מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

חתן בנר חנוכה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אויצר_ניק
הודעות: 226
הצטרף: ב' אפריל 23, 2012 10:17 pm
מיקום: ירושלים,ישראל

חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי אויצר_ניק » ג' נובמבר 24, 2015 2:36 pm

יש לי ידיד שמתחתן אי''ה בחנוכה והוא לא יודע מה דינו לגבי הדלקת נ''ח
האם מישהו מחכמי ורבני הפורום פה יודע מה דינו?

ביליצר
הודעות: 1239
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי ביליצר » ג' נובמבר 24, 2015 3:17 pm

אתה מכיר חתן שאינו אומר קריאת שמע?
מלבד זאת החופה מתקיימת אחרי זמן ההדלקה כי גם אביו צריך להדליק,

עדיאל ברויאר
הודעות: 3006
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' נובמבר 24, 2015 3:22 pm

ביליצר כתב:אתה מכיר חתן שאינו אומר קריאת שמע?


כמדומה ששאלתו היא מצד המקום בו עליו להדליק בליל החתונה - בית הוריו או ביתו שלו. (לפני כמה שנים ראיתי חתן ששואל בעניין זה את הרב דיכובסקי, אבל לצערי איני זוכר את תשובתו)

ביליצר
הודעות: 1239
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי ביליצר » ג' נובמבר 24, 2015 3:24 pm

אכן חשבתי שאולי זאת שאלתו ,ושוב התשובה ברורה ,בזמן ההדלקה הינו עדיין בבית הוריו והוא זמן החיוב ,

אויצר_ניק
הודעות: 226
הצטרף: ב' אפריל 23, 2012 10:17 pm
מיקום: ירושלים,ישראל

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי אויצר_ניק » ג' נובמבר 24, 2015 4:29 pm

הרב ביליצר
חושבני שלא הבנת אותי כראוי השאלה היא איפה החתן צריך להדליק ולא האם הוא צריך להדליק
כי מצד אחד כרגע הוא נמצא בבית הוריו אבל מצד שני בעוד כמה שעות זה כבר לא יהיה ביתו ויהיה לו בית משלו

יבנה
הודעות: 1771
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי יבנה » ג' נובמבר 24, 2015 11:02 pm

פסקי תשובות אורח חיים סימן תרעז
ה. חתן הנושא אשה בחנוכה - מקום ההדלקה (ושל המחותנים ואורחיהם), ודין העובר דירה בחנוכה
שם: וה"ה לבן האוכל אצל אביו. ולענין חתן שנושא אשה בחנוכה - אם החופה לפני השקיעה, אזי לאחר החופה בזמן הדלקת הנרות ילך להדליק נרות חנוכה בדירה ששם עתידים להתאכסן ולישן שם בלילה, ואם יש קושי בדבר יכול להדליק נרות חנוכה באולם בו נערכת סעודת הנישואין. ואם החופה לאחר השקיעה - ידליק נרות חנוכה בבית אביו לפני יציאתו לחופה, והכלה תצא ידי חובתה ע"י הדלקת אביה.
וכן הדין במי שמחליף מקום מגוריו בימי החנוכה, שאם עובר לדירתו החדשה לפני זמן הדלקת הנרות ידליק בביתו החדש, אף שעדיין לא אכל וישן שם מעולם, מ"מ מעכשיו ואילך נקבע שם מקום דירתו וכבר בלילה זה עתיד לאכול ולישן שם, ואם עובר לדירתו החדשה לאחר זמן הדלקת הנרות ידליק נרות קודם יציאתו לדירתו החדשה.

עי' בפנים הספר בהערות למקור דבריו.

גבול ים
הודעות: 672
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי גבול ים » ד' נובמבר 25, 2015 7:12 pm

באולם???

עזריאל ברגר
הודעות: 5603
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' נובמבר 25, 2015 8:34 pm

גבול ים כתב:באולם???

כנראה מדין מקום אכילתו ללילה זה, וצריך בירור מקור הדברים.

יבנה
הודעות: 1771
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי יבנה » ד' נובמבר 25, 2015 9:58 pm

פסקי תשובות הערה 37-
"וכנ"ל הערה 29, ובנידו"ד הדבר מבורר יותר שיוכל להדליק באולם עפ"י דברי שו"ת מהרש"ם שהזכרנו לעיל אות א' וב' שכתב לענין הנוסע ברכבת שכיון שמשלם עבור נסיעתו הו"ל כאילו הקרון שכור או קנוי לו וכאילו שם ביתו וחייב להדליק שם, א"כ ה"ה בנידו"ד שמשלמים שכירות האולם הו"ל כקנוי להם ויכולים להדליק שם (ולאלו המדליקים בפנים או בחלון יעדיפו להדליק בחדר היחוד שעפ"י הדין צריך להיות קנוי לחתן והכלה), ולפי"ז גם המחותנים ושאר בני ביתם הסמוכים על שלחנם יכולים להדליק נ"ח באולם אם יש קושי לחזור לביתם, אבל שאר האורחים המשתתפים בשמחת הנישואין צריכים להדליק בביתם, אא"כ אין להם אפשרות לכך (כגון שביתם בעיר אחרת ונסעו מביתם לפני השקיעה) שאז דינם כאכסנאים אצל המחותנים (שכאמור האולם כקנוי להם), וכיון שחפצים להשתתף בסעודת הנישואין הרי הם בגדר הנ"ל הערה 29 שאע"פ שחוזרים ללון בביתם יש להם אפשרות להדליק במקום אכילתם (והיינו כשגם נשיהם ובני ביתם עמהם, אבל אם בני ביתם נשארו בבית ידליקו הם בבית והוא ידליק באולם, אמנם רצוי שישמע הברכות מאחר, הכל כמו שנתבאר לעיל אות ב')."

ובהערה 29 לענין ההולך לבית אחר בלי לישון שם ותאבים לאכול ולשתות שידליקו בבית חבריהם כדי שיוכלו לאכול-
"שו"ת קנין תורה ח"ה סי' ע"ב שלומד בדברי הט"ז והמ"א שחייבו אותו לחזור לביתו ולהדליק הוא כשנמצא לבדו במקום שאוכל ואשתו וב"ב נשארו בבית אבל בנידון דידן שהלך עם כל משפחתו לבית ההורים ובביתו לא נשאר אדם הרי הוא בכלל דין דהפר"ח המובא בביה"ל שא"צ להדליק בביתו כי אין לו שם למי לפרסם הנס, ואף על פי שלבסוף יחזור לביתו ללון מ"מ עכשיו אין שם אדם ורוצה להדליק."

ש. ספראי
הודעות: 790
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי ש. ספראי » ג' דצמבר 01, 2015 11:17 pm

מתוך קונטרסי הקט 'חנוכת הבית', שיצא לאור בעבר לרגל חתונה שנערכה בנר א' דחנוכה...

הדלקת נרות של חתן הבא בברית הנישואין
הנה חתן הנישא בליל חנוכה, לאחר זמן הדלקת הנרות, לכאו' צריך להדליק נרות בבית הוריו, כיון שבשעת ההדלקה התגורר בביתם ורק לאחר מכן עבר לדור בביתו החדש בשעטו"מ. וכ"כ הגר"נ קרליץ שליט"א בס' חוט שני.
ואולם בשו"ת מנחת שלמה (תנינא סי' נח) כתב כך: יש להסתפק במדליק נר חנוכה בביתו ומיד לאחר ההדלקה גמר בדעתו להשכיר הבית או למכרו לאחרים באופן שצריך לעזוב הבית בתוך זמן שיעור ההדלקה, או שסותר את הבית לאחר ההדלקה, דיתכן שהוי כמדליק נר שאינו יכול לדלוק כשיעור זמן ההדלקה ולכאורה מסתבר דבכל זמן שיעור ההדלקה צריך הנר להיות ברשותו ולא רק בתחלת ההדלקה. ולפי"ז גם יש להסתפק בדבר השכיח באכסנאי שהדליק ומיד לאחר ההדלקה עוזב את האכסניה לגמרי, דלכאורה מיד שעוזבו הרי כבר אינו ביתו ונמצא דהוי כמו שהדליק לפחות מזמן שיעור ההדלקה, ואע"פ שבכבה הנר מאליו אפי' מיד לאחר ההדלקה יצא ידי חובתו, דקיי"ל כבתה אין זקוק לה, אפשר דשאני הכא דהוי כאילו הוא בעצמו מכבה את הנר במזיד עי"ז שעוזב את הבית, עכ"ד הגרשז"א זצ"ל.
ולפי"ד ראוי היה שחתן לא ייצא מבית הוריו עד לאחר זמן שיעור ההדלקה, כיון שיציאתו אל החתונה היא גם יציאה מבית הוריו, ולד' הגרשז"א הוי חסרון בהדלקתו.

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי הכהן » ב' דצמבר 14, 2015 9:50 am

ראיתי שאלה, מה הדין כשהחתן הדליק כדין לפני שיצא מבית אביו וכנ"ל, ואילו אבי הכלה לא הדליק (מחמת שיצא מביתו קודם הזמן וכדו') וחושב להדליק כשיחזור לביתו. מה תעשה הכלה?

עזריאל ברגר
הודעות: 5603
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: חתן בנר חנוכה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' דצמבר 15, 2015 9:59 pm

הכהן כתב:ראיתי שאלה, מה הדין כשהחתן הדליק כדין לפני שיצא מבית אביו וכנ"ל, ואילו אבי הכלה לא הדליק (מחמת שיצא מביתו קודם הזמן וכדו') וחושב להדליק כשיחזור לביתו. מה תעשה הכלה?

היא חייבת להדליק או בבית אביה, או באולם, או בביתם החדש, ובברכה!


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים