מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ש' נובמבר 30, 2013 11:31 pm

ידוע מה שיצאו מגדולי האחרונים לדון שמהגנו אינו בדיוק כדעת הרמב"ם, שהוא ס"ל שבעה"ב מדליק הכל. כ"כ במאמר מרדכי (תחילת תרעא וסוף תרעז), גליא מסכת, בית הלוי עה"ת, הגרי"ז, ועוד.
ומ"מ יש לזכור שאינו פשוט, שהרי מלבד שהסברא לעשות כך לא ברורה כ"כ [בברכ"א ובמנחת אשר טענו מצד "ריבוי נרות"], הרי גם הרמ"א בדרכי משה ציין מקורו ברמב"ם, וכן משמע בשו"ת מהרש"ל סי' פה שמנהגנו כרמב"ם, וכ"כ להדיא הב"ח והט"ז תחילת סי' תרעא,
והוא עד פוסקי זמננו ערוה"ש והמ"ב בשעה"צ.
נערך לאחרונה על ידי גאולה בקרוב ב א' דצמבר 01, 2013 7:52 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.


גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 01, 2013 6:58 am

מה שציינת להסתכל- שם הדיון על מנהג אנשי ספרד, וכאן בדעת הרמב"ם עצמו.

ערער בערבה
הודעות: 494
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הודעהעל ידי ערער בערבה » א' דצמבר 01, 2013 1:47 pm

ערער בערבה כתב:וב' קושיות מפורסמות בדברי הרמב"ם:

א. הלח"מ ועוד הקשו שמתחלת דברי הרמב"ם מוכח שה'מהדרין מן המהדרין' פירושו להיות מוסיף והולך בכל יום לכאו"א מבני הבית [ודלא כהתוס' שכתבו שהמהדרין מן המהדרין אינם מדליקים כל בני הבית]. ולפי"ז מהו 'מנהג ספרד' שהביא אח"כ, ששם מבואר שהיו מדליקים שמונה נרות בין אם אנשי הבית מרובים ובין אם היה אדם אחד, וזהו דלא כמאן.

ב. קו' הבית הלוי והאריך בזה הגרי"ז, דמדברי הרמב"ם מוכח שאחד מדליק עבור כולם, וגם למהדרין מן המהדרין אזי איש אחד מדליק עבור כל אחד ואחד שמונה נרות, וא"כ מהיכן בא מנהגנו שכ"א מדליק בפני עצמו?

יתכן לומר, שכוונת הרמב"ם בכותבו 'מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה', אין הכוונה שהם נוהגים אחרת ממה שכתב הרמב"ם עצמו למעלה בענין מהדרין מן המהדרין, אלא אדרבה גם הם מדליקים כל אחד ואחד מבני הבית באופן של מוסיף והולך. ומה ששונה מנהג ספרד מעיקר הדין, הוא בדבר אחר, שעפ"י עיקר הדין אחד מדליק עבור כולם גם אם הם מהדרין מן המהדרין, וכלשון הרמב"ם לעיל: 'והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד', וכדיוק הבית הלוי, ואילו למנהג ספרד החמירו ע"ע לעשות ההדלקה באופן שכל אחד ידליק לעצמו. ומה שכתב הרמב"ם בהמשך מנהג ספרד 'בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד', אין הכוונה שהדליקו אותו מנין נרות בין אם היו מרובים ובין אם היו מועטים, אלא שהרמב"ם רוצה לפרש שמנהג ספרד הוא שני דברים, א' שכ"א מדליק לעצמו, וב' שהם מהדרין מן המהדרין, וסיום דבריו אינו קשור למנהג הספרדים בענין הא', אלא רק בא לומר עצם הדבר שהם נוהגים להיות מהדרין מן המהדרין, וזו כוונת דבריו: עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד. כלומר, בין אם היו הרבה אנשים [שאז גם אם הם רק מהדרין יוצא שהדליקו הרבה נרות] ובין אם הם מעט אנשים שמדין מהדרין די להם בנר לכ"א, היו מדליקים שמונה נרות לכ"א, ור"ל שהם היו מהדרין מן המהדרין.

ומעתה לק"מ. שמעתי.

הרועה
הודעות: 100
הצטרף: ב' מאי 05, 2014 5:25 pm

Re: מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הודעהעל ידי הרועה » ה' נובמבר 20, 2014 9:01 pm

דיון סמוך: viewtopic.php?f=24&t=3041

שאלת תם: אם החובה היא על בעה"ב, איך מברכים למעשה בני הבית בהדליקם לחוד?

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 07, 2014 1:00 am

ידועים דברי ר"ע איגר, שהם מתכוונים שלא לצאת.

שומע ומשמיע
הודעות: 2529
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: מנהגנו במהדרין מן המהדרין - כרמב"ם?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' ינואר 15, 2018 10:12 pm

לא הבנתי את כל הדיון הזה, על מנהגנו מול הרמב"ם.
זה שהמהדרין עושים נר לכל אחד, לא קשור למחלוקת הרמב"ם והתוס', זו גמ'.
ועל זה יש שאלה האם עושים את זה על ידי שבעה"ב ידליק, או על ידי שכל אחד מדליק.

עכשיו יש עוד נידון כאשר עושים את המהדרין מן המהדרין, האם עושים גם את המהדרין.
ועל זה נחלקו הרמב"ם והתוס', ומנהג בני אשכנז כרמב"ם.
מה הבעיה?


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים