מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

[יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12709
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

[יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 10, 2012 11:57 am

298.JPG
298.JPG (601.71 KiB) נצפה 5822 פעמים

לייבל
הודעות: 122
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:06 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי לייבל » ו' פברואר 10, 2012 12:05 pm

בל"נ את העמוד הימני

יתר10
הודעות: 934
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי יתר10 » ו' פברואר 10, 2012 12:29 pm

העמוד השמאלי משורה 7 בעז"ה

{הר}ב מוהר"ר [יום טוב] ליפמאן שי"ק ראשי תיבות ש"ם ישרא"ל קדושי"ם {הג}און הצדיק המפורסם בדורו שהיה אבד"ק פרוזין, {וא}ח"כ היהי אבד"ק וואלשילאק, אחי הרב המאוה"ג {הח}סיד המפורסם הגביר מוהר"ר פנחס רוזעס שי"ק מחכמי ??? שקלאוו, שהיו בניו של הגאון הגדול הצדיק המפורסם ??? מוהר"ר חנוך העניך שי"ק אבד"ק פרוזאנא, ואח"כ {הי}ה אבד"ק שקלאוו, בן הגאון הצדיק מוהר"ר שמואל שיק {א}בד"ק שקלאוו נין ונכד של הגאון רבינו בעל תוספות יום טוב {על} משניות ועוד ספרים.
{ה}גאון מוהר"ר יום טוב ליפמאן שי"ק הנ"ל היה אבי של הגאון {הג}דול החסיד מוה"ר אריה לייב שי"ק אבד"ק וואישילישאק {חו}תן? של הגאון המפורסם מוהר"ר נתן נטע עטיין רב ומו"צ {דק}"ק שקאלוו.

{הר}ב מוהר"ר [יום טוב] ליפמאן הגאון הדרשן המפורסם שהיה אב"ד ומ"מ דק"ק איישישאק נפטר בערך בשנת ??? חבר ספר "כבוד יום טוב" על דרושים וחדושים כסדר {ה}תורה [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] בן הגאון הגדול {המ}קובל איש אלקי מוהר"ר משה שלמה מטאלטשין שהיה {מו"}צ ומ"מ דק"ק ווילנא בעל מחבר ספר "אבן שלמה" קצת {ח}דושים על כל הש"ס וספר "שער השירים" שירים לכל שלש {סע}ודות שבת ולמוצאי שבת ועל סיום ש"ס משנה, בן הרב {מו}ה"ר יצחק מעיר טאלטשין,
{הר}ב מוהר"ר [רפאל יום טוב] ליפמאן היילפרין הגאון הגדול {הצ}דיק המפורסם שהיה אבד"ק קרעווע, ובק"ק צעכענאווצע, {ובק}"ק קיידאן, ובק"ק מעזריטש, ובסוף ימיו היה אבד"ק ביאליסטאק מנוחתו כבוד בשנת תרל"ט ביום ה' ו' טבת בן שישים ושש וחבר ספר "עונג יו"ט" על שו"ת על ארבעה חלקי שו"ע, וספר {ל}ענגי?? בעונג" יום טוב על דרושים [עיין בחלק שני במערכת ספרים" וגם השאיר אחריו חדושים הרבה בכ"י, שהיה תלמיד הגאון הגדול הצדיק המפורסם מוהר"ר מנחם מענדיל ??? ומ"מ דק"ק

______________________

לייבל
הודעות: 122
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:06 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי לייבל » ו' פברואר 10, 2012 1:32 pm

העמוד הימני:
ספר "קדושת יו"ט" בשני חלקים...(1) בקיאות נפלא, וחלק השני כולל חדושים ובאורים על מסכת זבחים ומנחות, עם הקדמה מאת נכדו הרה"ג המובהק מוה"ר אליעזר ליפמאן ראבינאוויץ שו"ב דק"ק מינסק(2), ועם הסכמה והקדמה מאת נין ונכד של המחבר ה"ה הגאון המפורסם מוה"ר יום טוב ליפמאן אבד"ק מיר נדפס בעיר ווילנא בשנת תרכ"ה מכ"י, וספר "תוספות קדושה" והוא ספר "תוספות יו"ט" חבור נורא על סדר הש"ס, גפ"ת ורב אלפס מסדר נשים ונזיקין, נדפס בעיר איידטקונען בשנת תרל"ג מכ"י, וחבר חבור על כל הש"ס ושו"ת הרבה נשאר בכ"י והובא בשו"ת "חוט המשולש" להגאון רשכבה"ג מוהר"ר חיים אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין בסימן י"ד ובסימן ט"ו ובסימן ט"ז ובסימן י"ז הנדפס מכתב יד בעיר ווילנא בשנת תרמ"ב, שהיה חתן של הגאון הגדול המפורסם בדורו מוהר"ר בצלאל אבד"ק סלוצק, אחי הרבנים הגדולים מוהר"ר יצחק אייזיק דיין דק"ק ווילקומיר, ומוהר"ר שלמה מק"ק פינסק, ומוה"ר משה מנכבדי עיר ווילנא נפטר בשנת תקס"ב כ"ג מרחשוון, ונקרא בווילנא ר' משהלי חאצקעלס, שהיו בניו של הגאון הג' המופלא מוה"ר אברהם אשר אבד"ק אליק, אחי הרב הגדול החריף מוה"ר אליהו מפינסק, שהיו בניו של הגאון הגדול המפורסם מוה"ר ישראל איסר אבד"ק בריסק, ואח"כ אבד"ק פינסק והגליל, אחיו של הגאון מוה"ר אליהו אבד"ק טשארטיקוב, שהיו בניו של הגאון המקובל איש אלקי מוהר"ר אברהם הנקרא ר' אבא מארי שהיה אבד"ק וזווויראדאק(3) פלך מינסק, חתן הגאון הגדול המפורסם בדורו מוהר"ר ישראל איסרל שהיה אבד"ק לומבלא, ובק"ק בריסק דליטא, ובסוף אבד"ק לובלין, בן הגאון הגדול מאוה"ג שר התורה מוהר"ר משה אבד"ק לומבלא, ואח"כ אב"ד ור"מ דק"ק לובלין בעל מחבר ספר "מהדורא בתרא" על הש"ס [חתן בגאון רבינו שמואל אליעזר אדילש(4) אב"ד ור"מ דק"ק אוסטרהא, בעל ספר "חדושי מהרש"א" על הש"ס], ואחיו של הרב הגבור הקצין המנהיג הראש מוהר"ר זאב וואלף מנכבדי עיר ווילנא [חותן של הש"ך], בניו של הרב הגדול החכם האלוף מוהר"ר יצחק בייניש מעיר קראקא בהגאון מוהר"ר יוסף מעיר קראקא [חתן הגאון מוה"ר שמחה בונם מעיר קראקא בהגאון מוה"ר אברהם מייזלש מפראג [חתן של הגאון רבינו משה איסרליש אבד"ק קראקא הוא הרמ"א, ורבינו הראמ"ה(5) מתיחש עד הגאון רבינו ישראל איסרלין אשכנזי ב"ר פתחיה אבד"ק מארבורג, ואח"כ היה אבד"ק ווינער(6) ניישטאדט בעל מחבר ספר "תרומת הדשן" על שו"ת, ונין ונכד להגאונים הג"מ מהר"מ פאדווא, והג"מ מהר"י מינץ זי"ע, והגאון מוהר"ר יום טוב ליפמאן אבד"ק קאפוליע הנ"ל היה נין ונכד מצד אחר להגאון בעל תוספות יום טוב על משניות ועוד ספרים ורבו (7) של הגאונים הגדולים מוהר"ר אריה ליב ק"פ

-----------
1. כמה מילים לא ברורות.
2. ראה בערכו (עמ' 296).
3. צ"ל נאווראדאק (וכ"ה בערך הנ"ל הע' 2).
4. צ"ל אידלש.
5. צ"ל הרמ"א.
6. הרב מיללער בערך הנ"ל הע' 2 שיער שצ"ל 'בעיר' וצ"ע.
7. צ"ל ורבם.

לייבל
הודעות: 122
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:06 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי לייבל » ו' פברואר 10, 2012 1:50 pm

תחילת העמוד השמאלי:

אריה ליב ק"פ אבד"ק בריסק דליטא, ומוהר"ר דוד אבד"ק נאוורדאק מחבר ספר "גליא מסכתא" על שו"ת, ומוהר"ר ישראל היילפערין אבד"ק (מינסק?), ומוהר"ר אהרן אבד"ק קלעצק, ומוה"ר יעקב אבד"ק (...פוליע?) ועוד של כמה גאונים, ובניו היו א) הרב הגדול הצדיק מוה"ר בצלאל אבד"ק קאפיליע, ונפטר בעיר שקלאוו בשנת תקצ"ב, ב) הרב המאוה"ג מוהר"ר אברהם מעיר טימקאוויץ נפטר בשנת (תק...) בן כ"ז שנה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12709
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 10, 2012 4:00 pm

תודה רבה לרבנים לייבל ויתר 10

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5304
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי מיללער » ו' פברואר 10, 2012 6:58 pm

לייבל כתב:העמוד הימני:
ספר "קדושת יו"ט" בשני חלקים...(1) בקיאות נפלא, וחלק השני כולל חדושים ובאורים על מסכת זבחים ומנחות, עם הקדמה מאת נכדו הרה"ג המובהק מוה"ר אליעזר ליפמאן ראבינאוויץ שו"ב דק"ק מינסק(2), ועם הסכמה והקדמה מאת נין ונכד של המחבר ה"ה הגאון המפורסם מוה"ר יום טוב ליפמאן אבד"ק מיר נדפס בעיר ווילנא בשנת תרכ"ה מכ"י, וספר "תוספות קדושה" והוא ספר "תוספות יו"ט" חבור נורא על סדר הש"ס, גפ"ת ורב אלפס מסדר נשים ונזיקין, נדפס בעיר איידטקונען בשנת תרל"ג מכ"י, וחבר חבור על כל הש"ס ושו"ת הרבה נשאר בכ"י והובא בשו"ת "חוט המשולש" להגאון רשכבה"ג מוהר"ר חיים אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין בסימן י"ד ובסימן ט"ו ובסימן ט"ז ובסימן י"ז הנדפס מכתב יד בעיר ווילנא בשנת תרמ"ב, שהיה חתן של הגאון הגדול המפורסם בדורו מוהר"ר בצלאל אבד"ק סלוצק, אחי הרבנים הגדולים מוהר"ר יצחק אייזיק דיין דק"ק ווילקומיר, ומוהר"ר שלמה מק"ק פינסק, ומוה"ר משה מנכבדי עיר ווילנא נפטר בשנת תקס"ב כ"ג מרחשוון, ונקרא בווילנא ר' משהלי חאצקעלס, שהיו בניו של הגאון הג' המופלא מוה"ר אברהם אשר אבד"ק אליק, אחי הרב הגדול החריף מוה"ר אליהו מפינסק, שהיו בניו של הגאון הגדול המפורסם מוה"ר ישראל איסר אבד"ק בריסק, ואח"כ אבד"ק פינסק והגליל, אחיו של הגאון מוה"ר אליהו אבד"ק טשארטיקוב, שהיו בניו של הגאון המקובל איש אלקי מוהר"ר אברהם הנקרא ר' אבא מארי שהיה אבד"ק וזווויראדאק(3) פלך מינסק, חתן הגאון הגדול המפורסם בדורו מוהר"ר ישראל איסרל שהיה אבד"ק לומבלא, ובק"ק בריסק דליטא, ובסוף אבד"ק לובלין, בן הגאון הגדול מאוה"ג שר התורה מוהר"ר משה אבד"ק לומבלא, ואח"כ אב"ד ור"מ דק"ק לובלין בעל מחבר ספר "מהדורא בתרא" על הש"ס [חתן בגאון רבינו שמואל אליעזר אדילש(4) אב"ד ור"מ דק"ק אוסטרהא, בעל ספר "חדושי מהרש"א" על הש"ס], ואחיו של הרב הגבור הקצין המנהיג הראש מוהר"ר זאב וואלף מנכבדי עיר ווילנא [חותן של הש"ך], בניו של הרב הגדול החכם האלוף מוהר"ר יצחק בייניש מעיר קראקא בהגאון מוהר"ר יוסף מעיר קראקא [חתן הגאון מוה"ר שמחה בונם מעיר קראקא בהגאון מוה"ר אברהם מייזלש מפראג [חתן של הגאון רבינו משה איסרליש אבד"ק קראקא הוא הרמ"א, ורבינו הראמ"ה(5) מתיחש עד הגאון רבינו ישראל איסרלין אשכנזי ב"ר פתחיה אבד"ק מארבורג, ואח"כ היה אבד"ק ווינער(6) ניישטאדט בעל מחבר ספר "תרומת הדשן" על שו"ת, ונין ונכד להגאונים הג"מ מהר"מ פאדווא, והג"מ מהר"י מינץ זי"ע, והגאון מוהר"ר יום טוב ליפמאן אבד"ק קאפוליע הנ"ל היה נין ונכד מצד אחר להגאון בעל תוספות יום טוב על משניות ועוד ספרים ורבו (7) של הגאונים הגדולים מוהר"ר אריה ליב ק"פ

-----------
1. כמה מילים לא ברורות.
2. ראה בערכו (עמ' 296).
3. צ"ל נאווראדאק (וכ"ה בערך הנ"ל הע' 2).
4. צ"ל אידלש.
5. צ"ל הרמ"א.
6. הרב מיללער בערך הנ"ל הע' 2 שיער שצ"ל 'בעיר' וצ"ע.
7. צ"ל ורבם.


אחרי כתבי נחמתי אחרי אשר ראיתי הפענוח 'ווינער-ניישטאט' וזה פשוט, יש עיר בשם זה במדינת אוסטריה-הונגרי' (משהו כמו עיר-חדש של ווינא)

לייבל
הודעות: 122
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:06 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי לייבל » א' פברואר 12, 2012 12:39 am

לייבל כתב: שהיו בניו של הגאון המקובל איש אלקי מוהר"ר אברהם הנקרא ר' אבא מארי שהיה אבד"ק וזווויראדאק(3) פלך מינסק,

ראה בערכו בשם הגדולים השלישי (הנדפס) אות ב.

לייבל
הודעות: 122
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:06 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי לייבל » א' פברואר 12, 2012 12:45 am

לייבל כתב:תחילת העמוד השמאלי:

אריה ליב ק"פ אבד"ק בריסק דליטא, ומוהר"ר דוד אבד"ק נאוורדאק מחבר ספר "גליא מסכתא" על שו"ת, ומוהר"ר ישראל היילפערין אבד"ק (מינסק?), ומוהר"ר אהרן אבד"ק קלעצק, ומוה"ר יעקב אבד"ק (...פוליע?) ועוד של כמה גאונים, ובניו היו א) הרב הגדול הצדיק מוה"ר בצלאל אבד"ק קאפיליע, ונפטר בעיר שקלאוו בשנת תקצ"ב, ב) הרב המאוה"ג מוהר"ר אברהם מעיר טימקאוויץ נפטר בשנת (תק...) בן כ"ז שנה.

ק"פ ר"ת קאצינעלפוגן, וראה מש"כ בענין זה בשה"ג החדש מערכת גדולים א אות יט.

דענטיסט
הודעות: 40
הצטרף: ד' יוני 20, 2012 2:05 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי דענטיסט » ד' יוני 20, 2012 4:54 pm

במגילת היחס של משפחת פרוש כתוב לאמר שהרב בצלאל אבד"ק סלוצק היה חתן הרב שמואל אבד"ק האמדור מח"ס תשובת שמואל

דענטיסט
הודעות: 40
הצטרף: ד' יוני 20, 2012 2:05 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי דענטיסט » ה' יוני 21, 2012 2:25 pm

הנה חיפשתי בכתביי ומצאתי כתוב בהקדמת ספר קדושת יום טוב שאבי הקדויו"ט היה הרב אברהם אשר אבד"ק אליק
ולא אבי הרב בצלאל אבד"ק סלוצק...

שיף
הודעות: 2430
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי שיף » ש' נובמבר 23, 2013 10:10 pm

לייבל כתב:
לייבל כתב:תחילת העמוד השמאלי:

אריה ליב ק"פ אבד"ק בריסק דליטא, ומוהר"ר דוד אבד"ק נאוורדאק מחבר ספר "גליא מסכתא" על שו"ת, ומוהר"ר ישראל היילפערין אבד"ק (מינסק?), ומוהר"ר אהרן אבד"ק קלעצק, ומוה"ר יעקב אבד"ק (...פוליע?) ועוד של כמה גאונים, ובניו היו א) הרב הגדול הצדיק מוה"ר בצלאל אבד"ק קאפיליע, ונפטר בעיר שקלאוו בשנת תקצ"ב, ב) הרב המאוה"ג מוהר"ר אברהם מעיר טימקאוויץ נפטר בשנת (תק...) בן כ"ז שנה.

ק"פ ר"ת קאצינעלפוגן, וראה מש"כ בענין זה בשה"ג החדש מערכת גדולים א אות יט.

הסכים על הדפסת המהר"ם שיף עם הביאור למחותנו רבי מרדכי מארדוש מפאריצק בשנת תק"ע ובמהדורה ב' בתקע"ח. חתימתו אריה לייב ב"ר יוסף קצנאלפויגין.

אורח

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי אורח » א' פברואר 22, 2015 10:29 am

האם גם נשים יכולות להשתתף?

היא שיחתי
הודעות: 3497
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי היא שיחתי » א' פברואר 22, 2015 2:07 pm

אורח כתב:האם גם נשים יכולות להשתתף?

בדיוק רציתי לשאול אם עבדים יכולים להשתתף

נוה הלבנון
הודעות: 558
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי נוה הלבנון » א' פברואר 22, 2015 3:19 pm

אורח כתב:האם גם נשים יכולות להשתתף?

שאלה מוזרה.
מי צריך לדעת שזה אשה.

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » א' פברואר 22, 2015 3:33 pm

למה שאלה מוזרה?

כל זמן שהפורום שומר על רצינות, אין בכך בעיה

אורח

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי אורח » ב' פברואר 23, 2015 2:54 pm

שם הגדולים השלישי כתב:למה שאלה מוזרה?

כל זמן שהפורום שומר על רצינות, אין בכך בעיה

בדיוק לכן זה שאלה מוזרה, כי אם שומרים על רצינות אין שום ביטוי לעובדה שאשה היא העומדת מאחורי הדברים (כלומר וא"כ איזה בעיה יכולה להיות פה?).
וזהו כוונתי - 'מי צריך לדעת שזה אשה'.

שיף
הודעות: 2430
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי שיף » א' מאי 08, 2016 12:59 pm

דענטיסט כתב:במגילת היחס של משפחת פרוש כתוב לאמר שהרב בצלאל אבד"ק סלוצק היה חתן הרב שמואל אבד"ק האמדור מח"ס תשובת שמואל

כ"כ גם בהקדמה לקדושת יו"ט
דענטיסט כתב:הנה חיפשתי בכתביי ומצאתי כתוב בהקדמת ספר קדושת יום טוב שאבי הקדויו"ט היה הרב אברהם אשר אבד"ק אליק
ולא אבי הרב בצלאל אבד"ק סלוצק...

זה מה שכתוב גם כאן
שהיה חתן רבי בצלאל אב"ד סלוצק.
והיה בנו של רבי אברהם אשר אב"ד אליק.

שיף
הודעות: 2430
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298>

הודעהעל ידי שיף » א' מאי 08, 2016 11:18 pm

לייבל כתב:תחילת העמוד השמאלי:

אריה ליב ק"פ אבד"ק בריסק דליטא, ומוהר"ר דוד אבד"ק נאוורדאק מחבר ספר "גליא מסכתא" על שו"ת, ומוהר"ר ישראל היילפערין אבד"ק (מינסק?), ומוהר"ר אהרן אבד"ק קלעצק, ומוה"ר יעקב אבד"ק (...פוליע?) ועוד של כמה גאונים, ובניו היו א) הרב הגדול הצדיק מוה"ר בצלאל אבד"ק קאפיליע, ונפטר בעיר שקלאוו בשנת תקצ"ב, ב) הרב המאוה"ג מוהר"ר אברהם מעיר טימקאוויץ נפטר בשנת (תק...) בן כ"ז שנה.

בהקדמה לקדושת יו"ט מנכדו רבי אליעזר ליפמן רבינוביץ כאן http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=Y0078 מבואר שהניח אחריו ב' בנים. בנו רבי בצלאל [אבי ר' אליעזר ליפמן] לא הסכים לקבל עליו שום עול רבנות כלל ונפטר בגיל נ"ב בז' כסלו תקב"ץ בשקלוב ואחיו רבי אברהם ג"כ לא רצה כנ"ל ונפטר בגיל כ"ז והניח אחריו ב' בנים הא' רבי בצלאל בקאפוליא שגם נפטר באיבו בגיל עשרים והב' רבי חיים שיינזון שו"ב וש"ץ בק"ק יורבארג
חתן הקדושת יו"ט הוא רבי יהודה זאב הכהן באסליאנסקי אביו של רבי יו"ט ליפמאן הכהן מחבר שו"ת מלבושי יו"ט הנזכר בעמ' הבא viewtopic.php?f=25&t=8248&hilit=299#p73425
נערך לאחרונה על ידי שיף ב ה' אוקטובר 27, 2016 10:18 am, נערך 4 פעמים בסך הכל.

אוהב אוצר
הודעות: 2846
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי אוהב אוצר » א' מאי 08, 2016 11:45 pm

מה בנוגע לשם המשפחה 'הלפרין' המופיע בכותר הספר באוצר? מנין הוא לקוח?

שיף
הודעות: 2430
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי שיף » ב' מאי 09, 2016 11:08 pm

אמרו לי שכך הוא מופיע בויקי' ושם יש מקור בספר יהדות ליטא ח"ג שכך נקרא וכן במפעל הביבי'
גם ראיתי כך בקונטרס תולדות מפרשי התלמוד שהו"ל וינפלד- הוצ' אשכול
ועדיין צ"ע המקור הקדום יותר שהרי נכדיו - בני בניו נקראו בשם רבינוביץ ושיינזון
ונכדי אחיו נקראו בשם קלאצקי viewtopic.php?f=25&t=9483&p=276934#p86619

אבן זועקת
הודעות: 440
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: [יו"ט] ליפמאן - [רפאל יו"ט]ליפמאן <298> נעתק

הודעהעל ידי אבן זועקת » ה' אוקטובר 27, 2016 12:58 pm

לייבל כתב:העמוד הימני:
ספר "קדושת יו"ט" בשני חלקים חלק ראשון כולל שו"ת בחריפות ובקיאות נפלא
כצ"ל


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים