מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

[רפאל יו"ט]ליפמאן - [יו"ט] ליפא <299> - נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12290
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

[רפאל יו"ט]ליפמאן - [יו"ט] ליפא <299> - נעתק

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 10, 2012 12:00 pm

299.JPG
299.JPG (595.06 KiB) נצפה 1554 פעמים

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: [רפאל יו"ט]ליפמאן - [יו"ט] ליפא <299>

הודעהעל ידי כרם » ו' פברואר 10, 2012 12:20 pm

ומ"מ דק"ק מינסק] ואחיו של הגאון מוה"ר משה צבי האלפרין מו"צ דק"ק מינסק ואחיו של הרבני המופלג מוהר"ר שמואל האלפרין מעיר אלשאן, שהיו בניו של הגאון המופלא מוהר"ר חיים ישראל היילפרין שהיה אבד"ק רוזונאי, ואח"כ נתקבל לראבד"ק מינסק בהרב מוהר"ר חיים היילפרן מעיר רוזינאי, אחי הגאון הצדיק מוהר"ר דוב בעריש היילפרין מו"צ ומ"מ דק"ק לובלין שהיו בניו של הגאון החריף מוהר"ר יעקב היילפרין אבד"ק טרעבאלא, ואח"כ היה ראבד"ק לבוב, בן הגאון הגדול מוהר"ר מרדכי היילפרין אבד"ק סוויר, בהגאון הגדול המקובל איש אלקי מוהר"ר טוביה יחיאל מיכל היילפרין אבד"ק בעלז, ובק"ק בערזאן, בן הגאון הגדול המקובל מופת הדור מוהר"ר ישראל היילפרין אבד"ק רישא, ובק"ק סווירא וחצי גליל לבוב בהגאון הגדול מוהר"ר אברהם היילפרין אבד"ק קאללי בן הגאון מוה"ריוסף היילפרין רב על כל מדינת אשכנז, בהגאון הגדול מוהר"ר יעקב יהושע היילפרין שהיה מגדולי רבני פאדובה בעל מחבר ספר "נחלת יהושע" על שו"ת וספר "שושנת יעקב" בן הרב מוה"ר אלחנן היילפרין חי בסוף מאה השני לאלף השישי, שהיה ממשפחת רבינו אלחנן מבעלי התוספות בן רבינו יצחק הזקן הנודע בשם ר"י הזקן מבעלי התוספות בן רבינו שמואל מוויטרי ז"ל אשר הובא בתוספות עירובין דף ט"ו), והגאון מוה"ר רפאל יום טוב ליפמאן הנ"ל היה אביו של הגאון מוהר"ר חיים הריץ היילפרין ראבד"ק ביאליסטאק, וחותן של הגאון הצדיק מוה"ר אריה ליב ליפקין אבד"ק ברעזין פלך מינסק.

הרב מוהר"ר [יום טוב] ליפמאן חיים הכהן הגאון המפורסם אבד"ק זאמבראוו במדינת פולין נפטר בשנת תרמ"א בן הרב מוה"ר אברהם הכהן מעיר קריניק, נין ונכד של הגאון רבינו יום טוב ליפמאן העליר אבד"ק וויען, ובק"ק קראקא,ובק"ק פראג, בעל ספר "תוספות יוםטוב" על משניות וחתנו הוא הרב הג"מ דוב מנחם רעגענשבערג אבד"ק זאמבראוו.

הרב מוהר"ר ליפא הגאון המפורסם שהיה אבד"ק סקאליט הובא בשו"ת מהר"י הלוי בחלק שני בסימן ל"ב) בשנת תרל"ג.

הרב מוהר"ר [יום טוב] ליפמאן הכהן באסלאנוסקי הגאון המובהק המפורסם החריף העצום שהיה אבד"ק חאסלאוויץ, ומשם נתקבל לאבד"ק שומואץ, ובסוף היה אבד"ק מיר ושם מנוחתו כבוד בשנת תרמ"ג ז' טבת בן ס"ח שנה חבר ספר "מלבושי יום טוב" על שו"ת, וגם חבר (חבר) חדושים והגהות על שו"ת נודע ביהודה הנדפס ?? ווילנא בשנת ??? [עיין בחלק שני במערכת הספרים], הגאון הזה היה אחד מגדולי הרבנים בדורנו וכמעט ראש וראשון לגאוני זמננו בחריפותו הנפלאה ובבקיאותו הגדולה והרחבה בכל חדרי התורה אשר על זה יעידו ויגידו שני חלקי ספר "מלבושי יו"ט, אשר יצאו לאור בעודנו בחיים חיתו כל חכמי הזמן כל קצי תבל ואיים רחוקים הריצו אליו המון שאלות למאת אלפים והוא אינם השובים בטוב טעם ודעת, ויהיו להם דבריו כדברי האורים, נוסף לזה הצטיין במזגו הטוב וענותנותו הגדולה והיה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות כמה פעמים נסע לעיר הבירה בעניני כלל האומה, גם היה ???ד מחובבי ציון באמת ובלב תמים ובמתינות יתירה ???ק ועמל לטובת ארצנו הקדושה והיה כמעט מן הראשונים שהקל בענין השמטה למען לא יהרס כל בנין הישוב והחמיר על אתרוגי קורפו לטובת הישוב ועוד כמה ענינים [עיין מכתב עתי המליץ שנת תרנ"ג נמער י"ג], בן הרב המופלג מוהר"ר יהודה זאב הכהן בהרב המאוה"ג הצדיק ועניו מוה"ר שבתי הכהן דיין ומו"צ דק"ק סלוצק, בהרב הגדול בדורו מוהר"ר ??? הכהן מק"ק סלוצק אשר הניח אחריו חבור גדול על התורה חידושים נפלאים ונשרף אצלו בעיר חסלאוויטש, בן הגאון מוה"ר ??? כ"ץ, בהגאון מוה"ר נח כ"ץ שהיה נקרא ר' ה"ן ה"ן מפני ??ר קודם פטירתו כאשר שאלו אותו בעלמא דקשוט עסקת בתורה אשיב ה"ן כי גמרתי הש"ס נ"ה פעמים כמנין ?? נכד הגאון רבינו שבתי כהן שהיה מגדול מגדולי הדינים ??ק ווילנא ואח"כ היה אבד"ק העלישוי במדינת מעהרן בעלי ספר הש"ך על ד' טורים, וספר "נקודות הכסף" וספר "תקפו כהן" וספר "גבורת אנשים" ועוד ספרים, בן הגאון הגדול מוה"ר מאיר ???ן אבד"ק מאהליוו שעל נהר דניעפער, בהגאון מוה"ר משה אשכנזי אבד"ק אמסטיבאווי ובק"ק דאנהויזען, ???ן מוהר"ר יום טוב ליפמאן הנ"ל היה נין ונכד מצד אמו להגאון ???ל בדורו מוהר"ר יום טוב ליפמאן אבד"ק קאפוליה בעל מחבר ספר "קדושת יום טוב" וספר "מלאכת יום טוב" ועוד ספרים ונכד של הגאון רבינו בעל "תוספות יום טו" על משניות, ועוד ???

הרב מוהר"ר ליפא הגאון המפורסם אבד"ק טארנירודא ??? בשו"ת "שם אריה" בסימן נ"ט).

הרב מוהר"ר [יום טוב] ליפא לאנדא הגאון המובהק שהיה אבד"ק גאלאץ, אחי הגאון מוה"ר מתתיה לאנדא אבד"ק ???טורקשהיו, בניו של הגאון הגדול בדורו מוה"ר יוסף ??? אבד"ק יאססי והמדינה בעל ספר "ברכת יוסף" על שו"ת

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: [רפאל יו"ט]ליפמאן - [יו"ט] ליפא <299>

הודעהעל ידי חיס » ו' פברואר 10, 2012 12:32 pm

הרב מוהר"ר [יום טוב] ליפמאן הכהן באסלאנוסקי
ראה צילום בהקדמה לספרו ויברר לך הייטב
קבצים מצורפים
מלבושי יוט.gif
מלבושי יוט.gif (42.01 KiB) נצפה 1543 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12290
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: [רפאל יו"ט]ליפמאן - [יו"ט] ליפא <299> - נעתק

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' פברואר 10, 2012 4:00 pm

תודה רבה מאד לרב כרם.

שיף
הודעות: 2293
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: [רפאל יו"ט]ליפמאן - [יו"ט] ליפא <299> - נעתק

הודעהעל ידי שיף » ב' מאי 09, 2016 11:35 pm

על זקינו בעל הקדושת יו"ט viewtopic.php?f=25&t=8242#p277024
ובהמשך viewtopic.php?f=25&t=8247#p73438


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים