניח"ל לשמוע גם ברכת של ראש משום מהיות טוב, או לא?

ממש לא

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 2:53 pm
על ידי רוצה לעיין
דברי זכרון שנכתבו בלוח ההלכות והמנהגים לשנת תשע"ט שיצא לאור השבוע
אלון בכות נציבה, נר זיכרון לאיש אמנה כי אבד, ה"ה הגאון הגדול רבי שריה דבליצקי זצוק"ל אשר נשאנו - מתחילת יציאת הלוח לאור עולם - כאשר ישא האומן את היונק, וזיקק את דברינו, והרבה הערות שלח לנו מעצמו במשך השנים, מלבד מה שישבנו אצלו לבירורי דברים, הרבה מעות יש ואין לנו שולחני לפורטם. תנצב"ה.

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 8:11 pm
על ידי פרי יהושע
איש_ספר כתב:
פרי יהושע כתב:
משולש כתב:אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

יש עוד שנהגו בכיפה לבנה

מלבד ר"ש בודנהיימר זצ"ל מבני אשכנז (שנלב"ע ככה"נ לפני שהרב פר"י התקרב לרב זצ"ל) אין במנין לובשי כיפה לבנה מלבד ג' אנשים. ובכלל חיקויו בדברים חיצונים היה מופרך לגמרי בסביבתו.


בענין הסתייעותו בתרגומים אשכנזים, לא היה זה משום חיבתו לשפת אמו, אלא משום דרכו להעזר בכל דבר שיכול למצוא בו תועלת...

אולי אתה יודע טוב יותר ממה שהוא אמר לנו בעצמו.