מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

נתן <543> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 261
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נתן <543> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ש' פברואר 10, 2018 9:20 pm

543.jpg
543.jpg (2.34 MiB) נצפה 2240 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ד' פברואר 14, 2018 10:26 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: נתן <543>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ש' פברואר 10, 2018 11:38 pm

ימין
שמואל נחום הלוי אבד"ק ליזיענסאק בעל מחבר ספר "היכלי שן" וספר "מגדל השן" ועוד ספרים, וגיסו של הגאון מו"ה מנחם ישראל הלוי אבד"ק וואהנילווב בעל ספר "מי השלוח" ואבי של הרבנים הג"מ יחיאל הלוי ריזינפעלד אבד"ק וויניק בעל ספר "אמרי בינה" על שו"ת, והג"מ משה הלוי אבד"ק מילניצא בגאליציען שנפטר בשנת תרס"ח אשר נזכר בשו"ת "מנחה קטנה",
(ר"ס) הרב מו"ה נתן לייפציגער הגאון הצדיק שהיה אבד"ק שרענסק, ובק"ק מאקאוו, ובק"ק פראשניץ, נפטר בשנת בן ששים שנה,
(רס"א) הרב מו"ה נתן במו"ה משה לעווין מעיר קידאן הגאון המופלא שהיה אבד"ק אנטאילאפי, ובק"ק לאווענהאף, ובק"ק אליטא, ובק"ק אבעל, ובק"ק ווענגראוו, ובסוף ימיו היה אבד"ק נוקאפאלי פלך יעקאטערינאסלאוו נפטר בשנת תרנ"ז בן ע"ג שנה [שהיה מבני בניו של הגאון הגדול רשכבה"ג מו"ה רפאל הכהן אבד"ק האמבורג] שהיה תלמיד של הגאון הגדול המקובל איש אלקי מוה"ר אליהו אב"ד ור"מ דק"ק קאליש, ועל מקומו נתקבל לאב"ד בנו ============
כאן זמנית מוסתרות כמה שורות על ידי הוספה בפתק נפרד וזה תוכן ההוספה:
הרב מו"ה נתן נטע קאלמאן הגאון המופלא אבד"ק טשארנע והגליל הובא בשו"ת "יד אלעזר" בסימן קכ"ב בשנת תרכ"ה,
הרב מוה"ר נתן צבי ראבניוויץ הגאון שהיה אבד"ק לויקעווע, מחוז ראססיין פלך קאוונא נפטר בשנת תר"ס, בניו המה: א. הרב הג"מ מרדכי ראבניוויץ אבד"ק וויסקידוואר, ב. הרב ה"ג מוה"ר יוסף ברוך ראבינוויץ שו"ב בעיר תל-אביב בארץ ישראל,
עד כאן ההוספה ומכאן המשך העמוד
.... מוה"ר שלמה זלמן אבד"ק דרווא והגליל בן הרב ה"ג מוה"ר קלונימוס קלמן מק"ק דרווא אחי הרב הגביר המפורסם מו"ה אליהו פעסעלעס מגדולי ווילנא שנפטר בשנת תקל"א שהיו בניו של הרב החסיד מו"ה צבי הירש מווילנא שנפטר בשנת תקכ"ה אחי הרב הגדול מו"ה משה מו"צ דק"ק קאוונא ונפטר בווילנא אחר שנת תקכ"ה שהיו בניו של הגאון החסיד מו"ה אליהו דיין וגבאי דק"ק ווילנא בן הגאון הגדול בדורו המקובל איש אלקי מוהר"ר משה קרעמער אב"ד ור"מ דק"ק ווילנא נפטר בשנת תמ"ח י"ב מרחשוון בן הרב ה"ג החסיד מו"ה דוד אשכנזי מעיר קראקא, נין ונכד של הגאון רבינו אליהו מזרחי אבד"ק קונשטנטינופול בעל ספר "מזרחי" על רש"י ז"ל על התורה ועוד ספרים, והגאון מוה"ר נתן נטע הנ"ל היה חתן של הגאון מו"ה שמעון שפירא אבד"ק בירז ובנו הוא הרב הגדול המופלא מו"ה בונם צמח אבד"ק דושאט על מקום אביו ז"ל,
(רס"ג) הרב מו"ה נתן הגאון המופלא אבד"ק ראשטאוו [שהיה רבו של הגאון מו"ה משה אהרן גינזבורג אבד"ק קראנעוויטש פלך וויטעבסק,]

שמאל
כאן זמנית מוסתר כחצי עמוד על ידי הוספה בפתק נפרד וזה תוכן ההוספה:
הרב מוה"ר נתן נטע סג"ל לאנדא הגאון המופלא והמובהק החריף העצום שהיה אבד"ק טארנא, ואח"כ היה אבד"ק בארטפעלד, ובסוף היה אבד"ק אושפיצין ושם מנוחתו כבוד בשנת תרס"ז י' אדר חבר ספר "חק עולם" וספר "כנף רננה" שאלות ותשובות על או"ח ויו"ד, וספר "כמו השחר" וספר "כרם נטע" וספר "לבנון נטע" חדושי הלכות נדה, וספר "עורה שחר" כללים ושיטות הש"ס [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] בן הרב ה"ג מוה"ר משה דוד לאנדא בהרב מוה"ר דוב בער לאנדא בהגאון מוה"ר משה דוד לאנדא אבד"ק צאנז, אחי הגאון המפורסם מוה"ר נתן נטע אבד"ק אושפיצין שהיו בניו של הגאון ה"ג מוהר"ר יצחק אייזיק לאנדא אבד"ק דיקלא, שהיה מגזע הגאון מהר"ל מפראג ז"ל, בעל מחבר ספר "גור אריה" על רש"י ז"ל על התורה, וספר "דרך החיים" על פרקי אבות, וספר "נתיבות עולם" על מוסר ועוד ספרים, והגאון מוה"ר נתן נטע הנ"ל היה אבי של הגאון מוה"ר אליעזר סג"ל לאנדא שהיה אבד"ק הענטי וכעת ראבד"ק אושפיצין על מקום אביו, וחתנו הוא הרב הגדול מוה"ר משה גרינבערגער דומ"צ דק"ק מוהאלוויץ, בהרב הגדול מוה"ר שמחה חיים דומ"צ דק"ק מוהאלוויץ,
עד כאן התוספת ומכאן העמוד המקורי:
....אחי הרב ה"ג מו"ה שמואל יעווין מווילנא נפטר בעיר וואלזין בעל ספר "אמרי שמואל" וספר "נחלת עולמים" וספר "שם משמואל" ואחי הרב המופלא מו"ה בצלאל יעוונין מעיר קרעמענטשיג אשר נמצא ממנו שני מאמרים בהמליץ שנת תרכ"ז נמער ל"ו, נמער מ"ב, שהיו בניו של הגאון המופלא מוה"ר אברהם יונה יעווין מחכמי ומחריפי עיר הוראדנא בעל ספר "נמוקי מהרי"א" על הרמב"ם ז"ל, והגהות וחדושים על ששה סדרי משנה, ועוד ספרים בן הרב הגביר הצדיק רחים ומוקיר רבנן מו"ה ישעיה יעווין מעיר פאריטש, והג"מ נתן נטע הנ"ל היה [תלמיד של הגאון הגדול מאוה"ג מו"ה משה יצחק אבגדור אבד"ק קאוונא (בעל) ספר "פרדס רמונים" על יו"ד הלכות נדה,]
(רס"ח) הרב מו"ה נתן הלוי באמבערגער הגאון הצדיק אבד"ק ווירצבורג במדינת אשכנז חבר ספר "דרכי הלימוד" של יסודי הדת בשפה אשכנזית, וספר "לקוטי הלוי" מנהגי עיר ווירצבורג עם חדושים ובאורים ו"קובץ דרשות והספדים" וספר "תולדות אביו" הגאון הצדיק מוה"ר יצחק דוב בער הלוי באמבערגער אבד"ק ווירצבורג [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והג"מ נתן הנ"ל הוא אחי של הרבנים הגדולים מוה"ר

סוקולקה
הודעות: 261
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: נתן <543>

הודעהעל ידי סוקולקה » ה' פברואר 22, 2018 12:29 am

הרע במיעוטו כתב:עד כאן התוספת ומכאן העמוד המקורי:
....אחי הרב ה"ג מו"ה שמואל יעווין מווילנא נפטר בעיר וואלזין בעל ספר "אמרי שמואל" וספר "נחלת עולמים" וספר "שם משמואל" ואחי הרב המופלא מו"ה בצלאל יעוונין מעיר קרעמענטשיג אשר נמצא ממנו שני מאמרים בהמליץ שנת תרכ"ז נמער ל"ו, נמער מ"ב, שהיו בניו של הגאון המופלא מוה"ר אברהם יונה יעווין מחכמי ומחריפי עיר הוראדנא בעל ספר "נמוקי מהרי"א" על הרמב"ם ז"ל, והגהות וחדושים על ששה סדרי משנה, ועוד ספרים בן הרב הגביר הצדיק רחים ומוקיר רבנן מו"ה ישעיה יעווין מעיר פאריטש, והג"מ נתן נטע הנ"ל היה [תלמיד של הגאון הגדול מאוה"ג מו"ה משה יצחק אבגדור אבד"ק קאוונא (בעל) ספר "פרדס רמונים" על יו"ד הלכות נדה,]

מצאתי שאר הדף:

הרב מו"ה נתן נטע נאטהאנזאהן הגאון החו"ב הנפלא שהיה אבד"ק וורעשען ואח"כ ישב באהל של תורה בעיר האמבורג חבר ספר "עבודה תמה" על הקרבות הקרבנות [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] [1]

הרב מו"ה נתן ה"ש הגאון המובהק החו"ב שהיה אב"דק יוזעפאף, ואח"כ אבד"ק עיר חדש זאמושטש הובא בשו"ת "ברכת שלום" הנדפס בווארשא בשנת תרמ"ט,

הרב מו"ה נתן ד"ר עהרענפעלד הרב הגדול החכם שהיה רב הראשי בעיר פראג נפטר בשנת תרעב בן שישים וחמש שנה [היה אחד מעמודי היהדות הנאמנה במדינתו בוהם ואחד מגדולי המטיפים בדורו וגדול היה שמו כאחד מרועי עדת ישראל שעל קהלתם הדרתם, וחתנו הוא הרב הנכבד ד"ר חיים ברודי [עיין מכתב עתון העברי שנת ת"עב [2] נמער ח",]

הרב מו"ה נתן נטע יעוונין הגאון החכם עצום מחכמי עיר הוראדנא נפטר בעה"ק בשנת תר"ס
חבר ספר "אגודת אזוב" וספר "בנין ירושלים" על הגדה של פסח וספר "נטעי אור" חדושי ג"פ"ת" על הש"ס, וספר "נר תמיד" על דרושים, [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] אחי הרב ה"ג...

1: נ"ל טעות והערך הזה הוא על בנו של הרב נתן: הרב חיים נתנזון
2: ?

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: נתן <543> נעתק

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ה' פברואר 22, 2018 8:52 am

מצאת בבוידעם? איפה בדיוק נמצא? אני גם ילך לחפש..

סוקולקה
הודעות: 261
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: נתן <543> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ה' פברואר 22, 2018 9:10 am

במקום אחר בכ"י

543b.jpg
543b.jpg (777.19 KiB) נצפה 2176 פעמים

אבן זועקת
הודעות: 436
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: נתן <543> נעתק

הודעהעל ידי אבן זועקת » ה' פברואר 22, 2018 2:09 pm

הרע במיעוטו כתב:הרב מוה"ר נתן נטע סג"ל לאנדא וכו'
היה בעבר אשכול על משפחת לנדא הזאת.
ר' פייבוש לנדא
viewtopic.php?f=19&t=16506&p=258165&hilit=%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9#p155246


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים