עמוד 2 מתוך 2

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ו' יולי 20, 2018 1:55 pm
על ידי מתפעל
יישר כח חלמיש על כל המידע שאספת.

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ו' יולי 20, 2018 3:47 pm
על ידי מיללער
מתפעל כתב:מיללער, בנו הגדול של רבי העניך, ר' אברהם יוסף, היה יהודי צדיק, ת"ח, עניו, אבל סירב בעקביות להיות אדמו"ר וביקש שאחיינו, הרבי שליט"א יגדל ויתמנה לאדמו"ר וכך באמת היה.
אמנם בכל השנים הרבות עד שהתמנה, היה יושב בסעודה שלישית בבית מדרש של אביו, והקריא מהספר הק' שם משמואל, וביאר בהרחבה, והציבור מאד החזיק ממנו. לחצו עליו שינהג ברעביסטווע וסירב. כל השנים. נתנו לו ששי כל שבת ויש שאף נכנסו אליו עם קוויטל.


הנה תמונה ממנו עם בן דוד זוגתו, הרבי מטאלנא
ביניהם יושב ר' צדוק וינברג, המחותן של הטולנער
עומד ניל טוורסקי מניו ג'רזי, בן דוד

ס03.jpg

תודה על המידע ועל התמונה היפה

ניל טווערסקי בן?

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ו' יולי 20, 2018 5:14 pm
על ידי חיי נר
מארכיון המדינה: מהרב חנוך בורנשטין
ר' חב.png
ר' חב.png (2.27 MiB) נצפה 1496 פעמים
ר' חב 2.png
ר' חב 2.png (2.17 MiB) נצפה 1496 פעמים

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ו' יולי 20, 2018 6:03 pm
על ידי מתפעל
יישר כח על המכתבים, יהיה נחמד אם מישהו יפענח אותם


מיללער

ניל טווערסקי היה בנו של יצחק טברסקי, בן רבי מנחם נחום, הרבי השני מטאלנא. היה אחיהם הצעיר של שלושת אדמורי טאלנא בארה"ב, ר' דוד מרדכי, ר' משה צבי, ור' משולם זןשא. הוא נפטר צעיר מאד.

אבל הוא כלל לא בתמונה, התבלבלתי עם תמונה אחרת , הנה התמונה

22.jpg
22.jpg (293.34 KiB) נצפה 1488 פעמים

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ב' יולי 23, 2018 12:38 pm
על ידי אישנמ
ייש"כ מתפעל על התמונות המיוחדות!

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ב' יולי 23, 2018 12:45 pm
על ידי אישנמ
עוד תמונה מרבי אברהם יוסף בורנשטיין עם ש"ב רבי אלימלך שפירא (אמותיהם היו אחיות בנותיו של הרבי מקרימלוב) והרבי מטאלנא ש"ב מצד אשתו

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ב' יולי 23, 2018 5:51 pm
על ידי מיללער
אישנמ כתב:ייש"כ מתפעל על התמונות המיוחדות!

גא"מ, נפלא!

ניל טוורסקי היה שומתומ"צ? (נזכרתי מאחיו של האדמו"ר מטולנא שנתכנה בשם 'ניק טולנר')

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ג' יולי 24, 2018 12:34 am
על ידי חלמישצור
חיי נר כתב:מארכיון המדינה:

מתפעל כתב:יישר כח על המכתבים, יהיה נחמד אם מישהו יפענח אותם


1.
בעזהשי"ת, ה' דעשי"ת תשט"ז
לכבוד ידידי ומכובדי מאוד הרה"ג חסו"פ וכו' כש"ת מו"ה שמואל אהרן ובר שליט"א
אחדשכתה"ר באה"ר.

בהני יומי דריש שתא נתגלגלה זכות לידי זכאי, היינו כת"ר שליט"א להיות לעזר ולסעד לעושי מצוה, להימנע מדבר שעלול להיות לא לכבוד לרבותינו מארי דארעא דישראל הקוה"ט זצוק"ל [הראי"ה קוק], כפי אשר חיוה דעתו דעת תורה הרה"ג האב"ד שליט"א דעיקו"ת [הרב צבי פסח פרנק]. את הענין לכל פרטיו יברר לכת"ר המוכ"ז העסקן הנכבד והנודע הר"ר אברהם ארטן נ"י, מחשובי שכונתנו הפעילים ביותר*.

בקשתי המיוחדת מאת כבוד ידידי כת"ר שליט"א להקדיש תשומת לבו לדבר החשוב והדוחק הזה ולפעול ביד חרוצים וזריזים כאשר כת"ר הסכין לעשות כן בכל דבר טוב ומועיל ומכש"כ בדבר שקשור חוץ מ[...]נו כשלעצמו גם בכבודם של ראשונים זצוק"ל. והנני בטוח שימלא כת"ר את מבוקשי עצהיו"ט.
והנני בזה בברכת [...] גמ"ט טובה וישועה כללית לעמנו וארצנו [...]

* על ר' אברהם ברוך ארטן ראו בערכו הויקיפדי.

2.
בעזהשי"ת
יום ה' יתרו, כ' בשבט תשט"ז
לכבוד ידידי ומכובדי מאוד הרה"ק ותיק וחסיד וכו' כש"ת מוה"ר שמואל אהרן שזורי שליט"א.
אחדשה"ט כראוי.

נפעמתי מאוד בשמעי שכת"ר שליט"א מונע א"ע מלפנות ישר להנהלת עירית ירושלים בדבר שמירת המגרש שבשכונת בית וגן לשם בנין בית-הכנסת, שיריית פינתו נתקימה עוד לפני שנים רבות בנוכחותם של רבני וגאוני ירושלים עיה"ק זצ"ל*. כת"ר יבין מאליו, כי אם רוצים באמת להשפיע על העירי' אין להסתפק באישור העתק ממכתב שנכתב לועד ציבורי אחר שאין שיעור קומתו מגיע לזו של עירית ירושלים, ובצדק תחשוב העיריה שאם אין כדאי להפנות אליו במכתב מיוחד, משמע שהענין הוא נחות דרגא ולא חשוב ביותר, ועל כן אין גם כל און אם היא לא תשמע לדברים שלא הופנו אלי' כלל וכלל.

לפיכך הנני מוצא לעצמי חובה קדושה לפנות שוב לכת"ר בענין חשוב ודוחק זה, תוך בטחון גמור שהדבר נוגע לכת"ר, כמנהל המוסד המצוין הזה, אולי יותר מאשר לי, באופן פרטי, שכן מי מצווה עוד לשמור על כבוד רבינו הגה"ק זצ"ל, מוסד הרבנות הראשית, אם לא מוסד עליון זה בעצמו. והריני מבקש מאת כת"ר שליט"א באופן נמרץ שיצא מטעם הרבנות הראשית לישראל מכתב גלוי מפורש להנהלת עירית ירושלים לאסור עליהם להשתמש במגרש זה לשום צורך אחר איזה שהוא, וכן למסור לידים אחרות, אלא שהמגרש יהא שמור ומובטח לבנין בית הכנסת כפי שקבעו מיסדי השכונה בהסכמת גאוני ירושלים (ירושלים) זצ"ל.

והי' אם משום מה אין בדעת כת"ר לפעול באומץ לב הראוי בענין, כפי שאנו קוינו [לעצמנו?] וכפי שהשכל הישר מחייב, הרי האחריות לכשלון המאמץ הזה תפול על מוסד עליון זה שכת"ר מנהלו מאז ועד היום הזה; ואנו - אנשי בית וגן - מסירים מראש כל אחריות לכך מעלינו.
והי' בזה שלו' וברכה מאת ידידות הדוש"ת ומוקירו כערכו הגדול [...]

* לפי התיאור שלפנינו אני מרשה לעצמי לשער שמדובר בבית הכנסת "בני ברית" בשכונת בית וגן, שהראי"ה נוכח במעמד הנחת אבן הפינה שלו בשנת תרצ"ד (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=BBB6ED76), ושהיה חתום עם גאוני ירושלים נוספים - ביניהם גם הר"ח בורנשטיין עצמו - על מגילת הנחת אבן הפינה שלו. הנה אצל בן אריה בירושלים היהודית החדשה:
בן אריה - ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט - עמ 141.png
בן אריה - ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט - עמ 141.png (135.04 KiB) נצפה 1394 פעמים

(הספר שמזכיר בן אריה הוא ספרם של החוקרים זכריה וצלניק, שכונת בית וגן: תולדותיה מיסדיה ואתריה, ירושלים תשנ"ג. ייתכן ושם הרחיבו את היריעה על המעשה)

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ג' יולי 24, 2018 1:22 pm
על ידי חלמישצור
מתפעל כתב:כמה עצוב שבנו נלב"ע בחייו. היה מעניין לברר האם בנו לא הותיר צאצאים. גם מעניין, אצל מי מונח הכתב יד של ספרו שלא הודפס. צריך לברר אצל נכדי סוכטשוב אם יש להם ידע בנושא.

הבן רבי אברהם בן ציון בורנשטיין זצ"ל נולד בשנת תרע"ט. למד בישיבות מאה שערים, חיי עולם, עץ חיים, מרכז הרב, ישיבת העיר העתיקה להוראה ובכולל האברכים היכל התלמוד בתל אביב. נישא לאסתר בת ישעיהו יונר (פרנקל) מתל אביב בשנת תש"ב (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=251454BD). נסמך לרבנות בשנת תשי"ג בידי הרבנים רבי שלמה דוד כהנא (רבו בעיר העתיקה), הגאון מטשעבין, רבי ראובן כ"ץ מפתח תקווה ורבי יהושע מנחם אהרנברג הדבר יהושע מתל אביב. שימש ברבנות כחמש שנים בשיכון ותיקים בנתניה ולאחריהן, החל מתחילת שנת תשי"ח, כרבה של בנימינה (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=4ED2E405). חיבר את סדרת "רסיסי טל" עה"ת, המסורה ותקופות השנה ועוד. למד גם באוניברסיטה, היה בעל ידע בענייני חול ולפי עדות אשתו ידע לדבר ולכתוב בחמש שפות. נפטר ממחלה בשנת תשכ"ג.

הוא הותיר אחריו שבעה בנים ובנות. ראה דיווחים עם פטירתו (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=70C07E0E) וכתבות זכרון לדמותו במלאת שלושים לפטירתו (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=0D0B7829), וביום השנה הראשון (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=8D3E42E9), הרביעי (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=7F5B8834) והשישי (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=B7E07212).

עוד עליו ראה בהקדמת אשתו אסתר (נפ' תשס"ג) לרסיסי טל על תקופות השנה, המספרת בכאב ואהבה עצורה על אופיו ואישיותו הרבנית והחסידית. כאן:

וכן בקובץ עטרת חן שכפי שציין לעיל הרב פוילישער הובא באשכול 'אשכול מרוכז להזמנות לחתונות של גדו''י' בידי הרב בן אליעזר (viewtopic.php?f=19&t=19117&p=236117&hilit#p236117). אלה העמודים על הרב אברהם בן ציון ז"ל (שם צילום סמיכותיו מהרבנים כ"ץ ואהרנברג וכן מדברי תורתו):
בורנשטיין אברהם בן ציון.pdf
(2.7 MiB) הורד 58 פעמים

תמונתו משם:
בורנשטיין אברהם בן ציון1.png
בורנשטיין אברהם בן ציון1.png (49.61 KiB) נצפה 1365 פעמים

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ג' יולי 24, 2018 3:08 pm
על ידי מתפעל
וואו, חזק וברוך חלמיש, מאד מעניין, אשתדל לקרוא הכל בקרוב. בלנ"ד.


מיללער,

ניל טברסקי הי"ו הינו שמור תו"מ, יאנג איזראל. כאשר הרבי מטאלנא שליט"א ערך מסע לטאלנא, הוא הצטרף למסע.
כעת נראה לי שטעיתי, לא היה בן יצחק טברסקי אלא בן אהרן טברסקי, האח הכח צעיר מבני ר' מנחם נחום. היה מנהל בית ספר.
יצחק טברסקי שנפטר בן 33, כמדומה הותיר רק 2 בנות. אהרן נפטר כבן ששים וכמה. גם צעיר אבל כפול מאחיו.

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ה' יולי 26, 2018 5:21 am
על ידי מתפעל
שלח אלי יהודי כתבה מהצופה על הכתרת ר' אברהם בן לר' דוד מסוכטשוב לאדמור


רד מסוכטשוב.jpg
רד מסוכטשוב.jpg (855.79 KiB) נצפה 1294 פעמים

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ה' יולי 26, 2018 7:04 am
על ידי בקרו טלה
מתפעל כתב:שלח אלי יהודי כתבה מהצופה על הכתרת ר' אברהם בן לר' דוד מסוכטשוב לאדמור

נשוא הכתבה הוא בנו של השם משמואל אחיו של האדמו"ר ר' דוד זצוק"ל
[לא זכיתי להבין לפי המובא בקובץ המצורף נפטר באלול שנת תש"ב, והיאך מילא את מקומו של ר' דוד שנפטר בכסליו שנת תש"ג]

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ה' יולי 26, 2018 8:15 am
על ידי בקרו טלה
הוזכר בהודעה של חלמישצור והנני מצרף

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ה' יולי 26, 2018 8:53 am
על ידי אישנמ
גם לפי מה שכתוב כאן בספר "הרבי מקאצק" (הוצאת "נצח")ח"ב, נהרג רבי אברהם בורנשטיין מקטנא (בנו השני של ה"שם משמואל" מזיווגו השניה, הבכור מזיוו"ש היה רבי אהרן ישראל מת"א מח"ס נאות הדשא) בשנת תש"ב, אבל מאד יתכן דהידיעה על הריגתו עקה"ש עוד לא הגיע לארץ ישראל, משא"כ אחיו הגדול רבי דוד שהיה בגיטו ווארשא והיה מפורסם מאד נודע על פטירתו, לכן החסידים בא"י בחושבם שרבי אברהם עוד בחיים הכתירו אותו, בהיותו חשוב ביותר מבין בניו של השמ"ש,כך גם שמעתי בעבר שהוכתר אחר פטירת אחיו, מצורף גם תמונתו של רבי אברהם הנ"ל

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ג' יולי 31, 2018 3:11 pm
על ידי מיללער
דובר פה על בנו של החסדי דוד שהתרחק משמירת התומ"צ, ואולי על משה'לי בורנשטיין בן השם משמואל לא הוזכר דבר:

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?604072&

האם הותיר צאצאים?

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ג' יולי 31, 2018 9:28 pm
על ידי אישנמ
לא הותיר צאצאים

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ג' יולי 31, 2018 10:13 pm
על ידי חלמישצור
כתבה עם פטירתו של משה אליעזר בורנשטיין - מ. ב. שטיין (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/ ... k=D8BD6F4A).

שתי הערות: באוצר בדויי השם, תרצ"ג, עמ' 305, קוראו בטעות מנחם מענדל בורנשטיין; בארשת ד, תשכ"ו, עמ' 549 מציין שעלה ארצה בשנת תש"א. בהקדמה שהביא הרב מיללער נאמר 'השואה התאכזרה אליו. הגיע ארצה כפליט חסר כל'.

Re: הגר"ש בורנשטיין מסוכטשוב

פורסם: ו' אוגוסט 03, 2018 6:32 am
על ידי מתפעל
יישר כח

אם כן, בנו של ר' דוד מסוכטשוב, לא ידוע אם התחתן ועם מי ולא ידוע אימתי נפטר והאם הותיר צאצאים. מאד מוזר.

אולי יש במשפחת ישראל ארליך מתל אביב שעסק רבות בבית סוכטשוב, מישהו שיש לו ידע.

הנה תמונה נוספת של ר' מנחם שלמה זצ"ל

02.jpg
02.jpg (77.88 KiB) נצפה 1027 פעמים