עמוד 1 מתוך 1

מנחם <366> נעתק

פורסם: ו' מרץ 23, 2012 10:31 am
על ידי שם הגדולים השלישי
366.JPG
366.JPG (589.79 KiB) נצפה 5225 פעמים

Re: מנחם <366>

פורסם: ו' מרץ 23, 2012 11:50 am
על ידי כרם
שני צדדים נעתקו בס"ד
והחכמים כדרכם בקודש, יוסיפו לקח ותיקון

Re: מנחם <366>

פורסם: ו' מרץ 23, 2012 12:03 pm
על ידי כרם
הרב מו"ה מנחם מענדיל שטערין הגאון אבד"ק יעליץ בגאליציען, אבי הרב מוה"ר משה שמואל שטערין, חתן הג"מ חיים דוב בעריש שטראך אבד"ק ניימארקט בגאליציען.

הרב מו"ה מנחם מענדיל ראבין הגאון אבד"ק סערעטה בבוקאווינא, בן הגאון הצדיק מוהר"ר שמואל שמעלקא בהגאון הצדיק מו"ה יצחק מעיר בראדי חתן הגאון מו"ה שלום אבד"ק בעלז, ונכד מצד אמו להגאון הצדיק מו"ה חיים מקאסוב בעל ספר "תורת חיים" על התורה, וגיסו הוא הגאון מו"ה חיים דאכנער אבד"ק סערעטה, ומחותנו הוא הגאון הצדיק מו"ה יהודה צבי ואללעס שהיה אבד"ק סאקאלאוו, וכעת אבד"ק סאמבור.

הרב מוה"ר מנחם שמואל הרב המאוה"ג המופלא אבד"ק וויאזין, הובא בשו"ת "הדרת מרדכי" בסימן ד') בשנת תרנ"ה.

הרב מוה"ר מנחם אליעזר מאהלער הרב הג' החריף החכם השלם מעיר צאנז חדש במדינת גאליציען חבר ספר "תולדות החסידים" עם פירוש "מנחם ציון" וספר "חסדי אבות" פירוש על ספר "חסידים" וספר "ברית עולם" ג"כ פירוש על ספר "חסידים" וספר "דמשק אליעזר" פירוש על ספר "אזהרות" וצוואות מרבינו יהודה החסיד משפירא, והוא פירוש מלוקט מספרי שו"ת ראשונים ואחרונים וספר "מדרש חכמים" על תנ"ך עם באור "מראות העין" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הרב הגדול החריף החסיד המפורסם מוהר"ר יצחק אשר דיין דק"ק צאנז חדש אשר היה תלמיד של הגאון רשכבה"ג מו"ה ברוך תאומים פרענקל אבד"ק לייפניק בעל ספר "ברך טעם" ועוד.

הרב מו"ה מנחם מענדיל ניו הרב הגדול המובהק אבד"ק צויזמיר סאנדאמיער הובא בספר מלואים בסימן פ"ב) הנדפס בעיר לובלין בשנת תרפ"ג.

הרב מו"ה מנחם מענדיל מרגליות מעיר קעלין במדינת אונגארן הגאון המובהק אבד"ק אטיניא במדינת גאלציען חבר חדושי תורה על ש"ס, ושו"ת, ועל התורה בדרך דרוש ומוסר ה' בכ"י, [הרב הזה מרביץ תורה ברבים עם תלמידים מופלגים] הוא היה תלמיד של הגאונים מו"ה יהודה גרינוואלד אבד"ק סאלמאר, ומו"ה אליעזר חיים דייטש אבד"ק באניהאד, וחוטר מגזע הגאון החסיד מו"ה יוסף אב"ד ומ"מ דק"ק סטנאוו בעל ספר "גנזי יוסף" על התורה, ומגזע הגאון בעל ספר "קצות החושן" על חו"מ, ולמעלה בקודש על בעל ספר תוי"ט על משניות ועוד ספרים.

הרב מו"ה מנחם מענדיל חן הגאון אבד"ק ניעזין פלך צערניגאוו, אחי הג"מ אברהם חן אבד"ק נובוזיבקוב בניו של הגאון המופלא מו"ה חיים דוד צבי חן אבד"ק צערניגאוו בן הגאון החריף בנגלה ובנסתר החסיד המפורסם מו"ה פרץ במו"ה אלחנן חן אבד"ק טשערניגאוו שנפטר בשנת תר"מ מגזע הגאון בעל ספר סדרי טהרה על שו"ע יו"ד הלכות נדה ועל מסכת נדה, וגם מגזע הגאונים רבינו זרחיה, ורבינו שלמה ורבינו מכיר חן הנזכרים בתשובות הרשב"א תשובה ת"ס בהחרם שעשו חכמי פרובינציא על למוד חכמת יונית.

הרב מו"ה מנחם מענדיל במו"ה אורי ישראל אויג הגאון המובהק ראבד"ק דלוטין במדינת גאליציען חבר ספר "שו"ת ליקוטי רמ"א" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] תלמיד של הגאון מו"ה שלמה האלבערשטאם אבד"ק באבאב, ומגזע הגאון הגדול המקובל איש אלקי מו"ה אלעזר רוקח אבד"ק אמסטרדם בעל ספר "ארבעה טורי אבן" וספר "מעשה רוקח" ונין ונכד להגאון רבינו יהושע העשיל אבד"ק קראקא הנקרא רבי ר' הגדול.

הרב מו"ה מנחם מענדיל פנחס במוהר"ן פערעוואזניק הרב הגדול המובהק שהיה מתחילה ראש ישיבה

Re: מנחם <366>

פורסם: א' מרץ 25, 2012 7:41 pm
על ידי חיס
כרם כתב:
הרב מו"ה מנחם מענדיל ניו הרב הגדול המובהק אבד"ק צויזמיר סאנדאמיער הובא בספר מלואים בסימן פ"ב) הנדפס בעיר לובלין בשנת תרפ"ג.


לא הבנתי את כוונתו הובא בספר מילואים הנ"ל.
מצאתי רק שהגאון הנ"ל הובא בספר "דבר הלכה" (מאת הרב אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין) לולבלין תרפ"א עמוד י"ד.

Re: מנחם <366>

פורסם: א' מרץ 25, 2012 8:20 pm
על ידי אמרתי אחכמה
חיס כתב:
כרם כתב:
הרב מו"ה מנחם מענדיל ניו הרב הגדול המובהק אבד"ק צויזמיר סאנדאמיער הובא בספר מלואים בסימן פ"ב) הנדפס בעיר לובלין בשנת תרפ"ג.


לא הבנתי את כוונתו הובא בספר מילואים הנ"ל.
מצאתי רק שהגאון הנ"ל הובא בספר "דבר הלכה" (מאת הרב אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין) לולבלין תרפ"א עמוד י"ד.

הכוונה לספר "מילואים לספר דבר הלכה" (להגר"א קלצקין) לובלין תרפ"ג, עמ' 59:

Re: מנחם <366>

פורסם: ב' מרץ 26, 2012 6:41 pm
על ידי חיס
כרם כתב:הרב מו"ה מנחם מענדיל ראבין הגאון אבד"ק סערעטה בבוקאווינא, בן הגאון הצדיק מוהר"ר שמואל שמעלקא בהגאון הצדיק מו"ה יצחק מעיר בראדי חתן הגאון מו"ה שלום אבד"ק בעלז, ונכד מצד אמו להגאון הצדיק מו"ה חיים מקאסוב בעל ספר "תורת חיים" על התורה, וגיסו הוא הגאון מו"ה חיים דאכנער אבד"ק סערעטה, ומחותנו הוא הגאון הצדיק מו"ה יהודה צבי ואללעס שהיה אבד"ק סאקאלאוו, וכעת אבד"ק סאמבור.


למען השלמת היריעה בקיצור הרב מנחם מנדל הנ"ל בן הרה"צ שמואל שמעלקא בן הרה"צ יצחק מברוד, בן הרה"צ אלימלך אב"ד דק"ק סאקלוב,
בן הרה"צ רבי אשר רופשיץ זי"ע חתן הרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ בן הרב מנחם מנדל מליסקא זי"ע

Re: מנחם <366>

פורסם: ב' מרץ 26, 2012 6:56 pm
על ידי מיללער
חיס כתב:
כרם כתב:הרב מו"ה מנחם מענדיל ראבין הגאון אבד"ק סערעטה בבוקאווינא, בן הגאון הצדיק מוהר"ר שמואל שמעלקא בהגאון הצדיק מו"ה יצחק מעיר בראדי חתן הגאון מו"ה שלום אבד"ק בעלז, ונכד מצד אמו להגאון הצדיק מו"ה חיים מקאסוב בעל ספר "תורת חיים" על התורה, וגיסו הוא הגאון מו"ה חיים דאכנער אבד"ק סערעטה, ומחותנו הוא הגאון הצדיק מו"ה יהודה צבי ואללעס שהיה אבד"ק סאקאלאוו, וכעת אבד"ק סאמבור.


למען השלמת היריעה בקיצור הרב מנחם מנדל הנ"ל בן הרה"צ שמואל שמעלקא בן הרה"צ יצחק מברוד, בן הרה"צ אלימלך אב"ד דק"ק סאקלוב,
בן הרה"צ רבי אשר רופשיץ זי"ע חתן הרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ בן הרב מנחם מנדל מליסקא זי"ע


ולהשלים ההשלמה, מה שכ' שמצד אמו היה נכד ר' חיים מקאסוב, כי אביו ר' שמעלקא היה חתנו של ר' משה האגער מראדיוויץ-צפת בעמח"ס ויקח משה ב"ר ר' אלתר יוסף האגער מראדיוויץ (מנו"כ בחיפה) ב"ר חיים מקאסוב.

אשכול מעניין (באידיש) על שושלת ראדיוויץ:
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5028

Re: מנחם <366>

פורסם: ד' מרץ 28, 2012 6:25 pm
על ידי חיס
מיללער כתב:
חיס כתב:
כרם כתב:הרב מו"ה מנחם מענדיל ראבין הגאון אבד"ק סערעטה בבוקאווינא, בן הגאון הצדיק מוהר"ר שמואל שמעלקא בהגאון הצדיק מו"ה יצחק מעיר בראדי חתן הגאון מו"ה שלום אבד"ק בעלז, ונכד מצד אמו להגאון הצדיק מו"ה חיים מקאסוב בעל ספר "תורת חיים" על התורה, וגיסו הוא הגאון מו"ה חיים דאכנער אבד"ק סערעטה, ומחותנו הוא הגאון הצדיק מו"ה יהודה צבי ואללעס שהיה אבד"ק סאקאלאוו, וכעת אבד"ק סאמבור.


למען השלמת היריעה בקיצור הרב מנחם מנדל הנ"ל בן הרה"צ שמואל שמעלקא בן הרה"צ יצחק מברוד, בן הרה"צ אלימלך אב"ד דק"ק סאקלוב,
בן הרה"צ רבי אשר רופשיץ זי"ע חתן הרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ בן הרב מנחם מנדל מליסקא זי"ע


ולהשלים ההשלמה, מה שכ' שמצד אמו היה נכד ר' חיים מקאסוב, כי אביו ר' שמעלקא היה חתנו של ר' משה האגער מראדיוויץ-צפת בעמח"ס ויקח משה ב"ר ר' אלתר יוסף האגער מראדיוויץ (מנו"כ בחיפה) ב"ר חיים מקאסוב.

אשכול מעניין (באידיש) על שושלת ראדיוויץ:
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5028

חשבתי שהרב מיללער יכניס את התמונה ממנו, ואת הקישור עליו http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 42#p133642

Re: מנחם <366> נעתק

פורסם: ג' ספטמבר 13, 2016 11:39 am
על ידי מן השורה
כרם כתב:הרב מוה"ר מנחם שמואל הרב המאוה"ג המופלא אבד"ק וויאזין, הובא בשו"ת "הדרת מרדכי" בסימן ד') בשנת תרנ"ה.

יש הגהה ממנו בספר זכרון שמשון (וילנא תרל"ט) סי' כ"ו

Re: מנחם <366>

פורסם: ד' פברואר 15, 2017 12:17 am
על ידי ישבב הסופר
כרם כתב:הרב מוה"ר מנחם אליעזר מאהלער הרב הג' החריף החכם השלם מעיר צאנז חדש במדינת גאליציען חבר ספר "תולדות החסידים" עם פירוש "מנחם ציון" וספר "חסדי אבות" פירוש על ספר "חסידים" וספר "ברית עולם" ג"כ פירוש על ספר "חסידים" וספר "דמשק אליעזר" פירוש על ספר "אזהרות" וצוואות מרבינו יהודה החסיד משפירא, והוא פירוש מלוקט מספרי שו"ת ראשונים ואחרונים וספר "מדרש חכמים" על תנ"ך עם באור "מראות העין" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הרב הגדול החריף החסיד המפורסם מוהר"ר יצחק אשר דיין דק"ק צאנז חדש אשר היה תלמיד של הגאון רשכבה"ג מו"ה ברוך תאומים פרענקל אבד"ק לייפניק בעל ספר "ברך טעם" ועוד.

בזכרונותיו של גרשם באדער הוא מוזכר כבעל חנות ספרים ויודע ספר גדול שהו"ל כמה ספרים ובעיקר עבד שנים על ספר חסידים של ריה"ח. באדער כותב שהיה משכיל מתון וחסידי צאנז היו מרננים אחריו.

Re: מנחם <366>

פורסם: ג' פברואר 06, 2018 1:37 pm
על ידי פייש
כרם כתב:הרב מו"ה מנחם מענדיל מרגליות מעיר קעלין במדינת אונגארן הגאון המובהק אבד"ק אטיניא במדינת גאלציען חבר חדושי תורה על ש"ס, ושו"ת, ועל התורה בדרך דרוש ומוסר ה' בכ"י, [הרב הזה מרביץ תורה ברבים עם תלמידים מופלגים] הוא היה תלמיד של הגאונים מו"ה יהודה גרינוואלד אבד"ק סאלמאר, ומו"ה אליעזר חיים דייטש אבד"ק באניהאד

צריך לומר, 'סאטמאר'.

Re: מנחם <366>

פורסם: ד' מאי 22, 2019 5:29 am
על ידי הוד_והדר
פייש כתב:
כרם כתב:הרב מו"ה מנחם מענדיל מרגליות מעיר קעלין במדינת אונגארן הגאון המובהק אבד"ק אטיניא במדינת גאלציען חבר חדושי תורה על ש"ס, ושו"ת, ועל התורה בדרך דרוש ומוסר ה' בכ"י, [הרב הזה מרביץ תורה ברבים עם תלמידים מופלגים] הוא היה תלמיד של הגאונים מו"ה יהודה גרינוואלד אבד"ק סאלמאר, ומו"ה אליעזר חיים דייטש אבד"ק באניהאד

צריך לומר, 'סאטמאר'.


לא יודע אם מישהו כבר ציין, אבל לדעתי העתיק הרבה מספר אהלי שם, לדוגמא טעות זו סאלמאר מופיע בדיוק כך בערכו באהלי שם