הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי ש.י. רובין » א' ספטמבר 10, 2017 4:44 am

נוטר הכרמים כתב:ואם אמנם שמר אמונים למסורת אביו הר"ר אהרן גד ז"ל בזיקתו לחסידות קרלין, במהותו היה איש מוסר. ותמיד מרגלא בפומיה שם רבו המובהק המשגיח בעל אור יחזקאל זי"ע ודבריו. היו תח"י העתקי שיחות שכתב בשנחאי. לימים נעשה מחותנו כאשר נכד המשגיח הרה"ג ר' שלמה גינזבורג שליט"א נעשה חתנו.

‎‏ ‏
ר' שלמה הנ"ל הינו אחיו של ר' אליעזר ששחל"ח אתמול?

לבי במערב
הודעות: 569
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' אוקטובר 27, 2017 2:36 am

רבטוב כתב: חביבי גם תלמידי הרש''ב ישנו במסירת נפש בסוכה . ושמעתי מהריל''ג שליט''א שגם הרמ''ש עד הנשיאות ישן .ויש אריכות דברים בזה .
שאל נא את בני תלמידי התמימים שלמדו בליובאוויטש וראסטאב .
יהודי כמו ר' אברהם מאיאר ועוד ועוד לא ישנו בבית בסוכה .

איני יודע עד כמה אפשר להאמין לדבריך ע"ד ר"א מאיאר (שעליו איני יודע מה בזה), אבל בנוגע להשאר אציגה מאשר אתי.
בשם הר' ר"נ כהן (מתלמידי הת' דליובאוויטש - לא בניהם) נמסר ('אוצר מנהגי חב"ד - אלול תשרי' ע' שב), ש"בליובאוויטש לא היו ישנים בסוכה, אך לא שמעו שמקפידין שלא לישן בה" [ואולי הוא מטעם הנ"ל, שבארצות הקרות בדרך ממילא לא ישנו בסוכה, ולכן בד"כ לא שאלו ע"כ - כי הי' פשוט שהדבר ק' כו', וד"ל].
על הר"י מתמיד נמסר שם, שישן בסוכה [וצ"ע הכונה ברשימת הרמ"ז גרינגלאס המובאת שם - אם שרק כשירד מטר כיסו הסכך שעל מקום שינתו, או בכל פעם בלי קשר למטר].
ר"י לאנדא (מתלמידי הת' דליובאוויטש, ומקורב לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע) - בהגיעו לאה"ק ת"ו נהג לישן בסוכה (כנראה - כנ"ל - מטעם שלא ידע שישנה הקפדה שלא לישן בסוכה), וכמוהו גם הרב שנ"ז גארעליק, מד"א דכפר חב"ד. וכששאלו לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש (אחר שנודעה הקפדה הנ"ל), ענה שלא ישנו מנהגם [ואולי ה"ה בנוגע להוראת כ"ק אדמו"ר הצ"צ למשרתו - שהי' זה מכיון שכן הי' מנהג משפחתו. ומצינו בכ"ד שהי' מנהג בני ליובאוויטש (התושבים מדורי-דורות) שונה (ולו במעט) ממנהג חב"ד ה'רשמי'. ואכמ"ל].
גם ר"מ וובר המשיך במנהגו לישן בסוכה.
מה שכ"ק אדמו"ר הצ"צ ציוה למשרתו לישן בסוכה - אדרבא, ה"ז הוכחה שלא נהגו לישן בה (ובפרט - שבעבור זה קראו כ"ק אדמו"ר מהר"ש ל"מיוחס").
ולסיום, ברצוני להדגיש - יש מי שכ"ז יראה לו כאילו כו"כ מתלמידי הת' דליובאוויטש וחסידי חב"ד נהגו לישן בסוכה. ולא היא; כ"א אלו שנשתנתה הנהגתם מהשאר - נרשמה הנהגתם, כיוצאת מן הכלל. ולא בא הפרט שיצא מן הכלל ללמד על עצמו בלבד, כ"א על הכלל כולו יצא ללמד - שלא ישנו בסוכה.
*
ולענ"ד, אין ראי' ממה שהי' קודם לליל א' דחה"ס תרצ"ט [שאז גילה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע המסורה הזאת, והמעשה מכ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע], אלא לענין מה הי' המנהג מקודם.
וכמ"ש כאן כמה - המנהג בגלילות רייסין הי' פשוט שלא לישן בסוכה, מטעם הקור (עכ"פ - זה הי' הטעם הפשוט). ולא הי' מיוחד לחסידי חב"ד בפרט.
הקבלה - נתגלתה אז, ומאז ואילך יש לדון בה (מי מהחסידים לא קיבלה למעשה - אם זה נוגע בכלל, כי בד"כ אין אנו נסמכים על מנהג מי מהחסידים, כ"א על הוראת רבוה"ק אשר יורונו הדרך ילכו בה. והוא פשוט לכל בר דבי חסידות דחד יומא).
*
ועכ"פ, זר עלי מאד המעשה הרע הזה, אשר במלאכי הא'לקים - באם שיהיו מעדת החסידים - מותרת ההלעבה רח"ל, מה גם פעמים שלא ידעו מאשר דברו. ורק יגיע זה לגאוניהם וצדיקיהם, תומ"י יצווחו ויצרחו ככרוכיא 'ווי, ווי' - הלא אפיקורס הוא זה, ובגופי תורה זלזל רח"ל.
הרגעו, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אינו משקר ומשנה מן האמת ח"ו, וגם - למען קיום הציווי "והייתם נקים" גו' (ולא שיש צורך ח"ו במסירת מודעא כעי"ז) - הגר"א, ר"ח מוואלאז'ין וכו' וכו' [פשוט יכלה האינטרנט והרשימה לא תכלה, וחבל על בזבוז הזמן].

קאצ'קלה
הודעות: 1288
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' אוקטובר 27, 2017 7:51 am

דודי צח כתב:מה מקור השם גרושקא?

בילדותי הכרתי יהודי-רוסי אחד ששמו 'גרושא', ואמר לי ששמו העברי הוא 'צבי'. נראה שיש איזה קשר בין צבי לגרושא. אולי נהפכה אצלם הה' של 'הירש' לאות ג' לפי מבטאם.

קרלינאי
הודעות: 26
הצטרף: ה' אפריל 28, 2016 12:15 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי קרלינאי » א' אוקטובר 29, 2017 1:21 am

שם המשפחה גרושקא
ברוסית זה אגס

הצבי
הודעות: 99
הצטרף: ב' אוגוסט 21, 2017 1:26 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי הצבי » א' אוקטובר 29, 2017 12:35 pm

נמחק בגלל כפילות בטעות
נערך לאחרונה על ידי הצבי ב ד' נובמבר 22, 2017 7:57 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

הצבי
הודעות: 99
הצטרף: ב' אוגוסט 21, 2017 1:26 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי הצבי » א' אוקטובר 29, 2017 12:37 pm

ישבב הסופר כתב:זה שחסידי קרלין נוהגים לאכול פרי חדש ולברך שהחיינו, הוא אכן מנהג מחודש ותמוה, אבל המנהג לא לברך שהחיינו בימי בין המצרים מובא בשו"ע כמנהג שטוב ליזהר שלא לברך וכו', ומקורו מספר חסידים. [ובאמת אם יש חיוב לברך שהחיינו בג' השבועות אין ברירה ולכאורה צריך לברך, והמנהג הוא לא להביא א"ע לידי חיוב]. אינני יודע מהו פשר מנהג קרלינאי זה, אבל נראה שמכל מנהגי החסידים נגד ההלכה הפסוקה, זה דוקא די ממוצע.
משא"כ הנושא בענין שינה בסוכה, הוא אחד מהחיובים שנכללים במצות עשה דאורייתא דתשבו כעיו תדורו. ובודאי שהמנהג בחב"ד [או בחצרות החסידים שנהגו כן] מצריך הסבר הרבה יותר מהמנהג הקרלינאי הנ"ל. אינני מטיל ספק בנכונות המנהג, ומצוה ליישב, אבל אם לדין ולמה מצינו, יש תשובה.

יצא לי לעבור על קטע עתיק זה, איני מכיר את הכותב ואיני יודע כמה הוא בקי במנהגי חסידים, אבל כדי להחכימו אצטט בזה קטע מהספר שמע שלמה עמ' ע"ה.
הרב הצדיק הקדוש ר' אשר הגדול מסטאלין זצוק"ל התנהג לברך שהחיינו בכ"כ תמוז, הלולא של רבו הקדוש רבי שלמה זצוק"ל מקארלין, באמרו שיום זה אין נחשב מהג' שבועות. ואמר בזה"ל אני אומר שמותר ג"כ לישא אשה בזה היום, שכמו שמותר לישא אשה בל"ג בעומר הלולא רבא דרשב"י כן בזה היום, ולולא שהעולם יצייתו לי הייתי מתיר להם, אמנם העולם לא יצייתו לי, ואני בלבי יודע שמותר. בנו הרה"ק ר' אהרן זצוק"ל מקארלין (הבית אהרן) סיפר זאת בכ"ב תמוז בכל שנה ושנה ובירך שהחיינו, וגם אדמו"ר הרה"צ ר ירחמיאל משה זצ"ל מקאזניץ נהג אחריו לספר זאת בכל כ"ב תמוז ובירך ג"כ שהחיינו. ואמר שבאמת יש כ"א יום לבד מיום זה ופעם אחת היה בכ"ב תמוז אצל וקינו הרה"צ הרבי אלימלך זצוק"ל מגראדזיסק וסיפר לו זאת ובירך הרה"ק מגראדזיסק ג"כ שהחיינו ושוב נהג כן בכל שנה. (סיפר לי ש"ב הרה"ח ר' ישעי ע"ה בהרה"צ ר' אלחנן זצ"ל מקאלישין מאשר שמע מפ"ק הרה"צ ר' ירחמיאל משה זצ"ל מקאזניץ.)

שמואל גלינסקי
הודעות: 26
הצטרף: ה' אפריל 28, 2011 11:03 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי שמואל גלינסקי » א' אוקטובר 29, 2017 1:58 pm

אם אתה רוצה פרטים על הישיבה תיצור קשר אם אבי שליט"א הרב ישעיהו גלינסקי מבני ברק הוא תלמיד גדול שלו ולמד בישיבה שם

ניים ושכיב
הודעות: 453
הצטרף: ה' ינואר 16, 2014 2:21 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי ניים ושכיב » א' אוקטובר 29, 2017 2:52 pm

אנא עבדא כתב:ועוד אמר לי כ"ק אחי שליט"א [זצ"ל], כי הענין שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו".

איך מועילה לזה שליחות, הרי זו מצוה שבגופו?

הצבי
הודעות: 99
הצטרף: ב' אוגוסט 21, 2017 1:26 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי הצבי » ד' נובמבר 22, 2017 7:58 pm

ניים ושכיב כתב:
אנא עבדא כתב:ועוד אמר לי כ"ק אחי שליט"א [זצ"ל], כי הענין שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו".

איך מועילה לזה שליחות, הרי זו מצוה שבגופו?

בספר ביתו נאוה קודש הרחיבו בשאלה זו.

ניים ושכיב
הודעות: 453
הצטרף: ה' ינואר 16, 2014 2:21 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי ניים ושכיב » ה' נובמבר 23, 2017 12:43 am

תודה
ח"ב עמ' 78-94 מדפי האוצר

רוצה לעיין
הודעות: 74
הצטרף: ד' אפריל 02, 2014 11:45 am

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי רוצה לעיין » א' דצמבר 24, 2017 11:26 pm

היה בעל מידות מופלא ונורא
גאון מבהיל שירד לנבכי נפשם של בחורי ישראל

שמחו
הודעות: 177
הצטרף: ו' נובמבר 13, 2015 12:37 am

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי שמחו » ד' אוקטובר 10, 2018 11:48 am

ש.י. רובין כתב:
נוטר הכרמים כתב:ואם אמנם שמר אמונים למסורת אביו הר"ר אהרן גד ז"ל בזיקתו לחסידות קרלין, במהותו היה איש מוסר. ותמיד מרגלא בפומיה שם רבו המובהק המשגיח בעל אור יחזקאל זי"ע ודבריו. היו תח"י העתקי שיחות שכתב בשנחאי. לימים נעשה מחותנו כאשר נכד המשגיח הרה"ג ר' שלמה גינזבורג שליט"א נעשה חתנו.

‎‏ ‏
ר' שלמה הנ"ל הינו אחיו של ר' אליעזר ששחל"ח אתמול?


ר' שלמה הנ"ל הוא סבם של הילדים שנספו אמש באסון הקשה בביתר. לא תקפ"ץ

שמשון
הודעות: 175
הצטרף: ב' אפריל 18, 2016 7:19 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי שמשון » א' דצמבר 02, 2018 4:29 am

מי יודע.
ישיבתו במושב בית מאיר, פעילה עדיין?

איש וילנא
הודעות: 76
הצטרף: ה' אוגוסט 20, 2015 10:05 pm

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

הודעהעל ידי איש וילנא » א' דצמבר 02, 2018 2:28 pm

שמשון כתב:מי יודע.
ישיבתו במושב בית מאיר, פעילה עדיין?

בהחלט.


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: גיזונטע קאפ, יגל, ישעיהו, משוש דורים ו־ 30 אורחים