מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מאיר <314> - נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 274
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

מאיר <314> - נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ו' פברואר 17, 2012 8:14 am

314.jpg
314.jpg (1.22 MiB) נצפה 4053 פעמים

אמרתי אחכמה
הודעות: 1817
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ו' פברואר 17, 2012 7:34 pm

בעזהשי"ת אעתיק צד ימני

אמרתי אחכמה
הודעות: 1817
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ו' פברואר 17, 2012 11:05 pm

עמוד ימני:
מוה"ר דוב בער גינצבורג מעיר הוראדנא נפטר בשנת תקצ"ד ב{יום} ה') כ"ח אלול בן חמשים שנה בהרב המאוה"ג מוה"ר בן ציון מפינסק אחי של הרב המואה"ג מו"ה יצחק אייזיק מהוראדנא שהיו בניו של הגאון הצדיק המפורסם מוה"ר יוסף אבד"ק דושאק, ובק"ק פוטראווץ, בן הגאן הגדול בדורו מוה"ר מאיר גינצבורג אב"ד דגליל וויזין ואב"ד דמדינת רוסיא, בן הגאון הגדול מוה"ר יצחק אייזיק גינצבורג אב"ד דמדינת רוסיא בהגאון הגדול המקובל מוה"ר שאול אבד"ק פינסק בן הגאון הגדול מוה"ר נפתלי הערץ אבד"ק פינסק, ובק"ק סלוצק, בן הרב ה"ג ה{ח}סיד מוה"ר יצחק אייזיק מעיר ווירמיש בהגאון הגדול בדורו מוה"ר שמעון גינצבורג אבד"ק פפד"מ בן הגאון הגדול בדורו מוה"ר יעקב גינצבורג אבד"ק פרידבורג בהגאון מוה"ר אשר אהרן המכונה לעמלי גינצבורג בן הרב הגביר המפורסם מוה"ר שמעון גינצבורג מעיר פוזנא המובא בספר "צמח דוד".
והגאון מוה"ר אהרן מאיר יעקב גינצבורג הנ"ל היה חתן של הרב הגדול הצדיק מוה"ר צבי הירש לפידות מווילנא, וגיסו של הגאון הגדול המפורסם מוה"ר אלכסנדר משה לפידות אבד"ק ראססיין, ואבי של הרב ה"ג המופלא מו"ה בן ציון גינצבורג מעיר יאנישאק פלך קאוונא, ואבי של הרב החכם המופלא מו"ה דוב בער גינצבורג מפטרבורג אשר הוא חבר תולדות אביו ז"ל, ואבי של הרב ה"ג החכם מוה"ר חלאוונא רב העדה בעיר חערסון.

צ"ו) הרב מוה"ר מאיר ראנדגעיגער הרב הגדול המובהק והמופלא שהיה דיין ומו"צ דק"ק טר{י}אסטי ואח"כ בערי פירינצלי חבר ספר "צנת דוד" מאמר לחקור על זמן נוסד ספר תהלים ומזמוריו הפרטיים, וגם העתיק הגדה של פסח בלשון איטלקית הנדפס בעיר וויען בשנת תרי"א [עיין בחלק שני במערכת הספרים], והובא בשו"ת חתם סופר בחלק יו"ד תשובה ע"ה ותשובה ק"ח (צ"ל: ק"ה).

צ"ח) הרב מו"ה מאיר במו"ה גדליה ביטענער הרב ה"ג הדרשן הנפלא שהיה מגיד משרים דק"ק מיר נפטר בירושלים ת"ו בשנת תרכ"ו ביום ה' כסליו [ עיין ספר "חלקת מחוקק"].

צ"ח) הרב מוה"ר מאיר ברלין הגאון המפורסם החכם השלם שהיה אבד"ק הלוסק, ובק"ק מאהליוו, ונח נפשו בשנת תרכ"ט ה' חשוון הובא בשו"ת "דברי מרדכי" בסימן כ"ז ובשו"ת "צמח צדק"(א) ובשו"ת "דברי נחמיה"(ב) ובא גם בהסכמה על כמה ספרים, אחי הרבנים הגדולים מו"ה צבי הירש ברלין מעיר מאהלויוו ומו"ה יעקב ברלין מעיר מיר, נפטר בירושלים ת"ו בשנת תרכ"ח י"ד חשוון

(א) אה"ע סימן קב.
(ב) יו"ד שאלה יא.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1817
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 19, 2012 6:54 am

עמוד שמאלי:

י"ד חשוון , שהיו בניו של הרב ה"ג מו"ה יהודה אידל בהרב מו"ה יוסף משה לעווי, בן הרב מו"ה נפתלי הירץ בהגאון מו"ה יעקב אבד"ק ראמאנאוו בן הגאון מו"ה אברהם נתן אבד"ק סמילא, אחי הגאון מו"ה משה אבד"ק רודיניא בעל המחבר ספר "תקנתא דמשה" על התורה, בן הגאון הגדול מאוה"ג מוה"ר אלחנן ברלין שהיה אבד"ק הוראדנא הנקרא ר' אלחנן בעל התוספות, חתן הגאון רשכבה"ג מו"ה משולם זלמן מירלש אבד"ק אלטונא האמבורג. והגאון מוה"ר מאיר ברלין הנ"ל היה אבי של הגאון מוה"ר חיים ברלין אבד"ק מאהליוו.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1817
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 19, 2012 7:47 am

צ"ט) הרב מוה"ר מאיר הגאון המופלא אבד"ק לינקאווע פלך קאוונא, הובא בשו"ת "זכרון יעקב" בסימן ל"ח הנדפס בווילנא בשנת תרל"ד (צ"ל: תרל"ה), אחי הגאון הגדול בדורו מוה"ר בצלאל שהיה אבד"ק לינקאווע ואח"כ היה אבד"ק אוטיאן.

ק') הרב מ"ה מאיר עמק שושן המכונה ראזענטהאל הרב הגדול המופלא שהיה מילידי פרייסען וגר בעיר פפד"מ ונפטר בירושלים ת"ו בשנת תרכ"ד ט"ז אייר בן ע"ו שנה חבר ספר "גשמי הטל" פירוש על מדרש רבה וחבר קונטרס "פנים מאירות" [עיין בחלק שני במערכת הספרים], אבי הרב החכם השלם המופלא מו"ה שמעיה ראזענטהאל מעיר סאמפאלנא בעל מחבר ספר "ערוגת הבשם" ו"באר מים"שני פירושים על ספר תהלים.
נערך לאחרונה על ידי אמרתי אחכמה ב א' פברואר 19, 2012 8:27 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1817
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 19, 2012 8:26 am

המשך:
ק"א) הרב מוה"ר מאיר מינץ הרב הגדול החכם הכולל פרנס ומנהיג דק"ק לבוב נפטר בשנת תרכ"ו ביום ד' כ"ב אייר בן נ"א שנה [היה חכם גדול בתורה ובמדע ובהשכל וחבר ע"ז חיבורים בלשון אשכנז "איין ווארט צור צייט" נדפס בשנת תר"ח, והשני "לעלעוועל קאמפף פיר רעכט אונד וואהרהייט אונד די יודען פיינדע", בן הגאון מו"ה אלכסנדר זיסקינד מינץ מחכמי עיר בראד מגזע גדולים, נין ונכד הגאונים מהר"ם פאדובה מהר"י מינץ ולמעלה בקודש מדור דורים [עיין ספר "דעת קדושים"].

ק"ב) מוה"ר מאיר רוב[י]ן הרב הגדול הצדיק המפורסם מחכמי עיר זאגער חדש, חבר ספר "מיישר תועי דרך" על חדוש העולם והבריאה ועל קדושת התורה [ עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הגאון הגדול מוה"ר אריה ליב אבד"ק טאווריג בניו של הגאון מוה"ר שאול אבד"ק זאסליא בהגאון המפורסם בדורו מו"ה אריה ליב אבד"ק אניקסט בן הגאון הגדול מו"ה נתן אבד"ק בראדי בהגאון מו"ה אריה ליב אבד"ק סלוצק ובק"ק הוראדנא בן הגאון הגדול מו"ה נתן נטע אבד"ק טארניגראד, חתן הגאון הגדול בדורו מו"ה זכריה מענדיל אבד"ק בעלזא בעל מחבר ספר "באר היטב" על שו"ע יו"ד, וחו"מ, בן הגאון רשכבה"ג מו"ה אריה ליב אבד"ק קראקא הנקרא הויכער רבי ר' ליב חתן הגאון מו"ה אפרים פישל אבד"ק קראקא, נכד ממש להגאון מו"ה ווישל הנזכר בסמ"ע סימן ס"ט ס"ק [כ'] חתן הגאון רבינו שלמה לוריא אבד"ק אוסטרהא הנקרא מהרש"ל ז"ל ויחוס של מהרש"ל נדפס בתשובותיו עד רבינו הגדול רש"י ז"ל דור ל"ג עד התנא ר' יוחנן הסנדלר דור רביעי להתנא רבן גמליא[ל] הזקן נכד להתנא ר' הלל הזקן מגזע דוד המלך ע"ה. והרב מו"ה מאיר רוב[י]ן היה אבי הרה"ג מו"ה שאול רובין מזאגער בעל ספר "נטע שעשועים".

אמרתי אחכמה
הודעות: 1817
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 19, 2012 8:28 am

נעתק כולו

חיס
הודעות: 1095
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי חיס » א' פברואר 19, 2012 11:50 am

אמרתי אחכמה כתב:המשך:
ק"ב) מוה"ר מאיר רוב[י]ן הרב הגדול הצדיק המפורסם מחכמי עיר זאגער חדש, חבר ספר "מיישר תועי דרך" על חדוש העולם והבריאה ועל קדושת התורה [ עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הגאון הגדול מוה"ר אריה ליב אבד"ק טאווריג בניו של הגאון מוה"ר שאול אבד"ק זאסליא בהגאון המפורסם בדורו מו"ה אריה ליב אבד"ק אניקסט בן הגאון הגדול מו"ה נתן אבד"ק בראדי בהגאון מו"ה אריה ליב אבד"ק סלוצק ובק"ק הוראדנא בן הגאון הגדול מו"ה נתן נטע אבד"ק טארניגראד, חתן הגאון הגדול בדורו מו"ה זכריה מענדיל אבד"ק בעלזא בעל מחבר ספר "באר היטב" על שו"ע יו"ד, וחו"מ, בן הגאון רשכבה"ג מו"ה אריה ליב אבד"ק קראקא הנקרא הויכער רבי ר' ליב חתן הגאון מו"ה אפרים פישל אבד"ק קראקא, נכד ממש להגאון מו"ה ווישל הנזכר בסמ"ע סימן ס"ט ס"ק [כ'] חתן הגאון רבינו שלמה לוריא אבד"ק אוסטרהא הנקרא מהרש"ל ז"ל ויחוס של מהרש"ל נדפס בתשובותיו עד רבינו הגדול רש"י ז"ל דור ל"ג עד התנא ר' יוחנן הסנדלר דור רביעי להתנא רבן גמליא[ל] הזקן נכד להתנא ר' הלל הזקן מגזע דוד המלך ע"ה. והרב מו"ה מאיר רוב[י]ן היה אבי הרה"ג מו"ה שאול רובין מזאגער בעל ספר "נטע שעשועים".


הערה:
מה שכתוב כאן הגאון רשכבה"ג מו"ה אריה ליב אבד"ק קראקא הנקרא הוכיער רבי ליב חתן הגאון מו"ה אפרים פישל אבד"ק קראקא
לענ"ד טעות הוא וצ""ל אבד"ק לוקאבי. כן הוא נקרא בהרבה מקומות (ראה בשער הספר "חותם השם" משנת תק"ג) ועוד. ורק אח"כ היה אב"ד לבוב ונפטר שם בשנת תצ"ג.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11397
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי איש_ספר » א' פברואר 19, 2012 3:08 pm

תודה רבה לרב אמרתי אחכמה

בוסטון
הודעות: 17
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 6:25 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי בוסטון » ג' מרץ 27, 2012 10:08 am

"אחי הרבנים הגדולים מו"ה צבי הירש ברלין מעיר מאהלויוו ומו"ה יעקב ברלין מעיר מיר, נפטר בירושלים ת"ו בשנת תרכ"ח י"ד חשוון"

ר' יעקב ברלין הרי הוא אביו של מרנא הנצי"ב שכידוע נולד מיר בתקי"ז. ושקרא לבנו שנפטר בחייו בבואו וולוז'ינה (נדמה לי סוף שנות הממים או בתחילת שנות הנון של המאה הי"ט ), ואם כן לפנינו שושלת היוחסין של הנצי"ב.

שיף
הודעות: 2187
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי שיף » ג' נובמבר 21, 2017 9:31 am

אמרתי אחכמה כתב: וגיסו של הגאון הגדול המפורסם מוה"ר אלכסנדר משה לפידות אבד"ק ראססיין

אשכול עליו כאן
viewtopic.php?f=19&t=20500

סוקולקה
הודעות: 256
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: מאיר <314>

הודעהעל ידי סוקולקה » ג' פברואר 06, 2018 5:26 pm

אמרתי אחכמה כתב:עמוד שמאלי:

י"ד חשוון , שהיו בניו של הרב ה"ג מו"ה יהודה אידל בהרב מו"ה יוסף משה לעווי, בן הרב מו"ה נפתלי הירץ בהגאון מו"ה יעקב אבד"ק ראמאנאוו בן הגאון מו"ה אברהם נתן אבד"ק סמילא, אחי הגאון מו"ה משה אבד"ק רודיניא בעל המחבר ספר "תקנתא דמשה" על התורה, בן הגאון הגדול מאוה"ג מוה"ר אלחנן ברלין שהיה אבד"ק הוראדנא הנקרא ר' אלחנן בעל התוספות, חתן הגאון רשכבה"ג מו"ה משולם זלמן מירלש אבד"ק אלטונא האמבורג. והגאון מוה"ר מאיר ברלין הנ"ל היה אבי של הגאון מוה"ר חיים ברלין אבד"ק מאהליוו.

יוסף משקלאוו


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים