מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משה <444> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

משה <444> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ד' פברואר 13, 2013 11:24 pm

444.jpg
444.jpg (1.63 MiB) נצפה 5519 פעמים
נערך לאחרונה על ידי שם הגדולים השלישי ב ה' פברואר 28, 2013 11:34 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תולדות
הודעות: 653
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: משה <444>

הודעהעל ידי תולדות » ג' פברואר 19, 2013 8:05 am

צד שמאל בלי נדר.

תולדות
הודעות: 653
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: משה <444>

הודעהעל ידי תולדות » ג' פברואר 19, 2013 3:50 pm

הרב מוה"ר משה הלוי הגאון החסיד שהיה אבד"ק איבניצע ובסוף ימיו תקע אהלו בעה"ק ירושלים ת"ו ושם מנוחתו כבוד ונקבר אצל הגאון הגדול החסיד מוה"ר אריה לייב אבד"ק וואלטשיסיק.
הרב מו"ה משה מייזיל הגאון החריף אבד"ק דיהרנפורט חבר ספר "תשועת חן" פירוש על מגילות אסתר הנדפס בעיר דיהרנפורט בשנת תקפ"א והובא בשו"ת "עטרת חכמים" בחלק יו"ד תשובה ה' ותשובה כ"ה, והובא ממנו חדושי תורה בחלוקא דרבנן מרבנו עקיבא אייגר אבד"ק פוזנא הנדפס בסוף חדושי הר"ן בעיר סדילקאוו בשנת תקצ"ז.
הרב מו"ה משה כרמי הרב הגדול המובהק החכם המופלא שהיה מחכמי עיר עיש במדינת צרפת, נפטר בערך בשנת תקצ"ז חבר ספר "הואיל משה באר" פירוש ובאור על ספר "אבן עזרא" מרבינו אברהם אבן עזרא הראב"ע על התורה ועל חמש מגילות ועל נביאים וכתובים וספר "הואיל משה באר" באור על סדר התמיד הוא באורים על תפלות מכל השנה [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון החכם השלם מו"ה שלמה חיים כרמי דיין דק"ק קארפנטרץ בעל ספר "חשק שלמה, על רש"י ז"ל על התורה אחי הגאון הגדול מ"ה מרדכי כרמי אבד"ק קארפנטרץ בעל ספר "דברי מרדכי" וספר "מאמר מרדכי" שהיו בניו של הגאון מו"ה אברהם כרמי דיין דק"ק קארפנטרץ והרב מו"ה משה כרמי הנ"ל היה חתן של דודו הגאון מו"ה מרדכי כרמי הנ"ל אבד"ק קארפנטרץ.
הרב מו"ה משה חיים הגאון הגדול ע"ה פ"ה המפורסם בדורו אב"ד ור"מ דק"ק באגדאד הוא בבל רבתי נח נפשו בשנת תקצ"ז ובא בהסכמה על ספר פאת השולחן על הלכות ארץ ישראל להר"י משקלאוו תלמיד של רבינו אליהו ז"ל מווילנא הנדפס בירושלים בשנת תקצ"ז. אבי הגאון הצדיק החו"ב בנגלה ובנסתר מו"ה אליהו אבד"ק באגדאד שנפטר בשנת תרי"ט ז' אלול בעל ספר "מדרש אליהו" ע"ד הסוד רמזים נפלאים, והג"מ אליהו הזה היה אבי של הגאון הגדול המקובל איש אלקי מו"ה יוסף חיים אבד"ק באגדאד שנפטר בשנת תרס"ט בעל ספר "אדרת אליהו" על התורה עפ"י פרד"ס ועוד ספרים הרבה.
הרב מו"ה משה ב"ר אליעזר פייביש קערנער מזאלאטווי הגר בעיר הוראדנא הרב הגדול המובהק הדרשן הנפלא המפורסם החו"ב החכם השלם נפטר בעיר ברעסלויא במדינת אשכנז בשנת תקצ"ז חבר ספר "ברכת משה" על דיני שהחיינו פ"ז סימנים ושארי חידושי תורה נדפס בעיר ברלין בשנת תקצ"ד, וספר "זרע קודש" באור על קצת מאמרים בספרא ודרושים והערות על ענינים שונים נדפס בעיר ברלין בשנת תקנ"ח, וספר "כאור נגה" להשוות הקבלה עם הפילוספיא, וספר הזוהר עם ספר "מורה נבוכים", ו"השגות על ספר הברית" נדפס בעיר ברעסלויא בשנת תקע"ו, וספר כתבו "רמ"ז כ"ו מזכירו בספרו "ברכת משה" הנ"ל, וספר "רשפי קשת" ספור התלאות אשר מצאתהו אותו בשנת תק"ץ ושאר ענינים נדפס בעיר הנובר בשנת תק"ץ, וספר "תורת משה" כולל פשטים על פסוקים ומדרשי פליאות וקצת חדושי גפ"ת ואיזה מהם בשם הגאון הגדול מו"ה צבי הירש אבד"ק פוזנא וכו' נדפס בעיר נאווי דוואהר בשנת תקמ"ו.
הרב מוה"ר משה אליהו הגאון המובהק והמופלא שהיה אבד"ק פעטצאל ואח"כ נתקבל לאבד"ק קרעסטור הובא בשו"ת חתם סופר בחלק יו"ד תשובה כ"ב[?] ובחלק אה"ע תשובה מ"ו, ובחלק שני תשובה י"ד בשנת תקע"ח.
הרב מו"ה משה שפירא הרב הגדול החסיד המפורסם בנש"ק אבד"ק סלאוויטא [עיין הגאון הגדול החסיד איש אלקי מוה"ר פנחס שפירא מעיר קארעץ].
הרב מו"ה משה ברוממער הגאון המובהק אבד"ק בוזאנוב בגאליציע וחבר ספר זכרון משה על שו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים] שהיה בימי הגאון בעל שו"ת חתם סופר.
נערך לאחרונה על ידי תולדות ב ה' פברואר 21, 2013 11:56 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: משה <444>

הודעהעל ידי חיס » ד' פברואר 20, 2013 3:55 pm

תולדות כתב:הרב מוה"ר משה הלוי הגאון החסיד שהיה אבד"ק איבנינע[?] ובסוף ימיו תקע אהלו בעה"ק ירושלים ת"ו ושם מנוחתו כבוד ונקבר אצל הגאון הגדול החסיד מוה"ר אריה לייב אבד"ק וואלטשיסיק.


לענ"ד צריך לתקן אבד"ק אובניצע לפי מה שכתוב בספר "שערי ירושלים" עמוד מ"ה. וכן ב"חבת ירושלים" ועוד.
קבצים מצורפים
שערי ירושלים.png
שערי ירושלים.png (27.07 KiB) נצפה 5487 פעמים

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: משה <444> נעתק

הודעהעל ידי חיס » ג' פברואר 26, 2013 12:23 am

צד ימין ב"ה

הרב מו"ה משה המאוה"ג המובהק מעיר פינסק נפטר בשנת תקצ"א ה' אייר, שהיה חתן של הגאון רבינו אליהו ז"ל מווילנא הובא ממנו חידושים על מסכת ברכות אשר שמע מפי חותנו הנ"ל, נדפס כמה פעמים, בן הרב הגדול החסיד המפורסם מו"ר יהודה ליב מפינסק.

הרב מו"ה משה יוסף הכהן שפירא הגאון המובהק אבד"ק האברען במדינת בעהמעין חבר ספר מסלה לאלהינו בשלשה חלקים [עיין חלק שני במערכת הספרים] וחבר הגהות והקדמה על ספר החינוך על תרי"ג, הנדפס בעיר בירון בשנת תקמ"ט, בן הרב הגדול מו"ה אברהם הכהן שפירא ראבד"ק טריטיש.

הרב מו"ה משה במוה"ר א)נחמן קוניץ הגאון המובהק והמפורסם אבד"ק אובן ישן נפטר שנת תקצ"ז ביום ה' כ"ז שבט [ובספר "בכי תמרורים" נמצא שם הספד עליו הנדפס בעיר אפען בשנת תקצ"ז] חיבר ספר "בית רבי" כולל תולדות רבינו הקדוש הוא ר' יהודה הנשיא המסופר בו בש"ס בבלי ירושלמי מסודר בדרך שיחה ונורא "מעשה חכמים" נדפס פעם ראשון בעיר וויען בשנת תקס"ה, ופעם שניה נדפס בוילנא בשנת תקצ"ב, בתחילת המשניות ועוד כמה פעמים בתחילת המשניות.
וספר בן יוחאי מבאר צפונות במאמרי רבי שמעון בר יוחאי ובו מענות ומטפחות כולל מענות לעומת ספר המטפחות שחיבר הגאון הגדול המקובל מוה"ר יעקב ישראל עמדין המכונה יעב"ץ נדפב בעיר וויען בשנת תקע"ה.
וספר המצרף כולל שו"ת שונים בעניני תורה וחכמה חלק אחד סי' קכ"ח חלק שני סי' קכ"ט רמז חלק ראשון נדפס בעיר וויען בשנת תק"פ ,וחלק שני נדפס בעיר פראג בשנת תרי"ז עם צורת המחבר.
וספר העוין באור מאמרי התלמוד כפי משפט הגיון שפת העברית וחוקי החכמה ונשפך אליו באור חדש לספר בחינות עולם לפי דרכי הרמב"ם ז"ל עם באור המלות ובאור הענין עם מפתח גדול ונקרא בשם "העונים" עם מכתב מהגאון הגדול בדורו מו"ה אלעזר קיאליר אבד"ק קעלין נדפס בעיר וויען בשנת תקנ"ו, וספר מוסדות תבל הוא באור על פרק העשירי מספר מלת ההגיון להרמב"ם ז"ל נדפס בעיר פראג חש"ד הוא ראשי תיבות ח'סר ש'ער ד'פוס.
---------------------
הגהות
א) הרב מו"ה משה במוה"ר נחמן קוניץ כנראה טעות וצ"ל משה בן מנחם מנדל קוניץ

הרב מו"ה משה בערינבלום הגאון הגדול המפורסם בדורו שהיה אבד"ק קאסטאנטין ישן ובק"ק ווישניאץ פלך וואלין ,ובא בהסכמה על ספר "רפואת העם ואגודת החכמה" הנדפס בעיר זאלקווא ובשנת תקנ"ד, ועל ספר "נחל אשכול" דרושים על התורה הנדפס בעיר דובנא בשנת תקס"ט, ועל ספר "נועם מגדים וכבוד התורה" על התורה הנדפס בעיר לבוב בשנת תקס"ז, ועל ספר "חשבון הנפש" על מוסר הנדפס בעיר לבוב בשנת תקס"ט, ועל ספר "אפס דמים" על עלילת דם הנדפס בווילנא בשנת תקצ"ז, ועל ספר "יסוד יצחק" על הלכות מילה הנדפס בעיר זאלקאווא בשנת תק"ע, ועוד על ספרים.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: משה <444>

הודעהעל ידי חיס » ג' פברואר 26, 2013 12:08 pm

נעתק כולו ב"ה

שיף
הודעות: 2289
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משה <444> נעתק

הודעהעל ידי שיף » ד' פברואר 17, 2016 11:13 pm

על חתנו של רבי משה בערין בלום ה"ה רבי יהודה לייבש ב"ר שלום צבי רוקח
viewtopic.php?f=19&t=25965&hilit=%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D

שיף
הודעות: 2289
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משה <444> נעתק

הודעהעל ידי שיף » ד' פברואר 17, 2016 11:57 pm

חיס כתב:צד ימין ב"ה

הרב מו"ה משה בערינבלום הגאון הגדול המפורסם בדורו שהיה אבד"ק קאסטאנטין ישן ובק"ק ווישניאץ פלך וואלין ,ובא בהסכמה על ספר "רפואת העם ואגודת החכמה" הנדפס בעיר זאלקווא ובשנת תקנ"ד, ועל ספר "נחל אשכול" דרושים על התורה הנדפס בעיר דובנא בשנת תקס"ט, ועל ספר "נועם מגדים וכבוד התורה" על התורה הנדפס בעיר לבוב בשנת תקס"ז, ועל ספר "חשבון הנפש" על מוסר הנדפס בעיר לבוב בשנת תקס"ט, ועל ספר "אפס דמים" על עלילת דם הנדפס בווילנא בשנת תקצ"ז, ועל ספר "יסוד יצחק" על הלכות מילה הנדפס בעיר זאלקאווא בשנת תק"ע, ועוד על ספרים.

צ"ל ווישנאוויץ

תם מה הוא אומר
הודעות: 1307
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: משה <444> נעתק

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ב' ינואר 14, 2019 2:10 pm

חיס כתב:
הרב מו"ה משה במוה"ר א)נחמן קוניץ הגאון המובהק והמפורסם אבד"ק אובן ישן נפטר שנת תקצ"ז ביום ה' כ"ז שבט [ובספר "בכי תמרורים" נמצא שם הספד עליו הנדפס בעיר אפען בשנת תקצ"ז] חיבר ספר "בית רבי" כולל תולדות רבינו הקדוש הוא ר' יהודה הנשיא המסופר בו בש"ס בבלי ירושלמי מסודר בדרך שיחה ונורא "מעשה חכמים" נדפס פעם ראשון בעיר וויען בשנת תקס"ה, ופעם שניה נדפס בוילנא בשנת תקצ"ב, בתחילת המשניות ועוד כמה פעמים בתחילת המשניות.
וספר בן יוחאי מבאר צפונות במאמרי רבי שמעון בר יוחאי ובו מענות ומטפחות כולל מענות לעומת ספר המטפחות שחיבר הגאון הגדול המקובל מוה"ר יעקב ישראל עמדין המכונה יעב"ץ נדפב בעיר וויען בשנת תקע"ה.
וספר המצרף כולל שו"ת שונים בעניני תורה וחכמה חלק אחד סי' קכ"ח חלק שני סי' קכ"ט רמז חלק ראשון נדפס בעיר וויען בשנת תק"פ ,וחלק שני נדפס בעיר פראג בשנת תרי"ז עם צורת המחבר.
וספר העוין באור מאמרי התלמוד כפי משפט הגיון שפת העברית וחוקי החכמה ונשפך אליו באור חדש לספר בחינות עולם לפי דרכי הרמב"ם ז"ל עם באור המלות ובאור הענין עם מפתח גדול ונקרא בשם "העונים" עם מכתב מהגאון הגדול בדורו מו"ה אלעזר קיאליר אבד"ק קעלין נדפס בעיר וויען בשנת תקנ"ו, וספר מוסדות תבל הוא באור על פרק העשירי מספר מלת ההגיון להרמב"ם ז"ל נדפס בעיר פראג חש"ד הוא ראשי תיבות ח'סר ש'ער ד'פוס.
---------------------
הגהות
א) הרב מו"ה משה במוה"ר נחמן קוניץ כנראה טעות וצ"ל משה בן מנחם מנדל קוניץמה הוא ספר "בכי תמרורים"??

הוספה:
הראני החכם משנ"נ שליט"א, שנמצא העתק בספריה הלאומית, והנה קישורו:
http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct& ... base=NNL01
נערך לאחרונה על ידי תם מה הוא אומר ב א' ינואר 20, 2019 3:05 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1307
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: משה <444> נעתק

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ו' ינואר 18, 2019 3:04 am

חיס כתב:הרב מו"ה משה במוה"ר א)נחמן קוניץ הגאון המובהק והמפורסם אבד"ק אובן ישן נפטר שנת תקצ"ז ביום ה' כ"ז שבט [ובספר "בכי תמרורים" נמצא שם הספד עליו הנדפס בעיר אפען בשנת תקצ"ז] חיבר ספר "בית רבי" כולל תולדות רבינו הקדוש הוא ר' יהודה הנשיא המסופר בו בש"ס בבלי ירושלמי מסודר בדרך שיחה ונורא "מעשה חכמים" נדפס פעם ראשון בעיר וויען בשנת תקס"ה, ופעם שניה נדפס בוילנא בשנת תקצ"ב, בתחילת המשניות ועוד כמה פעמים בתחילת המשניות.

צ"ל "ונקרא"


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים