למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
חיס
הודעות: 1094
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי חיס » ו' מרץ 02, 2012 1:37 pm

למה לא נכתב בפירוש ב"מגילת אסתר" שהרגו את ושתי, אולי לא הרגו?

אבל בגמרא מגילה דף י"ט כתוב שהרגו ולמה לא נכתב במגילה....

שמעתי ש"מנות הלוי" כתוב שלא הרגו רק גזרו עליה שלא תבוא עוד אל המלך.

אבל ראה כאן ב"דרשות חתם סופר" (עמוד רה ע"א): מחדש חידוש שהמלכה ושתי התאבדה........

{ועל כן אפשר לומר שלא נכתב במגילה בפירוש שנהרגה}
קבצים מצורפים
חתם סופר דרשות.gif
חתם סופר דרשות.gif (35.93 KiB) נצפה 2661 פעמים

בעלזער
הודעות: 342
הצטרף: ד' ינואר 25, 2012 4:22 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי בעלזער » ו' מרץ 02, 2012 3:54 pm

ההתאבדות מאפיינת את החברה הפרסית בימים ההם ובזמן הזה.
השווה, בתו של המן שקפצה מן הגג.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי חכם באשי » ו' מרץ 02, 2012 4:05 pm

גם זרש התאבדה, בסופו של דבר (לאחת הדעות). עי' באשכול שיוחד לה.

חיס
הודעות: 1094
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי חיס » ש' מרץ 03, 2012 9:50 pm

מצאתי ב"ה טעם מפורש למה לא נכתב בפירוש שהרגו את ושתי ראה ב"מאמר אסתר" מהגאון רבי שלמה קולגער זצ"ל
קבצים מצורפים
מאמר אסתר.gif
מאמר אסתר.gif (48.47 KiB) נצפה 2619 פעמים

אברהם
הודעות: 1178
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי אברהם » ש' מרץ 03, 2012 10:24 pm

לפי פשוטו י"ל דכיון שמגילת אסתר נכתבה מתוך התחשבות בעובדה שהיא נעתקת לספרי דברי ימי הימים למלכי פרס ומתורגמת לשפות שונות, בהיותה נשלחת במכתב רשמי מאת המשנה למלך, וכמוש"כ האב"ע שלכן לא הזכיר שם שמים במגילה כדי שלא יבואו לתרגם ש"ש בשפות זרות - כשמות אליליהם, וא"כ מהאי טעמא נמי אין המגילה כותבת שום דבר סורחן במלך עצמו אלא רומזת עליו. [כגון מה שדרשו חז"ל ותהי לו לבת - לבית, ולמה כתבה המגילה להדיא ותהי לו לאשה? שלא יובן שלקח המלך אשת איש בעל כורחה, וכן רבים].
וא"כ יתכן שהריגת המלכה ושתי על דבר פעוט יחסית [הלא המן היה צריך לשכנע את המלך והשרים להענישה, וגם זה רק בשביל שלא יבואו כל הנשים למרוד בבעליהן, וכדמשמע במגילה שאח"כ נמלך המלך על מה שגזר עליה] אינו מוסיף כבוד למלכות בלשון המעטה, ולכן רמזה זאת המגילה במילים 'אשר לא תבוא לפני המלך'.

זלמן
הודעות: 36
הצטרף: ד' יולי 06, 2011 1:49 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי זלמן » א' מרץ 04, 2012 12:02 am

לפני כמה שנים שאלתי את אחד מגדולי הת"ח המפורסמים בארצנו את השאלה הנ"ל והשיב לי בזה הלשון: אין זה נפ"מ בסיפור המגילה.

והאמת היא שבפשוטו של מקרא, נראה פשוט שלא הרגו אותה אלא רק שגזרו עליה: שלא תבוא יותר אל המלך אחשוורוש וגם שמלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה. דזהו לשון הכתוב: "אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה", ודייק דהיה צריך לכתוב דבר זה בדתי פרס ומדי ודם שלא יעבור, והנה אם יעץ ממוכן להרוג אותה למה היו צריכים לכתוב זאת בחוקי פרס ומדי, יהרגו אותה מיד, כמו שתלו את בגתן ותרש ואת המן (ולא מצינו שם שהוצרכו לכתוב דבר בדתי פרס ומדי) ועוד מהו "ולא יעבור" שהיו צריכים לכתוב בדתי פרס ומדי, וכי אפשר יהיה להחיותה. ואם רק גזרו עליה שלא תבוא עוד אל המלך ושמלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה, ברור מהו זה שהוצרכו לכתוב דבר זה דתי פרס ומדי ולא יעבור.
(ואולי אפשר גם לדייק מלשון הכתוב בפרק ב' פסוק א': "זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה", ודייק דלא כתיב, ואת אשר נעשה עימה, וזהו משום דבאמת לא עשו לה דבר).

ויש לפי' זה גם סייעתא מדברי חז"ל, ממה דאיתא במגילה י"ב: שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה כשם שעשתה כך נגזר עליה. והנה אם הרגו אותה אין זה מידה כנגד מידה דהא ושתי לא הרגה בנות ישראל אלא רק העבידה אותן כשהן ערומות בשבת, אמנם אם גזרו עליה שמלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה ושלא תבוא עוד אל המלך, מובן היטב המידה כנגד מידה דהופשטה מבגדי מלכותה כשם שפשיטה את בנות ישראל, ודו"ק.

שייך
הודעות: 65
הצטרף: ב' דצמבר 12, 2011 9:29 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי שייך » א' מרץ 04, 2012 1:24 am

יש אפשרות לקרוא את הפסוק"אשר לא תבוא ושתי לפני המלך" היינו בגלל שושתי לא באה לפני המלך
ורש"י כתב אשר לא תבוא ושתי: ולכך נהרגה
ולכאו' כהנ"ל
ואפשר שכוונתו למה שכתבו רבים שנגזר שלא תבוא(ועי' תרגום) וממילא הרגוה

זלמן
הודעות: 36
הצטרף: ד' יולי 06, 2011 1:49 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי זלמן » א' מרץ 04, 2012 1:34 am

אכן רש"י מפרש להדיא באופן אחר.

ומה תאמר על הסייעתא שהבאתי מחז"ל?

שייך
הודעות: 65
הצטרף: ב' דצמבר 12, 2011 9:29 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי שייך » א' מרץ 04, 2012 1:53 am

למה לצטט גמ' מאמצע ענין?

ושתי נהרגה לפי חשבון ועיין במדרשים
העונש נסתובב ויצא לפועל ע"י הדרישה שתבוא לפניו ערומה
וזה מראה הפנים למידה כנגד מידה
ופשוט!

זלמן
הודעות: 36
הצטרף: ד' יולי 06, 2011 1:49 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי זלמן » א' מרץ 04, 2012 2:05 am

שייך.
ציטטתי את הנדרש לעניין .

ואיני יודע איך אתה מבין את מה שדרשו שם וז"ל הגמ': היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה כשם שעשתה כך נגזר עליה, ודגש על כשם שעשתה כך נגזר עליה . ואל תביא לי ממדרשים אחרים, הגמ' שם מדברת על מה שעשתה שתי בזה שהעבידה את בנות ישראל ערומות בשבת, וע"ז אמרו שם בגמ': כשם שעשתה כך נגזר עליה, והיינו (למי שלא מבין הנקרא) שנגזר על ושתי מה שהיא עשתה לבנות ישראל. ותאמר לי בבקשה, איפה מצאת שם בגמ' שושתי הרגה את בנות ישראל?

שייך
הודעות: 65
הצטרף: ב' דצמבר 12, 2011 9:29 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי שייך » א' מרץ 04, 2012 2:38 am

זלמן
ציטטת הנדרש לעניין חפצך בסייעתא
הנה הציטוט המלא
...וכן בסעודתו של אותורשע הללו אומרים מדיות נאות והללו
אומרים פרסיות נאות אמר להם אחשורוש כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי
ולא פרסי אלא כשדיי רצונכם לראותה אמרו לו אין ובלבד שתהא ערומה שבמדה שאדם
מודד בה מודדין לו
מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן
ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת
המלך אהשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה כשם שעשתה כך נגזר עליה

עניינו של הנהגת מידה כנגד מידה הוא ליצור קשר נראה בין החטא לעונש
זה התקיים בדרישה המוזרה של הפשטת הבגדים שגרמה להריגתה
ואפילו המלך הטיפש(לחד מ"ד) ראה את הקשר תיכף שנתפקח מיינו
ודבר זה נרמז בפסוק המובא בגמרא
ברור שנהרגה מסיבות כבדות משקל (ועיין במדרשים)
והיינו שבתוך עונשה השלם מתנוצצת הנהגת מידה כנגד מידה
ועל עבדות בנות ישראל בשבת בעירום
תידרש היא להופיע בשבת בעירום
ויסובב הריגתה ויושג עונשה השלם
כן יאבדו כל אויבך ה'

חיס
הודעות: 1094
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי חיס » ב' מרץ 05, 2012 10:27 pm

ראה ב"עיון יעקב" על מסכת מגילה דף י"ג ע"א שושתי לא נהרגה רק נהיתה שפחת המן.

אמנם ראה כאן החיד"א בספרו "פתח עינים" (שם ) שחולק עליו, שנהרגה ושתי ומרומז בפסוק "ויעש המלך כדבר ממוכן"'
קבצים מצורפים
פתח.GIF
פתח.GIF (8.91 KiB) נצפה 2545 פעמים

אריסמנדי
הודעות: 233
הצטרף: ד' יולי 18, 2012 6:15 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי אריסמנדי » ד' פברואר 27, 2013 4:29 am

הנני להביא לכאן מפירוש אחד מהראשונים הצרפתיים למגילה (כמדומני מקובל כיום שהוא ר' יוסף קרא, נדפס בתוך חמש מגילות עם תרגום סורי, פראג תרכ"ו):

אשר לא תבוא. ומה היא הגזירה - אשר לא תבוא ושתי וכו', כשם שמיאנה לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסי' כן לא תבוא עוד לפניו. וכל האומר שרפוה או דנוה (אולי צריך להוסיף: למיתה) שוגה הוא בפשוטו של מקרא, שאם הרגוה מה צורך לכתוב דבר זה בדתי פרס ומדי שלא תיבטל, לאחר שנהרגה דבר זה אין להשיב מפני שום [פיוס?], אבל אין משיבין על דברי האגדה.

מתעמק
הודעות: 520
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי מתעמק » א' פברואר 23, 2014 8:46 am

אולי יש לומר, דהרי אמרו חז"ל (עבודה זרה יא.) שאף במלכי ישראל שורפין על המלכים ואין בזה משום דרכי האמורי, ומה הם שורפין כלי תשמישן, ואף עוקרין פרסות סוס שרכב עליה, והכל משום כבודו שלא ישתמש בו אחר. ומוכח שם שמנהג זה היה רווח ביותר אצל מלכי אוה"ע, עד שהוצרכו להדגיש שאין בזה משום דרכי האמורי.
אשר על כן יש מקום לשער, שאצל מלכי פרס הקדמונים היה נהוג כזה גם בנשותיהם, שכאילו הוקצו להשתמש בה המלך (ולהבדיל בין החול לבין הקודש, מצינו הרגשה כזו גם בקודש, ב"מ פד:) , ומאחר שמתו המלכים, נהרגו נשותיהם כשאר כלי תשמישהן (ומנהג דומה רווח בהודו עד קרוב לימינו אף באנשים פשוטים).
ולכן לא הוצרך אחשורוש לגזור עליה הריגה, דמאחר שנגזר "אשר לא תבוא ושתי לפני המלך", שאינה ראויה עוד למלך, והרי מעיקרא היתה שייך למלך, וממילא יוצאת ליהרג שלא יבוא אחר להשתמש בה.

עושה שלום
הודעות: 11
הצטרף: ג' ספטמבר 24, 2013 1:09 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי עושה שלום » א' מרץ 02, 2014 12:38 am

"קלאץ קשיא" מדוע הוצרך המלך להתייעץ עם "החכמים יודעי העיתים" בנוגע לדינה של ושתי, הלא היתה מורדת במלכות (אחת דתו להמית כתוב במגילה בנוגע למלכה)?
ועוד יותר יוקשה מדוע כשממוכן יעץ להרגה (או שלא) הטעם היה כי לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה?
התשובה בלקו"ש חלק ל"ו.

בקרו טלה
הודעות: 2680
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' מרץ 01, 2017 2:24 pm

חכם באשי כתב:גם זרש התאבדה, בסופו של דבר (לאחת הדעות). עי' באשכול שיוחד לה.

סופה של זרש?
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' פברואר 18, 2018 12:07 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמר
הודעות: 487
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי שמר » ג' פברואר 13, 2018 11:57 pm

זכורני שבביאור הגר"א על המגילה מבאר כעין מה שנכתב, אכן לא נגזר עליה אלא שלא תבוא ומימלא אין למלך חפץ בה ותמות.

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי כדכד » ד' פברואר 14, 2018 12:12 pm

דומני שעוד ממפרשי המגילה מסבירים שלא הרגוה אלא שהמלך גזר אשר לא תבוא והרי אסור לשנות את חוקי פרסס ומדי.
לפי זה רואים כאן את גודל הנס שחוק מטופש שנגזר בשעת שכרות א"א לבטל ואילו את גזירות המן כן אפשר לבטל

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי כדכד » א' פברואר 18, 2018 10:29 am

ויש להוסיף על כך שחלק מהמפרשים מסבירים שכל המשתה הגדול היה לכבוד נשואיו לושתי

עזריאל ברגר
הודעות: 4211
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' פברואר 18, 2018 1:04 pm

כדכד כתב:דומני שעוד ממפרשי המגילה מסבירים שלא הרגוה אלא שהמלך גזר אשר לא תבוא והרי אסור לשנות את חוקי פרסס ומדי.
לפי זה רואים כאן את גודל הנס שחוק מטופש שנגזר בשעת שכרות א"א לבטל ואילו את גזירות המן כן אפשר לבטל

גזירת המן לא בוטלה, כדמפורש במגילה.
אלא שהמלך נתן רשות ליהודים להתגונן.

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

הודעהעל ידי כדכד » א' פברואר 18, 2018 4:34 pm

כוונתי שבוטלה בפועל
לעצם מה שהעלה כת"ר יש בזה מהלכים שונים במפרשים ואי"ה אשתדל להביא מה שכתבתי בעניין (כמובן שרבים אומרים כמו כת"ר)


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים