מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 07, 2014 11:21 pm

הנה זה היה פשוט לתוס', עד כדי שמכח זה נקטו להלכה כדעתם הידועה ב"מהדרין מן המהדרין", וכמנהג הספרדים.
ויל"ע מנין פשיטות זאת, שהרי בגמ' רק נזכר "כנגד ימים הנכנסין", ומנלן פשיטותא זו שהיינו גם היכרא לרואים?
וביחוד שלמעשה קשה מאד לרואים להבחין מספר הנרות, או מחמת המרחק [כגון שמדליק בחלון, או פתח הבית שכך דעת הרבה או רוב ראשונים], או מחמת שאין מתעכבין לספור, ועיקר הפירסומי ניסא הוא ההדלקה עצמה.

שברי לוחות
הודעות: 1886
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' דצמבר 08, 2014 5:07 am

עיין בקהלות יעקב סימן יז שהקשה קושיא זו, אמנם במה שדימה שם לטעמא דפרי החג, הנה בביאור הגר"א כתב להדיא דסברת התוספות הוא דווקא לטעמא דימים הנכנסין והיוצאין. ודו"ק.

נוה הלבנון
הודעות: 559
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי נוה הלבנון » ד' דצמבר 10, 2014 11:43 pm

'היכרא' אינו חידוש דווקא של התוס'.
עיין מ"ב תרע"א ס"ג דגם לפי הרמ"א דפסק כהרמב"ם איכא נ"מ מהא דצריך היכרא.
היכר הימים הוא הסיבה של ההידור במוסיף והולך. עיין שם ביאור הלכה ד"ה בלילה.

חיים שמעון
הודעות: 120
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 1:56 am

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי חיים שמעון » ו' דצמבר 12, 2014 1:29 am

מ"ש התו' שצריך הכירא למנין הימים הוא בלא"ה צ"ב שהרי גם המהדרין מדליק בעה"ב נר עבור כ"א מבני הבית, וא"כ מנא ליה להרואה כמה ימים הם והרי יתכן שמנין הנרות הוא משום שכך הוא מנין בני הבית, ואין לומר שמה שנוסף הכל יום הוא ההיכר למנין הימים שהרי א"כ גם מדליק עבור כמה מבני הבית ניתן להווכח כמה ימים נוספו וצ"ע.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ש' דצמבר 13, 2014 10:19 pm

זאת אכן קושיה חזקה,
והתירוץ הוא שיש מנהג ישראל של "מהדרין מן המהדרין", וכמוכח מהשו"ע שהעתיק רק כך. לכן כל הרואה מבין שמספר הנרות הוא כפי היום ולא כפי אנשי הבית.

חיים שמעון
הודעות: 120
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 1:56 am

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי חיים שמעון » א' דצמבר 14, 2014 1:13 am

גאולה בקרוב כתב:זאת אכן קושיה חזקה,
והתירוץ הוא שיש מנהג ישראל של "מהדרין מן המהדרין", וכמוכח מהשו"ע שהעתיק רק כך. לכן כל הרואה מבין שמספר הנרות הוא כפי היום ולא כפי אנשי הבית.


יישבת המנהג אבל את חז"ל לא ישבת ובגמרא מופיעים ב' המנהגים ביחד וצריך עיון

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 14, 2014 6:53 am

אא"כ נניח שמנהג ישראל הנ"ל הוא כבר מזמן חז"ל.
אני מסכים שיש בכך דוחק, שלא נזכר דבר זה מפורש בגמ' ולא ברבותינו הראשונים,
ואדרבה, ודאי נשמח אם נמצא ישוב אחר לדברי תוס', ועד אז כך צ"ל לכאורה.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מנין לקחו תוס' חידושם על "היכרא למספר הימים"

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 14, 2014 9:56 pm

יש תירוץ נוסף שנמצא בבית הלוי, וגם בברכת אברהם, אלא שצריך מעט תוספת ביאור:
". ובזה מבוארים דברי התוס' כפשוטן ולא קשה כלל מה שמפורסם הקושיא בפי העולם דגם לשיטתם יטעו דהוא רק מן המהדרין ורק כך בני אדם יש בבית, וזה אינו דמהיכי תיתי יאמרו כן אחר שרואין שמדליק כמנין הימים בודאי הוא מן המהדרין, ורק אם נאמר דקאי על מהדרין ונמצא דבליל שלישי מדליק שלשים או ארבעים ביחד ואין הנרות כמספר הימים כלל יטעו דהוא מן המהדרין" [בית הלוי]
"ואולי ס"ל לתוס' דמספר הימים ידוע ותולין יותר בזה מאשר במספר בני הבית שבמקרה כמו מספר הימים" [ברכ"א]

אלא שאם מספר הימים ידוע, גם לפי שיטת הרמב"ם יהיה ברור מספר הימים?
וצ"ל שלפי תוס' הנרות זועקות את מספר הימים, כדבר ברור, ולפי הרמב"ם צריך לחשב ולא ברור.
[בתוס' לפנינו כתוב ש"יסברו שכך יש בנ"א בבית", ובדפו"ר כתוב "י"ל שכך יש בנ"א בבית"]


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים