מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עוזר <560>

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

עוזר <560>

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » א' יוני 16, 2019 11:29 pm

Deblizky560.jpg
Deblizky560.jpg (2.64 MiB) נצפה 3644 פעמים

תולדות
הודעות: 659
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: עוזר <560>

הודעהעל ידי תולדות » ה' דצמבר 19, 2019 6:07 pm

צד ימין
י) הרב מוה"ר עוזר הגאון המופלא אבד"ק באמבערג הובא בספר "חק יעקב" על הלכות פסח בסימן תמ"ג ס"ק ח' אחי הגאון מוה"ר ישכר בעריש אבד"ק לובמלא, ואחי הרה"ג מו"ה משה מעיר לובלין, שהי' בנו של הגאון הגדול בדורו מו"ה מאיר אבד"ק לובלין שנפטר בשנת תפ"ג [עיין ספר "לקורות היהודים בלובלין"].
הרב מוהר"ר עוזר הגאון הגדול המפורסם בדורו שהיה אבד"ק ביאלי, ובק"ק מעזריטש, ובק"ק קאזניץ, ובק"ק ריטשוואל, נפטר בשנת תקמ"ג ובא בהסכמה על ספר "אבן שהם" על דרושים הנדפס בעיר לאנדון בשנת תקל"ב, ועל ספר "עטרת יוסף" על קבלה הנדפס בעיר זאלקווא בשנת תקל"ח, ועוד על ספרים, אחי הגאונים הגדולים מוהר"ר אליעזר אב"ד שלש קהלות זאגער חדש, ועיר חדש, ושאוול והמדינה, ומוהר"ר יעקב יעקלי אבד"ק לוקניק, ומו"ה צבי הירש ראש מתיבתא דק"ק פפד"מ שהיו בניו של הגאון רשכבה"ג מוהר"ר אברהם אבידש אבד"ק פפד"מ שנפטר בשנת תקכ"ט בעל ספר "ברכת אברהם" על מסכתות הש"ס, ועל התורה ועל הגדה של פסח, וספר "עמק המלך" על הרמב"ם ז"ל, [חתן הגאון רשכבה"ג מוה"ר מרדכי גינזבורג אבד"ק בריסק דליטא] חתן הרב החסיד המפורסם מו"ה יצחק מזק"ק זאלקווא מגזע של מהר"ם מרוטענבורג,
והגאון מו"ה עוזר הנ"ל היה אבי של הגאון המפורסם מוה"ר ישראל איסר אב"ד קלימנטוב, ובק"ק ריטשוואל, וחותן של הגאון מו"ה אברהם אבד"ק יאנאוו.
י"א) הרב מוה"ר עוזר הגאון החכם הכולל התוכן והמנדס שהיה אבד"ק באלבירשאק, במדינת פולין, אחי הגאונים הגדולים המפורסמים מוהר"ר אליעזר אבד"ק קראז, ובק"ק מינסק, ובק"ק ווילנא, ומו"ה יהושע אבד"ק דיסנא, שהיו בניו של הגאון האמיתי, המפורסם בדורו מוה"ר יצחק אייזיק שהיה אבד"ק פומפיאן, ואבדק"ק קראז ואח"כ ראב"ד ומ"מ דק"ק ווילנא [חתן הגאון הגדול מו"ה משה דרשן וראבד"ק ווילנא] ובן הגאון מו"ה אליעזר אבד"ק קאסווע, שהיה ראש מדינה מנוחתו כבדו בק"ק קידאן, במדנית זאמוט, והיו אצלם סדר היחוס רב בן רב גאון בן גאון עד אמוראים זי"ע, והגאון מו"ה עוזר הנ"ל היה חותן של הרב הג' המופלא מו"ה יצחק זעלקא מווילנא שנפטר בשנת תקע"ז ה' סיון, ובתו של הגאון הנ"ל, ואשתו של זה ר' יצחק זעלקא נקרא בשמה מרת שרה שהיתה בקיאה במקרא עפ"י

נשלם טור ימין
נערך לאחרונה על ידי תולדות ב ה' ינואר 30, 2020 6:30 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

גיורא בשמי שמיא
הודעות: 101
הצטרף: ד' נובמבר 09, 2016 9:56 pm

Re: עוזר <560> -נעתק

הודעהעל ידי גיורא בשמי שמיא » ו' ינואר 10, 2020 5:35 pm

במקרא עפ"י חכמת הדקדוק וידה רב לה במדרשי חז"ל ובתלמוד ויודעת מבינה לעשות חרוזים ושירים שקולים ביתדות ותנועות על טהרת לשון הקדוש [עיין ספר "קריה נאמנה" צד רפ"ז,]

הרב מו"הר עוזר במו"ה חנוך העניך העניגשטיין הגאון המובהק אבד"ק _______ חבר ספר "תולדות עוזר" הכולל חידושים נפלאים ובאורים על סיום כל מסכתות הש"ס ע"ד הדרן עלך נדפס בעיר פראג בשנת תקפ"ד [עיין ספר "אוצר הספרים"]

הרב מו"ה עוזר הגאון המובהק המפורסם אבד"ק דעמביץ, במדינת גאליציען הובא בשו"ת "עטרת חכמים" בחלק חו"מ תשובה ה') ובחלק אה"ע תשובה כ"ו),

הרב מו"ה עוזר וואלף הגאון המפורסם אבד"ק מאדי שהיה בשנת תק"פ [עיין ספר "דור ודור ודורשיו"]

הרב מו"הר עוזר הגאון החסיד אבד"ק בזאסטיק הובא בשו"ת "דברי חיים" בחלק יו"ד סימן כ"ט),

הרב מו"ה עוזר צאנזמיר הגאון המופלא שהיה אבד"ק דערבאן, ואח"כ נתקבל לאבד"ק וואסלאהייע, חבר ספר "לוחות העדות" חדושים על איזה הלכות בדיני עדות [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והובא גם בשו"ת "שאילת שלום" מהדורא תנינא תשובה ק"ז) וב"שו"ת מהר"י הלוי" חלק ראשון בסימן כ"ו) בשנת תרל"ו בן הרב החכם השלם מו"ה אברהם, אחי הגאון המובהק מו"ה יוסף שטערענבערג אבד"ק ווינציה שהיו בניו של הגאון הגדול בדורו החריף העצום מאוה"ג שר התורה מוה"ר ישראל איסר אבד"ק ווינציה מגדולי רבני ישראל בארץ רוססיא שנפטר בשנת תקפ"ט כ"ב שבט, בעל ספר "שערי המשפט" על שו"ע חו"מ, וספר "דרישות האר"י" על דרושים, אחי הגאון הצדיק מו"ה יצחק אבד"ק טאמאשפיל, שהיו בניו של הגאון המופלא מוה"ר זאב וואלף מחכמי עיר מאהליוו בעל ספר "דרישות הזאב" על משניות הנקרא ר' וואלף ר' היללס נכד של הגאון הגדול המפורסם בדורו מוה"ר יוסף סג"ל הורוויץ אב"ד ור"מ דק"ק פרעמישלא, בהגאון הגדול בדורו מוה"ר שלמה אבד"ק פולנאה, ובק"ק לבוב, חוטר מגזע רבינו הגדול רש"י ז"ל שהיה נצר משרשי דוד מלך ישראל חי וקיים זי"ע,

הרב מוה"ר עוזר הרב הגדול המובהק אבד"ק יעוורלא הובא בשו"ת "שואל ומשיב" מהדורא תליתאה תשובה צ"ד,)

[b]נעתק כולו[/b]

חיס
הודעות: 1121
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: עוזר <560> -נעתק

הודעהעל ידי חיס » א' ינואר 26, 2020 11:20 am

[quote="גיורא בשמי שמיא"]
הרב מו"ה עוזר צאנזמיר הגאון המופלא שהיה אבד"ק דערבאן, ואח"כ נתקבל לאבד"ק וואסלאהייע, חבר ספר "לוחות העדות" חדושים על איזה הלכות בדיני עדות [עיין בחלק שני

צריך לכתוב: עוזר צאזמיר


הרב מוה"ר עוזר הרב הגדול המובהק אבד"ק יעוורלא הובא בשו"ת "שואל ומשיב" מהדורא תליתאה תשובה צ"ד,)

אני לא מצאתי את הרב הנ"ל בשום מקום, אדרבה אני ישמח למצוא.....

יהודה בן יעקב
הודעות: 1842
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: עוזר <560> -נעתק

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » א' ינואר 26, 2020 12:39 pm

שו"ת שואל ומשיב מהדורה תליתאה חלק ב סימן צד
להרב מוה' עוזר נ"י אבד"ק יעוורלא

חיס
הודעות: 1121
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: עוזר <560> -נעתק

הודעהעל ידי חיס » ב' ינואר 27, 2020 11:41 am

גיורא בשמי שמיא כתב:הרב מו"הר עוזר הגאון החסיד אבד"ק בזאסטיק הובא בשו"ת "דברי חיים" בחלק יו"ד סימן כ"ט),

[b]נעתק כולו[/b]


נמצא בדברי חיים הנ"ל גם בסימן קל"ב

חיס
הודעות: 1121
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: עוזר <560> -נעתק

הודעהעל ידי חיס » ג' ינואר 28, 2020 12:19 pm

גיורא בשמי שמיא כתב:הרב מו"הר עוזר במו"ה חנוך העניך העניגשטיין הגאון המובהק חבר ספר "תולדות עוזר" הכולל חידושים נפלאים ובאורים על סיום כל מסכתות הש"ס ע"ד הדרן עלך נדפס בעיר פראג בשנת תקפ"ד [עיין ספר "אוצר הספרים"]

[b]נעתק כולו[/b]


הספר היא יקר המציאות לא נמצא באוצר החכמה ולא בהיבר בוקס ולא בספריה הלאומית בי-ם

רק מצאתי אותו בגגול ספרים והנה זה כאן....
קבצים מצורפים
עוזר.pdf
ספר תולדות עוזר
(4 MiB) הורד 117 פעמים


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים