מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נתנאל - סיני <547> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 304
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נתנאל - סיני <547> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ד' מרץ 07, 2018 9:03 am

547.jpg
547.jpg (2.3 MiB) נצפה 6815 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ה' אוקטובר 11, 2018 11:40 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ישראל אליהו
הודעות: 1664
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ב' מרץ 12, 2018 7:51 pm

יש בשמאל למעלה דף שונה [אולי הדבקה]
גם עבר לרב מג'רבא

הרב מוהר"ר סאסי כהן הגאון המפורסם צדיק יסוד עולם נ"י ע"ה פ"ה אבד"ק ג'רבא ס(ו)מ[ו]כה לעיר תוניס במדינת אפריקא. ח[י]בר ספר ברכת ה' שיטה אוריך על מסכת ברכות, ועל מסכת סוכה, וביצה. [עיין בחלק שני במערכת הספרים].

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי אבן זועקת » ב' אפריל 02, 2018 11:29 am

ימין

לעדת{ו} המיסודים על אדני התורה והחכמה השיב רבים מעון וכל מגמתו ומעינו אך להגד{י}ל תורה ולהאדירה] אחי הגאון הגדול מאוה"ג שר התורה מוה"ר נפתלי צבי הירש יהודה ליב ברלין אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין בעל ספר "העמק דבר והרחב דבר על התורה וספר "העמק שאלה" על ספר "שאלתות דרב אחאי גאון" ז"ל ועוד ספרים שהיו בניר של הרב הגדול המובהק הצדיק המפורסם מו"ה יעקב ברלין מעיר מיר, אחי הגאון הגדול מו"ה מאיר ברלין אבד"ק מאהליוו בניו של הרב הגדול מו"ה יהודה אידל בהרב הגדול מו"ה יוסף בן הרה"ג מו"ה נפתי הירץ בהגאון מו"ה יעקב אבד"ק ראמאנאוו בהגאון מו"ה אברהם נתן אבד"ק סמילא אחי של הגאון מו"ה משה אבד"ק רודני בעל ספר "תקנתא דמשה" בני של הגאון הגדול בדורו מוה"ר אלחנן ברלין אבד"ק הוראדנא היוצא מרבינו אלחנן מבעלי התוספות [עיין ספר עיר ווילנא] [ועיין מכתב עת "המגיד" שנת תרל"ב נמער ב']
ש"ה) הרב מו"ה נתנאל ב"ר יהודה בעקערמאן אב וגדול בתורה וצדיק מפורסם מעיר ראדום נפטר בשנת תרנ"א כ"ז חשוון בן תשעים וחמש שנה
ש"ו) הרב מו"ה שנתנאל חיים פאפא הרב הגדול הצדיק מעיר אנטופאליע וכעת הוא בירושלים ת"ו חבר ספר "מגיד מישרים" פירוש על הגדה של פסח וספר "דברי ישועה" על מגילת אסתר וספר "תפלת ישרים" פירוש על סדר התפלה מכל השנה וחבר פירוש גדול מאד מאד על התורה וחדושים נפלאים על הש"ס ופוסקים [עיין בחלק שני במערכת הספרים]
ש"ז) הרב מו"ה נתנאל יוסף גראז הגאון המופלא שהיה אבד"ק איזווענט וכעת אבד"ק ווארזאן מחוז ראססיין פלך קאוונא חתן של הגאון ה"ג המפורסם מו"ה זבולון ליב אבד"ק פלונג'יאן מחוז טעלז פלך קאוונא וגיסו של הרב ה"ג המופלא מו"ה דוב משה נאמואט? שהיה דיין דק"ק פלונגיא? ואח"כ היה מו"צ בעיר אנטייערטון בעל מחבר ספר "דברי משה" הגהות ומראה מקומות על הש"ס
ש"ח) הרב מוה"ר נתנאל פריעד הגאון הצדיק המפורסם החו"ב שהיה מתחלה מו"צ דק"ק ה'מאד? ואח"כ היה מו"צ דק"ק ראצפערד? וכעת אבד"ק באוויוואראז? במדינת אונגארן חבר ספר "פני מבין" תשובות על או"ח ויו"ד [עיין בחלק שני במערכת הספרים] וגם הובא ממנו חדושים והערות שונות ה??? בכרך ראשון הנדפס בירושלים ת"ו בשנת תרע"ג אחי הגאון מו"ה חיים פריעד אבד"ק סענפעטער בניו של הרב ה"ג המופלא מו"ה שלמה פריעד ז"ל
ש"ט) הרב מו"ה נתנאל מיללער הרב הגדול המובהק רב ומורה בעיר יאנקערס במדינת אמעריקא הובא בשו"ת "פרי השדה" בחלק ג' בחלק או"ח סימן ח' הנדפס בעיר פאקש בשנת תרע"ה
ש"י) הרב מו"ה נתנאל במו"ה גרשון יצחק שנאור הרב הגדול המובהק הדרשן הנפלא מגיד משרים דק"ק זאמושטץ ישן חבר ספר "הקריב נתנאל" על טריפות הריאה וספר "טיול בגן" על דרושים נחמדים וספר "עדן בגן" גם על דרושים [עיין בחלק שני במערכת הספרים]

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ב' אפריל 02, 2018 12:45 pm

שמאל
(שורות ראשונות מתחילת העמוד מוסתרות בינתיים על ידי תוספת וזה תוכן התוספת:
הרב מוהר"ר סאסי כהן הגאון המפורסם צדיק יסוד עולם נ"י ע"ה פ"ה אבד"ק גירבא סומכה לעיר תוניס במדינת אפריקא חבר ספר "ברכת ה'" שיטה אוריך על מסכת ברכות, ועל מסכת סוכה, וביצה, [עיין בחלק שני במערכת (הגדולים) הספרים] ע"כ ההוספה)

מוה"ר שמואל מבריסק דליטא, אחי הגאון המקובל מוה"ר אהרן זעליג מעיר זאלקאווי בעל ספר "עמודי שבע" על ספר זוהר הקדוש שהיו בניו של הרב המופלג מו"ה משה מק"ק זאלקאווי, בן הרב מו"ה הלל ז"ל, [כן כתב לי הגאון המפורסם מוה"ר יוסף לעווינשטיין אבד"ק סיראצק,]
(..) הרב מוה"ר סיני במו"ה ליב נייאשטעטלש הרב המאוה"ג המופלא והמובהק שהיה דיין ב"ד רבה דק"ק פראג נפטר בשנת תע"ג [ופרשת גדולתו הלא נחרתה על לוח מצבתו [עיין ספר משפחת ק"ק פראג צד רכ"ח,] [ועיין ספר "תולדות משפחות גינצבורג" צד רס"ה,]
(..) הרב מו"ה סיני הגאון הצדיק שהיה דיין מובהק ומצוין דק"ק מיקלאש הובא בשו"ת "חתם סופר" בחלק יו"ד תשובה קל"ד ותשובה רס"א ותשובה רע"א ועוד בכמה מקומות, אבי הגאון המפורסם מו"ה ישכר בער אבד"ק מיקלאש בעל ספר "מנחת עני,"
(..) הרב מו"ה סיני שטייר הגאון המובהק החו"ב שהיה מחכמי עיר אוליינאב, ובסוף ימיו תקע אהלו בעיר פאדגארזע סמוך לעיר קראקא נפטר בשנת תר"ט כ"ד תמוז חבר ספר "הר סיני" על התורה, וחדושים בגפ"ת, ושו"ת וחבור גדול על אה"ע [עיין בחלק שני במערכת הספרים] ובנו הוא ה"ג החריף המופלא מו"ה יעקב ישכר מעיר אוליינאב בעל ספר "שושנת יעקב" על דיני דגרמי להרמב"ן ז"ל, וקונטרס "התפוס", על ספר "תקפו כהן" להש"ך ז"ל וחדושים על מסכת פסחים,
(..) הרב מו"ה סיני ספיר הגאון המופלא הדרשן המפורסם שהיה אבד"ק ברעזין נפטר בשנת תרל"ג חבר ספר "אבן ספיר" פירוש נפלא על ספר תהלים, וספר "גזרות ספיר" על חדושי אגדות הש"ס, וספר "לבנת הספיר" על מסכתא גיטין, בחדושי הלכות, וספר "מנחת עני" על שו"ת, וספר "מעשה רוקח" פירוש על שיר השירים, וספר "עולת חדש" על דרושים [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] הובא בתשובות הרד"ד על אהע"ה בסימן מ"ט ובסימן ?נ'? בשנת ת"ר) בן הרה"ג הצדיק המפורסם מו"ה אליעזר שהיה מגיד משרים דק"ק ....לאסק בק"ק ........... בעל ספר לב חכמה על דרוש...

ש.י. רובין
הודעות: 168
הצטרף: ב' אפריל 03, 2017 8:08 pm

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי ש.י. רובין » ו' יוני 01, 2018 1:20 am

הרע במיעוטו כתב:
(..) הרב מו"ה סיני שטייר הגאון המובהק החו"ב שהיה מחכמי עיר אוליינאב, ובסוף ימיו תקע אהלו בעיר פאדגארזע סמוך לעיר קראקא נפטר בשנת תר"ט כ"ד תמוז חבר ספר "הר סיני" על התורה, וחדושים בגפ"ת, ושו"ת וחבור גדול על אה"ע [עיין בחלק שני במערכת הספרים] ובנו הוא ה"ג החריף המופלא מו"ה יעקב ישכר מעיר אוליינאב בעל ספר "שושנת יעקב" על דיני דגרמי להרמב"ן ז"ל, וקונטרס "התפוס", על ספר "תקפו כהן" להש"ך ז"ל וחדושים על מסכת פסחים,
(

טעות במקור וצ"ל שטיינר או שטיינער

א גאליציאנער
הודעות: 593
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ד' ספטמבר 05, 2018 1:04 am

הרע במיעוטו כתב:שמאל
בן הרה"ג הצדיק המפורסם מו"ה אליעזר שהיה מגיד משרים דק"ק ....לאסק בק"ק ........... בעל ספר לב חכמה על דרוש...

ר' איציק גולדס מלאסק, היה מפורסם למופלג בתורה וצדיק, וגם מבורך בהון ועושר. היו לו שמונה בנות ומהם נודעו לנו רק שש: ... 6. אשת ר' יוסף איילנברג חותנו זקינו של ר' אלעזר ספיר המ"מ בק"ק לסק בעמ"ח 'מעשה רוקח', ועוד ספרים שנשארו בכתב יד, אבי ר' סיני ספיר אב"ד ברעזין בעהמ"ח 'עולת חודש' ו'מנחת עני', ועוד ספרים, נפטר כ"ז אב תרל"א.
הוא חיבר כמה ספרים במקצוע אגדה ודרוש והם: "מעשה רוקח" על שיה"ש, "לבב חכמה" הכולל ל"ב דרושים על פ' בראשית, וספר "אבן ספיר" על תהלים, הספרים נשארו בכתובים בידי בניו ולא זכו להוציאם לאור.
- מתוך 'עיר לסק וחכמיה' בערכו.
ולכן נראה שטעות נפלה ביד המחבר הגאז"ל וספר 'מעשה רוקח' נחתבר ע"י האב ולא ע"י הבן.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
נ.ב. אשמח להצטרף למיזם היקר הזה שאודותיו למדתי לדעת מעט זה עתה [בפרט אם ערכי השם 'משה' עודם זקוקים לפענוח], ייש"כ!

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי אבן זועקת » ד' ספטמבר 05, 2018 8:37 am

א גאליציאנער כתב:נ.ב. אשמח להצטרף למיזם היקר הזה שאודותיו למדתי לדעת מעט זה עתה

viewtopic.php?f=25&t=8231&p=425460#p388508

א גאליציאנער
הודעות: 593
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ד' ספטמבר 05, 2018 11:48 am

אבן זועקת כתב:
א גאליציאנער כתב:נ.ב. אשמח להצטרף למיזם היקר הזה שאודותיו למדתי לדעת מעט זה עתה

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 60#p388508

לא הבנתי מה עלי לעשות עם מראה המקום הלז?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: נתנאל - סיני <547>

הודעהעל ידי אבן זועקת » ד' ספטמבר 12, 2018 7:40 am

לראות שכבר ביקשו על העניין עידן ועידנים, ולא נענו.


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים