מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

חובת בשר בפורים

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ב' פברואר 26, 2018 12:50 pm

ברמב"ם כתוב שחובת סעודת פורים לאכול בשר, למה אין מקפידים על זה?

דרומי
הודעות: 4933
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי דרומי » ב' פברואר 26, 2018 12:52 pm

אולי כי הפוסקים שאחרי הרמבם לא הביאו זאת. ראה נימוקי או"ח - מונקאטש - סימן תרצה. [אבל להעיר שלגבי משלוח מנות מוזכר בשו"ע סי' תרצה ס"ד "בשר"].

ליבא לתיובתא
הודעות: 116
הצטרף: ד' מרץ 28, 2012 6:20 pm

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ליבא לתיובתא » ב' פברואר 26, 2018 12:58 pm

אלו דברי רבינו יהודה הכהן אלכלאץ זלה"ה מפאס, שעדיין בכת"י, בספרו עיר חדשה:

ראיתי לבאר ענין אחד שמזלזלים בו הרבה מבני עמינו בענין שמחת פורים שסומכים על אכילת תרנגולים, ונ"ל פשוט דמי שאינו אוכל בשר בסעודת פורים לא קיים המצוה דכתיב ימי משתה ושמחה, וקי"ל [פסחים קט.] אין שמחה אלא בבשר ושמחת עופות אינה שמחה, וכדתנן בחגיגה [א ד] ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות וכו' אבל לא בעופות וכו' ע"ש, ואע"ג דתניא בפסחים [שם] ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שב"ה קיים אין שמחה אלא בבשר ובזמן שאין ב"ה קיים אין שמחה אלא ביין, היינו מדאורייתא אבל מדרבנן אף בזמן שאין ב"ה קיים חייב בבשר, ולפ"ז ניחא מאי דפסק הרמב"ם בהלכות י"ט [ו יח] דאף בזמן הזה מצוה לאכול בשר והוא הפך מברייתא דר"י בן בתירא, וכבר תמה עליו הכ"מ, ולפי מאי דאמרן ניחא. וראיה נמי מההיא דפסק מרן בהלכות מגילה [תרצו ז] דיש מי שאומר דאונן מותר בבשר ויין דלא אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים דאורייתא ע"ש, ואי אמרת דבזמן הזה אין שמחה בבשר מאי עשה דרבים איכא, אלא מחוורתא כדאמרן. והשתא ניחא דכתיב משתה ושמחה, דאם פירוש שמחה היינו שמחת יין הרי כתיב משתה, אלא ודאי דכשתיקן מרדכי לשמוח תקן להם בשר ויין, והיינו פירוש שמחה, דמדרבנן חייבים לשמוח בבשר אף בזמן הזה ולכן אונן מותר לאכול בשר בסעודת פורים מאחר שהם דברי קבלה דחשיב כדברי תורה אבל בשאר ימים טובים אע"ג שחייב לאכול בשר מדרבנן אם הוא אונן אסור דלא דברי קבלה נינהו כן נ"ל פשוט וברור וק"ל.

בשר בפורים.png
בשר בפורים.png (1.78 MiB) נצפה 2199 פעמים

חלמישצור
הודעות: 1555
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' פברואר 26, 2018 1:52 pm

ראשית 'בשר' בלשונות הרמב"ם כולל לא פעם בשר עוף ובשר בהמה. שנית, מניין שאין מקפידין?

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ב' פברואר 26, 2018 9:12 pm

כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,
בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ג' פברואר 27, 2018 6:48 pm

ביליצר כתב:כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,

בהמשך כתוב יצאו עופות שאין בהם שמחה

בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ג' פברואר 27, 2018 6:49 pm

ביליצר כתב:כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,
בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]


מי שיש לו יותר שמחה בעוף (בתנאי שיש לו מסורת ואינו מורכב עם הבלתי נודע) ברור שפטור

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ג' פברואר 27, 2018 6:56 pm

מלבב כתב:
ביליצר כתב:כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,

בהמשך כתוב יצאו עופות שאין בהם שמחה

בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]???????????????????????????????????????????????
כבודו יכול להסביר מה רוצה,שואל, ב2 ההודעות אחרונות?

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ג' פברואר 27, 2018 7:02 pm

ביליצר כתב:
מלבב כתב:
ביליצר כתב:כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,

בהמשך כתוב יצאו עופות שאין בהם שמחה

בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]???????????????????????????????????????????????
כבודו יכול להסביר מה רוצה,שואל, ב2 ההודעות אחרונות?

חשבתי שאתה חכם שמבין ברמז, כי אתה תמיד כותב בקיצור.

מה שאני אומר זה שאתה הבאת ראיה שגם בעוף יש שמחה רק זה גזירת הכתוב שצריך להיות דומה לחגיגה, על זה אמרתי שכתוב מפורש שאין שמחה בעופות ( ובודאי לא בעופות שאין עליהם מסורת וידוע שהרכבו עם הבלתי נודע) אבל אני מסכים שמי שחביב עליו עופות יותר מבשר ( ולא נגעל מחשש תערובת עופות טמאים שיש בעופות המצויים) וודאי יוצא ידי חובה בעופות.

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ג' פברואר 27, 2018 7:22 pm

מלבב כתב:
ביליצר כתב:כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,
בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]


מי שיש לו יותר שמחה בעוף (בתנאי שיש לו מסורת ואינו מורכב עם הבלתי נודע) ברור שפטור


כתבתם כאן דפטור ,ולהלן כתבתם דיוצא ,[הכונה אולי לחלק בין פורים ליום טוב ]
עכ"פ הרי לא כתוב באף מקום דאין שמחה בעופות הלא כן?

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ג' פברואר 27, 2018 9:26 pm

כמו שנשים יוצאים בבגדי צבעונים, וקטנים בקליות ואגוזים ולא חייבים בבשר כמבואר ברמב״ם הלכות יום טוב.
מפורש שם בגמרא חגיגה שאין שמחה בעופות, והכוונה לסתם בני אדם שמעדיפים בשר בהמה, אבל אנשים שחביב עליהם בשר עוף וודאי שיוצאים בבשר עןף

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ג' פברואר 27, 2018 10:07 pm

מלבב כתב:כמו שנשים יוצאים בבגדי צבעונים, וקטנים בקליות ואגוזים ולא חייבים בבשר כמבואר ברמב״ם הלכות יום טוב.
מפורש שם בגמרא חגיגה שאין שמחה בעופות, והכוונה לסתם בני אדם שמעדיפים בשר בהמה, אבל אנשים שחביב עליהם בשר עוף וודאי שיוצאים בבשר עןף


הגמרא רק אומרת שאין יוצאין בו דאינו דומה לחגיגה,לא שאין שמחה בעופות,עיין שם דף ח

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ד' פברואר 28, 2018 8:34 am

ביליצר כתב:
מלבב כתב:כמו שנשים יוצאים בבגדי צבעונים, וקטנים בקליות ואגוזים ולא חייבים בבשר כמבואר ברמב״ם הלכות יום טוב.
מפורש שם בגמרא חגיגה שאין שמחה בעופות, והכוונה לסתם בני אדם שמעדיפים בשר בהמה, אבל אנשים שחביב עליהם בשר עוף וודאי שיוצאים בבשר עןף


הגמרא רק אומרת שאין יוצאין בו דאינו דומה לחגיגה,לא שאין שמחה בעופות,עיין שם דף ח

בגמרא שלך לא מופיע הקטע הזה בעמוד ב'?
"רב אשי אמר מושמחת נפקא יצאו אלו שאין בהן שמחה"

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ד' פברואר 28, 2018 3:37 pm

מלבב כתב:
ביליצר כתב:
מלבב כתב:כמו שנשים יוצאים בבגדי צבעונים, וקטנים בקליות ואגוזים ולא חייבים בבשר כמבואר ברמב״ם הלכות יום טוב.
מפורש שם בגמרא חגיגה שאין שמחה בעופות, והכוונה לסתם בני אדם שמעדיפים בשר בהמה, אבל אנשים שחביב עליהם בשר עוף וודאי שיוצאים בבשר עןף


הגמרא רק אומרת שאין יוצאין בו דאינו דומה לחגיגה,לא שאין שמחה בעופות,עיין שם דף ח

בגמרא שלך לא מופיע הקטע הזה בעמוד ב'?
"רב אשי אמר מושמחת נפקא יצאו אלו שאין בהן שמחה"


הרב מלבב הייתי בטוח שזו ראיה שלך ופספסו הרב מפאס כי לא הזכיר את שם המפורש ויתירה מכאן דאי אין זה תלוי כלל בקרבן אלא בשמחה מאי שנא זמן הבית ,ואי משום דכתיב ושמחת בחגך דמשמע דעדיין תלוי בזמן שיש קרבן א"כ למה עדיין יוצא בזמה"ז מדאורייתא ביין ?ועוד דהרב מפאס בא לפרש עפ"ז את דעתו בדעת הרמבם עיי"ש ,וקצת תימה דלא הזכיר כלל את דעת הרמב"ם המפורש בחגיגה ב י ,,אבל אין יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח.
והנה כבודו כתב דדין הוא לזה שאוהב בשר ומתפשר בעוף אבל מי שאינו אוהב אלא עוף יוצא ולא סבר דבטלה דעתו ודין הוא דנמנו וגמרו ובזה בא לתת לי סייעתא ,וצא"ע

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ד' פברואר 28, 2018 5:15 pm

ביליצר כתב:
מלבב כתב:
ביליצר כתב:
הרב מלבב הייתי בטוח שזו ראיה שלך ופספסו הרב מפאס כי לא הזכיר את שם המפורש ויתירה מכאן דאי אין זה תלוי כלל בקרבן אלא בשמחה מאי שנא זמן הבית ,ואי משום דכתיב ושמחת בחגך דמשמע דעדיין תלוי בזמן שיש קרבן א"כ למה עדיין יוצא בזמה"ז מדאורייתא ביין ?ועוד דהרב מפאס בא לפרש עפ"ז את דעתו בדעת הרמבם עיי"ש ,וקצת תימה דלא הזכיר כלל את דעת הרמב"ם המפורש בחגיגה ב י ,,אבל אין יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח.
והנה כבודו כתב דדין הוא לזה שאוהב בשר ומתפשר בעוף אבל מי שאינו אוהב אלא עוף יוצא ולא סבר דבטלה דעתו ודין הוא דנמנו וגמרו ובזה בא לתת לי סייעתא ,וצא"ע

אני מכיר תודה לכבודו שמחשיב אותי לחכימא שדי לו ברמיזא, אבל לצערי לא ממש כך הוא הדבר, ואני צריך שתפרש יותר אם זה לא ממש קשה לך.

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ד' פברואר 28, 2018 8:14 pm

אני מכיר תודה לכבודו שמחשיב אותי לחכימא שדי לו ברמיזא, אבל לצערי לא ממש כך הוא הדבר, ואני צריך שתפרש יותר אם זה לא ממש קשה לך.[/quote]
אין הדבר תלוי אלא בי,
הייתי בטוח שהראיה שכבודו מביא מרב אשי ,שלך היא, והרב מפאס פיספסו ,אבל לא כן הדבר כנראה וראה והתכוין אף לזה.
שאלתי אם נלך ע"פ דברי רב אשי דאינו תלוי בקרבן אלא בשמחה גרידא ,א"כ מאי שנא זמן הזה מזמן המקדש דזה דרבנן וזה דארייתא ,
והרי זה ברור דעדיין מקיימים שמחה דאורייתא על ידי שתיית יין ומאי שנא בשר,
וקצת תמהתי דלא הביא הרב מפאס את דברי הרמבם המפורשים ,,אבל אין יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח,,
וע"כ צריך לומר דמכיון דדברי רב אשי הם מושמחת בחגך =פרשת קרבן ,השמחה עדיין תלויה בבשר קרבן ,ויין נלמד מהפסוק דיין ישמח לבב אנוש ,וכ"ז משום דקשה לומר שהרמב"ם חולק על דברי רב יהודה דאין בזמן הזה בשר דאורייתא ,וצ"ב וצ"ע
עוד כתבתי דהנה כבודו כתב דדין הוא לזה שאוהב בשר ומתפשר בעוף אבל מי שאינו אוהב אלא עוף יוצא ולא סבר דבטלה דעתו אצל כל אדם ודין הוא כדנמנו וגמרו דדוקא בשר ובזה בא לתת לי סייעתא למה שכתבתי לגבי עוף ,וצא"ע.

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ד' פברואר 28, 2018 9:45 pm

ביליצר כתב:אני מכיר תודה לכבודו שמחשיב אותי לחכימא שדי לו ברמיזא, אבל לצערי לא ממש כך הוא הדבר, ואני צריך שתפרש יותר אם זה לא ממש קשה לך.

אין הדבר תלוי אלא בי,
הייתי בטוח שהראיה שכבודו מביא מרב אשי ,שלך היא, והרב מפאס פיספסו ,אבל לא כן הדבר כנראה וראה והתכוין אף לזה.
שאלתי אם נלך ע"פ דברי רב אשי דאינו תלוי בקרבן אלא בשמחה גרידא ,א"כ מאי שנא זמן הזה מזמן המקדש דזה דרבנן וזה דארייתא ,
והרי זה ברור דעדיין מקיימים שמחה דאורייתא על ידי שתיית יין ומאי שנא בשר,
וקצת תמהתי דלא הביא הרב מפאס את דברי הרמבם המפורשים ,,אבל אין יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח,,
וע"כ צריך לומר דמכיון דדברי רב אשי הם מושמחת בחגך =פרשת קרבן ,השמחה עדיין תלויה בבשר קרבן ,ויין נלמד מהפסוק דיין ישמח לבב אנוש ,וכ"ז משום דקשה לומר שהרמב"ם חולק על דברי רב יהודה דאין בזמן הזה בשר דאורייתא ,וצ"ב וצ"ע
עוד כתבתי דהנה כבודו כתב דדין הוא לזה שאוהב בשר ומתפשר בעוף אבל מי שאינו אוהב אלא עוף יוצא ולא סבר דבטלה דעתו אצל כל אדם ודין הוא כדנמנו וגמרו דדוקא בשר ובזה בא לתת לי סייעתא למה שכתבתי לגבי עוף ,וצא"ע.[/quote]
יש באחרונים שפירשו כך, שהחיוב הוא בבשר שלמים בזמן הבית, ובזמן הזה שאין שלמים אין יוצאים בבשר לבד אלא צריך גם יין, אבל לא שפטורים מבשר, אבל לכאורה עדיין קשה שאם בזמן הבית גם צריך יין אז גם אז אין שמחה אלא ביין, ואם בזמן הבית יוצאים בבשר שלמים ולא צריך יין, אז למה בזמן הזה שעיקר השמחה ביין למה צריך בשר, ואולי יש לומר שעיקר השמחה ביין אבל צריך גם בשר שללא בשר אין השמחה שלם.

אבל איני מסכים למה שכתבתם שאין חיוב כלל בבשר בהמה.

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ד' פברואר 28, 2018 9:47 pm

מלבב כתב:
ביליצר כתב:אני מכיר תודה לכבודו שמחשיב אותי לחכימא שדי לו ברמיזא, אבל לצערי לא ממש כך הוא הדבר, ואני צריך שתפרש יותר אם זה לא ממש קשה לך.

אין הדבר תלוי אלא בי,
הייתי בטוח שהראיה שכבודו מביא מרב אשי ,שלך היא, והרב מפאס פיספסו ,אבל לא כן הדבר כנראה וראה והתכוין אף לזה.
שאלתי אם נלך ע"פ דברי רב אשי דאינו תלוי בקרבן אלא בשמחה גרידא ,א"כ מאי שנא זמן הזה מזמן המקדש דזה דרבנן וזה דארייתא ,
והרי זה ברור דעדיין מקיימים שמחה דאורייתא על ידי שתיית יין ומאי שנא בשר,
וקצת תמהתי דלא הביא הרב מפאס את דברי הרמבם המפורשים ,,אבל אין יוצאין ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח,,
וע"כ צריך לומר דמכיון דדברי רב אשי הם מושמחת בחגך =פרשת קרבן ,השמחה עדיין תלויה בבשר קרבן ,ויין נלמד מהפסוק דיין ישמח לבב אנוש ,וכ"ז משום דקשה לומר שהרמב"ם חולק על דברי רב יהודה דאין בזמן הזה בשר דאורייתא ,וצ"ב וצ"ע
עוד כתבתי דהנה כבודו כתב דדין הוא לזה שאוהב בשר ומתפשר בעוף אבל מי שאינו אוהב אלא עוף יוצא ולא סבר דבטלה דעתו אצל כל אדם ודין הוא כדנמנו וגמרו דדוקא בשר ובזה בא לתת לי סייעתא למה שכתבתי לגבי עוף ,וצא"ע.

יש באחרונים שפירשו כך, שהחיוב הוא בבשר שלמים בזמן הבית, ובזמן הזה שאין שלמים אין יוצאים בבשר לבד אלא צריך גם יין, אבל לא שפטורים מבשר, אבל לכאורה עדיין קשה שאם בזמן הבית גם צריך יין אז גם אז אין שמחה אלא ביין, ואם בזמן הבית יוצאים בבשר שלמים ולא צריך יין, אז למה בזמן הזה שעיקר השמחה ביין למה צריך בשר, ואולי יש לומר שעיקר השמחה ביין אבל צריך גם בשר שללא בשר אין השמחה שלם.

אבל איני מסכים למה שכתבתם שאין חיוב כלל בבשר בהמה.[/quote]


אבל איני מסכים למה שכתבתם שאין חיוב כלל בבשר בהמה.


מי אמר שטות זה ?

מלבב
הודעות: 1749
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי מלבב » ו' מרץ 02, 2018 12:33 pm

זה לא כזה שטות, כמה אחרונים סוברים כן ביניהם המשנה ברורה, וכן משמע קצת ברן וריטבא ריש פרק החליל בסוכה.

ומה היה כוונתך בהודעה זאת?

"כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,
בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]"

ביליצר
הודעות: 1154
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: חובת בשר בפורים

הודעהעל ידי ביליצר » ש' מרץ 03, 2018 9:38 pm

מלבב כתב:זה לא כזה שטות, כמה אחרונים סוברים כן ביניהם המשנה ברורה, וכן משמע קצת ברן וריטבא ריש פרק החליל בסוכה.

ומה היה כוונתך בהודעה זאת?

"כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף ,
לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה באה מהן, יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן,,
בפרט בזמן הזה שיש מי שמשמחו עוף יותר מבשר ,ויש מי שאין לו כלל שמחה בבשר וכסברת רב שלמה זלמן זצ"ל על לצאת חובת שמחה במיץ ענבים,[וזה אכן צ"ע דבשלמא יין הוא המביאו לידי שמחה. אבל אם יצא במיץ ענבים מאי שנא משאר שתיה עריבה]"


לכתחילה צריך בשר כפי שכבר התקדמנו והתפלפלנו והעלינו יחד את הסוגיות המדוברות והשארנו עוד כמה תהיות פתוחים ,


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים