מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
צבי-שפייר
הודעות: 88
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 1:12 am

תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי צבי-שפייר » ו' דצמבר 06, 2019 1:17 am

בין עשרות החיבורים של רבינו הבני יששכר זי"ע הוא חיבור אחד בשם "תקנת תמכין דאורייתא". חיבור זו נתחבר בשנת תקפ"ח על ידי רבינו בעת כהונתו פאר כאבדק"ק מונקאטש (בין השנים תקפ"ה – תקפ"ט). תפקידם של ה"תקנות" היה בכדי לחזק לימוד התורה של בני העניים, לוודא שיהיה להם ממה לשלם את מלמדי תשב"ר, על פי ציווי של חז"ל (נדרים פא, א): "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה", ובנוסף לזה לתמוך ולחזק את הלומדי תורה שבעיר.

רבינו חיבר תקנות אלו בשנת תקפ"ח, בפקנס שהיה בכתיבת יד קדשו (על פי מה שכתבו גבאי חברת "תמכין דאורייתא" דעיר מונקאטש בעת שהדפיסו אותו שם בשנת תרנ"ו). גם לפני בואו לעיר מונקאטש תיקן רבינו תקנות בהעיר ריבאטיטש (ראה מחזיקי הדת י"ג מרחשון תר"נ). וכן מצינו שבהעיר קאלומייא, נתייסד בשנת תר"כ תלמוד תורה על פי תקנות רבינו בשם "תמכין דאורייתא" (ראה ספר הזכרון להעיר קאלמיי, דף 155).

החיבור "מחולק" לשלשה חלקים:
א'. הקדמת רבינו בהלכה ואגדה בענין החזקת לומדי תורה, ובני עניים, והמסתעף (י"ל על ידינו בס"ד ערב שבועות תשע"ז).
ב'. התקנות, שהם מחולקים לששה סימנים, שייסד ותיקן תקנות בענין: התלמידים, התורמים, המלמדים, המשגיחים, הגבאים, וההכנסות (י"ל על ידינו בס"ד ערב שבועות תשע"ח)
ג'. דברי ברכה על כל אלו שנטלו חלק להיות מן ה"תמכין דאורייתא", משובץ בעטו הזהב, תוכו רצוף בלשונות תנ"ך וחז"ל, ורמזים בשמותיהם.

=====
אני פונה אל חברי הפורום לעזרה בעיקר על חלק השלישי (אכן, כל מי שידוע לו פרטים אודות שאר חלקי החיבור, אל תמנע טובה וכו') – לזהות את אנשי ה"חברה". בס"ד כבר הצלחתי לזהות כמה מהם, וחלקם היה רבנים ותלמידי חכמים חשובים, חסידים ואנשי מעשה. העיקר קושי לזהות את האנשים הוא מפני שרבינו רשם כמעט על כולם רק את שמו הפרטי ואת שם אביו, בלי שם המשפחה, וישנם גם הרבה שרבינו רשם רק את שמו הפרטי – בלי שם אביו אפילו.

עד כה זהיתי את האנשים בעזרת כמה חבירים, או שמצאתי בכמה ספרי תולדות של כל מיני משפחות – כאשר הם מייחסים את עצמם "לפלוני וכו' שרבינו הבני יששכר כתב עליו בחיבורו "תמכין דאורייתא" וכו'...", כהנה וכהנה.

אני מקווה שבעזרת החבירים נוכל לקדם ולקרב לגלות את שאר אנשי החבורה קדישא שנטלו חלק בעבודת הקודש של רבינו הבני יששכר זי"ע – בהקמת מפעל התורה הזה, ועי"ז להשלים את החיבור בכדי להוציאו ברוב פאר והדר.

====
אני רושם כאן את כל השמות (בלי הדברי ברכה) כפי הסדר שמופיע שם, ומי שכבר זהיתי אני ארשום שמו המלא וכו':

1. צבי אלימלך שפירא – הוא רבינו הבני יששכר
2. נחמיה ב"ר צבי - חתן רבינו רבי נחמיה וויינבערגער שנשא לבתו של רבינו מרת בילא ע"ה
3. משולם זושא שפירא – בנו של רבינו
4. משה ב"ר אליעזר - חתן רבינו רבי משה שאהנפעלד ממעזילאבריץ שנשא בתו של רבינו מרת שרה ע"ה
5. אלעזר שפירא - בנו של רבינו רבי אלעזר אב"ד לאנצהוט בעל היודעי בינה
6. שמואל שפירא - בנו של רבינו רבי שמואל שפירא מפרעמישלא
7. דוד שפירא – בנו של רבינו רבי דויד מדינוב בעל הצמח דוד
8. יעקב ב"ר פנחס אריה - חתן רבינו רבי יעקב אורי שנשא בתו של רבינו מרת רבקה ע"ה
9. דוד ב"ר בנימין מליסקא - ?
10. יוסף ב"ר נתן - ?
11. יוסף שלמה זלמן – הוא רבי יוסף זלמן עסטרייכער זצ"ל
12. יוסף זרח הלוי – הוא רבי יוסף זרח הורויץ זצ"ל - חתן מהריש"ז עסטרייכער זצ"ל
13. אברהם אלימלך ב"ר יואל – גיסו של מהריש"ז עסטרייכער זצ"ל
14. יוסף יהודה ליב ב"ר ישכר – הוא רבי יוסף יהודה ליב האלפערט – מחשובי בעל הבתים בהעיר מונקאטש.
15. יהודה ליביש ב"ר שמואל - הוא הגאון רבי אריה ליביש קאליש זצ"ל, ראב"ד דק"ק מונקאטש, ושימש כדיין בימי רבינו הבני יששכר
16. משה אלעזר – הוא בנו של הדיין רבי אריה ליביש הנ"ל
17. דוד ב"ר צבי – הוא רבי דוד הערשקאוויטש – אביו של רבי אברהם הערשקאוויטש זצ"ל – מדייני העיר מונקאטש, ומח"ס ברכת אברהם
18. אלעזר אלימלך – הוא בנו של רבי דוד הערשקאוויטש
19. משה ב"ר צבי - ? (אולי אחיו של ר' דוד הנ"ל)
20. אהרן הלוי - ?
21. יחיאל מיכל ב"ר שלמה - ?
22. יעקב צבי ב"ר אלכסנדר דוב - ?
23. דוד משה הכהן - ?
24. צבי ב"ר יחיאל הכהן - ?
25. יואל ב"ר משה הכהן - ?
26. אברהם שמואל ב"ר בצלאל - ?
27. מרדכי ב"ר משה - ?
28. יצחק ב"ר יוסף - ?
29. זאב וואלף וויינברגר – רבינו כתב אליו מכתב – נדפס בכתבי מהרצ"א (ויש מפקפקין אם זה אותו בן אדם)
30. ברוך - ?
31. נתן נטע ב"ר צבי – נזכר במכתב חיזוק של רבינו אל העיר מונקוטש אחרי המגיפה הנוראה בשנת תקצ"א (נדפס לראשונה יחד עם ספר תקנות תמכין דאורייתא, מונקאטש תרנ"ו, ומשם לאגרות שפירין סימן יא)
32. ישראל יעקב ב"ר ישכר – למשפחת האלפערט (כנראה האח של הנ"ל יוסף יהודה ליב – מס' 14) ראה אודותיו בס' צרי לנפש יפה
33. שלמה ב"ר ישכר – כנ"ל
34. יהודה ליביש ב"ר אליהו - ?
35. משלם דוב ב"ר יהודה לייביש – כנראה הבן של הדיין רבי אריה לייביש קאליש זצ"ל (הנ"ל מס' 15) והוא שימש ג"כ בדיינות דהעיר מונקאטש
36. אברהם אבוש ב"ר אהרן יעקב - ?
37. אהרן ב"ר אהרן - ?
38. צבי ב"ר דוד - ?
39. אהרן ב"ר צבי – בנו של הנ"ל מס' 38 - ?
40. נתן נטע ב"ר יצחק - ?
41. יצחק מרדכי - ?
42. ישראל - ?
43. שלמה ב"ר שמואל הכהן – הוא רבי שלמה הכהן גראס – פאגרישער – מתלמידי החתם סופר
44. אלכסנדר דוב ב"ר אברהם שמחה – למשפחת קליין
45. שלום יוסף ב"ר חיים משה הכהן – חותן רבי שלמה הכהן פאגרישער ורבי אלכסנדר דוב קליין הנ"ל מס' 43 ו44
46. יצחק יחיאל ב"ר חיים משה הכהן – תלמיד רבינו, והעתיק כמה מן הכת"י של רבינו (אולי הוא אחיו של שלום יוסף הנ"ל מס' 45)
47. אפרים פישל בנעט - ?
48. ישראל בר"י - ?
49. דוד ב"ר שמואל הלוי - ?
50. יעקב ב"ר משה מקאלטשין - ?
51. מרדכי ב"ר אבנר הלוי - ?
52. שמעון יהודא ליב מבערגסאז -?
53. דוב בעריל - ?
54. ישכר בעריל ב"ר אהרן - ?
55. חיים ב"ר גדלי' - ?
56. שמואל ב"ר יונה ביניש – למשפחת קראא
57. שלמה יוסף – למשפחת קראא, אחיו של הנ"ל מס' 56
58. יונה ביניש – למשפחת קראא – אביו של הנ"ל מס' 56 ו57
59. ירוחם פישל ב"ר אלקנה הכהן
60. אברהם מרדכי ב"ר יחיאל - ?
61. יוסף ב"ר מרדכי מייזליש - ?
62. ברוך לייב מכפר האדעס - הוא רבי ברוך ליב ויינברגר מכפר האדאס, תלמידו של החתם סופר
63. אליעזר ב"ר שלמה זלמן - ?
64. ישראל ב"ר יוסף - ?
65. משה ב"ר דוב בער - ?
66. שלמה ב"ר יצחק גד - ?
67. מנחם מאניס ב"ר יעקב - ?
68. משה יהודא ליב ב"ר ישכר בער - ?
69. שלמה אהרן ב"ר מתתיהו - ?
70. דוב בעריש ב"ר יוסף - ?
נערך לאחרונה על ידי צבי-שפייר ב ו' דצמבר 06, 2019 2:45 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

צבי-שפייר
הודעות: 88
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 1:12 am

Re: תקנות תמכין דאורייתא לרבינו הבני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי צבי-שפייר » ו' דצמבר 06, 2019 1:19 am

מצו"ב את שמות הללו עם הדברי ברכה, מתוך תקנות תמכין דאורייתא שנדפס במונקאטש תרנ"ו (מדף יב,ב)
קבצים מצורפים
takanos tamchin deoraysa.pdf
(1.44 MiB) הורד 31 פעמים

נחוניא
הודעות: 275
הצטרף: ד' יולי 24, 2013 2:21 am

Re: תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי נחוניא » ד' דצמבר 11, 2019 7:55 pm

צבי-שפייר כתב:51. מרדכי ב"ר אבנר הלוי - ?

הוא כנראה אבי משפחת קאלוש.

רצו"ב פרטים עליו מתוך קונטרס "עטרת זקנים":

מוה"ר מרדכי הלוי קאלוש
התגורר בכפר בערעזינקא הסמוכה למונקאטש.
כנראה שהוא ר' מרדכי ב"ר אבנר הלוי המוזכר בתקנות תמכין דאורייתא (שנתקנו ע"י הרה"ק הבני יששכר בעת מגוריו עיר מונקאטש בשנת תקפ"ח). נפטר בין השנים תרי"ד - תרי"ז. (כי מסתבר שבעת שנולד נכדו ר' ליב (בן בנו ר' אבנר) בשנת תרי"ד עוד היה בחיים, ובשנת תרי"ז כבר נולד ר' מרדכי שנקרא על שמו).
נשא את מ' פערל לבית ווייזער. נולדה בשנת תקנ"ח. נפטרה בכפר בערעזינקא כ"א ניסן תרי"ד ונקברה במונקאטש. (עפ"י רישום הפטירה שנפטרה בכפר בערעזינקא בת נ"ו שנה ונקברה במונקאטש).
יוצ"ח:
א) מ' פיגא מאטל. נולדה בשנת תקפ"ז. אשת ר' יצחק שרגא פייוול ראזענבערג.
ב) ר' אבנר הלוי קאלוש. נולד בשנת תקפ"ח בערך.
ג) ר' יוסף הלוי קאלוש. זוגתו שרה. התגורר בעיר ארדאניף.
ד) ר' מנחם מענדל הלוי קאלוש. זוגתו פעסל. התגורר בעיר קאטשעווא.

צבי-שפייר
הודעות: 88
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 1:12 am

Re: תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי צבי-שפייר » ד' דצמבר 11, 2019 9:01 pm

יישר כח! האמת הוא שאני גם שמעתי מזה, אבל לא שמתי את זה פה כי לא ברור לי הדבר 100%. אבל זה לכאורה הוא.

צבי-שפייר
הודעות: 88
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 1:12 am

Re: תקנות 'תמכין דאורייתא' לרבינו הבני יששכר זי"ע

הודעהעל ידי צבי-שפייר » ד' דצמבר 11, 2019 9:21 pm

וזה מה שרשום אצלי (ממה שקיבלתי מא' החברים)אודות הנ"ל:

רבי מרדכי הלוי קאללוש, שנכדו היה ר' אבנר הלוי קאללוש ז"ל מטשיענדיעף - מתלמידי רבינו בעל המנחת אלעזר זי"ע. רבי מרדכי הלוי קאללוש נשא לזוגתו מרת פערל [במפקד שנת 1832 עם אשתו וב' בנים ובת אחת ובשנת 1842 עם אשתו ושלשה בנות נרשם בקאטשעווא מארקוס קאללוש ואשתו].
*אודות בנו ר' אבנר הלוי קאללוש, בתחילה היה מתושבי ישוב בערעזניקא, ומשנת תרכ"ח לערך באויבער-רעמיט. נפטר בשנת תרע"א ומנוחתו כבוד בקאמלאש. נחרט על מצבתו: "איש תם וישר ירא ה' - רדף צדקה וחסד - מו"ה אבניר בן - מו"ה מרדכי ז"ל - נפטר בשבע ימים... חשון תרע"א".
מצאצאי היו: בנו הרה"ח ר' ליב קאללוש מטשענדיוב (נכדו הבחור המופלג אבנר אלטר ב"ר שרגא פייוויל קאללוש הי"ד מחשובי תלמידי בעל המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע נזכר בהקדמה ל"כוכבי יצחק"), בתו מרת פערל אשת ר' מרדכי בערגער מראקאוויץ, בנו ר' מרדכי הלוי קאלווש מסיגעט נפ' ט"ו מרחשון תרפ"ה ונחרט על מצבתו: "שם לילות כימים בתורה ובעבודת ד'", בתו מרת הענטשא (נפטרה בת ס"ד שנה ביום ט"ו טבת תרפ"ב) אשת ר' משה האללענדער מרעמיט, בנו ר' אהרן הלוי קאללוש מרעמיט ואשתו מרת רחל געלב, מרת יכט אשת ר' שמעון מערמעלשטיין מקאמלאש, מרת בלימא אשת ר' פישל ראזנער מבערג-אויפאלא, מרת ליבא אשת ר' אברהם געלב מסילץ, מרת חיה שרה אשת ר' צבי אלימלך מערמעלשטיין מקיוואשד, מרת גיטל אשת ר' פייביל ווייס מבילקא.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים