מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משה <469>נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

משה <469>נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ג' מרץ 10, 2015 6:03 pm

א
קבצים מצורפים
Deblizky469.jpg
Deblizky469.jpg (1.13 MiB) נצפה 1943 פעמים

מעתיק

Re: משה <469>

הודעהעל ידי מעתיק » ד' מרץ 11, 2015 3:29 pm

בל"נ צד שמאל

מעתיק

Re: משה <469>

הודעהעל ידי מעתיק » ד' מרץ 11, 2015 3:39 pm

היה תלמיד של הגאון האמיתי מאוה"ג איש אלקי מוה"ר יצחק מאיר האדמו"ר ??? ובנו הוא הגאון מוה"ר יצחק יהודה האגערמאן אבד"ק זארנאווצע, וחתנו הוא הגאון מו"ה אהרן אלטער סטאש ועווסקי אבד"ק סקאלארזי.

הרב מו"ה משה צבי הירש יואל אברינסקי ב"ר אורי מעיר זעטיל הגאון המובהק החו"ב שהיה אבד"ק מאכנאווא ואח"כ היה אבד"ק סקודיל פלך הוראדנא נפטר בשנת תרס"א כ"ב טבת בן ארבעים ואחת שנה הניח אחריו בכ"H ספר "תורת משה" על מסכת בבא קמא, וספר "שאל וענה" על שו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים], שהיה חתן בזווג ראשון של הרב הגדול הגביר מו"ה שמריה הכהן גוריון מווילנא, ובזווג שני היה חתן של הרה"ג מו"ה שאול מעיר === ובזווג שלישי היה חתן של הגאון המפורסם מו"ה יחיאל מיכל הלוי עפשטיין אבד"ק נאווהארדק בעל ספר "ערוך השלחן" על ד' חלקי שו"ע וספר "לליל שמורים" על הגדה של פסח ועוד ספרים, כן כתב לי בנו הרב הג' מו"ה דוד וואלא??? שהיה רב בבהמ"ד נוסח ספרד בברינסק נוא יורק נפטר שנת תר??? ביום כ"ט טבת.

הרב מו"ה משה במוה"ר בן פורת יוסף שיר מתגורר בגלילות ראגענדארף, וניקולסבורג, במידנת אונגארן הרב הגאון המופלא חבר ספר "משנה תורה" מס' גבורים וש"ת בן פורת יוסף וספר "אילת השחר" מציון וירושלים, ובא בהסכמה על ספר נחלת צבי על מסכת יבמות ועל ספר "צפנת פענח" על מאמרי רבב"ח הנפס בעיר לבוב בשנת תרל"ג

שמות בארץ

Re: משה <469>

הודעהעל ידי שמות בארץ » ד' מרץ 11, 2015 9:46 pm

מעתיק כתב:היה תלמיד של הגאון האמיתי מאוה"ג איש אלקי מוה"ר יצחק מאיר האדמו"ר ??? -מעיר גורא סקאלמירזי. (ועי' באוצר הרבנים ערך 1761 וערך 15448)


שמות בארץ

Re: משה <469>

הודעהעל ידי שמות בארץ » ד' מרץ 11, 2015 9:47 pm

התיקון סקאלמירזי והסוגריים הם על סוף השורה הראשונה.

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: משה <469>

הודעהעל ידי פניני » ה' מרץ 12, 2015 3:19 am

צד ימין

אליעזר ליפמאן שערעשעווסקי אבד"ק ? היה תלמוד של הגאון הגדול בדורו המאוה"ג מוה"ר יוסף דוד אב"ד ור"מ דק"ק מיר.

הרב מו"ה משה יצחק ראבין הגאון החו"ב בנגלה ובנסתר שהיה מורה ודאין דק"ק פאניוועז יותר מארבעים שנה ושם מנוחתו כבוד בשנת תר"ס ביום ד' כ"ד מרחשון הניח אחריו ספר על הלכות ציצית להלכה וספר בקבלה בחכמת הנסתר וספר 'מלואים למשה' על טריפת הריאה וחבר עוד כתבים הרבה בכל מקצעות הש"ס מהם חדושים עפ"י רוב בשני סדרים נשים ונזיקין אשר למד בישיבתו מהם בענינים נפרדים ומהם גם בעניני האגדה דרושים נעימים וערבים וחידושים על יו"ד וחו"מ [עיין בחלק שני במערכת הספרים] הגאון הזה היה בקי בש"ס בבלי ירושלמי כאחד מגאוני הזמן, שקידתו ויגיעתו בתורה היה נפלאה מאד, יראתו ב"ה היה קודמת לחכמתו, הוא היה צדיק תמים בכל דרכיו וכל מעשיו היו שקולים בפלס הוראה, וכל רוב שנותיו הראשונות נהג גם ישיבה ותלמידים רבים נהרו אליו לשתות בצמא את דבריו, ולבד שקידתו בתלמוד ובמפרשיו שקוד גם בספרי המחקר אשר עומדים לנס בישראל ה"ה הכוזרי המו"נ העיקרים והעקידה הרבה מעתותיו אצל גם עליהם, בעברו עליו ימי הבינה החל לשקוד גם בספרי הקבלה בידיעת הנסתר, וגם בשדה החכמה הזאת הגדיל לעשות בחידושיו, הוא השאיר אחריו ספר שלם בעניני הקבלה [ויתר פרשת גדולתו נמצא בהקדמות מילין לספרו 'מלואים למשה' שם מבנו הרב המופלא המשכיל מו"ה ניסן ראבין מווילנא]
אחי הגאון המובהק מו"ה יהודה זאב ריזב"ש אבד"ק יאבליענאוו פלך פולטאווע בעל מחבר ספר 'אדרת יהודה' וספר 'שבילי דרקיע' וספר 'תכלית האדם' בניו של הרבני המופלג מו"ה שלמה ריזב"ש מעיר שאט פלך קאוונא
וחתנו של הגאון הנ"ל הוא הגאון מו"ה חיים קארב אשר מילי מקומו לדיין ומו"ץ בעיר פאניוועז ואח"כ היה אבד"ק פאלאנגע וכעת הוא אבד"ק פאוויל-גראד
ובנו הוא הרב מו"ה ניסן ראבין מווילנא.

הרב מו"ה משה יואל האגערמאן הגאון המובהק והמופלא שהיה אבד"ק יעזוב ובק"ק טשיעזעווע ובק"ק זארנאויצע ושם מנוחתו כבוד בשנת תר"ס חבר ספר 'ראשית דעת' על יו"ד וספר 'שי למורא' על שו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והיה מגזע רבותינו הקדושים הב"ח והט"ז והשל"ה ועוד כמה גאונים זי"ע, והגאון מו"ה משה יואל היה תלמיד
נערך לאחרונה על ידי פניני ב ה' מרץ 12, 2015 11:38 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מעתיק

Re: משה <469>

הודעהעל ידי מעתיק » ה' מרץ 12, 2015 9:37 am

הרב מו"ה משה יונה הלוי צווייג הגאון המופלא אבד"ק פאטק=זלאטי במדינתא ונגארן נפטר בשנת תרס"א הובא בשו"ת מהרי"א הלוי בחלק ראשון בסימן צ"ז) ובסימן ק"ה), ובחלק שני בסימן מ"ב, ובסימן ס"ד) בן הרב הג' מוהר"ר אלכסנדר סענדער, בהרב המופלג בתו"י מו"ה שאול הלוי זצ"ל [בן הרב המופלא מו"ה זאב איסר הלוי שהיה לו כתב יחוס עד יוסף הצדיק ועל שם זה נקראה המשפחה בשם "שור"] והרב מו"ה שאול הלוי הנ"ל היה בן בתו של הרב הגדול הצדיק מוה"ר שאול ז"ק שהיה מפורסם בגודל צדקתו ויראתו עד שבני דורו אמרו עליו שהי' לו גילוי אליהו ז"ל בן הגאון מו"ה אברהם אבלי אבד"ק הרובשוב בן הגאון מו"ה ישראל אבד"ק ליקאטש, ובק"ק זילאזיץ בעל ספר "הלכה אדם מישראל" על דרושים וחידושי תורה בחריפות, [חתן הגאון מו"ה אהרן אבד"ק זלאטשוב], ובן הגאון מו"ה יעקב אבד"ק הוסאטין [חתן הגאון מו"ה גרשון הכהן ראק?? אבד"ק בעלזא בן הגאון הגדול בדורו מוה"ר נחמן הכהן אבד"ד דו... רבתה] חתן הגאון מאוה"ג מוה"ר יוסף אבד"ק לבוב [חתן ה... רבינו מאיר אבד"ק לובלין הנודע בשם מהר"ם מלובלין] והגאון ... יעקב אבד"ק הוסאטין הנ"ל היה בן הגאון מוה"ר אברהם אבלי לאדמור [חתן הגאון מו"ה ישראל אבד"ק ליידק ובק"ק דובינא... והגאון מו"ה אברהם אבלי הנ"ל היה בן הרב הגאון מו"ה שמחה ...

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11929
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משה <469>

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' מרץ 12, 2015 11:31 am

מעתיק כתב:היה תלמיד של הגאון האמיתי מאוה"ג איש אלקי מוה"ר יצחק מאיר האדמו"ר ??? ובנו הוא הגאון מוה"ר יצחק יהודה האגערמאן אבד"ק זארנאווצע, וחתנו הוא הגאון מו"ה אהרן אלטער סטאש ועווסקי אבד"ק סקאלארזי.

הרב מו"ה משה צבי הירש יואל אברינסקי ב"ר אורי מעיר זעטיל הגאון המובהק החו"ב שהיה אבד"ק מאכנאווא ואח"כ היה אבד"ק סקודיל פלך הוראדנא נפטר בשנת תרס"א כ"ב טבת בן ארבעים ואחת שנה הניח אחריו בכ"H ספר "תורת משה" על מסכת בבא קמא, וספר "שאל וענה" על שו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים], שהיה חתן בזווג ראשון של הרב הגדול הגביר מו"ה שמריה הכהן גוריון מווילנא, ובזווג שני היה חתן של הרה"ג מו"ה שאול מעיר === ובזווג שלישי היה חתן של הגאון המפורסם מו"ה יחיאל מיכל הלוי עפשטיין אבד"ק נאווהארדק בעל ספר "ערוך השלחן" על ד' חלקי שו"ע וספר "לליל שמורים" על הגדה של פסח ועוד ספרים, כן כתב לי בנו הרב הג' מו"ה דוד וואלא??? שהיה רב בבהמ"ד נוסח ספרד בברינסק נוא יורק נפטר שנת תר??? ביום כ"ט טבת.

הרב מו"ה משה במוה"ר בן פורת יוסף שיר מתגורר בגלילות ראגענדארף, וניקולסבורג, במידנת אונגארן הרב הגאון המופלא חבר ספר "משנה תורה" מס' גבורים וש"ת בן פורת יוסף וספר "אילת השחר" מציון וירושלים, ובא בהסכמה על ספר נחלת צבי על מסכת יבמות ועל ספר "צפנת פענח" על מאמרי רבב"ח הנפס בעיר לבוב בשנת תרל"ג

ואלאברינסקי
סקידיל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11929
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משה <469>

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' מרץ 12, 2015 11:35 am

פניני כתב:אחי הגאון המובהק מו"ה יהודה זאב ריזב"ש אבד"ק יאבליענאוו פלך פולטאווע בעל מחבר ספר 'אדרת יהודה' וספר 'שבילי דרקיע' וספר 'תכלית האדם' בניו של הרבני המופלג מו"ה שלמה ריזב"ש מעיר שאל פלך קאוונא

שאט

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: משה <469>

הודעהעל ידי פניני » ה' מרץ 12, 2015 11:39 pm

איש_ספר כתב:
פניני כתב:אחי הגאון המובהק מו"ה יהודה זאב ריזב"ש אבד"ק יאבליענאוו פלך פולטאווע בעל מחבר ספר 'אדרת יהודה' וספר 'שבילי דרקיע' וספר 'תכלית האדם' בניו של הרבני המופלג מו"ה שלמה ריזב"ש מעיר שאל פלך קאוונא

שאט

תודה, תיקנתי

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: משה <469>

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » א' מרץ 15, 2015 9:52 am

מעתיק כתב:הרב מו"ה משה צבי הירש וואלאברינסקי ב"ר אורי מעיר זעטיל הגאון המובהק החו"ב שהיה אבד"ק מאכנאווא ואח"כ היה אבד"ק סקידיל פלך הוראדנא נפטר בשנת תרס"א כ"ב טבת בן ארבעים ואחת שנה הניח אחריו בכ"י ספר "תורת משה" על מסכת בבא קמא, וספר "שאל וענה" על שו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים], שהיה חתן בזווג ראשון של הרב הגדול הגביר מו"ה שמריה הכהן גוריון מווילנא, ובזווג שני היה חתן של הרה"ג מו"ה שאול מעיר === ובזווג שלישי היה חתן של הגאון המפורסם מו"ה יחיאל מיכל הלוי עפשטיין אבד"ק נאווהארדק בעל ספר "ערוך השלחן" על ד' חלקי שו"ע וספר "(ל)ליל שמורים" על הגדה של פסח ועוד ספרים, כן כתב לי בנו הרב הג' מו"ה דוד וואלאברינסקי שהיה רב בבהמ"ד נוסח ספרד בברונסק [צ"ל: ברונקס] נוא יורק נפטר שנת תרצ"א ביום כ"ט טבת.


קצת תיקונים

תולדות
הודעות: 645
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: משה <469>

הודעהעל ידי תולדות » ג' מרץ 17, 2015 8:47 am

מעתיק כתב:הרב מו"ה משה יונה הלוי צווייג הגאון המופלא אבד"ק פאטק=זלאטי במדינתא ונגארן נפטר בשנת תרס"א הובא בשו"ת מהרי"א הלוי בחלק ראשון בסימן צ"ז) ובסימן ק"ה), ובחלק שני בסימן מ"ב, ובסימן ס"ד) בן הרב הג' מוהר"ר אלכסנדר סענדער, בהרב המופלג בתו"י מו"ה שאול הלוי זצ"ל [בן הרב המופלא מו"ה זאב איסר הלוי שהיה לו כתב יחוס עד יוסף הצדיק ועל שם זה נקראה המשפחה בשם "שור"] והרב מו"ה שאול הלוי הנ"ל היה בן בתו של הרב הגדול הצדיק מוה"ר שאול ז"ק שהיה מפורסם בגודל צדקתו ויראתו עד שבני דורו אמרו עליו שהי' לו גילוי אליהו ז"ל בן הגאון מו"ה אברהם אבלי אבד"ק הרובשוב בן הגאון מו"ה ישראל אבד"ק ליקאטש, ובק"ק זילאזיץ בעל ספר "הלכה אדם מישראל" על דרושים וחידושי תורה בחריפות, [חתן הגאון מו"ה אהרן אבד"ק זלאטשוב], ובן הגאון מו"ה יעקב אבד"ק הוסאטין [חתן הגאון מו"ה גרשון הכהן ראק?? אבד"ק בעלזא בן הגאון הגדול בדורו מוה"ר נחמן הכהן אבד"ד דו... רבתה] חתן הגאון מאוה"ג מוה"ר יוסף אבד"ק לבוב [חתן ה... רבינו מאיר אבד"ק לובלין הנודע בשם מהר"ם מלובלין] והגאון ... יעקב אבד"ק הוסאטין הנ"ל היה בן הגאון מוה"ר אברהם אבלי לאדמור [חתן הגאון מו"ה ישראל אבד"ק ליידק ובק"ק דובינא... והגאון מו"ה אברהם אבלי הנ"ל היה בן הרב הגאון מו"ה שמחה ...


ראפאפורט
דובנא רבתי


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים