מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

(מנחם) נחום - 512 נעתק <ע"י הרב פניני ויש"כ>

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

(מנחם) נחום - 512 נעתק <ע"י הרב פניני ויש"כ>

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ו' מאי 08, 2015 6:42 am

Deblizky512.jpg
Deblizky512.jpg (414.78 KiB) נצפה 2320 פעמים

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: (מנחם) נחום - 512

הודעהעל ידי פניני » ד' מאי 13, 2015 8:41 am

ימין ושמאל

מו"ה צבי הירש זאוולאדאווער בהגאון מו"ה אהרן נפתלי מו"צ דק"ק ווארשא

נז) הרב מו"ה [מנחם] נחום הלוי גארבאטע הגאון המובהק אבד"ק קולטשין פלך וואהלין נפטר בשנת תרמ"ב בן הגאון המפורסם מוה"ר יחזקאל ב"ר יוסף הלוי אבד"ק קולטשין
ובנו של הגאון הנ"ל היה הרב הגאון מו"ה ישראל חיים הלוי אבד"ק קולטשין בעל ספר 'לקוטי הלכות' על ארבעה חלקי שו"ע.

הרב מו"ה נחום שמעון ב"ר נתן נטע הרב הגדול המובהק שהיה מתחלה מורה צדק דק"ק ווילנא ואח"כ היה אבד"ק נומענצין פלך ווילנא ונפטר בעיר ווילנא בשנת תר"מ א' דשבועות בן שישים שנה חבר ספר 'פרי עץ הדר' בדבר אתרוגי קורפו נדפס בווילנא בשנת תרל"ז ונשאר בכ"י בענין זה קובץ גדול [עיין בחלק שני במערכת הספרים] שהיה חתן של הגאון הגדול החכם הכולל מו"ה קאוונער באריט מו"צ ור"מ דק"ק ווילנא, ותלמוד של הגאון המובהק החכם הכולל מו"ה יצחק שירווינטער מו"צ ור"מ דק"ק ווילנא [עיין ספר עיר ווילנא]

נח) הרב מו"ה נחום מיכל הכהן הגאון המפורסם שהיה אבד"ק שיקואן פלך קאוונא ואח"כ נתקבל לאבד"ק פאלאנגן פלך קורלאנד נפטר בשנת תר"מ כט אב הובא בשו"ת 'פורת יוסף' סימן לה להגאון הגדול הצדיק מו"ה יוסף רוזין אבד"ק טעלז ובק"ק סלאנים,
ובן הרב המופלא מו"ה אברהם הכהן ז"ל.

נט) הרב מו"ה נחום הרב הגדול המובהק החריף העצום אבד"ק סאלעהן הובא בשו"ת 'מהרי"א הלוי' בחלק ראשון בסימן כד בשנת תרל"ו.

ס) הרב מו"ה [מנחם] נחום גינצבורג הגאון המובהק והמופלא המפורסם תפארת ישראל וכו' שהיה אבד"ק סאכטשאב ובק"ק ווענגראוו ובק"ק זדינסקאוואלי ובק"ק קאסטין ישן ובק"ק ווידאווי נפטר בשנת תרמ"ג הובא בשו"ת 'מהר"י הכהן' בחלק או"ח תשובה טו ותשובה טז ותשובה כד ותשובה לד ובחלק יו"ד תשובה לג ותשובה לו ותשובה לח ותשובה מב ובחלק אה"ע תשובה ג' ותשובה ד' ותשובה טו ותשובה כא ותשובה כג ותשובה לא ותשובה לה ובחלק חו"מ תשובה יט ותשובה כא ותשובה לו, והובא בשו"ת 'קנאת סופרים' להגאון הגדול מו"ה שלמה קלוגר אבד"ק בראד הנדפס בעיר לבוב בשנת תר"כ, וגם בשו"ת 'בנין עולם' חלק יו"ד תשובה לג ותשובה נא, ובספר 'חדות יעקב' על אה"ע בסימן יא, ובספר 'פני לוי' בסימן א' הנדפס בעיר פיעטרקוב בשנת תרס"ד ועוד בהרבה ספרי שו"ת [עיין הגאון המובהק מו"ה משה גינצבורג אבד"ק סעמיאטיטש ובק"ק קאלנא].

סא) הרב מו"ה נחום משה גיטענטאג הרב הגדול המובהק אבד"ק רופין נפטר בשנת תרמ"ו ער"ח אייר.

סב) הרב מוה"ר נחום קאוואלסקי הגאון המופלא אבד"ק אלכסנדרי ובק"ק סאבאטא ובק"ק גראבאווא ובק"ק קאוואל ולעת זקנתו עזב את משמרתו הרבנות ובא לעיר לאדז אצל בניו התורני החסיד מוה"ר קאוואלסקי ונטר שם בשנת תרנ"א.

סג) הרב מו"ה [מנחם] נחום שרגא פייביל במו"ה שלמה זלמן רעוועל מעיר ראססיין הגאון המובהק הדרשן הנפלא שהיה אבד"ק לינקעווע ואח"כ אבד"ק פרען פלך סובאלק נפטר בעיר קאוונא בשנת תרנ"ו ח' אייר בן נ"ח שנה, הניח אחריו חמשה חבורים בתשובות וחדושי תורה ודרוש, שהיה נכד מצד אמו של הגאון הגדול בדורו מוהר"ר מנחם נחום חריף אבד"ק ניישטאדט שירווינדט ולמעלה בקודש
והג"מ מנחם נחום הנ"ל היה חתן של הגאון הגדול החכם הכולל מו"ה משה יצחק הלוי אבד"ק פאניוועז ובק"ק אגיסטאוו ושם מנוחתו כבוד, וגיסו של הגאונים מו"ה דוב בער זאב וואלף ליפשיץ אבד"ק סרעצניק בעל ספר 'באר חיים' וספר 'מעין חיין' ועוד ספרים, ומו"ה כתריאל אהרן נעטיין אבד"ק אגיסטאוו בעל ספר 'כתר המלך' על הרמב"ם ז"ל,
והג"מ מנחם נחום הנ"ל היה אחיו וחותן של המופלג מו"ה משה רעוועל מעיר שאדאווע,
ובנו היה הרה"ג מו"ה נתן רעוועל מעירירבריג? נפטר בשנת תרפ"ז.

סד) הרב מו"ה [חיים] נחום פילטעראוויץ הגאון המובהק והמופלג מתחלה דיין ומו"צ דק"ק קאלוואריא ואח"כ נתקבל לאבד"ק סימנא פלך סובאלק נפטר בשנת תרנ"ז ביום שמחת תורה בן מ"ה שנה, הניח אחריו הרבה חדושי תורה על הש"ס ועל דרושים ועוד על ענינים אחרים, בן הגאון מו"ה מאיר פילטעראוויץ אבד"ק ליעזד במדינת
נערך לאחרונה על ידי פניני ב ב' ינואר 18, 2016 6:29 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שיף
הודעות: 2293
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: (מנחם) נחום - 512

הודעהעל ידי שיף » ג' יוני 02, 2015 9:42 am

פניני כתב:ס) הרב מו"ה [מנחם] נחום גינצבורג הגאון המובהק והמופלא המפורסם תפארת ישראל וכו' שהיה אבד"ק סאכטשאב ובק"ק ווענגראוו ובק"ק זדינסקאוואלי ובק"ק קאסטין ישן ובק"ק ווידאווי נפטר בשנת תרמ"ג הובא בשו"ת 'מהר"י הכהן' בחלק או"ח תשובה טו ותשובה טז ותשובה כד ותשובה לד ובחלק יו"ד תשובה לג ותשובה לו ותשובה לח ותשובה מב ובחלק אה"ע תשובה ג' ותשובה ד' ותשובה טו ותשובה כא ותשובה כג ותשובה לא ותשובה לה ובחלק חו"מ תשובה יט ותשובה כא ותשובה לו, והובא בשו"ת 'קנאת סופרים' להגאון הגדול מו"ה שלמה קלוגר אבד"ק בראד הנדפס בעיר לבוב בשנת תר"כ, וגם בשו"ת 'בנין עולם' חלק יו"ד תשובה לג ותשובה נא, ובספר 'חדות יעקב' על אה"ע בסימן יא, ובספר 'פני לוי' בסימן א' הנדפס בעיר פיעטרקוב בשנת תרס"ד ועוד בהרבה ספרי שו"ת [עיין הגאון המובהק מו"ה משה גינצבורג אבד"ק סעמיאטיטש ובק"ק קאלנא].

נעתק משם <משה 448>
הרב מו"ה משה גינצבורג הגאון המובהק שהיה אבד"ק סעמיאטוטש ואח"כ היה אבד"ק קאלנא פלך לאמזא ובא בהסכמה על ספר אבות דרבי נתן הנדפס עם שני פירושים שני אליהו ובן אברהם הנדפס בעיר ווילנא בשנת תקצ"ג,
אחי הגאון מוה"ר אשר גינצבורג אבד"ק קרישניק שהיו בניו של הגאון הגדול מו"ה מנחם נחום גינצבורג אבד"ק ביאלא הגדולה בהגאון החסיד מו"ה קלמן אבד"ק סעמיאטוטש בן הגאון מו"ה אשר גינצבורג אבד"ק ווארשא בהגאון מוה"ר קלמן אבד"ק קארלין בן הגאון הגדול בדורו מוה"ר אשר גינצבורג אבד"ק וויזען ואח"כ היה אב"ד ור"מ דק"ק פינסק נפטר בשנת תצ"ג שהיה אחי של הגאונים הגדולים מוה"ר יצחק אייזיק גינצבורג אבד"ק מאהליוו ובק"ק דובנא ומוה"ר דוד גינצבורג אב"ד ור"מ דק"ק אליק שהיו בניו של הגאון הגדול המקובל מוה"ר שאול גינצבורג אבד"ק וויזען ובק"ק פינסק בהגאון הגדול מו"ה נפתלי הערץ גינצבורג אבד"ק פינסק ובק"ק סלוצק אחי הרה"ג מו"ה אהרן גינצבורג שתדלן ? מווילנא שהיו בניו של הרב הג' החסיד מו"ה יצחק אייזיק מווירייש בהגאון הגדול מוה"ר שמעון שאטלעס אב"ד ור"מ ומנהיג מחכמי ? דק"ק פפד"מ בן הגאון הגדול בדורו מוה"ר יעקב אב"ד ור"מ דק"ק וורידבורג ובק"ק פרידלאנד בהגאון מו"ה אשר אהרן המכונה לעמלי גינצבורג בן הרב הקצין המפורסם מוה"ר שמעון גינצבורג מפוזנא המובא בספר צמח דוד ובספר סדר הדורות אשר היה מעיר גינצבורג בארץ אשכנז במדינת שוואבן אשר גר בפוזנא אשר הוא חתם כן על שם עיר גינצבורג,
והגאון מו"ה משה גינצבורג הנ"ל היה אבי של הגאון הג' מוה"ר מנחם נחום גינצבורג אבד"ק סאכטשאב ובק"ק ווענגראוו וחתן של הרבני הקצין המרומם ר' מרדכי בלומקעס מביאלא,
ור' מרדכי הזה היה חתן של הגאון הצדיק מופץ הדור מוה"ר צבי הירש פירליקער בריסק דליטא [עיין ספר פני לוי שם ??].

ישבב הסופר
הודעות: 2738
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: (מנחם) נחום - 512 נעתק <ע"י הרב פניני ויש"כ>

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ו' יולי 17, 2015 8:47 pm

הרב נחום שרגא רעוועל היה אביו של הרב דוב בער רבל ז"ל נשיא ישיבת רבינו יצחק אלחנן.

ערןגור
הודעות: 1
הצטרף: א' מאי 07, 2017 5:18 pm

Re: (מנחם) נחום - 512 נעתק <ע"י הרב פניני ויש"כ>

הודעהעל ידי ערןגור » ב' מאי 08, 2017 4:13 pm

שלום רב , ראיתי את הפרסום העניין שושלת הרבנים גארבאטע ומאוד התרגשתי . שמי ערן גור . סבי יחזקאל גור זכרונו לברכה הוא נכד של הרב מקולטשין כאשר עלה לארץ בשנות ה30 שינה את שמו מגורבטי לגור .
אשמח ליצור קשר עם מי שפרסם את המידע מספר הגדולים השלישי המפורסם כאן ע"מ שאוכל לקבל עוד ידיעות על כך.
תודה רבה ובע"ה נזכה להכיר ולהוקיר את הדורות הקודמים
ערן גור
מספר פלאפון 0585281229

שיף
הודעות: 2293
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: (מנחם) נחום - 512

הודעהעל ידי שיף » ג' מאי 09, 2017 9:59 am

פניני כתב:ימין ושמאל

מו"ה צבי הירש זאוולאדאווער בהגאון מו"ה אהרן נפתלי מו"צ דק"ק ווארשא

נז) הרב מו"ה [מנחם] נחום הלוי גארבאטע הגאון המובהק אבד"ק קולטשין פלך וואהלין נפטר בשנת תרמ"ב בן הגאון המפורסם מוה"ר יחזקאל ב"ר יוסף הלוי אבד"ק קולטשין
ובנו של הגאון הנ"ל היה הרב הגאון מו"ה ישראל חיים הלוי אבד"ק קולטשין בעל ספר 'לקוטי הלכות' על ארבעה חלקי שו"ע.

כל זה נכפל מקודם כאן
viewtopic.php?f=25&t=8833&p=78871&hilit=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9F#p78871


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים