מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מאיר <317> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

מאיר <317> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » א' פברואר 19, 2012 3:57 pm

317.jpg
317.jpg (1.19 MiB) נצפה 4190 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 317 <מאיר>

הודעהעל ידי איש_ספר » א' פברואר 19, 2012 3:58 pm

צד שמאל בל"נ

ערער בערבה
הודעות: 494
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי ערער בערבה » א' פברואר 19, 2012 8:27 pm

צד ימין:

בוקארעשט ובק"ק לונטשיץ ובק"ק חערסאן ובק"ק מאהליוו ובק"ק קוניגסבערג, ובשנת תרל"ד קבל כתב רבנות מק"ק קרעמענטשוג ונסע דרך קיעוו לקרעמענטשוג ובעיר קיעוו שקע שמשו של מאורינו ויגוע וימת א' דראש השנה שנת תר"מ בן שבעים שנה עם שנים או שלשה ירחים, חבר ספר "ארצות החיים" על שו"ע או"ח, וספר "ארצות השלום" על דרושים נחמדים ונפלאים וספר "אילת השחר" על דקדוק, וספר "ארץ חמדה" פירוש על התורה על פי פרד"ס, וספר "התורה והמצוה" פירוש על התורה על דרך הפשט, וספר "יאיר אור" על שמות נרדפים, וספר "גזע ישי" פירוש על מגילת רות, וספר "מגילת סתרים" על קבלה, וספר "משל ומליצה" הכולל שירי קודש, וספר "שירי הנפש" פירוש נפלא על מגילות ושיר השירים, וחבר פירוש על מגלת אסתר וחבר חדושים על הש"ס, וחיבר חיבור על הרמב"ם ז"ל, וחבר חבור על דיני סתו"מ, וחיבר פירוש על ספר "בחינת עולם" וחבר חידושים על שלשה חלקי שו"ע, וחבר שו"ת, ועוד ספרים ופירוש על נביאים וכתובים הנקרא "מקראי קודש" [עיין בחלק שני במערכת הספרים]
[הגאון הזה היה תפארת ישראל וצבי גאון עדיו, כי היה תלמודי גדול כאחד התלמודיים היותר מצויינים אשר הקימו עדות ביעקב, והאירו אור התורה בישראל, והיה גאון מובהק ודגול מרבבה וחכם כולל בכל דרכי התלמוד, וגם ידיעות רבות בדרכי ההגיון ובחקרי הנפש וגם בחכמת הקבלה] שהיה חתן של הגאון מאוה"ג שר התורה מוהר"ר חיים אויערבאך אבד"ק לונטשיץ בעל ספר "דברי משפט" על חו"מ, ותלמיד של הגאון הגדול מוה"ר משה הלוי הורוויץ אבד"ק וואלאטשיסק בעל ספר "עמק השידים" על דרושים בנגלה, ותלמיד בנסתר היה של הגאון המקובל איש אלוקי מוה"ר צבי הירש אדמו"ר מעיר זיטשוב* בעל ספר "עטרת צבי" על ספר הזוהר הקדוש ועוד ספרים, והיה הגאון הנ"ל בן חורגו של הגאון המובהק מו"ה יהודה ליב אבד"ק וואלאטשיסק, והיה גיסו של הגאונים הג"מ יצחק איצק אויערבאך אבד"ק לונטשיץ בעל ספר "דברי חיים" על ענינים מד' חלקי שו"ע והג"מ מנחם אויערבאך אבד"ק אוסטראווא, והגאון מוה"ר מאיר ליבוש הנ"ל היה חותן של הרב הג' המובהק מוה"ר אליהו הילפרין מעיר ווילנא שנפטר בשנת תרכ"ה י"ט אייר אשר חבר חדושים על ש"ס ונדפס מעט חידושים ממנו בסוף הספר "ארצות החיים" על שו"ע או"ח, וחותן של הרה"ג הגביר מו"ה יהושע זעלקן מעיר סמאלענסק.

י"ז) הרב מוה"ר מאיר הגאון המפורסם שהיה אבד"ק שידלאווצי פלך ראדום, נפטר בשנת תרל"ח, ובא בהסכמה על ספר ספרא תורת כהנים הנדפס מכ"י בעיר ווארשא בשנת תרכ"ו {על יד?} חתנו הגאון מוה"ר בצלאל אבד"ק ביזון.


*צ"ל זידיטשוב

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' פברואר 19, 2012 11:35 pm

ערער בערבה כתב:
י"ז) הרב מוה"ר מאיר הגאון המפורסם שהיה אבד"ק שידלאווצי פלך ראדום, נפטר בשנת תרל"ח, ובא בהסכמה על ספר ספרא תורת כהנים הנדפס מכ"י בעיר ווארשא בשנת תרכ"ו {על יד?} חתנו הגאון מוה"ר בצלאל אבד"ק ביזון.

לכאורה צ"ל: על ידי
הספר אכן נדפס על ידי חתנו, והסכמתו עליו תמצא כאן.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי חיס » ב' פברואר 20, 2012 1:32 pm

אמרתי אחכמה כתב:
ערער בערבה כתב:
י"ז) הרב מוה"ר מאיר הגאון המפורסם שהיה אבד"ק שידלאווצי פלך ראדום, נפטר בשנת תרל"ח, ובא בהסכמה על ספר ספרא תורת כהנים הנדפס מכ"י בעיר ווארשא בשנת תרכ"ו {על יד?} חתנו הגאון מוה"ר בצלאל אבד"ק ביזון.

לכאורה צ"ל: על ידי
הספר אכן נדפס על ידי חתנו, והסכמתו עליו תמצא כאן.


הרב מוה"ר מאיר: (שם משפחתו הוא ענגלארד).

חתנו הגאון מוה"ר להוסיף: {נתן שלמה} בצלאל אבד"ק ביזון {לויביטש} (ממשפחת רבנים ביותר כמו הש"ך והפני יהושע ועוד)

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' פברואר 21, 2012 10:58 am

צד שמאל


קיח)הרב מוה"ר מאיר אויסטערליץ הרב ? החריף?? במדינת אונגערין [הובא במכתב עיתי המגיד שנת ???]

קי"ט) מוה"ר מאיר שלום הכהן הגאון החריף שהיה אבד"ק בריינסק פלך הוראנדא נפטר בשנת תרמ"ד ב' שבט בן ארבעים ושלש שנה חבר ספר מלחמת שלום על ענין מילה בשבת [עיין בחלק השני במערכת הספרים] בן הגאון הצדיק מוה"ר שאול בנימין הכהן שהיה אבד"ק? ובק"ק ראדושקעווץ ומנוחתו כבוד בירושלים ת"ו בהגאון מוהר"ר יהודה ליב הכהן אבד"ק מיכאליאשויקי אחי הגאונים מוה"ר שאול אהרן זעליג הכהן אבד"ק דווינסק ומו"ה משה יואל הכהן אבד"ק אניקסאט בעל ספר ראשי בשמים על שו"ת שהיו בניו של הגאון המפורסם מו"ה ר' מאיר שלום הכהן שהיה ראש ישיבה בקלויז יסו"ד בווילנא ואח"כ היה אבד"ק מאלט ומנוחתו כבוד בירושלים ת"ו בן הרב הגדול מו"ה שמריהו הכהן גוריון היוצא מגזע יוסיפון בן גוריון הכהן זיע"א [והר"ב מו"ה מאיר שלום הכהן הנ"ל היה חתן של של הרב המופלא מו"ה משולם זלמן ראבינוויץ מגדולי חכמי עיר ראסיין] ואבי של הרב הגדול המובהק מו"ה ברוך הכהן מו"ץ בעיר ניוארק מח"ס שביל הזהב על דרושים2.

קכ) הרב מו"ה מאיר זומענסאהן? הרב הגדול המופלא אבד"ק קאנדאווי בפלך קורלאנד נפטר בשנת תרמ"ג [עיין ספר תולדות ישיבת היהודים בקורלאנד נדפס בשנת תרס"ח]

קכא) הרב מו"ה מאיר קאמייקין בעיר אניקסט. הרב הגדול ?? הצדיק המפורסם שהרביץ תורה בעיר קראקינאווא אצל חותנו הגאון החכם הכולל מוה"ר משה מישל (לאריא) [לוריא] אבד"ק קראקינא] ובשנת ? עלה בעיר הקודש ירושלים ת"ו והיה שם מנהל כולל ווילנא ושם מנוחתו כבוד. בשנת תרמצ"ה כ"ט סיון אשר היה עש"ק ער"ח תמוז. הרב הזה היה שקדן גדול בתורה משים לילות כימים שהיה מנהל עדת ישראל ונאמן בח"ק גמ"ח ש"א והת"ת בעיה"ק ירושלים ת"ו1. בן הרב המובהק הנכבד מו"ה אשר במוה"ר יוסף מעיר אוקסט? אשר בשנת תר? עלה בעיר הקודש ירושלים ת"ו והיה גבאי בהת"ת וישיבת עץ חיים נפטר בשנת תרכ"ו י"ט אלול ונכדו בן בתו הוא הרב מוה"ר אשר בריסק מירושלים ת"ו אשר חבר ספר חלקת מחוקק כולל כל ציוני קברים אשר בהר הזיתים הנדפס בירושלים בשנת תרנ"ה

קכב) הרב מו"ה מאיר וואוש? הגאון המובהק שהיה רב הכולל בעיר קושטא נפטר בשנת תרמ"ח בן פ"ח שנה [ובמכתב עיתי הלבנון שנת? נומער מ"ז נזכר שם]

קכג) הרב מו"ה מאיר לעהמאן הגאון החכם הכולל הצדיק המפורסם אב"ד מאניץ [מיינץ] נח נפשו בשנת תר"נ כ"ד ניסן בן נ"ט שנה/ חבר הערות על פירוש רבינו שלמה ב"ר יוסף סיריליאו על ירושלמי על מסכת ברכות הנקרא בשם מאיר נתיב הנדפס בעיר מגנצא בשנת תרל"ה וספר רבי גרשום מאור הגולה סיפור היסטורי נדפס בעיר וארשא בשנת תרע"א גם הו"ל מכתב בעתו הנקרא איזראיליט הבנוי על דרכי האמונה מראה טהורה ועוד ספרים יקרים ונעלים בסיגנון זה. והיה צדיק מפורסם ונשגב אשר כל ימי חייו ושניו היה ראש וראשון מהלוחמים מלחמת מצוה נגד המתקנים המהרסים והיה לוחם בעוז רוחו וכוחו בדרשותיו החוצבים להבות שלהבת אש לה' ולתורתו בן הרה"ג מוה"ר

----
1 על רבי מאיר קאמייקין וחותנו רבי משה מישל לוריא ראו כאן.
2. על רבי ברוך, ראו כאן

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי הבונה » ג' פברואר 21, 2012 11:05 am

א"ס כתב:
וספר רבי גרשום מאור הגולה סיפור היסטורי נדפס בעבר בוארשא? בשנת תרע"א
אני קורא:
בעיר ווארשא

אגב, מן הסתם זה לא הדפוס ראשון, אולי תרגום ראשון ללה"ק/יידיש.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' פברואר 21, 2012 11:13 am

תיקנתי בעקבות הערתך. תודה רבה

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי חיס » ג' פברואר 21, 2012 11:18 am

קיח)הרב מוה"ר מאיר אויסטערליץ הרב ? החריף?? במדינת אונגערין [הובא במכתב עיתי המגיד שנת ???]
קבצים מצורפים
המגיד.gif
רביעי, ינואר 30, 1867
המגיד.gif (3.76 KiB) נצפה 4096 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' פברואר 21, 2012 11:22 am

יפה! אודה לך אם תשלים את התיבות החסרות לאור הממצא הזה (אני עייף...)

עורך ספרים תורניים
הודעות: 34
הצטרף: א' ינואר 15, 2012 1:52 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי עורך ספרים תורניים » ג' פברואר 21, 2012 2:42 pm

איש_ספר כתב:בן הגאון הצדיק מוה"ר שאול בנימין הכהן שהיה אבד"ק?

זאלודאק
איש_ספר כתב:הרב הגדול ?? הצדיק

המובהק
איש_ספר כתב:ובשנת ? עלה

תרי"ב

עורך ספרים תורניים
הודעות: 34
הצטרף: א' ינואר 15, 2012 1:52 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי עורך ספרים תורניים » ג' פברואר 21, 2012 2:57 pm

איש_ספר כתב:בשנת תרמצ"ה כ"ט סיון אשר

טעות בשנת תרמ"ה
איש_ספר כתב:בשנת תר? עלה בעיר הקודש

תרי"ז (ויתכן תר"ז)
איש_ספר כתב:עיתי הלבנון שנת? נומער

תר"מ

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי חיס » ג' פברואר 21, 2012 3:51 pm

קכב) הרב מו"ה מאיר וואוש? הגאון המובהק שהיה רב הכולל בעיר קושטא נפטר בשנת תרמ"ח בן פ"ח שנה [ובמכתב עיתי הלבנון שנת? נומער מ"ז נזכר שם]

בדקתי וחיפשתי וזה מצאתי וחבל שבדיוק במקום החתימה קרוע......אולי אחד מן הקוראים יעזור לי
קבצים מצורפים
הלבנון שנת תרמ נועמר טז.gif
הלבנון שנת תרמ נועמר טז.gif (33.16 KiB) נצפה 4070 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' פברואר 21, 2012 4:12 pm

תוודה על כל התיקונים, אתקן הכל בעז"ה.
לגבי ר' מאיר מקושטא אפשר לבדוק בספר של הרב וענונו על חכמי קושטא, או למצער בארזי הלבנון. אבדוק שם.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <317> נעתק

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' פברואר 21, 2012 6:04 pm

מצאתי.
יעיש.PDF
(163.66 KiB) הורד 219 פעמים
וצ"ל יעיש.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מאיר <317> נעתק

הודעהעל ידי חיס » ג' פברואר 21, 2012 7:12 pm

ישר כוח וראה לפי זה הסכמתו לספר "יפה ענף"
קבצים מצורפים
חתימתו.gif
חתימתו.gif (2.57 KiB) נצפה 4049 פעמים

אמרתי אחכמה
הודעות: 1861
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » ג' פברואר 21, 2012 8:02 pm

איש_ספר כתב:קיח)הרב מוה"ר מאיר אויסטערליץ הרב ? החריף?? במדינת אונגערין [הובא במכתב עיתי המגיד שנת ???]

הרב מוה"ר מאיר אויטערליץ הרב ה"ג החכם אבד"ק עפעריעס במדינת אונגערין [הובא במכתב עתי "המגיד" שנת תר"ל נומער 16]

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' פברואר 22, 2012 7:05 pm

איש_ספר כתב:קכא) הרב מו"ה מאיר קאמייקין בעיר אניקסט. הרב הגדול ?? הצדיק המפורסם שהרביץ תורה בעיר קראקינאווא אצל חותנו הגאון החכם הכולל מוה"ר משה מישל (לאריא) [לוריא] אבד"ק קראקינא] ובשנת ? עלה בעיר הקודש ירושלים ת"ו והיה שם מנהל כולל ווילנא ושם מנוחתו כבוד. בשנת תרמצ"ה כ"ט סיון אשר היה עש"ק ער"ח תמוז. הרב הזה היה שקדן גדול בתורה משים לילות כימים שהיה מנהל עדת ישראל ונאמן בח"ק גמ"ח ש"א והת"ת בעיה"ק ירושלים ת"ו1. בן הרב המובהק הנכבד מו"ה אשר במוה"ר יוסף מעיר אוקסט? אשר בשנת תר? עלה בעיר הקודש ירושלים ת"ו והיה גבאי בהת"ת וישיבת עץ חיים נפטר בשנת תרכ"ו י"ט אלול ונכדו בן בתו הוא הרב מוה"ר אשר בריסק מירושלים ת"ו אשר חבר ספר חלקת מחוקק כולל כל ציוני קברים אשר בהר הזיתים הנדפס בירושלים בשנת תרנ"ה

על יחוסו של ר' מאיר ויו"ח. ראו כאן

שיף
הודעות: 2293
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי שיף » ב' יוני 08, 2015 11:07 pm

ערער בערבה כתב:צד ימין:

[הגאון הזה היה תפארת ישראל וצבי גאון עדיו, כי היה תלמודי גדול כאחד התלמודיים היותר מצויינים אשר הקימו עדות ביעקב, והאירו אור התורה בישראל, והיה גאון מובהק ודגול מרבבה וחכם כולל בכל דרכי התלמוד, וגם ידיעות רבות בדרכי ההגיון ובחקרי הנפש וגם בחכמת הקבלה] שהיה חתן של הגאון מאוה"ג שר התורה מוהר"ר חיים אויערבאך אבד"ק לונטשיץ בעל ספר "דברי משפט" על חו"מ, ותלמיד של הגאון הגדול מוה"ר משה הלוי הורוויץ אבד"ק וואלאטשיסק בעל ספר "עמק השידים" על דרושים בנגלה, ותלמיד בנסתר היה של הגאון המקובל איש אלוקי מוה"ר צבי הירש אדמו"ר מעיר זיטשוב* בעל ספר "עטרת צבי" על ספר הזוהר הקדוש ועוד ספרים, והיה הגאון הנ"ל בן חורגו של הגאון המובהק מו"ה יהודה ליב אבד"ק וואלאטשיסק, והיה גיסו של הגאונים הג"מ יצחק איצק אויערבאך אבד"ק לונטשיץ בעל ספר "דברי חיים" על ענינים מד' חלקי שו"ע והג"מ מנחם אויערבאך אבד"ק אוסטראווא,


*צ"ל זידיטשוב

חותן המלבי"ם כאן הוא טעות! ואולי ... היה גיס של אחד מבניו.
אשכול מיוחד על המלבי"ם כאן viewtopic.php?f=19&t=11172

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5137
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מאיר <317>

הודעהעל ידי מיללער » ב' יולי 03, 2017 8:12 pm

איש_ספר כתב:
קי"ט) מוה"ר מאיר שלום הכהן הגאון החריף שהיה אבד"ק בריינסק פלך הוראנדא נפטר בשנת תרמ"ד ב' שבט בן ארבעים ושלש שנה חבר ספר מלחמת שלום על ענין מילה בשבת [עיין בחלק השני במערכת הספרים] בן הגאון הצדיק מוה"ר שאול בנימין הכהן שהיה אבד"ק? ובק"ק ראדושקעווץ ומנוחתו כבוד בירושלים ת"ו בהגאון מוהר"ר יהודה ליב הכהן אבד"ק מיכאליאשויקי אחי הגאונים מוה"ר שאול אהרן זעליג הכהן אבד"ק דווינסק ומו"ה משה יואל הכהן אבד"ק אניקסאט בעל ספר ראשי בשמים על שו"ת שהיו בניו של הגאון המפורסם מו"ה ר' מאיר שלום הכהן שהיה ראש ישיבה בקלויז יסו"ד בווילנא ואח"כ היה אבד"ק מאלט ומנוחתו כבוד בירושלים ת"ו בן הרב הגדול מו"ה שמריהו הכהן גוריון היוצא מגזע יוסיפון בן גוריון הכהן זיע"א [והר"ב מו"ה מאיר שלום הכהן הנ"ל היה חתן של של הרב המופלא מו"ה משולם זלמן ראבינוויץ מגדולי חכמי עיר ראסיין] ואבי של הרב הגדול המובהק מו"ה ברוך הכהן מו"ץ בעיר ניוארק מח"ס שביל הזהב על דרושים2.


כנראה שחלק מאשכול הזה שייך לכאן ויש כאן ערבוב בספר שה"ג:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p= ... aaa#p73918


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים