ניסן - נפתלי <528> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 252
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

ניסן - נפתלי <528> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » א' דצמבר 31, 2017 2:01 pm

228.jpg
228.jpg (2.29 MiB) נצפה 657 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ג' ינואר 02, 2018 4:08 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אבן זועקת
הודעות: 432
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: ניסן - נפתלי <528>

הודעהעל ידי אבן זועקת » א' דצמבר 31, 2017 3:06 pm

ימין

ותלמיד של הגאון המפורסם מוה"ר מרדכי גמפיל יפה אבד"ק רוזינאווי, ותלמיד של הגאון המפורסם מוהר חיים יהודה ליב טיקטינסקי ראש מתיבתא דק"ק מיר, והג"מ ניסן הנ"ל היה חתן של הרב הגדול המובהק מו"ה אברהם זעליג ציוני אבד"ק הורדאק פלך הוראדנא על מקום חותנו הנ"ל
קנ"ח)הרב מוה"ר ניסן רעוועלסקי הרב הגדול המובהק והמופלא אבד"ק ??? ופטרבורג... {קטע מכוסה} ... ממנו חדושי תורה בשנת תרמ"ח, נמער קכ"א]
{בדף העליון:} הרב מוה"ר ניסן יאבלונסקיהגאון המופלא שהיה רב ומו"צ ור"מ דק"ק סלבודקה אצל קאוונא, ואח"כ רב ור"מ בבית המדרש לתורה בעיר שיקאגא נפטר בשנת תרפ"ח כ"ו שבט בן חמשים שנה חבר ספר מאמר דבר בעתו בחמשה במאמרים, וספר "נצני ניסן" [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] בן הרב המופלג בתורה מוהר"ר עזריאל זעליג מעיר סטאוויסיק פלך לאמזא במדינת פולין, וחתן של הרב הגדול בתורה מוה"ר זאב וואלף קליבאנסקי מעיר סלבודקה אצל קאוונא הנזכר בספר "נצני ניסן" בסימן ב' וגיסו של הרבני המופלא מוה"ר אבא קליבאנסקי מעיר סלבודקה הדר בעיר באססוון? {עד כאן הדף העליון}
קנ"ט)הרב מו"ה ניסן במו"ה אפרים צבי טוטיעווסקי? הגאון המובהק שהיה אבד"ק סטאניסלאווטשוק, וכעת אבד"ק קאדומא פלך פאראל חבר ספר "עצי עדן" שו"ת על ארבעה חלקי שו"ע [עיין בחלק שני במערכת הספרים] נכד של הגאון המפורסם מוה"ר נתנאל אבד"ק טולטשין נצר מגזע הגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה חיים אבד"ק פריעדבורג בעל ספר "אגרת הטי{ו}ל" וספר "וויכוח מיים חיים" {ויכוח מים חיים} ועוד ספרים אחי רבינו המהר"ל מפראג חוטר מגזע ישי ונצר מבית דוד מלך ישראל חי וקיים זי"ע
ק"ס)הרב מו"ה ניסן יהודה ליב טווערסקי הרב הגדול אבד"ק פאקשיווניצא פלך ראדיע? בן הרב הגדול הצדיק ממאקרוב נכד המגיד מטריסקי ונכד הרבי מלובלין זי"ע
{בדף עליון:} הרב מוהר"ר ניסן ב"ר משה יצחק טעלושקין הגאון שהיה אבד"ק דוקאר פלך מינסק וכעת רב באיסט-נוי-יארק הובא ממנו חדושי תורה בקו{ב}ץ "הפרדס" הוא קובץ רבני חדשי בסימן ס' חלק ה' חוברת ז' "בכורים בשביעית" הנדפס בעיר שיקאגא בשנת תרצ"ב וגם הובא ממנו מאמר בשם "הלכה למעשה" במכתב עת "המודיע" בשנת תרע"א נמער כ"ב חתן של הגאון מוה"ר משה אבד"ק דוקאר שנפטר בשנת תרס"ב

בראנסוויל
הודעות: 271
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: ניסן - נפתלי <528>

הודעהעל ידי בראנסוויל » א' דצמבר 31, 2017 6:18 pm

אבן זועקת כתב:{בדף העליון:} הרב מוה"ר ניסן יאבלונסקי הגאון המופלא שהיה רב ומו"צ ור"מ דק"ק סלבודקה אצל קאוונא, ואח"כ רב ור"מ בבית המדרש לתורה בעיר שיקאגא נפטר בשנת תרפ"ח כ"ו שבט בן חמשים שנה חבר ספר מאמר דבר בעתו בחמשה במאמרים, וספר "נצני ניסן" [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] בן הרב המופלג בתורה מוהר"ר עזריאל זעליג מעיר סטאוויסיק פלך לאמזא במדינת פולין, וחתן של הרב הגדול בתורה מוה"ר זאב וואלף קליבאנסקי מעיר סלבודקה אצל קאוונא הנזכר בספר "נצני ניסן" בסימן ב' וגיסו של הרבני המופלא מוה"ר אבא קליבאנסקי מעיר סלבודקה הדר בעיר באססוון? {עד כאן הדף העליון}

מציבתו בשיקאגא:
http://kevarim.com/rabbi-nisson-yablonsky/

תמונה

אבן זועקת
הודעות: 432
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: ניסן - נפתלי <528>

הודעהעל ידי אבן זועקת » א' דצמבר 31, 2017 8:46 pm

שמאל

{ערכים קס"א וקס"ב מוסתרים בסוף צד ימין}
קס"ג) הרב מוה"ר נפתלי במו"ה אהרן מרדכי שנייטוך הגאון הגדול בדורו שהיה אבד"ק הענא ובר בהסכמה על ספר "בית הלוי" על עמודי כללי המגו הנדפס בעיר וויניציאה בשנת תכ"ו
קס"ד) הרב מו"ה נפתלי במו"ה זאב וואלף הגאון הגדול בדורו אבד"ק פונטשוב פלך קיעלץ ובא בהסכמה על ספר "דברי שמואל" דרושים נחמדים על התורה הנדפס בעיר אמסטרדם בשנת תל"ח
קס"ה) הרב מו"ה נפתלי במו"ה יהודה ליווא הגאון הגדול בדורו אב"ד ור"צ דק"ק מעזיבוז ואגפיה ובא בהסכמה על ספר "בית לוי" על חדושי הלכות ואגדות הנדפס בזאלקווי בשנת תצ"ב ועל ספר "זרע ישראל" על חדושי אגדות הנדפס בעיר ווילהרמרשדארץ? בשנת ת'{ת"י?} ועל ספר "עולת אהרן" על חדושי אגדות הש"ס הנדפס בעיר אפיבאך? בשנת תצ"א
קס"ו) הרב מו"ה נפתלי מרדכי מרגליות הגאון המפורסם שהיה אבד"ק הרומלוב במדינת גאליציען [עיין הגאון הגדול מאוה"ג שר התורה מוה"ר מאיר מרגליות אבד"ק אוסטרהא בעל ספר "מאיר נתיבים"]
קס"ז) הרב מוה"ר נפתלי הגאון המובהק אבד"ק טאמקוויץ פלך מינסק ובא בהסכמה על ספר "חוסן ישועות" על פרקי אבות הנדפס בעיר שקלאוו בשנת תק"ע
קס"ח) הרב מוה"ר נפתלי באנעט הגאון החכם הכולל אבד"ק שאפא חבר ספר "אמרי שפר" הספד על הגאון מאוה"ג מוה"ר משה סופר אבד"ק פרעסבורג ועם קצת חדושים ופשטים הנדפס בעיר פרעסבורג בשנת ת"ר וספר "אמונת ישראל" יסודי הדת בדרך שו"ת לחינוך נערי בני ישראל נדפס בעיר פראג בשנת תקצ"ב וספר "ברית מלח" חדושים על שו"ע יו"ד הלכות {ח}דש ומליחה ועוד על איזה ענינים וסוגיות נדפס ע"י הגאון הגדול מו"ה בצלאל רב ואבד"ק פראג {נד}פס בעיר פראג בשנת תקע"ו וספר "גדולת מרדכי" כולל תולדות חיי אביו הגאון מאוה"ג מוה"ר מרדכי באנעט אבד"ק ניקלסבורג והמדינה נדפס בעיר פעסט בשנת תקצ"ג וספר "מספד גדול וכבד מאד" הספר על {פטיר}ת אביו הנ"ל ובסופו "קול נהי" עם לשון אשכנז נדפס בעיר וויען בשנת תק"ץ וספר "תורת דת משה וישראל" {על?} יסודות ועיקרי האמונה נדפס בעיר פראג בשנת

סוקולקה
הודעות: 252
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: ניסן - נפתלי <528>

הודעהעל ידי סוקולקה » ג' ינואר 02, 2018 3:47 pm

אבן זועקת כתב:קנ"ח)הרב מוה"ר ניסן רעוועלסקי הרב הגדול המובהק והמופלא אבד"ק ???


כנראה אב"ד קאזאטין, סבו של החוקר יצחק אבינרי

אבן זועקת כתב:וגיסו של הרבני המופלא מוה"ר אבא קליבאנסקי מעיר סלבודקה הדר בעיר באססוון?


אולי באסטון (Boston) ?

סוקולקה
הודעות: 252
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: ניסן - נפתלי <528>

הודעהעל ידי סוקולקה » ג' ינואר 09, 2018 8:24 pm

אבן זועקת כתב:והג"מ ניסן הנ"ל היה חתן של הרב הגדול המובהק מו"ה אברהם זעליג ציוני

צ"ל חותן


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים