מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משה <449> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

משה <449> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ה' פברואר 19, 2015 4:10 pm

449.jpg
449.jpg (1.17 MiB) נצפה 2841 פעמים
נערך לאחרונה על ידי שם הגדולים השלישי ב א' פברואר 22, 2015 9:45 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מעתיק

Re: משה <449>

הודעהעל ידי מעתיק » ה' פברואר 19, 2015 4:22 pm

התחלתי - - -

הרב מו"ה משה ??? הרב הגדול המופלא
הצדיק חבר ספר "אלפא ביתא" מפתח מכל דברי חז"ל כסדר
א"ב עם פירוש, וספר "דבר משה" כולל מוסר ותוכחת מגולה
על דבר פריקת עול תורה שבעל פה שראה בהתגוררו
באמעריקא, וספר "התורה והמצוה" על תרי"ג מצות כסדר
א"ב, וספר "והכנעני אז בארץ" וספר "ממשלת מלכים
רצון ה'" וספר "מעיני הישועה" נחמות הנביאים באחרית
הימים עם באור ועם תרגום אשכנזי [עיין בחלק שני במערכת הספרים].

הרב מו"ה משה המאוה"ג המפורסם אבד"ק פעלחיטאווע
הובא בספר "יד אליהו" מהגאון הגדול מוה"ר אליהו אבד"ק
קאליש בחלק הפסקים בסימן ק"ח).

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי פניני » ה' פברואר 19, 2015 6:04 pm

הרב מו"ה משה ב"ר נחום קאצינעלענבוגין הרב הגדול המופלא

מעתיק

Re: משה <449>

הודעהעל ידי מעתיק » ה' פברואר 19, 2015 11:19 pm

הרב מו"ה משה סתוהון הגאון המופלא שהיה דיין מצוין
דק"ק גוש חלב חבר ספר דברי משה דרושים על
התורה וספר "קהלת משה" והוא מערכת כמו ספר
"מדרש תלפיות" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן
הגאון המובהק מו"ה אברהם סתוהון אבד"ק ארם
צובה בעל ספר "ליל אברהם" על דרושים.

הרב מו"ה משה חן טוב הגאון המובהק אבד"ק פיעסק
??? שהיה זקנו של הרב הגדול מוה"ר
ברוך עין מק"ק אמדור בעל ספר "דבר אליהו" וספר "דבר מצוה".

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' פברואר 19, 2015 11:25 pm

יש"כ לכל המתנדבים. להזכיר שהמתנדב להעתיק כדאי שיודיע קודם על כוונותיו, (צד ימין, צד שמאל, מחצית הצד וכל כיו"ב) אחרת יתכן ששני כותבים יטרחו על אותו קטע, וכן הדבר מונע מאחרים מלהעתיק שמא מאן דהוא טורח עתה בהעתק אותו קטע.

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי פניני » ה' פברואר 19, 2015 11:56 pm

פלך הוראדנא שהיה זקנו של הרב הגדול מוה"ר

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5137
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי מיללער » ו' פברואר 20, 2015 2:26 am

מעתיק כתב:
הרב מו"ה משה ??? הרב הגדול המופלא
הצדיק חבר ספר "אלפא ביתא" מפתח מכל דברי חז"ל כסדר
א"ב עם פירוש, וספר "דבר משה" כולל מוסר ותוכחת מגולה
על דבר פריקת עול תורה שבעל פה שראה בהתגוררו
באמעריקא, וספר "התורה והמצוה" על תרי"ג מצות כסדר
א"ב, וספר "והכנעני אז בארץ" וספר "ממשלת מלכים
רצון ה'" וספר "מעיני הישועה" נחמות הנביאים באחרית
הימים עם באור ועם תרגום אשכנזי [עיין בחלק שני במערכת הספרים].
עפ"י רשימת הספרים נמצא שמבדובר ברבי משה ב"ר נחום קאצענעלנבויגן.

את הספר 'דבר משה' שנזכר שם איני רואה בה"ב, האם נמצא באוצה"ח? נראה מעניין

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ו' פברואר 20, 2015 7:56 am

בל"נ צד שמאל

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ו' פברואר 20, 2015 8:46 am

צד שמאל:

תולדותם מגזע אסף סגני לוים סג"ל אשר הגלו מירושלים במלחמת טיטוס (הרשה) [הרשע] ימ"ש לארצותם ליזיטאניס שפאניען ופורטגאל.

▪ הרב מו"ה משה יהושע במו"ה שמעון הגאון אבד"ק אמדור פלך הוראדנא, ובא בהסכמה על ספר "אבות דרבי נתן" הנדפס עם שני פירושים שני אליהו ובן אברהם הנדפס בווילנא בשנת תקצ"ג, נפטר בשנת תרט"ו ו' טבת, שהיה נין ונכד של הגאון הגדול בדורו מו"ה משה יהושע הלוי הורוויץ אבד"ק הוראדנא שנפטר בשנת תקכ"ה.

▪ הרב מוה"ר משה צבי הירש הגאון הצדיק החסיד קדוש עליון ושמו גדול בישראל וצדיק יסוד עולם אבד"ק סאווראן, נח נפשו בשנת תר"ה כ"ה טבת, ובספר "שמועות טובות" והוא חדושי תורה מגאונים וצדיקים נמצא מעשה אשר היה עם הגאון הגדול בדורו מו"ה ישראל איסר אבד"ק וויניצא בעל ספר "שער (ה)משפט" על שו"ע חו"מ, שם בדף ל"ו ע"ב, ובא בהסכמה על הש"ס הנדפס בווילנא בשנת תקצ"ו, אחיו של הגאון מוה"ר ליבוש אבד"ק בינדער, בן הרב מו"ה שמעון שלמה מסאווראן,
שהיה תלמיד של הגאונים הצדיקים הקדושים אשר בארץ מו"ה ברוך אדמו"ר דק"ק מעזבעז, ומוה"ר לוי יצחק אבד"ק בארדיטשוב,
ובנו היה הגאון הצדיק הקדוש והטהור מו"ה שלמה אבד"ק סאווראן על מקום אביו ז"ל הנ"ל.

▪ הרב מו"ה משה שמעריל הגאון החריף אבד"ק באלבירישאק, הובא בספר "יד אליהו" להגאון הגדול בדורו מוה"ר אליהו אבד"ק קאליש בסימן ע"ה.

▪ הרב מו"ה משה יהושע זעליג הכהן הגאון הצדיק המקובל המפורסם שהיה אבד"ק האזענפוט במדינת קורלאנד, ובשנת תרי"ב עלה בעה"ק ירושלים ת"ו ושם מנוחתו כבוד בשנת תרי"ג ט"ו בחדש אב (1) ונקבר בהר הזתים, ונדפס ממנו צוואה נפלאה (2) [עיין בחלק שני במערכת הספרים]
[שהיה תלמיד של הגאון רשכבה"ג מוה"ר חיים אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין], ובן הרב ה"ג הצדיק מו"ה מנחם מענדיל הכהן אשר דר בסביבות עיר פילטען ונפטר בעיר זיציק פלך קאוונא, ור' מענדל זה היה גביר תמים במעשיו וצדיק בדרכיו ובהנהגותיו, לר' מענדיל היה בחצרי בית משרפות יין שרף, בכל שנה היה לו גוי מוכן ומזומן לקנות מאתו החמץ בערב הפסח, פעם אחת חפץ שכנו אחד הברונים להתל בו ויצו על כל הגוים מסביב לבלתי ירהיב אחד מהעז לקנות החמץ מהיהודי מענדיל, וכן היה כי כאשר חפץ ר' מענדיל שיחתום הגוי המוכן על כתב המקנה כדרכו מדי שנה בשנה, התחמק ממנו ונעלם, וכן מאן השני והשליש, בין כה וכה עבר זמן הביעור, ויצא ר' מענדיל ויפתח את בית המשרפות את דלתות האסמות את דלתי הרפתים וכו' אשר היו בהן חמץ ואמר כל חמירא וכו' לבטל ולהוי הפקר כערא דארעא, ויסע אל בית הפסח אשר לו בגן חצרו ושם החל

-----------------

(1) במקו"א מצאתי: י"ד סיון תרי"ג.

(2) ראה כאן:
עץ חיים_ צינוביץ, משה.pdf
(453.42 KiB) הורד 197 פעמים
נערך לאחרונה על ידי אמרתי אחכמה ב א' פברואר 22, 2015 10:08 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' פברואר 21, 2015 10:30 pm

אמרתי אחכמה כתב:▪ הרב מו"ה משה יהושע זעליג הכהן הגאון הצדיק המקובל המפורסם שהיה אבד"ק האזענפוט במדינת קורלאנד, ובשנת תרי"ב עלה בעה"ק ירושלים ת"ו ושם מנוחתו כבוד בשנת תרי"ג ט"ו בחדש אב (1) ונקבר בהר הזתים, ונדפס ממנו צוואה נפלאה (2) [עיין בחלק שני במערכת הספרים]
[שהיה תלמיד של הגאון רשכבה"ג מוה"ר חיים אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין], ובן הרב ה"ג הצדיק מו"ה מנחם מענדיל הכהן אשר דר בסביבות עיר פילטען ונפטר בעיר זיציק פלך קאוונא, ור' מענדל זה היה גביר תמים במעשיו וצדיק בדרכיו ובהנהגותיו, לר' מענדיל היה בחצרי בית משרפות יין שרף, בכל שנה היה לו גוי מוכן ומזומן לקנות מאתו החמץ בערב הפסח, פעם אחת חפץ שכנו אחד הברונים להתל בו ויצו על כל הגוים מסביב לבלתי ירהיב אחד מהעז לקנות החמץ מהיהודי מענדיל, וכן היה כי כאשר חפץ ר' מענדיל שיחתום הגוי המוכן על כתב המקנה כדרכו מדי שנה בשנה, התחמק ממנו ונעלם, וכן מאן השני והשליש, בין כה וכה עבר זמן הביעור, ויצא ר' מענדיל ויפתח את בית המשרפות את דלתות האסמות את דלתי הרפתים וכו' אשר היו בהן חמץ ואמר כל חמירא וכו' לבטל ולהוי הפקר כערא דארעא, ויסע אל בית הפסח אשר לו בגן חצרו ושם החל

-----------------

(1) במקו"א מצאתי: י"ד סיון תרי"ג.

(2) ראה כאן:
עץ חיים_ צינוביץ, משה.pdf
וראה כאן:
הנהגות צדיקים - ד רוטנברג, חיים שלמה הלוי (עורך).pdf


יש"כ גדול.

הנה קישור לצוואה
http://www.hebrewbooks.org/34686

שמות בארץ

Re: משה <449>

הודעהעל ידי שמות בארץ » ש' פברואר 21, 2015 11:43 pm

העתקתי מצד ימין מהיכן שחדל ה"מעתיק" (מאחר שלא פרסם כוונתו להמשיך).

הרב מו"ה משה לאנדא הרב הגדול המופלא שהיה ראש העדה דק"ק פראג ומדפיס שם נפטר בשנת תרי"ב חבר באור ותרגום אשכנזי על מחזור מכל השנה נדפס בעיר פראג בשנת תקצ"ד, וספר "מערכי לשון" הוא תוס' קצת שרשים ותרגום הערכין על ספר הערוך הגדול נדפס בעיר פראג בשנת תקע"ט פ"ב (?), ופעם שני נדפס שם בשנת תקצ"ד, וספר "מרפ(ה)[א] לשון" על הש"ס על כל מלות הלעז אשר ברש"י ותוספות, רשב"ם, והרא"ש, וכו' וספר "המורה לצדקה" הערות על ספר "מורה נבוכים" הנדפס בעיר פראג בשנת תקצ"א, ותרגום אשכנזי על ספר יהושע, ועל ספר שופטים, ועל ספר ישעיה, ועל ספר איוב [עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הגאון הגדול מו"ה אלעזר לאנדא אבד"ק בראד בעל ספר "יד המלך" על הרמב"ם ז"ל, והגהות וחדושים על הש"ס, ועוד ספרים, ואחי הגאון מוה"ר יהושע לנדא אבד"ק ראדאם שהיו בניו של הרב הגדול מו"ה ישראל לאנדא מעיר פראג בעל ספר חק לישראל על תרי"ג מצות ועוד ספרים, אחי הגאונים הג"מ שמואל לאנדא ראבד"ק פראג בעל ספר שו"ת שיבת ציון ועוד ספרים, והג"מ יעקבקא לאנדא מעיר בראד שהיו בניו של הגאון רשכבה"ג מוה"ר יחזקאל סג"ל לאנדא אבד"ק פראג בעל שו"ת נודע ביהודה וספר "אהבת ציון" וספר "דורש לציון" וספר צל"ח על הש"ס ועוד ספרים כ"י (?- אם זה ר"ת יותר מובן ויש לתקן לפי"ז גם המלה הראשונה בעתקת "אמרתי אחכמה" )

שיף
הודעות: 2293
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי שיף » א' פברואר 22, 2015 12:05 am

מיללער כתב:
מעתיק כתב:
הרב מו"ה משה ??? הרב הגדול המופלא
הצדיק חבר ספר "אלפא ביתא" מפתח מכל דברי חז"ל כסדר
א"ב עם פירוש, וספר "דבר משה" כולל מוסר ותוכחת מגולה
על דבר פריקת עול תורה שבעל פה שראה בהתגוררו
באמעריקא, וספר "התורה והמצוה" על תרי"ג מצות כסדר
א"ב, וספר "והכנעני אז בארץ" וספר "ממשלת מלכים
רצון ה'" וספר "מעיני הישועה" נחמות הנביאים באחרית
הימים עם באור ועם תרגום אשכנזי [עיין בחלק שני במערכת הספרים].
עפ"י רשימת הספרים נמצא שמבדובר ברבי משה ב"ר נחום קאצענעלנבויגן.

את הספר 'דבר משה' שנזכר שם איני רואה בה"ב, האם נמצא באוצה"ח? נראה מעניין

אכן,
צויין לעיל ע"י פניני

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 22, 2015 3:53 am

איש_ספר כתב:יש"כ גדול.

הנה קישור לצוואה
http://www.hebrewbooks.org/34686

תודה על המידע, הכנסתי בפנים.

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » א' פברואר 22, 2015 9:44 am

יש"כ לרב המעתיק והרב שמות בארץ. איחדתי את שתי ההעתקות.

הרב מו"ה משה ב"ר נחום קאצינעלענבוגין הרב הגדול המופלא הצדיק חבר ספר "אלפא ביתא" מפתח מכל דברי חז"ל כסדר א"ב עם פירוש, וספר "דבר משה" כולל מוסר ותוכחת מגולה על דבר פריקת עול תורה שבעל פה שראה בהתגוררו באמעריקא, וספר "התורה והמצוה" על תרי"ג מצות כסדר א"ב, וספר "והכנעני אז בארץ" וספר "ממשלת מלכים רצון ה'" וספר "מעיני הישועה" נחמות הנביאים באחרית הימים עם באור ועם תרגום אשכנזי [עיין בחלק שני במערכת הספרים].

הרב מו"ה משה המאוה"ג המפורסם אבד"ק פעלחיטאווע הובא בספר "יד אליהו" מהגאון הגדול מוה"ר אליהו אבד"ק קאליש בחלק הפסקים בסימן ק"ח).

הרב מו"ה משה סתוהון הגאון המופלא שהיה דיין מצוין דק"ק גוש חלב חבר ספר דברי משה דרושים על התורה וספר "קהלת משה" והוא מערכת כמו ספר "מדרש תלפיות" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון המובהק מו"ה אברהם סתוהון אבד"ק ארם צובה בעל ספר "ליל אברהם" על דרושים.

הרב מו"ה משה חן טוב הגאון המובהק אבד"ק פיעסק פלך הוראדנא שהיה זקנו של הרב הגדול מוה"ר ברוך עין מק"ק אמדור בעל ספר "דבר אליהו" וספר "דבר מצוה".

הרב מו"ה משה לאנדא הרב הגדול המופלא שהיה ראש העדה דק"ק פראג ומדפיס שם נפטר בשנת תרי"ב חבר באור ותרגום אשכנזי על מחזור מכל השנה נדפס בעיר פראג בשנת תקצ"ד, וספר "מערכי לשון" הוא תוס' קצת שרשים ותרגום הערכין על ספר הערוך הגדול נדפס בעיר פראג בשנת תקע"ט פ"ב (?), ופעם שני נדפס שם בשנת תקצ"ד, וספר "מרפ(ה)[א] לשון" על הש"ס על כל מלות הלעז אשר ברש"י ותוספות, רשב"ם, והרא"ש, וכו' וספר "המורה לצדקה" הערות על ספר "מורה נבוכים" הנדפס בעיר פראג בשנת תקצ"א, ותרגום אשכנזי על ספר יהושע, ועל ספר שופטים, ועל ספר ישעיה, ועל ספר איוב [עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הגאון הגדול מו"ה אלעזר לאנדא אבד"ק בראד בעל ספר "יד המלך" על הרמב"ם ז"ל, והגהות וחדושים על הש"ס, ועוד ספרים, ואחי הגאון מוה"ר יהושע לנדא אבד"ק ראדאם שהיו בניו של הרב הגדול מו"ה ישראל לאנדא מעיר פראג בעל ספר חק לישראל על תרי"ג מצות ועוד ספרים, אחי הגאונים הג"מ שמואל לאנדא ראבד"ק פראג בעל ספר שו"ת שיבת ציון ועוד ספרים, והג"מ יעקבקא לאנדא מעיר בראד שהיו בניו של הגאון רשכבה"ג מוה"ר יחזקאל סג"ל לאנדא אבד"ק פראג בעל שו"ת נודע ביהודה וספר "אהבת ציון" וספר "דורש לציון" וספר צל"ח על הש"ס ועוד ספרים כ"י (?- אם זה ר"ת יותר מובן ויש לתקן לפי"ז גם המלה הראשונה בהעתקת "אמרתי אחכמה" )[/quote]

פרץ מוצקין
הודעות: 77
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2011 9:34 am

Re: משה <449>

הודעהעל ידי פרץ מוצקין » א' פברואר 22, 2015 9:49 am

[quote="שם הגדולים השלישיהרב מו"ה משה סתוהון הגאון המופלא שהיה דיין מצוין דק"ק גוש חלב חבר ספר דברי משה דרושים על התורה וספר "קהלת משה" והוא מערכת כמו ספר "מדרש תלפיות" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון המובהק מו"ה אברהם סתוהון אבד"ק ארם צובה בעל ספר "ליל אברהם" על דרושים.
[/quote] נראה לי דמיונות. יהודים בגוש חלב בתקופה ההיא?

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 22, 2015 10:07 am

שם הגדולים השלישי כתב: ועוד ספרים כ"י (?- אם זה ר"ת יותר מובן ויש לתקן לפי"ז גם המלה הראשונה בהעתקת "אמרתי אחכמה" )

תיקנתי

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5137
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משה <449> נעתק

הודעהעל ידי מיללער » ב' פברואר 23, 2015 4:03 am

בערכו של ר' משה לאנדא אחיו של היד המלך כותב על אח נוסף בשם רבי יהושע אב"ד ראדאם, האם ידוע פרטים נוספים עליו?

חיים שיש בהם
הודעות: 188
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2013 5:54 pm

Re: משה <449>

הודעהעל ידי חיים שיש בהם » ד' יוני 29, 2016 1:41 am

מיללער כתב:
מעתיק כתב:
הרב מו"ה משה ??? הרב הגדול המופלא
הצדיק חבר ספר "אלפא ביתא" מפתח מכל דברי חז"ל כסדר
א"ב עם פירוש, וספר "דבר משה" כולל מוסר ותוכחת מגולה
על דבר פריקת עול תורה שבעל פה שראה בהתגוררו
באמעריקא, וספר "התורה והמצוה" על תרי"ג מצות כסדר
א"ב, וספר "והכנעני אז בארץ" וספר "ממשלת מלכים
רצון ה'" וספר "מעיני הישועה" נחמות הנביאים באחרית
הימים עם באור ועם תרגום אשכנזי [עיין בחלק שני במערכת הספרים].
עפ"י רשימת הספרים נמצא שמבדובר ברבי משה ב"ר נחום קאצענעלנבויגן.

את הספר 'דבר משה' שנזכר שם איני רואה בה"ב, האם נמצא באוצה"ח? נראה מעניין

מדובר בספר 'דברי משה' - יעויין היטב בכת"י
ראה כאן: http://primo.nli.org.il/primo_library/l ... H002062879
יש בהיברובוקס: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=31715&pgnum=1


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים

cron