מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הג"ר יצחק ורטהיימר מפעזינג

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
יגל
הודעות: 597
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

הג"ר יצחק ורטהיימר מפעזינג

הודעהעל ידי יגל » ו' מאי 06, 2011 11:08 am

בהקדמת ס' 'ביאור שמות הנרדפים שבתנ"ך' לגאון ר' שלמה אהרן ורטהיימר, האריך נכדו המהדיר בתולדות סבו, וכך כתב:
הרב הגאון החוקר הגדול רבי שלמה אהרן ורטהימר זצ"ל נולד בשנת תרכ"ו בעיר פזינג הסמוכה לעיר פרסבורג, במדינת אונגארן, לאביו מוה"ר הרב יעקב זצ"ל, שהיה תלמיד הגאון הגדול "כתב סופר" זצ"ל, בן הרב ר' משה יהודה זצ"ל, בן הרב ר' שלמה ז"ל, בן הרה"ג מאוה"ג ר' יצחק ווערטהיימער זצ"ל, שהיה אבד"ק ווערטהיים, ומנו"כ בעיר פיזינג בשנת תקכ"ט, (וחרות על מצבתו: שלא נמנע מלהתענות משבת לשבת) ניו ונכד הגאון המפורסם השר הגדול רבי שמשון ווערטהיימער מווין זצלה"ה.
מצד אמו הצדקנית מרת שיינדיל ע"ה, היה נכד הגאון ר' יונתן לייב אפפעלד זצ"ל אבד"ק יאמניטץ וק"ק שאפא במדינת מעהרין.

שאלתי:
א. האם ידועים פרטים אודות הג"ר יצחק אב"ד ווערטהיים ועל אופן ייחוסו לשר ר' שמשון?
ב. האם ידועים פרטים אודות הג"ר יונתן לייב אפפעלד הנ"ל?
נערך לאחרונה על ידי יגל ב ג' אוקטובר 16, 2018 3:05 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

יגל
הודעות: 597
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: הג"ר יצחק ורטהיימר מפעזינג

הודעהעל ידי יגל » ג' יולי 05, 2011 1:09 pm

על אף השתיקה הארוכה, אשאל עוד אודות משפחת השר ר' שמשון ורטהיימר:

בס' אבני בית היוצר מובא נוסח מצבתו של ר' יהודה סג"ל-ליטש-רוזנבוים, אבי ר' משה אריה לייב דיינא רבא דק"ק פרשבורג:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=35
ע"פ האמור שם אביו ר' נתן פייטל היה חתן הגאון ר' לייב וורמייזא אב"ד אוטיץ וברוינער קרייז שהיה ממשפחת השר ר"ש ורטהיימר והגאון בעל חוות יאיר, והוא כנראה ר' לייב ליבנא מאוטיץ הנזכר בשו"ת ר' בצלאל רנשבורג סי' ל"ט מ' כשאר בשרו. בספרי משפחת ליטש-רוזנבוים כתבו ששם אשתו של ר' לייב אוטיץ היה שרל, והם באו משתי גבעות הצפות זו לזו, משפחת השר ר"ש וורטהיימר ומשפחת בעל חוות יאיר.
בהקדמת שו"ת ערוגת הבשם לר' מיכאל בכרך נכד החוו"י נאמר שהוא היה חתנו של ר' לייב אוטיץ, ושאביו ר' שמואל זנוויל היה בזיוו"ש גיסו של ר' שמואל ורטהיימר. כנראה שזה רק חלק מהפקעת המשפחתית הזו. אם מדובר באותו ר' לייב אוטיץ הרי שר' יהודה ליטש ובנו רמ"ל האריכו ימים הרבה, מעל גיל שמונים.

האם יש היודע את נפתולי משפחת ורטהיימר ויבארן כאן?

יגל
הודעות: 597
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: הג"ר יצחק ורטהיימר מפעזינג

הודעהעל ידי יגל » א' ינואר 01, 2012 8:03 pm

אולי יחוס אולי ירחם...


ב'בנות ציון' חוברת שישית כתב פנחס גראייבסקי ז"ל אודות מ' שיינדל וורטהיימר (בת ר' וואלף קלמן חתן ר' יהונתן אפלפלד), אמו של הגאון רש"א וורטהיימר, ובסוף דבריו כתב כי מלבד בנה רש"א היו לה שתי בנות נשואות לתלמידי חכמים:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=34

את האחת ידעתי, הלא היא ריילא א"ר יהושע העשיל ב"ר יוסף יעסיל הארעליק מחברון ואח"כ בירושלים, נפטרה ט"ז אדר תש"ד. האם יש היודע את אחותו השניה של רש"א וורטהיימער?[בקשה למיצער:
בעיתון "דאר היום" מתאריך 6 באוקטובר 1931 פרסם הגרש"א מודעה אודות ספרו שו"ת שאילת שלמה אשר "בעוד חודש יוגמר בדפוס", וביקש להודיע כי "בראשו זכרון בספר לחללי המלחמה שמם ויום פקודתם. מי מקרוביהם המבקש להזכיר שמם יבא לביתי במוקדם".
להוותנו, הטופס שנסרק באוצר הוא מההוצאה החדשה, ואף במאגר ה"ב הוא ממהדורת צילום. האם יש מיושבי על מידין דפ"ק קהלא קדישא אשר ברשותו טופס מקורי של שו"ת שאילת שלמה, אשר יוכל להואיל בטובו ולהעלות את העמודים הנ"ל?]

נטיעות
הודעות: 395
הצטרף: א' פברואר 09, 2014 11:38 am

השר רבי שמשון וורטהיימר מווינא

הודעהעל ידי נטיעות » א' אוקטובר 14, 2018 11:47 pm

מה המקור למה שמסופר אודות השר שמיאן לסייע במי שטען על קירבה משפחתית והלה עלה על הבימה בעת אמירת זכור ברית אברהם בבית מדרשו של השר והיסה את הקהל בתואנה שמהם ועד אברהם ויצחק יש קירבה רחוקה מדאי?

בקרו טלה
הודעות: 2907
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: השר רבי שמשון וורטהיימר מווינא

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' אוקטובר 15, 2018 4:16 am

ספר משנה הלכות, חלק ז, סימן קנו.

ועובדא ידענא מזקנינו הגאון רבי שמשון ויענער שכתב עליו החו"י שמימות משה ועד שמשון לא היה תורה וגדולה במקום אחד והיה דרכו שלכל קרובין היה נותן הוצאות על חתונה אם באו לבקשו, ופעם בא לפניו אחד שהיה קרוב אבל רחוק מאד ובאותו יום שבא לפניו היה זקנינו שושבין שעשה חתונה ליתום וליתומה ופזר הרבה כסף וכשבא לפניו ואמר לו אני קרוב ורוצה הוצאות לחתונה אמר לו הגאון זצ"ל שיתן סכום קטן ואמר לו הקרוב היתכן לקרוב נותנין כך וכך הגאון ז"ל השיב לו עס איזט א` וייטע קורבה שאפט, והקרוב הנ"ל יצא בפחי נפש. ובימי הסליחות חזר לעיר הבירה ובשעת הסליחות ער"ה כשאמר הגאון הנ"ל זכור ברית אברהם ועקדת יצחק עמד הקרוב ממקומו והלך אצל הרב ואמר לו באזנו רבי סאיז א' וייטער קרוב, ולאחר התפלה הלך הר"ש ופייס את הקרוב ונתן לו מה שהיה נותן לכל הקרובים, זי"ע.
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ג' אוקטובר 16, 2018 5:37 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

נטיעות
הודעות: 395
הצטרף: א' פברואר 09, 2014 11:38 am

Re: הג"ר יצחק ורטהיימר מפעזינג

הודעהעל ידי נטיעות » ג' אוקטובר 16, 2018 4:57 pm

בקרו טלה כתב:
ספר משנה הלכות, חלק ז, סימן קנו.

ועובדא ידענא מזקנינו הגאון רבי שמשון ויענער שכתב עליו החו"י שמימות משה ועד שמשון לא היה תורה וגדולה במקום אחד והיה דרכו שלכל קרובין היה נותן הוצאות על חתונה אם באו לבקשו, ופעם בא לפניו אחד שהיה קרוב אבל רחוק מאד ובאותו יום שבא לפניו היה זקנינו שושבין שעשה חתונה ליתום וליתומה ופזר הרבה כסף וכשבא לפניו ואמר לו אני קרוב ורוצה הוצאות לחתונה אמר לו הגאון זצ"ל שיתן סכום קטן ואמר לו הקרוב היתכן לקרוב נותנין כך וכך הגאון ז"ל השיב לו עס איזט א` וייטע קורבה שאפט, והקרוב הנ"ל יצא בפחי נפש. ובימי הסליחות חזר לעיר הבירה ובשעת הסליחות ער"ה כשאמר הגאון הנ"ל זכור ברית אברהם ועקדת יצחק עמד הקרוב ממקומו והלך אצל הרב ואמר לו באזנו רבי סאיז א' וייטער קרוב, ולאחר התפלה הלך הר"ש ופייס את הקרוב ונתן לו מה שהיה נותן לכל הקרובים, זי"ע.


תודה רבה.

ואגב. גירסא זהה לזה קיבלתי בשם האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב שהוסיף על כך את היחוס המקשר והוא המהרש"ל שלפי דבריו היה זקינו של השר רבי שמשון ושל הקרוב ההוא שביקש את טובתו.

וכמדומני שיש גם מקורות אחרים שמספרים את הסיפור הזה על איזה בית מדרש חסידי קדום, משהו כמו החוזה מלובלין ותלמידו רבי נפתלי מראפשיץ.


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים