מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אישי
הודעות: 189
הצטרף: ב' ינואר 12, 2015 10:38 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אישי » ה' פברואר 26, 2015 6:50 pm

אינני מבין, מה האריכות הגדולה כאן, אם אפשר לדקדק מהשו"ע או לא. נניח שלא. הרי ודאי שלדידן דעת המ"ב מכרעת טפי מאותם אחרונים, והוא סובר להדיא ששייך לשמוע תוך כדי שמברך בעצמו, ואיב"ז משום תרי קלי. וזה מתאים עם המבואר במ"ב ס' קמ"א דכל שמברך בלחש ליכא משום תרי קלי, וכיון שהוא בלחש אין לחלק בין אחרים לעצמו, דלא מצינו לחלק כן אלא לענין התוקע בשופר שאי"ז בלחש.
וכמו"כ למדנו מדבריו, שיש בעיה של הפסק בברכה, בכהא"ג ששומע ברכה אחרת תוך כדי שמברך.

אישי
הודעות: 189
הצטרף: ב' ינואר 12, 2015 10:38 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אישי » ש' פברואר 28, 2015 10:49 pm

יעקובי כתב:לכ' אינה ראיה, דמה נפשך אם בקי כבר יצא בתפלתו, ואם אינו בקי קשה לומר דכל התפלה אינו יודע ודוקא מודים דרבנן יודע. ואפילו תמצי לומר רק זה יודע, מ"מ מסתברא אין לו לענות משום הפסק הנ"ל. ויעויין קכד ס"א ומשנ"ב ס"ק ג, דמשמע קצת אף מודים דרבנן אינו עונה, מלבד אמן על כל ברכה וברכה.

כן מפורש במ"ב ס' קכ"ד סקמ"א שהיוצא מהש"צ אינו אומר מודים דרבנן.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ה' מרץ 05, 2015 8:54 pm

פשוט הוא שאינך צודק.
וניתן לצאת מדין שומע כעונה גם אם עושה באמצע הפסקה ויתכן בהחלט שזה תלוי בחקירה וכפי שכתב לעיל הרב משנ"נ.
רציתי להוסיף.
שלדעתי עדיף לשבת לא עם מגילה כשירה אלא עם חומש.
לא מיבעי בשנים אשר צריך לשמוע את המגילה רק בציבור ואם מתיישב עם מגילה כשירה יתכן שיש בזה משום הכרזה שאינו רוצה לשמוע מהחזן ואינו סומך על תרי קלי משתמעי אלא רוצה לקרות ביחידות אלא אפילו בשנה רגילה כמו שלנו עדיף לשמוע בצבור מפני כמה וכמה טעמים ומשום כך עדיף להתיישב עם חומש ולהיות מרוכז לצאת מהבעל קורא, ואת החומש הוא מחזיק רק כדי שאם יפסיד איזה מלה שיוכל לאומרו.
וכפי הנראה המ"ב לשיטתו שכתב באיזשהו מקום שתרי קלי משתמעי זה רק בדיעבד.
דוק היטב.

אישי
הודעות: 189
הצטרף: ב' ינואר 12, 2015 10:38 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אישי » ה' מרץ 05, 2015 10:56 pm

מוזר מאוד, שאתה כותב נגד הפמ"ג והמ"ב ששיבחו את מי שמחזיק מגילה כשרה בזמן הקריאה, אלא היה לך לומר, שעדיף לא לקרוא עם החזן את כל המגילה, רק במקומות שלא שמע.

יעקובי
הודעות: 925
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 05, 2015 11:15 pm

כמו"כ מוזר לכתוב "פשוט הוא שאינך צודק" בזמן שהכונה היא שפשוט שהמשנה ברורה אינו צודק. כי גם אם הוא באמת לא צודק, חושבני שאין זה פשוט כל כך.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ה' מרץ 05, 2015 11:23 pm

פשוט הוא שאינך צודק כוונתי למה שכתבו לעיל שאינו יוצא שומע כעונה אם עושה הפסקה.
--
ולגופו של דבר - כבודו צודק שכך מביא המ"ב בשם הפמ"ג.
אמנם דו"ק היטב בדבריו שכותב בזה הלשון - ועכשיו ראוי לכל אחד שיהיה לו מגלה כשרה ולקרא בלחש מלה במלה.
ודבריו מרפסין אגרין.
אם כל אחד קורא בלחש מלה במלה יש בזה ספק גדול אם נחשב בעשרה, מאידך אם יאמר מתוך החומש תיבה אחת או שתיים אין זה פשוט כל כך שיש בזה בעיה כל שהיא, כך שהקביעה של המ"ב ועכשיו ראוי וכו' ולקרא בלחש מלה במלה צ"ע.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2259
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ה' מרץ 05, 2015 11:27 pm

המשנה ברורה כנראה למד שעצם זה שקוראים עשרה אנשים ביחד את המגילה, גם זה נחשב לקריאה בציבור.

מכל מקום, גם אם לא זו הסברא, קצת תמוה איך הרב הלומד עדיין בישיבה דוחה בהינף מקלדת את דברי המ"ב, בגלל איזה צ"ע שיש לו עליו, ולא נתקררה דעתו עד שהכריז שדבריו מרפסין איגרי. מסתמא כד שתי ורוי מר אמר להא שמעתא...
נערך לאחרונה על ידי אפרקסתא דעניא ב ה' מרץ 05, 2015 11:28 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

יעקובי
הודעות: 925
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי יעקובי » ה' מרץ 05, 2015 11:27 pm

לומד_בישיבה כתב:פשוט הוא שאינך צודק כוונתי למה שכתבו לעיל שאינו יוצא שומע כעונה אם עושה הפסקה.

ואת זה כתבו לעיל בשם המ"ב (בשעה"צ).

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ה' מרץ 05, 2015 11:34 pm

הרב אפרקסתא.
סוגיא זו מטרידה אותי כבר שנים - לא רציתי להאריך בענין, אך ההכרח לא יגונה. היה זה לפני יותר מעשור שאמרתי בשב"ק שיעור בדברי המ"ב וטענתי אז שעדיף לשבת בחומש - היה זה בשנה שצריכים עשרה דווקא, וביום ראשון פנו כמה להגריש"א ז"ל ושטחו בפניו את מה שטענתי והשיב להם שיש דבריו בגו.
איני רוצה לפרסם ברבים את לשונו בדיוק היות ולא נתן לי רשות וגם לא ראיתי מי שכותב כן בשמו, אך בבית המדרש שאני מתפלל הרבה מקפידים לשבת עם חומש דייקא.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ה' מרץ 05, 2015 11:36 pm

יעקובי כתב:
לומד_בישיבה כתב:פשוט הוא שאינך צודק כוונתי למה שכתבו לעיל שאינו יוצא שומע כעונה אם עושה הפסקה.

ואת זה כתבו לעיל בשם המ"ב (בשעה"צ).

בדקתי מאז את הסוגיא שוב ושוב ובהמשך אעלה לכאן כמה וכמה מקומות שהחזו"א כותב להדיא שאין בזה כל בעיה של שומע כעונה.

אישי
הודעות: 189
הצטרף: ב' ינואר 12, 2015 10:38 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אישי » ו' מרץ 06, 2015 12:17 am

אבל למה לשבת עם חומש, ולא עם מגילה כשרה, הרי מרויח שאם יפסיד תיבה ישלים אותה מתוך מגילה?
ואגב, במ"ב 'דרשו' הביאו בשם הגראי"ל שטיינמן, שגם הגרי"ז שחלק על החזו"א בגדר ציבור, נהג בעצמו לקרוא מילה במילה עם הש"צ, כי כהא"ג לכו"ע נחשב ציבור עי"ש.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ו' מרץ 06, 2015 12:52 am

הרב אישי לא ראיתי במ"ב דרשו כתבתי ממה שזכרתי מפעם שהיה בזה בלאגן מה הגדר של ציבור האם כמו שטוען הרב אפרקסתא, ויש כמה מן האחרונים שכתבו כדבריו, שזה נחשב לציבור, היות וכל עניין הציבור הוא רק לפרסומי ניסא - וחלילה לא הייתי משתמש במלים כאלו נגד המ"ב, והזמן גרמא, וכפי שטען לנכון הרב אפרקסתא.
במה שכבודו טוען שיישב עם מגילה ולא עם חומש, הצדק עמו וכפי שכבר כתבתי לעיל, אך היות והקהל, כלומר, אלו, המחזיקים במגילות סומכים על מה שהם קוראים לעצמן הרי זה כמו שכותב המ"ב תר"צ ס"ק י"ג דשמא יתן השומע לבו לזה הקורא ולא לשליח צבור יעו"ש. וכו' וכו'.
אך היודע להישמר ובפרט כך להכריז בהקהל שלא יגידו הכל לבד, אלא רק כאשר הם מפסידים מהחזן יתכן שטפי עדיף.
--
ובמה שהבאת מהגראי"ל שטיינמן שליט"א כפי שכתבתי לא ראיתי בפנים, אך אבקש להפנות אותך למה שראיתי מביאים בשם הגרי"ז ז"ל באופן אחר ראה כאן.
ועוד הרבה.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 3&pgnum=93

בריסק
הודעות: 182
הצטרף: ו' נובמבר 01, 2013 11:05 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי בריסק » ו' מרץ 06, 2015 4:18 pm

דעת הגרי"ז ז"ל ידועים שאם יש עשרה האומרים תפלה וכדומה אין זה נחשב תפלה בצבור, ומה שהגרי"ז ז"ל היה קורא לעצמו כפי שהביאו לעיל ממ"ב דרשו, כפי הנראה מפני שלא סמך על הבעל קורא אך בשנים שחייבים עשרה שלח לקרוא להגר"ח גריינימאן שליט"א שיקרא עבורו את המגילה. וידועים דברי הגרי"ז שיש תפלת הצבור ויש תפלה בצבור, והמ"ב כפי הנראה סבר שגם זה נחשב לצבור כאשר כל העשרה אומרים בלחש, אם כי, שיש לתמוה קצת, שהרי צריך רוב עם וזה לא שייך אלא כאשר כולם שומעים מהבעל קורא.

בריסק
הודעות: 182
הצטרף: ו' נובמבר 01, 2013 11:05 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי בריסק » ו' מרץ 06, 2015 4:22 pm

אישי כתב:
יעקובי כתב:לכ' אינה ראיה, דמה נפשך אם בקי כבר יצא בתפלתו, ואם אינו בקי קשה לומר דכל התפלה אינו יודע ודוקא מודים דרבנן יודע. ואפילו תמצי לומר רק זה יודע, מ"מ מסתברא אין לו לענות משום הפסק הנ"ל. ויעויין קכד ס"א ומשנ"ב ס"ק ג, דמשמע קצת אף מודים דרבנן אינו עונה, מלבד אמן על כל ברכה וברכה.

כן מפורש במ"ב ס' קכ"ד סקמ"א שהיוצא מהש"צ אינו אומר מודים דרבנן.

אאל"ט החזון איש סובר שהיוצא מהש"צ צריך גם לומר בברכת כהנים ברכה המשולשת בתורה ואיני זוכר כרגע היכן אומר כן.

עושה חדשות
הודעות: 7658
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מרץ 09, 2017 11:49 pm

המשנ"ב שנה משנתו במחנה ישראל ח"א פל"ו -
...וכן לענין קריאת המגילה בפורים ג"כ פשוט הוא דדינו כמו שאר איש ישראל ועל כן אם יכול לצמצם לקרוא בצבור מה טוב ואם לאו עכ"פ יקרא ביחידי ובברכה ויקראנה במגילה כשרה ואפילו אם אינו יודע לקרות בה בטעמים ג"כ יוצא בזה אך אם אינו יודע לקרות הנקודות כראוי יש לאחר לקרוא לפניו מתוך החומש בלחש ומ"מ יש לזה שקרא מתוך החומש לקרות אח"כ מתוך המגילה כי מן הסתם לא היה יכול לכוין לשמוע היטב בשעה שקרא זה המגילה מחמת טרדתו להשמיע לאזני הקורא.

עושה חדשות
הודעות: 7658
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 27, 2017 9:14 pm

אם הוכרע לנו שאפשר לצאת בשומע כעונה גם כאשר השומע קורא בפיו,

אזי להסבורים דמהני שומע כעונה לגבי קריאת שמו"ת, א"כ השומע מן הבעל-קורא וגם קורא בפיו, יוצא בזה ידי חובת "שניים מקרא". האמנם כך? (ועי' פרישה סי' רפה ודו"ק).

או המחוייב בתפילת תשלומין, ועומד ומתפלל יחד עם הש"ץ, שומע באוזנו וקורא בפיו, יוצא בזה יד"ח שני התפילות?

לא משמע. אבל למה?

עושה חדשות
הודעות: 7658
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 30, 2017 12:19 am

עושה חדשות כתב:אם הוכרע לנו שאפשר לצאת בשומע כעונה גם כאשר השומע קורא בפיו,

אזי להסבורים דמהני שומע כעונה לגבי קריאת שמו"ת, א"כ השומע מן הבעל-קורא וגם קורא בפיו, יוצא בזה ידי חובת "שניים מקרא". האמנם כך? (ועי' פרישה סי' רפה ודו"ק).

או המחוייב בתפילת תשלומין, ועומד ומתפלל יחד עם הש"ץ, שומע באוזנו וקורא בפיו, יוצא בזה יד"ח שני התפילות?

לא משמע. אבל למה?

צ"ל, שבאופן שנעשות ב' הקריאות בבת אחת, אין כאן אלא קריאה אחת, וא"א למנות את זה כשניים נפרדים.

יוצא פוניבז'
הודעות: 555
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' יולי 30, 2017 1:53 am

לגוף הנידון עי' תוס' סו"פ ג' שאכלו (נא:)
ומיהו נראה דהיינו דוקא בשעה שהמברך שותק מעט בין ברכה לברכה אבל בשעה שהוא מברך אם היה מדבר אפילו בדיעבד לא יצא

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי מיכאל1 » א' יולי 30, 2017 7:32 am

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:אם הוכרע לנו שאפשר לצאת בשומע כעונה גם כאשר השומע קורא בפיו,

אזי להסבורים דמהני שומע כעונה לגבי קריאת שמו"ת, א"כ השומע מן הבעל-קורא וגם קורא בפיו, יוצא בזה ידי חובת "שניים מקרא". האמנם כך? (ועי' פרישה סי' רפה ודו"ק).

או המחוייב בתפילת תשלומין, ועומד ומתפלל יחד עם הש"ץ, שומע באוזנו וקורא בפיו, יוצא בזה יד"ח שני התפילות?

לא משמע. אבל למה?

צ"ל, שבאופן שנעשות ב' הקריאות בבת אחת, אין כאן אלא קריאה אחת, וא"א למנות את זה כשניים נפרדים.


כמדומני שזקני הרעק"א דן בתשובה באשה ששומעת קידוש מקטן שלא יאמרו יחד שאם כן יהיה ברכה לבטלה, ומבואר שגם באותה ברכה נדון כברכה לבטלהץ וא"כ במקום צורך לכאורה הוי מהני לתרתי. אך באמת לא משמע כן בפוסקים.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2259
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » א' יולי 30, 2017 2:46 pm

בעניין רעק"א כבר הוזכר כאן:


viewtopic.php?f=26&t=21285#p209348

ביקורת תהיה
הודעות: 1026
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' פברואר 25, 2019 1:47 am

אישי כתב:במ"ב ס' תר"צ סקי"ג הביא די"א שהשומע מגילה מאחר יכול לקרות עמו בפיו מתוך חומש, ויש חולקים משום שלא יתן לבו לשמוע. וצ"ע איך יוצא בשמיעה תוך כדי שקורא בפיו, הרי אם לא יהיה באותו קצב ממש של החזן נמצא שהוא אומר ב' תיבות שונות בעת ובעונה אחת?
ולכאורה מוכח, שמועיל שומע כעונה גם אם באותו זמן הוא אומר דבר אחר, וצ"ע.
האם יש מקורות וראיות לנידון זה?

כבר הוכחנו במקום אחר, דהשומע מקרא מגילה מפי הקורא יוצא ידי חובה בשמיעה גרידתא בלאו טעמא דשומע כעונה. דבפרק לולב הגזול גבי קריאת ההלל אמרינן:
בָּעוּ מִנֵּהּ מֵרַבִּי חִיָּא בַּר אַבָּא, שָׁמַע וְלֹא עָנָה מַהוּ. אָמַר לְהוּ, חַכִּימַיָּא וְסָפְרַיָּא וְרֵישֵׁי עַמָּא וְדָרְשַׁיָּא אָמְרוּ, שָׁמַע וְלֹא עָנָה - יָצָא. אִתְּמַר נַמֵּי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא, מִנַּיִן לְשׁוֹמֵעַ כְּעוֹנֶה, דִּכְתִיב 'אֵת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר קָרָא יֹאשִׁיָּהוּ'; וְכִי יֹאשִׁיָּהוּ קְרָאָן, וַהֲלֹא שָׁפָן קְרָאָן, אֶלָּא מִכָּאן לְשׁוֹמֵעַ כְּעוֹנֶה.
וקשה, תפשוט להו מקריאת המגילה דשמיעה כענייה, דהרי במגילה לית בה ענייה אלא שמיעה? אלא לאו ש"מ דבקריאת המגילה בלאו טעמא דשומע כעונה יוצא ידי חובה, וליכא למפשט מינה לקריאת ההלל.

אוהב עמו
הודעות: 527
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

הודעהעל ידי אוהב עמו » ב' פברואר 25, 2019 9:57 pm

דברים שכתבתי בעוניי בדין שהוזכר כאן בדרך אגב על דברי בגרי"ז והחזו"א בגדר קריאה בעשרה של קריאת המגילה כשכל אחד קורא בלחש
קבצים מצורפים
עשרה שקוראים בלחש אם נחשב קריאה בציבור.docx
(23.97 KiB) הורד 28 פעמים


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים