מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

[אלכסנדר] סענדער <550> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 307
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

[אלכסנדר] סענדער <550> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » א' אוקטובר 28, 2018 10:43 am

550.jpg
550.jpg (2.01 MiB) נצפה 4624 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב א' יוני 02, 2019 7:11 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תולדות
הודעות: 653
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: [אלכסנדר] סענדער <550>

הודעהעל ידי תולדות » ה' נובמבר 01, 2018 8:04 pm

המקובל איש אלקי מוה"ר אהרן הלוי הורוויץ מסטראשעלא בעל מחבר ספר "שער היחוד והאמונה" וספר "שער עבודה" וספר "עבודת הלוי", ובנו של הרב הנ"ל הוא הרה"ג החכם הסופר מו"ה ישראל דוב פרומקין מירושלים ת"ו בעל מוציא לאור מכתב עתון "החבצלת".
כ"ח) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער ווילענסקי הרב הג' החו"ב המופלא והמובהק אבד"ק סידארג פלך סובאלק נפטר בשנת תר"מ הניח אחריו חדושי תורה בכ"י.
כ"ט) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער במו"ה זרח הגאון המפורסם החכם השלם שהיה ראבד"ק וואלקאמיר, ואח"כ נתקבל לאבד"ק קופישאק פלך קאוונא ושם מנוחתו כבוד בשנת תרמ"ד ד' מנחם אב בן ס"ט שנה, חבר ספר "שלמי נדרים" חדושים ובאורים על מסכת נדרים, וחבר הגהות על ש"ס, וחבר חיבור על התורה ועוד כתובים הרבה בחדושי תורה [עיין בחלק שני במערכת הספרים], וגם בא בהסכמה על הש"ס בהיותו ראבד"ק וואלקאמיר הנדפס בעיר סלאוויטא בשנת תקצ"ה והובא בשו"ת חמדת שאול בחלק יו"ד סימן קצ"ג.
ל) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער הרב הגדול החו"ב דומ"צ דק"ק ראזדול במדינת גאליציען הובא בשו"ת מהר"י אשכנזי בחלק יו"ד סימן ד'.
ל"א) הרב מו"ה [אלכסנדר] סענדער הגאון המופלא אבד"ק פאראזאווע, ואח"כ נתקבל לאבד"ק אורלא בפלך הוראדנא, ושם מנוחתו כבוד בשנת תרנ"ד, הובא בספר "אמרי שפר" על שו"ת בסימן ס"ח, בשנת תר"נ, אחי הגאונים מוה"ר מאיר יוסף קאטקין אבד"ק יאנאווא בעל ספר "פנים מאירות" על תלמוד ירושלים, ומו"ה משה קאצינעלינבויגען דומ"צ דק"ק מעזעריטש בעל ספר "אהל משה" על שו"ת שהיו בניו של הגאון המובהק מו"ה אליעזר חיים אבד"ק סקידיל, בהגאון החסיד המפורסם מוה"ר יהודה שנפטר בשנת תקפ"ז, בן הגאון החריף מו"ה שלמה משקוד שנפטר בעיר סקידיל.
ל"ב) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער הרב הגדול המופלא המובהק אבד"ק קאזווע במדינת גאליציען, הובא בשו"ת "שואל ומשיב" מהדורא תליתאה תשובה רצ"ד.
ל"ג הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער משה אבן לפידות הגאון הגדול החכםהכולל המפורסם שהיה אבד"ק יאנעווא, פלך קאוונא ואח"כ היה אב"ד בפרור בהוראדנא, ומשם נתקבל לאבד"ק ראססיין פלך קאוונא ונח נפשו בשנת תרס"ו ביום ד' י' אדר בן פ"ז שנה חבר ספר "אבני זכרון" על שו"ת ועל שטרות ועל גיטין, כ"י, וספר "אבני זכרון" על דרוש נדפס

נשלם חלק ימין

חיס
הודעות: 1116
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: [אלכסנדר] סענדער <550>

הודעהעל ידי חיס » ד' נובמבר 21, 2018 5:00 pm

תולדות כתב:ל"ב) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער הרב הגדול המופלא המובהק אבד"ק קאזווע במדינת גאליציען, הובא בשו"ת "שואל ומשיב" מהדורא תליתאה תשובה רצ"ד.

יש להוסיף שהובא שם בתשובה קכ"ז ותשובה שי"ט.

.השוחט
הודעות: 586
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: [אלכסנדר] סענדער <550>

הודעהעל ידי .השוחט » ב' מאי 27, 2019 2:18 am

החלק השמאלי

(נדפס,) וספר "אם לבינה" על חידושי הלכות כ"י, וספר "דברי
אמת" על מוסר נדפס, והגהות על הש"ס כ"י, וספר "חידושי טיב גיטין"
על הלכות גיטין וקידושין , כ"י, ופירוש על שיר השירים ופירוש על
קהלת כ"י, וספר "צל אמת" פירוש על ספר תהלים כ"י,
וספר "קונטרס תקנות עגונות" כ"י, [עיין חלק שני ב"מערכת
הספרים"] גם נמצא חידושי תורה ממנו בספר "התבונה",
ובספר "פרי עץ חיים" וב"תורה מציון" וב"יגדיל תורה",
וב"מכילתא דרבנן" וב"עיטור סופרים" ובכנסת חכמי ישראל
ובמכ"ע "כבוד הלבנון", ונמצא ממנו פתיחה והסכמה על
ספר "זכרון יעקב" למר חותנו ז"ל, ופתיחה לספר "אמרי
שפר" על שיר השירים, והסכמותיו נמצא על כמה ספרים,
בן הרב הגדול הצדיק מו"ה צבי הירש מעיר ווילנא שנפטר
בשנת תרל"א ביום א') דר"ח כסליו בן ע"ה שנה בן הרבני
איש ירא אלוקים מו"ה חלאוונה לפידות מווילנא שנפטר
בשנת תקפ"ה ב') דחוה"מ פסח בן הרבני מו"ה יהושע
זליג ז"ל,

והגאון מוה"ר אלכסנדר משה אבן לפידות הנ"ל נולד בשנת
תקע"ט, לאביו הרב הגדול הצדיק מו"ה צבי הירש ב"ר חלוונה
לפידות בעיר ווילנא המעטירה, עיר ואם בישראל מרכז
התורה והחכמה הנקראת בפי כל "ירושלים דליטא"
להורים עשירים אשר מלבד שהצטיינו בעשרם, קנו שם משמן
טוב ג"כ בצדקתם שאביו ז"ל היה מופלג גדול בתורה וצדיק
מפורסם ראש המכניס אורח בעיר ווילנא, בימי ילדותו של
הגאון ה"ג מוה"ר אלכסנדר סענדר משה הנ"ל הכיר אביו ובני
עירו שהוא עומד להיות לשם ולתפארת בישראל שהיה
מכונה בפי כל "העילוי מווילנא" ובעת היותו כבן
תשע שנה למד הוא עם חבר אחד הידוע בארץ הגאון
הנפלא מוה"ר שמואל ליובטשער שהיה אח"כ רב מפורסם
בתורתו וגאונ[ו]תו שהיה מגדולי המ"צ דק"ק ווילנא, ואז היה
כשרונותיו מצוין יותר מחבירו הנ"ל, ואח"כ שהיה בן [?]
שנה, נתקבל הוא לחתן בעיר יאנעווא פלך קאוונא
לבית הגביר המפורסם ר' שמעון שושיצקי שהיה לו בת
יחידה מבנים ומבנות ושמה יענטא ע"ה, ויקבל עליו לתת
לו לחם על שולחנו למען שיוכל לעשות חיל בלימודים, ובהיותו
כבן ארבעה עשר שנה נסע הוא לעיר סאלאנט ללמוד
אצל הגאון מאוה"ג צבי הירש ברודא אב"ד ור"מ דק"ק
סאלאנט, ולמד שמה בצוותא חדא עם הגאון החריף מוה"ר משה
צייטלין שהיה אח"כ אבד"ק ראססיין, ולמד שמה כשנה ומחצה
ואז היה כבן ששה עשר שנה, ואח"כ נתקבל לאבד"ק יאנעווא
בכבוד גדול כערכו הראוי לו בהיותו כבן שבעה עשר שנה,
ומלבד הצטיינותו בתורה ידע גם כן פרק בהוית העולם,
גם החכם הגדול החוקר מר חיים זעליג סלאנימסקי מווארשא


המילה הראשונה - נדפס - נכפלה בטעות במקור ועל כן שמתיה בסוגריים.
במקום שעשיתי סימן שאלה, נראה שתכנן להשלים ולא עלתה בידו.
וחסר שם י' או י"א או י"ב או י"ג.


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים