עמוד 1 מתוך 1

מנחם <359> נעתק

פורסם: ב' מרץ 19, 2012 8:22 am
על ידי שם הגדולים השלישי
359.JPG
359.JPG (405.89 KiB) נצפה 1125 פעמים

Re: מנחם <359>

פורסם: ב' מרץ 19, 2012 9:57 am
על ידי יתר10
[עיין בחלק שני במערכת הספרים,] הגאון הזה כהן פאר בעדתו יותר מארבעים שנה והיה אחד מאדירי התורה בקי בש"ס בבליי וירושלמי ומפרשיהם באופן נעלה מאד ובפוסקים היה בקי גדול, גם בספרי שו"ת הראשונים, והאחרונים אחי הגאונים הג"מ צבי היר{ש} הכהן וואלאק (1) אבד"ק פינסק שנפטר בשנת תרס"ז והג"מ אליעזר ליפמאן הכהן וואלאק (2) אבד"ק דרוי{ע} שהיו בניו של הרב המאוה"ג מו"ה עזריאל הכהן וואל{אק} מעיר ווילקאמיר שנפטר בשנת תרנ"ו בן פ"א שנה.

הרב מו"ה מנחם מענדיל הלוי ליפשיץ הגאון הצדי{ק} המפורסם אבד"ק שירווינט (3) פלך ווילנא נפטר ב{שנת} תרע"ב ביום ג' כ"ג אדר בן שמנים שנה לימי חייו חבר ספר "ברכת מנחם" על מסכת [עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הגאון המובהק מו"ה יהודה לייב ליפשיץ אבד"ק ערזבוליק, ובק"ק פאדזעלווע, ובק"ק מעריטש פלך ווילנא בעל ספ{ר} "דרך אמונה" וספר "אמרי יהודה" (4) וספר "דור ישרים" ואחי הרה"ג מו"ה יעקב ליפשיץ מקאוונא בעל ספר "תולדות יצחק" וספר "מחזיקי הדת" וספר "קול יעקב" (5) וספר "גאון יצחק" ועוד ספרים (6) ואחי הרב החכם מו"ה צבי הירש הלוי קאלפ לבי{ת} ליפשיץ מקאוונא בעל ספר "מדור לדור" שהיו בניו של הגאון הצדיק מו"ה אליעזר ליפמאן שהיה מגיד משרים דק"ק ווילקאמיר, בן איש צד{יק} וישר מובהק בתורה מו"ה אריה ליב הלוי מעי{ר} ווילנא שנפטר בשנת תר"ג כ' תשרי בן ס"ג שנ{ה}

הרב מו"ה מנחם מענדיל קרענגיל הרב ה"ג החריף המוב{הק} מחמי עיר קראקא חיבר ספר "זכר לפסח" פירוש על הגדה של פסח (7), וספר "טירת כסף" על שיר השירים, וספר "שערי דמעות" הספד ותולדות ראט{שילד} מפפד"מ, וספר "תורת עירובין" וחבר הגהות על ספר "שם הגדולים" להגאון חיד"א על הגליון, וספר "שם הגדולים השלם" וספר "תולדות חיד"א" [עיין בחלק שני במערכת הגדולים,] הובא בשו"ת "דברי שאול" ו"יוסף דעת" תשובה צ ותשובה ק"א, ובשו"ת "שע{רי} דעה" תשובה רע"ב, בן הרה"ח מו"ה יוסף פנחס בהרב החכם מו"ה משה ז"ל.


(1) חתנו של הגאון הנודע ר' מרדכי גימפל יפה אב"ד רוזינאי. בעמ"ח ספר כתר כהונה על הספרי, ומאמר תורה אור אגרת מוסר לתלמיד שנדד לארה"ב
(2) בעמ"ח ספר עין אליעזר שו"ת וחידושים על הש"ס ורמב"ם
(3) קודם לכן אבד"ק געלוואן כמו שכתב כאן
(4) לא מצאתי
(5) לא מצאתי
(6) ביניהם הספר הנודע זכרון יעקב
(7) נקרא גם "שערי גאולה"

Re: מנחם <359>

פורסם: ב' מרץ 19, 2012 11:54 am
על ידי יתר10
נעתק בעז"ה

Re: מנחם <359>

פורסם: ב' מרץ 19, 2012 12:30 pm
על ידי יתר10
יתר10 כתב: הג"מ צבי היר{ש} הכהן וואלאק

תמונתו מכאן

Re: מנחם <359>

פורסם: ב' מרץ 20, 2017 11:11 pm
על ידי שיף
יתר10 כתב:הרב מו"ה מנחם מענדיל קרענגיל הרב ה"ג החריף המוב{הק} מחמי עיר קראקא חיבר ספר "זכר לפסח" פירוש על הגדה של פסח (7), וספר "טירת כסף" על שיר השירים, וספר "שערי דמעות" הספד ותולדות ראט{שילד} מפפד"מ, וספר "תורת עירובין" וחבר הגהות על ספר "שם הגדולים" להגאון חיד"א על הגליון, וספר "שם הגדולים השלם" וספר "תולדות חיד"א" [עיין בחלק שני במערכת הגדולים,] הובא בשו"ת "דברי שאול" ו"יוסף דעת" תשובה צ ותשובה ק"א, ובשו"ת "שע{רי} דעה" תשובה רע"ב, בן הרה"ח מו"ה יוסף פנחס בהרב החכם מו"ה משה ז"ל.

(7) נקרא גם "שערי גאולה"


וכאן viewtopic.php?f=19&t=32566&p=349444#p349442