מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
מתפעל
הודעות: 3646
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מתפעל » ה' נובמבר 17, 2011 7:43 am

האם יכול יהודי לעשות יהודי אחר שליח שידליק לו נר חנוכה או שזו מצוה שבגופו כמו תפילין?
אולי ניתן להוכיח את זה מסימן תרע"ז, שם יש דין אכסנאי שצריך להשתתף עם בעל הבית בפרוטה. חזינן לכאורה שבעל הבית מוציא ידי חובה את האכסנאי. האם הכוונה שכאשר בעל הבית מקבל פרוטה אזי האכסנאי מקיים את המהדרין מן המהדרין כאילו הוא עצמו הדליק? או שזה רק הדרגה הראשונה של מצות נר חנוכה, נר איש וביתו ואז האכסנאי נכנס לגדר 'ביתו' וממילא יצא ידי המצוה אבל רק בדרגה הפחותה.
ועוד יש לשאול, למה צריך את הפרוטה, מדוע לא יכול בעל הבית להוציא את עצמו וגם את חברו בלי הפרוטה? וכי יש דין שהשמן יהיה שלכם?

ועוד להעיר, הלשון של הגמרא וההלכה זה 'משתתף בפרוטה', היינו שנעשה שותף בשמן לבעל הבית.
מה הדין כשאין לאכסנאי פרוטה, האם לא מספיק שבעל הבית יסכים ויאמר שהוא שותף או שיעשה האכסנאי קנין סודר ויהפוך לשותף בשמן גם בלי הפרוטה.

יישר כח למשיבים ועונים.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17489
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' נובמבר 17, 2011 7:54 am

אם אתה מתכוון על מעשה ההדלקה מ"ש ממזוזה, על האוסר להביא ראייה
רק ממשתתף בפרוטה יש לכאורה להביא ראייה שאינו יכול להדליק בשמן של השליח, ויש מקום לחלק.

מתפעל
הודעות: 3646
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מתפעל » ה' נובמבר 17, 2011 9:18 am

כן, אני מדבר על מעשה ההדלקה. שיחשב שהוא הדליק. אכן במזוזה ניתן לעשות שליח ובתפילין לא ניתן.
וזו גופא השאלה, אולי מצות ההדלקה כתפילין, מצוה שבגופו.
לא שייך לומר כן?

ומה שחזינן שהאכסנאי יוצא ע"י הבעל הבית, זה מצד הדין של נר איש וביתו, הדרגה הנמוכה של המצוה, אבל המהדרין שכל אחד ידליק, זה באמת לא יצא.

מתפעל
הודעות: 3646
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מתפעל » ה' נובמבר 17, 2011 11:11 am

לכאורה יש ראיה מהמשנה ברורה תרע"ט באשה ששכחה והדליקה נר שבת שאז כבר קיבלה שבת, שתמנה מישהו שליח שידליק עבורה. עיי"ש.

אגרת
הודעות: 239
הצטרף: ה' אוגוסט 25, 2011 12:36 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי אגרת » ה' נובמבר 17, 2011 11:11 am

גבי השתתפות בפרוטה ראה אז נדברו חי"ג סימן ל"ח אות ז'.
בעניין שליחות בנ"ח ומצוות שבגופו ראה הבאר שנת תרצ"ו שנה י"ג עמוד י"ד בסופו.(וקצ"ע עליו משבת כ"ג). ועוד משנה הלכות ח"ג סימן קמ"ה ושבט הלוי ח"ח סימן קנ"ט.

מתפעל
הודעות: 3646
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מתפעל » ה' נובמבר 17, 2011 12:52 pm

אוהא,
אתה נותן לי הרבה שיעורי בית

איך אני אגיע לכל הספרים שציינת?

אולי תוכל להכניס בקצרה דבריהם?

אגרת
הודעות: 239
הצטרף: ה' אוגוסט 25, 2011 12:36 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי אגרת » ה' נובמבר 17, 2011 12:56 pm

יש לי בעיה במחשב. ברגע שאתגבר עליה בל"נ אעלה לכאן מדבריהם.

לולי דמיסתפינא
הודעות: 244
הצטרף: ה' אוקטובר 28, 2010 7:46 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי לולי דמיסתפינא » ה' נובמבר 17, 2011 11:42 pm

יש בזה פעטע יד אפרים בהלכות פסח. יבואו נא הלומדים וידרשו. שאל את הרבי מטאלנע שליט"א.

אגרת
הודעות: 239
הצטרף: ה' אוגוסט 25, 2011 12:36 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי אגרת » ו' נובמבר 18, 2011 9:53 am

הגהות יד אפרים סו"ס תל"ב

מתפעל
הודעות: 3646
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מתפעל » א' נובמבר 20, 2011 6:37 am

הנה לשון האז נדברו:

"הקשה מו"ר זצ"ל, מדרבנן צריך הרי קנין משיכה ולא סגי בכסף, עוד הקשה דבכלל למה צריך קנין כסף והרי הוי מתנה מועטת דלא צריך מעשה קנין ונקנה בדיבור בעלמא".

מי זה מורו ורבו?

יישר כח לאגרת. תזכה למצוות.

מתפעל
הודעות: 3646
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מתפעל » א' נובמבר 20, 2011 6:47 am

לגבי הבאר, גם נמצא בהיברובוקס, מי זה רבי יעקב הלוי הורוויץ הנ"ל? מישהו ידוע?
הוא טוען שנר חנוכה יוצא מהכלל בכך שלא יכול סתם לעשות שליח אלא צריך להשתתף בפרוטה. וראייתו מכך שצריך למכור כסותו והרי קיימא לן שאם יוצא עיקר המצוה, על הידור לא מוכר כסותו. מה קשה עליו מהגמרא?

מבקש חכמה
הודעות: 908
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מבקש חכמה » א' נובמבר 20, 2011 11:20 am

ראה ר"ן על הרי"ף פסחים ד,א:
ומיהו איכא למידק בהאי כללא דהא הדלקת נר חנוכה שאפשר לעשותה ע"י שליח ואפ"ה מברכין עליה להדליק ואיכא למימר דכיון דאמרינן בפרק במה מדליקין (דף כג א) דצריך לאשתתופי בפריטי כיון שאינו יוצא אלא בשל עצמו הרי אין מצוה זו יכולה להתקיים על ידי אחר:


וכבר האריכו בכך ראשונים ואחרונים ועיין.

אברשע
הודעות: 32
הצטרף: א' נובמבר 20, 2011 2:54 pm

איך זה שניתן לעשות שליח להדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי אברשע » ב' נובמבר 21, 2011 11:45 am

א. בעסקי בסוגיא דחנוכה התקשיתי איך זה שאמרו שניתן לעשות שליח להדלקת נר חנוכה על ידי שמשתתף עמו בשווה פרוטה ומדוע שלא נאמר בזה שהוא מצווה שבגופו שהרי מטרת המצווה היא פרסומי ניסא וברגע שאחד מדליק בשביל חבירו חסר בפירסום הנס.
האם יתכן כדבר הזה שאחד בעיר ידליק בשביל כולם על ידי שליחות ונמצא שאין כאן כל פרסום נס חנוכה.

ב. עוד אני מסופק אם צריך שיבחינו העוברים ושבים כמה נרות הוא מדליק ושהוא מדליק בשמן זית וכדו'.
והתעוררתי לזה בעקבות מה שראיתי אחרונים שכתבו לא להדליק אצל חלון מחוספס וכדו' כיון שהעוברים אינם מבדילים ומבחינים במספר הנרות וסוג השמן, ואני מסופק בזה, מניין להם דבר זה, שהעוברים ושבים צריכים להבחין במספר הנרות וסוג השמן, והרי אפשר שכל הדין של מספר הנרות ומהדרין מן המהדין וכו' נועדה רק לעצמו לבעל הבית המדליק אך אין שום עניין שהעוברים יבחינו בזה.
ולכאו' הייתי אומר שמספיק רק אם העוברים ושבים רואים שהדליק נר חנוכה אך אין כל עניין שיראו ויבחינו בפרטים.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: איך זה שניתן לעשות שליח להדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי חיים » ב' נובמבר 21, 2011 1:57 pm

אברשע כתב:א. בעסקי בסוגיא דחנוכה התקשיתי איך זה שאמרו שניתן לעשות שליח להדלקת נר חנוכה על ידי שמשתתף עמו בשווה פרוטה ומדוע שלא נאמר בזה שהוא מצווה שבגופו שהרי מטרת המצווה היא פרסומי ניסא וברגע שאחד מדליק בשביל חבירו חסר בפירסום הנס.
האם יתכן כדבר הזה שאחד בעיר ידליק בשביל כולם על ידי שליחות ונמצא שאין כאן כל פרסום נס חנוכה.

אולי קשור
viewtopic.php?f=7&t=6874#p60726

שומע ומשמיע
הודעות: 1783
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ה' ינואר 11, 2018 1:52 am

מה יש בפורום חנוכה דווקא, שאנשים פה פותחים אשכולות על דברים שמפורשים בראשונים [עיין רמב"ן פסחים ז: למשל].

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4665
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי מיללער » ה' דצמבר 06, 2018 1:44 am

בענין שליחות בהדלקת נר חנוכה ראה בשו"מ מהדורא תנינא ח"ב סי' טו (בסופו) שרוצה לתרץ קושית התוס' בסוגיא דכבתה (שבת כא. ד"ה) בהא דאמרו דש"מ דס"ל כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה, מהיכי חזינן דמותר להשתמש לאורה אולי אין מדליקין בשבת משום דכבתה זקוק לה ובשבת אסור להדליקה.

ורוצה השו"מ לתרץ דאי משום הא הרי יכול לומר לעכו"ם לחזור ולהדליקה משום שבות במקום מצוה , ומפלפל שם אי יכול להדליק נר חנוכה בשליחות ואפי' ע"י שליח עכו"ם, ואינו כמצוה שבגופו דלפרסומי ניסא אין נפק"מ מי הדליק, ומציין לדברי המחנ"א המפורסמים בענין מעקה.

(ובהערות שבמהדורא החדשה שזה עתה י"ל ציינו שבענין שליחות והדלקה ע"י גוי בנר חנוכה יש בדעת תורה או"ח תרע"ג ס"ב, ובמנחת שלמה ח"ב סי' מא)

הא לחמא עניא
הודעות: 1585
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' דצמבר 06, 2018 12:18 pm

הגאון המפורסם רבי יהושע מנדל ארנברג זצ"ל מת"א בספרו שו"ת דבר יהושע ח"ב סימן צ"א מוכיח דמצות הדלקת נר חנוכה הוא חובת גברא.
התשובה הזו נכתבה באריכות ובמתיקות נפלאה. [הוא ג"כ דן שם בגדר ברכת שהחיינו בחנוכה, ואכמ"ל]

לבי במערב
הודעות: 1236
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' דצמבר 07, 2018 2:12 pm

בענין שליחות בנ"ח ראה מ"א תרעו סק"ד (בשם הב"ח על אתר).
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב א' דצמבר 09, 2018 11:24 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לבי במזרח
הודעות: 20
הצטרף: ו' יולי 20, 2012 11:05 pm

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הודעהעל ידי לבי במזרח » א' דצמבר 09, 2018 9:09 pm

ראה בהמצרף כאן - מס' וידבר דוד להרב רמ"ד שטינורצל זצ"ל אריכות בזה
קבצים מצורפים
וידבר דוד סי' יד- הרב שטיינווארצעל_2.pdf
(103.5 KiB) הורד 28 פעמים


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים