מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

נתן <545> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 260
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נתן <545> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ה' פברואר 22, 2018 9:12 am

545a.jpg
545a.jpg (1.94 MiB) נצפה 2114 פעמים


545b.jpg
545b.jpg (289.79 KiB) נצפה 2114 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ד' מרץ 07, 2018 8:53 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: נתן <545>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ה' מרץ 01, 2018 2:37 pm

ימין
וחתנו הוא הרב המופלג מו"ה יעקב דוד וויטעלזאהן בהגאון מו"ה יהודה מנחם אבד"ק שעניצע פלך ווארשא,
(רע"ו) הרב מו"ה נתן נטע העללר הלוי הגאון המופלא אבד"ק [..]שארבאגארד במדינת אונגארן, נין ונכד של הגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה זאב וואלף באסקעוויטץ אבד"ק באניהאד בעל מחבר ספר "בית שערים" וספר "מאמר אסתר" וספר "סדר משנה" ועוד ספרים, והג"מ נתן נטע הנ"ל היה תלמיד של הגאון מאוה"ג מוה"ר אברהם בנימין שמואל סופר אב"ד ור"מ דק"ק פרעסבורג בעל שו"ת "כתב סופר"
(רע"ז) הרב מו"ה נתן נטע האנדעלסמאן הגאון החכם שהיה מו"צ דק"ק קלעצק וכעת אבד"ק לובעשאוו בגליל פינסק חבר ספר "נתיבות אור" וספר "נתיב עולם" [עיין בחלק שני במערכת הספרים]
(רע"ח) הרב מו"ה נתן יעקב סג"ל ?דיש? המאוה"ג הגאון שהיה אבד"ק זבארוב ובשנת תרנ"ד נתקבל לאבד"ק סאנאק במדינת גאליציען, הוא אחד מיחידי סגולה מהרבנים בני העליה אשר חזיונם לא נפרץ עוד בין רבני דורו,
(רע"ט) הרב מו"ה נתן מאגילעווסקע הגאון אבד"ק האראדישץ פלך קיעוו בן הרב מו"ה לוי יצחק,
(ר"פ) הרב מו"ה נתן לעווין הגאון המופלא אבד"ק ראהטין וכעת אבד"ק רישא בגאליציען חבר ספר "בית נדיב" על שו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים] וגם נדפס ממנו חדושי תורה בהלכה ואגדה בספר "בית יצחק" על חו"מ לחותנו הגאון הגדול מו"ה יצחק יהודה שמעלקעס אבד"ק לבוב ובן הרב הגבור מו"ה דוד יהודה לעווין בהרב ה"ג החריף מו"ה לוי יעקב בן הגאון החריף ועוקר הרים מו"ה דוד יהודה ליב אבד"ק ראדחוב שנפטר בשנת תקצ"א בעל ספר "יד יהודה" על מסכת פסחים בן הרב ה"ג המובהק מו"ה אברהם בהרב הגדול בדורו מו"ה יחיאל מו"צ ו(מ"מ)אבד"ק ברעסלויא, והג"מ נתן לעווין הנ"ל הוא אבי של הרב הגאון מו"ה אהרן לעווין אבד"ק סאמבור בעל ספר "ברכת אהרן" על מסכת ברכות,
(??) הרב מו"ה נתן דוד הכהן האלאנדער הגאון אבד"ק אמסאנע [עיין הגאון מו"ה יוסף הכהן אבד"ק אמסאנע]
(רפ"א) יש על שורות אלו סימני מחיקה. – הרב מו"ה נתן נטע לאנדא הגאון המובהק אבד"ק טארנא ואח"כ אבד"ק אושפיצין בגאליציען חבר ספר "כנף רננה" שו"ת על או"ח ויו"ד, וספר "לבנון נטע" חדושי הלכות נידה וספר "עורה שחר" כללים ושיטות הש"ס [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הרב הגאון מו"ה משה דוד לאנדא בהרב
שמאל
כאן יש חלק מוסתר (אולי גם הוא נמחק) ועליו מונחת תוספת –
הרב מוה"ר נתן נטע נאטקאיעוויץ הגאון אבד"ק גומבין הרב מוה"ר נתן נאטקיעוויץ הגאון אבד"ק גומבין
ע"כ תוספת
(רפ"ב) הרב מו"ה נתן נטע יעקב בערגער הגאון המופלא רב ומו"צ דק"ק אודווארי במדינת אונגארן חבר ספר "נטעי נאמנים" על התורה, ועל סוגיות הש"ס, [עיין בחלק שני במערכת הספרים] תלמיד של הגאון הגדול הצדיק המפורסם מו"ה יקותיאל יהודה זלמן ליב טייטעלבוים אבד"ק סיגעט בעל ספר "אבני צדק" על שו"ת, וספר "ייטב לב" על התורה, ועל המועדים, וספר "רב טוב" על התורה,
(רפ"ג) הרב מו"ה נתן סטאניסלאווסקי הרב הגדול המובהק אבד"ק זאבאהקריץ פלך פאדאל, אחי הגאון המפורסם מוה"ר אפרים סטאניסלאווסקי אבד"ק מיאסקובקא פלך פאדאל בעל ספר "הר אפרים" על התורה, וספר "ברכת אפרים" וספר "מנחת אפרים" ועוד ספרים, בניו של הרב המופלג מו"ה ברוך ז"ל,
(רפ"ד) הרב מו"ה נתן צבי בריסק הגאון אבד"ק טשעקע נדפס ממנו חדושי תורה בשו"ת "בית נפתלי" של חותנו הגאון המפורסם מו"ה נפתלי הכהן שווארטץ אבד"ק המאד ובספר "דברי מנחם" וספר "עטרת פז" אחי הרב הגדול מו"ה מרדכי בריסק דומ"צ דק"ק מארגערעטץ, ואחי הרב הגדול מו"ה דוד יעקב בריסק אבד"ק ראדא, בניו של הגאון מו"ה יהושע בריסק אבד"ק ראדא, בן הגאון הצדיק מו"ה משה שמואל בריסק אב"ד בכמה קהלות קדושות ולעת זקנתו הסיר מעל שכמו את משא הרבנות ונפטר בעיר פיטנאק בשנת תרל"ט [חתן הגאון מו"ה יצחק יהודה ל?וי? אבד"ק שעניע [חתן הגאון בעל ספר "פרי צדיק" על התורה, והג"מ נתן צבי בריסק הנ"ל הוא גיסו של הרבנים הגדולים מו"ה חיים צבי עהרענרייך ראבד"ק ?מאד? ומו"ה יצחק מאיר שווארטץ דומ"צ דק"ק דראגמירעשט, ומו"ה שמואל זנוויל ווייס דומ"צ דק"ק ווערבא, ומו"ה משה דוד פרדמאן מורה הוראה דק"ק גראסווארדיין,,
(רפ"ה) הרב מו"ה נתן ברוך הכהן רובינשטיין הרב הגדול המופלא אבד"ק קארטשעין
תוספת
הרב מוה"ר [צבי] נתן קאפלן הרב ה"ג עדיו לגאון ובשנת תרפ"ט נתקבל לאבד"ק האנישישאק פלך ווילנא על מקום הג"מ חיים משה הלוי גאליצקי אשר היה אב"ד שם, ובן הרה"ג המובהק המדקדק הנפלא מוה"ר דוב בער ששינפעלד שהיה ראש ישיבה בעיר ראססיין כארבעים שנה נפטר בשנת תרס"ז כ"א טבת אשר הניח אחריו הרבה חדושי תורה על הש"ס בכ"י, בן המובהק מוה"ר אהרן מעיר שקודוויל מחוז ראססיין פלך קאוונא, ור' אהרן הזה היה חתן של הגאון המקובל מוה"ר צבי הירש שהיה אבד"ק צייקישאק פלך קאוונא, אשר היה חברו בחכמת הקבלה להגאון הגדול המקובל מוה"ר אליהו אבד"ק קאליש בעל ספר "יד אליהו" על שו"ת,

תוספת קטנה נפרדת
הרב מוה"ר נתן נטע פעקער הגאון אבד"ק ניו רושיל נ"י

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4605
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: נתן <545>

הודעהעל ידי מיללער » ג' מרץ 06, 2018 12:48 am

הרע במיעוטו כתב: תוספת קטנה נפרדת
הרב מוה"ר נתן נטע פעקער הגאון אבד"ק ניו רושיל נ"י

תמונה
שימש כרב בעיר בוריסוב, ובבואו לארה"ב נתקבל כרב דביהמ"ד הג' בברונקס ואח"כ עבר לניו רושיל שם נתקבל לרב בק' אנשי שלום - נפטר בין 82 בשנת תש"י ונטמן על הביה"ח בית דוד


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים