עמוד 3 מתוך 3

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ה' נובמבר 29, 2018 8:18 pm
על ידי עובדיה חן
חיימשה כתב:יצויין שרוב העולם נוהגין להדר להדליק בשמן זית ''קבר רחל'' [גאון מי שהמציא את זה...] .
למיטב הבנתי, שמן למאור,המופק משאריות שמן זית כתית, ויש לו ריח וטעם של שמן זית, קרוב הרבה יותר לשמן שבו נעשה הנס מאשר בן דודו הרחוק ''שמן קבר רחל'' שהוא שמן מזוכך, שאחרי תהליך כימי אין לו לא טעם של שמן זית, לא ריח של שמן זית, לא צבע של שמן זית, ואם ברכתו של שמן זית ב''פ העץ , לכאורא פשוט שאי אפשר לברך אותה על שמן זה.
הוי אומר שהוא ראוי לאכילה כשמן סויה וקנולה ולא כשמן זית.

עוד יש להק' על דברי מרן הגריש''א, הלא בגמ' מפורש ששמן זית בפני עצמו אין מברכין עליו מפני שמזיק, א''כ מה לנו מזיק מפני זיתו או מפני דרגת חמיצותו.

אני שמעתי ממוחה לשמן זית אין ריח.אם מצאת ריח כנראה שהוא לא אמיתי.

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ה' נובמבר 29, 2018 8:29 pm
על ידי חפציאלי
הגאון רבי אופיר מלכה כתב בספרו הליכות מועד להתיר בשמן למאור הרבצ מוצפי בחנוכה בציון האריך לפסול

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ה' נובמבר 29, 2018 10:20 pm
על ידי חיימשה
עובדיה חן כתב:
חיימשה כתב:יצויין שרוב העולם נוהגין להדר להדליק בשמן זית ''קבר רחל'' [גאון מי שהמציא את זה...] .
למיטב הבנתי, שמן למאור,המופק משאריות שמן זית כתית, ויש לו ריח וטעם של שמן זית, קרוב הרבה יותר לשמן שבו נעשה הנס מאשר בן דודו הרחוק ''שמן קבר רחל'' שהוא שמן מזוכך, שאחרי תהליך כימי אין לו לא טעם של שמן זית, לא ריח של שמן זית, לא צבע של שמן זית, ואם ברכתו של שמן זית ב''פ העץ , לכאורא פשוט שאי אפשר לברך אותה על שמן זה.
הוי אומר שהוא ראוי לאכילה כשמן סויה וקנולה ולא כשמן זית.

עוד יש להק' על דברי מרן הגריש''א, הלא בגמ' מפורש ששמן זית בפני עצמו אין מברכין עליו מפני שמזיק, א''כ מה לנו מזיק מפני זיתו או מפני דרגת חמיצותו.

אני שמעתי ממוחה לשמן זית אין ריח.אם מצאת ריח כנראה שהוא לא אמיתי.
המומחה שלי אומר גם על שום אותו דבר.

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ו' נובמבר 30, 2018 6:56 am
על ידי עובדיה חן
כנראה משובש אצל המומחה שלך חוש הריח. הדבר ידוע שהזייפנים מכניסים ריח כדי להטעות אותך.

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ו' נובמבר 30, 2018 10:36 am
על ידי חיימשה
כתבתי בציניות.
יש דברים שאין צריכים מומחה. תשאל כל ישמעלי ( הם שותים שמן זית כמו קפה בערך וקונים אותו בפחים) אם לשמן זית יש ריח.

ואם אתה רוצה מומחה דווקא, אז הנה מוויקפדיה.

שמן זית מזוכך (refined): זהו שמן שרמת החומציות שלו הורדה למקסימום של 0.3%. שמן זה עבר זיקוק באמצעות שימוש בחום ובחומרים כימיים. אמצעים אלה מגדילים את כמות השמן המופקת, אך פוגעים בטעם, בצבע האופייני, בריח ובתכולת המינרלים של השמן. לשמן זית מזוכך צבע צהוב והוא אינו בעל ריח אופייני לשמן זית.

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ו' נובמבר 30, 2018 12:24 pm
על ידי מה שנכון נכון
בגמ' "משחא כבישא מברכים בורא ע"ב". וברמב"ם ושו"ע פי' "שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו בורא עצי בשמים".

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ש' דצמבר 01, 2018 8:35 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
מה שנכון נכון כתב:בגמ' "משחא כבישא מברכים בורא ע"ב". וברמב"ם ושו"ע פי' "שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו בורא עצי בשמים".


איך כובשים שמן זית? איך טוחנים שמן זית?

אתה בטוח שלא מדובר שכבשו או טחנו ענפי בשמים בתוך השמן זית?

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ש' דצמבר 01, 2018 9:07 pm
על ידי שמואל_הקטן
אפרקסתא דעניא כתב:
מה שנכון נכון כתב:בגמ' "משחא כבישא מברכים בורא ע"ב". וברמב"ם ושו"ע פי' "שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו בורא עצי בשמים".


איך כובשים שמן זית? איך טוחנים שמן זית?

אתה בטוח שלא מדובר שכבשו או טחנו ענפי בשמים בתוך השמן זית?

אכן עד"ז פירשו התוס' בשם ר"ח.
אבל בדעת הרמב"ם כתב הכס"מ:
"ולכן נראה שרבינו מפרש דמשחא כבישא ומשחא טחינא היינו שהשמן זית לבדו בלא שום בושם כובשין או טוחנין אותו עד שריחו נודף"
וכ"ה במ"ב רטז כד:
"שכתשו וכו' עד שחזר - פי' שלא נתן בתוכו שום בשמים אלא שמחמת כתישת או טחינת הזית התחיל השמן להיות ריחו נודף"

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ש' דצמבר 01, 2018 9:13 pm
על ידי מה שנכון נכון
אפרקסתא דעניא כתב:
מה שנכון נכון כתב:בגמ' "משחא כבישא מברכים בורא ע"ב". וברמב"ם ושו"ע פי' "שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו בורא עצי בשמים".


איך כובשים שמן זית? איך טוחנים שמן זית?

אתה בטוח שלא מדובר שכבשו או טחנו ענפי בשמים בתוך השמן זית?

הכבישה והטחינה מתיחסות לזית, או לשמן וע"ש סופו כמו יומת המת, יפול הנופל, טחני קמח, גרושה שגירשה.

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ש' דצמבר 01, 2018 9:22 pm
על ידי שים-שלום
שמן זית ראוי לאכילה צליל נהורא טפי משמן למאור
ואפילו בין שמני הזית, הטהור והמשובח - צליל נהורא טפי.
ממבחן אישי, שני חברות שמן זית שונות, החברה המעולה יותר דולקת יפה יותר, ואף השמן נמשך טוב יותר ע"י הפתילה. אפשר לבחון זאת ע"י הדלקה בכוס שמן גדולה. שמן זית פשוט לא יצליח להדלק עד תומו, אלא יכבה באמצע. מאידך שמן זית איכותי לא יכבה עד שלא תשאר לחלוחית שמן בכוס.

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

פורסם: ש' דצמבר 01, 2018 11:05 pm
על ידי חיימשה
שים-שלום כתב:שמן זית ראוי לאכילה צליל נהורא טפי משמן למאור
ואפילו בין שמני הזית, הטהור והמשובח - צליל נהורא טפי.
ממבחן אישי, שני חברות שמן זית שונות, החברה המעולה יותר דולקת יפה יותר, ואף השמן נמשך טוב יותר ע"י הפתילה. אפשר לבחון זאת ע"י הדלקה בכוס שמן גדולה. שמן זית פשוט לא יצליח להדלק עד תומו, אלא יכבה באמצע. מאידך שמן זית איכותי לא יכבה עד שלא תשאר לחלוחית שמן בכוס.

דע עקא, ששמן זית הנקרא 'זך', דולק יפה מאוד, אבל אם אנו דנים על דומיא דבית המקדש, מצד זה שמן למאור דומה יותר לכאורה.