מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משה <417> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

משה <417> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ו' יוני 29, 2012 11:17 am

417.jpg
417.jpg (1001.41 KiB) נצפה 4421 פעמים

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: משה <417> נעתק

הודעהעל ידי כרם » ו' יוני 29, 2012 11:47 am

שני הצדדים בס"ד
נערך לאחרונה על ידי כרם ב ו' יוני 29, 2012 12:06 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: משה <417> נעתק

הודעהעל ידי כרם » ו' יוני 29, 2012 12:06 pm

ועל ספר "דברי שמואל" דרושים על התורה הנדפס באמסטרדם בשנת תנ"ח, ועל ספר "דברי חכמים" על מוסר הנדפס בעיר האמבורג בשנת תנ"ג, ועל ספר "זרע אברהם" דרושים על התורה הנדפס בעיר זולצבאך בשנת תמ"ה, ועל ספר "לקט שמואל" על דרושים הנדפס בעיר וויניציאה בשנת תנ"ד, ועוד על ספרים, ובפנקס המדינה אשר היה ביד הרב הג' המופלא מוה"ר אליעזר ליפמאן ראבינאוויץ שו"ב דק"ק מינסק נמצא ג"כ שמה חתימתו בשנת תל"ט.
(*)
[ע"ד שמו קרעמער אשר כל כנוהו כל יושבי העיר ווילנא ספרו אגדה כזאת בחלות הגאון הגדול בדרו מוהר"ר נחמן במוהר"ר שלמה נפתלי אבד"ק ווילנא את חליו אשר ימות בו נקבצו כל ראשי נכבדי העיר ויעמדו אצל ערשו ובראותם כי עוד מעט והצדיק אבד מן הארץ ופה ממלל רברבן אלם דוממה שומם אל לבם את האבדה הגדולה הזאת אשר תאבד הם במותו החלו לבכות באזניו אוי לנו רבינו כי ראה בכך מי יורה לנו דעה ומי יבין שמועה ויתחזק הגאון וישב על מטתו וינחמם בדברים האלה אל לכם אחי לבכות ולתת בשפתיכם תפלה לד' הוא גזר כה אומר ומי יתיצב לו לשטן על דרכו הוא כבר הכין לכם איש אשר בשם משה יכנה אשר יושב על כסאי אחרי, והוא ינהל את צאן ישראל על מבועי התלמוד והאמונה והנה מצוה עליכם כי תיכף ומיד אחר פטירתי תתנו את המשרה הזאת על שכמו ובטרם עשותכם כזאת אל תהינו לקברני הנני מצוה עליכם במפגיע השמעתם ולא יסף עוד לדבר כי קדמהו המות ונשמתו יצאה בטהרה ויהי במות הגאון ולא ידעו ראשי העיר מי זה ומאי זה הוא האיש משה אשר עליו כנן הרב את דבריו כי לא נקל הוא בעיר רבת התושבים ומרובה באוכלוסין כהעיר ווילנא למצא איש בלי אשר ידעו את ביתו והמקום אשר הוא שם ויהי בחשבם זמן רב ויזכר אחד מהם כי לא רחוק מביתו יגור אחד בשם משה והאיש הזה ירא אלהים וסור מרע מאין כמוהו אך בור וריק מכל מדע והשכל והוא מתפרנס בדחקות בעשית גרש ויספר זאת לרעיו וכלם גמרו בדעתם

הרב מוהר"ר משה רבקש הגאון הגדול החסיד המפורסם שהיה מחכמי ומחר[י]פי עיר ווילנא נפטר בשנת תמ"ט ט' סיון [ובספר "עליות אליהו" כתוב בשנת תכ"א] חבר ספר "באר הגולה" על כל ארבעה חלקי שו"ע כולל מראה מקום מוצא הדינים וקצת באורי המלת, גם מזכיר שמות של התנאים והאמוראים ולפעמים הגמרא או המשנה בקיצור מופלג עם פירוש מה שפירשו בזה גדולי המורים וחדושי דינים ומרחיב והולך עד שלבסוף גם הדינים והתשובות שהביא המחבר כתוב טעמים מאי זו ראיה מהגמרא וגם בהרבה מקומות של הפרק, עוד באי זה דין מהדינים הנזכרים בפרק ההוא וכל מראה מקומות מה דינים שנדפסו כיוצא בזה בצידי שאר שלחן ערוך הם כאין נגדו כאשר יראה ויבחין כל קורא בהם את זה לעומת זה ובדיני ממונות הסיף והאריך בבאור החו"מ יותר מבשאר חלקי שלש טורים הראשונים, וגם כתב כל חדושי דינים שכתבו הגאונים חכמי פלאניא הסמ"ע והב"ח בטור חו"מ הביא שם כל הגהות שהגיה הרב בעל הסמ"ע ומצויינים בכל מקום שיהיה מארבעה חלקי השו"ע הוא תוספות אשר הביא על פי מקור הדין ונדפס כמה פעמים אין מספר ובסוף הספר חשן המשפט כתב בסוף הספר כך, וכראות החכם השלם מוה"ר משה רבקש יצ"ו כי נגמרה המלאכה חיבור הגאונים השלחן ערוך והמפה שעליה עם חיבורי "באר הגולה" מקור הלכה פתח ואמר בשיר ומזמור רוב ברכות הלל והודאות לעושה בחסדו גדולות ונפלאות אשר עשה עמו לטובה אות וזיכני להשלים גם חלק אחרון שמו יזכנו לגמור כללי ההוראה מוסכם מקובל נכון ויאה בעיני כל מעיין ורואה ויחבור לשלחן ערוך זה כמו קונטרס אחרון גם לגמור פירוש המשנה כולה הסכמת ההלכה מפרשת ומגלה קראתיו שמו "כלי הגולה" הוא מאוסף מכל הפירושים ואחריו ישפות שלום ויחזירנו לק"ק ווילנא לאיתנו על כנו כבראשונה ימהר הגאולה וציו[ן] יבנה וימלא שחוק פינו ליום אחרון והספרים הנזכרים כאן הם כללי ההוראה והוא קונטרס אחרון על חו"מ נשאר בכתב יד, וספר "כלי הגאולה" פירוש נפלא על המשניות נשאר בכתב יד, שהיה אחי הרב הגדול מוהר"ר שניאור זיסקינד שהיה בשנת תל"ה שהיו בניו של הרב הג' מוהר"ר נפתלי הירש סופר דק"ק פראג, בן הרב הגדול מוהר"ר פתחיה הסופר מעיר פראג אשר היה יותר שלשים שנה סופר סת"ם ונאמן הקלה למדן וחזן לשם ולתהלה.

(*) מכאן ואילך נראה שייך לעמוד השמאלי.

א גאליציאנער
הודעות: 593
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: משה <417> נעתק

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ד' ספטמבר 05, 2018 1:28 am

כרם כתב:[ע"ד שמו קרעמער אשר כל כנוהו כל יושבי העיר ווילנא ספרו אגדה כזאת בחלות הגאון הגדול בדרו מוהר"ר נחמן במוהר"ר שלמה נפתלי אבד"ק ווילנא את חליו אשר ימות בו נקבצו כל ראשי נכבדי העיר ויעמדו אצל ערשו ובראותם כי עוד מעט והצדיק אבד מן הארץ ופה ממלל רברבן אלם דוממה שומם אל לבם את האבדה הגדולה הזאת אשר תאבד הם במותו החלו לבכות באזניו אוי לנו רבינו כי ראה בכך מי יורה לנו דעה ומי יבין שמועה ויתחזק הגאון וישב על מטתו וינחמם בדברים האלה אל לכם אחי לבכות ולתת בשפתיכם תפלה לד' הוא גזר כה אומר ומי יתיצב לו לשטן על דרכו הוא כבר הכין לכם איש אשר בשם משה יכנה אשר יושב על כסאי אחרי, והוא ינהל את צאן ישראל על מבועי התלמוד והאמונה והנה מצוה עליכם כי תיכף ומיד אחר פטירתי תתנו את המשרה הזאת על שכמו ובטרם עשותכם כזאת אל תהינו לקברני הנני מצוה עליכם במפגיע השמעתם ולא יסף עוד לדבר כי קדמהו המות ונשמתו יצאה בטהרה ויהי במות הגאון ולא ידעו ראשי העיר מי זה ומאי זה הוא האיש משה אשר עליו כנן הרב את דבריו כי לא נקל הוא בעיר רבת התושבים ומרובה באוכלוסין כהעיר ווילנא למצא איש בלי אשר ידעו את ביתו והמקום אשר הוא שם ויהי בחשבם זמן רב ויזכר אחד מהם כי לא רחוק מביתו יגור אחד בשם משה והאיש הזה ירא אלהים וסור מרע מאין כמוהו אך בור וריק מכל מדע והשכל והוא מתפרנס בדחקות בעשית גרש ויספר זאת לרעיו וכלם גמרו בדעתם


חסר פה קטע סיום האגדה על שם 'קרעמער' שנוסף לשמו של רבי משה דוד אשכנזי שבו עוסק המשך הערך המדבר מאגדה זו, ומייד העמוד הבא כבר עוסק ברבי משה רבקה'ש בעל באר הגולה, כך שכנראה אבד עמוד אחד, לא כן?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים