מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

"ועל המלחמות"?!

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
מנדלי
הודעות: 131
הצטרף: ג' אוקטובר 21, 2014 9:16 pm

"ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי מנדלי » ש' דצמבר 12, 2015 10:59 pm

היום בשבת קודש שאל אותי בני הצעיר, מדוע אנו נוהגים להודות 'על המלחמות' ולא 'על הניצחון'?!
לא אכחד שלא היה לי במה להשיבו כיאות, אלתרתי לו ביאור, שהוא מפני שאנו מודים על כוח המסירות נפש שהיה לנו בשעת המלחמה ועל על הנפעל שהוא הניצחון.

לבטח כבר עמדו על שאלה פשוטה זו - מי יאתר זאת?

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ש' דצמבר 12, 2015 11:05 pm

על המלחמות שעשית פירושו על המלחמות שנלחמת לאבותינו כמ"ש כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם.

אמציה בארי
הודעות: 149
הצטרף: ד' אפריל 01, 2015 3:40 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי אמציה בארי » ש' דצמבר 12, 2015 11:08 pm

על שאלה זו כבר עמד הרבי מחב"ד זצ"ל בליקוטי שיחות ח"י עמ' 315.

בפירושו של היעב"ץ בסידורו 'למלחמות' כתב: "וגם נודה לך על המלחמות שעשית בשביל אבותינו שנלחמת מלחמתם, כמו ה' ילחם לכם, וכדמסיים רבת את ריבם".
ובשמו של הרב מפונוביז' ראיתי כתוב (הרב מפונוביז', ח"ג עמ' עא) שאנו מודים 'על המלחמות' ולא 'על הניצחון', מפני שהמלחמות לא תמו ולא יתמו, ואין ההודאה אלא על הכח להמשיך ללחום. ודפח"ח.

ציפורן
הודעות: 313
הצטרף: ש' אוקטובר 17, 2015 10:38 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי ציפורן » א' דצמבר 13, 2015 10:43 am

א- בשפת אמת כתב שכל מלחמה על ה' ומשיחו נוסף כוח לנלחמים הבאים, זאת אומרת שזו בעצם מלחמה אחת גדולה ( מעין 'יוסף מחייב את הרשעים' למרות שאין שולטים ביצרם כיוסף. אלא ע"י מלחמתו של יוסף נוסף בהם כוח)
ב- בזמנים של שלווה, מעט נשכחים הגבולות והעמדות בין אנשים, משא"כ בזמן מלחמה מתחדדות העמדות ומתגבשות השיטות יותר ויותר .... (יהודים מול מתייונים)
נערך לאחרונה על ידי ציפורן ב א' דצמבר 13, 2015 6:42 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מבני עליה
הודעות: 110
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 2:30 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי מבני עליה » א' דצמבר 13, 2015 6:05 pm

צופר הנעמתי כתב:על המלחמות שעשית פירושו על המלחמות שנלחמת לאבותינו כמ"ש כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם.

וכמו שכתוב על מלחמת החשמונאים עצמה בנבואתו של זכריה ט' י"ג כי דרכתי לי יהודה קשת גו' ועוררתי בניך ציון על בניך יון, וברש"י ואני אדרוך יהודה להיות לי כקשת מלחמה וילחמו באנטיוכ' בימי חשמונאים .

חושבי שמו
הודעות: 9
הצטרף: ו' אוגוסט 03, 2012 3:22 am

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי חושבי שמו » א' דצמבר 13, 2015 6:38 pm

נלענ"ד שבאותו הדור נתרבו המתייונים והרבה נטשו את דרך התורה.
וע"י המלחמה התחברו הרבה בחזרה לבני ישראל ועזבו את הרע.
ולכן אנו מודים לה' על המלחמה.

אבא יודן
הודעות: 1041
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי אבא יודן » א' דצמבר 13, 2015 10:03 pm

מנדלי כתב:היום בשבת קודש שאל אותי בני הצעיר, מדוע אנו נוהגים להודות 'על המלחמות' ולא 'על הניצחון'?!

בדרך אגב אצל הנרות הללו לא מצאתי באף אחד שגורס ועל המלחמות רק בנוסח הדפוס!
ב-ועל הניסים עדן לא בדקתי.

בברכה המשולשת
הודעות: 10371
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' דצמבר 13, 2015 10:39 pm

יעויין באזור אליהו שזה הבדל בין נוסח פולין לבין נוסח אשכנז לגבי הנרות הללו)
(בעל הניסים מופיע במחז"ו למשל)

שברי לוחות
הודעות: 1883
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' דצמבר 13, 2015 11:08 pm

גם בבני יששכר במאמרי לחנוכה עמד בענין זה

נוטר הכרמים
הודעות: 5593
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' דצמבר 20, 2016 8:31 pm

מהרשום עמדי בס"ד, רוב הדברים לא הובאו כאן עד הנה.

כתב בערוך השולחן (סי' תרפב), וז"ל,
ועל המלחמות. וי"א ועל הנפלאות, ולי נראה דבחנוכה י"ל ועל המלחמות, שהרי החשמונאים נלחמו באנטיוכס, אבל בפורים לא היה מלחמה, וי"ל ועל הנפלאות,
עכ"ל. וזה מחודש מאוד.

וע"ע בספר בני יששכר (מאמרי חודש כסלו טבת מאמר ד' הלל והודאה, ושם במאמרי חודש אדר מאמר ה' אות ט) שהזכרת 'ועל המלחמות' שייך טפי בפורים משום מחיית עמלק, וכן כתב בשו"ת דברי יציב (או"ח סי' רצט) בשם סידור הר"ש מגרמייזא [סי' פ"ה] דשמא קאי על מלחמות של ישראל עם עמלקים דכתיב והרוג בשונאיהם חמשה ושבעים אלף, וכל אותם חמשה ושבעים אלף לא היו אלא עמלקים, ויעו"ש עוד בשם סידור דעת קדושים להגה"ק מבוטשאטש.

אולם באמת יש להעיר בעצם מטבע ההודאה על המלחמות אם היינו על כך שהיה להם אומץ וכח להלחם עם האויבים מבחינה חומרית ולא נתייראו מהם, וכן נראה בדברי לקוטי מהרי"ח (חנוכה) שכתב שהאלי' רבה מביא שהאבודרהם לא גרס בברכת על הניסים על המלחמות, ובמקום זה גרס על הנחמות, וביאר בלקוטי מהרי"ח טעמו של האבודרהם שאין להודות על המלחמות, כי הרי דרשינן בתענית (כב, א), וחרב לא תעבור בארצכם - אפילו חרב של שלום, וא"כ אין להודות עליהם.

[ויעו"ש עוד שבסידור היעב"ץ כתב שמטעם זה נוסחת הרז"ה על המלחמות בלא וא"ו, ופירושו שנודה על התשועות שנעשו על המלחמות, אך דעת היעב"ץ לאמרו בוא"ו ופירושו שנודה לך על המלחמות שעשית בשביל אבותינו כמו ה' ילחם לכם ע"ש, וכן הוא במחזור ויטרי, ועל המלחמות בוא"ו, והנה נוסח סידורו דידן ועל הנחמות ועל המלחמות הוא מורכב משני הנוסחאות, עכ"ד].

או דילמא שההודאה היא על כך שהיה להם העוז והתעצומות מבחינה רוחנית לחרף ולמסור הנפש על קדושת השם וקיום המצוות.

ובזה בודאי יש לחלק בין המלחמות של חנוכה שהיו מתוך מסירות נפש, ושלא בדרך הטבע שינצחו, למלחמות של פורים, שלא מצינו שהיה בזה מסי"נ להנקם מן האויבים, ולא שייך כאן הודאה בבחינה זו.

ועוד הצביעו בזה על השינוי בסדר התפילות להרמב"ם (לפי מהדור' ר"ש פרנקל), שבפורים מובא בזה"ל, על הנסים ועל הגבורות ועל התשועות שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואילו בחנוכה מובא בזה"ל, על הנסים ועל הגבורות ועל המלחמות ועל התשועות ועל הפדות ועל הפורקן שעשית עמנו ועם אבותינו וכו'.

עוד בענין ההודאה גם על המלחמות, נראה להביא כאן לשון המדרש (שיר השירים רבה פרשה ב),
מהו יונתי בחגוי הסלע, אמר ר' יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא קורא אני לישראל יונה דכתיב (הושע ז') ויהי אפרים כיונה פותה אין לב, אצלי הם כיונה אבל אצל אומות העולם כמין חיות דכתיב (בראשית מ"ט) גור אריה יהודה, נפתלי אילה שלוחה, יהי דן נחש עלי דרך, בנימין זאב יטרף, וכל י"ב שבטים משולים כחיות, לפי שהאומות נלחמים לישראל ואומרים לישראל מה אתם רוצים מן השבת ומן המילה, והקב"ה מגבירן לישראל ונעשין בפני האומות כחיות להכניען לפני הקדוש ברוך הוא ולפני ישראל, אבל אצל הקדוש ברוך הוא נעשים כיונה תמה ושומעין לו, הה"ד (שמות ד') ויאמן העם וישמעו כי פקד ה'.

פלתי
הודעות: 2234
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי פלתי » ג' דצמבר 20, 2016 9:42 pm

8.jpg
8.jpg (88.27 KiB) נצפה 2330 פעמים

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי חוקר ודורש » ד' דצמבר 21, 2016 12:49 am

לפי נוסח הספרדים "על הנחמות"

קראקובער
הודעות: 2791
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי קראקובער » ד' דצמבר 21, 2016 9:41 am

בפשטות הכוונה מלחמות שניצחו בהם ומתחרז עם נפלאות תשועות ונחמות.

סיפרון
הודעות: 246
הצטרף: ד' יולי 13, 2011 4:54 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי סיפרון » ש' דצמבר 24, 2016 8:37 pm

מהגאון רי"ח סופר שליט"א
22222222222222222222222222222.PNG
22222222222222222222222222222.PNG (117.42 KiB) נצפה 2250 פעמים

33333333333333333333333333333.PNG
33333333333333333333333333333.PNG (140.52 KiB) נצפה 2250 פעמים

44444444444444444.PNG
44444444444444444.PNG (129.36 KiB) נצפה 2250 פעמים

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי אפשר » ש' דצמבר 24, 2016 9:26 pm

כמדומה שיש מהקוצקער או מישהו אחר מהגזע זה, שתירץ דהעיקר המלחמה, לא הניצחון, והביא מישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ולא קוראים ליעקב 'תוכל' אלא ישראל על עצם המלחמה.

עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מרץ 17, 2017 3:52 pm

הוספה חשובה:

הר''ש מגרמייזא.png
הר''ש מגרמייזא.png (52.61 KiB) נצפה 2015 פעמים

הגיונות
הודעות: 772
הצטרף: ש' ינואר 28, 2017 7:44 pm

Re: "ועל המלחמות"?!

הודעהעל ידי הגיונות » ב' יולי 31, 2017 2:45 pm

אפשר כתב:כמדומה שיש מהקוצקער או מישהו אחר מהגזע זה, שתירץ דהעיקר המלחמה, לא הניצחון, והביא מישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ולא קוראים ליעקב 'תוכל' אלא ישראל על עצם המלחמה.

בשמו של הרב מפונוביז' יש שאנו מודים 'על המלחמות' ולא 'על הניצחון' כיון שהמלחמות לא יגמרו וההודאה אינה אלא על הכוח להמשיך ללחום.


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים