מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

[אלכסנדר] סענדער <549> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 304
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

[אלכסנדר] סענדער <549> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ה' אוקטובר 11, 2018 11:43 pm

549.jpg
549.jpg (2.07 MiB) נצפה 4418 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב א' נובמבר 25, 2018 8:59 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אבק פורח
הודעות: 436
הצטרף: א' מאי 26, 2013 1:01 am

Re: [אלכסנדר] סענדער <549>

הודעהעל ידי אבק פורח » א' אוקטובר 28, 2018 3:30 pm

ימין ושמאל בל"נ
י"ח) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר מאפטא הגאון המופלא והמובהק אבד"ק וואיעסלאוויטש בא בהסכמה על ספר "אסופות יהודה {אסיפת יהודא}" חדושים על התורה הנדפס בפפד"א בשנת תקכ"ג
י"ט) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר הגאון המופלא שהיה אבד"ק דאמבראווי פלך פיעטרקאוו נפטר בשנת תק"נ ד' שבט, אחי של השר וקצין מו"ה דניאל מק"ק נאראל [עיין ספר "דור ודור ודורשיו"]
כ') הרב מו"ה [אלכסנדר] סענדר הגאון המובהק אבד"ק פריידען טאהל הובא בשו"ת "נודע ביהודה" מהדורא תניינא חלק יו"ד שאלה צ"א, ושאלה צ"ב,
כ"א) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר לאנדא הגאון המופלא אבד"ק בראד, בן הגאון מוה"ר צבי יוסף לאנדא, אחי הגאון הגדול מוה"ר יעקב הלוי לאנדא אב"ד ור"מ דק"ק טארנאפול, בניו של הגאון הנשר הגדול מאוה"ג מוהר"ר יצחק סג"ל לאנדא אב"ד ור"מ דק"ק קראקא שנפטר בשנת תקכ"ח ביום שמחת תורה, אחי הגאונים מוה"ר יחזקאל הלוי לאנדא מוה"ר יהודה הלוי לאנדא מחכמי עיר אפטא ומו"ה אברהם הלוי לאנדא ומו"ה יוסף הלוי לאנדא מבראד, בניו של הרב הגדול מו"ה צבי הירש וויטעס מאפטא אבד"ק זאשמיגראד ודיין דק"ק לבוב שנפטר בשנת תפ"ב א' דר"ח תמוז, בהגאון מוה"ר שאול לאנדא ממשפחת קוקוניש? בן הגאון הגדול בדורו מוה"ר יצחק חריף ב"ר זאב הלוי לאנדא שהיה אבד"ק אפטא, ואח"כ אבד"ק קראקא נפטר בהושענא רבה בשנת תמ"ג מגזע יונה הנביא ע"ה,
כ"ב) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר מייזילש הגאון הגדול המפורסם עוקר הרים פאר הדור שהיה אב"ד ור"מ דק"ק רעכניץ ואח"כ נתקבל לאב"ד ור"מ דק"ק סערדהילי במדינת אונגארן הובא בשו"ת "נודע ביהודה" מהדורא תניינא חלק או"ח תשובה י"ט ובחלק חו"מ תשובה נ"ח ובחלק אה"ע שאלה קכ"ד ובשו"ת "חתם סופר" חלק או"ח תשובה צ' ותשובה צ"ז ובחלק יו"ד תשובה רנ"ה ותשובה רס"ז ותשובה שמ"ח ובחלק חו"מ תשובה קפ"ו ובחלק אה"ע קל"ב ובחלק שני חלק אה"ע תשובה קס"ג אחי הגאון מו"ה משה מייזילש אבד"ק סערעד שהיו בניו של הגאון הגדול מוה"ר רפאל מייזליש אבד"ק פאריצק במדינת פולין בעל ספר "תוספות {תוספת} שבת" על הלכות שבת ועירובין נכד הגאון מו"ה רפאל דיין וראש ב"ד דק"ק הארחוב נכד הגאונים הרב בעל "ספר חלקת מחוקק" על אה"ע והרב בעל ספר "בית חדש" על ד' טורים.
כ"ג) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר לאנדא הגאון המובהק המפורסם אבד"ק קראקא נפטר בשנת תרט"ז ביום שושן פורים קטן בן הגאון הגדול מוה"ר שאול לאנדא אבד"ק קראקא
סוף צד ימין
תודה להרע במיעוטו על התיקונים
נערך לאחרונה על ידי אבק פורח ב א' נובמבר 25, 2018 2:44 pm, נערך 4 פעמים בסך הכל.

אבק פורח
הודעות: 436
הצטרף: א' מאי 26, 2013 1:01 am

Re: [אלכסנדר] סענדער <549>

הודעהעל ידי אבק פורח » ש' נובמבר 17, 2018 9:04 pm

יש להעיר שבאות כ"א הייחוס אינו תואם למה שכתוב בספר בני לנדא למשפחותם.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: [אלכסנדר] סענדער <549>

הודעהעל ידי חיס » ה' נובמבר 22, 2018 11:47 pm

אבק פורח כתב:ימין ושמאל בל"נ
י"ח) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר מאפטא הגאון המופלא והמובהק אבד"ק וואיעסלאוויטש בא בהסכמה על ספר "אסופות יהודה" חדושים על התורה
הנדפס בפפד"א בשנת תקכ"ג.

צריך לתקן אסיפת יהודא http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... t=&pgnum=4

אבק פורח
הודעות: 436
הצטרף: א' מאי 26, 2013 1:01 am

Re: [אלכסנדר] סענדער <549>

הודעהעל ידי אבק פורח » ש' נובמבר 24, 2018 8:44 pm

שמאל
כ"ד) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר יהודה ליב מרגליות הגאון המופלא והמובהק אבד"ק גומבין והגליל נפטר בשנת תר"א יום ט"ז לחודש אדר חבר "מדרש כתובוה{כתובה?}" הכולל חדושים ובאורים על מסכת כתובות המבאר כמה סוגיות אליבא דדינא נדפס בווארשא בשנת תקפ"ג [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] והובא גם בשו"ת רבינו עקיבא אייגר מהדורא תניינא תשובה מ"ז) בן הרב הגדול הנגיד מו"ה נפתלי הערץ סג"ל מרגליות מעיר קאליש בהרב המאוה"ג מו"ה יששכר מגזע הגאון הג' רבינו שלמה לוריא אב"ד ור"מ דק"ק אוסטרהא הנודע בשם מהרש"ל ז"ל שנתייחס בתשובותיו עד רבינו הגדול מרן שלמה יצחקי מטריווש צרפתי מעיר לומברו שנפטר בשנת ד"א תתס"ה דור ל"ג להתנא ר' יוחנן הסנדלר דור רביעי להתנא רבן גמליאל הזקן נכד התנא ר' הלל הזקן מגזע דוד מלך ישראל חי וקיים זיע"א
והגאון מוה"ר אלכסנדר סענדר יהודה ליב מרגליות הנ"ל הוא נכד מצד אמו להגאון הגדול המפורסם בדורו מוה"ר יוסף חיים אב"ד ור"מ דק"ק קאליש ובק"ק קרעזמער בעל ספר "כל הכתוב לחיים" בהגאון הגדול בדורו מוה"ר אלכסנדר סענדר הכהן אב"ד לעסלא דור חמישי מהגאון הגדול רשכבה"ג מוהר"ר יהודה ליווא אב"ד ור"מ דק"ק פראג הנודע בשם מהר"ל מפראג חוטר מגזע ישי ונצר מבית דוד מלך ישראל חי וקיים זי"ע
כ"ה) הרב מו"ה [אלכסדר] סענדר הגאון אבד"ק ראצקי [עיין הגאון מו"ה בצלאל הכהן אבד"ק ניישטאדט שירויינדט?]
כ"ו) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר במו"ה שרגא פייביש ממשפחת עפשטיין המאוה"ג המובהק הצדיק והעניו חו"ב נפלא שהיה ראש ישיבה בווילנא בישיבת ר' מיילא ואח"כ היה מורה הוראה בווילנא נפטר בשנת תרכ"ג ביום י"א אב הרב הזה הרביץ תורה בישיבת ר' מיילא יותר מעשרים ושש שנה ועל מקומו מתקבל בנו לראש ישיבה הרב הג' מו"ה יצחק שנפטר בשנת תרמ"ב ביום א' דר"ח טבת [עיין ספר עיר ווילנא] שהיה רבו של הגאון המובהק מוה"ר משה לוי זאקס אבד"ק נאמאקסט פלך קאוונא בעל ספר "דברי משה"
כ"ז) הרב מו"ה [אלכסנדר] סענדער פרומקין הרב הגדול המובהק הצדיק החסיד המפורסם מעיר דובראוונא הרב הזה היה כל ימיו אחד מגדולי סוחרי רוגא ויהי מצוין לבעל מקרא ובקיאותו בתנ"ך היתה להפליא הרב הזה עלה בשנת הששים לשכון בירושלים ת"ו ודר שם הרבה שנים ושם מנוחתו כבוד בשנת תרל"ו ביום י"ט סיון שהיה חתן של הגאון הגדול הצדיק החסיד המפורסם המקובל
סוף צד שמאל
נעתק ימין ושמאל


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים