מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
קול אומר קרא
הודעות: 65
הצטרף: ה' נובמבר 25, 2010 10:14 pm

להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי קול אומר קרא » ש' נובמבר 27, 2010 7:28 pm

מי שיש לו שמן כדי נר חנוכה ונר שבת אבל יש לו רק פתילה אחת, האם יכול להדליק נר ולהתנות שאחר חצי שעה יהיה נר שבת?

אורי אגסי
הודעות: 502
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 11:29 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי אורי אגסי » ש' נובמבר 27, 2010 8:36 pm

באותו ענין, שמעתי לאחרונה בשם א' מהפוסקים (אולי המג"א)דאע"פ ש"נר חנוכה ונר שבת נר שבת עדיף משום שלום בית", מ"מ בזה"ז כיון שמדליקים בתוך הבית, מי שיש לו נר א' ידליק של חנוכה ויהנה לאורה, דדוקא בזמן שצריך לברור בין נר חנוכה שידלק בחוץ לנר שבת שבפנים עדיף שלום ביתו, אבל כשמדליק בפנים עדיף שיקיים ב' המצוות בנר א' ואע"פ שנהנה מנר חנוכה.

יגל
הודעות: 613
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי יגל » ש' נובמבר 27, 2010 8:47 pm

בלקראת שבת נדפסה תשובתו של בעל להורות נתן זצ"ל שבזמננו שלרוב הפוסקים יוצאים ידי חובת נרות שבת באור חשמל, ידליק את החשמל לנר שבת ואת הנר לנר חנוכה.

לגוף השאלה עיין במג"א סימן תרע"ח סק"ב ולבושי שרד ופמ"ג, שאפשר לצאת בנר אחד ידי חובת שבת וחנוכה, ונחלקו האחרונים מה יברך. ובאליה רבה כתב שא"א וכ"כ במשנ"ב.
נערך לאחרונה על ידי יגל ב ש' נובמבר 27, 2010 8:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ש' נובמבר 27, 2010 8:47 pm

אורי אגסי כתב:באותו ענין, שמעתי לאחרונה בשם א' מהפוסקים (אולי המג"א)דאע"פ ש"נר חנוכה ונר שבת נר שבת עדיף משום שלום בית", מ"מ בזה"ז כיון שמדליקים בתוך הבית, מי שיש לו נר א' ידליק של חנוכה ויהנה לאורה, דדוקא בזמן שצריך לברור בין נר חנוכה שידלק בחוץ לנר שבת שבפנים עדיף שלום ביתו, אבל כשמדליק בפנים עדיף שיקיים ב' המצוות בנר א' ואע"פ שנהנה מנר חנוכה.


הוב"ד במשנ"ב ריש סי' תרע"ח, שכתב שאין כן דעת רוב האחרונים. והערוה"ש כתב לסמוך על זה בשעה"ד, כי בעיקר העניין של שימוש בנר חנוכה - שזה החששא בזה - סוברים כו"כ פוסקים שאין איסור בתשמיש מצוה (ולכאו' יש לצרף גם הסוברים שאיסור השימוש הוא דווקא בשימוש קרוב כמניית מעות וכו'. וגם המשנ"ב כתב כעין זה בעניין קרוב, עי' סי' תרע"ג בביה"ל ד"ה ויש).

אלא שלכאורה צ"ע בכל זה, הלא קיי"ל (בסי' תרע"ב) דלאחר שיעור מצוותו מותר להשתמש בו, וא"כ כשיחזור מבית הכנסת כבר יהיה אפשר בשופי להשתמש בו כנר שבת ושלום בית וכו'?
נערך לאחרונה על ידי תוך כדי דיבור ב ש' נובמבר 27, 2010 9:10 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

קול אומר קרא
הודעות: 65
הצטרף: ה' נובמבר 25, 2010 10:14 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי קול אומר קרא » ש' נובמבר 27, 2010 9:03 pm

גם לי נראה כדברי תוכ"ד. ומש"כ יגל, לא מצאתי בהפניות שלו מהנוגע לשאלתי. (שם כתוב רק שבזה"ז שמדליקים בפנים ידליק נר חנוכה ואעפ"כ לא יאכל בחשכה עי"ש).

בן פקועה
הודעות: 100
הצטרף: א' אוקטובר 24, 2010 9:52 am

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי בן פקועה » ש' נובמבר 27, 2010 9:46 pm

תוך כדי דיבור כתב:אלא שלכאורה צ"ע בכל זה, הלא קיי"ל (בסי' תרע"ב) דלאחר שיעור מצוותו מותר להשתמש בו, וא"כ כשיחזור מבית הכנסת כבר יהיה אפשר בשופי להשתמש בו כנר שבת ושלום בית וכו'?

לכאורה אין לקושיית פותח האשכול על מה לחול. נר חנוכה מדליק על פתחו מבחוץ ונר שבת מדליק על שולחנו. ומעתה אין הקושיא אלא בשעת הסכנה כאשר מדליק על שולחנו, ולא פלוג. וגם באופן זה אינו יכול לברך על הדלקת הנר, כמי שאינו מדליק נר מיוחד לשבת אלא משאיר את הנר הדלוק מבעוד יום.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11499
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' נובמבר 27, 2010 9:49 pm

השואל שאל אם מהני תנאי, ומדובר כשמדליקו בפנים.
מסברא הדבר קשה מאד, וכבר נסתפק בזה האדר"ת בקונטרס עריכת נר שהתפרסם במוריה גליון רסה- רסו. עי"ש.
אדרת.jpg
אדרת.jpg (51.42 KiB) נצפה 3798 פעמים

[וישל"ע אם שייך לחבילות חבילות]

נוטר הכרמים
הודעות: 5616
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' נובמבר 27, 2010 11:14 pm

מענין לענין באותו ענין.

ידוע הדין האמור בנר חנוכה שמוכר כסותו לצורך נר חנוכה משום פירסומי ניסא. בלשון הרמב"ם מדויק שאין הדין כן לגבי נר שבת. (דלא כמובא בביאור הלכה הל' שבת סי' רסג בשם הפמ"ג, ועי' מ"א מחה"ש וביאור הגר"א שם, ואכמ"ל).

ובכן שאלו הלומדים, מה הדין באחד שאין לו נר חנוכה, ואזי הולך ומוכר כסותו כדין, ברם, ע"ש היום, וקיי"ל כדברי רבא דנר שבת ונר חנוכה נר שבת קודם משום שלום ביתו. נמצא איפוא שמכירת הכסות היא בשביל נר שבת ולא בשביל נר חנוכה. האם יש עליו חיוב 'מוכר כסותו' בכה"ג?

מטו משם מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל וילחט"א מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שגם בכה"ג חייב למכור. מאידך, שמעתי מאאמו"ר שליט"א כי הגאון רבי אברהם יהושע שליט"א מבריסק אמר לו כי פשוט שאינו חייב למכור.

מה דעתכם?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11499
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' נובמבר 27, 2010 11:21 pm

מפוניבז'ער רב אחד למשנהו.
נסתפק בזה הגרי"ש כהנמן - דברי הרב ב' עמ' קי"א.
ושם נסמן לתשו' משנה הלכות שרושם על מו"מ שהיה לו בזה עם אדמו"ר מגור בעל פני מנחם.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי חיים » ש' נובמבר 27, 2010 11:27 pm

לכאורה לדעת הרמב"ם בער"ש וחנוכה חייב העני למכור כסותו עבור שתי נרות, נר שבת ונר חנוכה. וכיון שמוטלת עליו החובה למכור כסותו גם עבור נר שבת, יש מקום לומר כי החובה נשארת גם במקרה שאין מכירת כסותו מספקת לשתי נרות.

נוטר הכרמים
הודעות: 5616
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' נובמבר 27, 2010 11:29 pm

חיים כתב:לכאורה לדעת הרמב"ם בער"ש וחנוכה חייב העני למכור כסותו עבור שתי נרות, נר שבת ונר חנוכה. וכיון שמוטלת עליו החובה למכור כסותו גם עבור נר שבת, יש מקום לומר כי החובה נשארת גם במקרה שאין מכירת כסותו מספקת לשתי נרות.
.

הוקדם שהספק הוא לפי הדיוק בלשון הרמב"ם שלא זכר דין מכירת כסות גבי נר שבת, וראה במקורות שצוינו, ובאור שמח ע"ד הרמב"ם בהל' שבת נראה כדבריך דהוא הדין.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי חיים » ש' נובמבר 27, 2010 11:34 pm

נוטר הכרמים כתב:
חיים כתב:לכאורה לדעת הרמב"ם בער"ש וחנוכה חייב העני למכור כסותו עבור שתי נרות, נר שבת ונר חנוכה. וכיון שמוטלת עליו החובה למכור כסותו גם עבור נר שבת, יש מקום לומר כי החובה נשארת גם במקרה שאין מכירת כסותו מספקת לשתי נרות.
.

הוקדם שהספק הוא לפי הדיוק בלשון הרמב"ם שלא זכר דין מכירת כסות גבי נר שבת, וראה במקורות שצוינו, ובאור שמח ע"ד הרמב"ם בהל' שבת נראה כדבריך דהוא הדין.

אולי לא הובנתי, אך כוונתי ברורה. לדעת הרמב"ם שבכל שבת אין צורך למכור כסותו, אזי מודה הוא כי בער"ש של חנוכה חייב למכור כסותו עבור שתי הנרות, נר שבת ונר חנוכה. מעתה כיון שמוטלת עליו החובה למכור כסותו גם עבור נר שבת, יש מקום לומר כי החובה נשארת גם במקרה שאין מכירת כסותו מספקת לשתי נרות.
מקווה שכעת הדברים מובנים.

יגל
הודעות: 613
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי יגל » א' נובמבר 28, 2010 11:49 am

נוטר, ראה בשפת הים (וולפסון) או"ח סי' ח' (יש באוצר ואיני יודע כיצד לשלוח לינק לעמוד הרלוונטי).

ראשית חכמה
הודעות: 53
הצטרף: ה' נובמבר 25, 2010 11:55 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי ראשית חכמה » א' נובמבר 28, 2010 3:54 pm

מאמר בענין זה מהרה"ג ר' אלי' ברוך פינקל זצ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 5616
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' נובמבר 28, 2010 6:49 pm

ראשית חכמה כתב:מאמר בענין זה מהרה"ג ר' אלי' ברוך פינקל זצ"ל.בספר החדש שיצא זה עתה 'שבט הלוי' על חנוכה, מובא ספק זה בשם הישועות מלכו, יעו"ש.

בור ועם הארץ
הודעות: 301
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:57 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי בור ועם הארץ » א' נובמבר 28, 2010 7:35 pm

נוטר הכרמים כתב:
ראשית חכמה כתב:מאמר בענין זה מהרה"ג ר' אלי' ברוך פינקל זצ"ל.בספר החדש שיצא זה עתה 'שבט הלוי' על חנוכה, מובא ספק זה בשם הישועות מלכו, יעו"ש.

ראיתי ספר זה בחנות, ולא הספיק לי עיוני לעמוד על בירורו, האם ספר זה אומר הבא מן החדש הוא, או רק ליקוט באמרים מספרים הישנים?

נוטר הכרמים
הודעות: 5616
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' נובמבר 28, 2010 7:37 pm

בור ועם הארץ כתב:
נוטר הכרמים כתב:
ראשית חכמה כתב:מאמר בענין זה מהרה"ג ר' אלי' ברוך פינקל זצ"ל.בספר החדש שיצא זה עתה 'שבט הלוי' על חנוכה, מובא ספק זה בשם הישועות מלכו, יעו"ש.

ראיתי ספר זה בחנות, ולא הספיק לי עיוני לעמוד על בירורו, האם ספר זה אומר הבא מן החדש הוא, או רק ליקוט באמרים מספרים הישנים?


גם וגם. לבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך.

עוד ינובון וגו' לאורך ימים.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ב' נובמבר 29, 2010 8:48 am

שבתי ולמדתי בינתיים הסוגיה עם הרשב"א, ומצאתי שהרבה מהדברים שנאמרו בזה אינם צריכים ואינם יכולים לפי דבריו המפורשים. שמעצם שאלת רבא "נר חנוכה ונר ביתו" מי עדיף, הוא מוכיח שאי אפשר לקיים שניהם בנר אחד (ודילמא לא ראה המגן אברהם את דברי הרשב"א בחידושיו, דאל"כ אפשר שלא היה כותב היפך דבריו בלי לציין) - ומזה הוא לומד לעניין שימוש בנר חנוכה, שאסור אפילו לצורך מצוה וסעודת שבת. ומבאר (מדברי רבו הרמב"ן) שכשמשתמשים בחפץ של מצוה אחת לקיים מצוה אחרת, הרי זה כזלזול במצוה הראשונה, שמעדיפים השניה על פניה, עיי"ש.

ואולי לפי זה נוכל לתרץ הקושיה הנ"ל שהקשיתי, שלכאורה אחרי דברי הרי"ף שלאחר שעבר שיעור ההדלקה של הנר מותר להשתמש בו, נמצא שכל דברי רבא על נר חנוכה ונר ביתו מי עדיף, הם רק עד סוף שיעור ההדלקה (דהיינו חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, לרוב הפוסקים), ואח"כ לעולם יוכל לקיים שניהם בנר אחד? אבל לפי ביאור הרמב"ן והרשב"א אפשר לומר, שעניין הזלזול שבשימוש בחפץ מצוה אחת למצוה אחרת אינו מדין "אסור להשתמש לאורה", ושייך גם לאחר סוף שיעור ההדלקה. (ואז שמא גם תנאי לא מהני, שסוף סוף הרי ניכר שנר זה היה נר חנוכה, ורק שינוי במעשה - שבמוצ"ש יעבירנו למקום אחר או יקח השמן וכדומה, או עצם מה שכבר נכבה ומדליקו שוב - יועיל לבטל הזלזול הנ"ל). אבל באמת אין זה נראה כלל, דכלום אפשר לומר שלקרוא לאור נר חנוכה יהיה מותר אחר שיעור ההדלקה, אבל לאכול לאורו סעודת שבת יהיה אסור מפני שזו מצוה? (ולא תהא כהנת כפונדקית וכו', אף שמצאנו בכ"ז בכמה הלכות שדוקא דבר מצוה חמיר טפי)
ואולי יש להסביר הכל בפשטות, שכיוון שבחצי שעה הראשונה שלאחר צאת הכוכבים ודאי אסור להשתמש בנר החנוכה לנר שבת, על כן לא דנו חז"ל והראשונים שישתמש בשניהם אח"כ בנר אחד, כי סוף סוף גם בחצי שעה הזו צריך אור בביתו בשביל שלום בית! (ובימיהם שלא היו הציבור מאריכים בתפילה, ודאי היה חוזר לביתו קודם סיום השיעור הזה). ואין הכי נמי, שלאחר שיעור זה יכול לקיים בנר זה העניין דנר שבת, ואפילו בלי תנאי.

מאחורי הקלעים
הודעות: 132
הצטרף: ב' יולי 19, 2010 1:49 am

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי מאחורי הקלעים » ד' דצמבר 01, 2010 2:01 am

מענין לענין באותו ענין אציין מה שראתי בשו,ת מהרש חלק ב סימן ג או י שמביא אסתפקא באחד ששכח ולא הדליק בער"ש נר חנוכה ובשבת מדליק נר בשביל חולה שיש בו סכנה ונסתפק בשואל אם יכול לצאת באותו נר שהדליק בשביל חושיב"ס ידי,ח נר חנוכה ובואת י"א מחדש ומביא גם כן מהבית אפרים דכתב כן בתשובה ס"ג דהדלקה בערב שבת מבעוד יום זמנה היא כמו ביום חול בחשיכה נמצא דבער"ש בין השמשוות כבר זמן חיוב הדלקת נר חנוכה ולא מועיל כלום מה שמדליק אחרי זמן החיוב עיי"ש

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי אתנחתא » ד' דצמבר 01, 2010 9:01 pm

תוכ"ד,
זה ששאלת (על המג"א) שאחרי שיעור כבר מותר להשתמש בו, לא הבנתי, דבפשטות הכוונה בוודאי שיש לו רק בדיוק לשיעור הדלקת נר חנוכה. כפשוט (וגם אם נאמר שבשבת צ' שיעור גדול, הרי מדובר שיש לו שיעור רק לשיעור הנ"ל וממילא אח"כ כבר נכבה, וא"כ מה יעשה אם רוצה לסעוד ליד הנר)

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ד' דצמבר 01, 2010 9:49 pm

אמת שכך נראה בפשטות, שבזה עסקינן שיש לו שמן כדי להדליק רק נר אחד כשיעור (כי אם יש לו כמות שמן להדליק יותר מכשיעור, למה לא יחלק אותה לשני נרות ומה השאלה בזה). אבל באמת זה אינו כך בהכרח, ולדוגמא אם יש לו שמן כדי להדליק נר בשיעור הצריך לחנוכה (דשבת) ועוד כחצי שעה: אם יחלק את הכמות לשני נרות, האחד לשיעור חנוכה והשאר לשבת, נמצא שנר השבת יכבה עוד לפני צאת הכוכבים ולא יבוא כלל לידי השימוש המיועד לו; משא"כ אם יכול להדליק שניהם בנר אחד, יוכל להספיק וליהנות מנר זה בשופי לסעודת השבת, לאחר שעבר שיעור החיוב של נר חנוכה ובטל איסור השימוש.

אתנחתא
הודעות: 339
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 11:48 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי אתנחתא » ד' דצמבר 01, 2010 10:09 pm

זוהי היכי תמצי חמוד, אך עדיין "ויש להקשות בדוחק" לא אמרינן, המג"א מדבר במקרה הפשוט שאין שום שמן נוסף ורק שמן לבד לחנוכה (ואכן בהי"ת שלך מי יימר שהמג"א לא יסכים שבדוחק אפשר לעשות כך) (רק בזה אנו באים אם זוהי הדלקה לשם מצוה והתקיים המצוה בכך מכיון שלא הודלק לשם נר שבת וכשיטת בעלי התוספות ואחרים לעומת רבינו משולם בנר שבת שדלוק מאליו, וגם בזה יש לעיין בשעת הדחק (שנותר נר דלוק ואינו בבית לכבות ולהדליק לשבת) מהו הדין גם לר"ת אם לפועל יצא המצוה בנר שדלוק (ונחלק אולי בחילוק הידוע ששתי מצות אתניהו בנר שלום בית וכבוד שבת שכבר דשו האחרונים בזה, וא"כ כבוד שבת לא יצא אך שלום בית יצא וכו' וכו' וכו' ואפשר לפלפל רבות).

ודבריך על פי הרמב"ן לא הצלחתי להבין ולענ"ד חידוש דחוק ואתך הסליחה.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ד' דצמבר 01, 2010 11:32 pm

אם ההיכי תמצי דחוק א"י, כי אז יהיה צריך לומר שהעניין כולו דחוק מעיקרו, שעוסק רק במי שיש לו שמן בדיוק כשיעור הנדרש, באומד מצומצם, לא כו"כ דקות פחות מכך שאז לא מקיים המצווה, ולא כו"כ דקות יותר מכך שאז מגיעים הדברים ל"היכי תמצי" שלי. אלא על זה אני משיב, שהעניין יכול להיות גם כך (שיש לו שיעור באומד מצומצם) וגם כך (שיש לו מעט יותר, אבל לא מספיק לנר בפנ"ע), דנהי שבאמת אחרי תום שיעור המצוה יוכל להשתמש באורה לנר שבת, אבל הלא צריך נר שבת גם לפני תום השיעור ולכן אין זה פיתרון המועיל לו, ועל גבי זה איריא דיון הפוסקים היאך יעשה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11499
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי איש_ספר » א' דצמבר 05, 2010 2:26 am

בש"ק עברתי על לקט יושר הנדמ"ח ומצאתי שם חידוש גדול הנוגע לנידון כאן: 'בזמן הזה אין לו שיעור לנר חנוכה [עיין דרכי משה סי' תרע"ב אות א' מחלוקת ראשונים - הערת המהדיר שם] לכך אסור בהנאה כל הנר אפילו שהיה הנר גדול ['יש כאן חידוש, שע"פ הדעה שאין שיעור לנ"ח בזה"ז יוצאת גם חומרא, שכל הנר הוקצה למצותו, שהרי כל זמן שדולק מקיימים מצוה וכשמלדיק אינו יודע מתי יכבה או יכבנו- הערת המהדיר]

היא שיחתי
הודעות: 3349
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' דצמבר 21, 2011 7:54 pm

לשאלת פותח האשכול
יש סברה לומר שכיון דהדלקה עושה מצווה ואף בהדלקת נר שבת הדלקה עושה מצווה כמבואר במשנ"ב א"כ כשמדליק מתחילה לשם נר חנוכה אזי אין יכול לכוון שאח"כ יהיה נר שבת שהרי אין כאן מעשה הדלקה
אכן יש לדון דמלכתחילה יהיה הנר עבור שתיהם
אבל בזה יש לומר דאין עושין מצוות חבילות חבילות ורק בגוונא של השואל שלאחר חצי שעה יהיה נר שבת אז אין חבילות חבילות לכאו' כיון שהרי כבר קיים חובת החנוכה אך יש חיסרון של הדלקה עושה מצווה וכמש"נ


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים