מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

סופגניות ולביבות בחנוכה מנין?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
יורם נ.
הודעות: 76
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 12:58 am

סופגניות ולביבות בחנוכה מנין?

הודעהעל ידי יורם נ. » ה' נובמבר 28, 2013 8:24 pm

האם יש מקור תורני למנהג הסופגניות ויתר מאכלי השמן בחנוכה?
והנה לגבי מאכלי חלב (שמשום מה פחות מקפידים), הובא ברמ"א, שהוא לזכר הנס דנעשה בגבינה. ובאמת לש' הרמ"א הוא "יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה".
אולם לגבי מאכלי שמן לא מצאנו התייחסות. ונכון שאפשר לומר, שכשם שאוכלים גבינה משום נס דגבינה, הכי נמי נאכל שמן משום נס דשמן, אך אבקש לדעת מקור מהימן.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ה' נובמבר 28, 2013 8:32 pm

כמדומני בהליכות שלמה מהגרשז"א שתיקנו סופגניה כמאכל המחייב על המחיה דוקא אשר בו אומרים על מזבחך ועל היכלך וכו'.

מרחביה
הודעות: 789
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי מרחביה » ה' נובמבר 28, 2013 8:38 pm


יורם נ.
הודעות: 76
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 12:58 am

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי יורם נ. » ה' נובמבר 28, 2013 8:54 pm

מרחביה כתב:http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16077

אי משום הא לא איירינן. ראשית, כי הוא מקור מאוד נעלם. שנית הא גופא קשיא, מדוע לא הביאוהו ואת מנהגו בפוסקים, הן הוא קדם להם. והשלישית, למעיין שם בדבריו, כלל לא נראה שמדבר על נס דחנוכה. הנה לשונו: "אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל. ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל, לפרסם הנס שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים. ופשט המנהג לעשות סופגנין, בערבי אלספינג, והם הצפחיות בדבש, ובתרגום: האיסקריטין, והוא מנהג הקדמונים משום שהם קלויים בשמן, זכר לברכתו‏". מישהו יכול להסביר את מילותיו האחרונות: זכר לברכתו?

בברכה המשולשת
הודעות: 10371
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' נובמבר 28, 2013 10:17 pm

יורם נ. כתב:
מרחביה כתב:http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=16077

אי משום הא לא איירינן. ראשית, כי הוא מקור מאוד נעלם. שנית הא גופא קשיא, מדוע לא הביאוהו ואת מנהגו בפוסקים, הן הוא קדם להם. והשלישית, למעיין שם בדבריו, כלל לא נראה שמדבר על נס דחנוכה. הנה לשונו: "אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל. ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל, לפרסם הנס שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים. ופשט המנהג לעשות סופגנין, בערבי אלספינג, והם הצפחיות בדבש, ובתרגום: האיסקריטין, והוא מנהג הקדמונים משום שהם קלויים בשמן, זכר לברכתו‏". מישהו יכול להסביר את מילותיו האחרונות: זכר לברכתו?


"זכר לברכתו"= ריבוי השמן= נס פך השמן.

אדם פשוט
הודעות: 99
הצטרף: ו' אפריל 05, 2013 1:49 am
מיקום: ירושלים

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי אדם פשוט » ה' נובמבר 28, 2013 11:06 pm

בכמה מקומות מציינים שמובא גם בדברי רבי קלונימוס בר קלינמוס בר מאיר הנשיא (נפטר בשנת ה' אלפים פ"ח) בספרו 'אבן בוחן':

"ובחודש התשיעי בכסלו, קול המון שליו, לכבוד מתתיהו בן יוחנן ולא לגנאי, ולכבוד בן חשמונאי יאספו הנשים החשובות, בקיאות לעשות הבריאה ולבב הלביבות, עגולות גדולות בהקף המרחשת ומראיהן טוב ייני וארגמני כמראה הקשת, יאפו את הבצק ומינים יעשו מטעמים מהעיסה, חביץ קדרה ובן דייסא, ועל הכל יקחו סולת חיטין, ויעשו ממנו הסופגנין והאסקריטין''.

האם יש מי שיודע היכן בדיוק נמצא ב'אבן הבוחן'?

מחולת המחנים
הודעות: 2757
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ו' נובמבר 29, 2013 12:58 am

מכאן
http://shtaygen.co.il/?CategoryID=890&ArticleID=12162

סופגניות ולביבות בחנוכה – מנין?
מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'
במאמר שלפנינו ננסה לחקור בקצרה אחר המנהג הנפוץ בעם ישראל לאכול סופגניות וכן לביבות (לאטקע"ס) בחנוכה, האם יש מקור לכך. ישנם מאכלים הנאכלים במועדים שונים ומקורם בספרי ההלכה והמנהג ואפי' מפורשים בגמ' (כגון סימנים בראש השנה) אך מהיכן נובע מנהג זה?
הרבה ספרים הביאו מקור לכך מדברי רבינו מיימון אבי הרמב"ם (בכ"י. נדפס בקובץ שריד ופליט – ירושלים תש"ה. מובא בס' נטעי גבריאל עמ' שיא'. ובס' שיעורי הלכות חנוכה. ובס' מנהג ישראל תורה סי' עת"ר. ועוד ספרים) וז"ל: אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל. ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומעשים לפרסם הנס שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים. ופשט המנהג לעשות סופגנין הנקראים בערבי אלספינ"ג והם הצפיחית בדבש ובתרגום האיסקריטין. והוא מנהג הקדמונים משום שהם קלוים בשמן זכר לברכתו. וכתב רבינו נסים במגילת סתרים כי כל מנהגי האומה באים המנהגות כמו זה. והראש בראש השנה, החלב בפורים ובמוצאי פסח, והפולים ביום הושענא רבה. ואותם המנהגים אין לנו לבזותם ומי שהנהיגם זריז ומשתדל הוא כי הם מעיקרים נעשים. ולא יבוזו במנהג האומה וכבר אמר הנביא ע"ה ואל תטוש תורת אמך, דת אומתך אל תעזוב, עכ"ל.
וכן מובא בהרבה ספרים שהמקור לאכילת סופגניות בחנוכה משום שהן מטוגנות בשמן וזכר לנס שנעשה בשמן. בספר חנוכה (לר' צבי כהן שליט"א עמ' כ') כתב: לא ידוע מהיכן נובעת אכילת סופגניות בחנוכה ויתכן שמקורה מאכילת עוגות ממולאות בגבינה (עי' ברמ"א סי' תער' סעי' ב'. ועי' בספר זיו המנהגים) או שנהגו בהם לזכר נס פך השמן שהרי הן מטוגנות בשמן.
הגרש"ז אויערבך (מובא בספר הליכות שלמה – חנוכה פי"ז, אורחות הלכה) נתן עוד טעם למנהג אכילת הסופגניות בחנוכה, לפי שבחנוכת בית חשמונאי טיהרו את כל המקדש. ואילו את אבני המזבח ששקצום היוונים לא ידעו לטהרם וגנזום (עי במסכת ע"ז דף נב' ע"ב) והצטערו על כך. ולכן נהגו במאכלים שמברכים עליהם ברכת מעין שלוש, שבה מזכירין 'ועל מזבחך', משא"כ בברכת המזון שאין מוזכר בה המזבח ביחוד. (א"ה: סופגניות גם אם קובע עליהם סעודה מברך 'מזונות' ו'על המחיה', (עי' שו"ע סי' קסח' יג' ומ"ב ס"ק עה') דאין שם פת עליו כיון שלא אפו אותם, נחשבות הם למעשה קדירה. ולכן נראה שקבעו דוקא על דבר שתמיד ברכתו האחרונה תהיה מעין שלוש. אמנם בשו"ע שם מבוא' שירא שמים יזהר מלאכול סופגניות בשיעור קבעת סעודה, וע"ש. וכן לגבי הפרשת חלה, אם עשה עיסה עבה (מקמח כשיעור) עבור סופגניות לטגנן פטור מהפרשת חלה – שו"ע יור"ד סי' שכט' סעי' ג'. אמנם בש"ך שם כתב, שיש להחמיר להפריש חלה בלא ברכה).
ומעניין הוא הדבר שלגבי אכילת לביבות בחנוכה אחד המקורות לכך הוא בכדי להימנע מלומר ברכה מעין שלוש בחנוכה, וכך כתב בספר מועדים וזמנים (חלק ח', ליקוטי הערות עמ' לו') וז"ל: דהנה הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל ובנו הרב אברהם זצ"ל העלו בספרם, שיש לחוש בחנוכה שצריך להזכיר במעין שלוש על הניסים, ולכן דקדקו לא לאכול מזונות כלל בחנוכה, כדי לא ליכנס לספק בברכה אחרונה, ולפי"ז שפיר מצאנו טעם לאכול מאכלים מתפוחי אדמה כעין מזונות, כיון שלא אוכלים מזונות שלא ליכנס לספק בברכה אחרונה, ולמעשה כבר הכריעו הפוסקים (עי' מ"ב סי' תרפב' ס"ק ב') שאין צריך להזכיר במעין שלש את חנוכה, ועי"ש.
ויש אומרים שהטעם לאכילת לאטקעס – על שם י"ג פרצות שפרצו היוונים בעזרה של בית המקדש, וכשבדקו החשמונאים את הבית ותקנו זמנית את הפרצות היו התיקונים כמו טלאי על בגד קרוע (לאטע – טלאי).
חסידים מספרים: מעשה ברבי מאיר מפרמישלאן ששלח שליח מיוחד לרבי ישראל מרוזין לשאול את פיו: מנהג ישראל לאכול לביבות בחנוכה כיצד אקיים מנהג זה לביבה אחת לאו שמיה אכילה שתים הרי הן זוגות שלש עדיין אין בהן כדי שביעה ארבע ושוב יש בהן משום כדי זוגות חמש כבר יש בזה משום אכילה גסה? שלח והשיב לו ע"י שליחו, צא ואמור לרבך שיצווה ללבב לו לביבה אחת שיש בה כדי ארבע ונמצא יוצא ידי חובתו אליבא דכל הדעות... (ס' ברכת חיים)
אכלו משמנים וסולת רבוכה – רך טוב ושמן (מתוך זמר לשבת חנוכה – עי' בסדור בית יעקב)

---
אגב נושא שאיננו הלכתי כלל.
יוצאי אירופה קוראים "לאטקעס" ללביבות תפו"א, ואילו בני ירושלים קוראים "לאטקעס" לסופגניה העשויה מקמח, והטעם לזה לפי שבירושלים של אותן שנים כמעט ולא היו תפוחי אדמה בנמצא, ולכן הכינו את המאכלים מקמח שהיה יותר בנמצא, וזהו הטעם שבירושלים קראו לסופגניה "לאטקע", בעוד שבאירופה נעשתה מתפו"א, וכן קוגל ירושלמי העשוי מאטריות מקמח לעומת קוגל תפו"א, ומצאתי במכתב מאת רבי יהוסף שווארץ בו הוא אכן כותב שאין כמעט בנמצא בארץ ישראל תפו"א, ואילו קמח חיטה נפוץ יותר.

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » ו' נובמבר 29, 2013 2:48 am

בס"ד
מספר פניני המועדים.
פניני המועדים.PDF
(138.9 KiB) הורד 183 פעמים

מקורות מעניינים למנהג זה, מסיני קט"ו.
ו.PDF
(307.9 KiB) הורד 204 פעמים

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה

הודעהעל ידי מבקש דעת » א' דצמבר 01, 2013 12:47 am


משולש
הודעות: 5503
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה – מנין? מאת הרה"ג אריה הכהן פלשנ

הודעהעל ידי משולש » ד' דצמבר 31, 2014 11:10 pm

הסופגניה שלנו היא בוודאי לא האלספינג' של הרמב"ם, וכנראה היא הגיעה אלינו מגרמניה. שם היא נקראת "ברלינר". והיא נמכרת בגרמניה לקראת חג המולד. (החל בתקופת חנוכה).

לעומקו של דבר
הודעות: 3524
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה – מנין? מאת הרה"ג אריה הכהן פלשנ

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ה' דצמבר 22, 2016 3:02 pm

משולש כתב:הסופגניה שלנו היא בוודאי לא האלספינג' של הרמב"ם, וכנראה היא הגיעה אלינו מגרמניה. שם היא נקראת "ברלינר". והיא נמכרת בגרמניה לקראת חג המולד. (החל בתקופת חנוכה).

המתכון שונה?
לבני ע"מ יש ספינג' שדומה מאוד לסופגניות האשכנזים, רק יותר קטן ובלי ריבה, כמדומה. זה הגיע מגרמניה?

סגי נהור
הודעות: 3444
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה מנין?

הודעהעל ידי סגי נהור » א' דצמבר 17, 2017 3:08 pm

מסתבר שהסופגניות הובאו ארצה מגרמניה בעליית היקים, ואיכשהו הפכו לסמל המוכר ביותר של חנוכה. זה מעניין שהסופגניות הפכו למסורת מבלי להיות מסורת כמעט של אף אחד. הסבתות שלנו הכינו לאטקעס מתפוחי אדמה מגוררים. זה כמדומה המאכל המסורתי העיקרי של חנוכה אצל יוצאי מזרח אירופה.

שמש
הודעות: 973
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה – מנין? מאת הרה"ג אריה הכהן פלשנ

הודעהעל ידי שמש » א' דצמבר 17, 2017 3:37 pm

לעומקו של דבר כתב:
משולש כתב:הסופגניה שלנו היא בוודאי לא האלספינג' של הרמב"ם, וכנראה היא הגיעה אלינו מגרמניה. שם היא נקראת "ברלינר". והיא נמכרת בגרמניה לקראת חג המולד. (החל בתקופת חנוכה).

המתכון שונה?
לבני ע"מ יש ספינג' שדומה מאוד לסופגניות האשכנזים, רק יותר קטן ובלי ריבה, כמדומה. זה הגיע מגרמניה?

לא ממש דומה אבל הרעיון (בצק מתוק מטוגן) דומה ראה כאן - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7 ... 0%D7%92%27

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2351
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: סופגניות ולביבות בחנוכה – מנין? מאת הרה"ג אריה הכהן פלשנ

הודעהעל ידי נהר שלום » ג' דצמבר 19, 2017 6:03 am

לעומקו של דבר כתב:
משולש כתב:הסופגניה שלנו היא בוודאי לא האלספינג' של הרמב"ם, וכנראה היא הגיעה אלינו מגרמניה. שם היא נקראת "ברלינר". והיא נמכרת בגרמניה לקראת חג המולד. (החל בתקופת חנוכה).

המתכון שונה?
לבני ע"מ יש ספינג' שדומה מאוד לסופגניות האשכנזים, רק יותר קטן ובלי ריבה, כמדומה. זה הגיע מגרמניה?

ונחלקו הפוסקים האם יוצאים י"ח בספוגנייות האמריקאים משום שעשויים בצורת טבעת ולא כדור...


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים