נתן <535> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 237
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נתן <535> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ה' ינואר 18, 2018 12:37 pm

535.jpg
535.jpg (1.95 MiB) נצפה 903 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ב' ינואר 22, 2018 11:00 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 451
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: נתן <535>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ה' ינואר 18, 2018 8:50 pm

בעיר ברלין בשנת תקי"ג, ועל ספר "אמרי צרופה" על מסכתות הש"ס הנדפס בעיר ברלין בשנת תקט"ז, ועל ספר "המצוות" להרמב"ם ז"ל הנדפס בעיר פפד"א בשנת תקט"ז עם כמה פירושים, ועוד על ספרים אחי הגאונים הגדולים המפורסמים מוה"ר ישכר בער אבד"ק פאדהוץ, ומוה"ר אריה ליב אבד"ק האונובער בעל ספר "פני אריה" שהיו בניו של הגאון הגדול רשכבה"ג מוה"ר יעקב יהושע אבד"ק פפד"מ, ובק"ק לבוב בעל ספר "פני יהושע" על הש"ס, ועוד ספרים בן הרב הגדול נגיד ומצוה מו"ה צבי הירש מעיר קראקא, ואמו של בעל "פני יהושע" הנ"ל היתה בת בתו של הגאון רבינו יהושע אבד"ק קראקא בעל ספר "מגיני שלמה" על רש"י ז"ל על התלמוד, ושו"ת "פני יהושע" ועוד ספרים, והגאון מו"ה נתן הנ"ל היה חתן של הגאון המופלא מו"ה מאיר אבד"ק דאברמיל, ותלמיד של הגאון רשכבה"ג מוה"ר צבי הירש חריף אב"ד ור"מ דק"ק האלבערשטאט בעל ספר "עטרת צבי" על שו"ת ועוד ספרים, ובנו של הגאון הנ"ל היה הגאון המו"ה שמחה אבד"ק אוסטראווצי,

(ר"ח) הרב מו"ה נתן נטע מרגליות שפירא הגאון המופלא וחריף גדול שהיה דיין ומו"צ דק"ק אוסטרהא נפטר בשנת תקצ"ה ט"ו מנחם אב, בן הרב מו"ה אליעזר מרגליות ושלשלת יחוסו ממשפחת הגאון הגדול המקובל איש אלקי מוה"ר נתן שפירא אבד"ק קראקא בעל ספר מגלה עמוקות על התורה, ובנו היה הרב המופלא מו"ה אביגדר אחד מאלופי הגבאים דק"ק אוסטרהא, וחתנו היה הרב המופלא מו"ה שמואל מגדולי עיר אוסטרהא בהגאון הגדול בדורו מוה"ר אריה ליב אב"ד ור"מ דק"ק קרעמניץ [עיין ספר "מזכרת לגדולי אוסטרהא,"]

(ר"ט) הרב מו"ה נתן נטע מצאנץ הגאון החסיד שהיה ראש בית דין דק"ק פרעסבורג נפטר בשנת בשנת תקל"ב עש"ק ב' תמוז, שהיה חתן של הגאון המופלא מו"ה מרדכי מוכיח מפרעסבורג, וגיסו של הגאון הגדול בדורו מו"ה משה חריף אבד"ק פרעסבורג,

(ר"י) הרב מו"ה נתן נטע כהנא הגאון הגדול בדורו אבד"ק טאמשוב פלך לובלין ובא בהסכמה על ספר חכמה ומוסר על ספר "משלי" הנדפס בעיר זאלקאווא בשנת תקכ"ג בן הגאון מו"ה אהרן כ"ץ ז"ל,

(רי"א) הרב מו"ה נתן גינצבורג הגאון המובהק המפורסם בדורו ראב"ד ור"מ דק"ק אובין ישן ואגפיה במדינת אונגרין בא בהסכמה על ספר "זרע ישראל" על התורה על סדר הפרשיות הנדפס בעיר פיורדא בשנת תקכ"ה, אבי של הגאון המובהק והמופלא מו"ה דוד גינצבורג אבד"ק בורשטין,

(רי"ב) הרב מוה"ר נתן ירושלמי מעיר פראג הגאון המופלא אבד"ק אוטיץ והגליל הובא בשו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא חלק או"ח תשובה כ"ט, ובחלק אבה"ע סימן פ"ו על אדות מקום שאין שם שתי נהרות אם יוכל לכתוב שם גט,

(רי"ג) הרב מו"ה נתן נטע הלוי הגאון הגדול המפורסם בדורו שהיה אבד"ק אלעסק ואח"כ היה אבד"ק לבוב נפטר בשנת תקל"ו שישי ימים לחודש שבט אחי הגאון הג"מ יהודה ליב סג"ל אבד"ק דראהביטש ובק"ק עיר חדש והג"מ מאיר סג"ל אבד"ק דראבערמיל והג"מ מרדכי הלוי אבד"ק קאצק והג"מ משה סג"ל אבד"ק ביאלע והג"מ יוסף סג"ל אבד"ק פאלנאה שהיו בניו של הגאון הגדול המקובל איש אלקי מו"ה יקותיאל זלמן הלוי אבד"ק דראהביטש בהגאון המפורסם בכל תפוצות ישראל מו"ה יוסף הלוי שהיה ר"מ דק"ק לבוב ואח"כ אבד"ק פרעמיסלא והגליל בן הגאון הגדול ראש הגולה מו"ה משה חריף סג"ל אבד"ק לבוב ובק"ק פולנאה בהגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה שלמה חריף אבד"ק לבוב ובק"ק פולנאה חוטר מגזע רבינו הגדול רש"י ז"ל שהיה נצר משרשי דוד מלך ישראל חי וקיים זי"ע, והגאון מו"ה נתן נטע הנ"ל היה חותן של הגאון הגדול מו"ה חנניה יוסף היילפערין אבד"ק בערזאן,

(רי"ד) הרב מו"ה נתן מ"ז הגאון המופלא והמובהק שהיה דיין מובהק ור"מ דק"ק פפד"מ חבר ספר "בנין שלמה" חדושים ובאורים על מסכת סנהדרין, וספר "בנין שלמה" חדושי הלכות על מסכת עבדה זרה, וחבר חדושים על מסכת גיטין וקדושין וחבר מהדורא בתרא על חדושי פוסקים וחבר שו"ת ודרשות [עיין בחלק שני במערכת הספרים]

(רט"ו) הרב מו"ה נתן נטע הגאון הגדול בדורו אבד"ק האמבורג חתן הגאון רשכבה"ג מו"ה יחזקאל קאצינעלענבויגעין אבד"ק אה"ו בעל שו"ת "כנסת יחזקאל", והגאון מו"ה נתן נטע הנ"ל היה חותן של הגאון הגדול מו"ה יעקב אבד"ק פאלאנגע, והגאון מו"ה נתן נטע הנ"ל היה גיסו של הגאונים הג"מ דוד ק"פ אבד"ק קידאן, והג"מ יעקב שור אבד"ק קראז,

(רט"ז) הרב מו"ה נתן בהרב רבי שמעון הכהן אדליר הגאון הגדול האמיתי המפורסם בדורו המקובל איש אלקי שהיה אב"ד ור"מ דק"ק בארקאוויץ ואח"כ היה אב"ד ור"מ דק"ק פפד"מ ושם מנוחתו כבוד בשנת תק"ס יום ד' כ"ז אלול ונקבר
נערך לאחרונה על ידי הרע במיעוטו ב ג' ינואר 23, 2018 9:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שיף
הודעות: 2153
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: נתן <535>

הודעהעל ידי שיף » ב' ינואר 22, 2018 11:37 pm

הרע במיעוטו כתב:(רי"ד) הרב מו"ה נתן מ"ז הגאון המופלא והמובהק שהיה דיין מובהק ור"מ דק"ק פפד"מ חבר ספר "בנין שלמה" חדושים ובאורים על מסכת סנהדרין, וספר "בנין שלמה" חדושי הלכות על מסכת עבדה זרה, וחבר חדושים על מסכת גיטין וקדושין וחבר מהדורא בתרא על חדושי פוסקים וחבר שו"ת ודרשות [עיין בחלק שני במערכת הספרים]


viewtopic.php?f=7&t=21379&hilit=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F+%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%AA%D7%9F#p210157
וכאן
viewtopic.php?f=7&t=23178&hilit=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F+%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%AA%D7%9F#p231362

תולדות
הודעות: 612
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: נתן <535> נעתק

הודעהעל ידי תולדות » ג' ינואר 23, 2018 9:29 pm

.


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים