מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ארזא דבי רב
הודעות: 38
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 9:57 pm

קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ארזא דבי רב » ש' דצמבר 24, 2011 10:42 pm

היאך מדליקים נרות חנוכה בערב שבת מבעוד יום הא הדלקה עושה מצווה וא"כ יוצא שהדליק בערב שבת והרי המצווה היא להדליק בשבת רק שא"א וא"כ איך יוצאים ידי חובה על הנרות חנוכה של שבת

ידידיה
הודעות: 1071
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ידידיה » ש' דצמבר 24, 2011 11:10 pm

כך היתה התקנה

סוקר
הודעות: 161
הצטרף: ה' אפריל 21, 2011 9:40 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי סוקר » ש' דצמבר 24, 2011 11:30 pm

קושיא עצומה נוראה ונשגבה על שוטים ששואלים לפני שמעיינים ולו עיון קל.

ס''ק
הודעות: 199
הצטרף: ה' דצמבר 15, 2011 1:28 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ס''ק » א' דצמבר 25, 2011 7:06 pm

ראשית, מנא-לך דא"א להדליק מבעו"י, ובפרט לשי' ר"י דמפלג המנחה חשוב מקצת לילה. ועוד, דכל הענין להדליק רק משחשכה הוא רק משום שרגא בטיהרא מאי אהני, ובע"ש א"צ לחוש לכך.
אמנם אי קשיא הא קשיא: הלכה נקוטה בידינו דאין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. והרי בעוד-יום אין אנו נאותין לאורו. וזו הקושיא עיקרה על הדלקת נר-שבת, ובאמת כך שי' רבי משולם, הו"ד במרדכי, דאין מברכין על נר שבת. אך יעוין במה שכתב לו מנהיג הדור דאז, הלא הוא ר"ת ממרויש, הובאה בספר הישר, ואינו תח"י [מקצת מן הלשונות שם: כלך לך מדרך זו, ועוד]. ומי שיוכל יביאנה להכא

חצקל
הודעות: 112
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:01 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי חצקל » א' דצמבר 25, 2011 8:21 pm

מאיפה הקישקוש של "אין מדליקין עד שיאותו לאורו" בנר חנוכה?
בכל אופן הקושיא נכונה מאד וכבר העיר בזה בארוכה בס' "מועדים וזמנים" לגר"מ שטרנבוך, וגוף הקושיא נכון לגבי כל הימים ולא רק בער"ש לדעת הגר"א שמדליקים בתחילת השקיעה, והקושיא היותר חזקה איך מברכים שהחיינו ביום הראשון לסוברים שהשחיינו הוא על היום ולא על המצוה - והרי בער"ש או להגר"א כל הימים עדיין לא בא כ"ה אלא עדיין כ"ד. ועיי"ש מה שהאריך וכן בשלמי תודה להגרב"צ פלמן

ארזא דבי רב
הודעות: 38
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 9:57 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ארזא דבי רב » ב' דצמבר 26, 2011 3:24 pm

סוקר כתב "קושיא עצומה נוראה ונשגבה על שוטים ששואלים לפני שמעיינים ולו עיון קל".
ופלא בעיני שמכנים את הגרמ"מ שטרנבוך שוטה ח"ו ואע"פ שסוקר לא ידע שהגרמ"מ הקשה זאת בכל אופן עליו להיזהר להבא בדבריו ולא למהר להשיב דברים כדרבונות.

ארזא דבי רב
הודעות: 38
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 9:57 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ארזא דבי רב » ב' דצמבר 26, 2011 3:28 pm

ידידיה כתב:כך היתה התקנה
ראשית מנא לך הא. שנית לשיטתך מי תיקן זאת?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17489
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' דצמבר 26, 2011 3:38 pm

לא מובנת שאלתך, אלא מה לא מדליקים נרות בע"ש, הלא הוא גמרא מפורשת.

השואלים כאן גם הם מודים שכך היתה התקנה רק לא נראה להם שיתקנו שרגא בטיהרא.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי חיים » ב' דצמבר 26, 2011 6:22 pm

לפני שנים רבות ראיתי מאמר המנסה לטעון שמצות הדלקת נר חנוכה היא מיסודה מצות הדלקת הנר שיש בכל שבת ויו"ט, אלא שבחנוכה תיקנו להדליק בחוץ לפרסום הנס.
כותב המאמר תירץ בכך כמה וכמה קושיות, ונראה שגם השאלה הנידונה באשכול זה יכולה להיתרץ ביסוד זה.
כך או כך, מישהו ראה פעם חידוש על דרך זה?

בראנסוויל
הודעות: 276
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי בראנסוויל » ב' דצמבר 26, 2011 6:51 pm

חצקל כתב:מאיפה הקישקוש של "אין מדליקין עד שיאותו לאורו" בנר חנוכה?

כן הוא במסכת סופרים פרק כ' הלכה ד'
ואם הדליקו ביום אין נאותין ממנו ואין מברכין עליו שכך אמרו אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו

והמג"א מביאו בסימן תרע"ב ס"ק א'.

ס''ק
הודעות: 199
הצטרף: ה' דצמבר 15, 2011 1:28 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ס''ק » ד' דצמבר 28, 2011 12:38 am

יישר חילי' על דברי המ' סופרים.
ואדאתאן להכי, הנה ההמשך שם: ואע"פ שאין ראי' לדבר זכר לדבר, שנאמר לא ימיש עמוד הענן יומם וכו' מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש וכו', והוא פלא, דא"כ אדרבה יש להדליק קודם.
ולדברי המחבר החדש "מילי דשמעתא" [הרב אהרן בהגרי"מ פישר, נמכר השבוע בביכ"נ בי-ם אצל בלוי] בקונ' נפש רחל פ' בשלח, יש לישב: דעמוד האש הי' בא רק בשקיעה, אמנם עמוד הענן עוד הי' נשאר מפני שעוד יש לזה דין יום, וכן בעלות השחר. [ובפרט שהרי חשבון י"ב שעות שוות בימי תקופת ניסן ותשרי האמיתית הוא מהשקיעה לנץ, ז"א אף בזמן שהוא כבר יום הלכתי, וידועים דברי הרב ן' עזרא בקהלת, ותודה למי שיציין מקומו המדויק]

חיס
הודעות: 1095
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי חיס » ד' ינואר 04, 2012 6:42 pm

ב"ה
ראה בספר של הגאון ר' צבי פסח פארנק זצ"ל על חנוכה שמיישב קושיה עצומה זו בטוב טעם

ארזא דבי רב
הודעות: 38
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 9:57 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי ארזא דבי רב » ה' ינואר 05, 2012 6:14 pm

חיס כתב:ראה בספר של הגאון ר' צבי פסח פארנק זצ"ל על חנוכה שמיישב קושיה עצומה זו בטוב טעם
אם כבודו יוכל לתת מראה מקום מדויק אודה לו מאוד,

בן אליהו
הודעות: 548
הצטרף: ב' מאי 31, 2010 10:05 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי בן אליהו » ב' דצמבר 03, 2012 1:08 pm

ייתכן לישב שהביאור בהדלקה עושה מצווה הוא שמספיק רגע ההדלקה באופן שנעשה כראוי כדי לצאת ידי חובת המצווה
אבל וודאי שגם למ"ד הדלקה עושה מצווה כל רגע ורגע שהנר דולק יש בזה משום קיום המצווה

המצפה לישועה
הודעות: 62
הצטרף: א' דצמבר 11, 2011 11:14 am

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי המצפה לישועה » ג' דצמבר 04, 2012 12:11 pm

חיים כתב:לפני שנים רבות ראיתי מאמר המנסה לטעון שמצות הדלקת נר חנוכה היא מיסודה מצות הדלקת הנר שיש בכל שבת ויו"ט, אלא שבחנוכה תיקנו להדליק בחוץ לפרסום הנס.
כותב המאמר תירץ בכך כמה וכמה קושיות, ונראה שגם השאלה הנידונה באשכול זה יכולה להיתרץ ביסוד זה.
כך או כך, מישהו ראה פעם חידוש על דרך זה?גם אני ראיתי מאמר זה לפני כעשרים שנה בהיותי בישיבה כמדומני ששם בעל המאמר היה רבי שאול ?

אבל דבריו אינם נכונים כלל, שהרי מצות הדלקה ביום טוב אינה ברורה כלל, שבגמרא לא נתפרש רק על שבת משום שלום ביתו שאי אפשר להדליק בשבת עצמה, ולכן יש חיוב להדליק לפני שבת. אבל ביום טוב לא תקנו כמו שלא תקנו להדליק ביום חול. ולכן יש מן התינמנים שאינם מדליקים (עכ"פ בברכה ביו"ט). וגם לדעת השו"ע ושאר פוסקים שמדליקים בברכה גם ביום טוב הוא משום כבוד החג, ועונג יום טוב לאכול במקום שיש אור. שכל זה כמובן אינו שייך בחנוכה שאין בו מצות כבוד ועונג.

חיס
הודעות: 1095
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי חיס » ה' דצמבר 06, 2012 12:35 pm

ארזא דבי רב כתב:
חיס כתב:ראה בספר של הגאון ר' צבי פסח פארנק זצ"ל על חנוכה שמיישב קושיה עצומה זו בטוב טעם
אם כבודו יוכל לתת מראה מקום מדויק אודה לו מאוד,


שו"ת "הר צבי" חלק שני סימן קי"ז

תורה תמימה
הודעות: 226
הצטרף: ה' דצמבר 16, 2010 10:46 am

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי תורה תמימה » ו' דצמבר 07, 2012 12:16 am

מענין לענין אבקש להעלות כאן אם ידוע למישהו מהו זמן פלג המנחה של הבן איש חי בשבת חנוכה שלשיטתו הזמן יותר מאוחר מהלוחות המקובלים ודעת גדולים שיש לחוש לדבריו במקום חשש ברכה לבטלה

המצפה לישועה
הודעות: 62
הצטרף: א' דצמבר 11, 2011 11:14 am

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי המצפה לישועה » ו' דצמבר 07, 2012 9:04 am

בלוח עיתים לבינה זה מופיע בסוף הלוח, אין לי את של השנה. אבל חיפשתי לפי שנה שעברה.
נפק"מ לשבוע הבא א' טבת.
התאריך בלועזי יהיה 14.12.2012
הסתכלתי בשנה שעברה בלוח עיתים לבינה בתאריך 14.12.2011 (שהיה יח כסליו), וזמן פלג המנחה לדעת הבא"ח הוא 3:51. יש לציין ששיטתו זו שמודדים את זמן המג"א לפי צאה"כ של הגאונים משליכה לדינים רבים ומכללם לענין סו"ז ק"ש ותפילה ואכילת חמץ וזמן חצות לענין אכילת אפיקומן ועוד ואפשר לומר שהמנהג הרווח אינו כך.

מר בר רב אשי
הודעות: 42
הצטרף: ג' יוני 22, 2010 10:26 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי מר בר רב אשי » ג' דצמבר 11, 2012 11:11 pm

מרן החתם סופר מתייחס לקושיא זו בחידושיו על השס (בסוגיא דכבתה) ובשו"ת ח"ו לקוטים סי' ז.
ומתרץ דעיקר תקנת החשמונאים היתה שידליקו בערב שבת כיון שא"א לשמנה ימים בל שבת עיי"ש.

סורגים
הודעות: 218
הצטרף: ו' אוגוסט 24, 2012 11:59 am

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי סורגים » ג' דצמבר 11, 2012 11:32 pm

לפלא שאף אחד אינו טורח לציין את התרומת הדשן שהאריך בזה. וכן הט"ז מאריך בזה מאוד.

ולגופו של דבר.

מה שכתבו כאן שכל הטעם שאין מדליקין ביום הוא משום שרגא בטיהרא וכו' כן גם משמע מהרמב"ם שכתב שלא ידליק ביום משום שרגא בטיהרא, ובאמת דיש לומר בזה, שלא תיקנו אלא חצי שעה ותו לא. וכך משמע מהרי"ף וכל הפוסקים שכתבו חצי שעה. ואם נאמר שאימל שרגא בטיהרא היה לנו להדליק שמונה ימים רצוף א"כ הרי צודק הגרי"ז שהיה מדליק כל עוד היו חוזרים מאדיסון כידוע, ומה טעם של אלו החולקים על הגרי"ז.

ובהכרח משום דסברו שלא תיקנו אלא חצי שעה במשך כל יום ולאו דווקא משום שרגא בטיהרא.

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי בן החבורה » ש' נובמבר 23, 2013 9:31 pm

עי' בספר משנה שלמה [להרה"ג רבי שלמה גראס שליט"א דומ"ץ בעלזא בארה"ב] סימן יד בירור יפה בענין זה. אולי יטרח מי מהחברים שיש לו גישה ל'אוצר' להעלותו לכאן.

יאיר
הודעות: 10044
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי יאיר » ש' נובמבר 23, 2013 9:40 pm

בן החבורה כתב:עי' בספר משנה שלמה [להרה"ג רבי שלמה גראס שליט"א דומ"ץ בעלזא בארה"ב] סימן יד בירור יפה בענין זה. אולי יטרח מי מהחברים שיש לו גישה ל'אוצר' להעלותו לכאן.
קבצים מצורפים
PrintPDF.pdf
(1.79 MiB) הורד 149 פעמים

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי איש רגיל » ש' נובמבר 23, 2013 9:41 pm

בן החבורה כתב:עי' בספר משנה שלמה [להרה"ג רבי שלמה גראס שליט"א דומ"ץ בעלזא בארה"ב] סימן יד בירור יפה בענין זה. אולי יטרח מי מהחברים שיש לו גישה ל'אוצר' להעלותו לכאן.
קבצים מצורפים
יד.PDF
(2.1 MiB) הורד 205 פעמים

בן החבורה
הודעות: 410
הצטרף: ב' אוקטובר 21, 2013 6:36 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תובב"א

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי בן החבורה » ש' נובמבר 23, 2013 10:51 pm

יישר כחכם

אחדהעם
הודעות: 19
הצטרף: ב' מאי 06, 2013 1:03 am

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי אחדהעם » א' נובמבר 24, 2013 5:33 am

בבית הלוי עה''ת יש אריכות על הענין, ראה גם בשו''ת אבנ''ז או''ח

שומע ומשמיע
הודעות: 1783
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ג' ינואר 09, 2018 9:48 pm

איזה אשכול מוזר. אנשים פה כותבים אשכול שלם בלי לראות, רשב"א ר"ן תרה"ד ארחות-חיים ט"ז. מפורשים על כל הדברים שנידונו פה, ומובאים בכל הפוסקים.
[סליחה על ההקפצה, אני עכשיו בסוגיה].


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים