מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משה <458> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

משה <458> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ו' פברואר 27, 2015 10:59 am

458.jpg
458.jpg (1.17 MiB) נצפה 4403 פעמים

מעתיק

Re: משה <458>

הודעהעל ידי מעתיק » ו' פברואר 27, 2015 11:56 am

תפסתי צד ימין

מעתיק

Re: משה <458>

הודעהעל ידי מעתיק » ו' פברואר 27, 2015 12:07 pm

בשנת תרל"ה והוא חלק אחד מספרו אשר חבר על כל תלמוד ירושלמי, וספר "שער קודש" ו"תואר משה" על הלכות שחיטה וכסוי הדם נדפס בעיר פרעסבורג בשנת תרל"ז, וספר "שערי אמת" ו"חמדת אריה" על הלכות כתיבת מגילה נדפס בעיר פרעסבורג בשנת תרכ"ט, וגם הובא בשו"ת "יהודה יעלה" חלק יו"ד תשובה רע"א) אחי הגאון המפורסם מוה"ר אברהם הלוי ליטש ראזענבוים שהיה ראבד"ק נייטרא ואח"כ ראבד"ק פרעסבורג בעל ספר "בן יהודה" על שו"ת וספר "ששנת אברהם" על התורה ועוד ספרים ואחי הרב מו"ה צבי הירש הלוי ליטש מעיר סערדאהעדל שהיו בניו של הגאון הצדיק מוה"ר יהודה הלוי סג"ל ליטש ראזענבוים מחכמי עיר פרעסבורג שנפטר בשנת תר"ו כ"ג תמוז בהגאון מו"ה פייטיל ליטש חתן הגאון המפורסם מוה"ר יהודה ליב ווירמייזא, אבד"ק אוטיץ וברוינער גרייז, ונין ונכד של הגאון רשכבה"ג מוהר"ר שמשון ווערטהיימער אבד"ק וויען ונין ונכד גם להגאון הגדול רשכבה"ג מו"ר יאיר חיים בכרך אבד"ק ווארמש בעל ספר "שו"ת חות יאיר" וספר "חוט השני".
והגאון מו"ה משה יהודה ליב הנ"ל היה אבי של הגאונים מו"ה גרשון הלוי ליטש ראזענבוים אבד"ק טאלליא והגלול בעל מחבר ספר "משיב דברים" ועוד ספרים הרבה ומו"ה שמואל הלוי סג"ל ליטש ראזענבוים אבד"ק יערגאן, וחתנו הוא הגאון מו"ה ישעיה נייזאטץ אבד"ק אלישטאבע.

הרב מו"ה משה הרב הגדול החו"ב נ"י ראבד"ק חמעלניק הובא בשו"ת הרי"מ חלק אה"ע סימן כ"ב) בשנת תרנ"ד.

הרב מוה"ר משה קאראבעלניק הרב הגדול והצדיק החכם הכולל אבד"ק קאזעללעץ פלך צערניגאוו נפטר בשנת תרל"ז בן נ"ב שנה [עיין מכתב עתי "המגיד" שנת תרל"ז נומער כ"ד].

הרב מו"ה משה המאוה"ג המובהק שהיה רב ומו"צ דק"ק דיקאר פלך מינסק, הובא בשו"ת "נחלת דוד" סימן ד' בשנת תרי"א.

הרב מו"ה משה הרב הגדול החו"ב בנגלה ובנסתר מעיר קאנדויא בפלך קארלאנד הנקרא בפי כל ר' משה יאכעס נפטר בשנת תרל"ח בן ע"ה שנה חבר ספר מאסף שושנת המלך על קבלה בכ"י שהסכימו עליו שלשה גאונים גדולים מו"ה אליהו שיק אבד"ק לידא, ומוה"ר יקותיאל זלמן אבד"ק זאגער ישן,ומו"ה משה יוסף מרפא אבד"ק ארצקי בעל ספר "פרדס החכמה" וספר "פרדס הבינה".
ובנו היה הרבני המופלג ומופלג הגביר מו"ה יצחק טראל מעיר סאסמאקען מחוז קורלאנד שנפטר בשנת תרנ"ח יום ד' כ' כסלו בן ע"ד שנה.

אורח

Re: משה <458>

הודעהעל ידי אורח » ש' פברואר 28, 2015 9:37 pm

תחילת שמאל

הרב מוה"ר משה ניסן משכיל לאיתן ??? בעיר ראסייין גאון ??? המופלא אבד"ק שומיאץ נפטר בשנת תרל"ח כ"ז אייר בן שלושה וארבעים שנה חבר ספר חקרי הלכות על שו"ת ופלפולים בכמה עניינים בש"ס בשני חלקים [ועיין בחלק שני במערכת הספרים] הובא בספר מלבושי יו"ט חלק יו"ד סימן י"ד) וסימןכ"ב) אחי הרב הגדול מו"ה מפתלי משכיל לאיתן מעיר מינסק בעל מחבר ספר "מדרש אגדה" על הגדה של פסח וספר "רוח חכמים" על התורה ועוד ספרים שהיו בניו של הגאון מאוה"ג שר התורה מוה"ר אברהם משכיל לאיתן מעיר מינסק בעל ספר "יד איתן" וספר "משכיל לאיתן" ועוד ספרים הרבה והגאון מו"ה משה ניסן הנ"ל היה חתן של הרבני הנגיד המופלא מו"ה אברהם באס מעיר ראסיין

שיף
הודעות: 2310
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משה <458>

הודעהעל ידי שיף » ב' מרץ 02, 2015 11:08 pm

אורח כתב:תחילת שמאל

הרב מוה"ר משה ניסן משכיל לאיתן ??? בעיר ראסייין גאון ??? המופלא אבד"ק שומיאץ נפטר בשנת תרל"ח כ"ז אייר בן שלושה וארבעים שנה חבר ספר חקרי הלכות על שו"ת ופלפולים בכמה עניינים בש"ס בשני חלקים [ועיין בחלק שני במערכת הספרים] הובא בספר מלבושי יו"ט חלק יו"ד סימן י"ד) וסימןכ"ב) אחי הרב הגדול מו"ה מפתלי משכיל לאיתן מעיר מינסק בעל מחבר ספר "מדרש אגדה" על הגדה של פסח וספר "רוח חכמים" על התורה ועוד ספרים שהיו בניו של הגאון מאוה"ג שר התורה מוה"ר אברהם משכיל לאיתן מעיר מינסק בעל ספר "יד איתן" וספר "משכיל לאיתן" ועוד ספרים הרבה והגאון מו"ה משה ניסן הנ"ל היה חתן של הרבני הנגיד המופלא מו"ה אברהם באס מעיר ראסיין

צ"ל נפתלי.

אורח

Re: משה <458>

הודעהעל ידי אורח » ג' מרץ 03, 2015 2:27 pm

המשך צד שמאל

הרב מו"ה משה אהרן הגאון אבד"ק זלאטשוב הובא בתשובות הרד"ד? על אה"ע בסימן י"ד) בשנת תרכ"ז

הרב מו"ה משה ליב העניכאווסקי מעיר קאוונא הרב הגדול המובהק אבד"ק וועליז פלך ואמטעבסק? נפטר בשנת תרל"ח על מקומו נתקבל לאב"ד הגאון המפורסם מו"ה אורי הלוי מערכין? ואח"כ אבד"ק חרקוב שנפטר בשנת תרע"א

הרב מוהר"ר משה שי"ק מעיר ברעזאווע, הגאון הגדול מאוה"ג שר התורה שהיה אבד"ק וערגון? ואח"כ נתקבל לאבד"ק אוסט? במדינת אונגארן ושם מנוחתו כבוד בשנת תרלט ביום ראש חדש שבט בן צ"ד שנה [?בספר "אלון בכות" מהרב ה"ג מו"ה נחמן הלוי שווארט מעיר ואסט? נמצא שם הספד עליו] חבר ספר מהר"ם שיק על התורה וספר מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות וספר חידושי אגדות מהר"ם שיק על מסכת אבות ושאלות ותשובות מהר"ם על שו"ע או"ח ועל יו"ד וגם השאיר אחריו יותר מאלף שאלות ותשובות על ארבעה חלקי שו"ע וחיבור גדול על רוב סוגיות הש"ס על כל סוגיא וסוגיא כמה קונטרסים וחידושי אגדה וספר מוסר הרבה מאד [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והובא בשו"ת בנין ציון סימן י"ד)? ובסימן קנ"ה) ובסימן קס"ז) ובסימן קס"ח) שהיה תלמיד של הגאון רשכבה"ג מוה"ר משה סופר אבד"ק ור"י דק"ק פרעסבורג בעל שו"ת "חתם סופר"
אביו (צ"ל אביהם) של הרבנים מו"ה יוסף שי"ק ומו"ה חיים שי"ק הנזכרים בשו"ת מהר"ם שי"ק בחלק או"ח סימן קמ"ג מאביו (צ"ל מאביהם) הנ"ל
חתנו? הוא הגאון המובהק מו"ה יעקב סג"ל פראגער אבד"ק ?דא גליל? במדינת אונגארן בעל ספר "שאילת יעקב" על שו"ת

הרב מו"ה משה שמואל בריסק הגאון הצדיק שהיה אבד"ק זוראב? ובכמה קהילות קדושות ולעת זקנתו הסיר מעל שכמו את משא הרבנות ונפטר בשם טוב בק"ק פוטנאק בשנת תרל"ט כ"ג טבת שהיה חתן של הגאון הצדיק מוה"ר יצחק

בראנסוויל
הודעות: 288
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: משה <458>

הודעהעל ידי בראנסוויל » ג' מרץ 03, 2015 6:50 pm

אורח כתב:
הרב מוהר"ר משה שי"ק מעיר ברעזאווע, הגאון הגדול מאוה"ג שר התורה שהיה אבד"ק יערגין ואח"כ נתקבל לאבד"ק חוסט במדינת אונגארן ושם מנוחתו כבוד בשנת תרלט ביום ראש חדש שבט בן צ"ד שנה

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: משה <458>

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ג' מרץ 03, 2015 9:56 pm

אורח כתב:
הרב מו"ה משה שמואל בריסק הגאון הצדיק שהיה אבד"ק זוראב? ובכמה קהילות קדושות ולעת זקנתו הסיר מעל שכמו את משא הרבנות ונפטר בשם טוב בק"ק פוטנאק בשנת תרל"ט כ"ג טבת שהיה חתן של הגאון הצדיק מוה"ר יצחק


זה לא זוכאב?

שיף
הודעות: 2310
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משה <458>

הודעהעל ידי שיף » ג' מרץ 03, 2015 11:00 pm

לציין שנשלם צד שמאל ע"י אורח

פייש
הודעות: 168
הצטרף: ב' ינואר 09, 2012 11:28 pm

Re: משה <458>

הודעהעל ידי פייש » ו' יוני 28, 2019 11:39 am

צופר הנעמתי כתב:
אורח כתב:
הרב מו"ה משה שמואל בריסק הגאון הצדיק שהיה אבד"ק זוראב? ובכמה קהילות קדושות ולעת זקנתו הסיר מעל שכמו את משא הרבנות ונפטר בשם טוב בק"ק פוטנאק בשנת תרל"ט כ"ג טבת שהיה חתן של הגאון הצדיק מוה"ר יצחק


זה לא זוכאב?

ניאראד


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים