נתן <534> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 246
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נתן <534> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ד' ינואר 17, 2018 8:40 pm

534a.jpg
534a.jpg (2.28 MiB) נצפה 903 פעמים

534b.jpg
534b.jpg (366.58 KiB) נצפה 903 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ב' ינואר 22, 2018 11:00 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אבן זועקת
הודעות: 432
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: נתן <534>

הודעהעל ידי אבן זועקת » ה' ינואר 18, 2018 2:43 pm

ימין

אחי הגאון מו"ה יצחק כהנא אבד"ק סטאנב שהיו בניו של הגאון הגדול מו"ה משה מרדכי כהנא אב"ד ור"מ דק"ק בערזאן וראש ישיבה דק"ק לבוב בה{ר}ב מו"ה נתן נטע ז"ל...
{בדף העליון} והגאון מוה"ר נתן נטע הנ"ל היה אבי של הגאון הגדול מוה"ר מרדכי כהנא אבד"ק אמיסטובווה? ובק"ק אפטא ובק"ק מאהילוו רוסיא אשר הובא ב"שו"ת מהר"ם זיסקינד רוטינבארג" וחותן של הגאון הגדול המפורסם בכל תפוצות ישראל ראש הגולה מו"ה משה חריף אב"ד ור"מ דק"ק לבוב נפטר בשנת תס"ב בהגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה שלמה חריף אבד"ק פולנאה ובק"ק לבוב נפטר שצ"ח כ"ו חשוון במו"ה יצחק סג"ל,

ר"ב) הרב מו"ה נתן נטע הרב הגדול המובהק החו"ב בנגלה ובנסתר שהיה{ע"כ מהדף העליון}
... למנחה עם שארי ענינים יפים נדפס פעם ראשון בעיר פראג בשנת תנ"ב
וספר "גנת ביתן" סידור תפלה להאר"י ז"ל,
וספר "יום כפור קטן" כולל תפלות ותחנונים להתפלל בערב ראש חדוש{חודש} למנחה עםם שארי ענינים יפים נדפס פעם ראשון בעיר פראג בשנת תנ"ב לבד ואח"כ נספח אל כמה מיני סדורי תפלה ונדפס כמה פעמים,
וספר "מועדי ה'" על סוד העבור בדרך קבלה כ"י
וספר "סוד תהלה לדוד" כ"י
וספר "תפלה לשבים" עם לשון אשכנז נדפס בעיר דעסויא חסר שנת דפוס

ר"ג) הרב מו"ה נתן נטע הגאון החו"ב בנגלה ובנסתר צדיק מפורסם שהיה אב"ד ור"מ דק"ק אייבעשיץ במדינת מעהרין ושם מנוחתו כבוד בשנת תס"ב יום ב' י"ב מרחשוון אשר הרביץ תורה בכמה קהלות והעמיד תלמידים הרבה גדולי הדור ומורי הוראה [שהיה חתן של הגאון הגדול בדורו מו"ה אריה ליב צינץ מעיר קראקא נכד של הגאוןהגדול המקובל איש אלקי המפורסם מופת הדור מו"ה נתן שפירא אב"ד ור"מ דק"ק קראקא שנפטר בשנת שצ"ג י"ג אב בעל ספר מגלה עמוקות על התורה ועוד ספרים, והגאון מו"ה נתן נטע אבד"ק אייבעשיץ הנ"להיה אבי של הגאונים הגאון רשכבה"ג מו"ה יהונתן אב"ד ור"מ דק"ק אה"ו בעל מחבר ספר "אורים

הרע במיעוטו
הודעות: 456
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: נתן <534>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ה' ינואר 18, 2018 7:31 pm

שמאל

"אורים ותומים" על שו"ע חו"מ, וספר יערות דבש על דרושים וספר הלכות נדה וספר תפארת יהונתן על התורה ועוד ספרים, ושל הרב הגדול מו"ה יהודה ליב מעיר וואדיסלוב, ושל הגאון המובהק מו"ה אהרן מעיר קראקא הנקרא בפי כל בשם ר' אהרן פריד, והגאון מו"ה נתן נטע הנ"ל היה גיסו של הגאונים הגדולים מו"ה נפתלי הירץ צונץ אב"ד ור"מ ד'ק"ק פינטשוב ומו"ה שמחה צונץ אבד"ק סטרוא [עיין ספר "כלילת יופי" דף קי"ז ודף קי"ח]

(ר"ד) הרב מו"ה נתן נטע במו"ה מנחם מענדיל הגאון המקובל איש אלקי הצדיק הקדוש המפורסם בדורו לאיש מופת מעיר שינאווא במדינת גאליציען נפטר בשנת תק"ך חבר ספר "עולת תמיד" פירוש על סידור התפלה מכל השנה, וספר "קישוטי כלה" פירוש על ספר תהלים [עיין בחלק שני במערכת הספרים] וגם חבר חיבור על התו{ר}ה וחידושים על הש"ס בהלכה ובאגדה בכ"י ומזכרו בהקדמה בספרו "עולת תמיד" הנ"ל שהיה בדורו של הגאון הגדול הקדוש איש אלקי מו"ה שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ אבד"ק שינאווא ואח"כ אבד"ק ניקלסבורג הוא העי(ר){ד} על הגאון הקדוש הנ"ל שהיה אחד מל"ו צדיקים שבדורו, ונכדו היה הגאון הצדיק הקדוש מו"ה הערש נטע אבד"ק הוסקאב במדינת גאליציען,

(ר"ה) הרב מו"ה נתן נטע הגאון הגדול המקובל איש אלקי המפורסם בדורו לצופה נסתרות אבד"ק ראדזיל במדינת גאליציען [המפורסם בוכוחו בלבוב בשנת תקי"ז בפני הבישוף ימ"ש עם יעקב פראנק מכת השב"צ ימח שמו] כשהיה מזדמן עם הגאון המקובל מו"ה יצחק אייזיק שהיה אבד"ק ?ה?ראז ובק"ק פומפיאן ואח"כ היה ראב"ד ודרשן בק"ק ווילנא, היו מדברים בדברי קבלה בפני עם ועדה ולא נמצא אחד אשר יבין את דבריהם, ואליו כוון הגאון מאוה"ג מו"ה משה צבי הירש מייזלש אבד"ק זאלקאווי בתשובותיו הנדפסות בטשערנאוויץ בסוף תשובות גאוני בתראי וגם בא בהסכמה על ספר "עמוד העבודה" על קבלה מהגאון המקובל מו"ה ברוך מקאסוב נדפס בעיר טשערנאוויץ בשנת תקנ"ז [עיין ספר "עיר וילנא"]

(ר"ו) הרב מו"ה נתן הגאון הגדול המפורסם בדורו אב"ד ור"מ דק"ק דאברמיל במדינת גאליציען ושם מנוחתו כבוד בשנת תקכ"ב כ"ד תשרי חבר ספר "שארית נתן" על שאלות ותשובות [עיין {חלק} שני במערכת הספרים] ובא בהסכמה על כמה ספרים מהם על ספר "בית אברהם" על שו"ת הנדפס בעיר ברלין

אבן זועקת
הודעות: 432
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: נתן <534>

הודעהעל ידי אבן זועקת » ה' ינואר 18, 2018 8:59 pm

תמונה שניה

{דף ראשון}שהיה חזן דק"ק פרוסטיץ חבר ספר "אור הגנוז" פירוש על איזה קצת מאמרי זוה"ק חבר בשנת תי"ב נדפס מכ"י בעיר צפת ת"ו בשנת תקצ"ג ביחד עם ספר תהלים

{דף שני}??מוה"ר נתן הלוי הגאון המופלא והמובהק אבד"ק פולנאה ובא בהסכמה על ספר פני אריה זוטא דרושים על התורה הנדפס בעיר ווילמרשדארף בשנת ת"פ? אחי הגאון מו"ה יהושע הלוי אבד"ק דאברומיל? ובק"ק סמוואטוטש ובק"ק מעזריטש {ו}בק"ק טשערנאווצי שהיו בניו של הגאון הגדול מו"ה שמואל הלוי אבד"ק רישא אחי הגאון הגדול המקובל איש אלקי מו"ה שמעיה אבד"ק אבד"ק{מיותר} ברלין שהיו בניו של הרב הגדול המובהק הגבור{?} מו"ה אברהם ישכר בער הלוי ראש ומנהיג דק"ק קראקא והמדינה אשר היה [חתן של הגאון רבינו יהושע אבד"ק קראקא בעל ספר "מגיני שלמה על הש"ס ושו"ת פני יהושע"] ובן הרב החסיד מו"ה נתן הלוי מעיר צויזמר אחי הגאון מו"ה צבי הירש הלוי אבד"ק מעזריטש שהיו בניו של הרב הגדול מו"ה שמואל בהרב הגדול מו"ה אברהם הלוי אחי הגאון רבינו שמואל אדליש הנודע בשם מהרש"אז"ל שהיה סדר היחש עד שמואל הרמתי זי"ע,


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים