מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אשתו כגופו - בשאר עניינים

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
קמצן_קדוש
הודעות: 186
הצטרף: ו' מאי 06, 2016 12:15 am

אשתו כגופו - בשאר עניינים

הודעהעל ידי קמצן_קדוש » ו' דצמבר 13, 2019 1:45 pm

הדין הוא שאשה יוצאת בנר חנוכה בהדלקת בעלה.
וכן להיפך, שאכסנאי שאשתו מדליקה בעבורו לא ידליק.
ואם רוצה להדליק ולברך צריך לוודאות שאין אשתו מדליקה בשבילו (כמו שמובא במשנה ברורה בתחילת הלכות חנוכה).

והנה בגלל שזו לי השנה הראשונה בה עניין זה שייך בביתי, שאלתי את עצמי מדוע לא נאמר דין זה של אשתו כגופו גם בשאר המצוות.

לדוגמא, בעל שומע קידוש בבית הכנסת בשבת - אשתו שהתפללה כבר תוכל לאכול בגלל שיצאה בקידוש שבעלה שמע - אשתו כגופו.

מה דעת הת"ח דכאן?


(וודאי לי שזה לא כך, אך א"כ מהו באמת עניין זה של אשתו כגופו ולמה הוא נאמר בנר חנוכה יותר משאר עניינים?
ושמא אין זה אלא מאותה סיבה שמחמתה נהגו שבנות ישראל הרווקות אינן מדליקות? (ורק שפה מצאו טעם מיוחד).
וביותר, דהנה מלשון מה שכתבו שהמהדרין ידליקו נר לכל בני הבית משמע גם אשתו ולא רק הילדים - "נר לכל אחד ואחד" וצ"ע).



עקביה
הודעות: 3341
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: אשתו כגופו - בשאר עניינים

הודעהעל ידי עקביה » ש' דצמבר 14, 2019 7:51 pm

קמצן_קדוש כתב:לדוגמא, בעל שומע קידוש בבית הכנסת בשבת - אשתו שהתפללה כבר תוכל לאכול בגלל שיצאה בקידוש שבעלה שמע - אשתו כגופו.

תורף העניין הוא שנר חנוכה הוא חובת הבית, א"כ בזמן שאשתו של אדם מדליקה בביתו, לא גרע משלוחו שהדליק בביתו, ויצא י"ח.
קמצן_קדוש כתב:וביותר, דהנה מלשון מה שכתבו שהמהדרין ידליקו נר לכל בני הבית משמע גם אשתו ולא רק הילדים - "נר לכל אחד ואחד" וצ"ע).

משנה ברורה סימן תרעה ס"ק ט
ועיין בתשובת עולת שמואל סימן ק"ה דלדידן שמדליקין כ"א בפ"ע מ"מ אשה אינה צריכה להדליק דהויין רק טפילות לאנשים ואם רוצים להדליק מברכות דהוי כשאר מ"ע שהזמן גרמא דיכולות לברך. וכשאין האיש בבית תדליק האשה דהוי בת חיובא ובברכה ולא ידליק קטן וכדלקמיה.

שער הציון סימן תרעה אות י
עוד יש לומר דכוונתו לאפוקי דלא נפרש דאפילו במקום שהבעל מדליק אשה נמי צריכה להדליק, קא משמע לן דלא צריכה, וכמו שכתבנו לקמיה בשם עולת שמואל, וכן כתבו רש"ל ואליה רבה, דאשתו כגופו דמי ואינה צריכה, אלא דיכולה להדליק בעד כל בני ביתו:

יענק'ל
הודעות: 108
הצטרף: ד' יולי 03, 2013 6:04 pm

Re: אשתו כגופו - בשאר עניינים

הודעהעל ידי יענק'ל » ש' דצמבר 14, 2019 8:09 pm

בפשוטו אין כאן כלום שהרי עיקר הדין הוא נר איש וביתו
ולא אמרו אלא לבאר המנהג שהנשים לא נהגו להדר ולהדליק לבד
והטעם משום אשתו כגופו
ומכאן ועד לפוטרה מקידוש אין שייכות כלל
ואף שיש מי שאומר שמהדרין בחנוכה הוא עיקר הדין ועוד ואכמ"ל
מיהו ברור שיש מהלך של נר איש וביתו וזה טעם מה שאשה פטורה

מצינו כמה וכמה מקומות דינים העולים מאשתו כגופו
ברוב המקומות אין שם דינים מחודשים אלא מילתא דמסתברא לענין הדינים האמורים שם
ויל"ע בכמה מקומות
לענין התרת נדרים אין מתירין ע"י שליח אבל לבעל עבור אשתו מתירין משום שאשתו כגופו ע' ר"ן נדרים ח' ב'
ויל"ע אם זה דין דרבנן גרידא
עוד מצינו נדרים ח' א' לענין נידוי שאינו אסור באשתו משום שאשתו כגופו ע' ר"ן שם

קמצן_קדוש
הודעות: 186
הצטרף: ו' מאי 06, 2016 12:15 am

Re: אשתו כגופו - בשאר עניינים

הודעהעל ידי קמצן_קדוש » ב' דצמבר 16, 2019 11:30 am

עקביה כתב:תורף העניין הוא שנר חנוכה הוא חובת הבית, א"כ בזמן שאשתו של אדם מדליקה בביתו, לא גרע משלוחו שהדליק בביתו, ויצא י"ח.

אני לא מסכים.
כתב המ"ב שמי שאשתו הדליקה בשבילו בלא שרצה או ידע אפשר שלא ידליק או ידליק בלא ברכה (וכמדומני שהביא כך להלכה).
איזה מין שליחות זו כשלא מינה שליח?
אם כבר אפשר לומר שאשתו היא כמו שליח שמוכן ועומד גם אם לא ביקש ממנו (או כל הגדרה אחרת).
ועדיין צריך ביאור.
ומה בכלל הכניסו את המושג "אשתו כגופו"?
נאמר שמוציא את אשתו מדין שליחות.

עקביה
הודעות: 3341
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: אשתו כגופו - בשאר עניינים

הודעהעל ידי עקביה » ב' דצמבר 16, 2019 2:19 pm

קמצן_קדוש כתב:
עקביה כתב:תורף העניין הוא שנר חנוכה הוא חובת הבית, א"כ בזמן שאשתו של אדם מדליקה בביתו, לא גרע משלוחו שהדליק בביתו, ויצא י"ח.

אני לא מסכים.
כתב המ"ב שמי שאשתו הדליקה בשבילו בלא שרצה או ידע אפשר שלא ידליק או ידליק בלא ברכה (וכמדומני שהביא כך להלכה).
איזה מין שליחות זו כשלא מינה שליח?
אם כבר אפשר לומר שאשתו היא כמו שליח שמוכן ועומד גם אם לא ביקש ממנו (או כל הגדרה אחרת).
ועדיין צריך ביאור.
ומה בכלל הכניסו את המושג "אשתו כגופו"?
נאמר שמוציא את אשתו מדין שליחות.

לא כתבתי שזו שליחות, כתבתי שזה "לא גרע משלוחו".
כלומר, היות ואשתו כגופו, קרי, הם יחד בכל ענייניהם, ההדלקה של האשה בביתם עולה לחובת ההדלקה בבית החלה על האיש.


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים