מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מרדכי <391> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

מרדכי <391> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ה' מאי 03, 2012 12:14 am

391.JPG
391.JPG (579.86 KiB) נצפה 1682 פעמים

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ה' מאי 03, 2012 12:15 am

בל"נ שני הצדדים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' מאי 07, 2012 8:48 pm

הרב מוהר"ר מרדכי ליב פירועזמאן הרב הגדול הצדיק החסיד המפורסם שהיה ראבד"ק בארדפעלד במדינת אונגראן נח נפשו בשנת תרכ"ד ט"ו אדר.

הרב מוהר"ר מרדכי הרב הגדול הצדיק שהיה מגיד מישרים דק"ק קאוונא נפטר בשנת תרל"א, חבר ספר מאמר מרדכי על שיר השירים ודרושים על התורה [עיין – הספרים] אחי הרבנים המופלגים מוה"ר לימא שו"ב דק"ק נישוווויעז ומוה"ר שלמה נתן ר"מ ומ"מ דק"ק קאוונא שהיו בניו של הרה"ג הצדיק מוהר"ר יעקב הוטנער מעיר מינסק אשר היה חתן של הגאון החסיד המקובל איש אלקי מוה"ר שלמה זלמן אבד"ק מיר ואח"כ היה מו"ץ ומ"מ דק"ק קינגסבערג בעל מחבר ספר שלחן שלמה על שו"ע או"ח וספר כסא שלמה 1 על נו"כ בדרך פרד"ס וספר[אלו] שרשר(ו)ת העבת(ו)ת חידושים ופסקים ושני חילוקים בש"ס ועוד ספרים אחי הגאון הגדול בדורו מהו"ר ישראל מירקין אבד"ק מינסק שהיו בניו של הגאון הגדול המקובל איש אלקי מוה"ר יהודה ליב מירקעס מק"ק מיר שנפטר בשנת תקכ"ג כ"ג תמוז בן הגאון מוה"ר שלמה זלמן אבד"ק מאהליוו ברוסיא בהגאון מוהר"ר שמחה בונם אבד"ק לבוב בן הגאון מוה"ר יהודה ליב אב"ד במדינת רוסיא לבנה בהגאון מו"הרר שמחה בונם אבד"ק קראקא מגזע מר עוקבא גאון מבבל.

הרב מוה"רר מרדכי הגאון אבד"ק פאלאנקא הובא בשו"ת חתם סופר חלק אהע"ז סי' ז.

הרב מוהר"ר מרדכי ראבינזאהן הגאון החכם הכולל שהיה מתחילה אבד"ק טראק מחוז ווילנא ואח"כ היה מגיד משרים דק"ק זאסלא ומשם נתקבל לראש הדיינים דק"ק ווילנא נפטר בשנת תרל"ו ביום ג' לחודש כסלו בן שמונים שנה. הגאון הזה נתמנה לדיין בחיי הגאון מאוה"ג מוה"ר אברהם אבלי בין זקני הדיינים אות הוא על ערך גדלו,בדיני איש לרעהו בין איש לאשתו בין בעלי עסקים בעניינים אשר לאלפים עזבונות וחלוקי חצרות הוא ברוחב שכלו הכביר השכיל להבין ולברר את בעל דין הקשה לגלות את טעותו ולהגיד לבעלי הריב את העול אשר יהיה לשניהם אם לא ישמעו ולא יקיימו את הפסק דין אשר יצא מב"ד באמת וצדק ובכמת דבריו המתיק את מדת הדין ויצאו בעלי הדין שבעי רצון בדין וביתר עיתותיו הפנויות הגה בתורה וכמעט לא פסק פומיה מגירסא ואף בימי שיבתו ורפיונו חזר תלמודו בעל פה כי כהו עיניו מזוקן .

בן הרב מוה"ר צבי הירש מק"ק הוראדנא בהרב הגדול מוה"ר מרדכי דיין דק"ק הוראדנא בן הרב הגדול הצדיק מוהר"ר הלל דיין דק"ק הוראדנא ולמעלה בקודש והגאון מוהר"ר מרדכי הנ"ל היה אבי הגאון הצדיק מוהר"ר יעקב מאיר מראגאלע ואח"כ דר בעיר ווילנא [חותן הגאון מוה"ר שמעון פיוויל שהיה אבד"ק קראז ובק"ק אלעקסאט ובק"ק ראגאלע] ובנו השני של הגאון הנ"ל היה הרב הגאון מוהר"ר יצחק אייזיק שהיה שו"ב דק"ק שוויוץ הסמוך לעיר ברלין.
וחתניו של הגאון הנ"ל היוא. הגאון החכם המופלא מוה"ר יהושע העשיל שהיה אבד"ק יאנאווא ובק"ק זעזמור ובק"ק ווילקי ובק"ק שווינציאן ובק"ק סייני ב. הרה"ג המופלא מוה"ר אברהם אריה ליב מעתוק? מווילנא נפטר בשנת תרמ"ח [עיין בספר עיר ווילנא]

הרב מוהר"ר מרדכי הגאון אבד"ק דובנא נפטר בשנת תרל"ט ביום ה' י"א מרחשוון בן הרב הג' הצדיק מוה"ר יוסף דוד ז"ל ובנו של הרב הנ"ל הוא הרב הגאון מוהר"ר שלמה אבד"ק דובנא על מקום אביו הנ"ל.

הרב מוה"ר מרדכי אריה ליב שטיין הגאון המפורסם שהיה ראבד"ק גראסווארדיין הובא בשו"ת חתם סופר חלק אה"ע בחלק ראשון סימן ל"ג. אחי הג"מ מנחם לוי שטיין מברלין שהיו בניו של הגאון המופלא המפורסם מוה"ר אליעזר ליפמאן שטיין אבד"ק סערדאהעלי בעל מחבר ספר אבל משה וספר עיר שושן שנפטר בשנת תרי"א. והרב מוה,ר מרדכי אריה ליב הנ"ל היה גיסו של

הרב מוהר"ר מרדכי במוהר"ר ישראל חפץ. הגאון המופלא החו"ב בנגלה ובנסתר הצדיק החסיד המפורסם שהיה אבד"ק זופראן ומשם נתקבל לאבד"ק גלובאקע. ואח"כ היה אבד"ק קאמין ובסוף ימיו היה אבד"ק דיסנא פלך ווילנא ושם מנוחתו כבוד בשנת תרמ"ג. ביום א' דפסח בן ע"ג וחצי שנה. הניח אחריו חדושים והגהות על כל הש"ס שלו אשר הוא למד בו. שהיה תלמיד חבר להגאון הגדול המפורסם מוהר"ר יצחק שירווינטער מו"ץ ור"מ דק"ק ווילנא2, והג"מ מרדכי חפץ הנ"ל היה מחסדי של הגאון האמיתי המפורסם המקובל איש אלקי מוה"ר מנחם מענדיל אדמו"ר דק"ק לובאויץ בעל ספר צמח צדק ועוד ספרים. בניו של הגאון הנ"ל היו הרבנים הגדולים מוה"ר משה חפץ שהיה שו"ב דק"ק ווידז ואח"כ היה שוב דק"ק דיסנא ומוה"ר ישראל חפץ ראש ישיבה דק"ק צאסניק, ומוה"ר אברהם יצחק חפץ שו"ב דק"ק אירמאנאוויץ.

------
1. לא מצאתי. וראו כאן http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLALL[/size]
2. בנחלת אבות (עמ' 78) כתב שבנערותו היה תלמיד להגאון ר' מרדכי מלצר

תולדות
הודעות: 653
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי תולדות » ב' מאי 07, 2012 11:36 pm

המסומן בקו, מן הסתם: אות הוא על ערך גדלו.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12287
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מאי 08, 2012 9:11 am

תולדות. תודה תיקנתי.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי חיס » ב' מאי 21, 2012 5:54 pm

איש ספר
הרב מוה"ר מרדכי אריה ליב שטיין הגאון המפורסם שהיה ראבד"ק גראסווארדיין הובא בשו"ת חתם סופר חלק אה"ע בחלק ראשון סימן ל"ג. אחי הג"מ מנחם לוי שטיין מברלין שהיו בניו של הגאון המופלא המפורסם מוה"ר אליעזר ליפמאן שטיין אבד"ק סערדאהעלי בעל מחבר ספר אבל משה וספר עיר שושן שנפטר בשנת תרי"א. והרב מוה,ר מרדכי אריה ליב הנ"ל היה גיסו של


יש לתקן סימן ג'

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי חיס » ד' מאי 23, 2012 5:26 pm

איש_ספר כתב:הרב מוהר"ר מרדכי ליב פירועזמאן הרב הגדול הצדיק החסיד המפורסם שהיה ראבד"ק בארדפעלד במדינת אונגראן נח נפשו בשנת תרכ"ד ט"ו אדר.יש לתקן ולכתוב הרב מרדכי לייב פריעדמאן

ומופיע בספר "באבדן מולדתי" {יד ושם לקהלה קדושה בארדיוב, צ’כוסלובקיה מיום הוסדה ועד חורבנה} מאת רבי אברהם אליעזר ‬גריסגאט

ראה כאן בספר "פני שלמה" עמ"ס בבא בתרא בסופו.
קבצים מצורפים
פני שלמה.gif
פני שלמה.gif (3.34 KiB) נצפה 1578 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5137
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מרדכי <391> נעתק

הודעהעל ידי מיללער » ד' מאי 23, 2012 6:07 pm

ורצונו לומר שבארדיוב ובארטפעלד אחד הוא

תבא
הודעות: 208
הצטרף: ד' אוגוסט 03, 2016 3:52 pm

Re: מרדכי <391>

הודעהעל ידי תבא » ה' אוגוסט 18, 2016 9:59 pm

איש_ספר כתב:[הרה"ג המופלא מוה"ר אברהם אריה ליב מעתוק? מווילנא נפטר בשנת תרמ"ח [עיין בספר עיר ווילנא]


לכאורה צ"ל מעתיק (בעל מקצוע)


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים