כת"י ירושלים 4

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
תולדות
הודעות: 612
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

כת"י ירושלים 4

הודעהעל ידי תולדות » ה' ספטמבר 01, 2016 12:28 am

4.jpg
4.jpg (6.26 MiB) נצפה 1036 פעמים

תולדות
הודעות: 612
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: כת"י ירושלים 4

הודעהעל ידי תולדות » ג' אפריל 04, 2017 9:02 pm

הרב מו"ה אביגדור הגאון הגדול שהיה אבד"ק מונקאטש הנזכר בשו"ת חתם סופר חלק אה"ע סימן י"ד[?] וסימן ק"ג ועוד פעמים.
הרב מו"ה אביגדור הגאון הצדיק המפורסם שהיה אבד"ק בייסיגאלע נפטר בשנת תר"י[?] אחיו של הגאון הצדיק מו"ה יחזקאל שהיה אבד"ק גרינקישאק.

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 66
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: כת"י ירושלים 4

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ג' יולי 25, 2017 12:47 am

הרב מו"ה אביגדור מרדכי כ"ץ הגאון אבד"ק אסטרין ובק"ק גראיעווע חבר ס' "בכורי ענבים" וס' "ענבי הגפן" וס' "ענפי תאנה" וס' "פרי הדר" וס' "קרבן תודה" [עיין בח"ב] בן הגאון המפורסם מו"ה אברהם עזרא כ"ץ אבד"ק אמדור בן הגאון הגדול מו"ה שמואל כ"ץ

הרב מו"ה אביגדור יהודה הגאון שהיה דיין מצוין דק"ק לובלין נפטר בשנת תרכ"ד

הרב מו"ה אביגדור הגאון הצדיק שהיה אבד"ק עיר חדש בחבל פאניוועז ואח"כ היה דיין ומ"ץ דק"ק פאניוועז נפטר בשנת תרכ"ו ט' כסלו

הרב מו"ה אביגדור האלבערשטאם הגאון אבד"ק דוקלא והובא הסכמתו על ס' "זכרון צבי מנחם" על שו"ת שנדפס בפרעמישלא בשנת תרל"ג

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 66
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: כת"י ירושלים 4

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ג' יולי 25, 2017 1:32 am

הרב אביגדור יהודה הלוי הגאון הצדיק שהיה אב"ד ור"מ דק"ק בלאשקע ובק"ק קויל נפטר בשנת תרמ"ט יום א' כ"ב שבט בן נ"ח שנה בן הגאון מו"ה רפאל זאב הלוי אבד"ק זאקראטשיין אחיו של הרב מו"ה מרדכי דוב הלוי אבד"ק פייזור בניו של הג"מ אפרים זאב הלוי אבד"ק זאקראטשיין

הרב מו"ה אביגדור משה חייקין הרה"ג החכם הנפלא רב ומ"מ בעיר פאריז לעדת רוסיא ופולין חבר ס' "תשועת ישראל" כולל חקירות יקרות על תולדות הספרות העברית וחכמי ישראל מזמן חורבן בית שני עד שנת רס"ו לאלף הששי על פי דרך הבקרת ובשפה צחה מאד וחלק גדול ממנו מכלכל ענינים יקרים לזכות את ישראל מעלילות השוא אשר החפואו עלינו שונאינו ומנדינו, נדפס בעיר פאריז בשנת תרמ"ז

הרב מו"ה אביגדור במו"ה מרדכי מאלקאוו תושב עיר סוראז פלך טשערניגאוו הרה"ג חבר ס' "דרך אמת" [עיין בח"ב]

אבי עזר

הרב מו"ה אבי עזר ב"ר יצחק מטיקטין ומתושבי עה"ק ציון ת"ו הגאון הצדיק חבר ס' "מקור הברכה" וס' "ברכה משולשת" וס' "משמרת הברית" וס' "קודש ישראל" וס' "שערי צדק" [עיין בח"ב]

הרב מו"ה אבי עזרי המכונה זעליגמאן אויערבאך הגאון החריף אבד"ק האלבערשטאט בן הגאון מו"ה צבי בנימין אויערבאך אבד"ק האלבערשטאט בעל ס' "ברית אברהם" על הלכות מילה

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 66
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: כת"י ירושלים 4

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ד' יולי 26, 2017 11:45 pm

[אברהם] אבלי

מו"ה [אברהם] אבלי הגאון המפורסם האב"ד בקלויז בעיר בריסק דליטא נפטר בשנת תס"ז בהגאון האמיתי מו"ה שלמה חריף ז"ל האבד"ק סלוצק בהגאון החסיד מו"ה אלחנן ז"ל האבד"ק בוטשאטש סטראי בהגאון מו"ה זאב וואלף אבד"ק אליק חתן של רבינו מהרש"ל

הרב מו"ה [אברהם] אבלי הגאון הג' שהיה אבד"ק ווילקאמיר בן הגאון מו"ה צמח דיין דק"ק ווילנא בהגאון מו"ה יעקב דיין דק"ק ווילנא נכד להגאון רבינו מרדכי בעל ס' הלבושים, ובנו של הגאון הנ"ל היה הגאון מו"ה בנימין הצדיק אבד"ק ווילקאמיר

הרב מו"ה [אברהם] אבלי יפה הגאון הגדול החכם הכולל המפורסם בדורו שהיה אבד"ק וועקשנע ואגפיה ובק"ק פאניוועז ובק"ק מיטאווע [?] נפטר בערך בשנת תק"פ הניח אחריו חבורים גדולים אחד חידושי תורה ובאורי סוגיות על סדר מסכתות הש"ס דף על דף על כמה מסכתות הנקרא "מתק שפתים" ב' כרכים מחזיק ש' דפים והאחד עה"ת שבכתב והאחד שו"ת אשר השיב לשואליו וחבור אחד על פרקי אבות, והשו"ת נקרא "בית ישראל" ועוד חבור אחד קונטרס "ברכת אברהם" גם חבר "אגרת הפורים" כולל ספור כל מעשה מגילת אסתר בר"ת מלת מ'ג'י'ל'ה' קכ"ז פעמים ובסופו קצת פשטים בעניני המגילה כו' [עיין ס' פרי אשל] בן הגאון הגדול מו"ה ישראל יפה ז"ל אבד"ק יאנישאק, נין ונכד להגאון מוהר"ם יפה בעל הלבושים זצ"ל זי"ע, ובניו היו(א) הגאונים הגדולים מו"ה יצחק יפה ? עיר וועקשנא ומנו"כ בעה"ק ירושלים ת"ו ומו"ה שבתי יפה אבד"ק וועקשנא ומנו"כ בעה"ק ירושלים ת"ו ומו"ה ידידיה ? עיר בויסק

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 66
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: כת"י ירושלים 4

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ד' אוגוסט 02, 2017 2:39 pm

הרב מו"ה [אברהם] אבלי הכהן הגאון הגדול המפורסם שהיה אבד"ק קאליש הנקרא בפי כל ר' אבלי חריף [והובא בשו"ת שמן רוקח סימן ל' וסימן ל"ט] נפטר בשנת תקס"ט בן ע"ב שנה והובא הסכמותו על הש"ס הנדפס בנאווי-דוואהר בשנת תקמ"ב ועל ס' "בחינת עולם" שנדפס עם פירוש "המזכיר והמגדנות" בשנת תק"ן ועל ס' "ברכת אברהם" על מגילת אסתר שנדפס בווארשא בשנת תקע"ה -(בכתיב שונה: תקע"ד) ועל שו"ת שמן רקח הנדפס בנאווידוואהר בשנת תקמ"ח ועל ס' "גאון צבי" ע"מ ב"מ הנדפס בווארשא בשנת תקס"א, אחיו של הרה"ג מו"ה אריה יהודה דרשן דק"ק פאזנא, בניו של הרה"ג מו"ה יחיאל מיכל אחיו של הגאון מו"ה חיים יוסף אבד"ק קאליש ובק"ק קרעזמער, בניו של הגאון מו"ה אלכסנדר סענדער אבד"ק לעסלא, והגאון מו"ה אברהם אבלי הכהן הנ"ל היה נכד מצד אמו להרב הגדול המפורסם בדורו מו"ה שמואל כ"ץ מעיר לאסק בהמנוח המפורסם בתורה וירא[ה] מו"ה יחיאל מיכל כ"ץ בהרב הגדול המפורסם מו"ה אליעזר מוכיח ז"ל בהרב ה"ג מו"ה יעקב ז"ל חתן הרב ה"ג מו"ה אברהם אחיו של רבינו הגדול מהרש"א זצ"ל

הרב מו"ה (אברהם) אבלי הגאון המפורסם שהיה אבד"ק דרישקפאלי ונדפס ממנו חדושי תורה בספר "תורת משה" להרב ה"ג מו"ה משה מזלאטווי הנדפס בנאווידוואהר בשנת תקמ"ו


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים