מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 15, 2018 8:19 pm

בשמחה רבה, הננו להגיש משלוח מנות לפני תופשי התורה, מגילת אסתר 'שירת הלוי' שתלווה אי"ה את הקורא עד משתה היין בסעודת הפורים.
המגילה מחולקת לג' חלקים: א. ביאורים והערות במגילת אסתר.
ב. עיונים קצרים.
ג. אוצר פלאות המגילה - פנינים יקרים מכבשונן של חז"ל ורבותינו המפרשים, השופכים אור יקרות על פלאותיה של מגילת אסתר.
מגילה זו יצאה במשפחתנו, לע"נ א"מ רבי יצחק נתן ב"ר שמואל זאב הכ"מ.
אין ספק שכל אחד ימצא את הדברים הקרובים לליבו במגילה זו, הניתנת להורדה, ואולם יש לה זכויות יוצרים.
ומרבין בשמחה...

ניתן להוריד כעת:
קבצים מצורפים
שירת הלוי......pdf
(1.14 MiB) הורד 93 פעמים
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ב' פברואר 26, 2018 3:27 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 19, 2018 10:39 pm

שלום רב לאוהבי תורתך:
במסגרת זו, נביא מספר הארות נבחרות מתוך קונטרס שירת הלוי, הניתן להורדה בקישור המצורף לעיל.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 19, 2018 10:40 pm

מהי הסיבה שעמדה לאחשורוש למלוך
ויהי בימי אחשורוש [א, א]
רבי יוסף די שיגוביא בנבנשת [מגורי האר"י] כתב בספרו 'שפתי ישנים', כי אחשורוש הצר לישראל עוד לפני שעלה למלכות, "זהו שלא כתב בימי אחשורש המלך. אמר, וי גדול וצרה היה לישראל בימי אחשורוש כשהיה הדיוט, זה הסבה הוא אחשורוש המולך, פירוש הוא הסבה שאחשורוש שלא היה ראוי נעשה מלך, כל המיצר לישראל [גיטין נו, ב]".
מבואר בדבריו, דכל מה שעמד לאחשורוש למלוך, היה משום שהיצר לישראל עוד קודם שהיה מלך, וכל המיצר לישראל נעשה ראש.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 19, 2018 10:40 pm

שושן נקראה על שם השושנים
אשר בשושן הבירה [א, ב]
כתב המנות הלוי [א, ב], "ועוד מצאתי, כתוב אשר בשושן הבירה, הכסא היה מונח בשושן שהוא שם מקום, ושם היה הבירה, ר"ל הארמון, והטעם שבחר מושבו שם משאר המקומות מפני שהיא היתה עיר בחירה לו, ובה היו נטועים כל מיני שושנים".
ומשמע, שמטעם זה נקראה 'שושן', על שם השושנים שהיו מגדלים בה.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 19, 2018 10:41 pm

האם גזירת ההשמדה היתה על ישראל בכל העולם
ויהי בימי אחשורוש [א, א]
בגמ' [מגילה י,ב] דרשו כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער.
והנה, גזירתו של המן הרשע בימי אחשורוש, היתה להשמיד את כל היהודים אשר בכל מדינות מלכות אחשורוש.
ויל"ע, ממה שכתב הרמב"ן בפירושו לפרשת וישלח [בראשית לב,ט], "והכונה בזה כי יעקב יודע שאין זרעו כלו נופל ביד עשו, אם כן ינצל המחנה האחד על כל פנים. וגם זה ירמוז שלא יגזרו עלינו בני עשו למחות את שמנו אבל יעשו רעות עם קצתנו, בקצת הארצות שלהם מלך אחד מהם גוזר בארצו על ממוננו, או על גופנו, ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפלטים".
וצריך עיון, דהלא המן העמלקי אשר הינו נצר משורש זדון, ביקש להשמיד ולהרוג את האומה הישראלית בכל קכ"ז מדינות תבל, והלא לדברי הרמב"ן, לא יגזרו בני עשיו על כלל ישראל גזירת שמד, אלא רק על מקצתן.
ולכאורה יש להוכיח מדברי הרמב"ן שיסבור, דאחשורוש לא מלך על כל מדינות העולם, אלא רק על קכ"ז מדינות, וישנו נידון גדול, האם אחשורוש מלך בכיפה, או רק על קכ"ז מדינות, והארכתי בזה לקמן ובמקו"א.
ואם כן בדעת הרמב"ן י"ל, דאחשורוש לא מלך על כל יושבי תבל, ואם כן עדיין היה נשאר שארית ישראל לפליטה, בשאר המדינות אשר אינן תחת שלטונו של אחשורוש, ועליהם לא חלה גזירת המן, ועדיין צ"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' פברואר 20, 2018 4:04 am

מי לא נכחה במשתה הנשים של ושתי
גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים [א, ט]
במדרש [אסת"ר ד, ו] מובאים כמה טעמים מדוע המן חפץ להרוג את ושתי, ואחד מן הטעמים הינו, "וחרינא אמר, על ידי שלא הזמינה את אשתו לסעודת נשים".
הרי לנו, שזרש לא הוזמנה ולא נכחה במשתה הנשף שערכה ושתי.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' פברואר 20, 2018 4:05 am

האם המן קנה את היהודים
ויהי בימי אחשורוש [א, א]
דן מרן הגרי"ז [מגיל"א מבית לוי], האם המן קנה את היהודים בכסף מלא, או שאת אותם י' אלפי כיכר כסף, רצה לשלם בעבור דמי הגזירה . והגרי"ז מסיק שהמן קנה את היהודים להשמיד להרוג ולאבד, והמלך נטל ממנו את הממון והשיבו לו על מנת לקיים את הקניין.
והנה יש להוכיח כדבריו, ממה שכתב בפירוש הרמב"ם על המגילה [פ"א], "והיה בימי כליון בגלל הארור המן הרע, שנוא אלהים וזעום. ועצתו המגונה שנתקיים בימיו, [דברים כח, סח] "והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחת ואין קונה. ומי הוא שיקנה דבר לאבדו להשמיד ולאבד? והוא קנה את הכל, טף ונשים, בעשרת אלפי ככרי כסף, וטחו עיניו מראות, והיתה אחריתו: ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם".
מבואר, בדברי הרמב"ם, שהמן קנה היהודים בי' אלפי ככר כסף, וכה היתה שנאתו עזה לעם הנצח, עד כדי שהשקיע סכום עצום להשמידם

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 21, 2018 12:41 am

אסתר אכלה את דג השיבוטא
וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים [ב, ט]
בגמ' במגילה [יג, א] דרשו שהאכילה קדלי דחזירי.
ונחלקו בזה רש"י ותוס', האם לא אכלה זאת בפועל, או שמתוך אונסה לא נענשה על אכילת החזיר.
אמנם הבן יהוידע [מגילה, שם] כתב, "מיהו נ"ל בס"ד קדלי דחזירי אינו ר"ל בשר חזיר אלא היה מאכילה מוחא דדג הנקרא שבוטא אכן זה יועיל ליופי ועדון בשר האדם הרגיל בו ".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 21, 2018 12:41 am

בגתן ותרש הצליחו לסלק את הארס
ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ [ב, כג]
בילקו"ש [אסתר רמז תתרנ"ג] דרשו לשון 'וימצא', שבגתן ותרש הצליחו לסלק את הארס מכוסו של המלך, והכניס הקב"ה בנס ארס בכוס המלך, לכבודו של מרדכי.
וז"ל, "ויש אומרים שמעו בגתן ותרש שנאמר למלך והעבירו הנחש [היינו הארס, א.ה.] מן הקיתון, וברא הקב"ה נחש בתוך הקיתון בשביל מרדכי, לכך נאמר ויבוקש הדבר וימצא, אין אומרים וימצא אלא לדבר האבוד ונמצא כענין שנאמר או מצא אבדה".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 21, 2018 12:42 am

מדוע ניתן לפני אסתר דווקא מאכל יהודי
וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים [ב, ט]
איפלגו בגמ' במגילה [יג, א] במאכלה של אסתר, דלדעה אחת האכילה הגי שומר הנשים, מאכל יהודי.
וצ"ב, דכיון שלא נודע מהו ייחוסה, לפי שאין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, אם כן היאך לא חששה אסתר שיוודע הדבר שהינה מעם מרדכי, לפי שאוכלת מאכלים יהודיים.
ואם נאמר, שהגי מעצמו נתן לפניה את אותם מאכלים, הלא תימה שמכל מאכלי שבעים אומות העולם, בחר לתת לפניה דווקא מאכל יהודי.
ויש ליישב, דבמנות הלוי כתב, דהיות ונתגדלה אסתר בביתו של מרדכי והורגלה במאכל יהודי, אם כן אין כל שינוי ופליאה בכך שחפצה אסתר מאכלים יהודיים.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 21, 2018 12:43 am

עצת הנערים היתה בניגוד לדעתו של המן
והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן [ב, ד]
יש לדקדק, מדוע לא נאמר שעצת נערי המלך, הוטבה בעיני 'המלך והשרים', כפי שנאמר לעיל [א, כא] "ויטב הדבר בעיני המלך והשרים".
ויש ליישב, דבמדרש [אסת"ר ד, ו], מובא טעם לכך שהמן קפץ בראש, "על ידי שהיתה לו בת, והיה מבקש להשיאה למלכות".
נמצא, שעצת הנערים לקבוץ את כל הנערות טובות המראה, היתה בניגוד לרצונו של המן, שחפץ להשיא את בתו למלך, ומשום כך לא נאמר שהוטבה העצה אף בעיני השרים, היות והיו הדברים לצנינים בעיני המן.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:22 pm

מה היה תפקידו של המן מלפנים
גידל המלך את המן [ג, א]
בגמ' במגילה [טז, א] מובא, שהמן היה מלפנים ספר בכפר קרצום במשך כ"ב שנה. אמנם בפירוש הרמב"ם למגילה [פ"א וכן בפ"ו] כתב, שהמן היה מימים קדמונים מקיז דם במשך כ"א שנה בארץ הודו.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:22 pm

סגולה לכבוש את השונא באמירת ייחוסו של המן
המן בן המדתא האגגי [ג, א]
מצאתי לבעל האגודה [רבי אברהם אב"ד הובא בשיטת הקדמונים ב"ב צא, א] שכתב בזה, "אבל אני הכותב ראיתי בסיפרי המרכבה דאית בהו קבלה, וכך מצאתי, לחן לפני שלטון, אמור י"ז פעמים אמתלאי בת כרנבו. לכבוש את השונא, אמור י"ז פעמים אמו של המן אמתלי בת עורבתי".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:24 pm

האם המן זמם להרוג אף את המשומדים
ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו וגו' כי הגידו לו את עם מרדכי [ג, ו]
יש לחקור, האם יהודי שהיה משתמד ח"ו, האם על ידי כך היה ניצל מן גזרת להשמיד, להרוג ולאבד. או שאת העם היהודי ביקש המן הרשע לשרש, ודבר זה כולל אף מי שהמיר דתו.
ומצינו בזה מחלוקת במפרשים, בדבריו של בעל החיי אדם [הובא בספר הזיכרון אדרת אליהו, ע' קכז] מצינו,
"עוד י"ל דלכן מסיים עם מרדכי, כי בוודאי מי שירצה להשתמד לא יהיה בכלל הגזירה, ולכן מסיים דוקא עם מרדכי, משא"כ כשכופר בעמו ובאלקיו".

אמנם דעת המשך חכמה [מגיל"א ט, כד] כי גזירת המן כללה גם את עוזבי הדת,
"הנה אחת מפעולות ההשגחה לקיום הדת היא אשר שנאת האומות הוא גדול יותר בעזבם הדת וכו', וכן המן שאמר ודתיהם שונות הרי שהקפיד על הדת, ועצם שנאתו היה להאומה גם בעזבם הדת, לכן אמר כי המן צורר כל היהודים אפילו לעוזבי דת, כי הפיל פור הוא הגורל להומם, פירוש שיעזבו הדת ואחרי זה לאבדם בטרוניה שמחליפים דת צדק, וכמו כל צוררי ישראל בזמנינו במדינות מארקה ורומניא".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' פברואר 22, 2018 12:26 pm

עכו"ם מצווים על מידות רעות
להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז [ג, יג]
יש לדון, האם המן עבר על איסור מידת אכזריות.
יעויין בקובה"ע [ביאורי אגדות ד, ה] שכתב, שעכו"ם מצווה על מידות רעות, עיי"ש.
ויש לתמוה, דהלא אינם כלולים בכלל ז' מצוות ב"נ.
וביאר בזה הגרא"ו, עפ"ד המהרח"ו [שערי קדושה], כי המידות טובות הינם ההקדמה והבסיס לתורה. וא"כ י"ל דגם המידות מחייבות את הב"נ, הגם שאינם חלק מהז' מצוות, היות והתשתית לקיום אותן המצוות שכן נצטוו זהו ע"י מידות טובות.
וביותר יש לדון, דהמן היה מחוייב במצוות כאשה, לפי שהיה עבדו של מרדכי, וראה חומת אנך לחיד"א [אסתר פ"ג], "ויגידו להמן לראות היעמדו דבריו, אשר הוא יהודי וגופו קנוי", ולהלן הבאתי מקורות נוספים לכך. ואם כן פשיטא שהיה מצווה באיסור מידות רעות.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 3:10 pm

רק גדולי ישראל לבשו שקים
שק ואפר יוצע לרבים [ד, ג]
הרמב"ם בפירושו המיוחס למגילה כתב, שלא כל ישראל לבשו את השקים, "ובכל מקום שהגיע כתב המלך וכו', ושקים מוצעים על האפר לגדולי האומה".
אם כן מפרש הרמב"ם, ששק ואפרו הוצע 'לרבים', היינו לגדולים שבישראל

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 3:10 pm

צרת המן היתה הגדולה שבצרות
לדעת מה זה ועל מה זה [ד, ה]
במדרש [אסת"ר ח, ד] מובאת אמירתה של אסתר להגיד למרדכי, "לֵךְ אֱמֹר לוֹ, מִימֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹא בָאוּ לְצָרָה כָּזֹאת , שֶׁמָּא כָּפְרוּ יִשְׂרָאֵל (שמות טו, ב): בְּזֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ, וְשֶׁמָּא כָּפְרוּ בַּלּוּחוֹת, דִּכְתִיב בָּהֶן (שמות לב, טו): מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 3:11 pm

ביאור נפלא היאך הותר למרדכי ללבוש שק ואפר
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר [ד, א]
וברש"י כתב, דבעל החלום הגיד למרדכי את גזירתו של המן.
מצאתי פירוש נפלא בספר 'ויכתוב משה' [פרשת תצוה, לרבי משה ב"ר שמעיה, נדפס בשנת תר"ס], דהנה בילקו"ש [אסתר, רמז תתרנ"ו] מובא משא ומתן בין מרדכי לאסתר שביקשה שיצומו עליה ישראל, "ענה מרדכי ואמר לאסתר, איני יכול לבטל מגלת תענית שכתוב בה מר"ח ניסן ועד יומין י"ח דלא למספד בהון, ואת אמרת גזור תענית בי"ד ובט"ו ובי"ו שקרב עומר התנופה, שלחה ואמרה ליה אתה הוא זקנן של ישראל, אם אין ישראל בעולם מה המצות יפים, אם ישראל אינם למה תורה".
ומעתה קשיא לרש"י, היאך מרדכי עוד קודם שהשיבה לו אסתר בטענה ניצחת, שאם אין ישראל אין תורה ומצוות, אם כן היאך קרע מרדכי את בגדיו ולבש שק ואפר ותענית ביום י"ג בניסן, והלא נקט שבמגילת תענית אסור לצום מר"ח ניסן. ובהכרח, כי מרדכי התגלה לו בחלום גזירת המן, ואם כן מותר לצום תענית חלום, ולא היה כל טענה על מרדכי, ורק כאשר ביקשה אסתר שכלל ישראל יצומו עליה, על כך שאלה מה נעשה עם מגילת התענית שאוסרת להתענות, והשיבה אסתר את שהשיבה, ואם כן מובן מה הכריח את רש"י שדווקא בעל החלום הוא זה שגילה למרדכי, ודפח"ח.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' פברואר 23, 2018 3:11 pm

היאך כלולים חמשה חומשי תורה במילים מזה ומזה
לדעת מה זה ועל מה זה [ד, ה]
בגמ' מגילה [טו, א], "לדעת מה זה ועל מה זה, אמר רבי יצחק שלחה לו שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורה, דכתיב בהן [שמות לב, טו] מזה ומזה הם כתובים".
והנה יש להקשות, דהלא בכתוב נאמר מטבע לשון זה, כלפי עשרת הדברות, "ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים" .
ואם כן, היאך נרמז בזה שעברו ישראל על כל חמשה חומשי תורה.
ויש לבאר, דהנה כתב רש"י [שמות כד, יב] בשם הרס"ג, כי עשרת הדברות כוללים את כל התורה .
ומעתה אתי שפיר, דהגם שנקטה אסתר במטבע לשון הנאמר על עשרת הדברות, מכל מקום שאלתה היתה האם עברו ישראל על חמשת חומשי התורה, הכלולים בי' הדברות.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' פברואר 24, 2018 11:46 pm

המן תכנן את הריגתו של מרדכי ביסורים
ויטב הדבר בעיני המן ויעש העץ [ה, יד]
בפירוש הרמב"ם למגילת אסתר, מצינו שהמן לא הסתפק בתלייתו של מרדכי על העץ, אלא חיפש להמיתו במיתה משונה, וז"ל, "והיה מחפש עץ שארכו חמשים אמה וכו', ויביאו את הנגרים ואת הנפחים שיעשו בו חצים כדי להאריך בהם את ענוייו ולאחר את מותו, ויבואו גם יורי הקשת ויורי הרמחים, וישמחו בשמחתו כל אותה הלילה".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' פברואר 24, 2018 11:46 pm

זרש היתה החכמה מכל יועציו של המן
ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו [ה, ג]
חז"ל במדרשם [אסת"ר ט, ב] אמרו, "וַיָּבֵא אֶת אֹהֲבָיו וְאֶת זֶרֶשׁ אִשְׁתּוֹ וגו' (אסתר ה, ג), וּבְכֻלָּם לֹא הָיוּ יוֹדְעִים לָתֵת עֵצָה כְּזֶרֶשׁ אִשְׁתּוֹ , שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁלשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה בַּעֲלֵי עֵצָה, כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' פברואר 24, 2018 11:47 pm

עלייתו של המן לגדולה היתה מחמת ריבוי עשרו ובניו
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך [ה, יא]
יש להבין, מדוע מכליל המן בדבריו את פרשת גדולתו ורוממותו ע"י המלך, בד בבד, עם כבוד עושרו ורוב בניו, ומה שייכות יש בין הדברים.
ויש לבאר היטב, עפ"ד המדרש [אסת"ר ז, ה] שהסיבה בעבורה גידל המלך את המן הרשע, היה זה בעבור ריבוי ממונו, וכבוד בניו, וז"ל המדרש, "רבי פנחס אמר, שני עשירים עמדו בעולם, אחד לישראל ואחד לעובדי כוכבים, ולא עמד להם ממונם אלא לרעתם, קרח בישראל וכו', והמן בעובדי כוכבים, לקח אוצרות מלכי יהודה. וכיון שראה המלך את עשרו ועשרת בניו לפניו שרים, עמד וגדלו ורוממו, הדא הוא דכתיב אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו".
נמצינו למדים, כי סיבת גדולתו של המן ע"י המלך, היתה מחמת רוב עושרו, ועשרת בניו שהיו משרי המלך.
אם כן מובן, מדוע המן משלב בדברי עלייתו לגדולה את כבוד עושרו ורוב בניו, מחמת שהמה היו הסיבה לכך שהמלך חפץ ביקרו, ואם כן סיבות אלו קיימות ועומדות, ומשכך וודאי שהמלך ימשיך לנשאו ולרוממו.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' פברואר 24, 2018 11:48 pm

האדם נמצא היכן שמחשבותיו נתונות
וכל זה איננו שוה לי [ה, יג]
המהר"ל באור חדש [ה,יג] כתב, "נראה דלאו דוקא שהיתה חקוקים על לבו, רק כי היו כל גנזיו תמיד בלבו, והיה לבו תמיד על עושרו, ולא סר מחשבתו מן האוצרות של כסף, ומלמד לך כי אוהב כסף היה תמיד".
יש לבאר בזה, עפ"י מה שכתב בצוואת הריב"ש [לבעל שם טוב], "תיכף כשיחשוב בעולם העליון הוא בעולמות עליונות, שכמו שאדם מחשב שם הוא".
הרי שיסד הבעש"ט, שבמקום ששכלו של אדם שואף ואפוף מחשבות, ניצב הוא בעצם ישותו במקום מחשבתו.
ואם כן המן שהיה בכל מאודו דבוק בממונו אשר לא סרה מחשבתו ממנו, נחשב הדבר כי אוצרות ממונו היו בליבו אשר הוא חלק מעצמיותו של המן הרשע, ולכך יכל להצביע כנגד ליבו היות ונמצא הוא במקום אוצרות ממונו.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 10:02 am

מדוע נדדה שנת המלך
בלילה ההוא נדדה שנת המלך [ו, א]
בילקוט שמעוני [אסתר רמז תתרנז] איתא, "באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למלאך שממונה על השינה, בני בצרה והרשע הזה ישן על מטתו לך ונדוד את שנתו, באותה שעה ירד המלאך ונדד שנתו של אחשורוש, וחבטו בקרקע שס"ה פעמים , והיה המלאך עומד על גבו ואמר: כפוי טובה, כפוי טובה, עמוד ועשה טובה למי שעשה אתך טובה".
אמנם במדרש [אסתר רבה, י, א] נראה שהקיץ המלך משנתו מחלום אחר, "וְנָדְדָה שְׁנַת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, שֶׁרָאָה בַּחֲלוֹמוֹ אֶת הָמָן שֶׁנָּטַל סַיָּף לְהָרְגוֹ, וְנִבְהַל וְהֵקִיץ מִשְׁנָתוֹ, וְאָמַר לְסוֹפְרָיו הָבִיאוּ סֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת לִקְרוֹת וְלִרְאוֹת מַה שֶּׁעָבַר עָלָיו".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 10:03 am

שמו של הסוס אשר רכב עליו המלך
וסוס אשר רכב עליו המלך [ו, ח]
בתרגום שני כתוב מהו שמו של הסוס "די שמיה שפרנז" .

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 10:04 am

האם להמן היה דין עבד כנעני או נחשב כעכו"ם
ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו [ו, יא]
בגמ' במגילה [טז, א] מתואר בהרחבה, שהמן סיפר ורחץ את מרדכי והלבישו בלבוש מלכות, לאחר מכן ביקש ממרדכי שיעלה לרכב על הסוס, השיב לו מרדכי, כי הינו חלש מהתענית, התכופף המן ועלה מרדכי על גבו ובעט בו, שאלו המן, והלא כתיב 'בנפול אויבך אל תשמח', השיב לו מרדכי דפסוק זה נאמר על ישראל, ואולם בדידכו כתיב 'ואתה על במותימו תדרוך'.
ויש לתמוה מכאן, על יסודם של כמה מן המפרשים, כי המן היה לו דין יהודי מאחר שהטבילו מרדכי לעבדות, וכפי שכתב החיד"א בספרו חומת אנך [אסתר פ"ג], "ויגידו להמן לראות היעמדו דבריו, אשר הוא יהודי וגופו קנוי", וכן מובא בחת"ס [שיר מעון, מגיל"א].
ולכאורה, מדברי הגמ' במגילה נראה בעליל כי להמן היה דין של נכרי, ולא של ישראל וכפי שבעט מרדכי בהמן, וצ"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' פברואר 26, 2018 10:04 am

אסתר אסרה את הבלנים בשם קודש
ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וירכב את מרדכי היהודי [ו, יא]
בגמ' [מגילה טז,א] מובא, כי מרדכי אמר להמן שאין נאות ללבוש לבוש מלכות, ללא שירחץ את בשרו ויגלח מחלפות ראשו, "שדרה אסתר ואסרתינהו לכולהו בי בני ולכולהו אומני [היינו, ששלחה אסתר ואסרה את כל הספרים והבלנים שלא יעשו את אומנותם], עייליה איהו לבי בני ואסחיה ואזיל ואייתי זוזא מביתיה וקא שקיל ביה מזייה [כלומר, המן בעצמו הוצרך לרחוץ ולגלח את מרדכי]".
הקשו בזה, היאך אסתר שלחה צו מלכותי לאסור את כל בעלי האומנות של ספרות ובלנות, והלא עי"כ יוודע שהיא יהודיה וקרובתו של מרדכי.
ואסתר הלא טרחה שלא יוודע שהיא יהודיה, כפי שדרשו בגמ' מגילה [טו,ב] לאחד הטעמים, "מה ראתה אסתר שזימנה את המן [למשתה] וכו', ר' יהודה אומר כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית".
ויש ליישב על פי חידושו המופלא של הגאון בביאורו, דהקשה עוד בזה, דתמוה הלא היו להמן בנים הרבה ועבדים ומדוע לא ציוה שהם ירחיצו וילבישו את מרדכי .
אלא, שאסתר אסרה בשם מיוחד, את כל היודעים במלאכת המרחץ והספרות, כפי שמצינו בגמ' בשבת [פא,ב] לגבי ההיא מכשפה שאסרה את הספינה בשם טומאה, והחכמים שהיו בספינה אמרו שם טהור והתירו את הספינה, ואם כן היות ואסרה אסתר את כל בעלי המלאכה בשם המיוחד לכך לא יכלו עבדי המן לרחוץ את מרדכי.
ומעתה מיושב היטב, דמאחר ואסתר אסרה את הבלנים ע"י שם טהרה, לא נודע הדבר שהינה אוהבת את מרדכי ומזרע היהודים.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 28, 2018 4:08 am

המן ובניו נהרגו ע"י כיתת יורים
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי [ז, ו]
בפירוש הרמב"ם [פ"ח] כתב, "וצוו את היורים לירות בו אבן, כדי שייארכו יסוריו ולא ימות מיד, ותלו את בניו עמו. וכוונו היורים לירות על לבו ולב בניו בבת אחת, ויפתחו עליו אחד עשר יורים, וכשירה כל אחד, כיון ללב כל אחד מהם ויצאו אחת עשרה נשמות בפעם אחת" .

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 28, 2018 4:09 am

מהיכן היה העץ
ויתלו את המן על העץ אשר הכין לו [ז, י]
בפרקי דרבי אליעזר [פרק נ'] מבואר, שהמן נתלה על עץ מבית קדשי הקדשים שהיה נתון בביתו.
ובילקוט שמעוני [אסתר, רמז תתרנו] מבואר, שהיה העץ מתיבתו של נח, "והיה המן חוזר ומבקש קורה של חמשים אמה ולא מצאה, אלא קורה שהיתה בתוך ביתו, לפי שהיה בנו פרשנדתא הגמון בקרדוניא ונטל נסר אחד מתיבותא של נח שהיה ארכו של נסר חמשים אמה".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 28, 2018 4:09 am

הטעם שכיסו המשרתים את פניו של המן
ופני המן חפו [ז, ח]
פירש האבן עזרא [נוסח א, וכעי"ז בנוסח ב'], 'חפו' המשרתים, והטעם כסו פניו כי כן משפט מלכי פרס שיכסו עבדי המלך, פני מי שכעס עליו המלך שלא יראנו עוד המלך, וזה דבר ידוע בספרי פרס".
נראה לבאר, בטעם הדבר שכיסו מלכי פרס את פני מי שעורר את כעסו של המלך, על פי מה שכתב האורחות צדיקים [שער הכעס], "וגם לא יראה בפניו של אדם שכועס עליו, אלא ידבר עמו בלא ראית פניו, ואז יבריח הכעס מלבו".
מבואר, שכאשר האדם אינו רואה את מי שכועס ומקפיד עליו, דבר זה מיישב את דעתו ומסיר את חמתו .
ואם כן, לכך היה מנהגם של מלכי פרס, לכסות את פני מי שכעסו עליו, וע"י כך תוסר חמתם, כיון שלא יראו את פניו.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 28, 2018 4:10 am

האם העץ שנתלה עליו המן היה אותו עץ שהכין למרדכי
ויאמר חרבונא אחד מן הסריסים גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי היהודי וגו' עומד בבית המן ויאמר המלך תלוהו עליו [ז, ט]
הנה, בפשוטו ידוע ומפורסם, כי המן נתלה על העץ אשר הכין למרדכי.
ואולם בדברי התרגום נראה לכאורה, שנתלה הוא על עץ אחר, "ואמר חרבונא חד מן רבניא קדם מלכא, ברם הא קיסא די זמן המן למצלב ית מרדכי דמלל טבא בגין מלכא ועל ידוי אשתזיב מקטול, והא קיסא קאם בבית המן, כען אין על מלכא שפיר, יתנסח אע מן ביתיה וזקיף יתמחי עלוהי רומיה חמשין אמין, ואמר מלכא אזילו צליבו יתיה עלוהי".
משמע לפום ריהטא, כי אמר חרבונא לקחת עץ אחר מביתו של המן שגובהו חמישים אמה ולתלותו עליו, ומשמע שלא נתלה המן על אותו עץ – קיסא אשר תיקן והכין למרדכי, וצ"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 28, 2018 5:01 pm

עדותו של המן הרשע
ודתיהם שונות מכל עם [ג, ח]
ישנה עדות של המן הרשע, על מנהגם של ישראל בתורה בימות קדם, דאף כאשר עסקו לפרנסתם בימי אחשורוש, מכל מקום היו עמלים בתורה עד מחצית היום, וכפי שמביא זאת הרמב"ם [בפירושו למגיל"א ג, ח], כי בתוך הדילטוריא על ישראל אמר המן, "וכשכבר קם אחד מבעלי המלאכה שלהם לעבוד, אינו פותח את חנותו אלא בצהרי היום אחר שיבוא מתפלתו ולימודו".
וכידוע הרא"ש [ע"ז ה, יא] פוסק הלכה על פי עדותו של המן הרשע, ומביאו החת"ס [שו"ת יו"ד ח"ב סי' צד] לסימוכין בהלכה.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' פברואר 28, 2018 5:02 pm

הנחמה שניחם יוסף את אחיו
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וגו' [ח, טו]
מצאתי בשו"ת חינוך בית יהודה [קונטרס ויכוח יוסף והשבטים, פרק יח], דביאר באופן נפלא את דברי הגמ' [מגילה טז, א], דכאשר יוסף התוודע לאחיו כתיב בקרא, לכלם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן חמש חליפות שמלות, ופריך הש"ס, אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו, דהלא בשביל משקל ב' סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף נתקנאו בו אחיו [וע"ע שבת י,ב], ומשני, רמז רמז לו שעתיד לצאת ממנו איש שיצא מלפני המלכות בה' לבושים דכתיב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וגו'.
והקשה החינוך בית יהודה, דהלא השתא הקנאה כפולה הן מצד יתרון הבגדים והן מצד שניבא שיזכה בנימין לבן חשוב כמרדכי, יותר מאשר שאר השבטים שלא ניחמם בזרע מעליא שיצא מהן.
ומיישב, דכאשר התוודע יוסף אזי גילה, שמה שהתנכר אליהם היה זה על מנת להקל מצער הגלויות, ובכללם היא צרת המן במלכות מדי, ולפיכך אמר לאחיו ועתה אל תעצבו כי מכרתם האותי הנה כי למחיה וגו', ולהחיות לכם לפליטה גדולה, היינו להקל מעול הגלויות.
וחשש יוסף שמא יוודע לאחיו ע"י נביא, שיבוא צרת המן לדורות שבאה דווקא בגלל מכירת יוסף, כפי שאיתא במדרש [אסת"ר ז, כה] הם מכרו אחיהם מתוך מאכל ומשתה, לפיכך נמכרו בימי המן מתוך מאכל ומשתה, ואם כן יעצבו על מכירת יוסף.

רוצה לעיין
הודעות: 72
הצטרף: ד' אפריל 02, 2014 11:45 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי רוצה לעיין » ה' מרץ 01, 2018 1:55 am

בספר הנפלא מביא את הקושיא הידועה איך גילה מרדכי את דברי בגתן ותרש והלא עבר על לא תחנם לא תיתן להם מתנת חינם
וישב בטוטו"ד
אמנם זה זמן זמנים טובא תמהתי על קושיא זאת, הלא מרדכי היה יושב בשער המלך והיה לו דין שומר, וכשומר עשה מלאכתו נאמנה.
וכי יבא איש וישאל איך יעקב אבינו ע"ה מסר נפשו על צאנו של לבן ועשה יותר מכדי חובתו והלא עבר על לא תחנם??? אתמהה

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 01, 2018 10:17 pm

רוצה לעיין כתב:בספר הנפלא מביא את הקושיא הידועה איך גילה מרדכי את דברי בגתן ותרש והלא עבר על לא תחנם לא תיתן להם מתנת חינם
וישב בטוטו"ד
אמנם זה זמן זמנים טובא תמהתי על קושיא זאת, הלא מרדכי היה יושב בשער המלך והיה לו דין שומר, וכשומר עשה מלאכתו נאמנה.
וכי יבא איש וישאל איך יעקב אבינו ע"ה מסר נפשו על צאנו של לבן ועשה יותר מכדי חובתו והלא עבר על לא תחנם??? אתמהה


תירוץ יפה, אולם מניין למר כי מרדכי ישב בשער המלך בתור שומר, הן אמת שכן יש משמעות בחז"ל [כפי שהובא בקונטרס] אולם ההבנה הפשוטה, לא היתה כן, אלא דזה היה שררה שהינו מיושבי שער המלך.
אפריילעכן פורים' / שושן פורים

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 01, 2018 10:18 pm

אביו של המן הוריש לו את מקצוע הספרות
המן בן המדתא האגגי [ט, כד]
בגמ' מגילה [טז, א] מובא, שהמן היה ספר כ"ב שנה ב'כפר קרצום', והמן לקח את מספריו.
אמנם במדרש [אסת"ר י, ד] מבואר, כי כבר אביו של המן היה ספר, והוא הוריש לו את מקצוע הספרות, "אֲמַר לֵיהּ וּבְהַהִיא שְׁאֵילִית לָךְ לֵית אֲנָא חַכִּים לַאֲבוּי דְּהַהוּא גַבְרָא בַּלָּן וְסַפָּר בִּכְפַר קַרְיָינוּס, וְאַתְּ מַשְׁכַּחַת מָאנֵי סַפָּרָא דִידֵיהּ".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 01, 2018 10:18 pm

שמיעת החזקוני את עשרת הדברות בחזיון הלילה
קימו וקבלו היהודים [ט, כז]
ובגמ' [שבת פח, א] דרשו ממילים אלו, שהדר קיבלוה מאהבה, בימי מרדכי ואסתר, מאהבת הנס [רש"י].
דבר פלא כתב החזקוני [הקדמתו לפירוש התורה] בלשון קודשו, "בנפשי נשבעתי: אני חזקיה, כי בחלומי שמעתי, קול אלהים מדבר עשרת הדברים, בנעם קול דממה לארץ ולדרים".

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 01, 2018 10:19 pm

אבלי ציון וירושלים אינם מתאבלים בפורים
ועשה אותו יום משתה ושמחה [ט,יז]
במור וקציעה [סימן תרצה ] כתב בזה"ל, "נ"ל שאין צריך להזהר בסעודת פורים לעשות זכר לאבלות ירושלים, כיון דחייב לבסומי בפוריא עד דלא ידע כו'".
והראוני סמך נפלא לדבריו, שאין דין לזכור את חורבן ירושלים בסעודת הפורים, דהנה איתא במדרש לקח טוב [אסתר ט, כח] "וימי הפורים האלה לא יעברו. אפילו לימות המשיח: וזכרם לא יסוף מזרעם. אפילו אבילי ציון וירושלים ששים ושמחים בהם, ורוחצים ומתכסים לבנים".
הרי שאין דין אבילות וזכירת חורבן הבית במשתה הפורים.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מגילת אסתר תשע"ח - שירת הלוי (להורדה)

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 01, 2018 10:20 pm

את מעלת חודש אדר ניתן להרגיש בחוש
והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה [ט, כב]
בגמ' סנהדרין [יח, ב] איתא, "הנך שלשה רועי בקר דהוו קיימי, ושמעינהו רבנן דקאמרי; חד אמר: אם בכיר ולקיש כחדא יינץ - דין הוא אדר, ואם לאו - לית דין אדר. וחד אמר: אם תור בצפר בתלג ימות, ובטיהרא בטול תאינה ידמוך, ישלח משכיה - דין הוא אדר, ואם לאו - לית דין אדר. וחד אמר: אם קידום תקיף לחדא יהא, יפח בלועך נפיק לקיבליה - דין הוא אדר, ואם לאו - לית דין אדר".
וביאר בזה דברים נפלאים במהרש"א [ח"א סנהדרין, שם], "הנך ג' רועי בקר כו' ח"א אם בכיר כו'. מייתי מג' רועי בקר שכל ג' הנפשות שהם טבעית חיונית נפשית הם מרגישים בעת אדר, שהצנה והחום שולטים בו, ולזה הביא דחד רועה אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ כו' הוא כח טבעי הצומח, וחד אמר אם תור בצפר תלג כו' הוא כח הבהמה, וח"א אם קידום כו' יפח בלועך כו', כח האדם הנפשי אשר בו נשמת רוח חיים, וק"ל".
הרי שחודש אדר יפה כוחו, הן בנפש הטבעית, החיונית והנפשית.
ויש לציין את דברי הגאון בפירושו למגיל"א, כי מתחילה היה חודש אדר מכוון ע"פ המזלות, כנגד עם ישראל, והקב"ה היפך את מזל חודש אדר לטובה לעם ישראל כנגד המזלות.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

גאווה... גאווה... גאווה...

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' מרץ 03, 2018 7:49 pm

ישמעו רבותי, רעיון נפלא! אקטואלי ביותר,
לא מזמן קראנו את מגילת אסתר החשובה כאמיתה של תורה.
ובשער המגילה, כאשר אחשורוש בגילופין מצווה הוא להביא את ושתי המלכה לפניו בכתר מלכות, ושתי שאף היא חפצה לבוא, דא עקא, שגדל לה זנב או צרעת פרחה במצחה.
שולחת ושתי למלך דברים הגיוניים, תשמע, אתה הולך להפסיד מזה, אם יראו אותי יפה, יהרגו אותך ויקחו אותי. ואם אהא כעורה תתבזה בעיני כל.
אחשורוש השוטה אינו מגיב, רמזתו ולא נרמז עקצתו ולא נעקץ כלשונם של חז"ל באסת"ר.
ואז מתחילה הארטילריה הכבדה, בר אהרוריא דאבא, שומר הסוסים, אבא היה שותה אלף כוסות ולא היה משפיע עליו, בעוד שאותך כוסית ברונפן כבר מוציאה משיקול הדעת, והסוף ידוע.
נתאר לעצמינו חישוב מסלול מחדש, ושתי שולחת בשקט בשקט למלך, בעלי המלך, אני מאוד רוצה לבוא, יש לי בעיה קטנה שיש לי צרעת וזנב, אני לא יכולה להגיע כעת, אעשה את רצונך בפעם אחרת.
מה היתה התוצאה? מסתבר שאחשורוש היה מסכים לטענותיה, וממילא צורת הדברים היתה משתנה לחלוטין, שכן במפרשים מבואר שאחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, היה זה מפני שהוא סיבב לכך שהגיעה אסתר, ואולם אם ושתי לא היתה נהרגת, אסתר מנלן, והמן היה ממשיך להיות ספר בכפר קרצום, ולגלח מחלפות ראשם של הרבה אנשים עד יום מותו.
אבל אם כן נשאלת השאלה, מדוע באמת לא עשתה כן ושתי, ותחת לומר שרוצה לעשות אולם יש לה נבצרות זמנית, אומרת היא שאינה רוצה לבוא מטעמים הגיוניים, ולאחר מכן באופן יותר תקיף.
התשובה היא לימדנו מרן הגראי"ל זצוק"ל, במילים הפשוטות והגאוניות כאחת, גאווה... גאווה... גאווה...


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים